GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ

Kişisel Web Sayfaları

MEHMET METİN ÖZGÜVENž

[ DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ ]

DR. ÖĞR. ÜYESİ Mehmet Metin ÖZGÜVEN

Ziraat Fakültesi / Biyosistem Mühendisliği Bölümü

kişisel bilgiler

E-Posta adresi

metin.ozguven@gop.edu.tr

Ofis Bilgisi

 

Telefon & Faks

Cep Telefonu

İş Telefonu

Faks

 

Yazışma Adresi

 

Web Sayfası

 

Sosyal Ağlar

 

kurum bilgileri

Birim

Ziraat Fakültesi 

Bölüm

Biyosistem Mühendisliği Bölümü 

Anabilim Dalı

Tarımda Makine Sistemleri Anabilim Dalı 

Eğitim Bilgileri

Öğrenim Durumu

DOKTORA, Ankara Üniversitesi (2003- 2009)

Fen Bilimleri Enstitüsü - Tarım Makinaları (Dr)

YÜKSEK LİSANS, Ankara Üniversitesi (1998- 2000)

Fen Bilimleri Enstitüsü - Tarım Makineleri Ve Teknolojileri Mühendisliği (Yl) (Tezli)

LİSANS, Ankara Üniversitesi (1993- 1997)

Ziraat Fakültesi - Tarım Makineleri Bölümü

TEZLER

DOKTORA, "Hassas Uygulamalı Tarım Teknolojilerinin Üretim Ekonomisi Ve Ülkemizdeki Bazı Tarımsal Ürünlerin Üretiminde Kullanılabilme Olanakları", Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2009

YÜKSEK LİSANS, "Bazı Tarım Makinalarına Ait Ses Düzeylerinin Belirlenmesi", Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2000

YABANCI DİLLER

İngilizce

TEMEL ALAN BİLGİSİ

Ziraat, Orman ve Su Ürünleri Temel Alanı - Biyosistem Mühendisliği

Mesleki Deneyim

AKADEMİK ÜNVANLAR / GÖREVLER

Akademik Görevler

Yardımcı Doçent, Gaziosmanpaşa Üniversitesi/ Ziraat Fakültesi/ Biyosistem Mühendisliği Bölümü/ Tarımda Makine Sistemleri Anabilim Dalı, (2010- Devam Ediyor)

Yardımcı Doçent, North Carolina State University/ Agricultural Faculty/ Biological & Agricultural Engineering/ Agricultural Machinery Systems Engineering , (2011- 2011)


İdari Görevler

verdiği dersler

Tarımsal Otomasyon, Doktora, (2018-2019)

Hassas Hayvansal Üretim Uygulamaları, Doktora, (2018-2019)

Sensörler Ve Biyosensörler, Lisans, (2018-2019)

Biyosistem Mühendisliğinde Otomasyon, Lisans, (2018-2019)

Elektrik Ve Elektronik, Lisans, (2018-2019)

Bilgi Teknolojilerinin Tarımda Kullanımı, Doktora, (2018-2019)

Hassas Hayvansal Üretim Uygulamaları, Doktora, (2017-2018)

Tarım Makinalarında Kalite Kontrolü Ve Standardizasyon, Yüksek Lisans, (2017-2018)

Hassas Tarım Teknolojileri, Yüksek Lisans, (2017-2018)

Biyosistem Mühendisliğinde Enstrümantasyon, Lisans, (2017-2018)

Sera Mekanizasyonu, Lisans, (2017-2018)

yönetilen tezler

Yüksek Lisans, Duygunur ÖZCEN, "Karma Yem Üretiminde Yem Üretiminde Soğutucudan Geçen Yemin Toz Dönüş Sürelerinde İyileştirme Yapılarak Yem Üretim Kapasitesinin Artırılması Ve Enerji Tasarrufu Sağlanması", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Biyosistem Mühendisliği Anabilim Dalı, 2019

Yüksek Lisans, Tahsin UYGUN, "Görüntü İşleme Tekniği Kullanılarak İki Noktalı Kırmızı Örümcek (Tetranychus Urticae Koch.) Zarar Düzeyinin Belirlenmesi", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Biyosistem Mühendisliği Anabilim Dalı, 2019

Yüksek Lisans, Ziya ALTAŞ, "Drone Kullanılarak Görüntü İşleme Tekniği İle Şeker Pancarı Yaprak Lekesi Hastalık (Cercospora Beticola) Düzeyinin Belirlenmesi", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Biyosistem Mühendisliği Anabilim Dalı, 2017

Yüksek Lisans, Veysel Kaya YIĞMATEPE, "Sultansuyu Tarım İşletmesi Süt Sığırcılığı Faaliyetlerinde Girdi Ve Maliyetlerin Belirlenmesi", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Biyosistem Mühendisliği Anabilim Dalı, 2017

Yüksek Lisans, Mustafa TAN, "Radyo Frekanslı (Rf) Pedometre Tasarımı", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Biyosistem Mühendisliği Anabilim Dalı, 2016

Doktora, Adil Koray YILDIZ, "Büyükbaş Hayvanlarda Kızgınlığın (Östrus) Hareketlilik Ve Çevre Verilerinden Yararlanarak Yapay Sinir Ağları İle Belirlenmesi", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Biyosistem Mühendisliği Anabilim Dalı, 2016

Editörlük

Bilgi Teknolojilerinin Tarımda Kullanımı Handbook Of Agricultural Engineering Volume Vı Information Technology, Editör, ASABE. American Society of Agricultural Engineers, 06.03.2015 - 06.03.2015

Probe-Agriculture Agricultural Sciences (ICMJE,Creative Commons, Google Scholar vb), Dergi, Universe Scientific Publishing Pte. Ltd.

Probe-Agriculture Sciences (ICMJE,Creative Commons, Google Scholar, vb), Dergi, Universe Scientific Publishing Pte. Ltd.

Probe-Plant Animal Sciences (ICMJE,Creative Commons, Google Scholar, vb), Dergi, Universe Scientific Publishing Pte. Ltd.

Yayınlar ve Eserler

MAKALELER

Uluslararası Hakemli Dergilerdeki Makaleler

ÖZGÜVEN MEHMET METİN,ADEM KEMAL, (2019). "Automatic Detection And Classification Of Leaf Spot Disease İn Sugar Beet Using Deep Learning Algorithms", Physıca A-Statıstıcal Mechanıcs And Its Applıcatıons, 535(122537), 1-8., Doi: https://doi.org/10.1016/j.physa.2019.122537 (Yayın No: 5203473) [SCI-Expanded]

ÖZGÜVEN MEHMET METİN,YILMAZ GÜNGÖR,ADEM KEMAL,KÖZKURT CEMİL, (2019). "Use Of Support Vector Machines And Artificial Neural Network Methods İn Variety Improvement Studies: Potato Example", Current Investigations İn Agriculture And Current Research, 6(1), 706-712., Doi: 10.32474/CIACR.2019.06.000229 (Yayın No: 4809266)

TÜRKER UFUK,Talepbour Babak,ÖZGÜVEN MEHMET METİN, (2019). "Development Of A Row Type Variable Rate Fertilizer Machine And Performance Assessment", Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 36(1), 36-44., Doi: 10.13002/jafag4575 (Yayın No: 4882436)

ÖZGÜVEN MEHMET METİN, (2018). "The Newest Agricultural Technologies", Current İnvestigations İn Agriculture And Current Research, 5(1), 573-580., Doi: 10.32474/CIACR.2018.05.000201 (Yayın No: 4473958)

TAŞOVA MUHAMMED,ÖZGÜVEN MEHMET METİN, (2018). "Tarımsal Otomasyonda Yeni Yaklaşım: Konuşan Bitki Ve Konuşan Meyve", Gaziosmanpaşa Bilimsel Araştırma Dergisi, 7(3), 85-92. (Yayın No: 4617280)

ALTAŞ ZİYA,ÖZGÜVEN MEHMET METİN,YANAR YUSUF, (2018). "Determination Of Sugar Beet Leaf Spot Disease Level (Cercospora Beticola Sacc.) With Image Processing Technique By Using Drone", Current Investigations İn Agriculture And Current Research, 5(3), 621-631., Doi: 10.32474/CIACR.2018.05.000214 (Yayın No: 4505398)

Tan Mustafa,ÖZGÜVEN MEHMET METİN, (2017). "Design Of Pedometer With Radio Frequency (Rf)", Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 34(3), 57-64. (Yayın No: 3663728)

ÖZGÜVEN MEHMET METİN,TAN MUSTAFA, (2017). "Kızgınlık Tespitinde Kullanılan Pedometrelerde Kablosuz Veri İletim Yöntemleri", Gaziosmanpaşa Bilimsel Araştırma Dergisi, 661-69. (Yayın No: 3844367)

ÖZGÜVEN MEHMET METİN,TAN MUSTAFA,KÖZKURT CEMİL,YARDIM MUZAFFER HAKAN,ÖZSOY MUSTAFA,SABANCI ERAY, (2016). "Çok Amaçlı Tarım Robotunun Geliştirilmesi", Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 33108-116. (Yayın No: 2888837)

DİLMAÇ MESUT,ÖZGÜVEN FATMA EDA,ÖZGÜVEN MEHMET METİN, (2016). "Tokat Atıksu Arıtma Tesisinde Biyogaz Ve Elektrik Üretim Kapasitesinin Belirlenmesi", Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 33(2), 28-33., Doi: 10.13002/jafag941 (Yayın No: 2888839)

ÖZGÜVEN MEHMET METİN,TARHAN SEFA,POLATCI HAKAN,TELCİ İSA, (2016). "A New Way To Improve The Drying Kinetics And Final Quality Of Peppermint", Journal Of Essential Oil Bearing Plants, 19(6), 1368-1379., Doi: 10.1080/0972060X.2016.1205522 (Yayın No: 2888846) [SCI-Expanded]

ÖZGÜVEN MEHMET METİN, (2012). "Kapalı Alanlarda Kullanılan Bazı Hasat Sonrası Tarım Makinalarının Gürültü Haritalarının İncelenmesi", Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi, 9(3), 45-53. (Yayın No: 642409)

ÖZGÜVEN M M, TÜRKER U, (2010). "Hassas Tarım Teknolojilerinin Üretim Ekonomisi Ve Ülkemizde Mısır Üretiminde Kullanılabilme Olanakları", Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi, 7(1), 55-70. (Yayın No: 642805)

ÖZGÜVEN M M, TÜRKER U, (2010). "Hassas Uygulamalı Tarım Teknolojilerinin Üretim Ekonomisi Ve Ülkemizde Pamuk Üretiminde Kullanılabilme Olanakları", Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 7(1), 23-33. (Yayın No: 643032)

ÖZGÜVEN MEHMET METİN,TÜRKER UFUK,BEYAZ ABDULLAH, (2009). "Türkiye Nin Tarımsal Yapısı Ve Mekanizasyon Durumu", Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 28(2), 89-100. (Yayın No: 643599)


Ulusal Hakemli Dergilerdeki Makaleler

ÖZGÜVEN M M, TÜRKER U, (2010). "Application Of Precision Farming İn Turkey Comparative Analysis Of Wheat Cotton And Corn Production", Journal Of Agricultural Machinery Science, 6(2), 127-135. (Yayın No: 643426)

BEYAZ A, OZGUVEN M M, OZTURK R, ACAR, A I, (2009). "Volume Determination Of Kahramanmaras Red Pepper Capsicum Annuum L By Using Image Analysis Technique", Journal Of Agricultural Machinery Science, 5(1), 103-108. (Yayın No: 643728)


Diğer Dergilerdeki Makaleler

ÖZGÜVEN MEHMET METİN, (2018). "Biyosensörlerin Tarımda Kullanımı", Tarım Türk Dergisi, (70), 106-111. (Yayın No: 4207480)

ÖZGÜVEN MEHMET METİN, (2017). "Hassas Hayvansal Üretim", Tarım Türk Dergisi Hayvancılık, 1(68), 28-31. (Yayın No: 3758153)

KASAP A, ÖZGÜVEN MM, (2012). "Türkiye Tarım Makinaları Sektöründe Dış Ticaret", Agroworld Tarım Dünyası, (11), 24-26. (Yayın No: 644456)

KASAP A, ÖZGÜVEN M M, FİAT S, (2012). "Biyoyakıtlar Ve Önemi", Agroworld Tarım Dünyası, (9), 44-46. (Yayın No: 643963)

Bildiriler

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında(proceedings) basılan bildiriler :

ÖZGÜVEN MEHMET METİN (2019). Teknoloji Kavramları ve Farkları. International Erciyes Agriculture, Animal Food Sciences Conference 24-27 April 2019 - Erciyes University - Kayseri/Turkiye (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:5023183)

ÖZGÜVEN MEHMET METİN,TARHAN SEFA (2019). Süt Sığırlarının Hareketlerinin İzlenmesi İçin Yeni Bir Pedometre Tasarımı. International Erciyes Agriculture, Animal Food Sciences Conference 24-27 April 2019 - Erciyes University - Kayseri/Turkiye (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:5023184)

ALTAŞ ZİYA,ÖZGÜVEN MEHMET METİN,YANAR YUSUF (2019). Bitki Hastalık ve Zararlı Düzeylerinin Belirlenmesinde Görüntü İşleme Tekniklerinin Kullanımı: Şeker Pancarı Yaprak Leke Hastalığı Örneği. International Erciyes Agriculture, Animal Food Sciences Conference 24-27 April 2019 - Erciyes University - Kayseri/Turkiye (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:5023188)

Uygun Tahsin,ÖZGÜVEN MEHMET METİN,ALTAŞ ZİYA (2019). Lidar (Light Detection And Ranging) Sensörlerin Tarımda Kullanımı. International Erciyes Agriculture, Animal Food Sciences Conference 24-27 April 2019 - Erciyes University - Kayseri/Turkiye (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:5023190)

Terzi İsmail,ÖZGÜVEN MEHMET METİN,ALTAŞ ZİYA,Uygun Tahsin (2019). Tarımda Yapay Zeka Kullanımı. International Erciyes Agriculture, Animal Food Sciences Conference 24-27 April 2019 - Erciyes University - Kayseri/Turkiye (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:5023192)

Terzi İsmail,ÖZGÜVEN MEHMET METİN,ALTAŞ ZİYA (2019). Tarımda Modelleme ve Simülasyon Kullanımı. International Erciyes Agriculture, Animal Food Sciences Conference 24-27 April 2019 - Erciyes University - Kayseri/Turkiye (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:5023193)

ÖZGÜVEN MEHMET METİN,ALTAŞ ZİYA,Uygun Tahsin,Terzi İsmail (2019). Sürdürülebilir Tarım için Hassas Tarım Uygulamalarının Önemi. 3. Uluslararası ÜNİDOKAP Karadeniz Sempozyumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:5374612)

ÖZGÜVEN MEHMET METİN (2019). Tarım Robotlarının Sürdürülebilir Tarıma Katkıları. 3. Uluslararası ÜNİDOKAP Karadeniz Sempozyumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:5374623)

YILDIZ ADİL KORAY,ÖZGÜVEN MEHMET METİN (2018). Hassas Hayvansal Üretim Uygulamaları ve Yozgat Hayvancılığında Uygulanabilirliği. Uluslararası Bozok Sempozyumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4617353)

YILDIZ ADİL KORAY,ÖZGÜVEN MEHMET METİN (2018). Hassas Tarım ve Yozgat İlinde Uygulanabilirliği. Uluslararası Bozok Sempozyumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4617337)

ÖZGÜVEN MEHMET METİN,SUSAM TEKİN,TARHAN SEFA (2014). Determination of Potential of Biomass Energy and Logistics Infrastructure. 12th International Congress on Mechanization and Energy in Agriculture Congress (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:3078581)

YILDIZ ADİL KORAY,TARHAN SEFA,ÖZGÜVEN MEHMET METİN (2011). Acoustic Communication Among Insects And Its Use In Agriculture. Proceedings of 11Th International Congress On Mechanization And Energy İn Agriculture Congress (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:3076419)

ÖZGÜVEN MEHMET METİN (2011). Determination of Sound Levels of Harvest and Post Harvest Machines. Proceedings of 11th International Congress on Mechanization and Energy in Agriculture Congress (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:3076077)

EMİNOĞLU MAKSUT BARIŞ,ÖZGÜVEN MEHMET METİN,BEYAZ ABDULLAH,ÖZTÜRK RAMAZAN,ACAR ALİ İHSAN (2009). Determining Postural Discomfort at Working with Power Tiller. Energy Efficiency and Agricultural Engineering Fourth International Scientific Conferance (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:3076861)

BEYAZ ABDULLAH,ÖZGÜVEN MEHMET METİN,ÖZTÜRK RAMAZAN,ACAR ALİ İHSAN,TÜRKER UFUK (2009). Image Analyze Technique for Measurements of Apple and Peach Tree Canopy Volume. Energy Efficiency And Agricultural Engineering Fourth International Scientific Conferance (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:3076710)


Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler :

TARHAN SEFA,ÖZGÜVEN MEHMET METİN,ERTUĞRUL MURAT (2015). Süt Sığırı İşletmelerindeki Bilgi Teknolojileri Uygulamaları. GAP VII. TARIM KONGRESİ (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:3079322)

Tan Mustafa,ÖZGÜVEN MEHMET METİN,TARHAN SEFA (2015). Drone Sistemlerin Hassas Tarımda Kullanımı. 29. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi ve Enerji Kongresi (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:3079176)

YILDIZ ADİL KORAY,ÖZGÜVEN MEHMET METİN,TARHAN SEFA (2015). Tarımsal Araştırmalarda Yapay Sinir Ağları Kullanımı ve Geliştirici Yazılımlar. 1. Ulusal Biyosistem Mühendisliği Kongresi (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:3078992)

TAN MUSTAFA,ÖZGÜVEN MEHMET METİN,TARHAN SEFA (2013). Tarımda Radyo Frekans RF İletişim Uygulamaları. 28. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:3077257)

YILDIZ ADİL KORAY,TARHAN SEFA,ÖZGÜVEN MEHMET METİN (2013). Tarımda Yapay Zekâ Uygulamaları. 28. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:3077013)

ÖZGÜVEN MEHMET METİN,YARDIM MUZAFFER HAKAN,ÇİĞDEM ALİM,KURU TALİP (2012). Tokat Belediyesi Evsel Atıksu Arıtma Tesisinde Biyogaz Üretim Aşamaları. 27. Tarımsal Mekanizasyon Ulusal Kongresi (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:3078351)

KASAP ALİ,ÖZGÜVEN MEHMET METİN,ALTUNTAŞ EBUBEKİR,BAYRAM Mustafa (2012). Tokat İli Tarımsal Mekanizasyon Düzeyi. Tokat Sempozyumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:3078111)

KARAMAN SEDAT,ÖZGÜVEN MEHMET METİN (2012). Tokat İlinin Yenilenebilir Enerji Potansiyeli. Tokat Sempozyumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:3077912)

KASAP ALİ,ERGÜNEŞ GAZANFER,TARHAN SEFA,ÖZGÜVEN MEHMET METİN,POLATCI HAKAN (2012). Enerji Tarımı Ve Biyoyakıtlar Vizyon Anketi. Enerji Tarımı ve Biyoyakıtlar 2. Ulusal Çalıştayı (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:3077453)

ÖZGÜVEN MEHMET METİN,KARAMAN SEDAT (2012). Hassas Sulama Teknolojileri. 27. Tarımsal Mekanizasyon Ulusal Kongresi (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:3075331)

ÖZGÜVEN MEHMET METİN,TÜRKER UFUK (2010). Hassas Tarım Uygulamasıyla Türkiye de Buğday Pamuk ve Mısır Üretiminin Karşılaştırmalı İncelenmesi. Tarımsal Mekanizasyon 26. Ulusal Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:3079672)

BEYAZ ABDULLAH,ÖZGÜVEN MEHMET METİN,ÖZTÜRK RAMAZAN,ACAR ALİ İHSAN (2009). Kahramanmaraş Kırmızıbiberinde Capsicum annuum L Görüntü Analiz Yöntemi İle Hacim Belirlenmesi. Tarımsal Mekanizasyon 25. Ulusal Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:3079789)

kitaplar ve kitap bölümleri

Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplar :

Yenilenebilir Enerji Kaynakları (2018)., ÖZGÜVEN MEHMET METİN, Akfon Yayınları, Sayfa Sayısı: 240, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 4473954)

Hassas Tarım (2018)., ÖZGÜVEN MEHMET METİN, Akfon Yayınları, Sayfa Sayısı: 334, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 4473949)

Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplardaki Bölümler :

Bilgi Teknolojilerinin Tarımda Kullanımı Handbook Of Agricultural Engineering Volume Vı Information Technology (2015)., ÖZGÜVEN MEHMET METİN, Asabe. American Society Of Agricultural Engineers., Editör: Sefa Tarhan Ve Mehmet Metin Özgüven, Sayfa Sayısı: 575, İngilizce(Kitap Tercümesi), (Yayın No: 2126179)

Bilgi Teknolojilerinin Tarımda Kullanımı Handbook Of Agricultural Engineering Volume Vı Information Technology (2015)., TARHAN SEFA,ÖZGÜVEN MEHMET METİN,BEYAZ ABDULLAH, Asabe. American Society Of Agricultural Engineers, Editör: Sefa Tarhan Ve Mehmet Metin Özgüven, Sayfa Sayısı: 575, İngilizce(Kitap Tercümesi), (Yayın No: 2126413)

Bilgi Teknolojilerinin Tarımda Kullanımı Handbook Of Agricultural Engineering Volume Vı Information Technology (2015)., YAŞAR EBUBEKİR,TARHAN SEFA,ÖZGÜVEN MEHMET METİN, Asabe. American Society Of Agricultural Engineers, Editör: Sefa Tarhan Ve Mehmet Metin Özgüven, Sayfa Sayısı: 575, İngilizce(Kitap Tercümesi), (Yayın No: 2126693)

Bilgi Teknolojilerinin Tarımda Kullanımı Handbook Of Agricultural Engineering Volume Vı Information Technology (2015)., TARHAN SEFA,ÖZGÜVEN MEHMET METİN,BEYAZ ABDULLAH, Asabe. American Society Of Agricultural Engineers., Editör: Sefa Tarhan Ve Mehmet Metin Özgüven, Sayfa Sayısı: 575, İngilizce(Kitap Tercümesi), (Yayın No: 2125864)

sanatsal faaliyetler

projeler ve patentler

Projelerde Yaptığı Görevler:

"Tokat İli Meyve Ürünlerinde Çoğaltma ve Muhafaza Yöntemleriyle Katma Değerinin Arttırılması", Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç), Araştırmacı, 01.01.2017-31.12.2017 (Tamamlandı) (ULUSAL)

"Süt Sağım Sistemlerinin Deney ve Test Laboratuvarı Kurulması", Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü, 25.04.2013-25.04.2014 (Tamamlandı) (ULUSAL)

"Bilimsel Araştırma Projeleri Otomasyon Sisteminin Kurulması", Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü, 25.06.2015-24.12.2015 (Tamamlandı) (ULUSAL)

"Çok Amaçlı Tarım Robotunun Geliştirilmesi", Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü, 21.10.2014-24.12.2015 (Tamamlandı) (ULUSAL)

"Osmanlı Çileği Yetiştirilecek Prototip Bir Seranın Tasarım ve İmalatının Yapılması", Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü, 21.10.2014-22.10.2015 (Tamamlandı) (ULUSAL)

"Osmanlı Çileği Yetiştirilecek Prototip Bir Seranın Otomosyon Sisteminin Geliştirilmesi", Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü, 21.10.2014-21.10.2015 (Tamamlandı) (ULUSAL)

"Akıllı Sulama Sisteminin Geliştirilmesi", Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü, 19.01.2016-16.06.2016 (Tamamlandı) (ULUSAL)

"Görüntü İşleme Tekniği Kullanılarak Geliştirilecek Platform Üzerinden Hıyar Bitkisinden Alınan Görüntülerle İki Noktalı Kırmızı Örümcek (Tetranychus Urticae Koch.) Zarar Düzeyinin Belirlenmesi", TÜBİTAK PROJESİ, Yürütücü, 15.11.2018-15.11.2019 (Tamamlandı) (ULUSAL)

"Tokat İlinde Traktör ve Tarım Makinaları Kullanımından Kaynaklanan İş Kazalarının İş Güvenliği Açısından Değerlendirilmesi", Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı, 27.03.2014-14.10.2014 (Tamamlandı) (ULUSAL)

"Süt Sağım Sistemleri Deney ve Test Laboratuvar Olanaklarının Geliştirilmesi", Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü, 14.05.2014-13.05.2015 (Tamamlandı) (ULUSAL)

"Mekatronik Deney Sistemlerinin Kurulması", Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü, 10.10.2012-10.10.2013 (Tamamlandı) (ULUSAL)

"Radyo Frekanslı RF Pedometre Tasarımı", Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü, 25.04.2013-07.03.2016 (Tamamlandı) (ULUSAL)

"Büyük Ölçekli Süt Çiftliklerinde Sığırların Sağlık Ve Kızgınlık Durumlarının Tesbitine Yönelik Yeni Bir Otomasyon Sisteminin Geliştirilmesi", TÜBİTAK PROJESİ, Yürütücü, 01.04.2014-01.10.2017 (Tamamlandı) (ULUSAL)

"Modern Hayvancılık İşletmelerinde Hayvanların Sağlık Durumlarındaki Değişimlerin İzlenmesinde Kullanılabilecek Yeni Bir Otomasyon Sisteminin Geliştirilmesi", TÜBİTAK PROJESİ, Araştırmacı, 01.02.2017 (Devam Ediyor) (ULUSAL)

patentler

 

Üniversite Dışı Deneyim

Üniversite Dışı Deneyim

Kurslar:

Robotik Kodlama ve Yazılım Eğitimi, Robotik Kodlama ve Yazılım Eğitimi verilmiştir., Tokat Karşıyaka Ortaokulu, Kurs, 05.03.2019-16.04.2019 (Ulusal)

Akademik Çeviri Eğitimi, Özgün olarak Mühendislik yaklaşımıyla İngilizce’den Türkçe’ye çeviri tekniği geliştirilmiştir. Tekniğin uygulanması mühendislikte karşılaşılan bir matematik probleminin çözümü veya bir algoritma geliştirme çalışmasına benzerdir. İngilizceden Türkçeye çeviri dil bilgisinde bulunan kurallar sistematik hale getirilerek öğretilmektedir., TOGÜSEM, Kurs, 30.09.2019-25.10.2019 (Ulusal)

çalıştay

 

sertifika

 

araştırma

 

çalışma

 

rapor

 

 

 
E-Posta Adresi:metin.ozguven@gop.edu.tr
Öğrenim Durumu

Doktora
2003-2009
Ankara Üniversitesi
Fen Bilimleri Enstitüsü/Tarım Makinaları (Dr)

Tez Adı:Hassas Uygulamalı Tarım Teknolojilerinin Üretim Ekonomisi Ve Ülkemizdeki Bazı Tarımsal Ürünlerin Üretiminde Kullanılabilme Olanakları
Yüksek Lisans
1998-2000
Ankara Üniversitesi
Fen Bilimleri Enstitüsü/Tarım Makineleri Ve Teknolojileri Mühendisliği (Yl) (Tezli)

Tez Adı:Bazı Tarım Makinalarına Ait Ses Düzeylerinin Belirlenmesi
Lisans
1993-1997
Ankara Üniversitesi
Ziraat Fakültesi/Tarım Makineleri BölümüAkademik Görevler

Yardımcı Doçent
2010-
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ ZİRAAT FAKÜLTESİ/ BİYOSİSTEM MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ/ TARIMDA MAKİNE SİSTEMLERİ ANABİLİM DALI
Yardımcı Doçent
2011-2011
North Carolina State University/ Agricultural Faculty/ Biological & Agricultural Engineering/ Agricultural Machinery Systems Engineering


Dersler *

Öğrenim DiliDers Saati
Lisans
(2018-2019)SENSÖRLER VE BİYOSENSÖRLERTürkçe3
(2018-2019)BİYOSİSTEM MÜHENDİSLİĞİNDE OTOMASYONTürkçe3
(2018-2019)ELEKTRİK VE ELEKTRONİKTürkçe4
(2017-2018)BİYOSİSTEM MÜHENDİSLİĞİNDE ENSTRÜMANTASYONTürkçe4
(2017-2018)SERA MEKANİZASYONUTürkçe2
Yüksek Lisans
(2017-2018)TARIM MAKİNALARINDA KALİTE KONTROLÜ VE STANDARDİZASYONTürkçe1
(2017-2018)HASSAS TARIM TEKNOLOJİLERİTürkçe3
Doktora
(2018-2019)TARIMSAL OTOMASYONTürkçe3
(2018-2019)HASSAS HAYVANSAL ÜRETİM UYGULAMALARITürkçe3
(2018-2019)BİLGİ TEKNOLOJİLERİNİN TARIMDA KULLANIMITürkçe3
(2017-2018)HASSAS HAYVANSAL ÜRETİM UYGULAMALARITürkçe3
* Son iki yılda verdigi lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler


Yönetilen Tezler

1.Duygunur ÖZCEN, (2019)., "Karma Yem Üretiminde Yem Üretiminde Soğutucudan Geçen Yemin Toz Dönüş Sürelerinde İyileştirme Yapılarak Yem Üretim Kapasitesinin Artırılması ve Enerji Tasarrufu Sağlanması", Yüksek Lisans
2.Mustafa TAN, (2016)., "Radyo frekanslı (RF) pedometre tasarımı", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Biyosistem Mühendisliği Anabilim Dalı, Yüksek Lisans
3.Adil Koray YILDIZ, (2016)., "Büyükbaş hayvanlarda kızgınlığın (östrus) hareketlilik ve çevre verilerinden yararlanarak yapay sinir ağları ile belirlenmesi", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Biyosistem Mühendisliği Anabilim Dalı, Doktora
4.Ziya ALTAŞ, (2017)., "Drone kullanılarak görüntü işleme tekniği ile şeker pancarı yaprak lekesi hastalık (Cercospora beticola) düzeyinin belirlenmesi", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Biyosistem Mühendisliği Anabilim Dalı, Yüksek Lisans
5.Veysel Kaya YIĞMATEPE, (2017)., "Sultansuyu Tarım İşletmesi süt sığırcılığı faaliyetlerinde girdi ve maliyetlerin belirlenmesi", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Biyosistem Mühendisliği Anabilim Dalı, Yüksek Lisans
6.Duygunur ÖZCEN, (2019)., "Karma yem üretiminde yem üretiminde soğutucudan geçen yemin toz dönüş sürelerinde iyileştirme yapılarak yem üretim kapasitesinin artırılması ve enerji tasarrufu sağlanması", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Biyosistem Mühendisliği Anabilim Dalı, Yüksek Lisans
7.Tahsin UYGUN, (2019)., "Görüntü işleme tekniği kullanılarak iki noktalı kırmızı örümcek (Tetranychus urticae Koch.) zarar düzeyinin belirlenmesi", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Biyosistem Mühendisliği Anabilim Dalı, Yüksek Lisans


Editörlük

1.Probe-Plant Animal Sciences(ICMJE,Creative Commons, Google Scholar, vb), Dergi, Universe Scientific Publishing Pte. Ltd.
2.Probe-Agriculture Sciences(ICMJE,Creative Commons, Google Scholar, vb), Dergi, Universe Scientific Publishing Pte. Ltd.
3.Probe-Agriculture Agricultural Sciences(ICMJE,Creative Commons, Google Scholar vb), Dergi, Universe Scientific Publishing Pte. Ltd.
4.Bilgi Teknolojilerinin Tarımda Kullanımı Handbook of Agricultural Engineering Volume VI Information Technology, Editör, ASABE. American Society of Agricultural Engineers, 06.03.2015 - 06.03.2015


Eserler
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:
1.ÖZGÜVEN MEHMET METİN,ADEM KEMAL (2019). Automatic Detection and Classification of Leaf Spot Disease in Sugar Beet using Deep Learning Algorithms. PHYSICA A-STATISTICAL MECHANICS AND ITS APPLICATIONS, 535(122537), 1-8., Doi: https://doi.org/10.1016/j.physa.2019.122537 (Yayın No: 5203473)
2.ÖZGÜVEN MEHMET METİN,YILMAZ GÜNGÖR,ADEM KEMAL,KÖZKURT CEMİL (2019). Use of Support Vector Machines and Artificial Neural Network Methods in Variety Improvement Studies: Potato Example. Current Investigations İn Agriculture And Current Research, 6(1), 706-712., Doi: 10.32474/CIACR.2019.06.000229 (Yayın No: 4809266)
3.TÜRKER UFUK,Talepbour Babak,ÖZGÜVEN MEHMET METİN (2019). Development of a Row Type Variable Rate Fertilizer Machine and Performance Assessment. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 36(1), 36-44., Doi: 10.13002/jafag4575 (Yayın No: 4882436)
4.ÖZGÜVEN MEHMET METİN (2018). The Newest Agricultural Technologies. Current investigations in Agriculture and Current Research, 5(1), 573-580., Doi: 10.32474/CIACR.2018.05.000201 (Yayın No: 4473958)
5.TAŞOVA MUHAMMED,ÖZGÜVEN MEHMET METİN (2018). Tarımsal Otomasyonda Yeni Yaklaşım: Konuşan Bitki Ve Konuşan Meyve. Gaziosmanpaşa Bilimsel Araştırma Dergisi, 7(3), 85-92. (Yayın No: 4617280)
6.ALTAŞ ZİYA,ÖZGÜVEN MEHMET METİN,YANAR YUSUF (2018). Determination of Sugar Beet Leaf Spot Disease Level (Cercospora Beticola Sacc.) with Image Processing Technique by Using Drone. Current Investigations in Agriculture and Current Research, 5(3), 621-631., Doi: 10.32474/CIACR.2018.05.000214 (Yayın No: 4505398)
7.Tan Mustafa,ÖZGÜVEN MEHMET METİN (2017). Design of Pedometer with Radio Frequency (RF). Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 34(3), 57-64. (Yayın No: 3663728)
8.ÖZGÜVEN MEHMET METİN,TAN MUSTAFA (2017). Kızgınlık Tespitinde Kullanılan Pedometrelerde Kablosuz Veri İletim Yöntemleri. Gaziosmanpaşa Bilimsel Araştırma Dergisi, 661-69. (Yayın No: 3844367)
9.ÖZGÜVEN MEHMET METİN,TAN MUSTAFA,KÖZKURT CEMİL,YARDIM MUZAFFER HAKAN,ÖZSOY MUSTAFA,SABANCI ERAY (2016). Çok Amaçlı Tarım Robotunun Geliştirilmesi. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 33108-116. (Yayın No: 2888837)
10.DİLMAÇ MESUT,ÖZGÜVEN FATMA EDA,ÖZGÜVEN MEHMET METİN (2016). Tokat Atıksu Arıtma Tesisinde Biyogaz ve Elektrik Üretim Kapasitesinin Belirlenmesi. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 33(2), 28-33., Doi: 10.13002/jafag941 (Yayın No: 2888839)
11.ÖZGÜVEN MEHMET METİN,TARHAN SEFA,POLATCI HAKAN,TELCİ İSA (2016). A New Way to Improve the Drying Kinetics and Final Quality of Peppermint. Journal of Essential Oil Bearing Plants, 19(6), 1368-1379., Doi: 10.1080/0972060X.2016.1205522 (Yayın No: 2888846)
12.ÖZGÜVEN MEHMET METİN (2012). Kapalı Alanlarda Kullanılan Bazı Hasat Sonrası Tarım Makinalarının Gürültü Haritalarının İncelenmesi. Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi, 9(3), 45-53. (Yayın No: 642409)
13.ÖZGÜVEN M M, TÜRKER U (2010). Hassas Tarım Teknolojilerinin Üretim Ekonomisi ve Ülkemizde Mısır Üretiminde Kullanılabilme Olanakları. Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi, 7(1), 55-70. (Yayın No: 642805)
14.ÖZGÜVEN M M, TÜRKER U (2010). Hassas Uygulamalı Tarım Teknolojilerinin Üretim Ekonomisi ve Ülkemizde Pamuk Üretiminde Kullanılabilme Olanakları. Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 7(1), 23-33. (Yayın No: 643032)
15.ÖZGÜVEN MEHMET METİN,TÜRKER UFUK,BEYAZ ABDULLAH (2009). Türkiye nin Tarımsal Yapısı ve Mekanizasyon Durumu. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 28(2), 89-100. (Yayın No: 643599)
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :
1.ÖZGÜVEN M M, TÜRKER U (2010). Application of Precision Farming in Turkey Comparative Analysis of Wheat Cotton and Corn Production. Journal of Agricultural Machinery Science, 6(2), 127-135. (Yayın No: 643426)
2.BEYAZ A, OZGUVEN M M, OZTURK R, ACAR, A I (2009). Volume Determination of Kahramanmaras Red Pepper Capsicum Annuum L by Using Image Analysis Technique. Journal of Agricultural Machinery Science, 5(1), 103-108. (Yayın No: 643728)
Diğer Dergilerdeki Makaleler :
1.ÖZGÜVEN MEHMET METİN (2018). Biyosensörlerin Tarımda Kullanımı. Tarım Türk Dergisi, (70), 106-111. (Yayın No: 4207480)
2.ÖZGÜVEN MEHMET METİN (2017). Hassas Hayvansal Üretim. Tarım Türk Dergisi Hayvancılık, 1(68), 28-31. (Yayın No: 3758153)
3.KASAP A, ÖZGÜVEN MM (2012). Türkiye Tarım Makinaları Sektöründe Dış Ticaret. Agroworld Tarım Dünyası, (11), 24-26. (Yayın No: 644456)
4.KASAP A, ÖZGÜVEN M M, FİAT S (2012). Biyoyakıtlar ve Önemi. Agroworld Tarım Dünyası, (9), 44-46. (Yayın No: 643963)


Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında(proceedings) basılan bildiriler :
1.Terzi İsmail,ÖZGÜVEN MEHMET METİN,ALTAŞ ZİYA (2019). Tarımda Modelleme ve Simülasyon Kullanımı. International Erciyes Agriculture, Animal Food Sciences Conference 24-27 April 2019 - Erciyes University - Kayseri/Turkiye (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:5023193)
2.ÖZGÜVEN MEHMET METİN (2019). Teknoloji Kavramları ve Farkları. International Erciyes Agriculture, Animal Food Sciences Conference 24-27 April 2019 - Erciyes University - Kayseri/Turkiye (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:5023183)
3.ÖZGÜVEN MEHMET METİN,TARHAN SEFA (2019). Süt Sığırlarının Hareketlerinin İzlenmesi İçin Yeni Bir Pedometre Tasarımı. International Erciyes Agriculture, Animal Food Sciences Conference 24-27 April 2019 - Erciyes University - Kayseri/Turkiye (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:5023184)
4.ALTAŞ ZİYA,ÖZGÜVEN MEHMET METİN,YANAR YUSUF (2019). Bitki Hastalık ve Zararlı Düzeylerinin Belirlenmesinde Görüntü İşleme Tekniklerinin Kullanımı: Şeker Pancarı Yaprak Leke Hastalığı Örneği. International Erciyes Agriculture, Animal Food Sciences Conference 24-27 April 2019 - Erciyes University - Kayseri/Turkiye (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:5023188)
5.Uygun Tahsin,ÖZGÜVEN MEHMET METİN,ALTAŞ ZİYA (2019). Lidar (Light Detection And Ranging) Sensörlerin Tarımda Kullanımı. International Erciyes Agriculture, Animal Food Sciences Conference 24-27 April 2019 - Erciyes University - Kayseri/Turkiye (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:5023190)
6.Terzi İsmail,ÖZGÜVEN MEHMET METİN,ALTAŞ ZİYA,Uygun Tahsin (2019). Tarımda Yapay Zeka Kullanımı. International Erciyes Agriculture, Animal Food Sciences Conference 24-27 April 2019 - Erciyes University - Kayseri/Turkiye (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:5023192)
7.YILDIZ ADİL KORAY,TARHAN SEFA,ÖZGÜVEN MEHMET METİN (2011). Acoustic Communication Among Insects And Its Use In Agriculture. Proceedings of 11Th International Congress On Mechanization And Energy İn Agriculture Congress (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:3076419)
8.ÖZGÜVEN MEHMET METİN (2011). Determination of Sound Levels of Harvest and Post Harvest Machines. Proceedings of 11th International Congress on Mechanization and Energy in Agriculture Congress (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:3076077)
9.ÖZGÜVEN MEHMET METİN,ALTAŞ ZİYA,Uygun Tahsin,Terzi İsmail (2019). Sürdürülebilir Tarım için Hassas Tarım Uygulamalarının Önemi. 3. Uluslararası ÜNİDOKAP Karadeniz Sempozyumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:5374612)
10.ÖZGÜVEN MEHMET METİN (2019). Tarım Robotlarının Sürdürülebilir Tarıma Katkıları. 3. Uluslararası ÜNİDOKAP Karadeniz Sempozyumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:5374623)
11.YILDIZ ADİL KORAY,ÖZGÜVEN MEHMET METİN (2018). Hassas Hayvansal Üretim Uygulamaları ve Yozgat Hayvancılığında Uygulanabilirliği. Uluslararası Bozok Sempozyumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4617353)
12.YILDIZ ADİL KORAY,ÖZGÜVEN MEHMET METİN (2018). Hassas Tarım ve Yozgat İlinde Uygulanabilirliği. Uluslararası Bozok Sempozyumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4617337)
13.ÖZGÜVEN MEHMET METİN,SUSAM TEKİN,TARHAN SEFA (2014). Determination of Potential of Biomass Energy and Logistics Infrastructure. 12th International Congress on Mechanization and Energy in Agriculture Congress (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:3078581)
14.EMİNOĞLU MAKSUT BARIŞ,ÖZGÜVEN MEHMET METİN,BEYAZ ABDULLAH,ÖZTÜRK RAMAZAN,ACAR ALİ İHSAN (2009). Determining Postural Discomfort at Working with Power Tiller. Energy Efficiency and Agricultural Engineering Fourth International Scientific Conferance (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:3076861)
15.BEYAZ ABDULLAH,ÖZGÜVEN MEHMET METİN,ÖZTÜRK RAMAZAN,ACAR ALİ İHSAN,TÜRKER UFUK (2009). Image Analyze Technique for Measurements of Apple and Peach Tree Canopy Volume. Energy Efficiency And Agricultural Engineering Fourth International Scientific Conferance (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:3076710)
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler :
1.TARHAN SEFA,ÖZGÜVEN MEHMET METİN,ERTUĞRUL MURAT (2015). Süt Sığırı İşletmelerindeki Bilgi Teknolojileri Uygulamaları. GAP VII. TARIM KONGRESİ (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:3079322)
2.KASAP ALİ,ERGÜNEŞ GAZANFER,TARHAN SEFA,ÖZGÜVEN MEHMET METİN,POLATCI HAKAN (2012). Enerji Tarımı Ve Biyoyakıtlar Vizyon Anketi. Enerji Tarımı ve Biyoyakıtlar 2. Ulusal Çalıştayı (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:3077453)
3.ÖZGÜVEN MEHMET METİN,TÜRKER UFUK (2010). Hassas Tarım Uygulamasıyla Türkiye de Buğday Pamuk ve Mısır Üretiminin Karşılaştırmalı İncelenmesi. Tarımsal Mekanizasyon 26. Ulusal Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:3079672)
4.YILDIZ ADİL KORAY,ÖZGÜVEN MEHMET METİN,TARHAN SEFA (2015). Tarımsal Araştırmalarda Yapay Sinir Ağları Kullanımı ve Geliştirici Yazılımlar. 1. Ulusal Biyosistem Mühendisliği Kongresi (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:3078992)
5.ÖZGÜVEN MEHMET METİN,YARDIM MUZAFFER HAKAN,ÇİĞDEM ALİM,KURU TALİP (2012). Tokat Belediyesi Evsel Atıksu Arıtma Tesisinde Biyogaz Üretim Aşamaları. 27. Tarımsal Mekanizasyon Ulusal Kongresi (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:3078351)
6.ÖZGÜVEN MEHMET METİN,KARAMAN SEDAT (2012). Hassas Sulama Teknolojileri. 27. Tarımsal Mekanizasyon Ulusal Kongresi (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:3075331)
7.TAN MUSTAFA,ÖZGÜVEN MEHMET METİN,TARHAN SEFA (2013). Tarımda Radyo Frekans RF İletişim Uygulamaları. 28. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:3077257)
8.YILDIZ ADİL KORAY,TARHAN SEFA,ÖZGÜVEN MEHMET METİN (2013). Tarımda Yapay Zekâ Uygulamaları. 28. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:3077013)
9.Tan Mustafa,ÖZGÜVEN MEHMET METİN,TARHAN SEFA (2015). Drone Sistemlerin Hassas Tarımda Kullanımı. 29. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi ve Enerji Kongresi (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:3079176)
10.KASAP ALİ,ÖZGÜVEN MEHMET METİN,ALTUNTAŞ EBUBEKİR,BAYRAM Mustafa (2012). Tokat İli Tarımsal Mekanizasyon Düzeyi. Tokat Sempozyumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:3078111)
11.KARAMAN SEDAT,ÖZGÜVEN MEHMET METİN (2012). Tokat İlinin Yenilenebilir Enerji Potansiyeli. Tokat Sempozyumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:3077912)
12.BEYAZ ABDULLAH,ÖZGÜVEN MEHMET METİN,ÖZTÜRK RAMAZAN,ACAR ALİ İHSAN (2009). Kahramanmaraş Kırmızıbiberinde Capsicum annuum L Görüntü Analiz Yöntemi İle Hacim Belirlenmesi. Tarımsal Mekanizasyon 25. Ulusal Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:3079789)


Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar veya kitaplardaki bölümler:
Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar:
1.Yenilenebilir Enerji Kaynakları (2018)., ÖZGÜVEN MEHMET METİN, Akfon Yayınları, Sayfa Sayısı: 240, Türkçe, Bilimsel Kitap, (Yayın No: 4473954)
2.Hassas Tarım (2018)., ÖZGÜVEN MEHMET METİN, Akfon Yayınları, Sayfa Sayısı: 334, Türkçe, Bilimsel Kitap, (Yayın No: 4473949)
Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar veya kitaplardaki bölümler:
Yazılan ulusal/uluslararası kitaplardaki bölümler:
1.Bilgi Teknolojilerinin Tarımda Kullanımı Handbook of Agricultural Engineering Volume VI Information Technology (2015)., ÖZGÜVEN MEHMET METİN, Asabe. American Society Of Agricultural Engineers., Editör: Sefa Tarhan Ve Mehmet Metin Özgüven, Sayfa Sayısı: 575, İngilizce, Kitap Tercümesi, (Yayın No: 2126179)
2.Bilgi Teknolojilerinin Tarımda Kullanımı Handbook of Agricultural Engineering Volume VI Information Technology (2015)., TARHAN SEFA,ÖZGÜVEN MEHMET METİN,BEYAZ ABDULLAH, Asabe. American Society Of Agricultural Engineers, Editör: Sefa Tarhan Ve Mehmet Metin Özgüven, Sayfa Sayısı: 575, İngilizce, Kitap Tercümesi, (Yayın No: 2126413)
3.Bilgi Teknolojilerinin Tarımda Kullanımı Handbook of Agricultural Engineering Volume VI Information Technology (2015)., YAŞAR EBUBEKİR,TARHAN SEFA,ÖZGÜVEN MEHMET METİN, Asabe. American Society Of Agricultural Engineers, Editör: Sefa Tarhan Ve Mehmet Metin Özgüven, Sayfa Sayısı: 575, İngilizce, Kitap Tercümesi, (Yayın No: 2126693)
4.Bilgi Teknolojilerinin Tarımda Kullanımı Handbook of Agricultural Engineering Volume VI Information Technology (2015)., TARHAN SEFA,ÖZGÜVEN MEHMET METİN,BEYAZ ABDULLAH, Asabe. American Society Of Agricultural Engineers., Editör: Sefa Tarhan Ve Mehmet Metin Özgüven, Sayfa Sayısı: 575, İngilizce, Kitap Tercümesi, (Yayın No: 2125864)


Projelerde Yaptığı Görevler:

1.Tokat İli Meyve Ürünlerinde Çoğaltma ve Muhafaza Yöntemleriyle Katma Değerinin Arttırılması, Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç), Araştırmacı, 01.01.2017-31.12.2017 (Tamamlandı) (ULUSAL)
2.Süt Sağım Sistemlerinin Deney ve Test Laboratuvarı Kurulması, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü, 25.04.2013-25.04.2014 (Tamamlandı) (ULUSAL)
3.Bilimsel Araştırma Projeleri Otomasyon Sisteminin Kurulması, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü, 25.06.2015-24.12.2015 (Tamamlandı) (ULUSAL)
4.Çok Amaçlı Tarım Robotunun Geliştirilmesi, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü, 21.10.2014-24.12.2015 (Tamamlandı) (ULUSAL)
5.Osmanlı Çileği Yetiştirilecek Prototip Bir Seranın Tasarım ve İmalatının Yapılması, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü, 21.10.2014-22.10.2015 (Tamamlandı) (ULUSAL)
6.Osmanlı Çileği Yetiştirilecek Prototip Bir Seranın Otomosyon Sisteminin Geliştirilmesi, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü, 21.10.2014-21.10.2015 (Tamamlandı) (ULUSAL)
7.Akıllı Sulama Sisteminin Geliştirilmesi, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü, 19.01.2016-16.06.2016 (Tamamlandı) (ULUSAL)
8.Görüntü İşleme Tekniği Kullanılarak Geliştirilecek Platform Üzerinden Hıyar Bitkisinden Alınan Görüntülerle İki Noktalı Kırmızı Örümcek (Tetranychus Urticae Koch.) Zarar Düzeyinin Belirlenmesi, TÜBİTAK PROJESİ, Yürütücü, 15.11.2018-15.11.2019 (Tamamlandı) (ULUSAL)
9.Tokat İlinde Traktör ve Tarım Makinaları Kullanımından Kaynaklanan İş Kazalarının İş Güvenliği Açısından Değerlendirilmesi, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı, 27.03.2014-14.10.2014 (Tamamlandı) (ULUSAL)
10.Süt Sağım Sistemleri Deney ve Test Laboratuvar Olanaklarının Geliştirilmesi, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü, 14.05.2014-13.05.2015 (Tamamlandı) (ULUSAL)
11.Mekatronik Deney Sistemlerinin Kurulması, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü, 10.10.2012-10.10.2013 (Tamamlandı) (ULUSAL)
12.Radyo Frekanslı RF Pedometre Tasarımı, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü, 25.04.2013-07.03.2016 (Tamamlandı) (ULUSAL)
13.Büyük Ölçekli Süt Çiftliklerinde Sığırların Sağlık Ve Kızgınlık Durumlarının Tesbitine Yönelik Yeni Bir Otomasyon Sisteminin Geliştirilmesi, TÜBİTAK PROJESİ, Yürütücü, 01.04.2014-01.10.2017 (Tamamlandı) (ULUSAL)
14.Modern Hayvancılık İşletmelerinde Hayvanların Sağlık Durumlarındaki Değişimlerin İzlenmesinde Kullanılabilecek Yeni Bir Otomasyon Sisteminin Geliştirilmesi, TÜBİTAK PROJESİ, Araştırmacı, 01.02.2017 (Devam Ediyor) (ULUSAL)
Kurs
1.Akademik Çeviri Eğitimi, Özgün olarak Mühendislik yaklaşımıyla İngilizce’den Türkçe’ye çeviri tekniği geliştirilmiştir. Tekniğin uygulanması mühendislikte karşılaşılan bir matematik probleminin çözümü veya bir algoritma geliştirme çalışmasına benzerdir. İngilizceden Türkçeye çeviri dil bilgisinde bulunan kurallar sistematik hale getirilerek öğretilmektedir., TOGÜSEM, Kurs, 30.09.2019-25.10.2019 (Ulusal)
2.Robotik Kodlama ve Yazılım Eğitimi, Robotik Kodlama ve Yazılım Eğitimi verilmiştir., Tokat Karşıyaka Ortaokulu, Kurs, 05.03.2019-16.04.2019 (Ulusal)