GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ

Kişisel Web Sayfaları

ÇETİN ÇEKİǞ

[ PROFESÖR DOKTOR ]

PROF. DR. Çetin ÇEKİÇ

Ziraat Fakültesi / Bahçe Bitkileri Bölümü

kişisel bilgiler

E-Posta adresi

cetin.cekic@gop.edu.tr

Ofis Bilgisi

 

Telefon & Faks

Cep Telefonu

İş Telefonu

Faks

 

Yazışma Adresi

 

Web Sayfası

 

Sosyal Ağlar

 

kurum bilgileri

Birim

Ziraat Fakültesi 

Bölüm

Bahçe Bitkileri Bölümü 

Anabilim Dalı

Meyve Yetiştirme Ve Islahı Anabilim Dalı 

Eğitim Bilgileri

Öğrenim Durumu

DOKTORA, University Of Reading (1996- 2000)

-

YÜKSEK LİSANS, Gaziosmanpaşa Üniversitesi (1993- 1996)

Fen Bilimleri Enstitüsü - Bahçe Bitkileri (Yl) (Tezli)

LİSANS, Ankara Üniversitesi (1989- 1993)

Ziraat Fakültesi - Bahçe Bitkileri Bölümü

TEZLER

DOKTORA, "Markers For Positional Cloning Of Seasonal Flowering And Runnering Loci İn Fragaria Vesca L.", University Of Reading ,

YÜKSEK LİSANS, "Mahlep (Prenus Mahaleb L.) Tohumlarının Çimlenmesi Üzerine Bazı Uygulamaların Etkileri", Gaziosmanpaşa Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 1996

YABANCI DİLLER

İngilizce

TEMEL ALAN BİLGİSİ

Ziraat, Orman ve Su Ürünleri Temel Alanı - Bahçe Bitkileri Yetiştirme ve Islahı

Mesleki Deneyim

AKADEMİK ÜNVANLAR / GÖREVLER

Akademik Görevler

Profesör, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Ziraat Fakültesi/Bahçe Bitkileri Bölümü/Meyve Yetiştirme Ve Islahı Anabilim Dalı/ (2018- Devam Ediyor)

Doçent, Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Ziraat Fakültesi/Bahçe Bitkileri Bölümü/Meyve Yetiştirme Ve Islahı Anabilim Dalı/ (2012- 2018)

Yardımcı Doçent, Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Ziraat Fakültesi/Bahçe Bitkileri Bölümü/Bahçe Bitkileri Anabilim Dalı/ (2005- 2012)

Araştırma Görevlisi, Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Ziraat Fakültesi/Bahçe Bitkileri Bölümü/Bahçe Bitkileri Anabilim Dalı/ (2000- 2005)

Araştırma Görevlisi, Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Ziraat Fakültesi/Bahçe Bitkileri Bölümü/Bahçe Bitkileri Anabilim Dalı/ (1994- 2000)


İdari Görevler

Yök Bursları Takip Şubesi Sorumlusu, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi

Kalite Kurulu Üyeliği, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi

Fakülte Kurulu Üyeliği, Gaziosmanpaşa Üniversitesi

Öğrenci Etkinlikleri Komisyonu Denetleme Kurulu Üyesi, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi

Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyon Üyeliği, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi

Üniversite Seçmeli Dersler Koordinatörü, Gaziosmanpaşa Üniversitesi

Enstitü Yönetim Kurulu Üyeliği, Gaziosmanpaşa Üniversitesi

Bologna Koordinatörü, Gaziosmanpaşa Üniversitesi

Erasmus Koordinatörü , Gaziosmanpaşa Üniversitesi

Erasmus Koordinatörü , Gaziosmanpaşa Üniversitesi

Eğitim Koordinatörü, Gaziosmanpaşa Üniversitesi

Dekan, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi

Dekan Yardımcısı, Gaziosmanpaşa Üniversitesi

Enstitü Müdürü, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi

Enstitü Müdür Yardımcısı, Gaziosmanpaşa Üniversitesi

verdiği dersler

yönetilen tezler

Yüksek Lisans, Merve Nur AYTAŞ, "Bazı Prunus Türlerinde Muhafaza Sıcaklığının Polen Canlılığı Ve İn-Vitro Çimlenme Kapasitesi Üzerine Etkisi", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Bahçe Bitkileri Ana Bilim Dalı, 2019

Yüksek Lisans, Gökben CANLI, "Farklı Iba Dozlarının Bazı Dut Türlerinin Odun Çeliklerinde Köklenme Performansı Üzerine Etkileri", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Bahçe Bitkileri Ana Bilim Dalı, 2019

Yüksek Lisans, Şeyda ALTUNCU, "Karadut Odun Çeliklerinde Yaralamanın Ve Iba Çözeltisi Ph'sının Köklenme Üzerine Etkisi", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Bahçe Bitkileri Ana Bilim Dalı, 2019

Yüksek Lisans, Hakan KOCABAŞ, "Yalova İlinde Doğal Olarak Yetişen Kocayemiş (Arbutus Unedo L.) Genotiplerinin Seleksiyonu", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Bahçe Bitkileri Ana Bilim Dalı, 2019

Yüksek Lisans, Uğur MACİT, "Karadut Odun Çeliklerinde Köklenme Ortamında Kalış Süresinin Köklenme Ve Fidana Dönüşüm Performansı Üzerine Etkisi", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Bahçe Bitkileri Ana Bilim Dalı, 2019

Yüksek Lisans, Osman Aziz AKIN, "Karadut Odun Çeliklerinde Çelik Kalınlığının Köklenme Ve Fidan Performansı Üzerine Etkisi", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Bahçe Bitkileri Ana Bilim Dalı, 2017

Yüksek Lisans, Burcu ÇELEBİOĞLU, "Bazı Tozlayıcı Çilek Çeşitlerinin Osmanlı Çileğinin Meyve Özellikleri Üzerine Etkisi", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Bahçe Bitkileri Ana Bilim Dalı, 2015

Yüksek Lisans, Hatice Derya AKSU, "Bazı Çilek Çeşitlerinin Niksar Bölgesindeki Performanslarının Belirlenmesi", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Bahçe Bitkileri Ana Bilim Dalı, 2015

Yüksek Lisans, Yasemin SARAÇ, "Türkiye Florasından Toplanan Lale (Tulipa Spp.) Genotiplerinin Morfolojik Karakterizasyonu", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Bahçe Bitkileri Ana Bilim Dalı, 2015

Yüksek Lisans, Derya KARAKOÇ, "Orta Ve Doğu Karadeniz Bölgesi Doğal Florasındaki Böğürtlen Genotipleri Arasındaki Biyoçeşitliliğin Moleküler Belirteçlerle Saptanması", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Bahçe Bitkileri Ana Bilim Dalı, 2011

Yüksek Lisans, Zeliha Selcen BAYAZIT, "Tokat Merkez İlçesinde Yetiştirilen Dut Türleri Arasındaki Biyoçeşitliliğin Moleküler Belirteçlerle Saptanması", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Bahçe Bitkileri Ana Bilim Dalı, 2011

Yüksek Lisans, Selim SARI, "Orta Ve Doğu Karadeniz Bölgesi Doğal Populasyonundan Toplanan Böğürtlen Genotiplerinin Upov Kriterlerine Göre Morfolojik Olarak Tanımlanması", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Bahçe Bitkileri Ana Bilim Dalı, 2010

Doktora, Zeliha Selcen ÖZMEN, "Orta Karadeniz Bölgesi Yerel Elma Genotiplerinde Biyoçeşitliliğin Issr Markörleri İle Tespiti Ve Karalekeye Dayanıklılık Genlerinin Spesifik Ssr Markörler İle Taranması", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Bahçe Bitkileri Ana Bilim Dalı, 2019

Doktora, Sinem ÖZTÜRK ERDEM, "Osmanlı Çileği Islahı- I", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Bahçe Bitkileri Ana Bilim Dalı, 2018

Editörlük

Gaziosmanpasa Journal Of Scientific Research (DIRECTORY OF RESEARCH JOURNALS INDEXING (DRJI), ROOTINDEXING ve GOOGLE SCHOLAR, COSMOS IMPACT FACTOR, INTERNATIONAL INNOVATIVE JOURNAL IMPACT FACTOR (IIJIF), INTERNATIONAL INSTITUTE OF ORGANIZED RESEARCH (I2OR), SOBIAD ATIF DİZİNİ, ACADEMIC JOURNAL INDEX), Dergi, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, 01.01.2020 - 31.08.2020

Journal Of New Results In Scıence (RESEARCHBIB ACADEMIC RESEARCH INDEX, DIRECTORY RESEARCH JOURNALS INDEXING(DRJI), JOUR INFORMATICS, PUBLONS, ELECTRONIC JOURNALS LIBRARY), Dergi, Editör, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, 01.08.2017 - 30.11.2017

Journal Of New Results İn Science (EZB Electronic Journals Library, WorldCat), Dergi, Editör, Tokat Gaziosmanpaşa University, 01.01.2020 - 31.12.2020

Journal Of New Results İn Science (ROOTINDEXING, GOOGLE SCHOLAR, RESEARCHBIB ACADEMIC RESEARCH INDEX, DIRECTORY RESEARCH JOURNALS INDEXING (DRJI),), Dergi, Editör, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, 01.01.2020 - 31.08.2020

Yayınlar ve Eserler

MAKALELER

Uluslararası Hakemli Dergilerdeki Makaleler

1   ÖZMEN Zeliha Selcen, ÇEKİÇ ÇETİN, (2021). "Amasya Yöresinde Yetişen Yerel Elma Genotiplerinde Pomolojik Özelliklerin Tespiti", Türk Doğa Ve Fen Dergisi, 10(1), 103-108., Doi: 10.46810/tdfd.824443 (Yayın No: 7121657)

2   ÖZ Serdar Okan, ÇEKİÇ ÇETİN, YILDIZ KENAN, (2021). "The Effect Of Different Iba Application Methods On The Rooting Of Black Mulberry Hard Wood Cuttings", Ordu Üniversitesi Bilim Ve Teknoloji Dergisi, 11(1), 64-72. (Yayın No: 7121676)

3   ALKAÇ ONUR SEFA, ÇEKİÇ ÇETİN, (2021). "Effects Of Different Doses Of Iba On Rooting Of Wood Cuttings İn Linden (Tilia L.) Plants", Gazıosmanpasa Journal Of Scıentıfıc Research, 10(2), 64-70. (Yayın No: 7172336)

4   ÖZTÜRK ERDEM SİNEM, AKIN Osman Aziz, ÇEKİÇ ÇETİN, (2021). "Effects Of Thickness Of Hardwood Black Mulberry Cuttings On Rooting And Sapling Performance", Journal Of Agricultural Faculty Of Gaziosmanpasa University, 38(2), 104-110., Doi: 10.13002/jafag4774 (Yayın No: 7253274)

5   ÖZTÜRK ERDEM SİNEM,ÇEKİÇ ÇETİN, (2020). "The Genetic Relationship Between Some Strawberry Cultivars And F1 Population Derived From These Cultivars", Acta Horticulturae, 627-634., Doi: 10.17660/ActaHortic.2020.1297.82 (Yayın No: 6807885)

6   ÖZTÜRK ERDEM SİNEM,ÇEKİÇ ÇETİN,SARAÇOĞLU ONUR, (2019). "Determination Of Some Fruit Quality Criteria İn Strawberry F1 Population And Parents Obtained By Hybridization Breeding", Türk Tarım - Gıda Bilim Ve Teknoloji Dergisi, 7(3), 37-42. (Yayın No: 5680744)

7   ÖZMEN ZELİHA SELCEN,ÇEKİÇ ÇETİN, (2018). "Tokat Yöresinde Yetişen Yerel Elma Genotiplerinde Pomolojik Özelliklerin Tespiti", Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 2018(Ek sayı), 102-107. (Yayın No: 4449979)

8   ÇEKİÇ ÇETİN,ÖZMEN ZELİHA SELCEN, (2018). "Determination Of Bio-Variation Among Different Mulberry Species Grown İn Tokat Region Of Turkey By Molecular Markers", Applıed Ecology And Envıronmental Research, 16(4), 4523-4530., Doi: http://dx.doi.org/10.15666/aeer/1604_45234530 (Yayın No: 4449958) [SCI-Expanded]

9   ÇEKİÇ ÇETİN,ÇELEBİOĞLU BURCU,ÖZTÜRK ERDEM SİNEM, (2018). "Effect Of Different Strawberry Pollinators On Fruit Properties Of Local Osmanli Strawberry Cultivar", Applıed Ecology And Envıronmental Research, 16(5), 6845-6855., Doi: http://dx.doi.org/10.15666/aeer/1605_68456855 (Yayın No: 4449968) [SCI-Expanded]

10   ÇEKİÇ ÇETİN,ÇALIŞ ÖZER,ÖZTÜRK ERDEM SİNEM, (2018). "Genetic Diversity Of Wild Raspberry Genotypes İn North Anatolia Based On Issr Markers", Applıed Ecology And Envıronmental Research, 16(5), 6835-6843., Doi: http://dx.doi.org/10.15666/aeer/1605_68356843 (Yayın No: 4449973) [SCI-Expanded]

11   ÖZTÜRK ERDEM SİNEM,ÇEKİÇ ÇETİN, (2018). "The Genetic Relationship Between Some Strawberry Cultivars And F1 Population Derived From These Cultivars", Applıed Ecology And Envıronmental Research, 16(3), 2983-2993., Doi: http://dx.doi.org/10.15666/aeer/1603_29832993 (Yayın No: 4449945) [SCI-Expanded]

12   ŞİMŞEK HÜSEYİN,AKÇA YAŞAR,ÜNLÜKARA ALİ,ÇEKİÇ ÇETİN, (2017). "Şebin Ceviz Çeşidinin Stres Koşullarına Dayanımının Belirlenmesi", Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 2017(Ek sayı), 143-151. (Yayın No: 3948729)

13   AKÇA YAŞAR,ŞİMŞEK HÜSEYİN,ÜNLÜKARA ALİ,MURADOĞLU FERHAD,ÇEKİÇ ÇETİN, (2017). "Effects Of Salt And Water Stress On Walnut Of The Leaf Nutrıent Accumulatıon", Agriculture And Food, 5534-541. (Yayın No: 3948464)

14   ÇALIŞ ÖZER,ÇEKİÇ ÇETİN,kara serhat,ertekin demet, (2017). "Blackberry And Raspberry Are Alternative Resistance Sources To Fire Blight", Phytoprotectıon, 97(1), 12-16. (Yayın No: 3593645)

15   SARAÇOĞLU ONUR,ÖZTÜRK ERDEM SİNEM,ÇEKİÇ ÇETİN,YILDIZ KENAN, (2016). "Application Of New Vegetative Propagation Methods For Black Mulberry", Journal Of Agricultural Faculty Of Uludag University, 30624-627. (Yayın No: 3123574)

16   ÖZKAN YAKUP,YILDIZ KENAN,küçüker Emine,ÇEKİÇ ÇETİN,ÖZGEN MUSTAFA,AKÇA YAŞAR, (2016). "Performance Of Fuji Apple On M 9 Rootstock İn Different Tree Training Systems For The First Five Years", Journal Of Agricultural Science And Technology, 181647-1653. (Yayın No: 3086521) [SCI-Expanded]

17   ÇALIŞ ÖZER,ÇEKİÇ ÇETİN,SOYLU SONER,TOR MAHMUT, (2015). "Identification Of New Resistance Sources From Diploid Wild Strawberry Against Powdery Mildew Pathogen", Pakıstan Journal Of Agrıcultural Scıences, 52(3), 677-683. (Yayın No: 1939219) [SCI-Expanded]

18   ÇEKİÇ ÇETİN, (2015). "Bulk Segregant Analysis Technique To Target Seasonality And Runnering Loci İn Diploid Strawberries", Journal Of New Results İn Science, 992-98. (Yayın No: 1939328)

19   ÖZKAN YAKUP,YILDIZ KENAN,KÜÇÜKER EMİNE,ÇEKİÇ ÇETİN,ÖZGEN MUSTAFA,AKÇA YAŞAR, (2012). "Early Performance Of Cv Jonagold Apple On M 9 İn Five Tree Training Systems", Horticultural Science, 39(4), 158-163. (Yayın No: 1939876) [SCI-Expanded]

20   ÇEKİÇ ÇETİN,YILMAZ EMİN, (2011). "Effect Of Arbuscular Mycorrhiza And Different Doses Of Phosphor On Vegetative And Generative Components Of Strawberries İn Soilless Culture", African Journal Of Agricultural Research, 6(20), 4736-4739. (Yayın No: 371666) [SSCI]

21   GÜNEŞ MEHMET,ÇEKİÇ ÇETİN, (2011). "Effects Of Various Rootstocks Budding Times And Techniques On Budding Success Of Black Mulberry", Propagation Of Ornamental Plants, 11(1), 44-46. (Yayın No: 371917) [SSCI]

22   ÇEKİÇ ÇETİN,ÖZGEN MUSTAFA, (2010). "Comparison Of Antioxidant Capacity And Phytochemical Properties Of Wild And Cultivated Red Raspberries Rubus İdeaus L", Journal Of Food Composition And Analysis, 23(6), 540-544. (Yayın No: 372118) [SSCI]

23   GERÇEKCİOĞLU RESUL,ÇEKİÇ ÇETİN, (2009). "Berry Chemical Composition Of Cola Iı Red Raspberry As Affected By Application Of Nitrogen Fertilizers And Organic Manure", Journal Of Applied Biological Sciences, 3(1), 69-71. (Yayın No: 444515) [SSCI]

24   GERÇEKCİOĞLU RESUL,GÜNEŞ MEHMET,ÇEKİÇ ÇETİN, (2005). "Evaluation Of Some Red Raspberry Rubus İdeaus L Cultivars İn Central Anatolia Turkey", Journal Of The Amerıcan Pomological Society, 59(4), 215-220. (Yayın No: 444411) [SSCI]

25   KURUNÇ AHMET,ÇEKİÇ ÇETİN, (2005). "Response Of Three Strawberry Cultivars Fragaria X Ananassa Duch To Different Salinity Levels İn Irrigation Water", Horticultural Science, 32(1), 50-56. (Yayın No: 444473) [SCI-Expanded]

26   GERÇEKCİOĞLU RESUL,ÇEKİÇ ÇETİN,FİLİZ ALİ, (2004). "Physiological And Chemical Changes During Harvest Maturity İn Apple Cultivars", Assian Journal Of Chemistry, 16(3), 1555-1561. (Yayın No: 444289) [SSCI]

27   GÜNEŞ MEHMET,ÇEKİÇ ÇETİN,EDİZER YEMLİHA, (2004). "Determination Of Polen Quality And Pollen Production Of Some Rose Hip Genotype", Acta Horticulture, 690211-217. (Yayın No: 444269) [SCI-Expanded]

28   GÜNEŞ MEHMET,ÇEKİÇ ÇETİN, (2004). "The Effects Of Different Pretreatments And Dark Light Conditions On The Seed Germination Of Mulberry Species", Assian Journal Of Chemistry, 16(3), 1842-1848. (Yayın No: 444319) [SSCI]

29   GÜNEŞ MEHMET,ÇEKİÇ ÇETİN, (2004). "Some Of Chemical And Physical Properties Of Fruits Of Different Mulberry Species Commonly Grown İn Anatolia", Assian Journal Of Chemistry, 16(4), 1849-1855. (Yayın No: 444350) [SSCI]

30   ÇEKİÇ ÇETİN,BATTEY NICK,MIKE WILKINSON, (2001). "The Potential Of Issr Pcr Primer Pair Combinations For Genetic Linkage Analysis Using The Seasonal Flowering Locus İn Fragaria As A Model", Theoretical And Applied Genetics, 103(4), 540-546. (Yayın No: 443794) [SSCI]

31   ALBANİ M,TAYLOR S,CR LOPEZ,ÇEKİÇ ÇETİN,GREENLAND A,WETTEN A,WILKINSON M,BATTEY NJ, (2001). "Fragaria Vesca One Way To Understand Flowering İn Perennials", Flowering Newsletter, 3144-48. (Yayın No: 443850) [SCI-Expanded]

32   GERÇEKCİOĞLU RESUL,ÇEKİÇ ÇETİN, (1999). "Mahlep Prunus Mahaleb L Tohumlarının Çimlenmesi Üzerine Bazı Uygulamaların Etkileri", Turkish Journal Of Agriculture And Forestry, 23(1), 145-150. (Yayın No: 444552) [SSCI]


Ulusal Hakemli Dergilerdeki Makaleler

1   ÇEKİÇ ÇETİN,ÖZTÜRK ERDEM SİNEM,ALTUNCU ŞEYDA, (2019). "Karadut Odun Çeliklerinde Yaralamanın Ve Kullanılan Iba Çözeltisi Ph’Sının Köklenme Üzerine Etkisi", Bahçe, 48(1), 75-80. (Yayın No: 5620125)

2   ÖZTÜRK ERDEM SİNEM,ÇEKİÇ ÇETİN, (2019). "Melezleme Islahı İle Elde Edilen F₁ Popülasyonu Ve Ebeveynlerinin Upov Kriterlerine Göre Morfolojik Olarak Tanımlanması", Bahçe, 48(1), 155-165. (Yayın No: 5619578)

3   ÖZTÜRK ERDEM SİNEM,ÇEKİÇ ÇETİN, (2017). "Geçmişten Günümüze Çilek Islahı", Gaziosmanpasa Journal Of Scientific Research, 6(3), 105-115. (Yayın No: 3813293)

4   SARAÇOĞLU ONUR,OĞUZ HALİL İBRAHİM,YILDIZ KENAN,ÇEKİÇ ÇETİN, (2016). "Gf 677 Ve Rootpac R Anaçlarına Ait Odun Çeliklerinin Köklenmesi Üzerine Farklı Iba Dozlarının Etkisi", Bahçe, 45(1), 623-656. (Yayın No: 3187171)

5   ÖZTÜRK ERDEM SİNEM,ÇEKİÇ ÇETİN,SARAÇOĞLU ONUR,YILDIZ KENAN, (2016). "Jumbo Böğürtlen Rubus Fruticosus L Çeşidinin Odun Çeliklerinde Farklı Iba Doz Ve Uygulama Yöntemlerinin Köklenme Üzerine Etkileri", Bahçe, 45(2), 93-99. (Yayın No: 3186612)

6   ÖZTÜRK ERDEM SİNEM,ÇEKİÇ ÇETİN, (2016). "Bazı Yerli Ve Ticari Çilek Çeşitlerinin Bitkisel Özelliklerinin Upov Kriterlerine Göre Karşılaştırılması", Bahçe, 45(2), 119-128. (Yayın No: 3187052)

7   ÖZTÜRK ERDEM SİNEM,ÇEKİÇ ÇETİN, (2016). "Determination Of Pollen Viability And Germination Rate At Different Flowering Stages İn Some Apple And Quince Cultivars", Tarım Bilimleri Araştırma Dergisi, 9(1), 1-4. (Yayın No: 3086919)

8   ÖZTÜRK BURHAN,ÖZKAN YAKUP,YILDIZ KENAN,ÇEKİÇ ÇETİN,KILIÇ KEMAL, (2012). "Red Chıef Elma Çeşidinde Aminoethoxyvinylglycine Nin Avg Ve Naftalen Asetik Asit İn Naa Hasat Önü Döküm Ve Meyve Kalitesi Üzerine Etkisi", Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi, 27(3), 120-126. (Yayın No: 444739)

9   ÇEKİÇ ÇETİN,ÖZTÜRK ERDEM SİNEM,AYDEMİR MURAT, (2012). "The Effects Of Pacrobutrazol And Iba Treatments On The Rooting Of Wood Cuttings Of Black Mulberry Morus Nigra L And Red Mulberry Morus Rubra L", Tabad, 6(1), 174-177. (Yayın No: 444682)

10   ÇALIŞ ÖZER,ÇEKİÇ ÇETİN, (2012). "Characterization Of Resistance To Powdery Mildew İn Woodland Strawberry Genotypes", Tabad, 6(1), 146-150. (Yayın No: 444711)

11   SARAÇOĞLU ONUR,KALKIŞIM ÖZGÜN,ÇEKİÇ ÇETİN,ÖZGEN MUSTAFA, (2011). "Modifiye Atmosfer Sisteminde Yomra Elmasının Muhafaza Performansının Granny Smith Elma Çeşidi İle Karşılaştırılması", Gümüşhane Ünv. Fen. Bil. Enst. Der., (1), 37-43. (Yayın No: 443818)

12   ÇEKİÇ ÇETİN,SARI SELİM,ÖZTÜRK ERDEM SİNEM, (2011). "Orta Ve Doğu Karadeniz Bölgesi Doğal Popuslasyonundan Örneklenen Böğürtlen Genotiplerinin Upov Kriterleri İle Morfolojik Olarak Tanımlanması", Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 28(2), 117-127. (Yayın No: 444649)

13   ÖZKAN YAKUP,KÜÇÜKER EMİNE,ÇEKİÇ ÇETİN,MEHTER B,ÇAKIR A, (2009). "Slender Spindle İnce İğ Sistemi Uygulanmış Bazı Elma Çeşitlerinde Ağaç Ve Meyve Özellikleri", Tabad-Agriculture, 2(2), 137-142. (Yayın No: 371497)

14   YILDIZ KENAN,ÇEKİÇ ÇETİN,GÜNEŞ MEHMET,ÖZGEN MUSTAFA,ÖZKAN YAKUP,AKÇA YAŞAR,GERÇEKCİOĞLU RESUL, (2009). "Farklı Dönemlerde Alınan Kara Dut Morus Nigra L Çelik Tiplerinde Köklenme Başarısının Belirlenmesi", Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 26(1), 1-5. (Yayın No: 444610)

15   ÇEKİÇ ÇETİN,EDİZER YEMLİHA,GÜNEŞ MEHMET, (2005). "Açıkta Ve Isıtmasız Örtüaltı Koşullarında Muir Ve Tudla Yediveren Çilek Çeşitlerinin Erken Ve Geç Turfanda Dönemindeki Verimleri", Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 22(2), 7-11. (Yayın No: 444582)


Diğer Dergilerdeki Makaleler

Bildiriler

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında(proceedings) basılan bildiriler :

1   ÖZTÜRK ERDEM SİNEM, ÇEKİÇ ÇETİN (2021). Effects of Microbial Fertilizer and Different IBA Doses on Rooting ff Jujube (Zizyphus jujuba Mill.) Cuttings. ISPEC: 8 th International Conference on Agriculture, Animal Sciences and Rural Development (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:7349888)

2   GÜNEŞ MEHMET,Alkaç Onur Sefa,ÇEKİÇ ÇETİN,SARAÇOĞLU ONUR (2019). Developing of Sea Buckthorn (Hippophae rhamnoides) Cultivation in Tokat Ecological Conditions. I.International Ornamental Plants Congress (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:5346670)

3   ÖZTÜRK ERDEM SİNEM,ÇEKİÇ ÇETİN,SARAÇOĞLU ONUR (2019). Determination of Some Fruit Quality Criteria in Strawberry F1 Populatıon and ParentsObtained by Hybridization Breeding. 1th International Congress of the Turkish Journal ofAgriculture - Food Science and Technology (Özet Bildiri) (Yayın No:5648621)

4   ÇAKAR TUĞBA,YANAR DÜRDANE,ÇEKİÇ ÇETİN (2018). Interaction betweenTwo-spotted spidermite (Tetranychus urticae Koch, Acari: Tetranychidae) density and leaves chlorophyll contents of different strawberry varieties. XV. INTERNATIONAL ACAROLOGY CONGRESS (Özet Bildiri) (Yayın No:4728412)

5   ÖZTÜRK ERDEM SİNEM,ÇEKİÇ ÇETİN,AKIN OSMAN AZİZ (2018). THE EFFECT OF WOOD CUTTING DIAMETER ON THE ROOTING AND SAPLINGPERFORMANCE OF BLACK MULBERRY CUTTINGS. XXX. INTERNATIONAL HORTICULTURAL CONGRESS (Özet Bildiri) (Yayın No:4358549)

6   ÖZTÜRK ERDEM SİNEM,ÇEKİÇ ÇETİN (2018). THE GENETIC RELATIONSHIP BETWEEN SOME STRAWBERRY CULTIVARS AND F1 POPULATION DERIVED FROM THESE CULTIVARS. XXX. INTERNATIONAL HORTICULTURAL CONGRESS (Özet Bildiri) (Yayın No:4358536)

7   ÇAKAR TUĞBA,YANAR DÜRDANE,ÇEKİÇ ÇETİN (2018). Interaction between two-spotted spider mite (Tetranychus urticae Koch, Acari: Tetranychidae) density and the leaf chlorophyll content of different strawberry varieties.. XV International Congress of Acarology (Özet Bildiri) (Yayın No:4539086)

8   ÇEKİÇ ÇETİN,AYTAŞ Merve Nur,ÖZTÜRK ERDEM SİNEM (2018). Influence of Storage Temperature on Viability and in vitro Germination Capacity of Pollens of Some Prunus Species. International Agricultural Sciences Congress (Özet Bildiri) (Yayın No:4539082)

9   ÇEKİÇ ÇETİN,ÖZTÜRK ERDEM SİNEM,ÇALIŞ ÖZER (2018). Genetic Diversity of Wild Blackberry Genotypes in North AnatoliaBased on Issr Markers. International Agricultural Sciences Congress, Van, Turkiye (Özet Bildiri) (Yayın No:4306500)

10   SARAÇOĞLU ONUR,ÖZTÜRK ERDEM SİNEM,ÇEKİÇ ÇETİN,YILDIZ KENAN (2017). The Effects of Different IBA Doses on The Rooting of Wood-Cuttings of Some Mulberry Species. 3rd International Conference on Environmental Science and Technology (ICOEST) (Özet Bildiri) (Yayın No:4386978)

11   ÇEKİÇ ÇETİN,AKIN OSMAN AZİZ,ÖZTÜRK ERDEM SİNEM (2017). The Effect of Wood cutting Diameter on the Rooting and Sapling performance of Black Mulberry Cuttings. VIIIInternational Sciefintic Symposium (Özet Bildiri) (Yayın No:3950088)

12   SARAÇOĞLU ONUR,ÖZTÜRK ERDEM SİNEM,ÇEKİÇ ÇETİN,YILDIZ KENAN (2017). The Effects of Different IBA Doses on The Rooting of Wood-Cuttings of Some Mulberry Species. 3rd International Conference on Environmental Science and Technology (ICOEST) (Özet Bildiri) (Yayın No:3614066)

13   ÇEKİÇ ÇETİN,aksu Hatice Derya,ÖZTÜRK ERDEM SİNEM (2017). The Performance of Some Strawberry Cultivars In Kelkit Valley. International Conference on Agriculture, Forest, Food Sciences and Technologies (Özet Bildiri) (Yayın No:3505333)

14   ÇEKİÇ ÇETİN,ÇALIŞ ÖZER,ÖZTÜRK ERDEM SİNEM (2017). Genetic Diversity of Wild Raspberry Genotypes in North Anatolia Based on ISSR Markers. Implications of Urbanization and Industrialization for Biodiversity Conservation (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:3614064)

15   AKÇA YAŞAR,ŞİMŞEK HÜSEYİN,ÜNLÜKARA ALİ,MURADOĞLU FERHAD,ÇEKİÇ ÇETİN (2017). Effects of salt and water stress on walnut of the leaf nutrient accumulation. Agriculture food 2018, International Conference, Bulgaria (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:3696226)

16   SARAÇOĞLU ONUR,ÖZTÜRK ERDEM SİNEM,ÇEKİÇ ÇETİN,YILDIZ KENAN (2016). Application of New Vegetative Propagation Methods for Black Mulberry. 27th International Scientific-Expert Congress of Agriculture and Food Industry (Özet Bildiri) (Yayın No:3092943)

17   ÖZTÜRK ERDEM SİNEM,ÇEKİÇ ÇETİN (2016). Bazı Yerli ve Ticari Çilek Çeşitlerinin Bitkisel Özelliklerinin UPOV Kriterlerine Göre Karşılaştırılması. ULUSLARARASI KATILIMLI V. ÜZÜMSÜ MEYVELER SEMPOZYUMU (Özet Bildiri) (Yayın No:3317728)

18   ÖZTÜRK ERDEM SİNEM,ÇEKİÇ ÇETİN,SARAÇOĞLU ONUR,YILDIZ KENAN (2016). Jumbo Böğürtlen Rubus Fructicosus L Çeşidinin Odun Çeliklerinde Farklı Iba Doz ve Uygulama Yöntemlerinin Köklenme Üzerine Etkileri. ULUSLARARASI KATILIMLI V. ÜZÜMSÜ MEYVELER SEMPOZYUMU (Özet Bildiri) (Yayın No:3317641)

19   SARAÇOĞLU ONUR,YILDIZ KENAN,ÇEKİÇ ÇETİN,ÖZTÜRK ERDEM SİNEM (2016). The Effects Of Different IBA Applications On The Rooting Of Wood Cuttings Of Black Mulberry. VII International Scientific Agriculture Symposium “Agrosym 2016”. (Özet Bildiri) (Yayın No:3092139)

20   ÇEKİÇ ÇETİN,ÖZTÜRK ERDEM SİNEM,ÇELEBİOĞLU BURCU (2016). Effect Of Different Strawberry Pollinators On Fruit Properties Of Osmanlı Strawberry. VII International Scientific Agriculture Symposium “Agrosym 2016”. (Özet Bildiri) (Yayın No:3092398)

21   ÇEKİÇ ÇETİN,ÖZMEN ZELİHA SELCEN (2016). Determination Of Bıo Variation Among Different Mulberry species Grown In Tokat Region By Molecular Markers. VII International Scientific Agriculture Symposium “Agrosym 2016 (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:3092681)

22   ÖZGEN MUSTAFA,ÇEKİÇ ÇETİN,GÜNDÜZ KAZIM,SARAÇOĞLU ONUR Comparison Of Antioxidant Capacity And Physico Chemical Properties Of Wild And Cultivated Blackberries Rubus Fructicosus L. The 4th International Conference on Polyphenols and Health (Özet Bildiri) (Yayın No:444904)

23   M. Albani, C. Cekic, V. Stamatakos, M.J.Wilkinson, N.H. Battey The seasonality locus under siege. EMBO (Europe Molecular Biology Organization) Workshop on the Molecular Basis of the Floral Transition (Özet Bildiri) (Yayın No:445032)

24   N.H. Battey, M. Ordidge, C. Cekic, M.C. Albani, E. Peak, F. Tooke, A.J. Greenland, G. Coupland, M.J. Wilkinson Strategies for understanding the mechanisms of floral maintenance in an annual Impatiens balsamina and a perennial Fragaria vesca species. SEB Annual Main Meeting (Özet Bildiri) (Yayın No:444940)

25   N.H. Battey, M. Albani, S. Taylor, C. Cekic, C.R. Lopez, M. Sheikh, A. Greenland, M.J. Wilkinson Seasonal flowering in the perennial Fragaria vesca steps towards understanding its regulation and molecular basis. EMBO (Europe Molecular Biology Organization) Workshop on the Molecular Basis of the Floral Transition (Özet Bildiri) (Yayın No:444831)


Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler :

1   ÇEKİÇ ÇETİN,ÖZTÜRK ERDEM SİNEM,ALTUNCU Şeyda (2019). Karadut Odun Çeliklerinde Yaralamanın ve Kullanılan IBA Çözeltisi pH’xxsının Köklenme Üzerine Etkisi. VI. Ulusal Üzümsü Meyveler Sempozyumu (Özet Bildiri) (Yayın No:5266671)

2   ÖZTÜRK ERDEM SİNEM,ÇEKİÇ ÇETİN (2019). Bilecik İli Pazaryeri İlçesi Çilek Üretim Potansiyeli. VI. Ulusal Üzümsü Meyveler Sempozyumu (Özet Bildiri) (Yayın No:5266665)

3   ÖZTÜRK ERDEM SİNEM,ÇEKİÇ ÇETİN (2019). Melezleme Islahı ile Elde Edilen Çilek F1 Populasyonu ve Ebeveynlerinin UPOV Kriterlerine Göre Morfolojik Olarak Tanımlanması. VI. Ulusal Üzümsü Meyveler Sempozyumu (Özet Bildiri) (Yayın No:5266653)

4   ŞİMŞEK HÜSEYİN,AKÇA YAŞAR,ÜNLÜKARA ALİ,ÇEKİÇ ÇETİN (2017). Şebin Ceviz Çeşidinin Stres Koşullarına Dayanımının Belirlenmesi. 2.Ulusal Biyosistem Mühendisliği Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:3684608)

5   ÖZMEN ZELİHA SELCEN,ÇEKİÇ ÇETİN (2017). Tokat İlinde Yetişen Yerel Elma Genotiplerinin Pomolojik Özelliklerinin Tespiti. II. Yumuşak Çekirdekli Meyveler Sempozyumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:3615655)

6   ÖZ ATASEVER ÖZNUR,ÖZTÜRK ERDEM SİNEM,GERÇEKCİOĞLU RESUL,ÇEKİÇ ÇETİN (2017). Tokat Yöresinden Selekte Edilen Bazı Üvez(Sorbus domestica L.) Genotiplerinin Moleküler Karakterizasyonu. II. Yumuşak Çekirdekli Meyveler Sempozyumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:3615660)

7   YAZICI HARUN,ÖZTÜRK ERDEM SİNEM,ÇEKİÇ ÇETİN (2017). Selekte Edilen Bazı Amasya Elması Genotiplerinin Farklı Anaçlar Üzerindeki Performanslarının Belirlenmesi. II. Yumuşak Çekirdekli Meyveler Sempozyumu (Özet Bildiri) (Yayın No:3615666)

8   ÇALIŞ ÖZER,ÇEKİÇ ÇETİN (2015). Çileklerde Fertilite İle Küllemeye Dayanıklılık Arasındaki İlişkilerin Moleküler Temeli. II. Tarım Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:1962347)

9   ÖZTÜRK ERDEM SİNEM,ÇEKİÇ ÇETİN,YAZICI HARUN (2015). Amasya İlindeki Değişik Bahçelerden Toplanan Amasya Elmasının Bazı Pomolojik ve Kimyasal Özelliklerinin Belirlenmesi. II. Tarım Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:1962158)

10   ÇEKİÇ ÇETİN,ÖZTÜRK ERDEM SİNEM (2015). Diploid Çilek Çeşitlerinin Farklı Gün Uzunluğu ve Sıcaklıktaki Çiçeklenme ve Kol Oluşturma Özelliklerinin Belirlenmesi. II. Tarım Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:1961822)

11   ÇEKİÇ ÇETİN,ÖZTÜRK ERDEM SİNEM,IŞIK EKREM (2015). Karadeniz Bölgesindeki Böğürtlen Genotiplerine Ait Çeliklerin Köklenme Kapasiteleri. II. Tarım Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:1961619)

12   AKSU HATİCE DERYA,ÇEKİÇ ÇETİN (2012). Bazı Çilek Çeşitlerinin Niksar Ekolojisindeki (Kelkit Vadisi) Performansları. IV. Ulusal Üzümsü Meyveler Sempozyumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:445594)

13   ÇEKİÇ ÇETİN,ÖZGEN MUSTAFA,ÇALIŞ ÖZER,YILDIZ KENAN,İSLAM ALİ,KALKIŞIM ÖZGÜN,MACİT İDRİS (2009). Orta ve Doğu Karadeniz Bölgesinden Toplanan Yabani Böğürtlen Genotiplerinin Bazı Pomolojik ve Kimyasal Özelliklerinin Belirlenmesi. III. Ulusal Üzümsü Meyveler Sempozyumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:445419)

14   GÜNEŞ MEHMET,ÇEKİÇ ÇETİN (2006). Farklı Dut Anaçların Aşılama Zamanlarının ve Aşı Tiplerinin Karadutun Aşı Başarısı Üzerine Etkisi. II. Ulusal Üzümsü Meyveler Sempozyumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:445205)

15   GÜNEŞ MEHMET,ÇEKİÇ ÇETİN (2003). Tokat yöresinde yetiştirilen farklı dut türlerinin fenolojik ve pomolojik özelliklerinin belirlenmesi.. I. Ulusal Kivi ve Üzümsü Meyveler Sempozyumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:6701480)

16   ÇALIŞ ÖZER,SOYLU SONER,ÇEKİÇ ÇETİN Yabani ve kültür çileklerinde hastalık yapan külleme etmeninin Podosphaera aphanis var aphanis klasik ve moleküler yöntemlerle tanılanması. Türkiye V. Bitki Koruma Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:2584742)

17   ÇALIŞ ÖZER,ÇEKİÇ ÇETİN Yabani Çilek Genotiplerinde Külleme Hastalık Etmenine Dayanıklılığın Karakterizasyonu. Tarım Sempozyumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:2584739)

18   AKBULUT MEHMET,ÇEKİÇ ÇETİN,ÜNVER A Bazı Oktoploid Ve Diploid Çileklerin Fitokimyasal Özellikleri Antioksidan Kapasitesi Ve Mineral Miktarlarının Belirlenmesi. II. Ulusal Üzümsü Meyveler Sempozyumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:445259)

19   GERÇEKCİOĞLU RESUL,BAYAZIT SELCEN,EDİZER YEMLİHA,ÇEKİÇ ÇETİN Bazı Frenküzümü Ribes spp Çeşitlerinin Tokat Ekolojisindeki Performansları. III. Ulusal Üzümsü Meyveler Sempozyumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:445339)

20   ÇEKİÇ ÇETİN,GERÇEKCİOĞLU RESUL,GÜNEŞ MEHMET Bazı Yabancı Çilek Çeşitlerinin Tokat Ekolojisine Adaptasyon Özelliklerinin Belirlenmesi. I. Ulusal Kivi ve Üzümsü Meyveler Sempozyumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:445058)

21   ÇALIŞ ÖZER,ÇEKİÇ ÇETİN,GÜNEŞ MEHMET Bazı Yabancı Çilek Çeşitlerinin Botrytis cineria Hastalığına Karşı Dayanıklılıklarının Belirlenmesi Üzerine Bir araştırma. I. Ulusal Kivi ve Üzümsü Meyveler Sempozyumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:445079)

22   ÇEKİÇ ÇETİN,ÇALIŞ ÖZER,GÜNEŞ MEHMET,GERÇEKCİOĞLU RESUL Bazı Malç Materyallerinin Çilekte Hasat Sonrası Görülen Mantari Hastalıklarının Önlenmesi Üzerine Etkisi. I. Ulusal Kivi ve Üzümsü Meyveler Sempozyumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:445099)

23   ERGÜNEŞ GAZANFER,GÜNEŞ MEHMET,ÇEKİÇ ÇETİN Dut Meyvesinde Değişik Kurutma Tekniklerinin Kuru Ürün Kalitesi Üzerine Etkisi Ulusal Kivi ve Üzümsü Meyveler Sempozyumu. I. Ulusal Kivi ve Üzümsü Meyveler Sempozyumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:445121)

24   GÜNEŞ MEHMET,ÇEKİÇ ÇETİN Bazı Dut Türlerine Ait Çöğür Fidanlarının Yıllık Gelişimlerinin Belirlenmesi Ulusal Kivi ve Üzümsü Meyveler Sempozyumu. I. Ulusal Kivi ve Üzümsü Meyveler Sempozyumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:445137)

25   ÇALIŞ ÖZER,ÇEKİÇ ÇETİN,TOPKAYA ŞERİFE Hastalıklara Dayanıklılık Kaynağı Olarak Yabani Çilek. II. Ulusal Üzümsü Meyveler Sempozyumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:445181)

26   KAYA CEMAL,ALTUNTAŞ EBUBEKİR,ÇEKİÇ ÇETİN,YILMAZ EMİN,TOKBAŞ HABİP Farklı Fosfor Dozları Uygulanan Bazı Çilek Çeşitlerinin Fiziksel Mekanik ve Kimyasal Özelliklerine Depolama Süresinin Etkisi. III. Ulusal Üzümsü Meyveler Sempozyumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:445458)

27   ÖZTÜRK BURHAN,ÖZKAN YAKUP,YILDIZ KENAN,ÇEKİÇ ÇETİN Red Chief Elma Çeşidinde AVG nin Hasat Önü Döküm ve Meyve Kalitesi Üzerine Etkisi. VI. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:445481)

28   ÖZKAN YAKUP,AKÇA YAŞAR,YILDIZ KENAN,ÇEKİÇ ÇETİN,ÖZGEN MUSTAFA Bodur Elma Yetiştiriciliğinde Modern Terbiye Sistemlerinin Analizi. VI. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:445500)

29   ÖZTÜRK ERDEM SİNEM,ÇEKİÇ ÇETİN Çilekte Farklı Dokulardan İzole Edilen DNA nın DNA Miktarı Kalitesi ve PCR Polimorfizmi Üzerine Etkisi. IV. Ulusal Üzümsü Meyveler Sempozyumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:445532)

30   ÖZGEN MUSTAFA,ÇEKİÇ ÇETİN,SARAÇOĞLU ONUR,GÜNDÜZ KAZIM,ÇALIŞ ÖZER,YILDIZ KENAN,İSLAM ALİ,KALKIŞIM ÖZGÜN Yabani ve Kültür Böğürtlenlerinin Rubus fruticosus L Fitokimyasal İçeriklerinin Karşılaştırılması. IV. Ulusal Üzümsü Meyveler Sempozyumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:445550)

31   KARA SERHAT,ÇALIŞ ÖZER,ÇEKİÇ ÇETİN Orta ve Doğu Karadeniz Bölgelerinden Toplanan Ahududu ve Böğürtlen Genotiplerinin Armut Ateş Yanıklığı Erwinia amylovora Hastalığına Olan Reaksiyonlarının Belirlenmesi. IV. Ulusal Üzümsü Meyveler Sempozyumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:445572)

32   ÖZTÜRK ERDEM SİNEM,ÇEKİÇ ÇETİN Bazı Elma ve Ayva Çeşitlerinde Çiçek Tozu Alma Zamanlarının Polen Canlılığı ve Çimlenme Üzerine Etkisi. II. Tarım Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:1961328)

33   ÇEKİÇ ÇETİN,ÇALIŞ ÖZER Tokat Florasında Doğal Olarak Yetişen Yabani Çilek Tipleri Arasındaki Varyasyonun Moleküler Markörlerle Belirlenmesi. II. Ulusal Üzümsü Meyveler Sempozyumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:445223)

34   SARAÇOĞLU ONUR,OĞUZ HALİL İBRAHİM,YILDIZ KENAN,ÇEKİÇ ÇETİN GF 677 ve Rootpac R Anaçlarına Ait odun Çeliklerinin Köklenmesi Üzerine Farklı IBA dozlarının Etkisi. VII. Bahçe Bitkileri Kongresi (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:1961132)

35   R. Gerçekçioğlu, H. Yeşil, Ç. Çekiç Mürver Sambucus Nigra L in Yeşil ve Odun Çelikleri İle Çoğaltılması. III. Ulusal Üzümsü Meyveler Sempozyumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:445314)

36   M.R. Karaman, S. Şahin, M. Özgen, Ç. Çekiç, M. Akyazı, M. Yeşilyurt, S. Çoban, T. Sert Tokat Erbaa Yöresinde Yetiştirilen Çilek Bitkisinin Beslenme Durumunun Toprak Ve Bitki Analizleri İle Değerlendirilmesi. II. Ulusal Üzümsü Meyveler Sempozyumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:445286)

37   M. Akbulut, H. Çoklar, Ç. Çekiç Farklı Dut Çeşitlerinin Bazı Kimyasal Özellikleri ve MineralMadde İçeriklerinin Belirlenmesi. II. Ulusal Üzümsü Meyveler Sempozyumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:445245)

kitaplar ve kitap bölümleri

Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplar :

Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplardaki Bölümler :

1   Genetic And Environmental Manipulation Of Horticultural Crops (1998)., Battey NH,LEMIERE POUL,TEHRANIFER ALI,ÇEKİÇ ÇETİN,TAYLOR SUSAN,SHRIVES KJ,Hadley POUL,Greenland ANDY,Darby JEREMY,Wilkinson MIKE, Cabı Publishing, Sayfa Sayısı: 229, ISBN: 0851992811, İngilizce(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 3975)

sanatsal faaliyetler

projeler ve patentler

Projelerde Yaptığı Görevler:

1   "Tokat ta Yabani İğde Yetiştiriciliğinin Geliştirilmesi", Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç), Araştırmacı, 01.01.2018-31.12.2018 (Tamamlandı) (ULUSAL)

2   "Tokat İli Kırsal Kalkınmasında Alternatif Ürün ÇİLEK", Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç), Yürütücü, 01.01.2017-31.12.2017 (Tamamlandı) (ULUSAL)

3   "BÖĞÜRTLEN FİDANI ÜRETİMİ", Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç), Araştırmacı, 01.01.2016-31.12.2016 (Tamamlandı) (ULUSAL)

4   "Moleküler Biyoteknoloji Ve Gen Mühendisliği Araştırma Merkezi Altyapısının Oluşturulması", Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç), Araştırmacı, 01.01.2004-31.12.2007 (Tamamlandı) (ULUSAL)

5   "Tokat ta Karadut Fidanı ve Örtüaltında Karadut Yetiştiriciliğinin Geliştirilmesi", Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç), Araştırmacı, 15.01.2015-30.12.2015 (Tamamlandı) (ULUSAL)

6   "Tokat’ta Karadut Fidanı ve Örtü Altında Karadut Yetiştiriciliğinin Geliştirilmesi", Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç), Araştırmacı, 15.01.2015-30.12.2015 (Tamamlandı) (ULUSAL)

7   "Osmanlı Çileği Islahı I", Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü, 01.03.2015-30.05.2018 (Tamamlandı) (ULUSAL)

8   "Şebin Ceviz Juglans regia L Çeşidinin Stres Koşullarına Dayanımlarının Belirlenmesi", Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı, 02.01.2001-30.04.2003 (Tamamlandı) (ULUSAL)

9   "BAP 2011 104", Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü, 01.11.2011-30.03.2015 (Tamamlandı) (ULUSAL)

10   "BAP 2013 122", Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü, 01.11.2013-30.03.2015 (Tamamlandı) (ULUSAL)

11   "Orta ve Doğu Karadeniz Bölgesi Doğal Florasındaki Ahududu ve Böğürtlen Genotipleri Arasındaki Biyoçeşitliliğin Morfolojik Fitokimyasal Moleküler Belirteçlerle Saptanması ve Gen Kaynaklarının Korunmaya Alınması", TÜBİTAK PROJESİ, Yürütücü, 02.09.2007-15.09.2010 (Tamamlandı) (ULUSAL)

12   "Domateste Erken Yanıklık Alternaria solani Hastalığına Karşı Dayanıklılık Genlerinin Bulunması", TÜBİTAK PROJESİ, Araştırmacı, 14.09.2004-15.07.2008 (Tamamlandı) (ULUSAL)

13   "Tokat İli Tarımı İçin Alternatif Sektör Çilek Fidesi Üretimi", Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç), Araştırmacı, 02.01.2018-01.11.2018 (Tamamlandı) (ULUSAL)

14   "GEN PRO Bitkisel Genomik ve Proteomik Ulusal Mükemmeliyet Ağı Ulusal Gen Kaynaklarımızın Karakterizasyonu ve Modern Biyoteknoloji Yöntemleri Kullanılarak Değerlendirilmesi ana projesi içerisinde Yeşilırmak Havzasına Uygun Buğday Ve Arpa Çeşitlerinin Moleküler Destekli Seçim Yoluyla Islahı konulu alt araştırma projesi", Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç), Araştırmacı, 01.01.2004-01.01.2008 (Tamamlandı) (ULUSAL)

15   "Melezleme Yöntemiyle Verimli ve Kaliteli Çilek Islahı", TÜBİTAK PROJESİ, Proje İzleyiciliği, 23.01.2015 (Devam Ediyor) (ULUSAL)

16   "TOGTAG 3308", TÜBİTAK PROJESİ, Araştırmacı (Tamamlandı) (ULUSAL)

17   "BAP", BAP, Yönetici (Devam Ediyor) (ULUSAL)

18   "2015 54", BAP, Yönetici (Devam Ediyor) (ULUSAL)

19   "BAP", BAP, Araştırmacı (Tamamlandı) (ULUSAL)

20   "2013 82", BAP, Yönetici (Devam Ediyor) (ULUSAL)

21   "2011 26", BAP, Yönetici (Tamamlandı) (ULUSAL)

22   "TUBİTAK TOVAG106 O 96", TÜBİTAK PROJESİ, Araştırmacı (Tamamlandı) (ULUSAL)

23   "TUBİTAK TOVAG 107 O 209", TÜBİTAK PROJESİ, Yönetici (Tamamlandı) (ULUSAL)

24   "2008 48", BAP, Yönetici (Tamamlandı) (ULUSAL)

25   "2008 46", BAP, Araştırmacı (Tamamlandı) (ULUSAL)

patentler

 

Üniversite Dışı Deneyim

Üniversite Dışı Deneyim

Kurslar:

çalıştay

 

sertifika

 

araştırma

 

çalışma

 

rapor

 

 

 
E-Posta Adresi:cetin.cekic@gop.edu.tr
Öğrenim Durumu

Doktora
1996-2000
University Of Reading


Tez Adı:Markers For Positional Cloning Of Seasonal Flowering And Runnering Loci İn Fragaria Vesca L.
Yüksek Lisans
1993-1996
Gaziosmanpaşa Üniversitesi
Fen Bilimleri Enstitüsü/Bahçe Bitkileri (Yl) (Tezli)

Tez Adı:Mahlep (Prenus Mahaleb L.) Tohumlarının Çimlenmesi Üzerine Bazı Uygulamaların Etkileri
Lisans
1989-1993
Ankara Üniversitesi
Ziraat Fakültesi/Bahçe Bitkileri BölümüAkademik Görevler

Profesör
2018-
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ZİRAAT FAKÜLTESİ/BAHÇE BİTKİLERİ BÖLÜMÜ/MEYVE YETİŞTİRME VE ISLAHI ANABİLİM DALI/
Doçent
2012-2018
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ZİRAAT FAKÜLTESİ/BAHÇE BİTKİLERİ BÖLÜMÜ/MEYVE YETİŞTİRME VE ISLAHI ANABİLİM DALI/
Yardımcı Doçent
2005-2012
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ZİRAAT FAKÜLTESİ/BAHÇE BİTKİLERİ BÖLÜMÜ/BAHÇE BİTKİLERİ ANABİLİM DALI/
Araştırma Görevlisi
2000-2005
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ZİRAAT FAKÜLTESİ/BAHÇE BİTKİLERİ BÖLÜMÜ/BAHÇE BİTKİLERİ ANABİLİM DALI/
Araştırma Görevlisi
1994-2000
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ZİRAAT FAKÜLTESİ/BAHÇE BİTKİLERİ BÖLÜMÜ/BAHÇE BİTKİLERİ ANABİLİM DALI/


İdari Görevler

YÖK Bursları Takip Şubesi Sorumlusu
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ
Öğrenci Etkinlikleri Komisyonu Denetleme Kurulu Üyesi
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ
Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyon Üyeliği
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ
Kalite Kurulu Üyeliği
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ
Dekan
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ
Enstitü Müdürü
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ
Bologna Koordinatörü
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ
Enstitü Yönetim Kurulu üyeliği
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ
Üniversite Seçmeli Dersler Koordinatörü
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ
Fakülte Kurulu Üyeliği
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ
Erasmus Koordinatörü
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ
Erasmus Koordinatörü
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Koordinatörü
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ
Dekan Yardımcısı
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ
Enstitü Müdür Yardımcısı
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ


Dersler *

Öğrenim DiliDers Saati
* Son iki yılda verdigi lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler


Yönetilen Tezler

1.Selim SARI, (2010)., "Orta ve Doğu Karadeniz bölgesi doğal populasyonundan toplanan böğürtlen genotiplerinin upov kriterlerine göre morfolojik olarak tanımlanması", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Bahçe Bitkileri Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans
2.Derya KARAKOÇ, (2011)., "Orta ve Doğu Karadeniz bölgesi doğal florasındaki böğürtlen genotipleri arasındaki biyoçeşitliliğin moleküler belirteçlerle saptanması", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Bahçe Bitkileri Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans
3.Zeliha Selcen BAYAZIT, (2011)., "Tokat Merkez ilçesinde yetiştirilen dut türleri arasındaki biyoçeşitliliğin moleküler belirteçlerle saptanması", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Bahçe Bitkileri Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans
4.Burcu ÇELEBİOĞLU, (2015)., "Bazı tozlayıcı çilek çeşitlerinin Osmanlı çileğinin meyve özellikleri üzerine etkisi", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Bahçe Bitkileri Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans
5.Hatice Derya AKSU, (2015)., "Bazı çilek çeşitlerinin Niksar bölgesindeki performanslarının belirlenmesi", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Bahçe Bitkileri Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans
6.Yasemin SARAÇ, (2015)., "Türkiye florasından toplanan lale (Tulipa spp.) genotiplerinin morfolojik karakterizasyonu", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Bahçe Bitkileri Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans
7.Osman Aziz AKIN, (2017)., "Karadut odun çeliklerinde çelik kalınlığının köklenme ve fidan performansı üzerine etkisi", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Bahçe Bitkileri Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans
8.Sinem ÖZTÜRK ERDEM, (2018)., "Osmanlı çileği ıslahı- I", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Bahçe Bitkileri Ana Bilim Dalı, Doktora
9.Zeliha Selcen ÖZMEN, (2019)., "Orta Karadeniz bölgesi yerel elma genotiplerinde biyoçeşitliliğin ISSR markörleri ile tespiti ve karalekeye dayanıklılık genlerinin spesifik SSR markörler ile taranması", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Bahçe Bitkileri Ana Bilim Dalı, Doktora
10.Merve Nur AYTAŞ, (2019)., "Bazı prunus türlerinde muhafaza sıcaklığının polen canlılığı ve in-vitro çimlenme kapasitesi üzerine etkisi", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Bahçe Bitkileri Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans
11.Gökben CANLI, (2019)., "Farklı IBA dozlarının bazı dut türlerinin odun çeliklerinde köklenme performansı üzerine etkileri", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Bahçe Bitkileri Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans
12.Şeyda ALTUNCU, (2019)., "Karadut odun çeliklerinde yaralamanın ve IBA çözeltisi pH'sının köklenme üzerine etkisi", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Bahçe Bitkileri Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans
13.Hakan KOCABAŞ, (2019)., "Yalova ilinde doğal olarak yetişen Kocayemiş (Arbutus unedo L.) genotiplerinin seleksiyonu", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Bahçe Bitkileri Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans
14.Uğur MACİT, (2019)., "Karadut odun çeliklerinde köklenme ortamında kalış süresinin köklenme ve fidana dönüşüm performansı üzerine etkisi", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Bahçe Bitkileri Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans


Editörlük

1.Journal of New Results in Science(EZB Electronic Journals Library, WorldCat), Dergi, Editör, Tokat Gaziosmanpaşa University, 01.01.2020 - 31.12.2020
2.JOURNAL OF NEW RESULTS IN SCIENCE(RESEARCHBIB ACADEMIC RESEARCH INDEX, DIRECTORY RESEARCH JOURNALS INDEXING(DRJI), JOUR INFORMATICS, PUBLONS, ELECTRONIC JOURNALS LIBRARY), Dergi, Editör, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, 01.08.2017 - 30.11.2017
3.Journal of New Results in Science(ROOTINDEXING, GOOGLE SCHOLAR, RESEARCHBIB ACADEMIC RESEARCH INDEX, DIRECTORY RESEARCH JOURNALS INDEXING (DRJI),), Dergi, Editör, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, 01.01.2020 - 31.08.2020
4.Gaziosmanpasa Journal of Scientific Research(DIRECTORY OF RESEARCH JOURNALS INDEXING (DRJI), ROOTINDEXING ve GOOGLE SCHOLAR, COSMOS IMPACT FACTOR, INTERNATIONAL INNOVATIVE JOURNAL IMPACT FACTOR (IIJIF), INTERNATIONAL INSTITUTE OF ORGANIZED RESEARCH (I2OR), SOBIAD ATIF DİZİNİ, ACADEMIC JOURNAL INDEX), Dergi, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, 01.01.2020 - 31.08.2020
5.Journal new results in science(google scholar), Dergi, Editör, TOGÜ
6.Gaziosmanpaşa Bilimsel Araştırma Dergisi(google scholar), Dergi, Gaziosmanpaşa Üniversitesi
7.Gaziosmanpaşa Bilimsel Araştırma Dergisi, Dergi, Editör, Gaziosmanpaşa Üniversitesi
8.Journal of New Results in Science, Dergi, Editör, Gaziosmanpaşa Üniversitesi
9.GBAD(SSCI), Dergi, Editör, a
10.Journal of New Results in Science(Google Scholar), Dergi, Yayın Kurulu Üyeliği, Gaziosmanpaşa Üniversitesi
11.Journal of New Results in Science(Google Scholar), Dergi, Yayın Kurulu Üyeliği, Gaziosmanpaşa Üniversitesi
12.Journal Of New Results in Science(Google Scholar), Dergi, Yayın Kurulu Üyeliği, Gaziosmanpaşa Üniversitesi
13.Journal of New Results in Science(Google Scholar), Dergi, Yayın Kurulu Üyeliği, Gaziosmanpaşa Üniversitesi
14.Journal of New Results in Science(cab), Dergi, Editör, gaziosmanpaşa üniversitesi
15.Journal of New Results in Science(cab), Dergi, Editör, gaziosmanpaşa üniversitesi
16.Journal of New Results in Science(cab), Dergi, Editör, gaziosmanpaşa üniversitesi
17.Journal Of New Results İn Science(INTERNATIONAL INNOVATIVE JOURNAL IMPACT FACTOR (IIJIF),), Dergi, Editör, Gaziosmanpaşa Üniversitesi
18.Journal Of New Results İn Science(INTERNATIONAL INNOVATIVE JOURNAL IMPACT FACTOR (IIJIF),), Dergi, Editör, Gaziosmanpaşa Üniversitesi
19.Journal Of New Results İn Science(INTERNATIONAL INNOVATIVE JOURNAL IMPACT FACTOR (IIJIF),), Dergi, Editör, Gaziosmanpaşa Üniversitesi
20.Journal of New Results in Science(DIRECTORY RESEARCH JOURNALS INDEXING(DRJI), NTERNATIONAL INNOVATIVE JOURNAL IMPACT FACTOR (IIJIF)), Dergi, Editör, Gaziosmanpaşa Üniversitesi
21.Journal of New Results in Science(ResearchBib, DRJI, getCITED, journal index), Dergi, Yayın Kurulu Üyeliği, Gaziosmanpasa University
22.Journal of New Theory(ASI, CiteFactor, Journal index, SIS, ResearcBib), Dergi, Yayın Kurulu Üyeliği, BEDİU Bilgisayar Yazılım Eğitim Yayıncılık
Üniversite Dışı Deneyim