GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ

Kişisel Web Sayfaları

GÜLSEREN OKTAYž

[ DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ ]

DR. ÖĞR. ÜYESİ Gülseren OKTAY

Tıp Fakültesi / Dahili Tıp Bilimleri Bölümü

kişisel bilgiler

E-Posta adresi

Ofis Bilgisi

 

Telefon & Faks

Cep Telefonu

İş Telefonu

Faks

 

Yazışma Adresi

 

Web Sayfası

 

Sosyal Ağlar

 

kurum bilgileri

Birim

Tıp Fakültesi 

Bölüm

Dahili Tıp Bilimleri Bölümü 

Anabilim Dalı

Aile Hekimliği Anabilim Dalı 

Eğitim Bilgileri

Öğrenim Durumu

TIPTA UZMANLIK, Diğer (Kurumlar, Hastaneler Vb.) (2005- 2009)

Hastaneler - İstanbul Şişli Etfal Eğitim Ve Araştırma Hastanesi

LİSANS, Trakya Üniversitesi (1998- 2005)

Tıp Fakültesi -

TEZLER

TIPTA UZMANLIK, "Glimeprid Ve Gliklazid Kullanan Tip 2 Diabetik Hastalarda Metabolik Bulgulardaki Değişimlerin Değerlendirilmesi", Diğer (Kurumlar, Hastaneler Vb.) Hastaneler, 2009

YABANCI DİLLER

İngilizce

TEMEL ALAN BİLGİSİ

Sağlık Bilimleri Temel Alanı - Aile Hekimliği

Mesleki Deneyim

AKADEMİK ÜNVANLAR / GÖREVLER

Akademik Görevler

Doktor Öğretim Üyesi, Gaziosmanpaşa Üniversitesi/ Tıp Fakültesi/ Dahili Tıp Bilimleri Bölümü/ Aile Hekimliği Anabilim Dalı, (2014- Devam Ediyor)


İdari Görevler

verdiği dersler

Aile Hekimliğinde Demir Eksikliği Anemisine Yaklaşım., Lisans, (2018-2019)

Aile Hekimliğinde Ht Yaklaşım, Lisans, (2018-2019)

Aile Hekimliğinde Anksiyete Ozukluklarına Yaklaşım, Lisans, (2018-2019)

Aile Hekimliğinde Depresyona Yaklaşım, Lisans, (2018-2019)

Aşılamada Genel İlkeler Ve Çocukluk Çağı Aşı Protokolleri, Lisans, (2018-2019)

yönetilen tezler

Tıpta Uzmanlık, Pınar ŞAHİN, "Yetişkinlerde Akılcı İlaç Kullanım Bilgi Düzeyi, Tokat Merkez Örneği", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Aile Hekimliği Anabilim Dalı, 2020

Tıpta Uzmanlık, Oktay GÜLEÇ, "Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Birinci Ve Son Sınıf Öğrencilerinde Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışlarının Değerlendirilmesi", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Aile Hekimliği Anabilim Dalı, 2020

Tıpta Uzmanlık, Mine GÖKDUMAN ŞAHİN, "Erişkinde Uyku Kalitesi Ve İlişkili Faktörlerin Değerlendirilmesi", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Aile Hekimliği Anabilim Dalı, 2019

Tıpta Uzmanlık, Tuğçe TEKELİ, "Anne Sütü Eğitimlerinin Emzirme Süresine Ve Çocuğun Antropometrik Ölçümlerine Etkisi, Tokat Merkez Örneği", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Aile Hekimliği Anabilim Dalı, 2018

Editörlük

Yayınlar ve Eserler

MAKALELER

Uluslararası Hakemli Dergilerdeki Makaleler

TETİKÇOK RAMAZAN,özçetin mustafa,YILDIZ ÇELTEK NAGİHAN,OKTAY GÜLSEREN,ÜNLÜ UFUK,şengül mehtap, (2015). "Lipoik Asit", Çağdaş Tıp Dergisi, 5(3), 206-209. (Yayın No: 2901395)


Ulusal Hakemli Dergilerdeki Makaleler

OĞRUM ATİYE,OKTAY GÜLSEREN, (2019). "Aile Hekimlerinin Güneşten Korunma Davranışları Ve Deri Kanserine Yönelik Koruyucu Hekimlik Uygulamalarının Değerlendirilmesi", Türkiye Aile Hekimliği Dergisi, 23(3), 110-117. (Yayın No: 5495201)

YILMAZ DOĞRU HATİCE,OKTAY GÜLSEREN,ÖZSOY ASKER ZEKİ,ÇAKMAK BÜLENT,DELİBAŞ İLHAN BAHRİ,ESEN MEHMET, (2017). "Acil Servise Başvuran Gebelerin Değerlendirilmesi: Üçüncü Basamak Tek Merkez Deneyimi", Van Tıp Dergisi, 24(3), 157-162., Doi: 10.5505/vtd.2017.68442 (Yayın No: 3650909)

KUNT İŞGÜDER ÇİĞDEM,OKTAY GÜLSEREN,YILMAZ DOĞRU HATİCE,DELİBAŞ İLHAN BAHRİ,ÖZSOY ASKER ZEKİ,YILDIZ ÇELTEK NAGİHAN,BULUT YUNUS EMRE, (2017). "Sağlık Yüksek Okulu Öğrencilerinin Hpv Aşısı Bilgi Düzeyinin Değerlendirilmesi", Journal Of Contemporary Medicine, 7(1), 1-7., Doi: 10.16899/gopctd.288651 (Yayın No: 3711412)

OKTAY GÜLSEREN,TETİKÇOK RAMAZAN,YILDIZ ÇELTEK NAGİHAN,ÜNLÜ UFUK, (2016). "Aile Hekimliği Hasta Profiline Retrospektif Bir Bakış", Symnra Tıp Dergisi, 6(2), 7-11. (Yayın No: 3111530)

OKTAY GÜLSEREN,YILDIZ ÇELTEK NAGİHAN,KUYUCU YUNUS EMRE,kuzdan canan,TETİKÇOK RAMAZAN, (2016). "Çocuk Gelişim Öğrencilerinin Çocuk Sağlığı Konusundaki Bilgi Düzeyleri", Sisli Etfal Hastanesi Tip Bulteni / The Medical Bulletin Of Sisli Hospital, 50147-54., Doi: 10.5350/SEMB.20160118040438 (Yayın No: 2878480)

YILMAZ DOĞRU HATİCE,OKTAY GÜLSEREN,KUNT İŞGÜDER ÇİĞDEM,ÖZSOY ASKER ZEKİ,ÇAKMAK BÜLENT,DELİBAŞ İLHAN BAHRİ,YILDIZ ÇELTEK NAGİHAN, (2016). "Yaş Gruplarına Göre Kadınların Aile Planlamasına Bakışları Ve Seçtikleri Yöntemlerin Değerlendirilmesi Tersiyer Tek Merkez Deneyimi", Dicle Tıp Dergisi, 43(3), 413-418. (Yayın No: 2878487)

TETİKÇOK RAMAZAN,OKTAY GÜLSEREN,YILDIZ ÇELTEK NAGİHAN, (2016). "Tokat İli Ve İlçelerindeki 15 25 Yaş Grubunda Olan Bayanlarda Vitamin B12 Folikasit Mcv Hgb Ve Hct Değerlerinin İncelenmesi", Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 8(2), 90-98. (Yayın No: 3256381)

OKTAY GÜLSEREN,OKTAY Muhammet, (2015). "Glimeprid Ve Gliklazid Kullanan Diyabetik Hastalarda Metabolik Bulguların Değerlendirilmesi", Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 12(2), 185-192. (Yayın No: 1667512)

OKTAY GÜLSEREN,MUHAMMET OKTAY, (2014). "Aile Sağlığı Birimimde Kayıtlı Bebeklerin Doğum Ağırlığını Etkileyen Faktörler", Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 6(2), 129-137. (Yayın No: 1423586)

oktay muhammet,OKTAY GÜLSEREN,ERTEKİN YUSUF HAYDAR,SÖNMEZ CEMİL IŞIK,turan sönmez feruze, (2012). "Yeni Tespit Tip 2 Diyabetik Hastalarda Metabolik Sendrom Sıklığı Ve Bileşenlerinin Değerlendirilmesi", Ankara Medical Journal, 12(4), 174-177. (Yayın No: 373956)


Diğer Dergilerdeki Makaleler

Bildiriler

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında(proceedings) basılan bildiriler :

OKTAY GÜLSEREN (2019). 2018 yılı konsültasyonlarının değerlendirilmesi. 18.uluslarası doğu akdeniz aile hekimliği kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:5506940)

ERDOĞDU CEYLAN ELİF,OKTAY GÜLSEREN (2019). Aynı Merkeze Bağlı Çalışan, Konumları Farklı İki Poliklinikte Hasta Popülasyonu Değişir Mi?. 18.ULUSLARARASI DOĞU AKDENİZ AİLE HEKİMLİĞİ KONGRESİ (Özet Bildiri) (Yayın No:5075032)

YILDIZ ÇELTEK NAGİHAN,ÜNLÜ UFUK,OKTAY GÜLSEREN (2017). Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine Başvuran 18-49 Yaş Erkek Popülasyonunda Kronik Pelvik Ağrı Sendromu Prevalansı ve Kaygı Düzeyi. 16th International Eastern Mediterranean Family Medicine Congress (Özet Bildiri) (Yayın No:3768877)

OKTAY GÜLSEREN,YILMAZ DOĞRU HATİCE,ÖZSOY ASKER ZEKİ (2016). istenmeyen gebeliği olan kadınların demografik özellikleri ve kontraseptif yöntem tercihleri. 5.uluslararası trakya aile hekimliği kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:3259965)

TAŞOVA MEHTAP,YILDIZ ÇELTEK NAGİHAN,ÜNLÜ UFUK,DEMİR OSMAN,OKTAY GÜLSEREN,TETİKÇOK RAMAZAN,ŞENGÜL MESUT,ÇAMOĞLU TUĞÇE (2016). Analyzıng of home care services ın TOKAT. WONCA Europe 2015 Congress (Poster) (Yayın No:2131217)

OKTAY GÜLSEREN,TETİKÇOK RAMAZAN,YILDIZ ÇELTEK NAGİHAN,ÜNLÜ UFUK (2016). An Overview to Our Patient Profile. WONCA Europe 2015 Congress (Poster) (Yayın No:1667529)

YILDIZ ÇELTEK NAGİHAN,OKTAY GÜLSEREN,SAKAR ŞÜKRİYE,ÜNLÜ UFUK,DEMİR OSMAN (2016). Child develoment vocation high school students education levels and opinions about child negligence and abuse. WONCA Europe 2015 Congress (Poster) (Yayın No:2130674)

oktay muhammet,OKTAY GÜLSEREN,ERTEKİN YUSUF HAYDAR,SÖNMEZ CEMİL IŞIK,turan sönmez feruze (2016). The Evaluation of Metabolic Syndrome Frequency and Its Components ın Newly Diagnosed Type 2. WONCA Europe 2015 Congress (Poster) (Yayın No:2908718)

OKTAY GÜLSEREN, OKTAY MUHAMMET (2013). Aile Sağlığı Biriminde İki Yılı Aşkın Sürede Doğan Bebeklerin Doğum Ağırlığını Etkileyen Faktörler. 4.ULUSLARARASI KATILIMLI AİLE HEKİMLİĞİ KONGRESİ 2013 (Poster) (Yayın No:371783)


Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler :

TETİKÇOK RAMAZAN,YILDIZ ÇELTEK NAGİHAN,OKTAY GÜLSEREN (2018). Türkiyede tütün kullanma sıklığı ve antitütün yasaların etkinliği. 17. ulusal aile Hekimliği kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:4528472)

OKTAY GÜLSEREN,YILDIZ ÇELTEK NAGİHAN (2016). Polikliniğe başvuran hastalarda bitkisel ürün kullanımı. 8.Aile hekimliği Araştırma Günleri (Özet Bildiri) (Yayın No:2901414)

TETİKÇOK RAMAZAN,OKTAY GÜLSEREN,YILDIZ ÇELTEK NAGİHAN,ÖZER ERDAL (2016). Gaziosmanpaşa Üniversitesi hemşirelik ve ebelik öğrencilerinin ötenazi hakkındaki görüşleri. 15.ulusal aile hekimliği kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:2901468)

YILMAZ DOĞRU HATİCE,OKTAY GÜLSEREN,KUNT İŞGÜDER ÇİĞDEM,ÖZSOY ASKER ZEKİ,ÇAKMAK BÜLENT,DELİBAŞ İLHAN BAHRİ,YILDIZ ÇELTEK NAGİHAN (2016). Yaş gruplarına göre kadınların aile planlamasına bakışları ve seçtikleri yöntemlerin değerlendirilmesi. 12.Zekai tahir burak jinekoloji ve obstetrik kongresi (Poster) (Yayın No:2132923)

YILDIZ ÇELTEK NAGİHAN,OKTAY GÜLSEREN (2016). Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Çalışanlarında HBV HCV ve HIV SeropozitifliğininAraştırılması. 8.Aile Hekimliği Araştırma Günleri (Poster) (Yayın No:2901427)

KUNT İŞGÜDER ÇİĞDEM,OKTAY GÜLSEREN,YILMAZ DOĞRU HATİCE,DELİBAŞ İLHAN BAHRİ,ÖZSOY ASKER ZEKİ,BULUT YUNUS EMRE,YILDIZ ÇELTEK NAGİHAN (2016). Sağlık meslek yüksek okulu öğrencilerinin HPV aşısı bilgi düzeyini değerlendiren anket çalışması. 12.Zekai Tahir Burak Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi (Poster) (Yayın No:2132271)

OKTAY GÜLSEREN,YILDIZ ÇELTEK NAGİHAN,KUYUCU YUNUS EMRE,KUZDAN CANAN,TETİKÇOK RAMAZAN (2016). Level of Knowledge of Child Development Students on Children s Health. 14.ULUSAL AİLE HEKİMLİĞİ KONGRESİ (Poster) (Yayın No:1669510)

OKTAY GÜLSEREN,KUYUCU YUNUS EMRE,YILDIZ ÇELTEK NAGİHAN,TETİKÇOK RAMAZAN,ÜNLÜ UFUK (2016). Evaluation of complete blood count profile of who refer for occupational health examination. 14.ULUSAL AİLE HEKİMLİĞİ KONGRESİ (Poster) (Yayın No:1669515)

OKTAY GÜLSEREN, OKTAY MUHAMMET, OKTAY AHMET Glimeprid ve Glikazid Kullanan Diyabetik Hastalarda Metabolik Bulguların Değerlendirilmesi. 7.Aile hekimliği Güz Okulu 2013 Kongresi (Poster) (Yayın No:371939)

kitaplar ve kitap bölümleri

Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplar :

Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplardaki Bölümler :

sanatsal faaliyetler

projeler ve patentler

Projelerde Yaptığı Görevler:

patentler

 

Üniversite Dışı Deneyim

2014, YARDIM DOÇENT DOKTOR, GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ AİLE HEKİMLİĞİ A.B.D, AİLE HEKİMLİĞİ, (Kamu)

2005-2009, ASİSTAN DOKTOR, SAĞLIK BAKANLIĞI ŞİŞLİ ETFAL E.A.H., AİLE HEKİMLİĞİ ASİSTANI, (Kamu)

2009-2009, AİLE HEKİMLİĞİ UZMANI, SAĞLIK BAKANLIĞI BİNGÖL KARLIOVA İLÇE HASTANESİ, AİLE HEKİMLİĞİ UZMANI, (Kamu)

2010-2010, AİLE HEKİMLİĞİ UZMANI, SAĞLIK BAKANLIĞI TOKAT ARTOVA İLÇE HASTANESİ, AİLE HEKİMLİĞİ UZMANI, (Kamu)

2010-2014, AİLE HEKİMLİĞİ UZMANI, SAĞLIK BAKANLIĞI TOKAT MERKEZ ALTIYÜZEVLER AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ, AİLE HEKİMLİĞİ UZMANI, (Kamu)

Üniversite Dışı Deneyim

Kurslar:

çalıştay

 

sertifika

 

araştırma

 

çalışma

 

rapor

 

 

 
E-Posta Adresi:gulseren.oktay@gop.edu.tr

Öğrenim Durumu

Tıpta Uzmanlık
2005-2009
Diğer (Kurumlar, Hastaneler Vb.)
Hastaneler/İstanbul Şişli Etfal Eğitim Ve Araştırma Hastanesi

Tez Adı:Glimeprid Ve Gliklazid Kullanan Tip 2 Diabetik Hastalarda Metabolik Bulgulardaki Değişimlerin Değerlendirilmesi
Lisans
1998-2005
Trakya Üniversitesi
Tıp FakültesiAkademik Görevler

Doktor Öğretim Üyesi
2014-
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ TIP FAKÜLTESİ/ DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ/ AİLE HEKİMLİĞİ ANABİLİM DALI


Dersler *

Öğrenim DiliDers Saati
Lisans
(2018-2019)AİLE HEKİMLİĞİNDE DEMİR EKSİKLİĞİ ANEMİSİNE YAKLAŞIM.Türkçe1
(2018-2019)AİLE HEKİMLİĞİNDE HT YAKLAŞIMTürkçe1
(2018-2019)AİLE HEKİMLİĞİNDE ANKSİYETE OZUKLUKLARINA YAKLAŞIMTürkçe1
(2018-2019)AİLE HEKİMLİĞİNDE DEPRESYONA YAKLAŞIMTürkçe1
(2018-2019)AŞILAMADA GENEL İLKELER VE ÇOCUKLUK ÇAĞI AŞI PROTOKOLLERİTürkçe1
* Son iki yılda verdigi lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler


Yönetilen Tezler

1.Tuğçe TEKELİ, (2018)., "Anne sütü eğitimlerinin emzirme süresine ve çocuğun antropometrik ölçümlerine etkisi, tokat merkez örneği", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Tıpta Uzmanlık
2.Mine GÖKDUMAN ŞAHİN, (2019)., "Erişkinde uyku kalitesi ve ilişkili faktörlerin değerlendirilmesi", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Tıpta Uzmanlık
3.Pınar ŞAHİN, (2020)., "Yetişkinlerde akılcı ilaç kullanım bilgi düzeyi, tokat merkez örneği", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Tıpta Uzmanlık
4.Oktay GÜLEÇ, (2020)., "Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi birinci ve son sınıf öğrencilerinde sağlıklı yaşam biçimi davranışlarının değerlendirilmesi", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Tıpta Uzmanlık


Eserler
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:
1.TETİKÇOK RAMAZAN,özçetin mustafa,YILDIZ ÇELTEK NAGİHAN,OKTAY GÜLSEREN,ÜNLÜ UFUK,şengül mehtap (2015). Lipoik asit. Çağdaş Tıp Dergisi, 5(3), 206-209. (Yayın No: 2901395)
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :
1.OĞRUM ATİYE,OKTAY GÜLSEREN (2019). Aile hekimlerinin güneşten korunma davranışları ve deri kanserine yönelik koruyucu hekimlik uygulamalarının değerlendirilmesi. Türkiye Aile Hekimliği Dergisi, 23(3), 110-117. (Yayın No: 5495201)
2.YILMAZ DOĞRU HATİCE,OKTAY GÜLSEREN,ÖZSOY ASKER ZEKİ,ÇAKMAK BÜLENT,DELİBAŞ İLHAN BAHRİ,ESEN MEHMET (2017). Acil Servise Başvuran Gebelerin Değerlendirilmesi: Üçüncü Basamak Tek Merkez Deneyimi. Van Tıp Dergisi, 24(3), 157-162., Doi: 10.5505/vtd.2017.68442 (Yayın No: 3650909)
3.KUNT İŞGÜDER ÇİĞDEM,OKTAY GÜLSEREN,YILMAZ DOĞRU HATİCE,DELİBAŞ İLHAN BAHRİ,ÖZSOY ASKER ZEKİ,YILDIZ ÇELTEK NAGİHAN,BULUT YUNUS EMRE (2017). Sağlık Yüksek Okulu Öğrencilerinin HPV Aşısı Bilgi Düzeyinin Değerlendirilmesi. Journal of Contemporary Medicine, 7(1), 1-7., Doi: 10.16899/gopctd.288651 (Yayın No: 3711412)
4.OKTAY GÜLSEREN,TETİKÇOK RAMAZAN,YILDIZ ÇELTEK NAGİHAN,ÜNLÜ UFUK (2016). Aile Hekimliği Hasta Profiline Retrospektif Bir Bakış. symnra tıp dergisi, 6(2), 7-11. (Yayın No: 3111530)
5.OKTAY GÜLSEREN,YILDIZ ÇELTEK NAGİHAN,KUYUCU YUNUS EMRE,kuzdan canan,TETİKÇOK RAMAZAN (2016). Çocuk gelişim öğrencilerinin çocuk sağlığı konusundaki bilgi düzeyleri. SiSli Etfal Hastanesi Tip Bulteni / The Medical Bulletin of Sisli Hospital, 50147-54., Doi: 10.5350/SEMB.20160118040438 (Yayın No: 2878480)
6.YILMAZ DOĞRU HATİCE,OKTAY GÜLSEREN,KUNT İŞGÜDER ÇİĞDEM,ÖZSOY ASKER ZEKİ,ÇAKMAK BÜLENT,DELİBAŞ İLHAN BAHRİ,YILDIZ ÇELTEK NAGİHAN (2016). Yaş gruplarına göre kadınların aile planlamasına bakışları ve seçtikleri yöntemlerin değerlendirilmesi Tersiyer tek merkez deneyimi. dicle tıp dergisi, 43(3), 413-418. (Yayın No: 2878487)
7.TETİKÇOK RAMAZAN,OKTAY GÜLSEREN,YILDIZ ÇELTEK NAGİHAN (2016). Tokat İli ve İlçelerindeki 15 25 Yaş Grubunda Olan Bayanlarda Vitamin B12 FolikAsit MCV Hgb ve Hct Değerlerinin İncelenmesi. Gaziosmanpaşa üniversitesi tıp fakültesi dergisi, 8(2), 90-98. (Yayın No: 3256381)
8.OKTAY GÜLSEREN,OKTAY Muhammet (2015). Glimeprid ve Gliklazid Kullanan Diyabetik Hastalarda Metabolik Bulguların Değerlendirilmesi. Harran üniversitesi tıp fakültesi dergisi, 12(2), 185-192. (Yayın No: 1667512)
9.OKTAY GÜLSEREN,MUHAMMET OKTAY (2014). Aile Sağlığı Birimimde Kayıtlı Bebeklerin Doğum Ağırlığını Etkileyen Faktörler. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 6(2), 129-137. (Yayın No: 1423586)
10.oktay muhammet,OKTAY GÜLSEREN,ERTEKİN YUSUF HAYDAR,SÖNMEZ CEMİL IŞIK,turan sönmez feruze (2012). Yeni Tespit Tip 2 Diyabetik Hastalarda Metabolik Sendrom Sıklığı ve Bileşenlerinin Değerlendirilmesi. Ankara Medical Journal, 12(4), 174-177. (Yayın No: 373956)


Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında(proceedings) basılan bildiriler :
1.OKTAY GÜLSEREN,YILMAZ DOĞRU HATİCE,ÖZSOY ASKER ZEKİ (2016). istenmeyen gebeliği olan kadınların demografik özellikleri ve kontraseptif yöntem tercihleri. 5.uluslararası trakya aile hekimliği kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:3259965)
2.OKTAY GÜLSEREN (2019). 2018 yılı konsültasyonlarının değerlendirilmesi. 18.uluslarası doğu akdeniz aile hekimliği kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:5506940)
3.ERDOĞDU CEYLAN ELİF,OKTAY GÜLSEREN (2019). Aynı Merkeze Bağlı Çalışan, Konumları Farklı İki Poliklinikte Hasta Popülasyonu Değişir Mi?. 18.ULUSLARARASI DOĞU AKDENİZ AİLE HEKİMLİĞİ KONGRESİ (Özet Bildiri) (Yayın No:5075032)
4.TAŞOVA MEHTAP,YILDIZ ÇELTEK NAGİHAN,ÜNLÜ UFUK,DEMİR OSMAN,OKTAY GÜLSEREN,TETİKÇOK RAMAZAN,ŞENGÜL MESUT,ÇAMOĞLU TUĞÇE (2016). Analyzıng of home care services ın TOKAT. WONCA Europe 2015 Congress (Poster) (Yayın No:2131217)
5.OKTAY GÜLSEREN,TETİKÇOK RAMAZAN,YILDIZ ÇELTEK NAGİHAN,ÜNLÜ UFUK (2016). An Overview to Our Patient Profile. WONCA Europe 2015 Congress (Poster) (Yayın No:1667529)
6.YILDIZ ÇELTEK NAGİHAN,OKTAY GÜLSEREN,SAKAR ŞÜKRİYE,ÜNLÜ UFUK,DEMİR OSMAN (2016). Child develoment vocation high school students education levels and opinions about child negligence and abuse. WONCA Europe 2015 Congress (Poster) (Yayın No:2130674)
7.oktay muhammet,OKTAY GÜLSEREN,ERTEKİN YUSUF HAYDAR,SÖNMEZ CEMİL IŞIK,turan sönmez feruze (2016). The Evaluation of Metabolic Syndrome Frequency and Its Components ın Newly Diagnosed Type 2. WONCA Europe 2015 Congress (Poster) (Yayın No:2908718)
8.YILDIZ ÇELTEK NAGİHAN,ÜNLÜ UFUK,OKTAY GÜLSEREN (2017). Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine Başvuran 18-49 Yaş Erkek Popülasyonunda Kronik Pelvik Ağrı Sendromu Prevalansı ve Kaygı Düzeyi. 16th International Eastern Mediterranean Family Medicine Congress (Özet Bildiri) (Yayın No:3768877)
9.OKTAY GÜLSEREN, OKTAY MUHAMMET (2013). Aile Sağlığı Biriminde İki Yılı Aşkın Sürede Doğan Bebeklerin Doğum Ağırlığını Etkileyen Faktörler. 4.ULUSLARARASI KATILIMLI AİLE HEKİMLİĞİ KONGRESİ 2013 (Poster) (Yayın No:371783)
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler :
1.TETİKÇOK RAMAZAN,YILDIZ ÇELTEK NAGİHAN,OKTAY GÜLSEREN (2018). Türkiyede tütün kullanma sıklığı ve antitütün yasaların etkinliği. 17. ulusal aile Hekimliği kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:4528472)
2.OKTAY GÜLSEREN,YILDIZ ÇELTEK NAGİHAN,KUYUCU YUNUS EMRE,KUZDAN CANAN,TETİKÇOK RAMAZAN (2016). Level of Knowledge of Child Development Students on Children s Health. 14.ULUSAL AİLE HEKİMLİĞİ KONGRESİ (Poster) (Yayın No:1669510)
3.OKTAY GÜLSEREN,KUYUCU YUNUS EMRE,YILDIZ ÇELTEK NAGİHAN,TETİKÇOK RAMAZAN,ÜNLÜ UFUK (2016). Evaluation of complete blood count profile of who refer for occupational health examination. 14.ULUSAL AİLE HEKİMLİĞİ KONGRESİ (Poster) (Yayın No:1669515)
4.TETİKÇOK RAMAZAN,OKTAY GÜLSEREN,YILDIZ ÇELTEK NAGİHAN,ÖZER ERDAL (2016). Gaziosmanpaşa Üniversitesi hemşirelik ve ebelik öğrencilerinin ötenazi hakkındaki görüşleri. 15.ulusal aile hekimliği kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:2901468)
5.OKTAY GÜLSEREN,YILDIZ ÇELTEK NAGİHAN (2016). Polikliniğe başvuran hastalarda bitkisel ürün kullanımı. 8.Aile hekimliği Araştırma Günleri (Özet Bildiri) (Yayın No:2901414)
6.YILDIZ ÇELTEK NAGİHAN,OKTAY GÜLSEREN (2016). Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Çalışanlarında HBV HCV ve HIV SeropozitifliğininAraştırılması. 8.Aile Hekimliği Araştırma Günleri (Poster) (Yayın No:2901427)
7.YILMAZ DOĞRU HATİCE,OKTAY GÜLSEREN,KUNT İŞGÜDER ÇİĞDEM,ÖZSOY ASKER ZEKİ,ÇAKMAK BÜLENT,DELİBAŞ İLHAN BAHRİ,YILDIZ ÇELTEK NAGİHAN (2016). Yaş gruplarına göre kadınların aile planlamasına bakışları ve seçtikleri yöntemlerin değerlendirilmesi. 12.Zekai tahir burak jinekoloji ve obstetrik kongresi (Poster) (Yayın No:2132923)
8.KUNT İŞGÜDER ÇİĞDEM,OKTAY GÜLSEREN,YILMAZ DOĞRU HATİCE,DELİBAŞ İLHAN BAHRİ,ÖZSOY ASKER ZEKİ,BULUT YUNUS EMRE,YILDIZ ÇELTEK NAGİHAN (2016). Sağlık meslek yüksek okulu öğrencilerinin HPV aşısı bilgi düzeyini değerlendiren anket çalışması. 12.Zekai Tahir Burak Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi (Poster) (Yayın No:2132271)
9.OKTAY GÜLSEREN, OKTAY MUHAMMET, OKTAY AHMET (2016). Glimeprid ve Glikazid Kullanan Diyabetik Hastalarda Metabolik Bulguların Değerlendirilmesi. 7.Aile hekimliği Güz Okulu 2013 Kongresi (Poster) (Yayın No:371939)
Üniversite Dışı Deneyim

2014YARDIM DOÇENT DOKTORGAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ AİLE HEKİMLİĞİ A.B.D, AİLE HEKİMLİĞİ, (Kamu)
2010-2010AİLE HEKİMLİĞİ UZMANISAĞLIK BAKANLIĞI TOKAT ARTOVA İLÇE HASTANESİ, AİLE HEKİMLİĞİ UZMANI, (Kamu)
2010-2014AİLE HEKİMLİĞİ UZMANISAĞLIK BAKANLIĞI TOKAT MERKEZ ALTIYÜZEVLER AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ, AİLE HEKİMLİĞİ UZMANI, (Kamu)
2009-2009AİLE HEKİMLİĞİ UZMANISAĞLIK BAKANLIĞI BİNGÖL KARLIOVA İLÇE HASTANESİ, AİLE HEKİMLİĞİ UZMANI, (Kamu)
2005-2009ASİSTAN DOKTORSAĞLIK BAKANLIĞI ŞİŞLİ ETFAL E.A.H., AİLE HEKİMLİĞİ ASİSTANI, (Kamu)