GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ

Kişisel Web Sayfaları

ALPAY DOĞAN YILDIZž

[ PROFESÖR DOKTOR ]

PROF. DR. Alpay Doğan YILDIZ

Fen-Edebiyat Fakültesi / Türk Dili Ve Edebiyatı Bölümü

kişisel bilgiler

E-Posta adresi

alpaydogan.yildiz@gop.edu.tr

Ofis Bilgisi

 

Telefon & Faks

Cep Telefonu

İş Telefonu

Faks

 

Yazışma Adresi

 

Web Sayfası

 

Sosyal Ağlar

 

kurum bilgileri

Birim

Fen-Edebiyat Fakültesi 

Bölüm

Türk Dili Ve Edebiyatı Bölümü 

Anabilim Dalı

Yeni Türk Edebiyatı Anabilim Dalı 

Eğitim Bilgileri

Öğrenim Durumu

DOKTORA, Ondokuz Mayıs Üniversitesi (1999- 2005)

Sosyal Bilimler Enstitüsü - Türk Dili Ve Edebiyatı (Dr)

YÜKSEK LİSANS, Ondokuz Mayıs Üniversitesi (1999- 1999)

Sosyal Bilimler Enstitüsü - Türk Dili Ve Edebiyatı (Yl) (Tezli)

LİSANS, Ondokuz Mayıs Üniversitesi (1993- 1996)

Eğitim Fakültesi - Türkçe Ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü

TEZLER

DOKTORA, "“Kerime Nadir, Esat Mahmut Karakurt, Muazzez Tahsin Berkand Örneklerinde 1930-1950 Dönemi Popüler Türk Romanları Üzerine Tematik Bir İnceleme”", Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2005

YÜKSEK LİSANS, "“Selim İleri’Nin Romanları Üzerine Okur Merkezli Bir Yaklaşım”", Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1999

YABANCI DİLLER

İngilizce

TEMEL ALAN BİLGİSİ

Filoloji Temel Alanı - Yeni Türk Edebiyatı

Mesleki Deneyim

AKADEMİK ÜNVANLAR / GÖREVLER

Akademik Görevler

Profesör, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/ Fen-Edebiyat Fakültesi/ Türk Dili Ve Edebiyatı Bölümü/ Yeni Türk Edebiyatı Anabilim Dalı, (2018- Devam Ediyor)

Doçent, Gaziosmanpaşa Üniversitesi/ Fen-Edebiyat Fakültesi/ Türk Dili Ve Edebiyatı Bölümü/ Yeni Türk Edebiyatı Anabilim Dalı, (2013- 2018)

Doçent, Ürdün Üniversitesi/ Yabancı Diller/ Asya Dilleri/ İngilizce - Türkçe, (2013- 2014)

Doçent, Gaziosmanpaşa Üniversitesi/ Eğitim Fakültesi/ Türkçe Ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü/ Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı, (2012- 2013)

Yardımcı Doçent, Gaziosmanpaşa Üniversitesi/ Eğitim Fakültesi/ Türkçe Eğitimi Bölümü(2010- 2012)

Yardımcı Doçent, Gaziosmanpaşa Üniversitesi/ Eğitim Fakültesi/ Temel Eğitim Bölümü/ Sınıf Eğitimi Anabilim Dalı, (2008- 2010)

Araştırma Görevlisi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi/ Sosyal Bilimler Enstitüsü/ Türk Dili Ve Edebiyatı (Dr)(1997- 2004)


İdari Görevler

Bilim Dalı Başkanı, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili Ve Edebiyatı Bölümü, Yeni Türk Edebiyatı Anabilim Dalı, (2015- Devam Ediyor)

Bölüm Başkanı, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Türkçe Eğitimi Bölümü, (2008- 2010)

Anabilim Dalı Başkanı, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Temel Eğitim Bölümü, Sınıf Eğitimi Anabilim Dalı, (2008- 2009)

verdiği dersler

yönetilen tezler

Yüksek Lisans, Nurgül DOKUYAN, "Orhan Kemal'in Hikayelerinde Çalışma Hayatı", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Türk Dili Ve Edebiyatı Anabilim Dalı, 2020

Yüksek Lisans, Nazik ZENGİN, "Reşat Nuri Güntekin'in Romanlarında Anadolu", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Türk Dili Ve Edebiyatı Anabilim Dalı, 2020

Yüksek Lisans, Eyyüp UZUN, "Yıldız Ramazanoğlu'nun Hikâyelerinde Aile", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Türk Dili Ve Edebiyatı Anabilim Dalı, 2019

Yüksek Lisans, Tuba KOÇAK, "Cihan Aktaş Hikâyelerinde Anlatı Yapısı", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Türk Dili Ve Edebiyatı Anabilim Dalı, 2019

Yüksek Lisans, Merve YILMAZ, "Cihan Aktaş Hikayelerinde Aile", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Türk Dili Ve Edebiyatı Anabilim Dalı, 2019

Yüksek Lisans, Doğan KIRICI, "Kemal Tahir'in Romanlarında Bir Üslup Ögesi Olarak "Diyalog"", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Lisansüstü Eğitim Enstitüsü/Türk Dili Ve Edebiyatı Anabilim Dalı, 2019

Yüksek Lisans, Bekir Ozan ÖNER, "Attilâ İlhan'ın Romanlarında Kuva-Yı Milliye Düşüncesi", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Türk Dili Ve Edebiyatı Anabilim Dalı, 2018

Yüksek Lisans, Tuba KOÇAK, "Cihan Aktaş'ın Hikâyelerinde Anlatı Yapısı", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Türk Dili Ve Edebiyatı Anabilim Dalı, 2018

Yüksek Lisans, Onur Görkem BEKCİBAŞI, "Osman Çeviksoy'un Hikâyelerinde Tema Ve Yapı", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Türk Dili Ve Edebiyatı Anabilim Dalı, 2017

Yüksek Lisans, Züleyha BALTALI, "Mustafa Kutlu'nun Gazete Yazılarında Edebi Eleştiri", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Türk Dili Ve Edebiyatı Anabilim Dalı, 2013

Doktora, Halil İbrahim YÜCEL, "1980 Sonrası Türk Romanında Büyülü Gerçekçilik", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Lisansüstü Eğitim Enstitüsü/Türk Dili Ve Edebiyatı Anabilim Dalı, 2020

Editörlük

Yayınlar ve Eserler

MAKALELER

Uluslararası Hakemli Dergilerdeki Makaleler

YILDIZ ALPAY DOĞAN, (2016). "Cihan Aktaş In Hikâyelerinde Uluslararası Göç", Turkish Studies, 11(20), 633-642., Doi: 10.7827/TurkishStudies.10105 (Yayın No: 3025879)

YILDIZ ALPAY DOĞAN, (2015). "Hikâyede Sahne Anlatma Tarzlarının Anlatıma Etkileri Ve Yıldız Ramazanoğlu Nun Hikâyeleri", Turkish Studies, 10(8), 2271-2284., Doi: 10.7827 (Yayın No: 1532091)

YILDIZ ALPAY DOĞAN, (2012). "Fatma Barbarosoğlu Nun Hikâyelerine Yansıyan Kadın Kimliği", Turkish Studies, 7(4), 579-588. (Yayın No: 1532085)

YILDIZ ALPAY DOĞAN, (2011). "Şevket Bulut Un Hikâyelerinde Aleviler Ve Alevilik Algısı", Türk Kültürü Ve Hacı Bektaş Velî Araştırma Dergisi, 18(59), 341-352. (Yayın No: 1532060) [AHCI]

YILDIZ ALPAY DOĞAN, (2010). "Edebi Eserin Oluşum Ve Anlama Sürecini Etkileyen Bir Öge Olarak Estetik Bilgi", Turkish Studies, 5(1), 1452-1467. (Yayın No: 1532052)

YILDIZ ALPAY DOĞAN, (2009). "Edebiyatın Kaynağı Olarak Edebiyat Selim İleri Romancılığı", Turkish Studies, 4(1-2), 1463-1478. (Yayın No: 1532047)

YILDIZ ALPAY DOĞAN, (2004). "Eski Bir Bahçenin Yeniden Düzenlenişi Ya Da Fuzulî Nin Hikâye İ Leylâ Ve Mecnûn U Sunuşu", Bilig (Türk Dünyası Sosyal Bilimler Dergisi), (29), 201-222. (Yayın No: 1532042) [SSCI]


Ulusal Hakemli Dergilerdeki Makaleler

YILDIZ ALPAY DOĞAN, (2017). "Yıldız Ramazanoğlu’Nun Hikâyelerinde Değişen Hikâye Boyutları", Gaziosmanpşa Ü. Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi,, 12(1), 207-2016., Doi: http://dx.doi.org/10.19129/sbad.320 , (Yayın No: 3541093)

YILDIZ ALPAY DOĞAN, (2016). "Yıldız Ramazanoğlu Nun Hikâye Kişileri", Gaziosmanpşa Ü. Sosyal Bil. Enst. Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, 11(2), 25-43., Doi: http://dx.doi.org/10.19129/sbad.297 (Yayın No: 3026392)

YILDIZ ALPAY DOĞAN, (2010). "Rasim Özdenören Hikâyelerinde Üç Mesele", Gaziosmanpşa Ü. Sosyal Bil. Enst. Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, 5(1), 21-44. (Yayın No: 1532054)


Diğer Dergilerdeki Makaleler

YILDIZ ALPAY DOĞAN, (2020). "Kırk Yıl Hakikat İncinmesin (Fatma Barbarosoğlu’Xxnun Yazı Hayatının Kırkıncı Yılı)", Dergâh, 31(367), 24-26. (Yayın No: 6455826)

YILDIZ ALPAY DOĞAN, (2020). "Hikâyede Görmek Ve Mukadder Gemici’Nin Hikâyeleri", Mahalle Mektebi, 9(54), 82-84. (Yayın No: 6407365)

YILDIZ ALPAY DOĞAN, (2020). "Eleştiri Ve Kalbin Sesi Üzerine / Söyleşi", Mahalle Mektebi, 9(54), 33-39. (Yayın No: 6407361)

YILDIZ ALPAY DOĞAN, (2020). "Mustafa Kutlu Okumaya Nereden Başlayalım?", Anadolu Mektebi, 2(3), 14-16. (Yayın No: 6407356)

YILDIZ ALPAY DOĞAN, (2020). "Mustafa Kutlu Hikâyeciliği Ve Hikmet Ve Âhenk Kitabı Üzerine / Söyleşi", Hece Öykü, 17(97), 92-105. (Yayın No: 6407350)

YILDIZ ALPAY DOĞAN, (2020). "“Ali Ayçil: Kaleminin Merkezinde Şiir Olan Bir Yazardan Denemeler", Hece, 24(282-283-284), 870-874. (Yayın No: 6407333)

YILDIZ ALPAY DOĞAN, (2020). "Felsefî Düşünce Sosyolojik Gözlem Edebî Anlatım İle Yoğrulmuş Denemeler: Fatma Barbarosoğlu’Nun Denemeleri", Hece, 24(282-283-284), 830-835. (Yayın No: 6407338)

YILDIZ ALPAY DOĞAN, (2019). "Dinle Sana Bir Nasihat Edeyim: Kalbin Sesine Kulak Ver", Tohum, (164), 38-42. (Yayın No: 5667968)

YILDIZ ALPAY DOĞAN, (2018). "Sevincini Bulmak: Sevincini Arayanlara Sevincini Bulmanın Hikâyesi,", Dergâh, 19(346), 24-25. (Yayın No: 4638099)

YILDIZ ALPAY DOĞAN, (2018). "Âdem’İn Cevap Vermesi: ‘İnsanî Öz’ Etrafında Hz. Âdem’İn Çocuklarına Dair Hikâyeler", Dergâh, 19(343), 20-21. (Yayın No: 4638072)

YILDIZ ALPAY DOĞAN, (2017). "“Hayat Teselli Olmaktır : ‘Duyulan, Görülen, Okunan’Lara Dair Hikâyeler”,", Hece Öykü (İki Aylık Öykü Dergisi ), 14(83), 58-62. (Yayın No: 3603729)

YILDIZ ALPAY DOĞAN, (2017). "“Kerime Nadir Romanlarında “Ortak Yapı” Ve Ortak Yapıda Yorumlanan “Aşk’Tan Evlilik’E” Meselesi” (Doktora Tezinden Üretilmiştir)", Türk Dili (Dil Ve Edebiyat Dergisi), 67(782), 152-160. (Yayın No: 3526789)

YILDIZ ALPAY DOĞAN, (2016). "Mustafa Kutlu Dan Yine İyilerin Hikâyesi İyiler Ölmez", Hece Öykü, 13(78), 96-101. (Yayın No: 3027175)

YILDIZ ALPAY DOĞAN, (2015). "Rüzgâr Avı Türkiyesinde Başörtülü Yeni Kadın Tipleri", Hece Öykü (İki Aylık Öykü Dergisi ), 12(70), 193-199. (Yayın No: 1532505)

YILDIZ ALPAY DOĞAN, (2013). "Mustafa Kutlu Nun Uzun Hikâyelerinde Anlatma Ve Okuma Ritmi Rüzgârlı Pazar Zafer Yahut Hiç Anadolu Yakası", Dergâh (Edebiyat Sanat Kültür Dergisi), (282), 15-21. (Yayın No: 1532503)

YILDIZ ALPAY DOĞAN, (2013). "Fatma Barbarosoğlu Nun Hikâyelerinde Kırık Kalpler Başörtülü Kadınlar", İtibar (Aylık Edebiyat Ve Fikriyat Dergisi), (17), 67-77. (Yayın No: 1532500)

YILDIZ ALPAY DOĞAN, (2012). "Hikâye Kişileri Üzerinden Bir Memleket Hikâyecisi Şevket Bulut", İtibar (Aylık Edebiyat Ve Fikriyat Dergisi), (4), 21-27. (Yayın No: 1532497)

YILDIZ ALPAY DOĞAN, (2011). "Rasim Özdenören Hikâyesinin Tematik Boyutu Üzerine", Hece (Aylık Edebiyat Dergisi; Rasim Özdenören Özel Sayısı), (169), 238-247. (Yayın No: 1532496)

YILDIZ ALPAY DOĞAN, (2011). "Şevket Bulut Ve Bir Dönemecin Hikâyesi Baharı Göremeyen Çocuklar", Dergâh (Edebiyat Sanat Kültür Dergisi), (251), 19-21. (Yayın No: 1532494)

YILDIZ ALPAY DOĞAN, (2008). "Modern Türk Hikayesinde Hayır Arabalar Beş Kuruşa Dan Sabahattin Ali Huzursuz Bacak A Mustafa Kutlu Birkaç Örnek", Hece Öykü (İki Aylık Öykü Dergisi ), (30), 104-112. (Yayın No: 1532493)

YILDIZ ALPAY DOĞAN, (2004). "Selim İleri Romancılığına Genel Bir Bakış", Bilimin Ve Aklın Aydınlığında Milli Eğitim, (52-53), 14-20. (Yayın No: 1532491)

YILDIZ ALPAY DOĞAN, (2004). "Selim İleri Romancılığına Genel Bir Bakış", Bilimin Ve Aklın Aydınlığında Milli Eğitim, (52-53), 14-20. (Yayın No: 1532490)

YILDIZ ALPAY DOĞAN, (2004). "Popüler Kültür Çerçevesinde Popüler Roman Ve Hayat", Hece (Aylık Edebiyat Dergisi; Hayat Edebiyat Siyaset Özel Sayısı), (90-91-92), 468-482. (Yayın No: 1532488)

YILDIZ ALPAY DOĞAN, (2004). "İki Ozanın Şahsında Şiire Ve Şaire Dair Bir Hikâye Oğuzlama", Hece Öykü (İki Aylık Öykü Dergisi ), 1(1), 110-119. (Yayın No: 1532487)

YILDIZ ALPAY DOĞAN, (2003). "Bâki Kalan Bu Kubbede Bir Hoş Sadâ İmiş", Kitap Haber, (19), 74-77. (Yayın No: 1532484)

YILDIZ ALPAY DOĞAN, (2003). "Estetik Ve Eleştiri", Hece (Aylık Edebiyat Dergisi, Eleştiri Özel Sayısı), (77-78-79), 245-251. (Yayın No: 1532480)

YILDIZ ALPAY DOĞAN, (2001). "Kendi Gök Kubbemiz İn Kurmaca Yapısı", Dergâh (Edebiyat Sanat Kültür Dergisi), (137), 9-11. (Yayın No: 1532478)

YILDIZ ALPAY DOĞAN, (2000). "Huzur Da Üçüncü Derecedeki Roman Kişilerinin Başkişinin Tecrübe Edinme Sürecindeki Fonksiyonları", Dergâh (Edebiyat Sanat Kültür Dergisi), (129), 8-11. (Yayın No: 1532474)

YILDIZ ALPAY DOĞAN, (1999). "Şiirin Ardında Romanın Önünde Daha Sonra Dergâh Yazıları Güldestesi İçinde İstanbul 2007 Ss 202 220", Dergâh (Edebiyat Sanat Kültür Dergisi), (117), 7-10. (Yayın No: 1532472)

YILDIZ ALPAY DOĞAN, (1999). "Dürbünlü Çiçek Ten Bakıp Eğlence Hayalhanesi Görebilmek Ya Da Kambur Hafız Gibi Yazara Saint Martin Yangınını Sorma", Dergâh (Edebiyat Sanat Kültür Dergisi), (112), 10-11. (Yayın No: 1532465)

YILDIZ ALPAY DOĞAN, (1998). "Yapı Kavramı Etrafında Bir Düğün Gecesi", Yedi İklim (Edebiyat Kültür Sanat Aylık Dergi), (96), 45-50. (Yayın No: 1532462)

YILDIZ ALPAY DOĞAN, (1998). "Bir Eğitim Kitabı Olarak Reşat Nuri Nin Çalıkuşu Romanı", Yedi İklim (Edebiyat Kültür Sanat Aylık Dergi), (95), 34-38. (Yayın No: 1532460)

Bildiriler

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında(proceedings) basılan bildiriler :

YILDIZ ALPAY DOĞAN (2019). ÇAĞDAŞ KÜRESEL DÜZENE REDDİYE KALBİN SESİ’NE ÇAĞRIREFUTATION OF THE CONTEMPORARY GLOBAL LAYOUT, CALL TO THE SOUND OF THE HEART. USBK II Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi Gümüşhane (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:5741648)

YILDIZ ALPAY DOĞAN (2017). “Bir Sosyolojinin Psikolojisi: Yıldız Ramazanoğlu’nun İkna Odası Romanı ”. Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatında “Kadın” Sempozyumu, 4-6 Mayıs 2017, Amasya. (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:3526800)

YILDIZ ALPAY DOĞAN (2016). Değerler Eğitiminde Edebiyatın Gücü Bir Kısa Hikâyede Birkaç Dakikalık Bir Sahnede Temel Ahlâk İlkelerini Adalet Hak Merhamet Paylaşma Çalışma Gösterme Mustafa Kutlu nun Sevinç Adlı Kısa Hikâyesi. Sinop Üniversitesi Uluslararası Gençlik ve Ahlâk Sempozyumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:2893825)

YILDIZ ALPAY DOĞAN (2016). Mustafa Kutlu Hikâyelerinde Yoksulluk Şehir Çocuk Adalet ve Merhamet. Canik Belediyesi IV. Uluslararası Canik Sempozyumu, Geçmişten Günümüze Şehir ve Çocuk, 15-17 Mayıs 2015 Samsun. (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:1532145)

YILDIZ ALPAY DOĞAN (2016). Cihan Aktaş ın Kusursuz Piknik Adlı Hikâye Kitabında Karakter Tipolojisi. Uluslararası Erzincan Sempozyumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:2893816)

YILDIZ ALPAY DOĞAN Mustafa Kutlu nun Hikâyelerinde Zaman Bildiren İfadeler ve Bu İfadelere Yansıyan Zihniyet Üzerine Bazı Dikkatler. Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatı Kongresi (UTEK’13 (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:1253812)


Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler :

YILDIZ ALPAY DOĞAN Roman Bahsinde Farklı Bir Sayfa Kırık Denizkabukları Örneğinde 1990 larda Selim İleri Romancılığı. Erciyes Üniversitesi 1980 sonrası Türk Romanı Sempozyumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:1532134)

YILDIZ ALPAY DOĞAN Yahya Kemal de Bir Şiir Objesi Olarak Üsküdar. II. Üsküdar Sempozyumu 12-14 Mart 2004. (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:1532109)

kitaplar ve kitap bölümleri

Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplar :

Mustafa Kutlu Hikayeciliği / Hikmet Ve Ahenk (2019)., YILDIZ ALPAY DOĞAN, Degah Yayınları, Sayfa Sayısı: 222, İngilizce(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 5667825)

Sessizlerin Sesi, Yıldız Ramazanoğlu Hikâyeciliği (2019)., YILDIZ ALPAY DOĞAN, Kesit Yayınları, Sayfa Sayısı: 102, Türkçe(Araştırma (Tez Hariç) Kitabı), (Yayın No: 4846159)

Fatma Barbarosoğlu Hikâyeciliği (2017)., YILDIZ ALPAY DOĞAN, E Yazı Yayınevi, Sayfa Sayısı: 166, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 3653074)

Hikaye İncelemeleri (2016)., YILDIZ ALPAY DOĞAN, Dergâh Yayınları, Sayfa Sayısı: 171, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 27981)

Namık Kemal Süleyman Nazif (2010)., YILDIZ ALPAY DOĞAN, Turkish Studies Publication, Sayfa Sayısı: 74, Türkçe(Kitap Tercümesi), (Yayın No: 28186)

Popüler Türk Romanları Doktora Tezinin Kitaplaşmış Şekli (2009)., YILDIZ ALPAY DOĞAN, Dergah, Sayfa Sayısı: 272, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 27980)

Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplardaki Bölümler :

Romanda Bakış Açısı Ve Anlatıcı Düzlemi (2020)., YILDIZ ALPAY DOĞAN,ISSI AHMET CÜNEYT,SAĞLIK ŞABAN,TÖRENEK MEHMET,ELİUZ ÜLKÜ,KEFELİ AYŞE EMEL,KAVAZ İBRAHİM, Akçağ, Editör: Veysel Şahin, Sayfa Sayısı: 664, ISBN: 978-605--342-535-9, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 6407311)

Hikâyemizin Türküsü: Mustafa Kutlu (2019)., HARMANCI ABDULLAH,Ayçil Ali,YILDIZ ALPAY DOĞAN,Gürdamur Emin,Yıldız Handan Acar,HARMANCI HASAN,Kahraman Mehmet,Gemici Mukadder,Arkan Zeynep, Sakarya Büyükşehir Belediyesi Kültür Ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı, Editör: Serkan Akdeniz, Talip Avcı, Sayfa Sayısı: 128, ISBN: 9786059978149, Türkçe(Araştırma (Tez Hariç) Kitabı), (Yayın No: 4846254)

Hikâye Kuran Nesneler (2018)., YILDIZ ALPAY DOĞAN,ISSI AHMET CÜNEYT,AYDOĞDU YUSUF,Sakın Hasan,Eşitgin Dinçer,ÖZGER MEHMET,BOLAT TUNCAY,GÜNGÖR BİLGİN,ARI RAMAZAN, Hece Yayınları, Editör: Issı A. Cüneyt, Bolat Tuncay, Sayfa Sayısı: 224, ISBN: 9786059556927, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 4312749)

Türk Edebiyatına Açılan Pencere İnci Enginün Armağanı (2014)., YILDIZ ALPAY DOĞAN, Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü Yayınları, Editör: Hülya Argunşah, ISBN: 978-975-456-122-7, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 1532457)

Nâmık Kemâl (2011)., YILDIZ ALPAY DOĞAN, Kültür Ve Turizm Bakanlığı Yayınları, Editör: Turan Karataş, Orhan Kemâl Tavukçu, ISBN: 978-975-17-3571-3, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 1532447)

Rasim Özdenören Kitabı (2011)., YILDIZ ALPAY DOĞAN, Memursen Kayseri Şubesi., Editör: Ali Dursun, Turan Karataş, ISBN: 978-605-87792-0-4, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 1532445)

Celâl Tarakçı Mustafa Özbalcı Armağanı (2008)., YILDIZ ALPAY DOĞAN, Birleşik, Editör: A.C. Issı, D. Eşitgin, ISBN: 9789944722292, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 1532438)

Celâl Tarakçı Mustafa Özbalcı Armağanı (2008)., YILDIZ ALPAY DOĞAN, Birleşik, Editör: A.C Issı, D. Eşitgin, ISBN: 9789944722292, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 1532375)

Hüseyin Su Kitabı (2005)., YILDIZ ALPAY DOĞAN, Nehir, Editör: Kemal Aykut - Ömer Lekesiz, ISBN: 975-6711-71X, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 1532161)

Mustafa Kutlu Kitabı (2001)., YILDIZ ALPAY DOĞAN,BALCI MUSTAFA,ALVER KÖKSAL,KARATAŞ TURAN,ERDEM MEHMET DURSUN,ÇIKLA SELÇUK,SAĞLIK ŞABAN,ISSI AHMET CÜNEYT,Barbarosoğlu Fatma,Kara İsmail,Aktaş Cihan, Nehir, Editör: Kemel Aykut, Nusret Özcan, ISBN: 975-6711-23-X, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 1532160)

sanatsal faaliyetler

projeler ve patentler

Projelerde Yaptığı Görevler:

patentler

 

Üniversite Dışı Deneyim

2004-2005, Öğretmen, Özel Uğur Dershanesi, Özel Eğitim Kurumu (Dershane), (Diğer)

2005-2008, Öğretmen, Özel Final Dergisi Dershanesi, Özel Eğitim Kurumu (Dershane), (Diğer)

Üniversite Dışı Deneyim

Kurslar:

çalıştay

 

sertifika

 

araştırma

 

çalışma

 

rapor

 

 

 
E-Posta Adresi:alpaydogan.yildiz@gop.edu.tr
Öğrenim Durumu

Doktora
1999-2005
Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü/Türk Dili Ve Edebiyatı (Dr)

Tez Adı:“Kerime Nadir, Esat Mahmut Karakurt, Muazzez Tahsin Berkand Örneklerinde 1930-1950 Dönemi Popüler Türk Romanları Üzerine Tematik Bir İnceleme”
Yüksek Lisans
1999-1999
Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü/Türk Dili Ve Edebiyatı (Yl) (Tezli)

Tez Adı:“Selim İleri’Nin Romanları Üzerine Okur Merkezli Bir Yaklaşım”
Lisans
1993-1996
Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Eğitim Fakültesi/Türkçe Ve Sosyal Bilimler Eğitimi BölümüAkademik Görevler

Profesör
2018-
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ/ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ/ YENİ TÜRK EDEBİYATI ANABİLİM DALI
Doçent
2013-2018
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ/ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ/ YENİ TÜRK EDEBİYATI ANABİLİM DALI
Doçent
2013-2014
Ürdün Üniversitesi/ YABANCI DİLLER/ ASYA DİLLERİ/ İNGİLİZCE - TÜRKÇE
Doçent
2012-2013
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ EĞİTİM FAKÜLTESİ/ TÜRKÇE VE SOSYAL BİLİMLER EĞİTİMİ BÖLÜMÜ/ TÜRKÇE EĞİTİMİ ANABİLİM DALI
Yardımcı Doçent
2010-2012
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ EĞİTİM FAKÜLTESİ/ TÜRKÇE EĞİTİMİ BÖLÜMÜ
Yardımcı Doçent
2008-2010
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ EĞİTİM FAKÜLTESİ/ TEMEL EĞİTİM BÖLÜMÜ/ SINIF EĞİTİMİ ANABİLİM DALI
Araştırma Görevlisi
1997-2004
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ/ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI (DR)


İdari Görevler

Bilim Dalı Başkanı
2015
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
Bölüm Başkanı
2008-2010
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ EĞİTİM FAKÜLTESİ
Anabilim Dalı Başkanı
2008-2009
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ EĞİTİM FAKÜLTESİ


Dersler *

Öğrenim DiliDers Saati
* Son iki yılda verdigi lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler


Yönetilen Tezler

1.Züleyha BALTALI, (2013)., "Mustafa Kutlu'nun gazete yazılarında edebi eleştiri", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Türk Dili Ve Edebiyatı Anabilim Dalı, Yüksek Lisans
2.Onur Görkem BEKCİBAŞI, (2017)., "Osman Çeviksoy'un hikâyelerinde tema ve yapı", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Türk Dili Ve Edebiyatı Anabilim Dalı, Yüksek Lisans
3.Bekir Ozan ÖNER, (2018)., "Attilâ İlhan'ın romanlarında Kuva-yı Milliye düşüncesi", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Türk Dili Ve Edebiyatı Anabilim Dalı, Yüksek Lisans
4.Tuba KOÇAK, (2018)., "CİHAN AKTAŞ'IN HİKÂYELERİNDE ANLATI YAPISI", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Türk Dili Ve Edebiyatı Anabilim Dalı, Yüksek Lisans
5.Nurgül DOKUYAN, (2020)., "Orhan Kemal'in hikayelerinde çalışma hayatı", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Türk Dili Ve Edebiyatı Anabilim Dalı, Yüksek Lisans
6.Nazik ZENGİN, (2020)., "Reşat Nuri Güntekin'in romanlarında Anadolu", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Türk Dili Ve Edebiyatı Anabilim Dalı, Yüksek Lisans
7.Eyyüp UZUN, (2019)., "Yıldız Ramazanoğlu'nun Hikâyelerinde Aile", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Türk Dili Ve Edebiyatı Anabilim Dalı, Yüksek Lisans
8.Tuba KOÇAK, (2019)., "Cihan Aktaş hikâyelerinde anlatı yapısı", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Türk Dili Ve Edebiyatı Anabilim Dalı, Yüksek Lisans
9.Merve YILMAZ, (2019)., "Cihan Aktaş hikayelerinde aile", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Türk Dili Ve Edebiyatı Anabilim Dalı, Yüksek Lisans
10.Doğan KIRICI, (2019)., "Kemal Tahir'in romanlarında bir üslup ögesi olarak "diyalog"", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Lisansüstü Eğitim Enstitüsü/Türk Dili Ve Edebiyatı Anabilim Dalı, Yüksek Lisans
11.Halil İbrahim YÜCEL, (2020)., "1980 Sonrası Türk Romanında Büyülü Gerçekçilik", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Lisansüstü Eğitim Enstitüsü/Türk Dili Ve Edebiyatı Anabilim Dalı, Doktora


Eserler
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:
1.YILDIZ ALPAY DOĞAN (2016). Cihan Aktaş ın Hikâyelerinde Uluslararası Göç. Turkish Studies, 11(20), 633-642., Doi: 10.7827/TurkishStudies.10105 (Yayın No: 3025879)
2.YILDIZ ALPAY DOĞAN (2015). Hikâyede Sahne Anlatma Tarzlarının Anlatıma Etkileri ve Yıldız Ramazanoğlu nun Hikâyeleri. Turkish Studies, 10(8), 2271-2284., Doi: 10.7827 (Yayın No: 1532091)
3.YILDIZ ALPAY DOĞAN (2012). Fatma Barbarosoğlu nun Hikâyelerine Yansıyan Kadın Kimliği. Turkish Studies, 7(4), 579-588. (Yayın No: 1532085)
4.YILDIZ ALPAY DOĞAN (2011). Şevket Bulut un Hikâyelerinde Aleviler Ve Alevilik Algısı. Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Velî Araştırma Dergisi, 18(59), 341-352. (Yayın No: 1532060)
5.YILDIZ ALPAY DOĞAN (2010). Edebi Eserin Oluşum ve Anlama Sürecini Etkileyen Bir Öge olarak Estetik Bilgi. Turkish Studies, 5(1), 1452-1467. (Yayın No: 1532052)
6.YILDIZ ALPAY DOĞAN (2009). Edebiyatın Kaynağı Olarak Edebiyat Selim İleri Romancılığı. Turkish Studies, 4(1-2), 1463-1478. (Yayın No: 1532047)
7.YILDIZ ALPAY DOĞAN (2004). Eski Bir Bahçenin Yeniden Düzenlenişi ya da Fuzulî nin Hikâye i Leylâ ve Mecnûn u Sunuşu. Bilig (Türk Dünyası Sosyal Bilimler Dergisi), (29), 201-222. (Yayın No: 1532042)
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :
1.YILDIZ ALPAY DOĞAN (2017). Yıldız Ramazanoğlu’nun Hikâyelerinde Değişen Hikâye Boyutları. Gaziosmanpşa Ü. Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi,, 12(1), 207-2016., Doi: http://dx.doi.org/10.19129/sbad.320 , (Yayın No: 3541093)
2.YILDIZ ALPAY DOĞAN (2016). Yıldız Ramazanoğlu nun Hikâye Kişileri. Gaziosmanpşa Ü. Sosyal Bil. Enst. Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, 11(2), 25-43., Doi: http://dx.doi.org/10.19129/sbad.297 (Yayın No: 3026392)
3.YILDIZ ALPAY DOĞAN (2010). Rasim Özdenören Hikâyelerinde Üç Mesele. Gaziosmanpşa Ü. Sosyal Bil. Enst. Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, 5(1), 21-44. (Yayın No: 1532054)
Diğer Dergilerdeki Makaleler :
1.YILDIZ ALPAY DOĞAN (2020). Kırk Yıl Hakikat İncinmesin (Fatma Barbarosoğlu’xxnun Yazı Hayatının Kırkıncı Yılı). Dergâh, 31(367), 24-26. (Yayın No: 6455826)
2.YILDIZ ALPAY DOĞAN (2020). Hikâyede Görmek ve Mukadder Gemici’nin Hikâyeleri. Mahalle Mektebi, 9(54), 82-84. (Yayın No: 6407365)
3.YILDIZ ALPAY DOĞAN (2020). Eleştiri ve Kalbin Sesi Üzerine / Söyleşi. Mahalle Mektebi, 9(54), 33-39. (Yayın No: 6407361)
4.YILDIZ ALPAY DOĞAN (2020). Mustafa Kutlu Okumaya Nereden Başlayalım?. Anadolu Mektebi, 2(3), 14-16. (Yayın No: 6407356)
5.YILDIZ ALPAY DOĞAN (2020). Mustafa Kutlu Hikâyeciliği ve Hikmet ve Âhenk Kitabı Üzerine / Söyleşi. Hece Öykü, 17(97), 92-105. (Yayın No: 6407350)
6.YILDIZ ALPAY DOĞAN (2020). “Ali Ayçil: Kaleminin Merkezinde Şiir Olan Bir Yazardan Denemeler. Hece, 24(282-283-284), 870-874. (Yayın No: 6407333)
7.YILDIZ ALPAY DOĞAN (2020). Felsefî Düşünce Sosyolojik Gözlem Edebî Anlatım ile Yoğrulmuş Denemeler: Fatma Barbarosoğlu’nun Denemeleri. Hece, 24(282-283-284), 830-835. (Yayın No: 6407338)
8.YILDIZ ALPAY DOĞAN (2019). Dinle Sana Bir Nasihat Edeyim: Kalbin Sesine Kulak Ver. Tohum, (164), 38-42. (Yayın No: 5667968)
9.YILDIZ ALPAY DOĞAN (2018). Sevincini Bulmak: Sevincini Arayanlara Sevincini Bulmanın Hikâyesi,. Dergâh, 19(346), 24-25. (Yayın No: 4638099)
10.YILDIZ ALPAY DOĞAN (2018). Âdem’in Cevap Vermesi: ‘İnsanî Öz’ Etrafında Hz. Âdem’in Çocuklarına Dair Hikâyeler. Dergâh, 19(343), 20-21. (Yayın No: 4638072)
11.YILDIZ ALPAY DOĞAN (2017). “Hayat Teselli Olmaktır : ‘Duyulan, Görülen, Okunan’lara Dair Hikâyeler”,. Hece Öykü (İki Aylık Öykü Dergisi ), 14(83), 58-62. (Yayın No: 3603729)
12.YILDIZ ALPAY DOĞAN (2017). “Kerime Nadir Romanlarında “Ortak Yapı” Ve Ortak Yapıda Yorumlanan “Aşk’tan Evlilik’e” Meselesi” (Doktora Tezinden Üretilmiştir). Türk Dili (Dil ve Edebiyat Dergisi), 67(782), 152-160. (Yayın No: 3526789)
13.YILDIZ ALPAY DOĞAN (2016). Mustafa Kutlu dan Yine İyilerin Hikâyesi İyiler Ölmez. Hece Öykü, 13(78), 96-101. (Yayın No: 3027175)
14.YILDIZ ALPAY DOĞAN (2015). Rüzgâr Avı Türkiyesinde Başörtülü Yeni Kadın Tipleri. Hece Öykü (İki Aylık Öykü Dergisi ), 12(70), 193-199. (Yayın No: 1532505)
15.YILDIZ ALPAY DOĞAN (2013). Mustafa Kutlu nun Uzun Hikâyelerinde Anlatma Ve Okuma Ritmi Rüzgârlı Pazar Zafer Yahut Hiç Anadolu Yakası. Dergâh (Edebiyat Sanat Kültür Dergisi), (282), 15-21. (Yayın No: 1532503)
16.YILDIZ ALPAY DOĞAN (2013). Fatma Barbarosoğlu nun Hikâyelerinde Kırık Kalpler Başörtülü Kadınlar. İtibar (Aylık Edebiyat ve Fikriyat Dergisi), (17), 67-77. (Yayın No: 1532500)
17.YILDIZ ALPAY DOĞAN (2012). Hikâye Kişileri Üzerinden Bir Memleket Hikâyecisi Şevket Bulut. İtibar (Aylık Edebiyat ve Fikriyat Dergisi), (4), 21-27. (Yayın No: 1532497)
18.YILDIZ ALPAY DOĞAN (2011). Rasim Özdenören Hikâyesinin Tematik Boyutu Üzerine. Hece (Aylık Edebiyat Dergisi; Rasim Özdenören Özel Sayısı), (169), 238-247. (Yayın No: 1532496)
19.YILDIZ ALPAY DOĞAN (2011). Şevket Bulut ve Bir Dönemecin Hikâyesi Baharı Göremeyen Çocuklar. Dergâh (Edebiyat Sanat Kültür Dergisi), (251), 19-21. (Yayın No: 1532494)
20.YILDIZ ALPAY DOĞAN (2008). Modern Türk Hikayesinde Hayır Arabalar Beş Kuruşa dan Sabahattin Ali Huzursuz Bacak a Mustafa Kutlu Birkaç Örnek. Hece Öykü (İki Aylık Öykü Dergisi ), (30), 104-112. (Yayın No: 1532493)
21.YILDIZ ALPAY DOĞAN (2004). Selim İleri Romancılığına Genel Bir Bakış. Bilimin ve Aklın Aydınlığında Milli Eğitim, (52-53), 14-20. (Yayın No: 1532491)
22.YILDIZ ALPAY DOĞAN (2004). Selim İleri Romancılığına Genel Bir Bakış. Bilimin ve Aklın Aydınlığında Milli Eğitim, (52-53), 14-20. (Yayın No: 1532490)
23.YILDIZ ALPAY DOĞAN (2004). Popüler Kültür Çerçevesinde Popüler Roman ve Hayat. Hece (Aylık Edebiyat Dergisi; Hayat Edebiyat Siyaset Özel Sayısı), (90-91-92), 468-482. (Yayın No: 1532488)
24.YILDIZ ALPAY DOĞAN (2004). İki Ozanın Şahsında Şiire ve Şaire Dair Bir Hikâye Oğuzlama. Hece Öykü (İki Aylık Öykü Dergisi ), 1(1), 110-119. (Yayın No: 1532487)
25.YILDIZ ALPAY DOĞAN (2003). Bâki Kalan Bu Kubbede Bir Hoş Sadâ İmiş. Kitap Haber, (19), 74-77. (Yayın No: 1532484)
26.YILDIZ ALPAY DOĞAN (2003). Estetik ve Eleştiri. Hece (Aylık Edebiyat Dergisi, Eleştiri Özel Sayısı), (77-78-79), 245-251. (Yayın No: 1532480)
27.YILDIZ ALPAY DOĞAN (2001). Kendi Gök Kubbemiz in Kurmaca Yapısı. Dergâh (Edebiyat Sanat Kültür Dergisi), (137), 9-11. (Yayın No: 1532478)
28.YILDIZ ALPAY DOĞAN (2000). Huzur da Üçüncü Derecedeki Roman Kişilerinin Başkişinin Tecrübe Edinme Sürecindeki Fonksiyonları. Dergâh (Edebiyat Sanat Kültür Dergisi), (129), 8-11. (Yayın No: 1532474)
29.YILDIZ ALPAY DOĞAN (1999). Şiirin Ardında Romanın Önünde Daha sonra Dergâh Yazıları Güldestesi içinde İstanbul 2007 ss 202 220. Dergâh (Edebiyat Sanat Kültür Dergisi), (117), 7-10. (Yayın No: 1532472)
30.YILDIZ ALPAY DOĞAN (1999). Dürbünlü Çiçek ten Bakıp Eğlence Hayalhanesi Görebilmek ya da Kambur Hafız Gibi Yazara Saint Martin Yangınını Sorma. Dergâh (Edebiyat Sanat Kültür Dergisi), (112), 10-11. (Yayın No: 1532465)
31.YILDIZ ALPAY DOĞAN (1998). Yapı Kavramı Etrafında Bir Düğün Gecesi. Yedi İklim (Edebiyat Kültür Sanat Aylık Dergi), (96), 45-50. (Yayın No: 1532462)
32.YILDIZ ALPAY DOĞAN (1998). Bir Eğitim Kitabı Olarak Reşat Nuri nin Çalıkuşu Romanı. Yedi İklim (Edebiyat Kültür Sanat Aylık Dergi), (95), 34-38. (Yayın No: 1532460)


Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında(proceedings) basılan bildiriler :
1.YILDIZ ALPAY DOĞAN (2019). ÇAĞDAŞ KÜRESEL DÜZENE REDDİYE KALBİN SESİ’NE ÇAĞRIREFUTATION OF THE CONTEMPORARY GLOBAL LAYOUT, CALL TO THE SOUND OF THE HEART. USBK II Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi Gümüşhane (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:5741648)
2.YILDIZ ALPAY DOĞAN (2016). Değerler Eğitiminde Edebiyatın Gücü Bir Kısa Hikâyede Birkaç Dakikalık Bir Sahnede Temel Ahlâk İlkelerini Adalet Hak Merhamet Paylaşma Çalışma Gösterme Mustafa Kutlu nun Sevinç Adlı Kısa Hikâyesi. Sinop Üniversitesi Uluslararası Gençlik ve Ahlâk Sempozyumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:2893825)
3.YILDIZ ALPAY DOĞAN (2017). “Bir Sosyolojinin Psikolojisi: Yıldız Ramazanoğlu’nun İkna Odası Romanı ”. Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatında “Kadın” Sempozyumu, 4-6 Mayıs 2017, Amasya. (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:3526800)
4.YILDIZ ALPAY DOĞAN (2016). Cihan Aktaş ın Kusursuz Piknik Adlı Hikâye Kitabında Karakter Tipolojisi. Uluslararası Erzincan Sempozyumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:2893816)
5.YILDIZ ALPAY DOĞAN (2016). Mustafa Kutlu Hikâyelerinde Yoksulluk Şehir Çocuk Adalet ve Merhamet. Canik Belediyesi IV. Uluslararası Canik Sempozyumu, Geçmişten Günümüze Şehir ve Çocuk, 15-17 Mayıs 2015 Samsun. (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:1532145)
6.YILDIZ ALPAY DOĞAN (2016). Mustafa Kutlu nun Hikâyelerinde Zaman Bildiren İfadeler ve Bu İfadelere Yansıyan Zihniyet Üzerine Bazı Dikkatler. Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatı Kongresi (UTEK’13 (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:1253812)
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler :
1.YILDIZ ALPAY DOĞAN (2016). Roman Bahsinde Farklı Bir Sayfa Kırık Denizkabukları Örneğinde 1990 larda Selim İleri Romancılığı. Erciyes Üniversitesi 1980 sonrası Türk Romanı Sempozyumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:1532134)
2.YILDIZ ALPAY DOĞAN (2016). Yahya Kemal de Bir Şiir Objesi Olarak Üsküdar. II. Üsküdar Sempozyumu 12-14 Mart 2004. (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:1532109)


Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar veya kitaplardaki bölümler:
Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar:
1.Mustafa Kutlu Hikayeciliği / Hikmet ve Ahenk (2019)., YILDIZ ALPAY DOĞAN, Degah Yayınları, Sayfa Sayısı: 222, İngilizce, Bilimsel Kitap, (Yayın No: 5667825)
2.Sessizlerin Sesi, Yıldız Ramazanoğlu Hikâyeciliği (2019)., YILDIZ ALPAY DOĞAN, Kesit Yayınları, Sayfa Sayısı: 102, Türkçe, Araştırma (Tez Hariç) Kitabı, (Yayın No: 4846159)
3.Fatma Barbarosoğlu Hikâyeciliği (2017)., YILDIZ ALPAY DOĞAN, E Yazı Yayınevi, Sayfa Sayısı: 166, Türkçe, Bilimsel Kitap, (Yayın No: 3653074)
4.Hikaye İncelemeleri (2016)., YILDIZ ALPAY DOĞAN, Dergâh Yayınları, Sayfa Sayısı: 171, Türkçe, Bilimsel Kitap, (Yayın No: 27981)
5.Namık Kemal Süleyman Nazif (2010)., YILDIZ ALPAY DOĞAN, Turkish Studies Publication, Sayfa Sayısı: 74, Türkçe, Kitap Tercümesi, (Yayın No: 28186)
6.Popüler Türk Romanları Doktora Tezinin Kitaplaşmış Şekli (2009)., YILDIZ ALPAY DOĞAN, Dergah, Sayfa Sayısı: 272, Türkçe, Bilimsel Kitap, (Yayın No: 27980)
Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar veya kitaplardaki bölümler:
Yazılan ulusal/uluslararası kitaplardaki bölümler:
1.Romanda Bakış Açısı ve Anlatıcı Düzlemi (2020)., YILDIZ ALPAY DOĞAN,ISSI AHMET CÜNEYT,SAĞLIK ŞABAN,TÖRENEK MEHMET,ELİUZ ÜLKÜ,KEFELİ AYŞE EMEL,KAVAZ İBRAHİM, Akçağ, Editör: Veysel Şahin, Sayfa Sayısı: 664, ISBN: 978-605--342-535-9, Türkçe, Bilimsel Kitap, (Yayın No: 6407311)
2.Hikâyemizin Türküsü: Mustafa Kutlu (2019)., HARMANCI ABDULLAH,Ayçil Ali,YILDIZ ALPAY DOĞAN,Gürdamur Emin,Yıldız Handan Acar,HARMANCI HASAN,Kahraman Mehmet,Gemici Mukadder,Arkan Zeynep, Sakarya Büyükşehir Belediyesi Kültür Ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı, Editör: Serkan Akdeniz, Talip Avcı, Sayfa Sayısı: 128, ISBN: 9786059978149, Türkçe, Araştırma (Tez Hariç) Kitabı, (Yayın No: 4846254)
3.Hikâye Kuran Nesneler (2018)., YILDIZ ALPAY DOĞAN,ISSI AHMET CÜNEYT,AYDOĞDU YUSUF,Sakın Hasan,Eşitgin Dinçer,ÖZGER MEHMET,BOLAT TUNCAY,GÜNGÖR BİLGİN,ARI RAMAZAN, Hece Yayınları, Editör: Issı A. Cüneyt, Bolat Tuncay, Sayfa Sayısı: 224, ISBN: 9786059556927, Türkçe, Bilimsel Kitap, (Yayın No: 4312749)
4.Türk Edebiyatına Açılan Pencere İnci Enginün Armağanı (2014)., YILDIZ ALPAY DOĞAN, Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü Yayınları, Editör: Hülya Argunşah, ISBN: 978-975-456-122-7, Türkçe, Bilimsel Kitap, (Yayın No: 1532457)
5.Nâmık Kemâl (2011)., YILDIZ ALPAY DOĞAN, Kültür Ve Turizm Bakanlığı Yayınları, Editör: Turan Karataş, Orhan Kemâl Tavukçu, ISBN: 978-975-17-3571-3, Türkçe, Bilimsel Kitap, (Yayın No: 1532447)
6.Rasim Özdenören Kitabı (2011)., YILDIZ ALPAY DOĞAN, Memursen Kayseri Şubesi., Editör: Ali Dursun, Turan Karataş, ISBN: 978-605-87792-0-4, Türkçe, Bilimsel Kitap, (Yayın No: 1532445)
7.Celâl Tarakçı Mustafa Özbalcı Armağanı (2008)., YILDIZ ALPAY DOĞAN, Birleşik, Editör: A.C. Issı, D. Eşitgin, ISBN: 9789944722292, Türkçe, Bilimsel Kitap, (Yayın No: 1532438)
8.Celâl Tarakçı Mustafa Özbalcı Armağanı (2008)., YILDIZ ALPAY DOĞAN, Birleşik, Editör: A.C Issı, D. Eşitgin, ISBN: 9789944722292, Türkçe, Bilimsel Kitap, (Yayın No: 1532375)
9.Hüseyin Su Kitabı (2005)., YILDIZ ALPAY DOĞAN, Nehir, Editör: Kemal Aykut - Ömer Lekesiz, ISBN: 975-6711-71X, Türkçe, Bilimsel Kitap, (Yayın No: 1532161)
10.Mustafa Kutlu Kitabı (2001)., YILDIZ ALPAY DOĞAN,BALCI MUSTAFA,ALVER KÖKSAL,KARATAŞ TURAN,ERDEM MEHMET DURSUN,ÇIKLA SELÇUK,SAĞLIK ŞABAN,ISSI AHMET CÜNEYT,Barbarosoğlu Fatma,Kara İsmail,Aktaş Cihan, Nehir, Editör: Kemel Aykut, Nusret Özcan, ISBN: 975-6711-23-X, Türkçe, Bilimsel Kitap, (Yayın No: 1532160)
Üniversite Dışı Deneyim

2005-2008ÖğretmenÖzel Final Dergisi Dershanesi, Özel Eğitim Kurumu (Dershane), (Diğer)
2004-2005ÖğretmenÖzel Uğur Dershanesi, Özel Eğitim Kurumu (Dershane), (Diğer)