GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ

Kişisel Web Sayfaları

FATİH YILMAZž

[ DOÇENT DOKTOR ]

DOÇ. DR. Fatih YILMAZ

Eğitim Fakültesi / Türkçe Ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü

kişisel bilgiler

E-Posta adresi

fatih.yilmaz@gop.edu.tr

Ofis Bilgisi

 

Telefon & Faks

Cep Telefonu

İş Telefonu

Faks

 

Yazışma Adresi

 

Web Sayfası

 

Sosyal Ağlar

 

kurum bilgileri

Birim

Eğitim Fakültesi 

Bölüm

Türkçe Ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü 

Anabilim Dalı

Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı 

Eğitim Bilgileri

Öğrenim Durumu

DOKTORA, Krakow Jagiellonski Üniversitesi (2008- 2012)

-

YÜKSEK LİSANS, Ege Üniversitesi (2002- 2005)

Edebiyat Fakültesi - İngiliz Dili Ve Edebiyatı Bölümü

YÜKSEK LİSANS, İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi (2003- 2004)

Eğitim Fakültesi - Yabancı Diller Eğitimi Bölümü

LİSANS, Atatürk Üniversitesi (1992- 1997)

Fen-Edebiyat Fakültesi - İngiliz Dili Ve Edebiyatı Bölümü

TEZLER

DOKTORA, "Teaching Turkish At Polish Universities: Analysis Of The Teaching Programs And The Effectiveness Of The İnstruction", Krakow Jagiellonski Üniversitesi , 2012

YÜKSEK LİSANS, "", Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi,

YÜKSEK LİSANS, "An Engilish Language Needs Analysis Of Preparatory Class Students At Gaziosmanpaşa University", İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Eğitim Fakültesi, 2004

YABANCI DİLLER

İngilizce

TEMEL ALAN BİLGİSİ

Eğitim Bilimleri Temel Alanı - Türkçe Eğitimi

Mesleki Deneyim

AKADEMİK ÜNVANLAR / GÖREVLER

Akademik Görevler

Doçent, Gaziosmanpaşa Üniversitesi/ Eğitim Fakültesi/ Türkçe Ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü/ Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı, (2016- Devam Ediyor)

Yardımcı Doçent, Gaziosmanpaşa Üniversitesi/ Eğitim Fakültesi/ Türkçe Eğitimi Bölümü/ Türkçe Öğretmenliği Pr., (2013- Devam Ediyor)

Okutman, Gaziosmanpaşa Üniversitesi/ Rektörlük/ Yabancı Dil Bölümü(1998- 2013)

Okutman, Krakow Jagiellonski Üniversitesi(2007- 2012)


İdari Görevler

Arş. Uyg. Merkezi Müdürü, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Türkçe Öğretim Uygulama Ve Araştırma Merkezi, (2013- Devam Ediyor)

Myo/Yüksekokul Müdürü, (2016- Devam Ediyor)

Bölüm Bşk., Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Rektörlük, Yabancı Dil Bölümü, (2013- Devam Ediyor)

Bölüm Bşk., Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Türkçe Eğitimi Bölümü, Türkçe Öğretmenliği Pr., (2013- 2014)

Anabilim Dalı Başkanı, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Türkçe Eğitimi (Yl) (Tezli), (2013- 2014)

verdiği dersler

yönetilen tezler

Yüksek Lisans, Merve KONYAR, "Uluslararası Öğrencilerin Akademik Türkçe İhtiyaç Analizi Ve Örnek Ders İçeriği", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Türkçe Ve Sosyal Bilimler Eğitimi Anabilim Dalı, 2019

Yüksek Lisans, Enes Malik SOLAK, "Türkçeyi İkinci Dil Olarak Öğrenen Uluslararası Öğrencilerin Konuşma Kaygıları Üzerine Bir İnceleme", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Türkçe Ve Sosyal Bilimler Eğitimi Anabilim Dalı, 2019

Yüksek Lisans, Esma ÇETİNKAYA, "Yabancılara Türkçe Öğretimi Ders Kitaplarında Kültürel Unsurlar: Yedi İklim Türkçe Örneği", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Türkçe Ve Sosyal Bilimler Eğitimi Anabilim Dalı, 2018

Yüksek Lisans, Ensar YILDIZ, "Yabancılara Türkçe Öğretimi Dersinin Türkçe Öğretmen Adaylarının Görüşleri Bağlamında Değerlendirilmesi", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Temel Eğitim Anabilim Dalı, 2018

Yüksek Lisans, Yasemin ERTÜRK ŞENDEN, "Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretiminde Kalıp Sözlerin Kullanımına Yönelik Etkinlik Örneklerinin Başarı Üzerindeki Etkileri", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Sosyal Bilgiler Ve Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı, 2017

Yüksek Lisans, Gülşah YAVUZ, "Gazi Tömer Yabancılar İçin Türkçe Öğretim Seti Dinleme Etkinliklerinin İncelenmesi", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı, 2016

Yayınlar ve Eserler

MAKALELER

Uluslararası Hakemli Dergilerdeki Makaleler

YILMAZ FATİH,ÇETİNKAYA ESMA, (2019). "Yabancılara Türkçe Öğretimi Ders Kitaplarında Kalıpsözler: Yedi İklim Türkçe Örneği", İjla, 7(4), 169-185., Doi: http://dx.doi.org/10.18033/ijla (Yayın No: 5683521)

YILMAZ FATİH,KAYA EBRU, (2018). "Yabancılara Türkçe Öğretiminde İçerik Temelli Öğretim Modeli", The Journal Of Academic Social Science Studies, 2(69), 1-12., Doi: http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7697 (Yayın No: 4392197)

YILMAZ FATİH,AKKAYA ÜNZİLE, (2018). "Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Kültür Aktarım Aracı Olarak Reklamlar", Route Education And Social Science Journal, 5(12), 41-52., Doi: http://dx.doi.org/10.17121/ressjournal.1504 (Yayın No: 4383525)

YILMAZ FATİH,ÇETİNKAYA ESMA, (2018). "Yabancılara Türkçe Öğretimi Ders Kitaplarında Kültürel Unsurlar: Yedi İklim Türkçe Örneği", International Journal Of Languages’Xx Education, 1(Volume 6 Issue 2), 121-137., Doi: 10.18298/ijlet.3020 (Yayın No: 4368643)

YILMAZ FATİH,KONYAR MERVE, (2017). "Turkısh Academıc Language Needs Analysıs In Teachıng Turkısh As A Foreıgn Language", International Journal Of Language Academy, 5(4), 223-233. (Yayın No: 3567345)

YILMAZ FATİH,Irşi Ayşegül, (2017). "Yabancılara Türkçe Öğretiminde Tv Dizilerinin Kullanımı", International Journal Of Languages’ Education And Teaching, 5(2), 144-157., Doi: 10.18298/ijlet.1788 (Yayın No: 3546779)

YILMAZ FATİH,ÇOLAK Halit, (2017). "2006 Ve 2015 Türkçe Öğretim Programlarında Yer Alan Dil Bilgisi Kazanımlarının Değerlendirilmesi", Route Educational Social Science Journal, 4(4), 1-17., Doi: Doi Number :http://dx.doi.org/10.17121/ressjournal.717 (Yayın No: 3923641)

YILMAZ FATİH,BİROL Gülnur, (2017). "Türkçeyi Yabancı Dil Olarak Öğrenen Öğrencilerin Bilgisayar Destekli Dil Öğrenimine Karşı Tutumları", Route Educational And Social Science Journal, 4(5), 18-27., Doi: Doi Number :http://dx.doi.org/10.17121/ressjournal.718 (Yayın No: 3914176)

YILMAZ FATİH,KONYAR MERVE, (2017). "Turkısh Academıc Language Needs Analysıs In Teachıng Turkısh As A Foreıgn Language", International Journal Of Language Academy, 5(4), 223-233., Doi: Doi Number :http://dx.doi.org/10.18033/ijla.3602 (Yayın No: 3913744)

YILMAZ FATİH,KOCAOĞLU İLKER, (2017). "Yabancılara Türkçe Öğretiminde Görev Temelli Yaklaşımı Kullanmaya Yönelik Etkinlikler", İnternational Journal Of Languages’Xx Education And Teaching, 5(3), 234-248., Doi: http://dx.doi.org/10.18298/ijlet.1885 (Yayın No: 3594342)

YANBIYIK SİNEM,YILMAZ FATİH, (2016). "Literatür Temelli Bir Araştırma Türkçe Öğretiminin Sorunları", Journal Of Research İn Education And Society, 3(1), 60-75. (Yayın No: 2926957)

YILMAZ FATİH,YILDIZ ENSAR, (2016). "Türkçe Öğretmeni Adaylarının Teknolojik Pedagojik Alanbilgisi Öz Güven Algılanın", The Journal Of Academic Social Science Studies, 10(51), 33-33., Doi: 10.9761/JASSS4811 (Yayın No: 2927887)

YILMAZ FATİH,YILDIZ ENSAR, (2016). "Türkçe Eğitimi Bölümü Öğrencilerinin Yabancılaratürkçe Öğretimi Dersine İlişkin Tutumları Veyeterlikleri", Turkish Studies, 11(19), 841-858., Doi: http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.10046 (Yayın No: 2950252)

YILMAZ FATİH,CIMBIZ Ahmet Turan, (2016). "İlkokul Türkçe Dersi Konuşma Becerisi Üzerine Bir İnceleme", The Journal Of Academic Social Science Studies, 49(1), 25-46., Doi: Doi number:http://dx.doi.org/10.9761/JASSS3531 (Yayın No: 2884362)

YILMAZ FATİH, (2016). "The History Of Teaching Turkish İn Poland", International Journal Of Humanities And Social Science Invention, 5(12), 74-76. (Yayın No: 2927951)

YILMAZ FATİH, (2016). "Turkish Language And Teaching Turkish As A Foreign Language", International Journal Of Humanities And Social Science Invention, 5(12), 77-81. (Yayın No: 2927966)

YILMAZ FATİH,TALAS YEŞİM, (2015). "Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Materyal Olarak Animasyon Kullanımı Ve Önemi", International Journal Of Languages' Education And Teaching, 3(1), 114-127. (Yayın No: 1420249)

YILMAZ FATİH,BABACAN GÜLŞAH, (2015). "Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Podcast Kullanımı", Turkish Studies, 10(3), 1143-1160., Doi: DOI Number: http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.7837 (Yayın No: 1380646)

YILMAZ FATİH,EREN ZEYNEP, (2015). "Çoklu Zeka Kuramına Göre Sıfatların Öğretimi", Akademik Bakış Dergisi, (48), 157-170. (Yayın No: 1351785)

YILMAZ FATİH, (2015). "Turkish As A Foreign Language Learners Awareness And Use Of Morphology İn Guessing The Meanings Of Unknown Words From Context A Case Study", Educational Research And Reviews, 10(5), 675-683., Doi: 10.5897/ERR2014.2066 (Yayın No: 1342612)

YILMAZ FATİH,YASEMİN ERTÜRK ŞENDEN, (2015). "Yabancılara Türkçe Öğretiminde Kalıp Sözler Babam Ve Oğlum Film Örneği", The Journal Of Academic Social Science Studies, 2(32), 187-202., Doi: 10.9761/JASSS2683 (Yayın No: 1347279)

YILMAZ FATİH,Çağrı Temiz, (2015). "İsim Hal Eklerinin Yabancı Öğrencilere Etkinliklerle Öğretimi", The Journal Of Academic Social Science Studies, 2(36), 139-155., Doi: http://dx.doi.org/10.9761/JASSS2914 (Yayın No: 1535462)

YILMAZ FATİH, (2015). "Yeni Hitit Yabancılar İçin Türkçe Öğretim Seti Ndeki Görsellerde Kültür Aktarımı", Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 8(37), 841-849., Doi: Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.20153710651 (Yayın No: 1426847)

YILMAZ FATİH,BABACAN GÜLŞAH, (2015). "Dinleme Eğitimi Ve Dinleme Becerisini Geliştirmeye Yönelik Etkinlikler", Internationla Journal Of Languages' Education And Teaching, 905-923., Doi: Doi Number :http://dx.doi.org/10.18298/ijlet.423 (Yayın No: 1528781)

YILMAZ FATİH, (2015). "Culture As A Motivating Factor İn Learning Turkish As A Foreign Language", International Review Of Social Sciences, 3(5), 184-190. (Yayın No: 1374830)

YILMAZ FATİH, (2015). "Tokat Goü Tömer De Türkçe Öğrenen Öğrencilerin Yazım Alanında Yaptıkları Hatalar", Route Education And Social Science Journal, 2(1), 130-147., Doi: Doi Number :http://dx.doi.org/10.17121/ressjournal.226 (Yayın No: 1296183)

YILMAZ FATİH,DİRİL AYHAN, (2015). "Filmlerle Yabancılara Türkçe Öğretimi Beyaz Melek Film Örneği", The Journal Of Academic Social Science, 3(10), 223-240., Doi: Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.513 (Yayın No: 1365833)

YILMAZ FATİH,BİRCAN DERYA, (2015). "Türkçe Öğretim Merkezi Nde Okuyan Yabancı Öğrencilerin Yazılı Kompozisyonlarının Yanlış Çözümleme Yöntemi Ne Göre Değerlendirilmesi", International Journal Of Language Academy, 3(1), 113-126. (Yayın No: 1361162)

YILMAZ FATİH,TAŞKIN MEVLÜT, (2014). "Hacivat Karagöz Oyunları İle Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi Ve Kültür Aktarımı", The Journal Of Academic Social Science, 2(5), 270-288. (Yayın No: 1088743)

YILMAZ FATİH, (2014). "An İnvestigation İnto Students Turkish Language Needs At Jagiellonian University İn Poland", Educational Research And Reviews, 916555-561., Doi: 10.5897/ERR2013.1701 (Yayın No: 1080820)

YILMAZ FATİH,ARSLAN BUZLUKLUOĞLU SEVTAP, (2014). "Çomü Tömer De Türkçe Öğrenen Yabancı Öğrencilerin Motivasyon Kaynakları Ve Sorunları", Turkish Studies, 9(6), 1181-1196., Doi: http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.6889 (Yayın No: 1068249)

YILMAZ FATİH, (2014). "Yeni Hitit Yabancılar İçin Türkçe 2 Ders Kitabı Yazma Etkinlikleri Üzerine Bir İnceleme", Uluslararası Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, (2), 37-48. (Yayın No: 1065262)

YILMAZ FATİH,TEMİZ ÇAĞRI, (2014). "Yabancılara Türkçe Öğretiminde Kullanılan Ders Kitaplarındaki Metinlerin Okunabilirlik Durumları", International Journal Of Languages' Education And Teaching, (2), 70-80. (Yayın No: 1024760)

YILMAZ FATİH, ERTÜRK ŞENDEN YASEMİN, (2014). "Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretiminde Kalıp Sözlerin Etkinliklerle Öğretimi", Asian Journal Of Instruction, 2(1), 53-63. (Yayın No: 1281039)

YILMAZ FATİH, (2014). "Görülen Geçmiş Zamanın Etkinliklerle Yabancılara Öğretimi", International Journal Of Language Academy, 2(4), 286-307. (Yayın No: 1272642)

YILMAZ FATİH, (2012). "Cultural Transmission Through Teaching Turkish As A Foreign Language Course Books", Turkish Studies - International Periodical For The Languages, Literature And History Of Turkish Or Turkic, 7(3), 2751-2759. (Yayın No: 351491)

YILMAZ FATİH, (2011). "Evaluating The Turkish Language Curriculum At Jagiellonian University İn Poland A Case Study", Zivot İ Skola, (Life And School) Journal For The Theory And Practice Of Education, (25), 76-88. (Yayın No: 351388)


Ulusal Hakemli Dergilerdeki Makaleler

YILMAZ FATİH,Cımbız Ahmet Turan, (2016). "Sınıf Öğretmenlerinin Bitişik Eğik Yazı Hakkındaki Görüşleri", Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 13(1), 567-592. (Yayın No: 2858648)

YILMAZ FATİH, (2009). "English Language Needs Analysis Of University Students At A Voluntary Program", Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, 4(1), 148-166. (Yayın No: 351125)

YILMAZ FATİH, (2009). "Teaching Turkish As A Foreign Language To Polish Speakers", Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, (24), 105-110. (Yayın No: 351286)


Diğer Dergilerdeki Makaleler

Bildiriler

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında(proceedings) basılan bildiriler :

YILMAZ FATİH,AKTAŞ YASİN (2019). Türkçeyi Yabancı Dil Olarak Öğrenen Bireylerin Mobil Türkçe Öğrenme Uygulamalarına İlişkin Görüşleri. 2. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:5196420)

YILMAZ FATİH,Erdönmez Ali (2018). Foreign Language Learners’ Beliefs about Call in Teaching Turkish as a Foreign Language. International Symposium on Human and Social Sciences (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4712337)

YILMAZ FATİH (2018). Yabancılara Türkçe Öğretiminde Kültür Aktarımının Önemi. Euroasian Conference on Language Social Science (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4368749)

YILMAZ FATİH,DİRİL AYHAN (2018). Activities for the Use of Poetry in Second/Foreign Language Classroom. Euroasian Conference on Language Social Sciences (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4368773)

YILMAZ FATİH,DİRİL AYHAN (2018). Activities for the Use of Films in Teaching Foreign Languages. Euroasian Conference on Language Social Sciences (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4368805)

YILMAZ FATİH,DEMİRAY ALİ OSMAN (2018). SURİYELİ ÖĞRENCİLERİN TÜRKÇE EĞİTİMLERİ HAKKINDA BİRDEĞERLENDİRME: GAZİANTEP İLİ ÖRNEĞİ. ZEUGMA 1. Uluslararası Multi Disipliner Çalışmalar Kongresi (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4393220)

YILMAZ FATİH,Torun Dürdane (2018). Yabancılara Türkçe Öğretiminde Deyimlerin Önemi. 2. Uluslararası Eğitim ve Değerler Sempozyumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4612615)

YILMAZ FATİH,Dalcı Zeynep (2018). Gazi Yabancılar için Türkçe Setinde Atasözlerinin Kullanımı Üzerine Bir İnceleme. 2. Uluslararası Eğitim ve Değerler Sempozyumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4612523)

YILMAZ FATİH,KONYAR MERVE (2017). TÜRKÇENİN YABANCI DİL OLARAK ÖĞRETİMİNDE AKADEMİK TÜRKÇE İHTİYACI. 7th International Congress and Research in Education (Özet Bildiri) (Yayın No:4063047)

SOLAK ENES MALİK,YILMAZ FATİH (2017). TÜRKÇE ÖĞRENEN YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLERİNKONUŞMA KAYGISI NEDENLERİ VE DÜZEYLERİ. iconte 8. Uluslararası Eğitimde Yeni Yönelimler Kongresi (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:3520664)

YILMAZ FATİH,Çetinkaya Esma (2016). Yabancılara Türkçe Öğretiminde Atasözleri Örnek Ders Planı. 3.Uluslararası Avrasya Eğitim Araştırmaları Kongresi (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:2859363)

YILMAZ FATİH,Babacan Gülşah (2015). Dinleme Eğitimi ve Dinleme Eğitimi Becerisini Geliştirmeye Yönelik Etkinlikler. 1. Uluslararası Dil Eğitimi ve Öğretimi Sempozyumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:1516993)

YILMAZ FATİH,Yurdakul Ali Animasyonlarla Kelime Öğretimi. 14. Uluslararası Katılımlı Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:1516995)

YILMAZ FATİH Reasons for Learning Turkish in Poland Assessment of the Programs Skills Method and Materials. I.Eurasian Educational Research Congress –I. Avrasya Eğitim Araştırmaları Kongresi (Sözlü Bildiri) (Yayın No:1065177)

YILMAZ FATİH, ERTÜRK ŞENDEN YASEMİN Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretiminde Kalıp Sözlerin Etkinliklerle Öğretimi. YICER:YILDIZ International Conference on Educational Research and Social Studies (Sözlü Bildiri) (Yayın No:1085789)

YILMAZ FATİH The importance of teaching culture in the foreign language classroom. ACROSS BORDERS CONFERENCE, KROSNO 16-17 APRIL 2010 (Sözlü Bildiri) (Yayın No:1065190)

YILMAZ FATİH Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Metni Bağlamında Dil Öğretimi. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu 4. Uluslararası Topluma Hizmet Uygulamaları Dersi Çalıştayı (Sözlü Bildiri) (Yayın No:1065551)

YILMAZ FATİH The Needs Analysis as a Factor to Successful Foreign Language Learning. I MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI LINGWISTYCZNEJ W WARSZAWIE w dniach 19-21 października 2010 (Sözlü Bildiri) (Yayın No:1065192)

YILMAZ FATİH Hacivat Karagöz Oyunları ile Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi ve Kültür Aktarımı. 7. Uluslararası Türkçenin Eğitimi-Öğretimi Kurultayı Muğla (Sözlü Bildiri) (Yayın No:1065182)

YILMAZ FATİH Proverbs Idioms and False Friends in Teaching Turkish as a Foreign Language. Word Across Cultures 5th International Conference Organised by the Institute of Foreign Languages, University of Montenegro, and the Montenegrin Society of Applied Linguistics (Sözlü Bildiri) (Yayın No:1065174)


Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler :

YILMAZ FATİH Jagiellonian Üniversitesinde Okuyan Öğrencilerin yazılı ödevlerindeki Dilbilgisi Sorunlarının Analizi. II Ogólnopolska Konferencja Turkologiczna 5-6 June 2008 Warsaw/Poland. (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:1065257)

YILMAZ FATİH Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretiminde Jagiellonian Üniversitesi Örneği. I Ogólnopolska Konferencja Turkologiczna 28-29 May 2007 Poznan/Poland. (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:1346722)

YILMAZ FATİH Ders Kitaplarının Yabancı Dil Öğretim Yöntem ve İlkeleri Açısından Değerlendirilmesi. III Ogólnopolska Konferencja Turkologiczna (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:1065191)

YILMAZ FATİH Yabancı Dil Kitaplarında Kültür Aktarımı. IV Ogólnopolska Konferencja Turkologiczna: 7-8 pazdziernika 2010 roku (Poznan, Jowita, ul. Zwierzyniecka 7) (Sözlü Bildiri) (Yayın No:1065198)

YILMAZ FATİH The Common European Framework of Reference for Languages and Teaching Turkish as a Foreign Language. V Ogólnopolska Konferencja Turkologiczna, 1-2 czerwca 2011 - Warszawa ul. Krakowskie Przedmiescie 26/28Zaklad Turkologii i Ludow Azji Srodkowej Wydzial Orientalistyczny, Uniwersytet Warszawski. (Sözlü Bildiri) (Yayın No:1065555)

kitaplar ve kitap bölümleri

Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplar :

Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplardaki Bölümler :

Öğretimin Planlanması Unterrichtsplanung Planning Of Instruction Dil Sprache Language (2015)., YILMAZ FATİH, Dağyeli Verlag, Editör: Hasan Coşkun, Fatih Yılmaz, Mehmet Emin Aksoy, Sayfa Sayısı: 438, ISBN: 978-3-9355-9724-1, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 1381772)

Öğretimin Planlanması Unterrichtsplanung Planning Of Instruction Dil Sprache Language (2015)., YILMAZ FATİH,BABACAN GÜLŞAH, Dağyeli Verlag, Editör: Hasan Coşkun, Fatih Yılmaz, Mehmet Emin Aksoy, Sayfa Sayısı: 438, ISBN: 978-3-9355-9724-1, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 1381781)

Eğitim Ve Öğretimde Masalların Önemi Planlama Uygulama Ve Değerlendirmethe Importance Of Fairy Tales İn Education Plannig Practicing And Evaluation (2014)., YILMAZ FATİH, KONAKÇI ÖZGÜR, Dağyeli Verlag, Editör: Hasan Coşkun (Ed.), Sayfa Sayısı: 558, ISBN: 9783935597296, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 1065537)

sanatsal faaliyetler

"Tokat Şehir Kimliği Çalıştayı", Tokat Şehir Kimliği Çalıştayı 13.02.2015, TÜRKİYE, 2015,

"4. ULUSLARARASI "AVRUPA DİLLERİ ORTAK ÇERÇEVE METNİ BAĞLAMINDA DİL ÖĞRETİMİ" KONULU ÇALIŞTAY", Gaziosmanpaşa Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Tokat, TÜRKİYE, 2014,

projeler ve patentler

Projelerde Yaptığı Görevler:

"IMPROVING THE PROFESSIONAL COMPETENCE AND INCREASING THE SOCIAL DEVELOPMENT OF PRISON STAFF", Avrupa Birliği, Araştırmacı, 01.12.2015-31.05.2018 (Tamamlandı) (ULUSLARARASI)

"Improving the professional competence and increasing the social development of prison staff project", Avrupa Birliği, Araştırmacı, 01.12.2015-31.05.2018 (Tamamlandı) (ULUSLARARASI)

"Improving the Professional Competence and Increasing the Social Development of Prison Staff, Project Number: 2015-1-TR01-KA204-022215", Avrupa Birliği, Araştırmacı, 01.12.2015-31.05.2018 (Tamamlandı) (ULUSLARARASI)

"Dünya Tarihinde Çanakkale", Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç), Araştırmacı, 07.12.2015-15.04.2016 (Tamamlandı) (ULUSAL)

"Şehir Kimliği Çalıştayı Projesi 13 02 2015", Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç), Araştırmacı, 21.01.2015-13.02.2015 (Tamamlandı) (ULUSAL)

"Improving the Professional Competence and Increasing the Social Development of Prison Staff", Avrupa Birliği, Araştırmacı, 30.11.2015-01.06.2018 (Tamamlandı) (ULUSLARARASI)

patentler

 

Üniversite Dışı Deneyim

1997-1997, Öğretmen, MEB , 600 evler ilköğretim Okulu İngilizce Öğretmeni, (Diğer)

1997-2013, OKUTMAN, GAZİOSMANPAŞA UNİVERSİTESİ, Yabancı Diller Bölümü Okutman, (Diğer)

2007-2013, ÖĞRETİM GÖREVLİSİ, JAGIELLONIAN ÜNİVERSİTESİ, MEB Adına Yurtdışı Görevi, (Diğer)

2014-2014, Ders verme hareketliliği, COMMENIUS UNIVERSITY IN BRATISLAVA, Erasmus Ders verme hareketliliği 5-12 Mayıs 2014, (Avrupa Birliği)

2013-2015, YARDIMCI DOÇENT, GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ, (Diğer)

2015-2015, Eğitim Alma Haraketliliği, CORDOBA University in SPAIN, Erasmus Eğitim Alma Hareketliliği 1-5 Haziran 2015, (Avrupa Birliği)

Üniversite Dışı Deneyim

Kurslar:

çalıştay

 

sertifika

 

araştırma

 

çalışma

 

rapor

 

 

 
E-Posta Adresi:fatih.yilmaz@gop.edu.tr
Öğrenim Durumu

Doktora
2008-2012
Krakow Jagiellonski Üniversitesi


Tez Adı:Teaching Turkish At Polish Universities: Analysis Of The Teaching Programs And The Effectiveness Of The İnstruction
Yüksek Lisans
2002-2005
Ege Üniversitesi
Edebiyat Fakültesi/İngiliz Dili Ve Edebiyatı Bölümü

Tez Adı:
Yüksek Lisans
2003-2004
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi
Eğitim Fakültesi/Yabancı Diller Eğitimi Bölümü

Tez Adı:An Engilish Language Needs Analysis Of Preparatory Class Students At Gaziosmanpaşa University
Lisans
1992-1997
Atatürk Üniversitesi
Fen-Edebiyat Fakültesi/İngiliz Dili Ve Edebiyatı BölümüAkademik Görevler

Doçent
2016-
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ EĞİTİM FAKÜLTESİ/ TÜRKÇE VE SOSYAL BİLİMLER EĞİTİMİ BÖLÜMÜ/ TÜRKÇE EĞİTİMİ ANABİLİM DALI
Yardımcı Doçent
2013-
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ EĞİTİM FAKÜLTESİ/ TÜRKÇE EĞİTİMİ BÖLÜMÜ/ TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ PR.
Okutman
1998-2013
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ REKTÖRLÜK/ YABANCI DİL BÖLÜMÜ
Okutman
2007-2012
Krakow Jagiellonski Üniversitesi


İdari Görevler

Bölüm Bşk.
2013
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ REKTÖRLÜK
Anabilim Dalı Başkanı
2013-2014
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
MYO/Yüksekokul Müdürü
2016
Arş. Uyg. Merkezi Müdürü
2013
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ TÜRKÇE ÖĞRETİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ
Bölüm Bşk.
2013-2014
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ EĞİTİM FAKÜLTESİ


Dersler *

Öğrenim DiliDers Saati
* Son iki yılda verdigi lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler


Yönetilen Tezler

1.Gülşah BABACAN, "Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Dinleme Öncesi, Dinleme Süreci ve Dinleme Sonrasında Kullanılan Materyallerin Temel Dil Becerisi Olarak Dinlemenin Gelişimine Etkisi", Yüksek Lisans
2.Yasemin ERTÜRK ŞENDEN, "Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Kalıp İfadelerin Etkinliklerle Öğretimi -Gazi Üniversitesi Yabancılar için Türkçe Serisi Örneği", Yüksek Lisans
3.Çağrı TEMİZ, "Türkçeyi Yabancı Dil Olarak Öğrenenlerin Bilgisayar Destekli Dil Öğretimine Karşı Tutumları", Yüksek Lisans
4.Serkan Mevlüt TAŞKIN, "Yabancılara Türkçe Öğretiminde Kubaşık (işbirlikli) Öğrenme Yönteminin Kullanımı ve Etkinlik Oluşturma", Yüksek Lisans
5.Gülşah YAVUZ, (2016)., "Gazi TÖMER yabancılar için Türkçe öğretim seti dinleme etkinliklerinin incelenmesi", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı, Yüksek Lisans
6.Yasemin ERTÜRK ŞENDEN, (2017)., "Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde kalıp sözlerin kullanımına yönelik etkinlik örneklerinin başarı üzerindeki etkileri", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Sosyal Bilgiler Ve Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı, Yüksek Lisans
7.Esma ÇETİNKAYA, (2018)., "Yabancılara Türkçe öğretimi ders kitaplarında kültürel unsurlar: yedi iklim Türkçe örneği", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Türkçe Ve Sosyal Bilimler Eğitimi Anabilim Dalı, Yüksek Lisans
8.Ensar YILDIZ, (2018)., "Yabancılara Türkçe öğretimi dersinin Türkçe öğretmen adaylarının görüşleri bağlamında değerlendirilmesi", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Temel Eğitim Anabilim Dalı, Yüksek Lisans
9.Merve KONYAR, (2019)., "Uluslararası öğrencilerin akademik Türkçe ihtiyaç analizi ve örnek ders içeriği", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Türkçe Ve Sosyal Bilimler Eğitimi Anabilim Dalı, Yüksek Lisans
10.Enes Malik SOLAK, (2019)., "Türkçeyi ikinci dil olarak öğrenen uluslararası öğrencilerin konuşma kaygıları üzerine bir inceleme", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Türkçe Ve Sosyal Bilimler Eğitimi Anabilim Dalı, Yüksek Lisans


Editörlük

1.The Journal of International Education Science(Cite Factor), Dergi, Yayın Kurulu Üyeliği, Selçuk Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu
2.Öğretimin Planlanması Unterrichtsplanung Planning of Instruction Dil Sprache Language, Kitap, Editör, Dağyeli Verlag


Eserler
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:
1.YILMAZ FATİH,ÇETİNKAYA ESMA (2019). Yabancılara Türkçe Öğretimi Ders Kitaplarında KalıpSözler: Yedi İklim Türkçe Örneği. İJLA, 7(4), 169-185., Doi: http://dx.doi.org/10.18033/ijla (Yayın No: 5683521)
2.YILMAZ FATİH,KAYA EBRU (2018). YABANCILARA TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE İÇERİK TEMELLİ ÖĞRETİM MODELİ. The Journal of Academic Social Science Studies, 2(69), 1-12., Doi: http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7697 (Yayın No: 4392197)
3.YILMAZ FATİH,AKKAYA ÜNZİLE (2018). YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE KÜLTÜR AKTARIM ARACI OLARAK REKLAMLAR. Route Education and Social Science Journal, 5(12), 41-52., Doi: http://dx.doi.org/10.17121/ressjournal.1504 (Yayın No: 4383525)
4.YILMAZ FATİH,ÇETİNKAYA ESMA (2018). Yabancılara Türkçe Öğretimi Ders Kitaplarında Kültürel Unsurlar: Yedi İklim Türkçe Örneği. International Journal of Languages’xx Education, 1(Volume 6 Issue 2), 121-137., Doi: 10.18298/ijlet.3020 (Yayın No: 4368643)
5.YILMAZ FATİH,KONYAR MERVE (2017). TURKISH ACADEMIC LANGUAGE NEEDS ANALYSIS IN TEACHING TURKISH AS A FOREIGN LANGUAGE. International Journal of Language Academy, 5(4), 223-233. (Yayın No: 3567345)
6.YILMAZ FATİH,Irşi Ayşegül (2017). YABANCILARA TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE TV DİZİLERİNİN KULLANIMI. International Journal of Languages’ Education and Teaching, 5(2), 144-157., Doi: 10.18298/ijlet.1788 (Yayın No: 3546779)
7.YILMAZ FATİH,ÇOLAK Halit (2017). 2006 VE 2015 TÜRKÇE ÖĞRETİM PROGRAMLARINDA YER ALAN DİL BİLGİSİ KAZANIMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ. Route Educational Social Science Journal, 4(4), 1-17., Doi: Doi Number :http://dx.doi.org/10.17121/ressjournal.717 (Yayın No: 3923641)
8.YILMAZ FATİH,BİROL Gülnur (2017). TÜRKÇEYİ YABANCI DİL OLARAK ÖĞRENEN ÖĞRENCİLERİN BİLGİSAYAR DESTEKLİ DİL ÖĞRENİMİNE KARŞI TUTUMLARI. Route Educational and Social Science Journal, 4(5), 18-27., Doi: Doi Number :http://dx.doi.org/10.17121/ressjournal.718 (Yayın No: 3914176)
9.YILMAZ FATİH,KONYAR MERVE (2017). TURKISH ACADEMIC LANGUAGE NEEDS ANALYSIS IN TEACHING TURKISH AS A FOREIGN LANGUAGE. International Journal of Language Academy, 5(4), 223-233., Doi: Doi Number :http://dx.doi.org/10.18033/ijla.3602 (Yayın No: 3913744)
10.YILMAZ FATİH,KOCAOĞLU İLKER (2017). Yabancılara Türkçe Öğretiminde Görev Temelli Yaklaşımı Kullanmaya Yönelik Etkinlikler. İnternational Journal of Languages’xx Education and Teaching, 5(3), 234-248., Doi: http://dx.doi.org/10.18298/ijlet.1885 (Yayın No: 3594342)
11.YANBIYIK SİNEM,YILMAZ FATİH (2016). LİTERATÜR TEMELLİ BİR ARAŞTIRMA TÜRKÇE ÖĞRETİMİNİN SORUNLARI. Journal of Research in Education and Society, 3(1), 60-75. (Yayın No: 2926957)
12.YILMAZ FATİH,YILDIZ ENSAR (2016). TÜRKÇE ÖĞRETMENİ ADAYLARININ TEKNOLOJİK PEDAGOJİK ALANBİLGİSİ ÖZ GÜVEN ALGILANIN. The Journal of Academic Social Science Studies, 10(51), 33-33., Doi: 10.9761/JASSS4811 (Yayın No: 2927887)
13.YILMAZ FATİH,YILDIZ ENSAR (2016). TÜRKÇE EĞİTİMİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN YABANCILARATÜRKÇE ÖĞRETİMİ DERSİNE İLİŞKİN TUTUMLARI VEYETERLİKLERİ. Turkish Studies, 11(19), 841-858., Doi: http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.10046 (Yayın No: 2950252)
14.YILMAZ FATİH,CIMBIZ Ahmet Turan (2016). İLKOKUL TÜRKÇE DERSİ KONUŞMA BECERİSİ ÜZERİNE BİR İNCELEME. The journal of Academic Social Science Studies, 49(1), 25-46., Doi: Doi number:http://dx.doi.org/10.9761/JASSS3531 (Yayın No: 2884362)
15.YILMAZ FATİH (2016). The History of Teaching Turkish in Poland. International Journal of Humanities and Social Science Invention, 5(12), 74-76. (Yayın No: 2927951)
16.YILMAZ FATİH (2016). Turkish Language and Teaching Turkish as a Foreign Language. International Journal of Humanities and Social Science Invention, 5(12), 77-81. (Yayın No: 2927966)
17.YILMAZ FATİH,TALAS YEŞİM (2015). Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Materyal Olarak Animasyon Kullanımı ve Önemi. International Journal of Languages' Education and Teaching, 3(1), 114-127. (Yayın No: 1420249)
18.YILMAZ FATİH,BABACAN GÜLŞAH (2015). Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Podcast Kullanımı. Turkish Studies, 10(3), 1143-1160., Doi: DOI Number: http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.7837 (Yayın No: 1380646)
19.YILMAZ FATİH,EREN ZEYNEP (2015). Çoklu Zeka Kuramına Göre Sıfatların Öğretimi. Akademik Bakış Dergisi, (48), 157-170. (Yayın No: 1351785)
20.YILMAZ FATİH (2015). Turkish as a foreign language learners awareness and use of morphology in guessing the meanings of unknown words from context A case study. Educational Research and Reviews, 10(5), 675-683., Doi: 10.5897/ERR2014.2066 (Yayın No: 1342612)
21.YILMAZ FATİH,YASEMİN ERTÜRK ŞENDEN (2015). YABANCILARA TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE KALIP SÖZLER BABAM VE OĞLUM FİLM ÖRNEĞİ. The Journal of Academic Social Science Studies, 2(32), 187-202., Doi: 10.9761/JASSS2683 (Yayın No: 1347279)
22.YILMAZ FATİH,Çağrı Temiz (2015). İSİM HAL EKLERİNİN YABANCI ÖĞRENCİLERE ETKİNLİKLERLE ÖĞRETİMİ. The Journal of Academic Social Science Studies, 2(36), 139-155., Doi: http://dx.doi.org/10.9761/JASSS2914 (Yayın No: 1535462)
23.YILMAZ FATİH (2015). Yeni Hitit Yabancılar İçin Türkçe Öğretim Seti ndeki Görsellerde Kültür Aktarımı. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 8(37), 841-849., Doi: Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.20153710651 (Yayın No: 1426847)
24.YILMAZ FATİH,BABACAN GÜLŞAH (2015). DİNLEME EĞİTİMİ VE DİNLEME BECERİSİNİ GELİŞTİRMEYE YÖNELİK ETKİNLİKLER. Internationla Journal of Languages' Education and Teaching, 905-923., Doi: Doi Number :http://dx.doi.org/10.18298/ijlet.423 (Yayın No: 1528781)
25.YILMAZ FATİH (2015). Culture as a Motivating Factor in Learning Turkish as a Foreign Language. International Review of Social Sciences, 3(5), 184-190. (Yayın No: 1374830)
26.YILMAZ FATİH (2015). Tokat GOÜ TÖMER de Türkçe Öğrenen Öğrencilerin Yazım Alanında Yaptıkları Hatalar. Route Education and Social Science Journal, 2(1), 130-147., Doi: Doi Number :http://dx.doi.org/10.17121/ressjournal.226 (Yayın No: 1296183)
27.YILMAZ FATİH,DİRİL AYHAN (2015). Filmlerle Yabancılara Türkçe Öğretimi Beyaz Melek Film Örneği. The Journal of Academic Social Science, 3(10), 223-240., Doi: Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.513 (Yayın No: 1365833)
28.YILMAZ FATİH,BİRCAN DERYA (2015). Türkçe Öğretim Merkezi nde Okuyan Yabancı Öğrencilerin Yazılı Kompozisyonlarının Yanlış Çözümleme Yöntemi ne Göre Değerlendirilmesi. International Journal of Language Academy, 3(1), 113-126. (Yayın No: 1361162)
29.YILMAZ FATİH,TAŞKIN MEVLÜT (2014). Hacivat Karagöz Oyunları ile Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi ve Kültür Aktarımı. The Journal of Academic Social Science, 2(5), 270-288. (Yayın No: 1088743)
30.YILMAZ FATİH (2014). An investigation into Students Turkish language needs at Jagiellonian University in Poland. Educational Research and Reviews, 916555-561., Doi: 10.5897/ERR2013.1701 (Yayın No: 1080820)
31.YILMAZ FATİH,ARSLAN BUZLUKLUOĞLU SEVTAP (2014). ÇOMÜ TÖMER de Türkçe Öğrenen Yabancı Öğrencilerin Motivasyon Kaynakları Ve Sorunları. Turkish studies, 9(6), 1181-1196., Doi: http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.6889 (Yayın No: 1068249)
32.YILMAZ FATİH (2014). Yeni Hitit Yabancılar için Türkçe 2 Ders Kitabı Yazma Etkinlikleri Üzerine bir İnceleme. Uluslararası Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, (2), 37-48. (Yayın No: 1065262)
33.YILMAZ FATİH,TEMİZ ÇAĞRI (2014). Yabancılara Türkçe Öğretiminde Kullanılan Ders Kitaplarındaki Metinlerin Okunabilirlik Durumları. International Journal of languages' education and teaching, (2), 70-80. (Yayın No: 1024760)
34.YILMAZ FATİH, ERTÜRK ŞENDEN YASEMİN (2014). Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretiminde Kalıp Sözlerin Etkinliklerle Öğretimi. Asian Journal of Instruction, 2(1), 53-63. (Yayın No: 1281039)
35.YILMAZ FATİH (2014). Görülen Geçmiş Zamanın Etkinliklerle Yabancılara Öğretimi. International Journal of Language Academy, 2(4), 286-307. (Yayın No: 1272642)
36.YILMAZ FATİH (2012). Cultural Transmission Through Teaching Turkish as a Foreign Language Course Books. Turkish Studies - International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 7(3), 2751-2759. (Yayın No: 351491)
37.YILMAZ FATİH (2011). Evaluating The Turkish Language Curriculum at Jagiellonian University in Poland A Case Study. Zivot i Skola, (Life and School) Journal for the Theory and Practice of Education, (25), 76-88. (Yayın No: 351388)
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :
1.YILMAZ FATİH,Cımbız Ahmet Turan (2016). Sınıf Öğretmenlerinin Bitişik Eğik Yazı Hakkındaki Görüşleri. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim fakültesi Dergisi, 13(1), 567-592. (Yayın No: 2858648)
2.YILMAZ FATİH (2009). English Language Needs Analysis Of University Students at a Voluntary Program. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, 4(1), 148-166. (Yayın No: 351125)
3.YILMAZ FATİH (2009). Teaching Turkish as a Foreign Language to Polish Speakers. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, (24), 105-110. (Yayın No: 351286)


Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında(proceedings) basılan bildiriler :
1.YILMAZ FATİH,Babacan Gülşah (2015). Dinleme Eğitimi ve Dinleme Eğitimi Becerisini Geliştirmeye Yönelik Etkinlikler. 1. Uluslararası Dil Eğitimi ve Öğretimi Sempozyumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:1516993)
2.YILMAZ FATİH,Dalcı Zeynep (2018). Gazi Yabancılar için Türkçe Setinde Atasözlerinin Kullanımı Üzerine Bir İnceleme. 2. Uluslararası Eğitim ve Değerler Sempozyumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4612523)
3.YILMAZ FATİH,Torun Dürdane (2018). Yabancılara Türkçe Öğretiminde Deyimlerin Önemi. 2. Uluslararası Eğitim ve Değerler Sempozyumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4612615)
4.SOLAK ENES MALİK,YILMAZ FATİH (2017). TÜRKÇE ÖĞRENEN YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLERİNKONUŞMA KAYGISI NEDENLERİ VE DÜZEYLERİ. iconte 8. Uluslararası Eğitimde Yeni Yönelimler Kongresi (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:3520664)
5.YILMAZ FATİH,KONYAR MERVE (2017). TÜRKÇENİN YABANCI DİL OLARAK ÖĞRETİMİNDE AKADEMİK TÜRKÇE İHTİYACI. 7th International Congress and Research in Education (Özet Bildiri) (Yayın No:4063047)
6.YILMAZ FATİH,AKTAŞ YASİN (2019). Türkçeyi Yabancı Dil Olarak Öğrenen Bireylerin Mobil Türkçe Öğrenme Uygulamalarına İlişkin Görüşleri. 2. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:5196420)
7.YILMAZ FATİH,Çetinkaya Esma (2016). Yabancılara Türkçe Öğretiminde Atasözleri Örnek Ders Planı. 3.Uluslararası Avrasya Eğitim Araştırmaları Kongresi (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:2859363)
8.YILMAZ FATİH,Erdönmez Ali (2018). Foreign Language Learners’ Beliefs about Call in Teaching Turkish as a Foreign Language. International Symposium on Human and Social Sciences (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4712337)
9.YILMAZ FATİH,DEMİRAY ALİ OSMAN (2018). SURİYELİ ÖĞRENCİLERİN TÜRKÇE EĞİTİMLERİ HAKKINDA BİRDEĞERLENDİRME: GAZİANTEP İLİ ÖRNEĞİ. ZEUGMA 1. Uluslararası Multi Disipliner Çalışmalar Kongresi (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4393220)
10.YILMAZ FATİH (2018). Yabancılara Türkçe Öğretiminde Kültür Aktarımının Önemi. Euroasian Conference on Language Social Science (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4368749)
11.YILMAZ FATİH,DİRİL AYHAN (2018). Activities for the Use of Poetry in Second/Foreign Language Classroom. Euroasian Conference on Language Social Sciences (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4368773)
12.YILMAZ FATİH,DİRİL AYHAN (2018). Activities for the Use of Films in Teaching Foreign Languages. Euroasian Conference on Language Social Sciences (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4368805)
13.YILMAZ FATİH,Yurdakul Ali (2018). Animasyonlarla Kelime Öğretimi. 14. Uluslararası Katılımlı Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:1516995)
14.YILMAZ FATİH (2018). Reasons for Learning Turkish in Poland Assessment of the Programs Skills Method and Materials. I.Eurasian Educational Research Congress –I. Avrasya Eğitim Araştırmaları Kongresi (Sözlü Bildiri) (Yayın No:1065177)
15.YILMAZ FATİH, ERTÜRK ŞENDEN YASEMİN (2018). Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretiminde Kalıp Sözlerin Etkinliklerle Öğretimi. YICER:YILDIZ International Conference on Educational Research and Social Studies (Sözlü Bildiri) (Yayın No:1085789)
16.YILMAZ FATİH (2018). The importance of teaching culture in the foreign language classroom. ACROSS BORDERS CONFERENCE, KROSNO 16-17 APRIL 2010 (Sözlü Bildiri) (Yayın No:1065190)
17.YILMAZ FATİH (2018). Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Metni Bağlamında Dil Öğretimi. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu 4. Uluslararası Topluma Hizmet Uygulamaları Dersi Çalıştayı (Sözlü Bildiri) (Yayın No:1065551)
18.YILMAZ FATİH (2018). The Needs Analysis as a Factor to Successful Foreign Language Learning. I MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI LINGWISTYCZNEJ W WARSZAWIE w dniach 19-21 października 2010 (Sözlü Bildiri) (Yayın No:1065192)
19.YILMAZ FATİH (2018). Hacivat Karagöz Oyunları ile Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi ve Kültür Aktarımı. 7. Uluslararası Türkçenin Eğitimi-Öğretimi Kurultayı Muğla (Sözlü Bildiri) (Yayın No:1065182)
20.YILMAZ FATİH (2018). Proverbs Idioms and False Friends in Teaching Turkish as a Foreign Language. Word Across Cultures 5th International Conference Organised by the Institute of Foreign Languages, University of Montenegro, and the Montenegrin Society of Applied Linguistics (Sözlü Bildiri) (Yayın No:1065174)
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler :
1.YILMAZ FATİH (2018). Jagiellonian Üniversitesinde Okuyan Öğrencilerin yazılı ödevlerindeki Dilbilgisi Sorunlarının Analizi. II Ogólnopolska Konferencja Turkologiczna 5-6 June 2008 Warsaw/Poland. (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:1065257)
2.YILMAZ FATİH (2018). Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretiminde Jagiellonian Üniversitesi Örneği. I Ogólnopolska Konferencja Turkologiczna 28-29 May 2007 Poznan/Poland. (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:1346722)
3.YILMAZ FATİH (2018). Ders Kitaplarının Yabancı Dil Öğretim Yöntem ve İlkeleri Açısından Değerlendirilmesi. III Ogólnopolska Konferencja Turkologiczna (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:1065191)
4.YILMAZ FATİH (2018). Yabancı Dil Kitaplarında Kültür Aktarımı. IV Ogólnopolska Konferencja Turkologiczna: 7-8 pazdziernika 2010 roku (Poznan, Jowita, ul. Zwierzyniecka 7) (Sözlü Bildiri) (Yayın No:1065198)
5.YILMAZ FATİH (2018). The Common European Framework of Reference for Languages and Teaching Turkish as a Foreign Language. V Ogólnopolska Konferencja Turkologiczna, 1-2 czerwca 2011 - Warszawa ul. Krakowskie Przedmiescie 26/28Zaklad Turkologii i Ludow Azji Srodkowej Wydzial Orientalistyczny, Uniwersytet Warszawski. (Sözlü Bildiri) (Yayın No:1065555)


Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar veya kitaplardaki bölümler:
Yazılan ulusal/uluslararası kitaplardaki bölümler:
1.Öğretimin Planlanması Unterrichtsplanung Planning of Instruction Dil Sprache Language (2015)., YILMAZ FATİH, Dağyeli Verlag, Editör: Hasan Coşkun, Fatih Yılmaz, Mehmet Emin Aksoy, Sayfa Sayısı: 438, ISBN: 978-3-9355-9724-1, Türkçe, Bilimsel Kitap, (Yayın No: 1381772)
2.Öğretimin Planlanması Unterrichtsplanung Planning of Instruction Dil Sprache Language (2015)., YILMAZ FATİH,BABACAN GÜLŞAH, Dağyeli Verlag, Editör: Hasan Coşkun, Fatih Yılmaz, Mehmet Emin Aksoy, Sayfa Sayısı: 438, ISBN: 978-3-9355-9724-1, Türkçe, Bilimsel Kitap, (Yayın No: 1381781)
3.Eğitim ve Öğretimde Masalların Önemi Planlama Uygulama ve DeğerlendirmeThe Importance of Fairy Tales in Education Plannig Practicing and Evaluation (2014)., YILMAZ FATİH, KONAKÇI ÖZGÜR, Dağyeli Verlag, Editör: Hasan Coşkun (Ed.), Sayfa Sayısı: 558, ISBN: 9783935597296, Türkçe, Bilimsel Kitap, (Yayın No: 1065537)


Projelerde Yaptığı Görevler:

1.IMPROVING THE PROFESSIONAL COMPETENCE AND INCREASING THE SOCIAL DEVELOPMENT OF PRISON STAFF, Avrupa Birliği, Araştırmacı, 01.12.2015-31.05.2018 (Tamamlandı) (ULUSLARARASI)
2.Improving the professional competence and increasing the social development of prison staff project, Avrupa Birliği, Araştırmacı, 01.12.2015-31.05.2018 (Tamamlandı) (ULUSLARARASI)
3.Improving the Professional Competence and Increasing the Social Development of Prison Staff, Project Number: 2015-1-TR01-KA204-022215, Avrupa Birliği, Araştırmacı, 01.12.2015-31.05.2018 (Tamamlandı) (ULUSLARARASI)
4.Dünya Tarihinde Çanakkale, Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç), Araştırmacı, 07.12.2015-15.04.2016 (Tamamlandı) (ULUSAL)
5.Şehir Kimliği Çalıştayı Projesi 13 02 2015, Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç), Araştırmacı, 21.01.2015-13.02.2015 (Tamamlandı) (ULUSAL)
6.Improving the Professional Competence and Increasing the Social Development of Prison Staff, Avrupa Birliği, Araştırmacı, 30.11.2015-01.06.2018 (Tamamlandı) (ULUSLARARASI)
Üniversite Dışı Deneyim

2015-2015Eğitim Alma HaraketliliğiCORDOBA University in SPAIN, Erasmus Eğitim Alma Hareketliliği 1-5 Haziran 2015, (Avrupa Birliği)
2014-2014Ders verme hareketliliğiCOMMENIUS UNIVERSITY IN BRATISLAVA, Erasmus Ders verme hareketliliği 5-12 Mayıs 2014, (Avrupa Birliği)
2013-2015YARDIMCI DOÇENTGAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ, (Diğer)
2007-2013ÖĞRETİM GÖREVLİSİJAGIELLONIAN ÜNİVERSİTESİ, MEB Adına Yurtdışı Görevi, (Diğer)
1997-1997ÖğretmenMEB , 600 evler ilköğretim Okulu İngilizce Öğretmeni, (Diğer)
1997-2013OKUTMANGAZİOSMANPAŞA UNİVERSİTESİ, Yabancı Diller Bölümü Okutman, (Diğer)