GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ

Kişisel Web Sayfaları

AYŞE KEVSER DEMİRž

[ DOÇENT DOKTOR ]

DOÇ. DR. Ayşe Kevser DEMİR

Tıp Fakültesi / Dahili Tıp Bilimleri Bölümü

kişisel bilgiler

E-Posta adresi

aysekevser.demir@gop.edu.tr

Ofis Bilgisi

 

Telefon & Faks

Cep Telefonu

İş Telefonu

Faks

 

Yazışma Adresi

 

Web Sayfası

 

Sosyal Ağlar

 

kurum bilgileri

Birim

Tıp Fakültesi 

Bölüm

Dahili Tıp Bilimleri Bölümü 

Anabilim Dalı

İç Hastalıkları Anabilim Dalı 

Eğitim Bilgileri

Öğrenim Durumu

TIPTA UZMANLIK, Ondokuz Mayıs Üniversitesi (2005- 2010)

Tıp Fakültesi - Dahili Tıp Bilimleri Bölümü

LİSANS, Ankara Üniversitesi (1999- 2005)

Tıp Fakültesi - Tıp Pr.

TEZLER

TIPTA UZMANLIK, "Myeloproliferatif Neoplazmlarda Jak2 Mutasyonu Ve Klinik Özellikler", Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi, 2010

YABANCI DİLLER

İngilizce

TEMEL ALAN BİLGİSİ

Sağlık Bilimleri Temel Alanı - İç Hastalıkları

Mesleki Deneyim

AKADEMİK ÜNVANLAR / GÖREVLER

Akademik Görevler

Doçent, Gaziosmanpaşa Üniversitesi/ Tıp Fakültesi/ Dahili Tıp Bilimleri Bölümü/ İç Hastalıkları Anabilim Dalı, (2013- Devam Ediyor)


İdari Görevler

Eğitim Koordinatörü, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri Bölümü, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, (2017- Devam Ediyor)

Farabi Koordinatörü, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri Bölümü, (2013- 2015)

verdiği dersler

Akut Böbrek Yetmezlikli Hastanın Değerlendirilmesi, Lisans, (2019-2020)

Kronik Böbrek Yetmezlikli Hastanın Değerlendirilmesi, Lisans, (2019-2020)

Romatoid Artrit, Lisans, (2019-2020)

Akut Böbrek Yetersizliği, Lisans, (2019-2020)

Kristal Artropatiler, Lisans, (2019-2020)

Hipertansif Hastanın Değerlendirilmesi, Lisans, (2019-2020)

Kollojen Doku Hastalıkları, Lisans, (2019-2020)

Sekonder Hipertansiyon, Lisans, (2019-2020)

Hipertansiyon, Lisans, (2019-2020)

Romatolojide Laboratuar, Lisans, (2019-2020)

Kan Basınç Ölçümü, Lisans, (2019-2020)

Akut Böbrek Yetmezlikli Hastanın Değerlendirilmesi, Lisans, (2018-2019)

Kronik Böbrek Yetmezlikli Hastanın Değerlendirilmesi, Lisans, (2018-2019)

Romatoid Artrit, Lisans, (2018-2019)

Akut Böbrek Yetersizliği, Lisans, (2018-2019)

Kristal Artropatiler, Lisans, (2018-2019)

Hipertansif Hastanın Değerlendirilmesi, Lisans, (2018-2019)

Kollojen Doku Hastalıkları, Lisans, (2018-2019)

Sekonder Hipertansiyon, Lisans, (2018-2019)

Hipertansiyon, Lisans, (2018-2019)

Romatolojide Laboratuar, Lisans, (2018-2019)

yönetilen tezler

Tıpta Uzmanlık, Ali AKIN, "Akut Böbrek Hasarında Serum Ve İdrar Anjiyotensinojen Düzeyleri İle Hastalığın Prognozu Arasındaki İlişki", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Tıp Fakültesi/İç Hastalıkları Anabilim Dalı, 2020

Tıpta Uzmanlık, Umut BİNGÖL, "Tip 2 Diyabetes Mellitus Hastalarında Scube-1 Serum Değerinin Hba1c Ve Mikrovasküler Komplikasyonlar İle İlişkisinin İncelenmesi", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Tıp Fakültesi/İç Hastalıkları Anabilim Dalı, 2017

Tıpta Uzmanlık, Ali AKIN, "Akut Böbrek Hasarında Serum Ve İdrar Anjiyotensinojen Düzeylerinin Renal Fonksiyonların Prognostik Göstergesi Olarak İncelenmesi",

Editörlük

Yayınlar ve Eserler

MAKALELER

Uluslararası Hakemli Dergilerdeki Makaleler

TAŞLIYURT TÜRKER,GÖKÇE ERKAN,ŞAHİN ŞAFAK,Barış Aslan Asiye,DEMİR AYŞE KEVSER,UZUN SÜHEYLA,KUTLUTÜRK FARUK, (2020). "Prevalence Of Nonalcoholic Fatty Liver Disease İn Familial Mediterranean Fever", Endocrine, Metabolic Immune Disorders - Drug Targets, 20(20), 952-958. (Yayın No: 6147139) [SCI-Expanded]

KEFELİ AYŞE,DEMİR AYŞE KEVSER, (2020). "Effect Of Sustained Viral Response Of Chronic Hepatitis C On Serum Vitamin D Level", Ecgastroenterology And Digestive System, 7(6), 38-42. (Yayın No: 6286427)

DEMİR AYŞE KEVSER,ŞAHİN ŞAFAK,UZUN SÜHEYLA,BÜTÜN İLKNUR,ÇITIL RIZA,ÖNDER YALÇIN,TAŞLIYURT TÜRKER,DEMİR OSMAN,DEVECİ KÖKSAL,KUTLUTÜRK FARUK, (2020). "Prevalence Of İnsulin Resistance And İdentifying Homa1-Ir And Homa2-Ir İndexes İn The Middle Black Sea Region Of Turkey", African Health Sciences, 20(1), 277-286. (Yayın No: 5606409) [SCI-Expanded]

ALİM SAİT,ESEN MEHMET,DEMİR AYŞE KEVSER,DEMİR SELİM,ORTAK HÜSEYİN,GÜNEŞ ALPER,ALATLI TUFAN,DENİZ DEMİR HELİN, (2020). "Peripapillary Retinal Nerve Fiber Layer And Ganglion Cell–İnner Plexiform Layer Thickness İn Adult-Onset Familial Mediterranean Fever", Internatıonal Ophthalmology, 38(1), 183-190. (Yayın No: 6140986) [SCI-Expanded]

DEVECİ HÜLYA,ÇAĞLIYAN TÜRK AYLA,ÖZMEN ZELİHA CANSEL,DEMİR AYŞE KEVSER,ŞAY COŞKUN UMUT SAFİYE, (2019). "Biological And Genetic Evaluation Of Il-23/Il-17 Pathway İn Ankylosing Spondylitis Patients", Central European Journal Of Immunology, 44(4), 433-439. (Yayın No: 6087349) [SCI-Expanded]

DEMİR AYŞE KEVSER,DEVECİ HÜLYA,DEMİR SELİM, (2019). "Frequency Of Uveitis And İts Associations With Hla B27 İn Ankylosing Spondylitis Patients", Experimental Biomedical Research, 2(4), 132-135., Doi: 10.30714/j-ebr.2019454840 (Yayın No: 5606312)

KUTLUTÜRK FARUK,İNANIR AHMET,RÜSTEMOĞLU AYDIN,UZUN SÜHEYLA,DEMİR AYŞE KEVSER,DURSUN GUL,YİĞİT SERBÜLENT, (2018). "Association Between Vitamin K Epoxide Reductase (Vkorc1) -1639Ga Polymorphism And Osteoporosis İn Postmenopausal Women", Endocrine, Metabolic Immune Disorders - Drug Targets, 18(3), 281-286., Doi: 10.2174/1871530318666180212100119 (Yayın No: 5606155) [SCI-Expanded]

DEMİR AYŞE KEVSER,DEMİR SELİM,ARISOY ARİF,ALİM SAİT,GÜNEŞ ALPER,PİŞKİN SAĞIR RABİA,ALTUNKAŞ FATİH,KARAMAN KAYIHAN,ŞAHİN ŞAFAK, (2017). "The Association Of Pseudoexfoliation Syndrome With Ventricular Repolarization Dynamics", Asian Journal Of Medicine And Health, 5(2), 1-7. (Yayın No: 6147102)

KEFELİ AYŞE,YENİOVA ABDULLAH ÖZGÜR,DEMİR AYŞE KEVSER,Arslan Sen Tugba, (2017). "What İs The Clinical İmportance Of White Spots İn The Duodenum?", Journal Of Clinical And Analytical Medicine, 8(Suppl 2), 141-144. (Yayın No: 6151017)

DEMİR AYŞE KEVSER,KAYA SÜHEYLA,ŞAHİN ŞAFAK,BENLİ İSMAİL,BÜTÜN İLKNUR,ERKEN ERTUĞRUL,TAŞLIYURT TÜRKER, (2016). "Single Nucleotide Polymorphism Of Adiponectin 276 G T İs Associated With The Susceptibility To Essential Hypertension İn A Turkish Population", Clinical And Experimental Hypertension, 38(8), 686-690., Doi: 10.1080/10641963.2016.1200607 (Yayın No: 2850633) [SCI-Expanded]

BAŞ YALÇIN,YILDIZ SEÇKİN HAVVA,KALKAN GÖKNUR,TAKCI ZENNURE,ÇITIL RIZA,ÖNDER YALÇIN,ŞAHİN ŞAFAK,DEMİR AYŞE KEVSER, (2016). "Prevalence And Related Factors Of Psoriasis And Seborrheic Dermatitis A Community Based Study", Turkısh Journal Of Medıcal Scıences, 46(2), 303-309., Doi: 10.3906/sag-1406-51 (Yayın No: 2850793) [SCI-Expanded]

KADI HASAN,DEMİR AYŞE KEVSER,CEYHAN KÖKSAL,DAMAR İBRAHİM HALİL,KARAMAN KAYIHAN,ZORLU ÇAĞRI, (2015). "Association Of Fragmented Qrs Complexes On Ecg With Left Ventricular Diastolic Function İn Hypertensive Patients", Turk Kardiyoloji Dernegi Arsivi-Archives Of The Turkish Society Of Cardiology, 43(2), 149-156., Doi: 10.5543/tkda.2015.04495 (Yayın No: 2218289)

BAŞ YALÇIN,YILDIZ SEÇKİN HAVVA,KALKAN GÖKNUR,TAKCI ZENNURE,ÇITIL RIZA,ÖNDER YALÇIN,ŞAHİN ŞAFAK,DEMİR AYŞE KEVSER, (2015). "Prevalence And Types Of Androgenetic Alopecia İn North Anatolian Population A Community Based Study", J Pak Med Assoc, 65(8), 806-809. (Yayın No: 2221773) [SCI-Expanded]

DEMİR AYŞE KEVSER,DEMİRTAŞ AHMET,KAYA SÜHEYLA,TAŞTAN İBRAHİM,BÜTÜN İLKNUR,SAĞCAN MUSTAFA,ŞAHİN ŞAFAK,TAŞLIYURT TÜRKER,YILMAZ ABDULKERİM, (2015). "The Relationship Between The Neutrophil Lymphocyte Ratio And Disease Activity İn Patients With Ulcerative Colitis", The Kaohsiung Journal Of Medical Sciences, 31(11), 585-590., Doi: 10.1016/j.kjms.2015.10.001 (Yayın No: 2217681) [SCI-Expanded]

TAŞLIYURT TÜRKER,BİLİR Y,ŞAHİN ŞAFAK,YILDIZ SEÇKİN HAVVA,KAYA SÜHEYLA,ŞIVGIN HAKAN,DEMİR AYŞE KEVSER,ERDEMİR FİKRET, (2014). "Erectile Dysfunction İn Patients With Psoriasis Potential İmpact Of The Metabolic Syndrome", Eur Rev Med Pharmacol Sci., 18(4), 581-586. (Yayın No: 2219548) [SCI-Expanded]

DEMİR AYŞE KEVSER,ALİM SAİT, (2013). "Diyabetik Retinopati İle Sistemik Faktörler Arasındaki İlişki", Journal Of Clinical And Analytical Medicine, 5(6), 530-536., Doi: 10.4328/JCAM.1750 (Yayın No: 541336)

TOPUZ MUSTAFA,ÇELİK AHMET,ASLANTAŞ TUTKUN,DEMİR AYŞE KEVSER,AYDIN S,AYDIN SE, (2013). "Plasma Adropin Levels Predict Endothelial Dysfunction Like Flow Mediated Dilatation İn Patients With Type 2 Diabetes Mellitus", Journal Of İnvestigative Medicine : The Official Publication Of The American Federation For Clinical Research, 61(8), 1161-4., Doi: 10.231/JIM.0000000000000003 (Yayın No: 540504) [SCI-Expanded]

ORTAK HÜSEYİN,İNANIR AHMET,DEMİR SELİM,UYSAL ALPER,SAĞCAN MUSTAFA,ÖNDER YALÇIN,ALİM SAİT,DEMİR AYŞE KEVSER, (2013). "Decreased Central Corneal Thickness İn Ankylosing Spondylitis", International Ophthalmology, 34(2), 263-268., Doi: 10.1007/s10792-013-9827-2 (Yayın No: 540685) [SCI-Expanded]

KADI HASAN,DEMİR AYŞE KEVSER,Ozturk Ahmet,KOÇ FATİH,CEYHAN KÖKSAL, (2013). "Fragmented Qrs Complexes Are Associated With Increased Left Ventricular Mass İn Patients With Essential Hypertension", Annals Of Noninvasive Electrocardiology, 18(6), 547-554., Doi: 10.1111/anec.12070 (Yayın No: 540425) [SCI-Expanded]

GÜLER NİL,TURGUT MEHMET,ÖZATLI DÜZGÜN,Turgut Yasemin,DEMİR AYŞE KEVSER,Koc Salih,ALBAYRAK DAVUT, (2009). "High Ratio Of Duffy A B Phenotype İn Patients With Multiple Myeloma Compared To Healthy Controls", Hematol Oncol, 27(1), 50-51., Doi: 10.1002/hon.887 (Yayın No: 541062) [SCI-Expanded]


Ulusal Hakemli Dergilerdeki Makaleler

DEMİR AYŞE KEVSER,DEVECİ HÜLYA,ÖZMEN ZELİHA CANSEL,KEFELİ AYŞE,ŞAHİN ŞAFAK,TAŞLIYURT TÜRKER,DEVECİ KÖKSAL, (2020). "Ailevi Akdeniz Ateşi Genetik Özellikleri Ve Sistemik Hastalıklarla İlişkisi", Fırat Tıp Dergisi, 25(1), 18-22. (Yayın No: 6151027)

DEMİR AYŞE KEVSER,KEFELİ AYŞE,Dilaveroğlu Hasan, (2020). "Helicobacter Pylori Eradikasyonunda Klasik 3 Lü Tedavinin Etkinliği", Genel Tip Dergisi, 30(1), 32-35., Doi: 10.15321/GenelTipDer.2020159090 (Yayın No: 6195445)

KEFELİ AYŞE,Akın Ali,DEMİR AYŞE KEVSER, (2019). "Kolorektal Poiplerin Genel Özellikleri Tek Merkez Sonuçları", Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 11(4), 142-153. (Yayın No: 6303776)

DEMİR AYŞE KEVSER,KEFELİ AYŞE,AKIN ALİ,ŞAHİN ŞAFAK,ALBAYRAK EDA,KURBAN SEDANUR,ATAY MEMİŞ HİLMİ, (2019). "Dalak Ve Karaciğer Tutulumu İle Seyreden T Hücre/ Histiyositten Zengin B Hücreli Lenfoma Olgusu", Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 9304-309. (Yayın No: 5606229)

ALİM SAİT,DEMİR AYŞE KEVSER, (2019). "Diyabetik Maküla Ödemi Tedavisinde Serum Hba1c Düzeyinin İntravitreal Anti-Vegf Tedavisine Etkisi", Türkiye Diyabet Ve Obezite Dergisi, 279-83., Doi: 10.25048/tjdo.2019.44 (Yayın No: 5606104)

DEMİR AYŞE KEVSER,KUTLUTÜRK FARUK,GÜL SERDAR SAVAŞ,GÜMÜŞAY ÖZGE, (2018). "Kemiğin Dev Hücreli Tümörü Taklit Eden Primer Hiperparatiroidizme Bağlı Brown Tümörü", Journal Of Contemporary Medicine, 8(2), 171-173., Doi: I: 10.16899/gopctd.370895 (Yayın No: 6151236)

SAVAŞ NİLGÜN,ERKEN ERTUĞRUL,KUTLUTÜRK FARUK,YILMAZ AYŞE,UZUN SÜHEYLA,DEMİR AYŞE KEVSER,ÖZTÜRK BANU, (2017). "Mikroalbüminürisi Olan Ve Olmayan Tip 2 Diyabetes Mellitus Hastalarında Ekshale Soluk Havası İnflamatuvar Belirteç Düzeyleri Ve Solunumsal Parametreler", Turkish Nephrology Dialysis Transplantation, 26(2), 209-2014. (Yayın No: 6147192)

BİNGÖL UMUT,DEMİR AYŞE KEVSER,KUTLUTÜRK FARUK,ÖZMEN ZELİHA CANSEL,DEMİR OSMAN, (2017). "Tip 2 Diabetes Mellitus Hastalarında Serum Scube-1 Değerinin Mikrovaskuler Komplikasyonlar İle İlişkisinin İncelenmesi", Turkiye Klinikleri Cardiovascular Sciences, 29(3), 74-81., Doi: 10.5336/cardiosci.2017-59064 (Yayın No: 5606384)

GÜMÜŞAY ÖZGE,DEMİRTAŞ AHMET,ARICI AKGÜL,GÖKÇE ERKAN,YILMAZ ENİS ERDEM,DEMİR AYŞE KEVSER,ÖZTÜRK BANU, (2016). "Ekstrakranial Skalp Metastazı İle Prezente Olan Nadir Bir Hepatoselüler Kanser Olgusu", Journal Of Contemporary Medicine, 657-60., Doi: 10.16899/ctd.07367 (Yayın No: 2850801)

DEMİR AYŞE KEVSER,Çiçek Mustafa,Şahin Fatih,HASGÜL BURAK,TAŞ UFUK,AYAN MURAT, (2014). "Malign Akciğer Tümör Metastazına Bağlı Spontan Servikal Vertebral Kırık", Kocatepe Tıp Dergisi, 15(3), 331-334. (Yayın No: 6151296)

BAŞ YALÇIN,KALKAN GÖKNUR,YILDIZ SEÇKİN HAVVA,TAKCI ZENNURE,ŞAHİN ŞAFAK,DEMİR AYŞE KEVSER, (2014). "Geriatrik Hastalarda Dermatolojik Sorunların Analizi", Turkish Journal Of Dermatology / Türk Dermatoloji Dergisi, 8(2), 95-100., Doi: 10.4274/tdd.1905 (Yayın No: 2850796)

ALİM SAİT,DEMİR AYŞE KEVSER,HAMZAOĞLU VURAL, (2013). "Künt Kafa Travması Sonrası Dev İntrakranial Anevrizmaya Bağlı Okülomotor Sinir Felci", Journal Of Contemporary Medicine, 3(3), 203-206. (Yayın No: 541701)

DEMİR AYŞE KEVSER,ATAY MEMİŞ HİLMİ,KELKİTLİ ENGİN,Turgut Kurt Yasemin,ÖZATLI DÜZGÜN,TURGUT MEHMET, (2013). "Kronik Miyeloproliferatif Hastalıklarda Jak2v617f Mutasyon Sıklığı", Journal Of Contemporary Medicine, 3(2), 101-107., Doi: 10.5455/ctd.2013-104 (Yayın No: 541196)

DEVECİ HÜLYA,DEMİR AYŞE KEVSER, "Ailevi Akdeniz Ateşi Hastalarında Ataklar Arası Dönemde Ortalama Trombosit Hacmi Ve Nötrofil/Lenfosit Oranı", Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, (Yayın No: 6151132)


Diğer Dergilerdeki Makaleler

Bildiriler

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında(proceedings) basılan bildiriler :

Özen Muhsine,Azgın Derya,YILDIRIMTEPE ÇALDIRAN FEYZANUR,KOYUNCU SERHAT,DEMİR AYŞE KEVSER,DEVECİ KÖKSAL (2019). The Effect of Familial Mediterranean Fever Disease on Endoplasmic Reticulum Stress. 7th International Congress of the Molecular Biology Association of Turkey (Özet Bildiri) (Yayın No:6303769)

DEMİR AYŞE KEVSER (2019). The Frequency of Influenza Vaccination and VaccineEfficacy in Adults. 1st International Ahi Evran Medicine and Healt Science Congress ( IAMHC) (Özet Bildiri) (Yayın No:5610126)

BİNGÖL UMUT,DEMİR AYŞE KEVSER,KUTLUTÜRK FARUK,ÖZMEN ZELİHA CANSEL,DEMİR OSMAN (2018). Investigation of serum SCUBE-1 level in relation to microvascularcomplications in patients with type 2 diabetes mellitus. Europian Congress of Endocrinology 2018 (Özet Bildiri) (Yayın No:5606580)

DEMİR AYŞE KEVSER,ATEŞ HACI ÖMER,Altunışık Jülide,BOZKURT NİHAN,Sezer Saime,DEMİR SELİM (2017). Association between Behçet’s disease and genetic polymorphisms of mannose-binding lectin in a Turkish population. INTERNATIONAL DNA DAY AND GENOME CONGRESS (Özet Bildiri) (Yayın No:6146954)

ALİM SAİT,ESEN MEHMET,DEMİR AYŞE KEVSER,DEMİR SELİM,ORTAK HÜSEYİN,GÜNEŞ ALPER,ALATLI TUFAN,DENİZ DEMİR HELİN (2016). Peripapillary retinal nerve fiber layer and ganglion cell–inner plexiform layer thickness in adult-onset familial Mediterranean fever. The 7th World Congress on Controversies in Ophthalmology, Warsaw, Poland (Özet Bildiri) (Yayın No:6141000)

ŞAHİN ŞAFAK,ÇITIL RIZA,KAYA SÜHEYLA,ÖNDER YALÇIN,BULUT YUNUS EMRE,DEMİRTAŞ AHMET,DEMİR AYŞE KEVSER,KUTLUTÜRK FARUK (2015). The Prevalence Of Dıabetes And Status Of Awareness In Adults. 5th World Congress on Controversies to Consensus in Diabetes (Özet Bildiri) (Yayın No:2229537)

KADI HASAN,DEMİR AYŞE KEVSER,KARAMAN KAYIHAN,Damar Halil İbrahim,Köksal Ceylan,ZORLU ÇAĞRI,Aygüç Barış (2013). Fragmented QRS Complexes on ECG in Hypertensive Patients are Signify More Severe Left Ventricular Diastolic Abnormalities. TSC 29th Turkish Cardiology Congress with International Participation (Özet Bildiri) (Yayın No:6151115)


Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler :

DEVECİ HÜLYA,DEMİR AYŞE KEVSER (2019). Ailevi Akdeniz Ateşi hastalarında ataklar arası dönemde ortalama trombosit hacmi ve nötrofil/lenfosit oranı. 7.Ulusal Karadeniz Romatoloji Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:5612456)

DEMİR AYŞE KEVSER,DEVECİ HÜLYA,DEMİR SELİM (2018). Ankilozan spondilit hastalarında üveit farkındalığı. RADER Kış Atölyesi 18 (Özet Bildiri) (Yayın No:4294097)

DEVECİ HÜLYA,ÇAĞLIYAN TÜRK AYLA,DEMİR AYŞE KEVSER (2018). Nadir Görülen Bir Durum: Hiperosteosis ile Prezente Olan Hipoparatiroidi Olgusu. 5. Sivas Romatoloji Günleri (Özet Bildiri) (Yayın No:6146937)

UZUN SÜHEYLA,TAŞTAN İBRAHİM,ERKEN ERTUĞRUL,DEMİR AYŞE KEVSER (2018). Evre 1 ve Evre 2 Hipertansiyon Hastalarında Denge Durumunun Değerlendirilmesi. 20. Ulusal İç hastalıkları Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:5612514)

DEMİR AYŞE KEVSER,KEFELİ AYŞE,DİLAVEROĞLU HASAN (2018). Helicobakter pylori eradikasynunda klasik 3’lü tedavinin etkinliği. 1.Gastrointestinal Araştırma Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:5612432)

DEMİR AYŞE KEVSER,KEFELİ AYŞE (2018). İmmünsüpresif Tedavi Esnasında Gelişen Geçici Görme Kaybı. 2. Cumhuriyet Üniversitesi Romatoloji Günleri (Özet Bildiri) (Yayın No:5612407)

DEVECİ HÜLYA,DEMİR AYŞE KEVSER,Sav Emine,DEVECİ KÖKSAL (2017). Fibromiyalji Hastalarında MTHFR gen polimorfizminin klinik parametreler ile ilişkisinin değerlendirilmesi. 10. Anadolu Romatoloji Günleri (Özet Bildiri) (Yayın No:6146901)

DEMİR AYŞE KEVSER,KUTLUTÜRK FARUK,GÜL SERDAR SAVAŞ,GÜMÜŞAY ÖZGE (2017). Metastatik Dev Hücreli Tümörü Taklit Eden Brown Tümörü. 19. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, Antalya (Özet Bildiri) (Yayın No:6153635)

TAŞLIYURT TÜRKER,DEMİR AYŞE KEVSER,ŞAHİN ŞAFAK,UZUN SÜHEYLA,Aslan Asiye,KUTLUTÜRK FARUK (2017). Datura Stramonium Kullanımına Bağlı Zehirlenme Olgusu. 19. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, Antalya (Özet Bildiri) (Yayın No:6153625)

DEMİR AYŞE KEVSER,ŞAHİN ŞAFAK,UZUN SÜHEYLA,BÜTÜN İLKNUR,ÇITIL RIZA,ÖNDER YALÇIN,TAŞLIYURT TÜRKER,DEMİR OSMAN,DEVECİ KÖKSAL,KUTLUTÜRK FARUK (2017). Orta Karadeniz Bölgesi’xxnde İnsülin Direnci Prevalansı ile HOMA1-IR Ve HOMA2-IR İndekslerinin Belirlenmesi. 19. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, Antalya (Özet Bildiri) (Yayın No:6153619)

DEMİRTAŞ AHMET,UZUN SÜHEYLA,DEMİR AYŞE KEVSER,GÜMÜŞSOY DOĞUKAN,KARAYAKALI METİN,ÖZMEN ZAFER,ŞAHİN ŞAFAK (2015). Akrep Isırığına Bağlı Kardiyomiyopati Pulmoner Ödem Olgusu. 17. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, Antalya (Özet Bildiri) (Yayın No:6122506)

DEMİR AYŞE KEVSER,Rahatlı Samet,Alıcı Ömer,UZUN SÜHEYLA,Gül Serdar Savaş,AKSOY DÜRDANE,KUTLUTÜRK FARUK (2015). Amyotrofik Lateral Skleroz Tanısı ile Takip Edilen Bir Metastatik İnsülinoma Olgusu. 17. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, Antalya (Özet Bildiri) (Yayın No:6122526)

KAYA SÜHEYLA,DEMİR AYŞE KEVSER,KUTLUTÜRK FARUK (2015). Ayrı bir neden mi Sonuç mu. 5. Ulusal Vakalar ile Romatoloji Eğitimi Sempozyumu (Özet Bildiri) (Yayın No:2850716)

KUTLUTÜRK FARUK,İNANIR AHMET,YİĞİT SERBÜLENT,RÜSTEMOĞLU AYDIN,KAYA SÜHEYLA,DEMİR AYŞE KEVSER,DURSUN GÜL (2015). Postmenapozal Osteoporoz ile vitamin K Epoxide reductase VKORC1 S1639 G A polimorfizm ilişkisi. 37. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:2850725)

DOĞRU SERKAN,ŞAHİN FATİH,DEMİR AYŞE KEVSER,HASGÜL BURAK,AYAN SAFİYE,ÖZDEMİR MEHMET BAKİ,BARUT MUSTAFA (2015). Üçüncü Basamak Üniversite Hastanesinde Karbonmonoksid Zehirlenme Vakalarının Değerlendirilmesi. 11. ULUSAL ACİL TIP KONGRESİ (Özet Bildiri) (Yayın No:2850740)

SAVAŞ NİLGÜN,ERKEN ERTUĞRUL,KUTLUTÜRK FARUK,YILMAZ AYŞE,KAYA SÜHEYLA,DEMİR AYŞE KEVSER,ÖZTÜRK BANU (2015). Mikroalbüminürisi olan ve olmayan Tip 2 diabetes mellituslu hastalarda solunumsal parametreler ve exhale soluk havasındaki inflamatuar marker düzeyleri. 17. Ulusal hipertansiyon ve böbrek hastalıkları kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:2850751)

AYSAL HARUN,ŞAHİN ŞAFAK,TAŞLIYURT TÜRKER,KAYA SÜHEYLA,DEMİR AYŞE KEVSER,DEMİRTAŞ AHMET,TAŞTAN İBRAHİM,KUTLUTÜRK FARUK (2015). Düşük D vitamini düzeyinin gestasyonel diyabetes mellitus gelişimindeki rolü. 17. Ulusal iç hastalıkları kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:2850759)

ŞAHİN ŞAFAK,ÇITIL RIZA,KAYA SÜHEYLA,ÖNDER YALÇIN,YILDIZ ÇELTEK NAGİHAN,ÖZKAN YAŞAYANCAN,TAŞLIYURT TÜRKER,DEMİR AYŞE KEVSER,KUTLUTÜRK FARUK (2015). Yetişkinlerde diyabet prevelansı ve farkındalık durumu. 17. Ulusal iç hastalıkları kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:2850764)

DEMİR AYŞE KEVSER,DEMİR SELİM,ARISOY ARİF,ALİM SAİT,GÜNEŞ ALPER,PİŞKİN SAĞIR RABİA,ALTUNKAŞ FATİH,KARAMAN KAYIHAN (2015). Psödoexfoliatif sendromunda noninvaziv parametreler ile ventriküler repolarizasyon yeteneğinin değerlendirilmesi. 17. Ulusal iç hastalıkları kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:2850775)

ŞAHİN ŞAFAK,KAYA SÜHEYLA,ÇITIL RIZA,GÜMÜŞSOY DOĞUKAN,BULUT YUNUS EMRE,DEMİR AYŞE KEVSER,TAŞLIYURT TÜRKER (2015). Yetişkinlerde nutrisyonel anemi prevelansı Toplum tabanlı bir çalışma. 17. Ulusal iç hastalıkları kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:2850770)

Önalan Emine,DEMİR AYŞE KEVSER,UZUN SÜHEYLA,GÜMÜŞSOY DOĞUKAN,KUTLUTÜRK FARUK (2014). İnsülin Başlanan Hastalarda İnsülin Tedavi Protokolleri İle HbA1c İlişkisi. 16. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, Antalya (Özet Bildiri) (Yayın No:6122585)

DEMİRTAŞ AHMET,DEMİR AYŞE KEVSER,AKIN MUSTAFA SALİH,ARICI AKGÜL,ALBAYRAK EDA,ÖZTÜRK BANU (2014). Pansitopeniyle prezente olan metastatik taşlı yüzük hücreli mide kanseri olgusu. 16. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:2850642)

AKSAKAL ŞENGÜL,GÖKMEN NİHAL METE,DEMİR AYŞE KEVSER,SARI REFİK ALİ (2014). İzole anjioödemin nadir nedenlerinden biri olan tip 2 herediter anjioödem olgusu. 16. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:2850646)

KAYA SÜHEYLA,DEMİR AYŞE KEVSER,AKTAŞ TURAN,YILMAZ ENİS ERDEM,GÜMÜŞSOY DOĞUKAN,ERKEN ERTUĞRUL,DEMİRTAŞ AHMET,TAPAR HAKAN,KUTLUTÜRK FARUK,SÖNMEZGÖZ FİTNET,DİLAVEROĞLU HASAN (2014). Madde Kullanımı ve Solunum Arresti İki Bonzai Olgusu. 16. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:2850651)

DEMİR AYŞE KEVSER,DEMİRTAŞ AHMET,TAŞTAN İBRAHİM,SAĞCAN MUSTAFA,ŞAHİN ŞAFAK,KAYA SÜHEYLA,BÜTÜN İLKNUR,YILMAZ ABDULKERİM (2014). Ülseratif Kolit Hastalarında Nötrofil Lenfosit Oranı ve Hastalığın Aktivitesi Arasındaki İlişki. 16. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:2850703)

KÖHLE ALPARSLAN,DEMİRTAŞ AHMET,KAYA SÜHEYLA,ÖZÇAM HALİME,DEMİR AYŞE KEVSER,ŞAHİN ŞAFAK,KUTLUTÜRK FARUK,ALTUNKAŞ FATİH (2014). Hipertroidi ile prezente olan patent foramen ovale Atrial septal anevrizma ve Chiari network birlikteliğinde platipne ortodeoksi sendromu olgusu. 16. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:2850707)

AKSAKAL ŞENGÜL,DEMİR AYŞE KEVSER,SARI REFİK ALİ,YOĞUN YAŞAR (2014). Sağ alt kadran ağrısı ve eritema nodozum ile başvuran entero behçet olgusu. 16. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:2850709)

DEMİR AYŞE KEVSER,Turgut Yasemin,Biçen Çem,GÜLER NİL,ÖZATLI DÜZGÜN (2008). Kolesistektomi operasyonu sonrası gelişen Evans Sendromu. 34. Ulusal Hematoloji Kongresi, İzmir (Özet Bildiri) (Yayın No:6151048)

kitaplar ve kitap bölümleri

Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplar :

Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplardaki Bölümler :

Hepatobiliyer Sistem Ve Pankreas Hastalıkları (2020)., DEMİR AYŞE KEVSER, Akademisyen Yayın Evi, Editör: Ayşe Kefeli, Sayfa Sayısı: 9, ISBN: 978-625-7275-35-4, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 6909282)

Tiroit Hastalıklarında Multi Disipliner Yaklaşım (2020)., DEMİR AYŞE KEVSER, Ankara Nobel Tıp Kitabevleri Ltd. Şti., Editör: Serdar Savaş Gül, ISBN: 978-605-7578-52-5, İngilizce(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 5607586)

Diyabete Multidisipliner Yaklaşım (2019)., DEMİR AYŞE KEVSER, Akademisyen Yayın Evi, Editör: Ayşe Çarlıoğlu, Muratakbaş, Emine Ramiz Baykan, ISBN: 978-605-258-661-7, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 5607718)

Obezite İle İlişkili Hastalıklar Ve Tedavileri (2015)., DEMİR AYŞE KEVSER,KUTLUTÜRK FARUK, Gaziosmanapaşa Üniversite Matbaası, ISBN: 9789757328612, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 2221330)

sanatsal faaliyetler

projeler ve patentler

Projelerde Yaptığı Görevler:

"Tokat ilinde insülin direnci prevelansının incelenmesi", Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü, 01.06.2014-27.12.2016 (Tamamlandı) (ULUSAL)

"Tip 2 Diyabetes Mellitus Hastalarında Trombosit Aktivasyonunun göstergesi olan Scube 1 serum değerlerinin HbA1C ve mikrovasküler komplikasyonlarla ilişkisi", Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü, 01.06.2015-12.09.2017 (Tamamlandı) (ULUSAL)

"Ankilozan spondilit hastalarında IL 23 1L17 yolunun biyolojik ve genetik öneminin değerlendirilmesi", Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı, 08.10.2015-07.01.2017 (Tamamlandı) (ULUSAL)

"İnflamatuvar barsak hastalığı tanı ve aktivasyon tespitinde trombin ile aktive edilen fibrinoliz inhibitörü ve doku faktör yolak inhibitörü düzeyinin yeri", Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı, 01.05.2018 (Devam Ediyor) (ULUSAL)

"Akut böbrek hasarında serum ve idrar anjiyotensinojen düzeylerinin renal fonksiyonların prognostik göstergesi olarak incelenmesi", Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü, 10.04.2019 (Devam Ediyor) (ULUSAL)

patentler

 

Üniversite Dışı Deneyim

2011-2011, Uzman Doktor, İskilip Atıf Hoca Devlet Hastanesi, İç Hastalıkları Uzmanı, (Hastane)

2011-2013, Uzman Doktor, Turhal Devlet Dastanesi, İç Hastalıkları Uzmanı, (Hastane)

Üniversite Dışı Deneyim

Kurslar:

Samsun İç Hastalıkları Okulu, Katılım belgesi, Samun, Kurs, 01.12.2007-02.12.2007 (Ulusal)

Kliniğe Hazırlık Kursu, Katılım belgesi, Tokat, Kurs, 01.09.2015-04.09.2015 (Ulusal)

Kliniğe Hazırlık Kursu Eğitimi, Katılım belgesi, Tokat, Kurs, 01.09.2014-05.09.2014 (Ulusal)

8. Temel Yoğun Bakım Kursu, Türk Dahili ve Cerrahi Yoğun Bakım Derneği (Katılım belgesi), Tokat, Kurs, 09.06.2014-09.06.2014 (Ulusal)

Sağlıkta Hizmet Kalite Standartları, Katılım Belgesi, Tokat, Kurs, 10.01.2015-10.01.2015 (Ulusal)

6. Hematoloji İlk Basamak Kursu, Katılım belgesi, Ankara, Kurs, 16.10.2007-16.10.2007 (Ulusal)

Erişkin Aşılama Eğitici Eğitimi, Türkiye İç Hastalıkları Uzmanlık Derneği, Ankara, Kurs, 16.11.2015-16.11.2015 (Ulusal)

Sağlıkta Hizmet KAlite Standartları Eğitimleri, Katılım belgesi, Tokat, Kurs, 17.01.2015-17.01.2015 (Ulusal)

10. Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursu, Katılım belgesi, Ankara, Kurs, 17.10.2007-17.10.2007 (Ulusal)

Eğitim Becerileri Kursu, Katılım belgesi, Tokat, Kurs, 16.04.2015-22.04.2015 (Ulusal)

Kliniğe Hazırlık Kursu, Katılım belgesi, Tokat, Kurs, 23.09.2016-25.09.2016 (Ulusal)

çalıştay

 

sertifika

1. Gastrointestinal Araştırma Kongresi, Katılım belgesi, Malatya, Sertifika, 10.03.2018-10.03.2018 (Ulusal)

RADER Kış Atölyesi, Katılım belgesi, Kayseri, Sertifika, 09.02.2018-11.02.2018 (Ulusal)

Cumhuriyet Üniversitesi 2. Romatoloji Günleri, Katılım belgesi, Sivas, Sertifika, 12.06.2018-12.06.2018 (Ulusal)

Karadeniz Romatoloji Buluşması, Toplantı katılım belgesi, Tokat, Sertifika, 12.09.2015-12.09.2015 (Ulusal)

5. Ulusal Vakale ile Romatoloji Eğitimi Sempozyumu, Katılım belgesi, Kayseri, Sertifika, 12.03.2015-14.03.2015 (Ulusal)

1 st International Ahi Evran Medicine and Health Science Congress, Kongre katılım belgesi, Kırşehir, Sertifika, 11.04.2019-14.04.2019 (Uluslararası)

19. Ulusal Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Kongresi, Kongre katılım belgesi, Kıbrıs, Sertifika, 10.06.2017-14.06.2017 (Ulusal)

18. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, Kongre katılım belgesi, Antalya, Sertifika, 12.10.2016-16.10.2016 (Ulusal)

33. Ulusal Hematoloji Kongresi, Katılım belgesi, Ankara, Sertifika, 16.10.2007-19.10.2007 (Ulusal)

16. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, Kongre katılım belgesi, Antalya, Sertifika, 15.10.2014-19.10.2014 (Ulusal)

5. Ulusal Karadeniz Romatoloji Kongresi, Katılım belgesi, Rize, Sertifika, 19.06.2017-21.06.2017 (Ulusal)

International DNA Day and Genome Congress, KAtılım belgesi, Kırşehir, Sertifika, 24.03.2017-28.03.2017 (Uluslararası)

 

araştırma

 

çalışma

 

rapor

 

 

 
E-Posta Adresi:aysekevser.demir@gop.edu.tr
Öğrenim Durumu

Tıpta Uzmanlık
2005-2010
Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Tıp Fakültesi/Dahili Tıp Bilimleri Bölümü

Tez Adı:Myeloproliferatif Neoplazmlarda Jak2 Mutasyonu Ve Klinik Özellikler
Lisans
1999-2005
Ankara Üniversitesi
Tıp Fakültesi/Tıp Pr.Akademik Görevler

Doçent
2013-
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ TIP FAKÜLTESİ/ DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ/ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI


İdari Görevler

Eğitim Koordinatörü
2017
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ TIP FAKÜLTESİ
Farabi Koordinatörü
2013-2015
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ TIP FAKÜLTESİ


Dersler *

Öğrenim DiliDers Saati
Lisans
(2019-2020)AKUT BÖBREK YETMEZLİKLİ HASTANIN DEĞERLENDİRİLMESİTürkçe2
(2019-2020)KRONİK BÖBREK YETMEZLİKLİ HASTANIN DEĞERLENDİRİLMESİTürkçe2
(2019-2020)ROMATOİD ARTRİTTürkçe2
(2019-2020)AKUT BÖBREK YETERSİZLİĞİTürkçe2
(2019-2020)KRİSTAL ARTROPATİLERTürkçe1
(2019-2020)HİPERTANSİF HASTANIN DEĞERLENDİRİLMESİTürkçe2
(2019-2020)KOLLOJEN DOKU HASTALIKLARITürkçe2
(2019-2020)SEKONDER HİPERTANSİYONTürkçe1
(2019-2020)HİPERTANSİYONTürkçe1
(2019-2020)ROMATOLOJİDE LABORATUARTürkçe2
(2019-2020)KAN BASINÇ ÖLÇÜMÜTürkçe2
(2018-2019)AKUT BÖBREK YETMEZLİKLİ HASTANIN DEĞERLENDİRİLMESİTürkçe2
(2018-2019)KRONİK BÖBREK YETMEZLİKLİ HASTANIN DEĞERLENDİRİLMESİTürkçe2
(2018-2019)ROMATOİD ARTRİTTürkçe2
(2018-2019)AKUT BÖBREK YETERSİZLİĞİTürkçe2
(2018-2019)KRİSTAL ARTROPATİLERTürkçe1
(2018-2019)HİPERTANSİF HASTANIN DEĞERLENDİRİLMESİTürkçe2
(2018-2019)KOLLOJEN DOKU HASTALIKLARITürkçe2
(2018-2019)SEKONDER HİPERTANSİYONTürkçe1
(2018-2019)HİPERTANSİYONTürkçe1
(2018-2019)ROMATOLOJİDE LABORATUARTürkçe2
* Son iki yılda verdigi lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler


Yönetilen Tezler

1.Ali AKIN, "Akut Böbrek Hasarında Serum ve İdrar Anjiyotensinojen Düzeylerinin Renal Fonksiyonların Prognostik Göstergesi Olarak İncelenmesi", Tıpta Uzmanlık
2.Umut BİNGÖL, (2017)., "Tip 2 diyabetes mellitus hastalarında scube-1 serum değerinin HBA1C ve mikrovasküler komplikasyonlar ile ilişkisinin incelenmesi", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Tıp Fakültesi/İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Tıpta Uzmanlık
3.Ali AKIN, (2020)., "Akut böbrek hasarında serum ve idrar anjiyotensinojen düzeyleri ile hastalığın prognozu arasındaki ilişki", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Tıp Fakültesi/İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Tıpta Uzmanlık


Eserler
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:
1.TAŞLIYURT TÜRKER,GÖKÇE ERKAN,ŞAHİN ŞAFAK,Barış Aslan Asiye,DEMİR AYŞE KEVSER,UZUN SÜHEYLA,KUTLUTÜRK FARUK (2020). Prevalence of Nonalcoholic Fatty Liver Disease in Familial Mediterranean Fever. Endocrine, Metabolic Immune Disorders - Drug Targets, 20(20), 952-958. (Yayın No: 6147139)
2.KEFELİ AYŞE,DEMİR AYŞE KEVSER (2020). Effect of Sustained Viral Response of Chronic Hepatitis C on Serum Vitamin D Level. ECGastroenterology and Digestive System, 7(6), 38-42. (Yayın No: 6286427)
3.DEMİR AYŞE KEVSER,ŞAHİN ŞAFAK,UZUN SÜHEYLA,BÜTÜN İLKNUR,ÇITIL RIZA,ÖNDER YALÇIN,TAŞLIYURT TÜRKER,DEMİR OSMAN,DEVECİ KÖKSAL,KUTLUTÜRK FARUK (2020). Prevalence of insulin resistance and identifying HOMA1-IR and HOMA2-IR indexes in the Middle Black Sea region of Turkey. African Health Sciences, 20(1), 277-286. (Yayın No: 5606409)
4.ALİM SAİT,ESEN MEHMET,DEMİR AYŞE KEVSER,DEMİR SELİM,ORTAK HÜSEYİN,GÜNEŞ ALPER,ALATLI TUFAN,DENİZ DEMİR HELİN (2020). Peripapillary retinal nerve fiber layer and ganglion cell–inner plexiform layer thickness in adult-onset familial Mediterranean fever. INTERNATIONAL OPHTHALMOLOGY, 38(1), 183-190. (Yayın No: 6140986)
5.DEVECİ HÜLYA,ÇAĞLIYAN TÜRK AYLA,ÖZMEN ZELİHA CANSEL,DEMİR AYŞE KEVSER,ŞAY COŞKUN UMUT SAFİYE (2019). Biological and genetic evaluation of IL-23/IL-17 pathway in ankylosing spondylitis patients. Central European Journal of Immunology, 44(4), 433-439. (Yayın No: 6087349)
6.DEMİR AYŞE KEVSER,DEVECİ HÜLYA,DEMİR SELİM (2019). Frequency of uveitis and its associations with HLA B27 in ankylosing spondylitis patients. Experimental Biomedical Research, 2(4), 132-135., Doi: 10.30714/j-ebr.2019454840 (Yayın No: 5606312)
7.KUTLUTÜRK FARUK,İNANIR AHMET,RÜSTEMOĞLU AYDIN,UZUN SÜHEYLA,DEMİR AYŞE KEVSER,DURSUN GUL,YİĞİT SERBÜLENT (2018). Association between Vitamin K Epoxide Reductase (VKORC1) -1639GA Polymorphism and Osteoporosis in Postmenopausal Women. Endocrine, Metabolic Immune Disorders - Drug Targets, 18(3), 281-286., Doi: 10.2174/1871530318666180212100119 (Yayın No: 5606155)
8.DEMİR AYŞE KEVSER,DEMİR SELİM,ARISOY ARİF,ALİM SAİT,GÜNEŞ ALPER,PİŞKİN SAĞIR RABİA,ALTUNKAŞ FATİH,KARAMAN KAYIHAN,ŞAHİN ŞAFAK (2017). The Association of Pseudoexfoliation Syndrome with Ventricular Repolarization Dynamics. Asian Journal of Medicine and Health, 5(2), 1-7. (Yayın No: 6147102)
9.KEFELİ AYŞE,YENİOVA ABDULLAH ÖZGÜR,DEMİR AYŞE KEVSER,Arslan Sen Tugba (2017). What is the clinical importance of white spots in the duodenum?. Journal of Clinical and Analytical Medicine, 8(Suppl 2), 141-144. (Yayın No: 6151017)
10.DEMİR AYŞE KEVSER,KAYA SÜHEYLA,ŞAHİN ŞAFAK,BENLİ İSMAİL,BÜTÜN İLKNUR,ERKEN ERTUĞRUL,TAŞLIYURT TÜRKER (2016). Single nucleotide polymorphism of adiponectin 276 G T is associated with the susceptibility to essential hypertension in a Turkish population. Clinical and Experimental Hypertension, 38(8), 686-690., Doi: 10.1080/10641963.2016.1200607 (Yayın No: 2850633)
11.BAŞ YALÇIN,YILDIZ SEÇKİN HAVVA,KALKAN GÖKNUR,TAKCI ZENNURE,ÇITIL RIZA,ÖNDER YALÇIN,ŞAHİN ŞAFAK,DEMİR AYŞE KEVSER (2016). Prevalence and related factors of psoriasis and seborrheic dermatitis a community based study. TURKISH JOURNAL OF MEDICAL SCIENCES, 46(2), 303-309., Doi: 10.3906/sag-1406-51 (Yayın No: 2850793)
12.KADI HASAN,DEMİR AYŞE KEVSER,CEYHAN KÖKSAL,DAMAR İBRAHİM HALİL,KARAMAN KAYIHAN,ZORLU ÇAĞRI (2015). Association of fragmented QRS complexes on ECG with left ventricular diastolic function in hypertensive patients. Turk Kardiyoloji Dernegi Arsivi-Archives of the Turkish Society of Cardiology, 43(2), 149-156., Doi: 10.5543/tkda.2015.04495 (Yayın No: 2218289)
13.BAŞ YALÇIN,YILDIZ SEÇKİN HAVVA,KALKAN GÖKNUR,TAKCI ZENNURE,ÇITIL RIZA,ÖNDER YALÇIN,ŞAHİN ŞAFAK,DEMİR AYŞE KEVSER (2015). Prevalence and types of androgenetic alopecia in north Anatolian population A community based study. J Pak Med Assoc, 65(8), 806-809. (Yayın No: 2221773)
14.DEMİR AYŞE KEVSER,DEMİRTAŞ AHMET,KAYA SÜHEYLA,TAŞTAN İBRAHİM,BÜTÜN İLKNUR,SAĞCAN MUSTAFA,ŞAHİN ŞAFAK,TAŞLIYURT TÜRKER,YILMAZ ABDULKERİM (2015). The relationship between the neutrophil lymphocyte ratio and disease activity in patients with ulcerative colitis. The Kaohsiung Journal of Medical Sciences, 31(11), 585-590., Doi: 10.1016/j.kjms.2015.10.001 (Yayın No: 2217681)
15.TAŞLIYURT TÜRKER,BİLİR Y,ŞAHİN ŞAFAK,YILDIZ SEÇKİN HAVVA,KAYA SÜHEYLA,ŞIVGIN HAKAN,DEMİR AYŞE KEVSER,ERDEMİR FİKRET (2014). Erectile dysfunction in patients with psoriasis potential impact of the metabolic syndrome. Eur Rev Med Pharmacol Sci., 18(4), 581-586. (Yayın No: 2219548)
16.DEMİR AYŞE KEVSER,ALİM SAİT (2013). Diyabetik retinopati ile sistemik faktörler arasındaki ilişki. Journal of Clinical and Analytical Medicine, 5(6), 530-536., Doi: 10.4328/JCAM.1750 (Yayın No: 541336)
17.TOPUZ MUSTAFA,ÇELİK AHMET,ASLANTAŞ TUTKUN,DEMİR AYŞE KEVSER,AYDIN S,AYDIN SE (2013). Plasma adropin levels predict endothelial dysfunction like flow mediated dilatation in patients with type 2 diabetes mellitus. Journal of investigative medicine : the official publication of the American Federation for Clinical Research, 61(8), 1161-4., Doi: 10.231/JIM.0000000000000003 (Yayın No: 540504)
18.ORTAK HÜSEYİN,İNANIR AHMET,DEMİR SELİM,UYSAL ALPER,SAĞCAN MUSTAFA,ÖNDER YALÇIN,ALİM SAİT,DEMİR AYŞE KEVSER (2013). Decreased central corneal thickness in ankylosing spondylitis. International ophthalmology, 34(2), 263-268., Doi: 10.1007/s10792-013-9827-2 (Yayın No: 540685)
19.KADI HASAN,DEMİR AYŞE KEVSER,Ozturk Ahmet,KOÇ FATİH,CEYHAN KÖKSAL (2013). Fragmented QRS Complexes Are Associated with Increased Left Ventricular Mass in Patients with Essential Hypertension. Annals of Noninvasive Electrocardiology, 18(6), 547-554., Doi: 10.1111/anec.12070 (Yayın No: 540425)
20.GÜLER NİL,TURGUT MEHMET,ÖZATLI DÜZGÜN,Turgut Yasemin,DEMİR AYŞE KEVSER,Koc Salih,ALBAYRAK DAVUT (2009). High ratio of Duffy a b phenotype in patients with multiple myeloma compared to healthy controls. Hematol Oncol, 27(1), 50-51., Doi: 10.1002/hon.887 (Yayın No: 541062)
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :
1.DEMİR AYŞE KEVSER,DEVECİ HÜLYA,ÖZMEN ZELİHA CANSEL,KEFELİ AYŞE,ŞAHİN ŞAFAK,TAŞLIYURT TÜRKER,DEVECİ KÖKSAL (2020). Ailevi Akdeniz Ateşi Genetik Özellikleri ve Sistemik Hastalıklarla İlişkisi. Fırat Tıp Dergisi, 25(1), 18-22. (Yayın No: 6151027)
2.DEMİR AYŞE KEVSER,KEFELİ AYŞE,Dilaveroğlu Hasan (2020). Helicobacter Pylori Eradikasyonunda Klasik 3 lü Tedavinin Etkinliği. Genel Tip Dergisi, 30(1), 32-35., Doi: 10.15321/GenelTipDer.2020159090 (Yayın No: 6195445)
3.KEFELİ AYŞE,Akın Ali,DEMİR AYŞE KEVSER (2019). Kolorektal Poiplerin Genel Özellikleri Tek Merkez Sonuçları. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 11(4), 142-153. (Yayın No: 6303776)
4.DEMİR AYŞE KEVSER,KEFELİ AYŞE,AKIN ALİ,ŞAHİN ŞAFAK,ALBAYRAK EDA,KURBAN SEDANUR,ATAY MEMİŞ HİLMİ (2019). Dalak ve Karaciğer Tutulumu ile Seyreden T Hücre/ Histiyositten Zengin B Hücreli Lenfoma Olgusu. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 9304-309. (Yayın No: 5606229)
5.ALİM SAİT,DEMİR AYŞE KEVSER (2019). Diyabetik Maküla Ödemi Tedavisinde Serum HbA1c Düzeyinin İntravitreal Anti-VEGF Tedavisine Etkisi. Türkiye Diyabet ve Obezite Dergisi, 279-83., Doi: 10.25048/tjdo.2019.44 (Yayın No: 5606104)
6.DEMİR AYŞE KEVSER,KUTLUTÜRK FARUK,GÜL SERDAR SAVAŞ,GÜMÜŞAY ÖZGE (2018). Kemiğin dev hücreli tümörü taklit eden primer hiperparatiroidizme bağlı brown tümörü. Journal of Contemporary Medicine, 8(2), 171-173., Doi: I: 10.16899/gopctd.370895 (Yayın No: 6151236)
7.SAVAŞ NİLGÜN,ERKEN ERTUĞRUL,KUTLUTÜRK FARUK,YILMAZ AYŞE,UZUN SÜHEYLA,DEMİR AYŞE KEVSER,ÖZTÜRK BANU (2017). Mikroalbüminürisi Olan ve Olmayan Tip 2 Diyabetes Mellitus Hastalarında Ekshale Soluk Havası İnflamatuvar Belirteç Düzeyleri ve Solunumsal Parametreler. Turkish Nephrology Dialysis Transplantation, 26(2), 209-2014. (Yayın No: 6147192)
8.BİNGÖL UMUT,DEMİR AYŞE KEVSER,KUTLUTÜRK FARUK,ÖZMEN ZELİHA CANSEL,DEMİR OSMAN (2017). Tip 2 Diabetes Mellitus Hastalarında Serum SCUBE-1 Değerinin Mikrovaskuler Komplikasyonlar ile İlişkisinin İncelenmesi. Turkiye Klinikleri Cardiovascular Sciences, 29(3), 74-81., Doi: 10.5336/cardiosci.2017-59064 (Yayın No: 5606384)
9.GÜMÜŞAY ÖZGE,DEMİRTAŞ AHMET,ARICI AKGÜL,GÖKÇE ERKAN,YILMAZ ENİS ERDEM,DEMİR AYŞE KEVSER,ÖZTÜRK BANU (2016). Ekstrakranial skalp metastazı ile prezente olan nadir bir hepatoselüler kanser olgusu. Journal of Contemporary Medicine, 657-60., Doi: 10.16899/ctd.07367 (Yayın No: 2850801)
10.DEMİR AYŞE KEVSER,Çiçek Mustafa,Şahin Fatih,HASGÜL BURAK,TAŞ UFUK,AYAN MURAT (2014). Malign Akciğer Tümör Metastazına Bağlı Spontan Servikal Vertebral Kırık. Kocatepe Tıp Dergisi, 15(3), 331-334. (Yayın No: 6151296)
11.BAŞ YALÇIN,KALKAN GÖKNUR,YILDIZ SEÇKİN HAVVA,TAKCI ZENNURE,ŞAHİN ŞAFAK,DEMİR AYŞE KEVSER (2014). Geriatrik Hastalarda Dermatolojik Sorunların Analizi. Turkish Journal of Dermatology / Türk Dermatoloji Dergisi, 8(2), 95-100., Doi: 10.4274/tdd.1905 (Yayın No: 2850796)
12.ALİM SAİT,DEMİR AYŞE KEVSER,HAMZAOĞLU VURAL (2013). Künt kafa travması sonrası dev intrakranial anevrizmaya bağlı okülomotor sinir felci. Journal of Contemporary Medicine, 3(3), 203-206. (Yayın No: 541701)
13.DEMİR AYŞE KEVSER,ATAY MEMİŞ HİLMİ,KELKİTLİ ENGİN,Turgut Kurt Yasemin,ÖZATLI DÜZGÜN,TURGUT MEHMET (2013). Kronik miyeloproliferatif hastalıklarda jak2v617f mutasyon sıklığı. Journal of Contemporary Medicine, 3(2), 101-107., Doi: 10.5455/ctd.2013-104 (Yayın No: 541196)
14.DEVECİ HÜLYA,DEMİR AYŞE KEVSERAilevi Akdeniz Ateşi hastalarında ataklar arası dönemde ortalama trombosit hacmi ve nötrofil/lenfosit oranı. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, (Yayın No: 6151132)


Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında(proceedings) basılan bildiriler :
1.KADI HASAN,DEMİR AYŞE KEVSER,KARAMAN KAYIHAN,Damar Halil İbrahim,Köksal Ceylan,ZORLU ÇAĞRI,Aygüç Barış (2013). Fragmented QRS Complexes on ECG in Hypertensive Patients are Signify More Severe Left Ventricular Diastolic Abnormalities. TSC 29th Turkish Cardiology Congress with International Participation (Özet Bildiri) (Yayın No:6151115)
2.Özen Muhsine,Azgın Derya,YILDIRIMTEPE ÇALDIRAN FEYZANUR,KOYUNCU SERHAT,DEMİR AYŞE KEVSER,DEVECİ KÖKSAL (2019). The Effect of Familial Mediterranean Fever Disease on Endoplasmic Reticulum Stress. 7th International Congress of the Molecular Biology Association of Turkey (Özet Bildiri) (Yayın No:6303769)
3.DEMİR AYŞE KEVSER,ATEŞ HACI ÖMER,Altunışık Jülide,BOZKURT NİHAN,Sezer Saime,DEMİR SELİM (2017). Association between Behçet’s disease and genetic polymorphisms of mannose-binding lectin in a Turkish population. INTERNATIONAL DNA DAY AND GENOME CONGRESS (Özet Bildiri) (Yayın No:6146954)
4.BİNGÖL UMUT,DEMİR AYŞE KEVSER,KUTLUTÜRK FARUK,ÖZMEN ZELİHA CANSEL,DEMİR OSMAN (2018). Investigation of serum SCUBE-1 level in relation to microvascularcomplications in patients with type 2 diabetes mellitus. Europian Congress of Endocrinology 2018 (Özet Bildiri) (Yayın No:5606580)
5.DEMİR AYŞE KEVSER (2019). The Frequency of Influenza Vaccination and VaccineEfficacy in Adults. 1st International Ahi Evran Medicine and Healt Science Congress ( IAMHC) (Özet Bildiri) (Yayın No:5610126)
6.ŞAHİN ŞAFAK,ÇITIL RIZA,KAYA SÜHEYLA,ÖNDER YALÇIN,BULUT YUNUS EMRE,DEMİRTAŞ AHMET,DEMİR AYŞE KEVSER,KUTLUTÜRK FARUK (2015). The Prevalence Of Dıabetes And Status Of Awareness In Adults. 5th World Congress on Controversies to Consensus in Diabetes (Özet Bildiri) (Yayın No:2229537)
7.ALİM SAİT,ESEN MEHMET,DEMİR AYŞE KEVSER,DEMİR SELİM,ORTAK HÜSEYİN,GÜNEŞ ALPER,ALATLI TUFAN,DENİZ DEMİR HELİN (2016). Peripapillary retinal nerve fiber layer and ganglion cell–inner plexiform layer thickness in adult-onset familial Mediterranean fever. The 7th World Congress on Controversies in Ophthalmology, Warsaw, Poland (Özet Bildiri) (Yayın No:6141000)
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler :
1.DEVECİ HÜLYA,DEMİR AYŞE KEVSER (2019). Ailevi Akdeniz Ateşi hastalarında ataklar arası dönemde ortalama trombosit hacmi ve nötrofil/lenfosit oranı. 7.Ulusal Karadeniz Romatoloji Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:5612456)
2.Önalan Emine,DEMİR AYŞE KEVSER,UZUN SÜHEYLA,GÜMÜŞSOY DOĞUKAN,KUTLUTÜRK FARUK (2014). İnsülin Başlanan Hastalarda İnsülin Tedavi Protokolleri İle HbA1c İlişkisi. 16. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, Antalya (Özet Bildiri) (Yayın No:6122585)
3.DEMİRTAŞ AHMET,DEMİR AYŞE KEVSER,AKIN MUSTAFA SALİH,ARICI AKGÜL,ALBAYRAK EDA,ÖZTÜRK BANU (2014). Pansitopeniyle prezente olan metastatik taşlı yüzük hücreli mide kanseri olgusu. 16. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:2850642)
4.AKSAKAL ŞENGÜL,GÖKMEN NİHAL METE,DEMİR AYŞE KEVSER,SARI REFİK ALİ (2014). İzole anjioödemin nadir nedenlerinden biri olan tip 2 herediter anjioödem olgusu. 16. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:2850646)
5.KAYA SÜHEYLA,DEMİR AYŞE KEVSER,AKTAŞ TURAN,YILMAZ ENİS ERDEM,GÜMÜŞSOY DOĞUKAN,ERKEN ERTUĞRUL,DEMİRTAŞ AHMET,TAPAR HAKAN,KUTLUTÜRK FARUK,SÖNMEZGÖZ FİTNET,DİLAVEROĞLU HASAN (2014). Madde Kullanımı ve Solunum Arresti İki Bonzai Olgusu. 16. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:2850651)
6.DEMİR AYŞE KEVSER,DEMİRTAŞ AHMET,TAŞTAN İBRAHİM,SAĞCAN MUSTAFA,ŞAHİN ŞAFAK,KAYA SÜHEYLA,BÜTÜN İLKNUR,YILMAZ ABDULKERİM (2014). Ülseratif Kolit Hastalarında Nötrofil Lenfosit Oranı ve Hastalığın Aktivitesi Arasındaki İlişki. 16. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:2850703)
7.KÖHLE ALPARSLAN,DEMİRTAŞ AHMET,KAYA SÜHEYLA,ÖZÇAM HALİME,DEMİR AYŞE KEVSER,ŞAHİN ŞAFAK,KUTLUTÜRK FARUK,ALTUNKAŞ FATİH (2014). Hipertroidi ile prezente olan patent foramen ovale Atrial septal anevrizma ve Chiari network birlikteliğinde platipne ortodeoksi sendromu olgusu. 16. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:2850707)
8.AKSAKAL ŞENGÜL,DEMİR AYŞE KEVSER,SARI REFİK ALİ,YOĞUN YAŞAR (2014). Sağ alt kadran ağrısı ve eritema nodozum ile başvuran entero behçet olgusu. 16. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:2850709)
9.DOĞRU SERKAN,ŞAHİN FATİH,DEMİR AYŞE KEVSER,HASGÜL BURAK,AYAN SAFİYE,ÖZDEMİR MEHMET BAKİ,BARUT MUSTAFA (2015). Üçüncü Basamak Üniversite Hastanesinde Karbonmonoksid Zehirlenme Vakalarının Değerlendirilmesi. 11. ULUSAL ACİL TIP KONGRESİ (Özet Bildiri) (Yayın No:2850740)
10.DEMİRTAŞ AHMET,UZUN SÜHEYLA,DEMİR AYŞE KEVSER,GÜMÜŞSOY DOĞUKAN,KARAYAKALI METİN,ÖZMEN ZAFER,ŞAHİN ŞAFAK (2015). Akrep Isırığına Bağlı Kardiyomiyopati Pulmoner Ödem Olgusu. 17. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, Antalya (Özet Bildiri) (Yayın No:6122506)
11.DEMİR AYŞE KEVSER,Rahatlı Samet,Alıcı Ömer,UZUN SÜHEYLA,Gül Serdar Savaş,AKSOY DÜRDANE,KUTLUTÜRK FARUK (2015). Amyotrofik Lateral Skleroz Tanısı ile Takip Edilen Bir Metastatik İnsülinoma Olgusu. 17. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, Antalya (Özet Bildiri) (Yayın No:6122526)
12.AYSAL HARUN,ŞAHİN ŞAFAK,TAŞLIYURT TÜRKER,KAYA SÜHEYLA,DEMİR AYŞE KEVSER,DEMİRTAŞ AHMET,TAŞTAN İBRAHİM,KUTLUTÜRK FARUK (2015). Düşük D vitamini düzeyinin gestasyonel diyabetes mellitus gelişimindeki rolü. 17. Ulusal iç hastalıkları kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:2850759)
13.ŞAHİN ŞAFAK,ÇITIL RIZA,KAYA SÜHEYLA,ÖNDER YALÇIN,YILDIZ ÇELTEK NAGİHAN,ÖZKAN YAŞAYANCAN,TAŞLIYURT TÜRKER,DEMİR AYŞE KEVSER,KUTLUTÜRK FARUK (2015). Yetişkinlerde diyabet prevelansı ve farkındalık durumu. 17. Ulusal iç hastalıkları kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:2850764)
14.DEMİR AYŞE KEVSER,DEMİR SELİM,ARISOY ARİF,ALİM SAİT,GÜNEŞ ALPER,PİŞKİN SAĞIR RABİA,ALTUNKAŞ FATİH,KARAMAN KAYIHAN (2015). Psödoexfoliatif sendromunda noninvaziv parametreler ile ventriküler repolarizasyon yeteneğinin değerlendirilmesi. 17. Ulusal iç hastalıkları kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:2850775)
15.ŞAHİN ŞAFAK,KAYA SÜHEYLA,ÇITIL RIZA,GÜMÜŞSOY DOĞUKAN,BULUT YUNUS EMRE,DEMİR AYŞE KEVSER,TAŞLIYURT TÜRKER (2015). Yetişkinlerde nutrisyonel anemi prevelansı Toplum tabanlı bir çalışma. 17. Ulusal iç hastalıkları kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:2850770)
16.DEVECİ HÜLYA,ÇAĞLIYAN TÜRK AYLA,DEMİR AYŞE KEVSER (2018). Nadir Görülen Bir Durum: Hiperosteosis ile Prezente Olan Hipoparatiroidi Olgusu. 5. Sivas Romatoloji Günleri (Özet Bildiri) (Yayın No:6146937)
17.DEMİR AYŞE KEVSER,KUTLUTÜRK FARUK,GÜL SERDAR SAVAŞ,GÜMÜŞAY ÖZGE (2017). Metastatik Dev Hücreli Tümörü Taklit Eden Brown Tümörü. 19. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, Antalya (Özet Bildiri) (Yayın No:6153635)
18.TAŞLIYURT TÜRKER,DEMİR AYŞE KEVSER,ŞAHİN ŞAFAK,UZUN SÜHEYLA,Aslan Asiye,KUTLUTÜRK FARUK (2017). Datura Stramonium Kullanımına Bağlı Zehirlenme Olgusu. 19. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, Antalya (Özet Bildiri) (Yayın No:6153625)
19.DEMİR AYŞE KEVSER,ŞAHİN ŞAFAK,UZUN SÜHEYLA,BÜTÜN İLKNUR,ÇITIL RIZA,ÖNDER YALÇIN,TAŞLIYURT TÜRKER,DEMİR OSMAN,DEVECİ KÖKSAL,KUTLUTÜRK FARUK (2017). Orta Karadeniz Bölgesi’xxnde İnsülin Direnci Prevalansı ile HOMA1-IR Ve HOMA2-IR İndekslerinin Belirlenmesi. 19. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, Antalya (Özet Bildiri) (Yayın No:6153619)
20.UZUN SÜHEYLA,TAŞTAN İBRAHİM,ERKEN ERTUĞRUL,DEMİR AYŞE KEVSER (2018). Evre 1 ve Evre 2 Hipertansiyon Hastalarında Denge Durumunun Değerlendirilmesi. 20. Ulusal İç hastalıkları Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:5612514)
21.DEMİR AYŞE KEVSER,KEFELİ AYŞE (2018). İmmünsüpresif Tedavi Esnasında Gelişen Geçici Görme Kaybı. 2. Cumhuriyet Üniversitesi Romatoloji Günleri (Özet Bildiri) (Yayın No:5612407)
22.KAYA SÜHEYLA,DEMİR AYŞE KEVSER,KUTLUTÜRK FARUK (2015). Ayrı bir neden mi Sonuç mu. 5. Ulusal Vakalar ile Romatoloji Eğitimi Sempozyumu (Özet Bildiri) (Yayın No:2850716)
23.DEMİR AYŞE KEVSER,Turgut Yasemin,Biçen Çem,GÜLER NİL,ÖZATLI DÜZGÜN (2008). Kolesistektomi operasyonu sonrası gelişen Evans Sendromu. 34. Ulusal Hematoloji Kongresi, İzmir (Özet Bildiri) (Yayın No:6151048)
24.KUTLUTÜRK FARUK,İNANIR AHMET,YİĞİT SERBÜLENT,RÜSTEMOĞLU AYDIN,KAYA SÜHEYLA,DEMİR AYŞE KEVSER,DURSUN GÜL (2015). Postmenapozal Osteoporoz ile vitamin K Epoxide reductase VKORC1 S1639 G A polimorfizm ilişkisi. 37. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:2850725)
25.SAVAŞ NİLGÜN,ERKEN ERTUĞRUL,KUTLUTÜRK FARUK,YILMAZ AYŞE,KAYA SÜHEYLA,DEMİR AYŞE KEVSER,ÖZTÜRK BANU (2015). Mikroalbüminürisi olan ve olmayan Tip 2 diabetes mellituslu hastalarda solunumsal parametreler ve exhale soluk havasındaki inflamatuar marker düzeyleri. 17. Ulusal hipertansiyon ve böbrek hastalıkları kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:2850751)
26.DEMİR AYŞE KEVSER,KEFELİ AYŞE,DİLAVEROĞLU HASAN (2018). Helicobakter pylori eradikasynunda klasik 3’lü tedavinin etkinliği. 1.Gastrointestinal Araştırma Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:5612432)
27.DEMİR AYŞE KEVSER,DEVECİ HÜLYA,DEMİR SELİM (2018). Ankilozan spondilit hastalarında üveit farkındalığı. RADER Kış Atölyesi 18 (Özet Bildiri) (Yayın No:4294097)
28.DEVECİ HÜLYA,DEMİR AYŞE KEVSER,Sav Emine,DEVECİ KÖKSAL (2017). Fibromiyalji Hastalarında MTHFR gen polimorfizminin klinik parametreler ile ilişkisinin değerlendirilmesi. 10. Anadolu Romatoloji Günleri (Özet Bildiri) (Yayın No:6146901)


Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar veya kitaplardaki bölümler:
Yazılan ulusal/uluslararası kitaplardaki bölümler:
1.HEPATOBİLİYER SİSTEM VE PANKREAS HASTALIKLARI (2020)., DEMİR AYŞE KEVSER, Akademisyen Yayın Evi, Editör: Ayşe Kefeli, Sayfa Sayısı: 9, ISBN: 978-625-7275-35-4, Türkçe, Bilimsel Kitap, (Yayın No: 6909282)
2.Tiroit Hastalıklarında Multi Disipliner Yaklaşım (2020)., DEMİR AYŞE KEVSER, Ankara Nobel Tıp Kitabevleri Ltd. Şti., Editör: Serdar Savaş Gül, ISBN: 978-605-7578-52-5, İngilizce, Bilimsel Kitap, (Yayın No: 5607586)
3.Diyabete Multidisipliner Yaklaşım (2019)., DEMİR AYŞE KEVSER, Akademisyen Yayın Evi, Editör: Ayşe Çarlıoğlu, Muratakbaş, Emine Ramiz Baykan, ISBN: 978-605-258-661-7, Türkçe, Bilimsel Kitap, (Yayın No: 5607718)
4.Obezite ile ilişkili hastalıklar ve tedavileri (2015)., DEMİR AYŞE KEVSER,KUTLUTÜRK FARUK, Gaziosmanapaşa Üniversite Matbaası, ISBN: 9789757328612, Türkçe, Bilimsel Kitap, (Yayın No: 2221330)


Projelerde Yaptığı Görevler:

1.Tokat ilinde insülin direnci prevelansının incelenmesi, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü, 01.06.2014-27.12.2016 (Tamamlandı) (ULUSAL)
2.Tip 2 Diyabetes Mellitus Hastalarında Trombosit Aktivasyonunun göstergesi olan Scube 1 serum değerlerinin HbA1C ve mikrovasküler komplikasyonlarla ilişkisi, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü, 01.06.2015-12.09.2017 (Tamamlandı) (ULUSAL)
3.Ankilozan spondilit hastalarında IL 23 1L17 yolunun biyolojik ve genetik öneminin değerlendirilmesi, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı, 08.10.2015-07.01.2017 (Tamamlandı) (ULUSAL)
4.İnflamatuvar barsak hastalığı tanı ve aktivasyon tespitinde trombin ile aktive edilen fibrinoliz inhibitörü ve doku faktör yolak inhibitörü düzeyinin yeri, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı, 01.05.2018 (Devam Ediyor) (ULUSAL)
5.Akut böbrek hasarında serum ve idrar anjiyotensinojen düzeylerinin renal fonksiyonların prognostik göstergesi olarak incelenmesi, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü, 10.04.2019 (Devam Ediyor) (ULUSAL)
Üniversite Dışı Deneyim

2011-2013Uzman DoktorTurhal Devlet Dastanesi, İç Hastalıkları Uzmanı, (Hastane)
2011-2011Uzman Doktorİskilip Atıf Hoca Devlet Hastanesi, İç Hastalıkları Uzmanı, (Hastane)
Kurs
1.Kliniğe Hazırlık Kursu, Katılım belgesi, Tokat, Kurs, 23.09.2016-25.09.2016 (Ulusal)
2.10. Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursu, Katılım belgesi, Ankara, Kurs, 17.10.2007-17.10.2007 (Ulusal)
3.Sağlıkta Hizmet KAlite Standartları Eğitimleri, Katılım belgesi, Tokat, Kurs, 17.01.2015-17.01.2015 (Ulusal)
4.Erişkin Aşılama Eğitici Eğitimi, Türkiye İç Hastalıkları Uzmanlık Derneği, Ankara, Kurs, 16.11.2015-16.11.2015 (Ulusal)
5.6. Hematoloji İlk Basamak Kursu, Katılım belgesi, Ankara, Kurs, 16.10.2007-16.10.2007 (Ulusal)
6.Eğitim Becerileri Kursu, Katılım belgesi, Tokat, Kurs, 16.04.2015-22.04.2015 (Ulusal)
7.Sağlıkta Hizmet Kalite Standartları, Katılım Belgesi, Tokat, Kurs, 10.01.2015-10.01.2015 (Ulusal)
8.8. Temel Yoğun Bakım Kursu, Türk Dahili ve Cerrahi Yoğun Bakım Derneği (Katılım belgesi), Tokat, Kurs, 09.06.2014-09.06.2014 (Ulusal)
9.Samsun İç Hastalıkları Okulu, Katılım belgesi, Samun, Kurs, 01.12.2007-02.12.2007 (Ulusal)
10.Kliniğe Hazırlık Kursu, Katılım belgesi, Tokat, Kurs, 01.09.2015-04.09.2015 (Ulusal)
11.Kliniğe Hazırlık Kursu Eğitimi, Katılım belgesi, Tokat, Kurs, 01.09.2014-05.09.2014 (Ulusal)
Sertifika
1.International DNA Day and Genome Congress, KAtılım belgesi, Kırşehir, Sertifika, 24.03.2017-28.03.2017 (Uluslararası)
2.5. Ulusal Karadeniz Romatoloji Kongresi, Katılım belgesi, Rize, Sertifika, 19.06.2017-21.06.2017 (Ulusal)
3.33. Ulusal Hematoloji Kongresi, Katılım belgesi, Ankara, Sertifika, 16.10.2007-19.10.2007 (Ulusal)
4.16. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, Kongre katılım belgesi, Antalya, Sertifika, 15.10.2014-19.10.2014 (Ulusal)
5.18. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, Kongre katılım belgesi, Antalya, Sertifika, 12.10.2016-16.10.2016 (Ulusal)
6.Karadeniz Romatoloji Buluşması, Toplantı katılım belgesi, Tokat, Sertifika, 12.09.2015-12.09.2015 (Ulusal)
7.Cumhuriyet Üniversitesi 2. Romatoloji Günleri, Katılım belgesi, Sivas, Sertifika, 12.06.2018-12.06.2018 (Ulusal)
8.5. Ulusal Vakale ile Romatoloji Eğitimi Sempozyumu, Katılım belgesi, Kayseri, Sertifika, 12.03.2015-14.03.2015 (Ulusal)
9.1 st International Ahi Evran Medicine and Health Science Congress, Kongre katılım belgesi, Kırşehir, Sertifika, 11.04.2019-14.04.2019 (Uluslararası)
10.19. Ulusal Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Kongresi, Kongre katılım belgesi, Kıbrıs, Sertifika, 10.06.2017-14.06.2017 (Ulusal)
11.1. Gastrointestinal Araştırma Kongresi, Katılım belgesi, Malatya, Sertifika, 10.03.2018-10.03.2018 (Ulusal)
12.RADER Kış Atölyesi, Katılım belgesi, Kayseri, Sertifika, 09.02.2018-11.02.2018 (Ulusal)