GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ

Kişisel Web Sayfaları

BETÜL KÜBRA ŞAHİN YONCAž

[ ÖĞRETİM GÖREVLİSİ ]

ÖĞR. GÖR. Betül Kübra ŞAHİN YONCA

Reşadiye Meslek Yüksekokulu / Çocuk Bakımı Ve Gençlik Hizmetleri Bölümü

kişisel bilgiler

E-Posta adresi

betul.sahin@gop.edu.tr

Ofis Bilgisi

 

Telefon & Faks

Cep Telefonu

İş Telefonu

Faks

 

Yazışma Adresi

 

Web Sayfası

 

Sosyal Ağlar

 

kurum bilgileri

Birim

Reşadiye Meslek Yüksekokulu 

Bölüm

Çocuk Bakımı Ve Gençlik Hizmetleri Bölümü 

Anabilim Dalı

 

Eğitim Bilgileri

Öğrenim Durumu

YÜKSEK LİSANS, Gazi Üniversitesi (2015- 2018)

Eğitim Bilimleri Enstitüsü - Okul Öncesi Eğitimi (Yl) (Tezli)

LİSANS, Hacettepe Üniversitesi (2001- 2005)

Eğitim Fakültesi - Temel Eğitim Bölümü

TEZLER

YÜKSEK LİSANS, "Büyük Ebeveyn - Torun İlişkisinin Büyük Ebeveyn Ve Ebeveyn Bakış Açısına Göre İncelenmesi", Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 2018

YABANCI DİLLER

TEMEL ALAN BİLGİSİ

Eğitim Bilimleri Temel Alanı - Temel Eğitim

Mesleki Deneyim

AKADEMİK ÜNVANLAR / GÖREVLER

Akademik Görevler

Öğretim Görevlisi, Gaziosmanpaşa Üniversitesi/ Reşadiye Meslek Yüksekokulu/ Çocuk Bakımı Ve Gençlik Hizmetleri Bölümü(2015- Devam Ediyor)


İdari Görevler

Program Baskanı, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Reşadiye Meslek Yüksekokulu, Çocuk Bakımı Ve Gençlik Hizmetleri Bölümü, Çocuk Gelişimi Pr., (2015- Devam Ediyor)

verdiği dersler

Meslek Etiği, Önlisans, (2017-2018)

Çocuk Ve Çevre, Önlisans, (2017-2018)

Çocuk Animatörlüğü, Önlisans, (2017-2018)

Çocuk Hakları Ve Koruma, Önlisans, (2017-2018)

Çocukta Sanat Ve Yaratıcılık, Önlisans, (2017-2018)

Okul Öncesi Eğitim Kurumlarında Uygulama Iı, Önlisans, (2017-2018)

Temel Tasarım Iı, Önlisans, (2017-2018)

Öğrenme Ve Öğretme Teknikleri, Önlisans, (2017-2018)

Çocuk Ve Drama, Önlisans, (2017-2018)

yönetilen tezler

Editörlük

Yayınlar ve Eserler

MAKALELER

Uluslararası Hakemli Dergilerdeki Makaleler

ŞAHİN BETÜL KÜBRA,TEZEL ŞAHİN FATMA, (2018). "Turkish Grandmothers’ Experiences Of Caring For Their Grandchildren: A Qualitative Study, Early Child Development Andcare", Early Child Development And Care, 1-12., Doi: 10.1080/03004430.2018.1469487 (Yayın No: 4613257)

ŞAHİN SAK İKBAL TUBA,SAK RAMAZAN,ŞAHİN BETÜL KÜBRA, (2016). "The Persistence Of Reward And Punishment İn Preschool Classrooms", Journal Of Educational And Instructional Studies İn The World, 6(3), 55-63. (Yayın No: 3197150)

ŞAHİN BETÜL KÜBRA,SAK RAMAZAN,ŞAHİN SAK İKBAL TUBA, (2013). "Parents Views About Preschool Education", Procedia Social And Behavioral Sciences, 89288-292., Doi: 10.1016/j.sbspro.2013.08.848 (Yayın No: 1353560)

SAK RAMAZAN,ŞAHİN SAK İKBAL TUBA,ŞAHİN BETÜL KÜBRA, (2012). "Views Of Female Preschool Pre Service Teachers About Male Teaching Colleagues", Procedia Social And Behavioral Sciences, 47586-593., Doi: 10.1016/j.sbspro.2012.06.700 (Yayın No: 1353564)


Ulusal Hakemli Dergilerdeki Makaleler

SAK RAMAZAN,ŞAHİN SAK İKBAL TUBA,ATLİ SİBEL,ŞAHİN BETÜL KÜBRA, (2015). "Okul Öncesi Dönem Anne Baba Tutumları", Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 11(3), 972-991. (Yayın No: 2107577)


Diğer Dergilerdeki Makaleler

Bildiriler

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında(proceedings) basılan bildiriler :

ŞAHİN BETÜL KÜBRA,Şahin Bayraktar Hilal Güşta (2019). Ebeveyn bakış açısından okul öncesi dönem çocuklarının istendik ve istenmedik davranışları. 6. Uluslararası Okul Öncesi Eğitimi Kongresi (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:5754518)

ŞAHİN SAK İKBAL TUBA,SAK RAMAZAN,ŞAHİN BETÜL KÜBRA (2018). Okul öncesi öğretmen adaylarının öğretmenlik tutumlarına ilişkin algıları.. VIII. Uluslararası Eğitimde Araştırmalar Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:4604661)

SAK RAMAZAN,ŞAHİN SAK İKBAL TUBA,ŞAHİN BETÜL KÜBRA (2018). Okul öncesi dönem çocuklarının korkuları.. VIII. Uluslararası Eğitimde Araştırmalar Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:4604646)

ŞAHİN BETÜL KÜBRA,ŞAHİN SAK İKBAL TUBA,SAK RAMAZAN (2018). Okul öncesi öğretmen adaylarının etkinlik planı hazırlama sürecine ilişkin deneyimleri.. 27. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:4604613)

SAK RAMAZAN,ŞAHİN SAK İKBAL TUBA,ŞAHİN BETÜL KÜBRA (2018). Aile eğitimi üzerine bir ihtiyaç analizi. 27. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:4604153)

ŞAHİN SAK İKBAL TUBA,SAK RAMAZAN,ŞAHİN BETÜL KÜBRA,ŞAHİN HİLAL GÜŞTA (2018). Ebeveynlerin İstenmeyen Davranışlarla Baş Etme Stratejileri. International Congress on Science and Education 2018 (Özet Bildiri) (Yayın No:4224287)

SAK RAMAZAN,ŞAHİN SAK İKBAL TUBA,ŞAHİN HİLAL GÜŞTA,ŞAHİN BETÜL KÜBRA (2018). Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Anasınıflarında Karma Yaş Gruplarına İlişkin Görüşleri. International Congress on Science and Education 2018 (Özet Bildiri) (Yayın No:4224293)

ŞAHİN BETÜL KÜBRA,SAK RAMAZAN,ŞAHİN SAK İKBAL TUBA,ŞAHİN HİLAL GÜŞTA (2018). Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Çocuk Haklarına İlişkin Deneyim ve Farkındalıkları. 1st International Congress on New Horizons in Education and Social Sciences (Özet Bildiri) (Yayın No:4224278)

ŞAHİN SAK İKBAL TUBA,SAK RAMAZAN,ŞAHİN HİLAL GÜŞTA,ŞAHİN BETÜL KÜBRA (2018). Okul Öncesi Dönem Çocuklarının Oyunla İlgili Tercihleri. 1st International Congress on New Horizons in Education and Social Sciences (Özet Bildiri) (Yayın No:4224271)

ŞAHİN BETÜL KÜBRA,Şahin Hilal Güşta (2017). Çevreye verilen zararlara ilişkin okul öncesi öğretmenlerinin algıları. 1. Eğitim ve Sosyal Bilimler Sempozyumu (Özet Bildiri) (Yayın No:3901999)

ŞAHİN BETÜL KÜBRA,Şahin Hilal Güşta (2017). Çevreye verilen zararlara ilişkin okul öncesi dönem çocuklarının ve ebeveynlerinin algıları. 6. Eğitim ve Öğretim Çalışmaları Dünya Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:3902072)

SAK RAMAZAN,ŞAHİN SAK İKBAL TUBA,ŞAHİN BETÜL KÜBRA (2017). Okul öncesi öğretmenleri alan gezilerine ilişkin neye inanıyor ne yapıyor?. 7th International Conference on Research in Education (Özet Bildiri) (Yayın No:3901763)

ŞAHİN BETÜL KÜBRA,ŞAHİN SAK İKBAL TUBA,SAK RAMAZAN,Şahin Hilal Güşta (2017). Okul öncesi öğretmenlerinin bahçe etkinliklerine ilişkin deneyimleri. 7th International Conference on Research in Education (Özet Bildiri) (Yayın No:3901848)

ŞAHİN BETÜL KÜBRA,Şahin Hilal Güşta,SAK RAMAZAN,ŞAHİN SAK İKBAL TUBA (2017). Preschool education as seen by preschoolers. 69th OMEP World Assembly and International Conference (Özet Bildiri) (Yayın No:3901004)

ŞAHİN SAK İKBAL TUBA,SAK RAMAZAN,ŞAHİN BETÜL KÜBRA (2017). Turkish preschool teachers and in - class play activities. 8th International Congress on New Trends in Education (Özet Bildiri) (Yayın No:3901645)

Şahin Hilal Güşta,ŞAHİN BETÜL KÜBRA,ŞAHİN SAK İKBAL TUBA,SAK RAMAZAN (2017). Outdoor activities in preschool education: Preschool teachers’ beliefs and practices. 69th OMEP World Assembly and International Conference (Özet Bildiri) (Yayın No:3901098)

ŞAHİN SAK İKBAL TUBA,SAK RAMAZAN,TEZEL ŞAHİN FATMA,ŞAHİN BETÜL KÜBRA (2017). Male and female preschool teachers’ emotional reactions. 69th OMEP World Assembly and International Conference (Özet Bildiri) (Yayın No:3900867)

SAK RAMAZAN,ŞAHİN SAK İKBAL TUBA,TEZEL ŞAHİN FATMA,ŞAHİN BETÜL KÜBRA (2017). Nesilden nesile baba katılımı. 5. Uluslararası Okul Öncesi Eğitim Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:3900515)

ŞAHİN SAK İKBAL TUBA,SAK RAMAZAN,ŞAHİN BETÜL KÜBRA,TEZEL ŞAHİN FATMA (2016). Erken çocuklukta anneler ve oyun. Uluslararası Erken Çocukluk Eğitimi Kongresi (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:3197247)

ŞAHİN BETÜL KÜBRA (2015). Anne babaların gözünden farklı dönemde çocuk hakları. 4. Uluslararası Okul Öncesi Eğitimi Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:2107434)

SAK RAMAZAN,ŞAHİN BETÜL KÜBRA,ŞAHİN SAK İKBAL TUBA (2015). Preschool teachers and children of divorce. 25th EECERA ANNUAL CONFERENCE (Özet Bildiri) (Yayın No:2107320)

ŞAHİN SAK İKBAL TUBA,SAK RAMAZAN,ŞAHİN BETÜL KÜBRA (2015). Okul öncesi dönem Anne baba tutumları. 2. Uluslararası Avrasya Eğitim Araştırmaları Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:2107045)

SAK RAMAZAN,ŞAHİN SAK İKBAL TUBA,ŞAHİN BETÜL KÜBRA,Ayyürek Osman (2015). The sense of self efficacy among students in Turkey s pedagogical formation training certificate program. the Multidisciplinary Academic Conference on Education, Teaching and E-learning (Özet Bildiri) (Yayın No:2107180)

SAK RAMAZAN,ŞAHİN SAK İKBAL TUBA,ŞAHİN BETÜL KÜBRA Parents experiences related to early childhood education. 7. Uluslararası Edu World Konferansı (Özet Bildiri) (Yayın No:3197616)

ŞAHİN SAK İKBAL TUBA,SAK RAMAZAN,ŞAHİN BETÜL KÜBRA Turkish preschool teachers practices related to management of relationships. 7. Uluslararası Edu World Konferansı (Özet Bildiri) (Yayın No:3197578)

ŞAHİN BETÜL KÜBRA,ŞAHİN HİLAL GÜŞTA Okul öncesi öğretmen adaylarının çevreyle ilgili davranışlarının incelenmesi. 5. World Conference on Educational and Instructional Studies (Özet Bildiri) (Yayın No:3197511)

ŞAHİN SAK İKBAL TUBA,SAK RAMAZAN,ŞAHİN BETÜL KÜBRA The persistence of reward and punishment in preschool classroom management. 7. International Congress on New Trends in Education (Özet Bildiri) (Yayın No:3197346)

SAK RAMAZAN,ŞAHİN SAK İKBAL TUBA,ŞAHİN BETÜL KÜBRA İlkokula hazırlık sürecinde sosyal duygusal gelişim. XVIII Congress AMSE-AMCE-WAER Teaching and Training Today for Tomorrow (Özet Bildiri) (Yayın No:3197401)

SAK RAMAZAN,ŞAHİN SAK İKBAL TUBA,ŞAHİN BETÜL KÜBRA,ŞAHİN HİLAL GÜŞTA Pre service preschool teachers views about instructional principles and methods in preschool education. 26. EECERA Konferansı (Özet Bildiri) (Yayın No:3197457)

SAK RAMAZAN,ŞAHİN SAK İKBAL TUBA,ŞAHİN BETÜL KÜBRA Adjusting to preschool Voice of parents. 66th OMEP Dünya Konferansı (Özet Bildiri) (Yayın No:1353577)

SAK RAMAZAN,ŞAHİN SAK İKBAL TUBA,ŞAHİN BETÜL KÜBRA Gardner is right but do Turkish parents like Multiple Intelligences. 6th International Conference EDU-WORLD 2014 (Özet Bildiri) (Yayın No:1353570)

ŞAHİN SAK İKBAL TUBA,SAK RAMAZAN,ŞAHİN BETÜL KÜBRA Views of preservice preschool teachers about school readiness. 6th International Conference EDU-WORLD 2014 (Özet Bildiri) (Yayın No:1353568)


Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler :

SAK RAMAZAN,ŞAHİN SAK İKBAL TUBA,ŞAHİN BETÜL KÜBRA Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı na kayıtlı öğretmen adaylarının pedagojik formasyona ilişkin görüşleri. 23.Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı (Özet Bildiri) (Yayın No:1353580)

kitaplar ve kitap bölümleri

Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplar :

Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplardaki Bölümler :

sanatsal faaliyetler

projeler ve patentler

Projelerde Yaptığı Görevler:

patentler

 

Üniversite Dışı Deneyim

2007-2009, Anasınıfı öğretmeni, Ceceli Koleji, (Ticari (Özel))

2010-2011, Anasınıfı öğretmeni, ATO İlköğretim Okulu , Ücretli Öğretmen, (Kamu)

2011-2014, Anasınıfı öğretmeni, Betül Kübra Anaokulu, (Ticari (Özel))

Üniversite Dışı Deneyim

Kurslar:

çalıştay

 

sertifika

 

araştırma

 

çalışma

 

rapor

 

 

 
E-Posta Adresi:betul.sahin@gop.edu.tr
Öğrenim Durumu

Yüksek Lisans
2015-2018
Gazi Üniversitesi
Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Okul Öncesi Eğitimi (Yl) (Tezli)

Tez Adı:Büyük Ebeveyn - Torun İlişkisinin Büyük Ebeveyn Ve Ebeveyn Bakış Açısına Göre İncelenmesi
Lisans
2001-2005
Hacettepe Üniversitesi
Eğitim Fakültesi/Temel Eğitim BölümüAkademik Görevler

Öğretim Görevlisi
2015-
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ REŞADİYE MESLEK YÜKSEKOKULU/ ÇOCUK BAKIMI VE GENÇLİK HİZMETLERİ BÖLÜMÜ


İdari Görevler

Program Baskanı
2015
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ REŞADİYE MESLEK YÜKSEKOKULU


Dersler *

Öğrenim DiliDers Saati
Önlisans
(2017-2018)MESLEK ETİĞİTürkçe2
(2017-2018)ÇOCUK VE ÇEVRETürkçe2
(2017-2018)ÇOCUK ANİMATÖRLÜĞÜTürkçe2
(2017-2018)ÇOCUK HAKLARI VE KORUMATürkçe2
(2017-2018)ÇOCUKTA SANAT VE YARATICILIKTürkçe3
(2017-2018)OKUL ÖNCESİ EĞİTİM KURUMLARINDA UYGULAMA IITürkçe1
(2017-2018)TEMEL TASARIM IITürkçe3
(2017-2018)ÖĞRENME VE ÖĞRETME TEKNİKLERİTürkçe2
(2017-2018)ÇOCUK VE DRAMATürkçe5
* Son iki yılda verdigi lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler


Eserler
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:
1.ŞAHİN BETÜL KÜBRA,TEZEL ŞAHİN FATMA (2018). Turkish grandmothers’ experiences of caring for their grandchildren: a qualitative study, Early Child Development andCare. Early Child Development and Care, 1-12., Doi: 10.1080/03004430.2018.1469487 (Yayın No: 4613257)
2.ŞAHİN SAK İKBAL TUBA,SAK RAMAZAN,ŞAHİN BETÜL KÜBRA (2016). The persistence of reward and punishment in preschool classrooms. Journal of Educational and Instructional Studies in the World, 6(3), 55-63. (Yayın No: 3197150)
3.ŞAHİN BETÜL KÜBRA,SAK RAMAZAN,ŞAHİN SAK İKBAL TUBA (2013). Parents views about preschool education. Procedia Social and Behavioral Sciences, 89288-292., Doi: 10.1016/j.sbspro.2013.08.848 (Yayın No: 1353560)
4.SAK RAMAZAN,ŞAHİN SAK İKBAL TUBA,ŞAHİN BETÜL KÜBRA (2012). Views of female preschool pre service teachers about male teaching colleagues. Procedia Social and Behavioral Sciences, 47586-593., Doi: 10.1016/j.sbspro.2012.06.700 (Yayın No: 1353564)
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :
1.SAK RAMAZAN,ŞAHİN SAK İKBAL TUBA,ATLİ SİBEL,ŞAHİN BETÜL KÜBRA (2015). Okul öncesi dönem Anne baba tutumları. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 11(3), 972-991. (Yayın No: 2107577)


Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında(proceedings) basılan bildiriler :
1.ŞAHİN BETÜL KÜBRA,Şahin Bayraktar Hilal Güşta (2019). Ebeveyn bakış açısından okul öncesi dönem çocuklarının istendik ve istenmedik davranışları. 6. Uluslararası Okul Öncesi Eğitimi Kongresi (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:5754518)
2.ŞAHİN SAK İKBAL TUBA,SAK RAMAZAN,ŞAHİN BETÜL KÜBRA,TEZEL ŞAHİN FATMA (2016). Erken çocuklukta anneler ve oyun. Uluslararası Erken Çocukluk Eğitimi Kongresi (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:3197247)
3.SAK RAMAZAN,ŞAHİN SAK İKBAL TUBA,ŞAHİN BETÜL KÜBRA (2017). Okul öncesi öğretmenleri alan gezilerine ilişkin neye inanıyor ne yapıyor?. 7th International Conference on Research in Education (Özet Bildiri) (Yayın No:3901763)
4.ŞAHİN BETÜL KÜBRA,ŞAHİN SAK İKBAL TUBA,SAK RAMAZAN,Şahin Hilal Güşta (2017). Okul öncesi öğretmenlerinin bahçe etkinliklerine ilişkin deneyimleri. 7th International Conference on Research in Education (Özet Bildiri) (Yayın No:3901848)
5.ŞAHİN BETÜL KÜBRA,Şahin Hilal Güşta (2017). Çevreye verilen zararlara ilişkin okul öncesi dönem çocuklarının ve ebeveynlerinin algıları. 6. Eğitim ve Öğretim Çalışmaları Dünya Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:3902072)
6.ŞAHİN SAK İKBAL TUBA,SAK RAMAZAN,ŞAHİN BETÜL KÜBRA,ŞAHİN HİLAL GÜŞTA (2018). Ebeveynlerin İstenmeyen Davranışlarla Baş Etme Stratejileri. International Congress on Science and Education 2018 (Özet Bildiri) (Yayın No:4224287)
7.SAK RAMAZAN,ŞAHİN SAK İKBAL TUBA,ŞAHİN HİLAL GÜŞTA,ŞAHİN BETÜL KÜBRA (2018). Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Anasınıflarında Karma Yaş Gruplarına İlişkin Görüşleri. International Congress on Science and Education 2018 (Özet Bildiri) (Yayın No:4224293)
8.ŞAHİN BETÜL KÜBRA,Şahin Hilal Güşta,SAK RAMAZAN,ŞAHİN SAK İKBAL TUBA (2017). Preschool education as seen by preschoolers. 69th OMEP World Assembly and International Conference (Özet Bildiri) (Yayın No:3901004)
9.Şahin Hilal Güşta,ŞAHİN BETÜL KÜBRA,ŞAHİN SAK İKBAL TUBA,SAK RAMAZAN (2017). Outdoor activities in preschool education: Preschool teachers’ beliefs and practices. 69th OMEP World Assembly and International Conference (Özet Bildiri) (Yayın No:3901098)
10.ŞAHİN SAK İKBAL TUBA,SAK RAMAZAN,TEZEL ŞAHİN FATMA,ŞAHİN BETÜL KÜBRA (2017). Male and female preschool teachers’ emotional reactions. 69th OMEP World Assembly and International Conference (Özet Bildiri) (Yayın No:3900867)
11.SAK RAMAZAN,ŞAHİN SAK İKBAL TUBA,TEZEL ŞAHİN FATMA,ŞAHİN BETÜL KÜBRA (2017). Nesilden nesile baba katılımı. 5. Uluslararası Okul Öncesi Eğitim Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:3900515)
12.ŞAHİN SAK İKBAL TUBA,SAK RAMAZAN,ŞAHİN BETÜL KÜBRA (2017). Turkish preschool teachers and in - class play activities. 8th International Congress on New Trends in Education (Özet Bildiri) (Yayın No:3901645)
13.ŞAHİN BETÜL KÜBRA,ŞAHİN SAK İKBAL TUBA,SAK RAMAZAN (2018). Okul öncesi öğretmen adaylarının etkinlik planı hazırlama sürecine ilişkin deneyimleri.. 27. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:4604613)
14.SAK RAMAZAN,ŞAHİN SAK İKBAL TUBA,ŞAHİN BETÜL KÜBRA (2018). Aile eğitimi üzerine bir ihtiyaç analizi. 27. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:4604153)
15.ŞAHİN BETÜL KÜBRA,SAK RAMAZAN,ŞAHİN SAK İKBAL TUBA,ŞAHİN HİLAL GÜŞTA (2018). Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Çocuk Haklarına İlişkin Deneyim ve Farkındalıkları. 1st International Congress on New Horizons in Education and Social Sciences (Özet Bildiri) (Yayın No:4224278)
16.ŞAHİN SAK İKBAL TUBA,SAK RAMAZAN,ŞAHİN HİLAL GÜŞTA,ŞAHİN BETÜL KÜBRA (2018). Okul Öncesi Dönem Çocuklarının Oyunla İlgili Tercihleri. 1st International Congress on New Horizons in Education and Social Sciences (Özet Bildiri) (Yayın No:4224271)
17.ŞAHİN SAK İKBAL TUBA,SAK RAMAZAN,ŞAHİN BETÜL KÜBRA (2018). Okul öncesi öğretmen adaylarının öğretmenlik tutumlarına ilişkin algıları.. VIII. Uluslararası Eğitimde Araştırmalar Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:4604661)
18.SAK RAMAZAN,ŞAHİN SAK İKBAL TUBA,ŞAHİN BETÜL KÜBRA (2018). Okul öncesi dönem çocuklarının korkuları.. VIII. Uluslararası Eğitimde Araştırmalar Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:4604646)
19.ŞAHİN SAK İKBAL TUBA,SAK RAMAZAN,ŞAHİN BETÜL KÜBRA (2015). Okul öncesi dönem Anne baba tutumları. 2. Uluslararası Avrasya Eğitim Araştırmaları Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:2107045)
20.SAK RAMAZAN,ŞAHİN BETÜL KÜBRA,ŞAHİN SAK İKBAL TUBA (2015). Preschool teachers and children of divorce. 25th EECERA ANNUAL CONFERENCE (Özet Bildiri) (Yayın No:2107320)
21.SAK RAMAZAN,ŞAHİN SAK İKBAL TUBA,ŞAHİN BETÜL KÜBRA,Ayyürek Osman (2015). The sense of self efficacy among students in Turkey s pedagogical formation training certificate program. the Multidisciplinary Academic Conference on Education, Teaching and E-learning (Özet Bildiri) (Yayın No:2107180)
22.ŞAHİN BETÜL KÜBRA,Şahin Hilal Güşta (2017). Çevreye verilen zararlara ilişkin okul öncesi öğretmenlerinin algıları. 1. Eğitim ve Sosyal Bilimler Sempozyumu (Özet Bildiri) (Yayın No:3901999)
23.ŞAHİN BETÜL KÜBRA (2015). Anne babaların gözünden farklı dönemde çocuk hakları. 4. Uluslararası Okul Öncesi Eğitimi Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:2107434)
24.SAK RAMAZAN,ŞAHİN SAK İKBAL TUBA,ŞAHİN BETÜL KÜBRA (2015). Parents experiences related to early childhood education. 7. Uluslararası Edu World Konferansı (Özet Bildiri) (Yayın No:3197616)
25.ŞAHİN SAK İKBAL TUBA,SAK RAMAZAN,ŞAHİN BETÜL KÜBRA (2015). Turkish preschool teachers practices related to management of relationships. 7. Uluslararası Edu World Konferansı (Özet Bildiri) (Yayın No:3197578)
26.ŞAHİN BETÜL KÜBRA,ŞAHİN HİLAL GÜŞTA (2015). Okul öncesi öğretmen adaylarının çevreyle ilgili davranışlarının incelenmesi. 5. World Conference on Educational and Instructional Studies (Özet Bildiri) (Yayın No:3197511)
27.ŞAHİN SAK İKBAL TUBA,SAK RAMAZAN,ŞAHİN BETÜL KÜBRA (2015). The persistence of reward and punishment in preschool classroom management. 7. International Congress on New Trends in Education (Özet Bildiri) (Yayın No:3197346)
28.SAK RAMAZAN,ŞAHİN SAK İKBAL TUBA,ŞAHİN BETÜL KÜBRA (2015). İlkokula hazırlık sürecinde sosyal duygusal gelişim. XVIII Congress AMSE-AMCE-WAER Teaching and Training Today for Tomorrow (Özet Bildiri) (Yayın No:3197401)
29.SAK RAMAZAN,ŞAHİN SAK İKBAL TUBA,ŞAHİN BETÜL KÜBRA,ŞAHİN HİLAL GÜŞTA (2015). Pre service preschool teachers views about instructional principles and methods in preschool education. 26. EECERA Konferansı (Özet Bildiri) (Yayın No:3197457)
30.SAK RAMAZAN,ŞAHİN SAK İKBAL TUBA,ŞAHİN BETÜL KÜBRA (2015). Adjusting to preschool Voice of parents. 66th OMEP Dünya Konferansı (Özet Bildiri) (Yayın No:1353577)
31.SAK RAMAZAN,ŞAHİN SAK İKBAL TUBA,ŞAHİN BETÜL KÜBRA (2015). Gardner is right but do Turkish parents like Multiple Intelligences. 6th International Conference EDU-WORLD 2014 (Özet Bildiri) (Yayın No:1353570)
32.ŞAHİN SAK İKBAL TUBA,SAK RAMAZAN,ŞAHİN BETÜL KÜBRA (2015). Views of preservice preschool teachers about school readiness. 6th International Conference EDU-WORLD 2014 (Özet Bildiri) (Yayın No:1353568)
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler :
1.SAK RAMAZAN,ŞAHİN SAK İKBAL TUBA,ŞAHİN BETÜL KÜBRA (2015). Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı na kayıtlı öğretmen adaylarının pedagojik formasyona ilişkin görüşleri. 23.Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı (Özet Bildiri) (Yayın No:1353580)
Üniversite Dışı Deneyim

2011-2014Anasınıfı öğretmeniBetül Kübra Anaokulu, (Ticari (Özel))
2010-2011Anasınıfı öğretmeniATO İlköğretim Okulu , Ücretli Öğretmen, (Kamu)
2007-2009Anasınıfı öğretmeniCeceli Koleji, (Ticari (Özel))