GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ

Kişisel Web Sayfaları

ASLI ÖZTÜRK TERZݞ

[ ÖĞRETİM GÖREVLİSİ ]

ÖĞR. GÖR. Aslı ÖZTÜRK TERZİ

Artova Meslek Yüksekokulu / Büro Hizmetleri Ve Sekreterlik Bölümü

kişisel bilgiler

E-Posta adresi

Ofis Bilgisi

 

Telefon & Faks

Cep Telefonu

İş Telefonu

Faks

 

Yazışma Adresi

 

Web Sayfası

 

Sosyal Ağlar

 

kurum bilgileri

Birim

Artova Meslek Yüksekokulu 

Bölüm

Büro Hizmetleri Ve Sekreterlik Bölümü 

Anabilim Dalı

Çağrı Merkezi Hizmetleri Pr. 

Eğitim Bilgileri

Öğrenim Durumu

DOKTORA, İstanbul Üniversitesi (2018- )

Sosyal Bilimler Enstitüsü - Halkla İlişkiler Ve Tanıtım (Dr)

YÜKSEK LİSANS, Gazi Üniversitesi (2011- 2015)

Sosyal Bilimler Enstitüsü - Halkla İlişkiler Ve Tanıtım Anabili Dalı (Yl) (Tezl)

LİSANS, Gazi Üniversitesi (2007- 2011)

İletişim Fakültesi - Halkla İlişkiler Ve Tanıtım Bölümü

TEZLER

DOKTORA, "", İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü,

YÜKSEK LİSANS, "Tüketici Kimliğinin Vatandaşlık Kimliğinin Yerini Almasında Küresel Markaların Rolü: Üniversite Öğrencileri Üzerinde Bir Araştırma", Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2015

YABANCI DİLLER

TEMEL ALAN BİLGİSİ

Mesleki Deneyim

AKADEMİK ÜNVANLAR / GÖREVLER

Akademik Görevler

Öğretim Görevlisi, Gaziosmanpaşa Üniversitesi/ Artova Meslek Yüksekokulu/ Büro Hizmetleri Ve Sekreterlik Bölümü/ Çağrı Merkezi Hizmetleri Pr., (2016- Devam Ediyor)

Öğretim Görevlisi, İstanbul Gelişim Üniversitesi/ İstanbul Gelişim Meslek Yüksekokulu/ Pazarlama Ve Reklamcılık Bölümü/ Halkla İlişkiler Ve Tanıtım Pr. (Ücretli), (2015- 2016)


İdari Görevler

verdiği dersler

Medya Okuryazarlığı, Önlisans, (2017-2018)

Yeni İletişim Teknolojileri, Önlisans, (2017-2018)

İkna Ve İkna Yöntemleri, Önlisans, (2017-2018)

Tüketici Davranışları, Önlisans, (2017-2018)

Tüketici Davranışları, Önlisans, (2016-2017)

Çağrı Merkezlerinde Pazarlama Yönetimi, Önlisans, (2016-2017)

İletişime Giriş, Önlisans, (2016-2017)

Temel Hukuk, Önlisans, (2016-2017)

Fonetik Ve Diksiyon, Önlisans, (2015-2016)

Zaman Yönetimi, Önlisans, (2015-2016)

Reklamcılıkta Yazım Ve Tasarım, Önlisans, (2015-2016)

Beden Dili Ve Etkili Konuşma, Önlisans, (2015-2016)

E-Ticaret, Önlisans, (2015-2016)

yönetilen tezler

Editörlük

Yayınlar ve Eserler

MAKALELER

Uluslararası Hakemli Dergilerdeki Makaleler


Ulusal Hakemli Dergilerdeki Makaleler


Diğer Dergilerdeki Makaleler

Bildiriler

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında(proceedings) basılan bildiriler :


Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler :

ÖZTÜRK ASLI Türkiye Cumhuriyetinde 1980 Sonrası Ekonomi Politikaları Kapsamında Tüketimin Değişim Ve Dönüşümü Üzerine Bir İnceleme. Kırıkkale Üniversitesi Ulusal Öğrenci Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:2566546)

ÖZTÜRK ASLI Tüketim Kültürü Yaratılmasında Medyanın Rolü. Kurtuba Akademi, 2. Öğrenci Sempozyumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:2566540)

ÖZTÜRK ASLI Türkiye de Kadın İstihdamı Halkla İlişkiler Sektöründe Kadın Çalışanlar Üzerine Bir Değerlendirme. Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü IV. Genç Bilim Adamları Sempozyumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:2566537)

kitaplar ve kitap bölümleri

Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplar :

Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplardaki Bölümler :

sanatsal faaliyetler

projeler ve patentler

Projelerde Yaptığı Görevler:

"Büro Hizmetleri ve Sekreterlik Bölümü Bünyesinde, Çağrı Merkezi Uygulama Laboratuvarı Kurularak Derslerin Daha Verimli Hâle Getirilmesi", ARAŞTIRMA PROJESİ, Araştırmacı, 21.09.2016 (Devam Ediyor) (ULUSAL)

patentler

 

Üniversite Dışı Deneyim

Üniversite Dışı Deneyim

Kurslar:

çalıştay

 

sertifika

 

araştırma

 

çalışma

 

rapor

 

 

 
E-Posta Adresi:asli.ozturk@gop.edu.tr

Öğrenim Durumu

Doktora
2018-
İstanbul Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü/Halkla İlişkiler Ve Tanıtım (Dr)

Tez Adı:
Yüksek Lisans
2011-2015
Gazi Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü/Halkla İlişkiler Ve Tanıtım Anabili Dalı (Yl) (Tezl)

Tez Adı:Tüketici Kimliğinin Vatandaşlık Kimliğinin Yerini Almasında Küresel Markaların Rolü: Üniversite Öğrencileri Üzerinde Bir Araştırma
Lisans
2007-2011
Gazi Üniversitesi
İletişim Fakültesi/Halkla İlişkiler Ve Tanıtım BölümüAkademik Görevler

Öğretim Görevlisi
2016-
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ ARTOVA MESLEK YÜKSEKOKULU/ BÜRO HİZMETLERİ VE SEKRETERLİK BÖLÜMÜ/ ÇAĞRI MERKEZİ HİZMETLERİ PR.
Öğretim Görevlisi
2015-2016
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ/ İSTANBUL GELİŞİM MESLEK YÜKSEKOKULU/ PAZARLAMA VE REKLAMCILIK BÖLÜMÜ/ HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM PR. (ÜCRETLİ)


Dersler *

Öğrenim DiliDers Saati
Önlisans
(2017-2018)MEDYA OKURYAZARLIĞITürkçe3
(2017-2018)YENİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİTürkçe3
(2017-2018)İKNA VE İKNA YÖNTEMLERİTürkçe3
(2017-2018)TÜKETİCİ DAVRANIŞLARITürkçe3
(2016-2017)TÜKETİCİ DAVRANIŞLARITürkçe3
(2016-2017)ÇAĞRI MERKEZLERİNDE PAZARLAMA YÖNETİMİTürkçe3
(2016-2017)İLETİŞİME GİRİŞTürkçe3
(2016-2017)TEMEL HUKUKTürkçe3
(2015-2016)FONETİK VE DİKSİYONTürkçe3
(2015-2016)ZAMAN YÖNETİMİTürkçe3
(2015-2016)REKLAMCILIKTA YAZIM VE TASARIMTürkçe3
(2015-2016)BEDEN DİLİ VE ETKİLİ KONUŞMATürkçe3
(2015-2016)E-TİCARETTürkçe2
* Son iki yılda verdigi lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler


Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler :
1.ÖZTÜRK ASLITürkiye Cumhuriyetinde 1980 Sonrası Ekonomi Politikaları Kapsamında Tüketimin Değişim Ve Dönüşümü Üzerine Bir İnceleme. Kırıkkale Üniversitesi Ulusal Öğrenci Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:2566546)
2.ÖZTÜRK ASLITüketim Kültürü Yaratılmasında Medyanın Rolü. Kurtuba Akademi, 2. Öğrenci Sempozyumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:2566540)
3.ÖZTÜRK ASLITürkiye de Kadın İstihdamı Halkla İlişkiler Sektöründe Kadın Çalışanlar Üzerine Bir Değerlendirme. Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü IV. Genç Bilim Adamları Sempozyumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:2566537)


Projelerde Yaptığı Görevler:

1.Büro Hizmetleri ve Sekreterlik Bölümü Bünyesinde, Çağrı Merkezi Uygulama Laboratuvarı Kurularak Derslerin Daha Verimli Hâle Getirilmesi, ARAŞTIRMA PROJESİ, Araştırmacı, 21.09.2016 (Devam Ediyor) (ULUSAL)