GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ

Kişisel Web Sayfaları

NECDETTİN SAĞLAMž

[ PROFESÖR DOKTOR ]

PROF. DR. Necdettin SAĞLAM

Ziraat Fakültesi / Bahçe Bitkileri Bölümü

kişisel bilgiler

E-Posta adresi

necdettin.saglam@gop.edu.tr

Ofis Bilgisi

 

Telefon & Faks

Cep Telefonu

İş Telefonu

Faks

 

Yazışma Adresi

 

Web Sayfası

 

Sosyal Ağlar

 

kurum bilgileri

Birim

Ziraat Fakültesi 

Bölüm

Bahçe Bitkileri Bölümü 

Anabilim Dalı

Sebze Yetiştirme Ve Islahı Anabilim Dalı 

Eğitim Bilgileri

Öğrenim Durumu

DOKTORA, Gaziosmanpaşa Üniversitesi (1989- 1995)

Fen Bilimleri Enstitüsü - Bahçe Bitkileri (Dr)

YÜKSEK LİSANS, Cumhuriyet Üniversitesi (1987- 1989)

Fen Bilimleri Enstitüsü - Bahçe Bitkileri (Yl) (Tezli)

LİSANS, Cumhuriyet Üniversitesi (1983- 1987)

Tokat Ziraat Fakültesi - Bahçe Bitkileri Pr.

TEZLER

DOKTORA, "Tokat Koşulları İçin Isıtmasız Yüksek Plastik Tünellerde İlkbahar Mahsülü Yetiştiriciliğine Uygun Domates (Lycopersicon Esculentum Mill.) Çeşitlerinin Belirlenmesi İle Seçilen Çeşitlere Ait Değişik Örtü Tipi Ve Ekim Zamanında Yetiştirilen Fidelerin Verim Ve Erkenciliğe Etkisi Üzerine Araştırmalar", Gaziosmanpaşa Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 1994

YÜKSEK LİSANS, "Bazı Kore Ve Hollanda Çin Lahanası Çeşitlerinin Tokat Yöresine Adaptasyonu", Cumhuriyet Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 1989

YABANCI DİLLER

İngilizce

TEMEL ALAN BİLGİSİ

Ziraat, Orman ve Su Ürünleri Temel Alanı - Bahçe Bitkileri Yetiştirme ve Islahı

Mesleki Deneyim

AKADEMİK ÜNVANLAR / GÖREVLER

Akademik Görevler

Profesör, Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Ziraat Fakültesi/Bahçe Bitkileri Bölümü/Sebze Yetiştirme Ve Islahı Anabilim Dalı/ (2017- Devam Ediyor)


İdari Görevler

verdiği dersler

Sürdürülebilir Sebze Yetiştiriciliği, Doktora, (2020-2021)

Organik Sebze Yetiştiriciliği, Yüksek Lisans, (2019-2020)

yönetilen tezler

Yüksek Lisans, Kadriye EROĞLU, "Kültür Mantarında (Agaricus Bisporus L.) Sıvı Solucan Gübresinin Farklı Uygulama Zamanları Ve Dozlarının Verim Ve Kalite Özelliklerine Etkileri", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Lisansüstü Eğitim Enstitüsü/Bahçe Bitkileri Ana Bilim Dalı, 2021

Yüksek Lisans, Muhammet Salih OĞUZ, "Hıyarda Aşılamanın Verim Ve Bazı Kalite Özellikleri Üzerine Etkisi", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Bahçe Bitkileri Ana Bilim Dalı, 2019

Yüksek Lisans, Celal TAŞOVA, "Tokat Koşullarında Ana Ve İkinci Ürün Yetiştiriciliğine Uygun Sanayilik Domates Çeşitlerinin Belirlenmesi", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Bahçe Bitkileri Ana Bilim Dalı, 2019

Yüksek Lisans, Süheyla KARATOY, "Tatlı Mısır İle Farklı Sırık Domates Tiplerinin Karışık Yetiştiriciliğinin Verim Ve Kalite Üzerine Etkileri", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Bahçe Bitkileri Ana Bilim Dalı, 2019

Yüksek Lisans, Osman Nuri ÖCALAN, "Bazı Ticari Sebze Türlerinin Fide Gelişimi Üzerine Farklı Vermikompost Oranlarının Etkileri", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Bahçe Bitkileri Ana Bilim Dalı, 2019

Yüksek Lisans, Yusuf ASLAN, "Humik-Fulvik Asit İle Amino Asit'in Kıvırcık Yapraklı Baş Salatanın Verim Ve Kalitesi Üzerine Etkisi", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Bahçe Bitkileri Ana Bilim Dalı, 2019

Yüksek Lisans, Sinem ÖTER, "Kıvırcık Salatanın Verim Ve Kalitesi Üzerine Bionur Mikrobiyalin Farklı Uygulama Şekilleri Ve Dozlarının Etkileri", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Bahçe Bitkileri Ana Bilim Dalı, 2019

Yüksek Lisans, Nur KOBAL BEKAR, "Bazı Sırık Fasulye Hatlarının Bakla Özelliklerinin Belirlenmesi", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Bahçe Bitkileri Ana Bilim Dalı, 2017

Yüksek Lisans, Soner ÖNDER, "Farklı Tip Sırık Domates Çeşitlerinin Açık Alan Ve Tül Sera Performanslarının Belirlenmesi", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Bahçe Bitkileri Ana Bilim Dalı, 2016

Yüksek Lisans, Gülbahar DEMİRBOĞA, "Tokat Koşullarında Kırmızı Lahana (Brassica Oleracea Var. Capitata F. Rubra) Yetiştiriciliği İçin Uygun Ekim Zamanı Ve Çeşitlerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Bahçe Bitkileri Ana Bilim Dalı, 2016

Yüksek Lisans, İskender İPEK, "Farklı Dikim Sıklığı Ve Azot Dozlarının Gölevez (Colocasia Esculenta Var. Esculenta)'İn Verim Ve Kalite Özellikleri Üzerine Etkileri", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Bahçe Bitkileri Ana Bilim Dalı, 2016

Editörlük

Gaziosmanpaşa Bilimsel Araştırma Dergisi (DRJI), ROOTINDEXING ve GOOGLE SCHOLAR, COSMOS IMPACT FACTOR, INTERNATIONAL INNOVATIVE JOURNAL IMPACT FACTOR (IIJIF), INTERNATIONAL INSTITUTE OF ORGANIZED RESEARCH (I2OR), SOBIAD ATIF DİZİNİ, ACADEMIC JOURNAL INDEX), Dergi, GOPÜ FBE

Gaziosmanpaşa Bilimsel Araştırma Dergisi, Dergi, Editör, Gazosmanpaşa Üniversitesi, 01.01.2017 - 31.12.2017

Gaziosmanpaşa Bilimsel Araştırma Dergisi (GOOGLE SCHOLAR, DIRECTORY RESEARCH JOURNALS INDEXING (DRJI), ROOT INDEXING, COSMOS IMPACT FACTOR, INTERNATIONAL INNOVATIVE JOURNAL IMPACT FACTOR (IIJIF), INTERNATIONAL INSTITUTE OF ORGANIZED RESEARCH (I2OR).), Dergi, Editör, Gaziosmapaşa

Gaziosmanpaşa Bilimsel Araştırma Dergisi (GOOGLE SCHOLAR, DIRECTORY RESEARCH JOURNALS INDEXING (DRJI), ROOT INDEXING, COSMOS IMPACT FACTOR, INTERNATIONAL INNOVATIVE JOURNAL IMPACT FACTOR (IIJIF), INTERNATIONAL INSTITUTE OF ORGANIZED RESEARCH (I2OR).), Dergi, Editör, Gaziosmanpaş

Gaziosmanpaşa Bilimsel Araştırma Dergisi (GOOGLE SCHOLAR, DIRECTORY RESEARCH JOURNALS INDEXING (DRJI), ROOT INDEXING, COSMOS IMPACT FACTOR, INTERNATIONAL INNOVATIVE JOURNAL IMPACT FACTOR (IIJIF), INTERNATIONAL INSTITUTE OF ORGANIZED RESEARCH (I2OR).), Dergi, Editör, Gaziosmanpaşa

Gaziosmanpaşa Bilimsel Araştırma Dergisi (GOOGLE SCHOLAR, DIRECTORY RESEARCH JOURNALS INDEXING (DRJI), ROOT INDEXING, COSMOS IMPACT FACTOR, INTERNATIONAL INNOVATIVE JOURNAL IMPACT FACTOR (IIJIF), INTERNATIONAL INSTITUTE OF ORGANIZED RESEARCH (I2OR).), Dergi, Editör, Gaziosmanpaşa

Gaziosmanpaşa Bilimsel Araştırma Dergisi (DIRECTORY OF RESEARCH JOURNALS INDEXING (DRJI), ROOTINDEXING ve GOOGLE SCHOLAR, COSMOS IMPACT FACTOR, INTERNATIONAL INNOVATIVE JOURNAL IMPACT FACTOR (IIJIF)), Dergi, Editör, Gaziosmanpaşa Üniversitesi

Yayınlar ve Eserler

MAKALELER

Uluslararası Hakemli Dergilerdeki Makaleler

KEPENEKCİ İLKER, YEŞİLAYER AYŞE, ATAY TURGUT, SAĞLAM NECDETTİN, PEÇEN AYDIN, (2020). "Tokat (Türkiye) İli Sebze (Domates, Hıyar, Biber Ve Patlıcan) Ekiliş Alanlarında Tylenchida (Nematoda) Takımına Bağlı Bitki Paraziti Nematod Türlerinin Belirlenmesi ", Bahçe, 49(2), 59-66. (Yayın No: 6878202)

KISA DURSUN,ÖZTÜRK LOKMAN,SAĞLAM NECDETTİN,KAYIR ÖMER,ELMASTAŞ MAHFUZ,DÖKER SERHAT, (2020). "Fatty Acids And Physiological Responses Of Corn Leaves Exposed To Heavy Metals", Acta Scientiarum Polonorum-Hortorum Cultus, 19(3), 3-14. (Yayın No: 6343150) [SCI-Expanded]

KISA DURSUN,KAYIR ÖMER,SAĞLAM NECDETTİN,ŞAHİN SEZER,ÖZTÜRK LOKMAN,ELMASTAŞ MAHFUZ, (2019). "Changes Of Phenolıc Compounds In Tomato Assocıated Wıth The Heavy Metal Stress", Bartın University International Journal Of Natural And Applied Sciences, 2(1), 35-43. (Yayın No: 5997691)

KOBAL BEKAR NUR,SAĞLAM NECDETTİN,BALKAYA AHMET, (2019). "Bazı Sırık Fasulye Genotiplerinin Bakla Özellikleri Ve Bakla Kalitesi Yönünden Varyasyonun Değerlendirilmesi", Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi, 127-135., Doi: 10.29133/yyutbd.502836 (Yayın No: 5786322)

KEPENEKCİ İLKER,ATAY TURGUT,YEŞİLAYER AYŞE,SAĞLAM NECDETTİN, (2019). "Tokat İlinde Yaygın Olarak Kullanılan Yerel Domates Genotiplerinin Kök-Ur Nematodları’Na (Meloidogyne İncognita Ve Meloidogyne Javanica) Karşı Dayanıklılıklarının Araştırılması", Bitki Koruma Bülteni, 59(1), 19-20., Doi: 10.16955/bitkorb.484595 (Yayın No: 5717426)

SAĞLAM NECDETTİN,İPEK İSKENDER, (2017). "Effects Of Different Planting Densities And Nitrogen Doses On Yield And Quality Properties Of Taro (Colocasia Esculenta Var. Esculenta)", Journal Of Applied Biological Sciences, 11(2), 20-23. (Yayın No: 3998891)

SAĞLAM NECDETTİN,ÖNDER Soner, (2016). "Performances Of Different Type Intermediate Tomato Varieties İn Open Field And Screenhouse", Journal Of Applied Biological Sciences, 9(2), 41-45. (Yayın No: 3112176)

Yılmaz Emin, Gebologlu Naif, Sahin Sezer, Durukan Aysegul, Saglam Necdettin, Aydin Mine, (2013). "Interactive Effects Of Humic Acid And Zinc On Yield And Quality İn Broccoli", Soil And Water Journal, 2(1), 287-294. (Yayın No: 463838)

Gebologlu Naif, Yanar Yusuf, Yanar Durdane, Belguzar Sabriye, Cakmak Perihan, Aydin Mine, Saglam Necdettin, (2013). "Interaction Between Grafting And Soil Borne Diseases İn Tomato", Soil And Water Journal, 2(2), 1699-1706. (Yayın No: 465229)

Cakmak Perihan, Ece Ali, Gebologlu Naif, Yilmaz Emin, Saglam Necdettin, Aydin Mine, (2013). "Yield And Quality Interactions Between Rootstocks And Cultivars İn Tomato", Soil And Water Journal, 2(2), 1561-1568. (Yayın No: 464986)

Saglam Necdettin, Aydin Mine, Gebologlu Naif, Sahin Sezer, Yilmaz Emin, Yucel Hakan, Karaman Mehmet Rustu, (2013). "The Role Of Harvest Time And Storage Conditions On Biochemical Composition Of Crisp Lettuce İn Greenhouse", Soil And Water Journal, 2(2), 1463-1470. (Yayın No: 464692)

Aydin Mine, Saglam Necdettin, Gebologlu Naif, Sahin Sezer, Yilmaz Emin, Yucel Hakan, Karaman Mehmet RustuSahin, S., Yilmaz, E. Yucel, H, Karaman M. R.,, (2013). "The Role Of Shading On Growth Yield And Biochemical Composition Of Crisp Lettuce İn Soilless Culture", Soil And Water Journal, 2(2), 1449-1454. (Yayın No: 464440)

Durukan Aysegul, Sahin Sezer, Gebologlu Naif, Aydin Mine, Karaman, Mehmet Rustu, Saglam Necdettin, Turan, Metin, (2013). "Effect On Plant Growth And Quality Characteritics Of Ca And B Humate Applications On Leaves İn Cauliflower", Soil And Water Journal, 2(2), 703-712. (Yayın No: 464127)

Yucel Hakan, Şahin Sezer, Sağlam Necdettin, Mine Aydin, Cakmak Perihan, Gebologlu Naif, (2013). "Foliar Application Of Ca Zn And Urea On Crispy Lettuce İn Soilless Culture", Soil And Water Journal, 2(1), 23-30. (Yayın No: 462458)


Ulusal Hakemli Dergilerdeki Makaleler

KEPENEKCİ İLKER,ATAY TURGUT,YEŞİLAYER AYŞE,SAĞLAM NECDETTİN, (2019). "Tokat İlin’De Yaygın Olarak Kullanılan Yerel Domates Genotiplerinin Kök-Ur Nematodları (Meloidogyne İncognita Ve Meloidogyne Javanica)’Na Karşı Dayanıklılıklarının Araştırılması", Bitki Koruma Bülteni, 59(1), 85-92., Doi: DOI: 10.16955/bitkorb.484595 (Yayın No: 4924708)

SAĞLAM NECDETTİN,TAŞOVA Celal, (2017). "Tokat Koşullarında Ana Ve İkinci Ürün Yetiştiriciliğine Uygun Sanayilik Domates Çeşitlerinin Belirlenmesi", Akademik Ziraat Dergisi, 6(4), 41-46. (Yayın No: 3998774)

GEBOLOĞLU NAİF,DURUKAN AYŞEGÜL,ŞAHİN SEZER,DOKSÖZ SEVTAP,SAĞLAM NECDETTİN, (2016). "Paklobutrazolun Marulda Fide Boyu Ve Kalite Özelliklerine Etkisi", Tarım Bilimleri Araştırma Dergisi, 6(1), 33-38. (Yayın No: 3114365)

SAĞLAM NECDETTİN,DEMİRBOĞA Gülbahar, (2016). "Tokat Yöresinde Kırmızı Lahana Yetiştiriciliği İçin Uygun Ekim Zamanı Ve Çeşitlerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma", Bahçe, 45244-248. (Yayın No: 3110764)

GEBOLOĞLU NAİF,DURUKAN AYŞEGÜL,SAĞLAM NECDETTİN,DOKSÖZ SEVTAP,ŞAHİN SEZER,YILMAZ EMİN, (2015). "Paclobutrazolun Farklı Dozları Uygulama Şekli Ve Zamanlarının Patlıcanda Fide Kalitesi Ve Bitki Gelişimine Etkisi", Tarım Bilimleri Araştırma Dergisi, 8(1), 62-66. (Yayın No: 2485581)

SAĞLAM NECDETTİN,DOKSÖZ SEVTAP,GEBOLOĞLU NAİF,ŞAHİN SEZER,YILMAZ EMİN, (2015). "Agril Örtü Ve Solucan Gübresinin Farklı Uygulama Sayısı Ve Dozlarının Kıvırcık Yapraklı Salatada Verim Kalite Ve Bitki Gelişimine Etkisi", Tarım Bilimleri Araştırma Dergisi, 8(1), 59-61. (Yayın No: 2485411)

Yazgan Abdurahman, Sağlam Necdettin, (1992). "Kutnowska Soğan Çeşidinin Baş Oluşturmasına Farklı Ekim Zamanları Ve Azot Dozlarının Etkisinin Belirlenmesi Üzerinde Bir Araştırma", C.Ü. Tokat Ziraat Fakültesi Dergisi, 6(1), 58-64. (Yayın No: 316351)

Yazgan Abdurahman, Sağlam Necdettin, (1990). "Tokat Yöresine Uygun Turp Raphanus Sativus L Ve Var Sativus Çeşitlerinin Belirlenmesi Üzerinde Araştırmalar", C.Ü. Tokat Ziraat Fakültesi Dergisi, 6(1), 451-461. (Yayın No: 316342)

Yazgan Abdurahman, Sağlam Necdettin, (1990). "Bazı Kore Ve Hollanda Kökenli Çin Lahanası Brassica Campestris L Ssp Pekinesis Lour Olsson Çeşitlerinin Tokat Yöresine Adaptasyonu", Tokat Ziraat Fakültesi Dergisi, 6(1), 421-437. (Yayın No: 316327)


Diğer Dergilerdeki Makaleler

Bildiriler

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında(proceedings) basılan bildiriler :

KEPENEKCİ İLKER,ATAY TURGUT,YEŞİLAYER AYŞE,SAĞLAM NECDETTİN (2018). Tokat İ̇linde yaygın olarak kullanılan biber çeşitlerinin kök-ur nematodları (Meloidogyne İncognita ve M. Javanica)’na karşı dayanıklılıklarının araştırılması. V. Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Sempozyumu (ISMS) (Özet Bildiri) (Yayın No:4510823)

SAĞLAM NECDETTİN (2018). Effects of Bionur Doses and Application Numbers on Yield, Quality and Plant Growth of Crisp Salad. IV.INTERNATIONALAGRICULTURECONGRESS (Özet Bildiri) (Yayın No:4699865)

SAĞLAM NECDETTİN (2018). Effects of Sweet Corn and Tomato Intercropping on Yield and Quality. IV.INTERNATIONALAGRICULTURECONGRESS (Özet Bildiri) (Yayın No:4699813)

SAĞLAM NECDETTİN,İPEK İSKENDER (2017). Effects of Different Planting Densities and Nitrogen Doses on Yield and Quality Properties of Taro (Colocasia Esculenta var. Esculenta). 3rd INTERNATIONALAGRICULTURECONGRESS (Özet Bildiri) (Yayın No:3999377)

SAĞLAM NECDETTİN,GEBOLOĞLU NAİF,YILMAZ EMİN,Brohi Abdul Reşit (2002). The Effects of Different Plant Growth Regulators and Foliar Fertilizers on Yield and Quality of Crisp Lettuce Spinach and Pole Bean. Acta Hort. (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:484593)

GEBOLOĞLU NAİF,SAĞLAM NECDETTİN (2002). The Effect of Different Plant Spacing and Mulching Materials on the Yield and Fruit Quality of Pickling Cucumber. Acta Hort. (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:484411)

SAĞLAM NECDETTİN,Yazgan Abdurahman (1999). Effects of Fruit Number per Plant on Yield and Quality of Tomato Grown under Unheated Low Plastic Tunnel. ISHS Symposium on Greenhouse Management For Better Yield and Quality in Mild Winter Climates" (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:483867)

Sağlam Necdettin, Geboloğlu Naif, Ece Ali, Fidan, Sali, Yazgan Abdurahman (1997). Effects of Different Sowing Dates on Harvesting Date and Yield of Bean Under Plastic Tunnels. . 8th International Symposium on "Timing of Field Production in Vegetables Crops" (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:484210)

SAĞLAM NECDETTİN,YAZGAN ABDURAHMAN (1995). The Effects of Planting Density and the Number of Truss per Plant on Earliness Yield and Quality of Tomato Grown under Unheated High Plastic Tunnel. Acta Hort (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:316676)

SAĞLAM NECDETTİN,YAZGAN ABDURAHMAN (1995). The Effects of Planting Density and the Number of Truss per Plant on Earliness Yield and Quality of Tomato Grown under Unheated High Plastic Tunnel. Acta Hort (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:358192)

Sağlam Necdettin, Yazgan Abdurahman (1994). The Effects of Sowing Date and Harvesting Intervals on Yield of Snake Cucumber as a Second Crop. Acta Horticulturae (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:316688)

KISA DURSUN,SAĞLAM NECDETTİN,ŞAHİN SEZER Phytochelatin and Proline-Related Genes Expression in TomatoExposed to Heavy Metals. INTERNATIONAL CONGRESS ON ENGINEERING AND LIFE SCIENCE (Özet Bildiri) (Yayın No:4257672)

SAĞLAM NECDETTİN,ONDER Soner Performances of Different Type Intermediate Tomato Varieties in Open Field and Screenhouse. 2nd INTERNATIONAL CONGRESS ON APPLIED BIOLOGICAL SCIENCES (Sözlü Bildiri) (Yayın No:3119696)

Sağlam Necdettin, Fidan Sali, Yazgan Abdurahman A Research on Determining of Suitable Varieties for Processing Tomato Cultivation under Tokat Ecological Conditions. 8th International Symposium on "Timing of Field Production in Vegetables Crops" (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:483236)

Sağlam Necdettin, Yazgan Abdurahman Effects of Different Sowing Dates and Seedling Grown Tunnel Types on Earliness and Yield of Tomato under Unheated High Plastic Tunnel. 8th International Symposium on "Timing of Field Production in Vegetables Crops (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:483115)

Sağlam Necdettin, Yazgan Abdurahman A Research on Determining of Suitable Varieties for Tomato Cultivation under Unheated High Plastic Tunnel. Timing of Field Production in Vegetables Crops (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:482959)


Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler :

Ece Ali, Geboloğlu Naif, Sağlam Necdettin, Fidan Sali, Yazgan Abdurahman (1996). Tokat Koşullarında Karnabahar Brassica Oleraceae var Botrytis L Yetiştiriciliği İçin Uygun Çeşit ve Ekim Zamanının Belirlenmesi Üzerinde Bir Araştırma. GAP I. Sebze Tarımı Sempozyumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:468812)

Şahin Sezer, Yücel Hakan, Geboloğlu Naif, Aydin Mine, Sağlam Necdettin, Çakmak Perihan Yapraktan Üre Kalsiyum ve Çinko Uygulamalarının Kıvırcık Yapraklı Salatada Mineral Madde Birikimine Etkisi. 1.Ulusal Tarım Sempozyumu (Özet Bildiri) (Yayın No:481797)

Geboloğlu Naif, Şahin Sezer, Öztekin Tekin, Sağlam Necdettin, Yücel Hakan, Aydin Mine, Çakmak Perihan Kavunda Farklı Potasyum Dozları ve Sulama Seviyelerinin Verim ve Kalite Özelliklerine Etkisi 1 Ulusal Tarım Sempozyumu. 1.Ulusal Tarım Sempozyumu (Özet Bildiri) (Yayın No:482391)

Sağlam Necdettin, Geboloğlu Naif, Öztekin Tekin, Aydin Mine, Yücel Hakan, Durukan Ayşegül, Çakmak Perihan Kavunda Farklı Dikim Derinlikleri ve Sulama Seviyelerinin Verim ve Kalite Özelliklerine Etkisi. 1.Ulusal Tarım Sempozyumu (Poster) (Yayın No:476777)

Geboloğlu Naif, Aydin Mine, Sağlam Necdettin, Şahin Sezer, Karaman Mehmet Rüştü Organik ve Sentetik Kökenli Farklı Azot ve Fosfor Dozlarının Beyaz Lahanada Bitki Gelişimi Verim ve Kalite Özelliklerine Etkisi. 6.Ulusal Bitki Besleme ve Gübre Sempozyumu (Özet Bildiri) (Yayın No:476362)

Sağlam Necdettin, Geboloğlu Naif, Şahin Sezer, Aydin Mine, Öztekin Tekin, Durukan Ayşegül Kavunda Farklı Sulama Seviyeleri ve Potasyum Dozları ile Verim ve Kalite Özellikleri Arasındaki İlişkiler. 6.Ulusal Bitki Besleme ve Gübre Sempozyumu (Özet Bildiri) (Yayın No:476114)

Durukan Ayşegül, Şahin Sezer, Geboloğlu Naif, Karaman Mehmet Rüştü , Sağlam Necdettin, Aydin Mine, Turan Metin Yapraktan Ca ve B Humat Uygulamalarının Karnabaharda Bitki Gelişimi ve Kalite Özelliklerine Etkisi. 6.Ulusal Bitki Besleme ve Gübre Sempozyumu (Özet Bildiri) (Yayın No:475289)

Aydin Mine, Yılmaz Emin, Şahin Sezer, Geboloğlu Naif, Durukan Ayşegül, Sağlam Necdettin, Karaman Mehmet Rüştü Karnabaharda Humik Asit ve Çinko Uygulamaları ile verim ve Kalite Özellikleri Arasındaki İlişkiler. 6.Ulusal Bitki Besleme ve Gübre Sempozyumu (Özet Bildiri) (Yayın No:474989)

Geboloğlu Naif, Yılmaz Emin, Şahin Sezer, Durukan Ayşegül, Sağlam Necdettin, Aydin Mine Brokolide Humik Asit ve Çinko Uygulamaları ile verim ve Kalite Özellikleri Arasındaki İlişkiler. 6.Ulusal Bitki Besleme ve Gübre Sempozyumu (Özet Bildiri) (Yayın No:470783)

Şahin Sezer, Aydin Mine, Durukan Ayşegül, Geboloğlu Naif, Sağlam Necdettin Topraktan Ve Yapraktan Çinko Uygulamalarının Brokolide Verim Ve Çinko Konsantrasyonuna Etkisi. 9. Ulusal Sebze Tarımı Sempozyumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:470502)

Aydin Mine, Durukan Ayşegül, Geboloğlu Naif, Sağlam Necdettin, Meydan Fatih Açıkta ve Sera Koşullarında Kıvırcık Yapraklı Salata Bezelye ve Yeşil Soğanın Sırık Domates İle İç İçe Yetiştiriciliğinin Verim ve Kalite Özelliklerine Etkisi. 9. Ulusal Sebze Tarımı Sempozyumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:470305)

Değerli İsmail, Geboloğlu Naif, Aydin Mine, Sağlam Necdettin, Meydan Fatih Tokat ta Fasulye ve Sırık Domatesin Alternatif Yetiştirme Sistemlerinin Agronomik ve Ekonomik Açıdan Karşılaştırılması. 9. Ulusal Sebze Tarımı Sempozyumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:470025)

Meydan Fatih, Geboloğlu Naif, Aydin Mine, Sağlam Necdettin Tokat Koşullarında İkinci Ürün Karnabahar Yetiştiriciliğinde Genotip X Çevre İnteraksiyonu. 9. Ulusal Sebze Tarımı Sempozyumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:469954)

Aydin Mine, Meydan Fatih, Geboloğlu Naif, Sağlam Necdettin Tokat Koşullarında İkinci Ürün Brokoli Yetiştiriciliğinde Genotip X Çevre İnteraksiyonu. 9. Ulusal Sebze Tarımı Sempozyumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:469762)

Sağlam Necdettin, Geboloğlu Naif Turşuluk Hıyarın Verim ve Kalitesine Farklı Ethephon Dozları ve Uygulama Safhalarının Etkileri. III. Sebze Tarımı Sempozyumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:469519)

Yılmaz Güngör, Sağlam Necdettin, Yazgan Abdurahman Patatesin Verim ve Erkenciliğine Tünel ve Malç Tiplerinin Etkileri. 2. Sebze Tarımı Sempozyumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:469199)

Yazgan Abdurahman, Sağlam Necdettin Sonbahar Periyodunda Ekim Zamanı ve Salkım Sayısının Domatesin Verim ve Kalitesine Etkileri. . 2. Sebze Tarımı Sempozyumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:469117)

Yazgan Abdurahman, Sağlam Necdettin Sırık Fasulyenin Verim ve Erkenciliğine Ekim Zamanı ve Yetiştirme Yöntemlerinin Etkileri 2 Sebze Tarımı Sempozyumu. 2. Sebze Tarımı Sempozyumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:469049)

Sağlam Necdettin, Fidan Sali Tokat Koşullarında İkinci Ürün Yetiştiriciliği İçin Uygun Sanayilik Domates Çeşitlerinin Belirlenmesi Üzerinde Bir Araştırma. 2. Sebze Tarımı Sempozyumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:468947)

Ece Ali, Geboloğlu Naif, Sağlam Necdettin, Fidan Sali, Yazgan Abdurahman Tokat Koşullarında Havuç Daucus Carota Yetiştiriciliği İçin Uygun Çeşit ve Ekim Zamanının Belirlenmesi Üzerinde Bir Araştırma. GAP I. Sebze Tarımı Sempozyumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:468728)

SAĞLAM NECDETTİN Tokat Koşullarında İkinci Ürün Karnabahar Yetiştiriciliğinde Genotip X Çevre İnteraksiyonu. 9. Ulusal Sebze Tarımı Sempozyumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:316441)

Fidan Sali, Sağlam Necdettin, Geboloğlu Naif, Ece Ali, Yazgan Abrurahman Tokat Koşullarında Alçak Plastik Tünellerde Ilkbahar Periyodu Kabak Yetiştiriciliği İçin Uygun Ekim Zamanı ve Çeşitlerin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma. Türkiye II. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:468360)

Sağlam Necdettin, Geboloğlu Naif, Ece Ali, Fidan Sali, Yazgan Abrurahman Tokat Koşullarında Yüksek Plastik Tünellerde İlkbahar Periyodu Sırık Fasulye Yetiştiriciliği İçin Uygun Ekim Zamanı ve Çeşitlerin Belirlenmesi Üzerinde Bir Araştırma. Türkiye II.Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:468220)

Yazgan Abdurahman, Sağlam Necdettin Madımak Polygonum cognatum M Kültürü Üzerinde Bir Araştırma. Türkiye 1. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:467710)

Geboloğlu Naif, Sağlam Necdettin, Ece Ali, Fidan Sali, Yazgan Abrurahman Açıkta ve Sera Koşullarında Kıvırcık Yapraklı Salata Bezelye ve Yeşil Soğanın Sırık Domates İle İç İçe Yetiştiriciliğinin verim ve Kalite Özelliklerine Etkisi. 9. Ulusal Sebze Tarımı Sempozyumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:316400)

Geboloğlu Naif, Sağlam, Necdettin, Ece Ali, Fidan Sali, Yazgan Abrurahman Isıtmasız Cam Serada Sonbahar Kış Döneminde Organik ve Sentetik Kökenli Farklı Azot Dozlarının Kıvırcık Yapraklı Salatalarda verim Kalite ve Nitrat İçeriğine Etkisi. 9. Ulusal Sebze Tarımı Sempozyumu (Özet Bildiri) (Yayın No:316378)

SAĞLAM NECDETTİN Tokat ta Fasulye ve Sırık Domatesin Alternatif Yetiştirme Sistemlerinin Agronomik ve Ekonomik Açıdan Karşılaştırılması. 9. Ulusal Sebze Tarımı Sempozyumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:316410)

Geboloğlu Naif, Sağlam, Necdettin, Ece Ali, Fidan Sali, Yazgan Abrurahman Tokat Koşullarında Isıtmasız Yüksek Plastik Tünellerde İlkbahar Dönemi Hıyar Yetiştiriciliği İçin Uygun Ekim Zamanı Ve Çeşitlerin Belirlenmesi Üzerinde Bir Araştırma. Türkiye II. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongres (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:467971)

Geboloğlu Naif, Sağlam Necdettin, Ece Ali Tokat Amasya ve Sivas Yörelerindeki Jeotermal Kaynakların Örtü Altı Yetiştiriciliğinde Kullanım Olanaklarının Belirlenmesi Üzerinde Bir Araştırma. Jeotermal Uygulamalar Sempozyumu'94 (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:316712)

Sağlam Necdettin, Geboloğlu Naif Turşuluk Hıyarın Verim ve Kalitesine Farklı Ethephon Dozları ve Uygulama Safhalarının Etkileri. III. Sebze Tarımı Sempozyumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:316457)

Sağlam Necdettin, Fidan Sali Tokat Koşullarında İkinci Ürün Yetiştiriciliği İçin Uygun Sanayilik Domates Çeşitlerinin Belirlenmesi Üzerinde Bir Araştırma. 2. Sebze Tarımı Sempozyumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:316572)

Sağlam Necdettin Domatesin Fide Kalitesine Isırgan ve Söğüt Suyu ile Salisilik Asit ve Aspirinin Farklı Dozlarının Etkisi. Türkiye III. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:316563)

Çıtır Ahmet, Kutlu Didem Nazlı, Sağlam Necdettin Amasya Çorum Samsun ve Tokat İllerinde Hıyar ve Kabak Kültürlerinde Görülen Virüs Hastalıklarının Simptomatolojik ve Biyolojik Yöntemlerle Tanıları. 8. Fitopatoloji Kongresi (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:316606)

Sağlam Necdettin, Gökmen Sabri, Sakin Mehmet Ali Şeker Mısırın Agronomik Özellikleri Üzerine Ekim Zamanı ve Fide Dikim Zamanının Etkileri. GAP Tarımı Sempozyumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:316581)

SAĞLAM NECDETTİN Tokat Koşullarında İkinci Ürün Karnabahar Yetiştiriciliğinde Genotip X Çevre İnteraksiyonu. 9. Ulusal Sebze Tarımı Sempozyumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:316412)

SAĞLAM NECDETTİN Topraktan ve Yapraktan Çinko Uygulamalarının Brokolide verim ve Çinko Konsantrasyonuna Etkisi. 9. Ulusal Sebze Tarımı Sempozyumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:316390)

kitaplar ve kitap bölümleri

Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplar :

Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplardaki Bölümler :

Current Academic Studies İn Agricultural Sciences-2018 (2018)., KEPENEKCİ İLKER,ATAY TURGUT,YEŞİLAYER AYŞE,SAĞLAM NECDETTİN, Ivpe, Editör: Assoc. Prof. Dr. Nurhan Keskin, Sayfa Sayısı: 543, ISBN: 978-9940-540-48-7, İngilizce(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 4628877)

Current Academıc Studıes In Agrıcultural Scıences -2018 (2018)., KEPENEKCİ İLKER,ATAY TURGUT,YEŞİLAYER AYŞE,SAĞLAM NECDETTİN, Ivpe, Editör: Prof. Dr. Nurhan Keskin, Sayfa Sayısı: 543, ISBN: 978-9940-540-48-7, İngilizce(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 4624211)

sanatsal faaliyetler

projeler ve patentler

Projelerde Yaptığı Görevler:

"Tokat’ta Hazır Sebze Fidesi Üretiminin Yaygınlaştırılması ve Özel Sektörün Teşvik Edilmesine Yönelik Alt Yapı Olanaklarının Geliştirilmesi", Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç), Araştırmacı, 01.01.2017-31.12.2017 (Tamamlandı) (ULUSAL)

"Tokat İli Sebze Populasonlarından Selekte Edilen Tiplerin Çoğaltılması", Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç), Yürütücü, 01.01.2017-31.12.2017 (Tamamlandı) (ULUSAL)

"Tokat’ta Hazır Sebze Fidesi Üretiminin Yaygınlaştırılması ve Özel Sektörün Teşvik Edilmesine Yönelik Alt Yapı Olanaklarının Geliştirilmesi", Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç), Araştırmacı, 01.01.2015-31.12.2017 (Tamamlandı) (ULUSAL)

"Tokat İli Sebze Populasyonlarından Selekte Edilen Tiplerin Çoğaltılması", Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç), Yürütücü, 01.01.2017-31.12.2017 (Tamamlandı) (ULUSAL)

"Tokat Yoresinde Alternatif Sebze Üretim Yöntemlerinin Gelistirilmesi", Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç), Yürütücü, 15.01.2016-30.12.2016 (Tamamlandı) (ULUSAL)

"TOKAT KOŞULLARINA UYGUN ALTERNATİF SEBZE TÜRLERİ VE ÜRETİM YÖNTEMLERİNİN ADAPTASYONU", Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç), Yürütücü, 15.05.2016-30.12.2016 (Tamamlandı) (ULUSAL)

"TOKAT TA LOKAL SEBZE POPULASYONLARININ KORUNMASI VE ISLAHI", Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç), Araştırmacı, 15.05.2016-30.12.2016 (Tamamlandı) (ULUSAL)

"Tokat Yöresinde Sebze Tarımının Geliştirilmesi ve Alternatif Üün Kazandırılması", Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç), Yürütücü, 15.01.2015-30.12.2015 (Tamamlandı) (ULUSAL)

"Tokat Koşullarında Kırmızı Lahana Yetiştiriciliği için Uygun Ekim Zamanı ve Çeşitlerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma", Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü, 17.07.2013-22.04.2016 (Tamamlandı) (ULUSAL)

"Yerel Populasyonlardan Selekte Edilen Domates, Biber ve Fasülye Genotiplerinin Morfolojik Karekterizasyonu ve Saf Hat Islahı", Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç), Yürütücü, 02.02.2018-15.12.2018 (Tamamlandı) (ULUSAL)

"Kazova ve Erbaaa Ovalarında Sebze Tarımında Hatalı ve Eksik Uygulamaların Tespiti ve Çözüm Önerilerinin Geliştirilmesi", Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç), Araştırmacı, 02.02.2018-15.12.2018 (Tamamlandı) (ULUSAL)

"Tokat İlinde Yaygın Olarak yetiştiriciliği Yapılan Sebze ve Meyve Bahçelerinde Bitki Paraziti Nemotodların Belirlenmesi ve Bölgede Yaygın olarak Kullanılan Domates, Biber çeşitlerinin Kök-ur Nematodlarına karşı dayanıklılıklarının Araştırılması.", Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı, 25.06.2015 (Tamamlandı) (ULUSAL)

"Tatlı Mısır ile Farklı Sırık Domates Tiplerinin Karışık Yetiştiriciliğinin Verim ve Kalite Üzerine Etkileri", BAP, Yönetici (Devam Ediyor) (ULUSAL)

patentler

 

Üniversite Dışı Deneyim

Üniversite Dışı Deneyim

Kurslar:

çalıştay

 

sertifika

 

araştırma

 

çalışma

 

rapor

 

 

 
E-Posta Adresi:necdettin.saglam@gop.edu.tr
Öğrenim Durumu

Doktora
1989-1995
Gaziosmanpaşa Üniversitesi
Fen Bilimleri Enstitüsü/Bahçe Bitkileri (Dr)

Tez Adı:Tokat Koşulları İçin Isıtmasız Yüksek Plastik Tünellerde İlkbahar Mahsülü Yetiştiriciliğine Uygun Domates (Lycopersicon Esculentum Mill.) Çeşitlerinin Belirlenmesi İle Seçilen Çeşitlere Ait Değişik Örtü Tipi Ve Ekim Zamanında Yetiştirilen Fidelerin Verim Ve Erkenciliğe Etkisi Üzerine Araştırmalar
Yüksek Lisans
1987-1989
Cumhuriyet Üniversitesi
Fen Bilimleri Enstitüsü/Bahçe Bitkileri (Yl) (Tezli)

Tez Adı:Bazı Kore Ve Hollanda Çin Lahanası Çeşitlerinin Tokat Yöresine Adaptasyonu
Lisans
1983-1987
Cumhuriyet Üniversitesi
Tokat Ziraat Fakültesi/Bahçe Bitkileri Pr.Akademik Görevler

Profesör
2017-
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ZİRAAT FAKÜLTESİ/BAHÇE BİTKİLERİ BÖLÜMÜ/SEBZE YETİŞTİRME VE ISLAHI ANABİLİM DALI/


Dersler *

Öğrenim DiliDers Saati
Yüksek Lisans
(2019-2020)ORGANİK SEBZE YETİŞTİRİCİLİĞİTürkçe3
Doktora
(2020-2021)SÜRDÜRÜLEBİLİR SEBZE YETİŞTİRİCİLİĞİTürkçe3
* Son iki yılda verdigi lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler


Yönetilen Tezler

1.Soner ÖNDER, (2016)., "Farklı tip sırık domates çeşitlerinin açık alan ve tül sera performanslarının belirlenmesi", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Bahçe Bitkileri Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans
2.Gülbahar DEMİRBOĞA, (2016)., "Tokat koşullarında kırmızı lahana (Brassica oleracea var. capitata f. Rubra) yetiştiriciliği için uygun ekim zamanı ve çeşitlerinin belirlenmesi üzerine bir araştırma", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Bahçe Bitkileri Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans
3.İskender İPEK, (2016)., "Farklı dikim sıklığı ve azot dozlarının gölevez (Colocasia esculenta Var. esculenta)'in verim ve kalite özellikleri üzerine etkileri", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Bahçe Bitkileri Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans
4.Nur KOBAL BEKAR, (2017)., "Bazı sırık fasulye hatlarının bakla özelliklerinin belirlenmesi", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Bahçe Bitkileri Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans
5.Muhammet Salih OĞUZ, (2019)., "Hıyarda aşılamanın verim ve bazı kalite özellikleri üzerine etkisi", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Bahçe Bitkileri Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans
6.Celal TAŞOVA, (2019)., "Tokat koşullarında ana ve ikinci ürün yetiştiriciliğine uygun sanayilik domates çeşitlerinin belirlenmesi", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Bahçe Bitkileri Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans
7.Süheyla KARATOY, (2019)., "Tatlı mısır ile farklı sırık domates tiplerinin karışık yetiştiriciliğinin verim ve kalite üzerine etkileri", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Bahçe Bitkileri Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans
8.Osman Nuri ÖCALAN, (2019)., "Bazı ticari sebze türlerinin fide gelişimi üzerine farklı vermikompost oranlarının etkileri", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Bahçe Bitkileri Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans
9.Yusuf ASLAN, (2019)., "Humik-fulvik asit ile amino asit'in kıvırcık yapraklı baş salatanın verim ve kalitesi üzerine etkisi", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Bahçe Bitkileri Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans
10.Sinem ÖTER, (2019)., "Kıvırcık salatanın verim ve kalitesi üzerine bionur mikrobiyalin farklı uygulama şekilleri ve dozlarının etkileri", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Bahçe Bitkileri Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans
11.Kadriye EROĞLU, (2021)., "Kültür mantarında (Agaricus bisporus L.) sıvı solucan gübresinin farklı uygulama zamanları ve dozlarının verim ve kalite özelliklerine etkileri", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Lisansüstü Eğitim Enstitüsü/Bahçe Bitkileri Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans


Editörlük

1.Gaziosmanpaşa Bilimsel Araştırma Dergisi(DRJI), ROOTINDEXING ve GOOGLE SCHOLAR, COSMOS IMPACT FACTOR, INTERNATIONAL INNOVATIVE JOURNAL IMPACT FACTOR (IIJIF), INTERNATIONAL INSTITUTE OF ORGANIZED RESEARCH (I2OR), SOBIAD ATIF DİZİNİ, ACADEMIC JOURNAL INDEX), Dergi, GOPÜ FBE
2.Gaziosmanpaşa Bilimsel Araştırma Dergisi, Dergi, Editör, Gazosmanpaşa Üniversitesi, 01.01.2017 - 31.12.2017
3.Gaziosmanpaşa Bilimsel Araştırma Dergisi(GOOGLE SCHOLAR, DIRECTORY RESEARCH JOURNALS INDEXING (DRJI), ROOT INDEXING, COSMOS IMPACT FACTOR, INTERNATIONAL INNOVATIVE JOURNAL IMPACT FACTOR (IIJIF), INTERNATIONAL INSTITUTE OF ORGANIZED RESEARCH (I2OR).), Dergi, Editör, Gaziosmapaşa
4.Gaziosmanpaşa Bilimsel Araştırma Dergisi(GOOGLE SCHOLAR, DIRECTORY RESEARCH JOURNALS INDEXING (DRJI), ROOT INDEXING, COSMOS IMPACT FACTOR, INTERNATIONAL INNOVATIVE JOURNAL IMPACT FACTOR (IIJIF), INTERNATIONAL INSTITUTE OF ORGANIZED RESEARCH (I2OR).), Dergi, Editör, Gaziosmanpaş
5.Gaziosmanpaşa Bilimsel Araştırma Dergisi(GOOGLE SCHOLAR, DIRECTORY RESEARCH JOURNALS INDEXING (DRJI), ROOT INDEXING, COSMOS IMPACT FACTOR, INTERNATIONAL INNOVATIVE JOURNAL IMPACT FACTOR (IIJIF), INTERNATIONAL INSTITUTE OF ORGANIZED RESEARCH (I2OR).), Dergi, Editör, Gaziosmanpaşa
6.Gaziosmanpaşa Bilimsel Araştırma Dergisi(GOOGLE SCHOLAR, DIRECTORY RESEARCH JOURNALS INDEXING (DRJI), ROOT INDEXING, COSMOS IMPACT FACTOR, INTERNATIONAL INNOVATIVE JOURNAL IMPACT FACTOR (IIJIF), INTERNATIONAL INSTITUTE OF ORGANIZED RESEARCH (I2OR).), Dergi, Editör, Gaziosmanpaşa
7.Gaziosmanpaşa Bilimsel Araştırma Dergisi(DIRECTORY OF RESEARCH JOURNALS INDEXING (DRJI), ROOTINDEXING ve GOOGLE SCHOLAR, COSMOS IMPACT FACTOR, INTERNATIONAL INNOVATIVE JOURNAL IMPACT FACTOR (IIJIF)), Dergi, Editör, Gaziosmanpaşa Üniversitesi


Eserler
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:
1.KEPENEKCİ İLKER, YEŞİLAYER AYŞE, ATAY TURGUT, SAĞLAM NECDETTİN, PEÇEN AYDIN (2020). Tokat (Türkiye) İli Sebze (Domates, Hıyar, Biber ve Patlıcan) Ekiliş Alanlarında Tylenchida (Nematoda) Takımına Bağlı Bitki Paraziti Nematod Türlerinin Belirlenmesi . Bahçe, 49(2), 59-66. (Yayın No: 6878202)
2.KISA DURSUN,ÖZTÜRK LOKMAN,SAĞLAM NECDETTİN,KAYIR ÖMER,ELMASTAŞ MAHFUZ,DÖKER SERHAT (2020). Fatty Acids and Physiological Responses of Corn Leaves Exposed to Heavy Metals. Acta Scientiarum Polonorum-Hortorum Cultus, 19(3), 3-14. (Yayın No: 6343150)
3.KISA DURSUN,KAYIR ÖMER,SAĞLAM NECDETTİN,ŞAHİN SEZER,ÖZTÜRK LOKMAN,ELMASTAŞ MAHFUZ (2019). CHANGES OF PHENOLIC COMPOUNDS IN TOMATO ASSOCIATED WITH THE HEAVY METAL STRESS. Bartın University International Journal of Natural and Applied Sciences, 2(1), 35-43. (Yayın No: 5997691)
4.KOBAL BEKAR NUR,SAĞLAM NECDETTİN,BALKAYA AHMET (2019). Bazı Sırık Fasulye Genotiplerinin Bakla Özellikleri ve Bakla Kalitesi Yönünden Varyasyonun Değerlendirilmesi. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi, 127-135., Doi: 10.29133/yyutbd.502836 (Yayın No: 5786322)
5.KEPENEKCİ İLKER,ATAY TURGUT,YEŞİLAYER AYŞE,SAĞLAM NECDETTİN (2019). Tokat ilinde yaygın olarak kullanılan yerel domates genotiplerinin Kök-ur nematodları’na (Meloidogyne incognita ve Meloidogyne javanica) karşı dayanıklılıklarının araştırılması. Bitki Koruma Bülteni, 59(1), 19-20., Doi: 10.16955/bitkorb.484595 (Yayın No: 5717426)
6.SAĞLAM NECDETTİN,İPEK İSKENDER (2017). Effects of Different Planting Densities and Nitrogen Doses on Yield and Quality Properties of Taro (Colocasia Esculenta var. Esculenta). Journal of Applied Biological Sciences, 11(2), 20-23. (Yayın No: 3998891)
7.SAĞLAM NECDETTİN,ÖNDER Soner (2016). Performances of Different Type Intermediate Tomato Varieties in Open Field and Screenhouse. Journal of Applied Biological Sciences, 9(2), 41-45. (Yayın No: 3112176)
8.Yılmaz Emin, Gebologlu Naif, Sahin Sezer, Durukan Aysegul, Saglam Necdettin, Aydin Mine (2013). Interactive Effects of Humic Acid and Zinc on Yield and Quality in Broccoli. Soil and Water Journal, 2(1), 287-294. (Yayın No: 463838)
9.Gebologlu Naif, Yanar Yusuf, Yanar Durdane, Belguzar Sabriye, Cakmak Perihan, Aydin Mine, Saglam Necdettin (2013). Interaction Between Grafting and Soil Borne Diseases in Tomato. Soil and Water Journal, 2(2), 1699-1706. (Yayın No: 465229)
10.Cakmak Perihan, Ece Ali, Gebologlu Naif, Yilmaz Emin, Saglam Necdettin, Aydin Mine (2013). Yield and Quality Interactions Between Rootstocks and Cultivars in Tomato. Soil and Water Journal, 2(2), 1561-1568. (Yayın No: 464986)
11.Saglam Necdettin, Aydin Mine, Gebologlu Naif, Sahin Sezer, Yilmaz Emin, Yucel Hakan, Karaman Mehmet Rustu (2013). The Role of Harvest Time and Storage Conditions on Biochemical Composition of Crisp Lettuce in Greenhouse. Soil and Water Journal, 2(2), 1463-1470. (Yayın No: 464692)
12.Aydin Mine, Saglam Necdettin, Gebologlu Naif, Sahin Sezer, Yilmaz Emin, Yucel Hakan, Karaman Mehmet RustuSahin, S., Yilmaz, E. Yucel, H, Karaman M. R., (2013). The Role of Shading on Growth Yield and Biochemical Composition of Crisp Lettuce in Soilless Culture. Soil and Water Journal, 2(2), 1449-1454. (Yayın No: 464440)
13.Durukan Aysegul, Sahin Sezer, Gebologlu Naif, Aydin Mine, Karaman, Mehmet Rustu, Saglam Necdettin, Turan, Metin (2013). Effect on Plant Growth and Quality Characteritics of Ca and B Humate Applications on Leaves in Cauliflower. Soil and Water Journal, 2(2), 703-712. (Yayın No: 464127)
14.Yucel Hakan, Şahin Sezer, Sağlam Necdettin, Mine Aydin, Cakmak Perihan, Gebologlu Naif (2013). Foliar Application of Ca Zn and Urea on Crispy Lettuce in Soilless Culture. Soil and Water Journal, 2(1), 23-30. (Yayın No: 462458)
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :
1.KEPENEKCİ İLKER,ATAY TURGUT,YEŞİLAYER AYŞE,SAĞLAM NECDETTİN (2019). Tokat ilin’de Yaygın Olarak Kullanılan Yerel Domates Genotiplerinin Kök-ur Nematodları (Meloidogyne incognita ve Meloidogyne javanica)’na Karşı Dayanıklılıklarının Araştırılması. Bitki Koruma Bülteni, 59(1), 85-92., Doi: DOI: 10.16955/bitkorb.484595 (Yayın No: 4924708)
2.SAĞLAM NECDETTİN,TAŞOVA Celal (2017). Tokat koşullarında ana ve ikinci ürün yetiştiriciliğine uygun sanayilik domates çeşitlerinin belirlenmesi. Akademik Ziraat Dergisi, 6(4), 41-46. (Yayın No: 3998774)
3.GEBOLOĞLU NAİF,DURUKAN AYŞEGÜL,ŞAHİN SEZER,DOKSÖZ SEVTAP,SAĞLAM NECDETTİN (2016). Paklobutrazolun Marulda Fide Boyu ve Kalite Özelliklerine Etkisi. Tarım Bilimleri Araştırma Dergisi, 6(1), 33-38. (Yayın No: 3114365)
4.SAĞLAM NECDETTİN,DEMİRBOĞA Gülbahar (2016). Tokat Yöresinde Kırmızı Lahana Yetiştiriciliği için Uygun Ekim Zamanı ve Çeşitlerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma. Bahçe, 45244-248. (Yayın No: 3110764)
5.GEBOLOĞLU NAİF,DURUKAN AYŞEGÜL,SAĞLAM NECDETTİN,DOKSÖZ SEVTAP,ŞAHİN SEZER,YILMAZ EMİN (2015). Paclobutrazolun Farklı Dozları Uygulama Şekli ve Zamanlarının Patlıcanda Fide Kalitesi ve Bitki Gelişimine Etkisi. Tarım Bilimleri Araştırma Dergisi, 8(1), 62-66. (Yayın No: 2485581)
6.SAĞLAM NECDETTİN,DOKSÖZ SEVTAP,GEBOLOĞLU NAİF,ŞAHİN SEZER,YILMAZ EMİN (2015). Agril Örtü ve Solucan Gübresinin Farklı Uygulama Sayısı ve Dozlarının Kıvırcık Yapraklı Salatada Verim Kalite ve Bitki Gelişimine Etkisi. Tarım Bilimleri Araştırma Dergisi, 8(1), 59-61. (Yayın No: 2485411)
7.Yazgan Abdurahman, Sağlam Necdettin (1992). Kutnowska Soğan Çeşidinin Baş Oluşturmasına Farklı Ekim Zamanları ve Azot Dozlarının Etkisinin Belirlenmesi Üzerinde Bir Araştırma. C.Ü. Tokat Ziraat Fakültesi Dergisi, 6(1), 58-64. (Yayın No: 316351)
8.Yazgan Abdurahman, Sağlam Necdettin (1990). Tokat Yöresine Uygun Turp Raphanus sativus L ve Var sativus Çeşitlerinin Belirlenmesi Üzerinde Araştırmalar. C.Ü. Tokat Ziraat Fakültesi Dergisi, 6(1), 451-461. (Yayın No: 316342)
9.Yazgan Abdurahman, Sağlam Necdettin (1990). Bazı Kore ve Hollanda Kökenli Çin Lahanası Brassica campestris L ssp pekinesis Lour Olsson Çeşitlerinin Tokat Yöresine Adaptasyonu. Tokat Ziraat Fakültesi Dergisi, 6(1), 421-437. (Yayın No: 316327)


Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında(proceedings) basılan bildiriler :
1.KEPENEKCİ İLKER,ATAY TURGUT,YEŞİLAYER AYŞE,SAĞLAM NECDETTİN (2018). Tokat İ̇linde yaygın olarak kullanılan biber çeşitlerinin kök-ur nematodları (Meloidogyne İncognita ve M. Javanica)’na karşı dayanıklılıklarının araştırılması. V. Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Sempozyumu (ISMS) (Özet Bildiri) (Yayın No:4510823)
2.Sağlam Necdettin, Geboloğlu Naif, Ece Ali, Fidan, Sali, Yazgan Abdurahman (1997). Effects of Different Sowing Dates on Harvesting Date and Yield of Bean Under Plastic Tunnels. . 8th International Symposium on "Timing of Field Production in Vegetables Crops" (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:484210)
3.Sağlam Necdettin, Yazgan Abdurahman (1994). The Effects of Sowing Date and Harvesting Intervals on Yield of Snake Cucumber as a Second Crop. Acta Horticulturae (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:316688)
4.SAĞLAM NECDETTİN (2018). Effects of Bionur Doses and Application Numbers on Yield, Quality and Plant Growth of Crisp Salad. IV.INTERNATIONALAGRICULTURECONGRESS (Özet Bildiri) (Yayın No:4699865)
5.SAĞLAM NECDETTİN (2018). Effects of Sweet Corn and Tomato Intercropping on Yield and Quality. IV.INTERNATIONALAGRICULTURECONGRESS (Özet Bildiri) (Yayın No:4699813)
6.SAĞLAM NECDETTİN,Yazgan Abdurahman (1999). Effects of Fruit Number per Plant on Yield and Quality of Tomato Grown under Unheated Low Plastic Tunnel. ISHS Symposium on Greenhouse Management For Better Yield and Quality in Mild Winter Climates" (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:483867)
7.SAĞLAM NECDETTİN,YAZGAN ABDURAHMAN (1995). The Effects of Planting Density and the Number of Truss per Plant on Earliness Yield and Quality of Tomato Grown under Unheated High Plastic Tunnel. Acta Hort (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:316676)
8.GEBOLOĞLU NAİF,SAĞLAM NECDETTİN (2002). The Effect of Different Plant Spacing and Mulching Materials on the Yield and Fruit Quality of Pickling Cucumber. Acta Hort. (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:484411)
9.SAĞLAM NECDETTİN,GEBOLOĞLU NAİF,YILMAZ EMİN,Brohi Abdul Reşit (2002). The Effects of Different Plant Growth Regulators and Foliar Fertilizers on Yield and Quality of Crisp Lettuce Spinach and Pole Bean. Acta Hort. (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:484593)
10.SAĞLAM NECDETTİN,YAZGAN ABDURAHMAN (1995). The Effects of Planting Density and the Number of Truss per Plant on Earliness Yield and Quality of Tomato Grown under Unheated High Plastic Tunnel. Acta Hort (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:358192)
11.SAĞLAM NECDETTİN,İPEK İSKENDER (2017). Effects of Different Planting Densities and Nitrogen Doses on Yield and Quality Properties of Taro (Colocasia Esculenta var. Esculenta). 3rd INTERNATIONALAGRICULTURECONGRESS (Özet Bildiri) (Yayın No:3999377)
12.KISA DURSUN,SAĞLAM NECDETTİN,ŞAHİN SEZER (2017). Phytochelatin and Proline-Related Genes Expression in TomatoExposed to Heavy Metals. INTERNATIONAL CONGRESS ON ENGINEERING AND LIFE SCIENCE (Özet Bildiri) (Yayın No:4257672)
13.SAĞLAM NECDETTİN,ONDER Soner (2017). Performances of Different Type Intermediate Tomato Varieties in Open Field and Screenhouse. 2nd INTERNATIONAL CONGRESS ON APPLIED BIOLOGICAL SCIENCES (Sözlü Bildiri) (Yayın No:3119696)
14.Sağlam Necdettin, Fidan Sali, Yazgan Abdurahman (2017). A Research on Determining of Suitable Varieties for Processing Tomato Cultivation under Tokat Ecological Conditions. 8th International Symposium on "Timing of Field Production in Vegetables Crops" (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:483236)
15.Sağlam Necdettin, Yazgan Abdurahman (2017). Effects of Different Sowing Dates and Seedling Grown Tunnel Types on Earliness and Yield of Tomato under Unheated High Plastic Tunnel. 8th International Symposium on "Timing of Field Production in Vegetables Crops (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:483115)
16.Sağlam Necdettin, Yazgan Abdurahman (2017). A Research on Determining of Suitable Varieties for Tomato Cultivation under Unheated High Plastic Tunnel. Timing of Field Production in Vegetables Crops (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:482959)
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler :
1.Ece Ali, Geboloğlu Naif, Sağlam Necdettin, Fidan Sali, Yazgan Abdurahman (1996). Tokat Koşullarında Karnabahar Brassica Oleraceae var Botrytis L Yetiştiriciliği İçin Uygun Çeşit ve Ekim Zamanının Belirlenmesi Üzerinde Bir Araştırma. GAP I. Sebze Tarımı Sempozyumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:468812)
2.Şahin Sezer, Yücel Hakan, Geboloğlu Naif, Aydin Mine, Sağlam Necdettin, Çakmak Perihan (1996). Yapraktan Üre Kalsiyum ve Çinko Uygulamalarının Kıvırcık Yapraklı Salatada Mineral Madde Birikimine Etkisi. 1.Ulusal Tarım Sempozyumu (Özet Bildiri) (Yayın No:481797)
3.Geboloğlu Naif, Şahin Sezer, Öztekin Tekin, Sağlam Necdettin, Yücel Hakan, Aydin Mine, Çakmak Perihan (1996). Kavunda Farklı Potasyum Dozları ve Sulama Seviyelerinin Verim ve Kalite Özelliklerine Etkisi 1 Ulusal Tarım Sempozyumu. 1.Ulusal Tarım Sempozyumu (Özet Bildiri) (Yayın No:482391)
4.Sağlam Necdettin, Geboloğlu Naif, Öztekin Tekin, Aydin Mine, Yücel Hakan, Durukan Ayşegül, Çakmak Perihan (1996). Kavunda Farklı Dikim Derinlikleri ve Sulama Seviyelerinin Verim ve Kalite Özelliklerine Etkisi. 1.Ulusal Tarım Sempozyumu (Poster) (Yayın No:476777)
5.Geboloğlu Naif, Aydin Mine, Sağlam Necdettin, Şahin Sezer, Karaman Mehmet Rüştü (1996). Organik ve Sentetik Kökenli Farklı Azot ve Fosfor Dozlarının Beyaz Lahanada Bitki Gelişimi Verim ve Kalite Özelliklerine Etkisi. 6.Ulusal Bitki Besleme ve Gübre Sempozyumu (Özet Bildiri) (Yayın No:476362)
6.Sağlam Necdettin, Geboloğlu Naif, Şahin Sezer, Aydin Mine, Öztekin Tekin, Durukan Ayşegül (1996). Kavunda Farklı Sulama Seviyeleri ve Potasyum Dozları ile Verim ve Kalite Özellikleri Arasındaki İlişkiler. 6.Ulusal Bitki Besleme ve Gübre Sempozyumu (Özet Bildiri) (Yayın No:476114)
7.Durukan Ayşegül, Şahin Sezer, Geboloğlu Naif, Karaman Mehmet Rüştü , Sağlam Necdettin, Aydin Mine, Turan Metin (1996). Yapraktan Ca ve B Humat Uygulamalarının Karnabaharda Bitki Gelişimi ve Kalite Özelliklerine Etkisi. 6.Ulusal Bitki Besleme ve Gübre Sempozyumu (Özet Bildiri) (Yayın No:475289)
8.Aydin Mine, Yılmaz Emin, Şahin Sezer, Geboloğlu Naif, Durukan Ayşegül, Sağlam Necdettin, Karaman Mehmet Rüştü (1996). Karnabaharda Humik Asit ve Çinko Uygulamaları ile verim ve Kalite Özellikleri Arasındaki İlişkiler. 6.Ulusal Bitki Besleme ve Gübre Sempozyumu (Özet Bildiri) (Yayın No:474989)
9.Geboloğlu Naif, Yılmaz Emin, Şahin Sezer, Durukan Ayşegül, Sağlam Necdettin, Aydin Mine (1996). Brokolide Humik Asit ve Çinko Uygulamaları ile verim ve Kalite Özellikleri Arasındaki İlişkiler. 6.Ulusal Bitki Besleme ve Gübre Sempozyumu (Özet Bildiri) (Yayın No:470783)
10.Şahin Sezer, Aydin Mine, Durukan Ayşegül, Geboloğlu Naif, Sağlam Necdettin (1996). Topraktan Ve Yapraktan Çinko Uygulamalarının Brokolide Verim Ve Çinko Konsantrasyonuna Etkisi. 9. Ulusal Sebze Tarımı Sempozyumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:470502)
11.Aydin Mine, Durukan Ayşegül, Geboloğlu Naif, Sağlam Necdettin, Meydan Fatih (1996). Açıkta ve Sera Koşullarında Kıvırcık Yapraklı Salata Bezelye ve Yeşil Soğanın Sırık Domates İle İç İçe Yetiştiriciliğinin Verim ve Kalite Özelliklerine Etkisi. 9. Ulusal Sebze Tarımı Sempozyumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:470305)
12.Değerli İsmail, Geboloğlu Naif, Aydin Mine, Sağlam Necdettin, Meydan Fatih (1996). Tokat ta Fasulye ve Sırık Domatesin Alternatif Yetiştirme Sistemlerinin Agronomik ve Ekonomik Açıdan Karşılaştırılması. 9. Ulusal Sebze Tarımı Sempozyumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:470025)
13.Meydan Fatih, Geboloğlu Naif, Aydin Mine, Sağlam Necdettin (1996). Tokat Koşullarında İkinci Ürün Karnabahar Yetiştiriciliğinde Genotip X Çevre İnteraksiyonu. 9. Ulusal Sebze Tarımı Sempozyumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:469954)
14.Aydin Mine, Meydan Fatih, Geboloğlu Naif, Sağlam Necdettin (1996). Tokat Koşullarında İkinci Ürün Brokoli Yetiştiriciliğinde Genotip X Çevre İnteraksiyonu. 9. Ulusal Sebze Tarımı Sempozyumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:469762)
15.Sağlam Necdettin, Geboloğlu Naif (1996). Turşuluk Hıyarın Verim ve Kalitesine Farklı Ethephon Dozları ve Uygulama Safhalarının Etkileri. III. Sebze Tarımı Sempozyumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:469519)
16.Yılmaz Güngör, Sağlam Necdettin, Yazgan Abdurahman (1996). Patatesin Verim ve Erkenciliğine Tünel ve Malç Tiplerinin Etkileri. 2. Sebze Tarımı Sempozyumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:469199)
17.Yazgan Abdurahman, Sağlam Necdettin (1996). Sonbahar Periyodunda Ekim Zamanı ve Salkım Sayısının Domatesin Verim ve Kalitesine Etkileri. . 2. Sebze Tarımı Sempozyumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:469117)
18.Yazgan Abdurahman, Sağlam Necdettin (1996). Sırık Fasulyenin Verim ve Erkenciliğine Ekim Zamanı ve Yetiştirme Yöntemlerinin Etkileri 2 Sebze Tarımı Sempozyumu. 2. Sebze Tarımı Sempozyumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:469049)
19.Sağlam Necdettin, Fidan Sali (1996). Tokat Koşullarında İkinci Ürün Yetiştiriciliği İçin Uygun Sanayilik Domates Çeşitlerinin Belirlenmesi Üzerinde Bir Araştırma. 2. Sebze Tarımı Sempozyumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:468947)
20.Ece Ali, Geboloğlu Naif, Sağlam Necdettin, Fidan Sali, Yazgan Abdurahman (1996). Tokat Koşullarında Havuç Daucus Carota Yetiştiriciliği İçin Uygun Çeşit ve Ekim Zamanının Belirlenmesi Üzerinde Bir Araştırma. GAP I. Sebze Tarımı Sempozyumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:468728)
21.SAĞLAM NECDETTİN (1996). Tokat Koşullarında İkinci Ürün Karnabahar Yetiştiriciliğinde Genotip X Çevre İnteraksiyonu. 9. Ulusal Sebze Tarımı Sempozyumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:316441)
22.Fidan Sali, Sağlam Necdettin, Geboloğlu Naif, Ece Ali, Yazgan Abrurahman (1996). Tokat Koşullarında Alçak Plastik Tünellerde Ilkbahar Periyodu Kabak Yetiştiriciliği İçin Uygun Ekim Zamanı ve Çeşitlerin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma. Türkiye II. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:468360)
23.Sağlam Necdettin, Geboloğlu Naif, Ece Ali, Fidan Sali, Yazgan Abrurahman (1996). Tokat Koşullarında Yüksek Plastik Tünellerde İlkbahar Periyodu Sırık Fasulye Yetiştiriciliği İçin Uygun Ekim Zamanı ve Çeşitlerin Belirlenmesi Üzerinde Bir Araştırma. Türkiye II.Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:468220)
24.Yazgan Abdurahman, Sağlam Necdettin (1996). Madımak Polygonum cognatum M Kültürü Üzerinde Bir Araştırma. Türkiye 1. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:467710)
25.Geboloğlu Naif, Sağlam Necdettin, Ece Ali, Fidan Sali, Yazgan Abrurahman (1996). Açıkta ve Sera Koşullarında Kıvırcık Yapraklı Salata Bezelye ve Yeşil Soğanın Sırık Domates İle İç İçe Yetiştiriciliğinin verim ve Kalite Özelliklerine Etkisi. 9. Ulusal Sebze Tarımı Sempozyumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:316400)
26.Geboloğlu Naif, Sağlam, Necdettin, Ece Ali, Fidan Sali, Yazgan Abrurahman (1996). Isıtmasız Cam Serada Sonbahar Kış Döneminde Organik ve Sentetik Kökenli Farklı Azot Dozlarının Kıvırcık Yapraklı Salatalarda verim Kalite ve Nitrat İçeriğine Etkisi. 9. Ulusal Sebze Tarımı Sempozyumu (Özet Bildiri) (Yayın No:316378)
27.SAĞLAM NECDETTİN (1996). Tokat ta Fasulye ve Sırık Domatesin Alternatif Yetiştirme Sistemlerinin Agronomik ve Ekonomik Açıdan Karşılaştırılması. 9. Ulusal Sebze Tarımı Sempozyumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:316410)
28.Geboloğlu Naif, Sağlam, Necdettin, Ece Ali, Fidan Sali, Yazgan Abrurahman (1996). Tokat Koşullarında Isıtmasız Yüksek Plastik Tünellerde İlkbahar Dönemi Hıyar Yetiştiriciliği İçin Uygun Ekim Zamanı Ve Çeşitlerin Belirlenmesi Üzerinde Bir Araştırma. Türkiye II. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongres (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:467971)
29.Geboloğlu Naif, Sağlam Necdettin, Ece Ali (1996). Tokat Amasya ve Sivas Yörelerindeki Jeotermal Kaynakların Örtü Altı Yetiştiriciliğinde Kullanım Olanaklarının Belirlenmesi Üzerinde Bir Araştırma. Jeotermal Uygulamalar Sempozyumu'94 (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:316712)
30.Sağlam Necdettin, Geboloğlu Naif (1996). Turşuluk Hıyarın Verim ve Kalitesine Farklı Ethephon Dozları ve Uygulama Safhalarının Etkileri. III. Sebze Tarımı Sempozyumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:316457)
31.Sağlam Necdettin, Fidan Sali (1996). Tokat Koşullarında İkinci Ürün Yetiştiriciliği İçin Uygun Sanayilik Domates Çeşitlerinin Belirlenmesi Üzerinde Bir Araştırma. 2. Sebze Tarımı Sempozyumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:316572)
32.Sağlam Necdettin (1996). Domatesin Fide Kalitesine Isırgan ve Söğüt Suyu ile Salisilik Asit ve Aspirinin Farklı Dozlarının Etkisi. Türkiye III. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:316563)
33.Çıtır Ahmet, Kutlu Didem Nazlı, Sağlam Necdettin (1996). Amasya Çorum Samsun ve Tokat İllerinde Hıyar ve Kabak Kültürlerinde Görülen Virüs Hastalıklarının Simptomatolojik ve Biyolojik Yöntemlerle Tanıları. 8. Fitopatoloji Kongresi (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:316606)
34.Sağlam Necdettin, Gökmen Sabri, Sakin Mehmet Ali (1996). Şeker Mısırın Agronomik Özellikleri Üzerine Ekim Zamanı ve Fide Dikim Zamanının Etkileri. GAP Tarımı Sempozyumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:316581)
35.SAĞLAM NECDETTİN (1996). Tokat Koşullarında İkinci Ürün Karnabahar Yetiştiriciliğinde Genotip X Çevre İnteraksiyonu. 9. Ulusal Sebze Tarımı Sempozyumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:316412)
36.SAĞLAM NECDETTİN (1996). Topraktan ve Yapraktan Çinko Uygulamalarının Brokolide verim ve Çinko Konsantrasyonuna Etkisi. 9. Ulusal Sebze Tarımı Sempozyumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:316390)


Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar veya kitaplardaki bölümler:
Yazılan ulusal/uluslararası kitaplardaki bölümler:
1.Current Academic Studies in Agricultural Sciences-2018 (2018)., KEPENEKCİ İLKER,ATAY TURGUT,YEŞİLAYER AYŞE,SAĞLAM NECDETTİN, Ivpe, Editör: Assoc. Prof. Dr. Nurhan Keskin, Sayfa Sayısı: 543, ISBN: 978-9940-540-48-7, İngilizce, Bilimsel Kitap, (Yayın No: 4628877)
2.CURRENT ACADEMIC STUDIES IN AGRICULTURAL SCIENCES -2018 (2018)., KEPENEKCİ İLKER,ATAY TURGUT,YEŞİLAYER AYŞE,SAĞLAM NECDETTİN, Ivpe, Editör: Prof. Dr. Nurhan Keskin, Sayfa Sayısı: 543, ISBN: 978-9940-540-48-7, İngilizce, Bilimsel Kitap, (Yayın No: 4624211)


Projelerde Yaptığı Görevler:

1.Tokat’ta Hazır Sebze Fidesi Üretiminin Yaygınlaştırılması ve Özel Sektörün Teşvik Edilmesine Yönelik Alt Yapı Olanaklarının Geliştirilmesi, Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç), Araştırmacı, 01.01.2017-31.12.2017 (Tamamlandı) (ULUSAL)
2.Tokat İli Sebze Populasonlarından Selekte Edilen Tiplerin Çoğaltılması, Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç), Yürütücü, 01.01.2017-31.12.2017 (Tamamlandı) (ULUSAL)
3.Tokat’ta Hazır Sebze Fidesi Üretiminin Yaygınlaştırılması ve Özel Sektörün Teşvik Edilmesine Yönelik Alt Yapı Olanaklarının Geliştirilmesi, Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç), Araştırmacı, 01.01.2015-31.12.2017 (Tamamlandı) (ULUSAL)
4.Tokat İli Sebze Populasyonlarından Selekte Edilen Tiplerin Çoğaltılması, Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç), Yürütücü, 01.01.2017-31.12.2017 (Tamamlandı) (ULUSAL)
5.Tokat Yoresinde Alternatif Sebze Üretim Yöntemlerinin Gelistirilmesi, Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç), Yürütücü, 15.01.2016-30.12.2016 (Tamamlandı) (ULUSAL)
6.TOKAT KOŞULLARINA UYGUN ALTERNATİF SEBZE TÜRLERİ VE ÜRETİM YÖNTEMLERİNİN ADAPTASYONU, Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç), Yürütücü, 15.05.2016-30.12.2016 (Tamamlandı) (ULUSAL)
7.TOKAT TA LOKAL SEBZE POPULASYONLARININ KORUNMASI VE ISLAHI, Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç), Araştırmacı, 15.05.2016-30.12.2016 (Tamamlandı) (ULUSAL)
8.Tokat Yöresinde Sebze Tarımının Geliştirilmesi ve Alternatif Üün Kazandırılması, Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç), Yürütücü, 15.01.2015-30.12.2015 (Tamamlandı) (ULUSAL)
9.Tokat Koşullarında Kırmızı Lahana Yetiştiriciliği için Uygun Ekim Zamanı ve Çeşitlerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü, 17.07.2013-22.04.2016 (Tamamlandı) (ULUSAL)
10.Yerel Populasyonlardan Selekte Edilen Domates, Biber ve Fasülye Genotiplerinin Morfolojik Karekterizasyonu ve Saf Hat Islahı, Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç), Yürütücü, 02.02.2018-15.12.2018 (Tamamlandı) (ULUSAL)
11.Kazova ve Erbaaa Ovalarında Sebze Tarımında Hatalı ve Eksik Uygulamaların Tespiti ve Çözüm Önerilerinin Geliştirilmesi, Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç), Araştırmacı, 02.02.2018-15.12.2018 (Tamamlandı) (ULUSAL)
12.Tokat İlinde Yaygın Olarak yetiştiriciliği Yapılan Sebze ve Meyve Bahçelerinde Bitki Paraziti Nemotodların Belirlenmesi ve Bölgede Yaygın olarak Kullanılan Domates, Biber çeşitlerinin Kök-ur Nematodlarına karşı dayanıklılıklarının Araştırılması., Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı, 25.06.2015 (Tamamlandı) (ULUSAL)
13.Tatlı Mısır ile Farklı Sırık Domates Tiplerinin Karışık Yetiştiriciliğinin Verim ve Kalite Üzerine Etkileri, BAP, Yönetici (Devam Ediyor) (ULUSAL)
Üniversite Dışı Deneyim