GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ

Kişisel Web Sayfaları

ATİYE AKBAYRAKž

[ DOÇENT DOKTOR ]

DOÇ. DR. Atiye AKBAYRAK

Tıp Fakültesi / Dahili Tıp Bilimleri Bölümü

kişisel bilgiler

E-Posta adresi

Ofis Bilgisi

 

Telefon & Faks

Cep Telefonu

İş Telefonu

Faks

 

Yazışma Adresi

 

Web Sayfası

 

Sosyal Ağlar

 

kurum bilgileri

Birim

Tıp Fakültesi 

Bölüm

Dahili Tıp Bilimleri Bölümü 

Anabilim Dalı

Deri Ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı 

Eğitim Bilgileri

Öğrenim Durumu

TIPTA UZMANLIK, Sağlık Bilimleri Üniversitesi (2008- 2012)

Ankara Sağlık Uygulama Ve Araştırma Merkezi - Dahili Tıp Bilimleri Bölümü

LİSANS, Atatürk Üniversitesi (2000- 2006)

Tıp Fakültesi - Tıp Pr.

TEZLER

TIPTA UZMANLIK, "Alopesi Areatalı Hastaların Bazı Demografik Özellikleri Velaboratuvar Bulgularının Değerlendirilmesi", Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ankara Sağlık Uygulama Ve Araştırma Merkezi, 2012

YABANCI DİLLER

İngilizce

TEMEL ALAN BİLGİSİ

Sağlık Bilimleri Temel Alanı - Deri ve Zührevi Hastalıkları

Mesleki Deneyim

AKADEMİK ÜNVANLAR / GÖREVLER

Akademik Görevler

Yardımcı Doçent, Gaziosmanpaşa Üniversitesi/ Tıp Fakültesi/ Dahili Tıp Bilimleri Bölümü/ Deri Ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı, (2016- Devam Ediyor)


İdari Görevler

Fakülte Özdeğerlendirme Komite Üyeliği, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri Bölümü, Deri Ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı, (2018- Devam Ediyor)

Örgütlenme, Yönetim Ve Yürütme Komitesi Üyeliği, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri Bölümü, Deri Ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı, (2019- Devam Ediyor)

Sağlık Turizmi Birimi Sorumlu Hekim Yardımcılığı, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri Bölümü, Deri Ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı, (2019- Devam Ediyor)

verdiği dersler

Dudak Hastalıkları (Diş Hekimliği Fakültesi Dönem V), Lisans, (2019-2020)

Dil Hastalıkları (Diş Hekimliği Fakültesi Dönem V), Lisans, (2019-2020)

Fiziksel Ve Kimyasal Etkenlere Bağlı Oral Reaksiyonlar (Diş Hekimliği Fakültesi Dönem V), Lisans, (2019-2020)

Derinin Reaktif Hastalıkları (E. Multiforme, E. Nodosum), Lisans, (2019-2020)

İlaç Erüpsiyonları (Tıp Fakültesi-Dönem V), Lisans, (2019-2020)

Vezikülobüllöz Hastalıklar (Tıp Fakültesi-Dönem V), Lisans, (2019-2020)

Tırnak Hastalıkları (Tıp Fakültesi-Dönem V), Lisans, (2019-2020)

Saç Hastalıkları (Tıp Fakültesi-Dönem V), Lisans, (2019-2020)

Pigmentasyon Hastalıkları, Vitiligo (Tıp Fakültesi-Dönem V), Lisans, (2019-2020)

Poliklinik/Klinik Hasta Başı Eğitimi (Tıp Fakültesi-Dönem V), Lisans, (2019-2020)

Derinin Viral Hastalıkları (Tıp Fakültesi-Dönem V), Lisans, (2019-2020)

Derinin Paraziter Hastalıkları (Tıp Fakültesi-Dönem V), Lisans, (2019-2020)

Bening Deri Tümörleri Ve Nevüsler (Tıp Fakültesi-Dönem V), Lisans, (2019-2020)

Fiziksel Ve Kimyasal Etkenlere Bağlı Oral Reaksiyonlar (Diş Hekimliği Fakültesi Dönem V), Lisans, (2018-2019)

Dil Hastalıkları (Diş Hekimliği Fakültesi Dönem V), Lisans, (2018-2019)

Dudak Hastalıkları (Diş Hekimliği Fakültesi Dönem V), Lisans, (2018-2019)

Derinin Reaktif Hastalıkları (E. Multiforme, E. Nodosum), Lisans, (2018-2019)

İlaç Erüpsiyonları (Tıp Fakültesi-Dönem V), Lisans, (2018-2019)

Vezikülobüllöz Hastalıklar (Tıp Fakültesi-Dönem V), Lisans, (2018-2019)

Tırnak Hastalıkları (Tıp Fakültesi-Dönem V), Lisans, (2018-2019)

Saç Hastalıkları (Tıp Fakültesi-Dönem V), Lisans, (2018-2019)

Pigmentasyon Hastalıkları, Vitiligo (Tıp Fakültesi-Dönem V), Lisans, (2018-2019)

Poliklinik/Klinik Hasta Başı Eğitimi (Tıp Fakültesi-Dönem V), Lisans, (2018-2019)

Derinin Viral Hastalıkları (Tıp Fakültesi-Dönem V), Lisans, (2018-2019)

Derinin Paraziter Hastalıkları (Tıp Fakültesi-Dönem V), Lisans, (2018-2019)

Bening Deri Tümörleri Ve Nevüsler (Tıp Fakültesi-Dönem V), Lisans, (2018-2019)

yönetilen tezler

Editörlük

Yayınlar ve Eserler

MAKALELER

Uluslararası Hakemli Dergilerdeki Makaleler

AKBAYRAK ATİYE,YAZAR CEMRE,ÇETİN ELİF,YILMAZ NURDAN, (2021). "Becker Nevus Syndrome With Bilateral Skin İnvolvement And Skeletal Malformations: A Rare Case", Türkiye Klinikleri Dermatoloji Dergisi, (Yayın No: 6126625)

TAKCI ZENNURE,GÜLER ŞİMŞEK GÜLÇİN,UZUNER HATİCE,AKBAYRAK ATİYE,YILDIZ SEÇKİN HAVVA,KARADAĞ AYŞE SERAP, (2020). "Dyshidrotic Eczema And Seborrheic Dermatitis‐Like Eczematous Eruption Following İntravenous İmmunoglobulin Therapy", Dermatologic Therapy, 33(6), (Yayın No: 6758691) [SCI-Expanded]

TAKCI ZENNURE,GÜNEŞ BİLGİLİ SERAP,KILIÇ MURAT,OĞUZTÜZÜN SERPİL,BOZER BÜŞRA,GÜLER ŞİMŞEK GÜLÇİN,AKBAYRAK ATİYE,YILDIZ SEÇKİN HAVVA,KARADAĞ AYŞE SERAP, (2020). "Expressions Of Glutathione S‐Transferase Alpha, Mu, Pi, And Theta İn The Skin Samples Of Patients With Acne Rosacea", Journal Of Cosmetic Dermatology, (Yayın No: 6283245) [SCI-Expanded]

AKBAYRAK ATİYE,ALİM SAİT, (2020). "In Which Rosacea Patients Should Demodex İn The Eyelashes Be İnvestigated?", Nigerian Journal Of Clinical Practice, (Yayın No: 6126312) [SCI-Expanded]

UÇAN YARKAÇ FATMA,AKBAYRAK ATİYE,GÖKTÜRK ÖZGE, (2020). "Effects Of Non - Surgical Periodontal Therapy On İnflammatory Markers Of Psoriasis: A Randomized Controlled Trial", Journal Of Clınıcal Perıodontology, 47(2), 193-201., Doi: 10.1111/jcpe.13205 (Yayın No: 5495203) [SCI-Expanded]

AKBAYRAK ATİYE,DEMİR OSMAN, (2020). "Does Counseling Have An Effect On Sun Protection Behaviors And Early Detection Of Skin Cancer İn Middle-Aged And Older Turkish People?", Turkish Archives Of Dermatology And Venereology, 54(1), 9-14. (Yayın No: 6283557)

AKBAYRAK ATİYE,YILMAZ DOĞRU HATİCE, (2019). "Vestibular Papillomatosis Mimicking Genital Warts İn A Pregnant Woman", Turkish Archives Of Dermatology And Venereology, 53(3), 122-124. (Yayın No: 6277434)

OĞRUM ATİYE,GÖKTÜRK ÖZGE,UÇAN YARKAÇ FATMA, (2019). "Evaluation Of Oral Findings With Oral And Dental Health İn Patients Diagnosed With Psoriasis Vulgaris", Turkish Journal Of Dermatology, 13(1), 6-12., Doi: 10.4274/tdd.galenos.2019.3824 (Yayın No: 5495199)

OĞRUM ATİYE, (2019). "Pediatristler İçin Tanı Ya Da Tedavisi Zor Deri Lezyonları", Journal Of Contemporary Medicine, 9(3), 269-274., Doi: 10.16899/jcm.596265 (Yayın No: 5495200)

OĞRUM ATİYE,KARATAŞ TOĞRAL ARZU,KARASATI NERMİN,EKŞİOĞLU HATİCE MERAL, (2019). "Konfluent Ve Retiküler Papillomatozun Doksisiklin Ve Tretinoin İle Başarılı Tedavisi: Beş Olguluk Seri", Türk Dermatoloji Dergisi, 13(1), 35-38., Doi: 10.4274/tdd.galenos.2014.2376 (Yayın No: 4955284)

OĞRUM ATİYE,DÜRER PERVİN, (2019). "Spontaneous Regression Of Pediatric Extragenital Lichen Sclerosus: A Case Report", Turkish Archives Of Dermatology And Venereology, 53(3), 113-115., Doi: 10.4274/turkderm.galenos.2018.08634 (Yayın No: 5495198)

KARASATI SEVAL,OĞRUM ATİYE, (2019). "Doğu Anadolu’Da Görev Yapan Hekimlerin Tinea Kapitis Bilgi Düzeyleri", Turkiye Klinikleri Journal Of Dermatology, 29(1), 15-22., Doi: 10.5336/dermato.2019-65253 (Yayın No: 5034865)

OĞRUM ATİYE,TAKCI ZENNURE,YILDIZ SEÇKİN HAVVA,ÇETİN ELİF, (2019). "Treatment Resistant İmpetigo Herpetiformis Treated With İnfliximab", Dermatologic Therapy, 32(2), 12839, Doi: 10.1111/dth.12839 (Yayın No: 4877622) [SCI-Expanded]

OĞRUM ATİYE,YILMAZ DOĞRU HATİCE, (2019). "The Effect Of Striae Gravidarum On Quality Of Life İn A Sample Of Turkish Pregnant Woman Population", Dermatologica Sinica, 37(2), 72-76., Doi: 10.4103/ds.ds_22_18 (Yayın No: 5149331) [SCI-Expanded]

KALKAN GÖKNUR,YILDIZ SEÇKİN HAVVA,BENLİ İSMAİL,AKBAŞ AHMET,ATEŞ HACI ÖMER,ÖZYURT HÜSEYİN,BAŞ YALÇIN,OĞRUM ATİYE,PANCAR GÜNSELİ ŞEFİKA, (2019). "Association Of Paraoxonase 1 (Pon1) L55m And Pon1 Q192r Gene Polymorphisms And Risk Of Psoriasis.", Giornale Italiano Di Dermatologiae Venereologia, 154(3), 321-326., Doi: 10.23736/S0392-0488.17.05514-6 (Yayın No: 3801262) [SCI-Expanded]

KARATAŞ TOĞRAL ARZU,OĞRUM ATİYE,İZOL BELÇİN,DEMİR OSMAN,EKŞİOĞLU HATİCE MERAL, (2018). "Anogenital Kondilomu Olan Erkeklerde Yaşam Kalitesini Etkileyen Faktörler", Türkiye Klinikleri Dermatoloji Dergisi, 28(2), 37-43., Doi: 10.5336/dermato.2018-61427 (Yayın No: 4444385)

OĞRUM ATİYE,DEMİR OSMAN, (2018). "Tıp Eğitiminin Güneşten Korunma Davranışları Üzerine Etkisi", Türkiye Klinikleri Dermatoloji Dergisi, 28(2), 56-62., Doi: 10.5336/dermato.2018-62542 (Yayın No: 4444387)

OĞRUM ATİYE,TAKCI ZENNURE,YILDIZ SEÇKİN HAVVA, (2018). "Pigmente Fungiform Papilla: Olgu Sunumu Ve Literatürün Gözden Geçirilmesi", Turkiye Klinikleri Journal Of Dermatology, 28(1), 32-34., Doi: 10.5336/dermato.2018-60677 (Yayın No: 4504287)

OĞRUM ATİYE,TAKCI ZENNURE,YILDIZ SEÇKİN HAVVA,ÇETİN ELİF, (2018). "A Case Of Pityriasis Lichenoides: Rapid Resolution With Azithromycin Monotherapy İn 3 Weeks", Dermatologic Therapy, 31(5), 12681, Doi: 10.1111/dth.12681 (Yayın No: 4504290) [SCI-Expanded]

OĞRUM ATİYE, (2017). "Unilateral Pityriasis Rosea İn A Child: A Rare Clinical Presentation", The Turkish Journal Of Pediatrics, 59(2), 214-216., Doi: 10.24953/turkjped.2017.02.018 (Yayın No: 3896983) [SCI-Expanded]

OĞRUM ATİYE,SEZGİN SERCAN,YILDIZ SEÇKİN HAVVA,TAKCI ZENNURE, (2017). "Transient Lingual Papillit: Olgu Sunumu Ve Literatürün Gözden Geçirilmesi", Turkiye Klinikleri Journal Of Dermatology, 27(2), 98-100., Doi: 10.5336/dermato.2017-56216 (Yayın No: 4504286)

OĞRUM ATİYE,BOYRAZ NERMİN,KARATAŞ TOĞRAL ARZU,SEVAL KARASATI,EKŞİOĞLU HATİCE MERAL, (2015). "Alopesi Areatalı Hastalarda 25 Hidroksi Vitamin D3 Düzeyinin Değerlendirilmesi", Turkish Archives Of Dermatology And Venereology, 49(1), 50-53., Doi: 10.4274/turkderm.07888 (Yayın No: 2566867) [SCI-Expanded]

KALKAN GÖKNUR,YILDIZ SEÇKİN HAVVA,BAŞ YALÇIN,BENLİ İSMAİL,ÖZYURT HÜSEYİN,ATEŞ HACI ÖMER,ÖZDEMİR ATİYE,günseli şefika pancar, (2014). "Analysis Of Manganese Superoxide Dismutase (Mnsod Ala-9Val) And Glutathione Peroxidase (Gpx1 Pro 198 Leu) Gene Polymorphisms İn Psoriasis", Archives Of Dermatological Research, 306(3), 253-258., Doi: 10.1007/s00403-013-1427-5 (Yayın No: 2566862) [SSCI]

KALKAN GÖKNUR,YİĞİT SERBÜLENT,KARAKUŞ NEVİN,ATEŞ HACI ÖMER,BOZKURT NİHAN,ÖZDEMİR ATİYE,GÜNSELİ ŞEFİKA PANCAR, (2013). "Methylenetetrahydrofolate Reductase C677t Mutation İn Patients With Alopecia Areata İn Turkish Population", Gene, 530(1), 109-112., Doi: 10.1016/j.gene.2013.08.016 (Yayın No: 2566854) [SSCI]


Ulusal Hakemli Dergilerdeki Makaleler

AKBAYRAK ATİYE,KASAP TUBA,TAKCI ZENNURE,YILDIZ SEÇKİN HAVVA, (2020). "Frequency Of Nail Abnormalities İn Children And Adolescents Admitted To A Dermatology Outpatient Clinic", The Journal Of Pediatric Research, (Yayın No: 6080146)

OĞRUM ATİYE,KARATAŞ TOĞRAL ARZU,İZOL BELÇİN,GÜNGÖR EMEL,EKŞİOĞLU HATİCE MERAL, (2019). "Bir Eğitim Araştırma Hastanesinde Tanı Alan Sifiliz Olgularının Demografik Bulguları", Van Medical Journal, 26(3), 279-284., Doi: 10.5505/vtd.2019.05668 (Yayın No: 5149339)

OĞRUM ATİYE,YILDIZ SEÇKİN HAVVA, (2019). "Türk Kadınlarında Görülen Saç Ve Saçlı Deri Hastalıklarının Değerlendirilmesi", Dicle Tıp Dergisi, 46(1), 33-39., Doi: 10.5798/dicletip.534822 (Yayın No: 4877618)

GÖKTÜRK ÖZGE,UÇAN YARKAÇ FATMA,OĞRUM ATİYE, (2019). "Psoriazis Ve Periodontal Durum Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi", Acta Odontologica Turcica, 36(2), 53-58., Doi: 10.17214/gaziaot.481136 (Yayın No: 5068834)

OĞRUM ATİYE,OKTAY GÜLSEREN, (2019). "Aile Hekimlerinin Güneşten Korunma Davranışları Ve Deri Kanserine Yönelik Koruyucu Hekimlik Uygulamalarının Değerlendirilmesi", Türkiye Aile Hekimliği Dergisi, 23(3), 110-117. (Yayın No: 5495201)

OĞRUM ATİYE, (2018). "Kadın Hastalıkları Ve Doğum Kliniğinden Dermatolojiye Yapılan Konsültasyonların Değerlendirilmesi", Van Tıp Dergisi, 25(1), 57-60. (Yayın No: 4301359)

OĞRUM ATİYE,KARATAŞ TOĞRAL ARZU,MÜSLEHİDDİNOĞLU AHMET,İZOL BELÇİN, (2017). "Extragenital Bullous Lichen Sclerosus Et Atrophicus", Journal Of The Turkish Academy Of Dermatology, 11(3), 171135, Doi: 10.6003/jtad.17113c5 (Yayın No: 4173169)

OĞRUM ATİYE,TAKCI ZENNURE,YILDIZ SEÇKİN HAVVA, (2017). "Dermatoloji Konsültasyonu İstenen Gebelerin Değerlendirilmesi", Medeniyet Medical Journal, 32(3), 159-163., Doi: 10.5222/MMJ.2017.159 (Yayın No: 3774639)

OĞRUM ATİYE,TAKCI ZENNURE,VAHABOĞLU GÜLER,EKŞİOĞLU HATİCE MERAL, (2015). "A Case Of Erythromelalgia: Good Response To Combination Treatment With Pregabalin And Selective Serotonin Reuptake İnhibitor", Journal Of The Turkish Academy Of Dermatology, 9(1), 15917, Doi: 10.6003/jtad.1591c7 (Yayın No: 2566876)

OĞRUM ATİYE,KARATAŞ TOĞRAL ARZU,EKŞİOĞLU HATİCE MERAL, (2015). "Geçici Kına Dövmesine Bağlı Kontakt Dermatit Dört Olgu Sunumu", Dermatoz, 2(1), 1-3., Doi: 10.15624/dermatoz.15062o3 (Yayın No: 2567135)

KEKEÇ GÜNSELİ,BOYRAZ NERMİN,KARATAŞ TOĞRAL ARZU,ÖZDEMİR ATİYE,EKŞİOĞLU HATİCE MERAL, (2013). "Livedoid Vaskülopatili Bir Olgunun Düşük Molekül Ağırlıklı Heparin İle Başarılı Tedavisi", Ankara Eğitim Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi, 46(2), 111-113. (Yayın No: 2566891)

KARATAŞ TOĞRAL ARZU,ÖZDEMİR ATİYE,KEKEÇ GÜNSELİ,ASTARCI HESNA MÜZEYYEN,EKŞİOĞLU HATİCE MERAL, (2013). "Reaktif Perforan Kollajenözlü Bir Olgu Sunumu", Ankara Eğitim Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi, 46(3), 149-150. (Yayın No: 2566877)


Diğer Dergilerdeki Makaleler

Bildiriler

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında(proceedings) basılan bildiriler :

AKBAYRAK ATİYE (2018). Vestibular papillomatosis during pregnancy mimicking genital warts. International Dermatology, Dermatopathology and Esthetics Academy Congress (Özet Bildiri) (Yayın No:6277472)

ÖZDEMİR ATİYE,KARATAŞ TOĞRAL ARZU,MUSLEHİDDİNOĞLU AHMET,İZOL BELÇİN (2017). Extragenital Bullous Lichen Sclerozus et Atroficus. 22nd EADV Congress “Dermatovenereology in a Changing World (Özet Bildiri) (Yayın No:2567150)

KARATAŞ TOĞRAL ARZU,ATEŞ GÜRBÜZ GÜLFEM,ÖZDEMİR ATİYE,BOYRAZ NERMİN,BULUT CEMAL,EKŞİOĞLU HATİCE MERAL Herpes Zoster in Healthy Children. 22nd EADV Congress “Dermatovenereology in a Changing World (Özet Bildiri) (Yayın No:2567151)

YILDIZ SEÇKİN HAVVA,AKBAYRAK ATİYE,TAKCI ZENNURE A Rare Localisation of Psoriasis: Bilateral Involvement of Lower Eyelids. International Dermatology, Dermatopathology and Esthetics Academy Congress (Özet Bildiri) (Yayın No:6130274)

TAKCI ZENNURE,ARICI AKGÜL,YILDIZ SEÇKİN HAVVA,AKBAYRAK ATİYE Pyoderma Gangrenosum at the Side of Subcutaneous Injection of Golimumab in a Patient with Ankylosing Spondylitis. International Dermatology, Dermatopathology and Esthetics Academy Congress (Özet Bildiri) (Yayın No:6130435)

OĞRUM ATİYE,TAKCI ZENNURE,YILDIZ SEÇKİN HAVVA Isolated Lichen Planus of the Eyelids: A Rare Clinical Presentation. 2nd International Dermatology and Cosmetology Congress (Özet Bildiri) (Yayın No:3774827)

ÖZDEMİR ATİYE,KARATAŞ TOĞRAL ARZU Blaschkoid Psoriasis: Case Report. 22nd EADV Congress “Dermatovenereology in a Changing World (Özet Bildiri) (Yayın No:2567147)

TAKCI ZENNURE,AKBAYRAK ATİYE,YILDIZ SEÇKİN HAVVA Hypertrichosis Induced by Topical Minoxidil in an Adolescent with Alopecia Areata. International Dermatology, Dermatopathology and Esthetics Academy Congress (Özet Bildiri) (Yayın No:6129990)

TAKCI ZENNURE,AKBAYRAK ATİYE,TAKCI ŞAHİN,YILDIZ SEÇKİN HAVVA A Case of Cutis Marmorata Telengiectatica Congenita. International Dermatology, Dermatopathology and Esthetics Academy Congress (Özet Bildiri) (Yayın No:6126675)

AKBAYRAK ATİYE,DÜRER PERVİN Pediatric Extragenital Guttate Lichen Sclerosus with Spontaneous Regression. International Dermatology, Dermatopathology and Esthetics Academy Congress (Özet Bildiri) (Yayın No:6130262)

TAKCI ZENNURE,YILDIZ SEÇKİN HAVVA,AKBAYRAK ATİYE,ARICI AKGÜL Lupus Erythematosus Tumidus: A Report of Two Cases. International Dermatology, Dermatopathology and Esthetics Academy Congress (Özet Bildiri) (Yayın No:6130294)

TAKCI ZENNURE,TAKCI ŞAHİN,AKBAYRAK ATİYE,YILDIZ SEÇKİN HAVVA Alopecia Universalis Congenita: A Case Report. International Dermatology, Dermatopathology and Esthetics Academy Congress (Özet Bildiri) (Yayın No:6130377)

AKBAYRAK ATİYE,TAKCI ZENNURE,YILDIZ SEÇKİN HAVVA,ÇETİN ELİF Treatment Resistance Impetigo Herpetiformis: A Case Report. International Dermatology, Dermatopathology and Esthetics Academy Congress (Özet Bildiri) (Yayın No:6130459)

AKBAYRAK ATİYE,TAKCI ZENNURE,YILDIZ SEÇKİN HAVVA,ÇETİN ELİF A Case Report of Pityriasis Lichenoides: Rapid Resolutiın with Azithromycin Monotherapy in Three Weeks. International Dermatology, Dermatopathology and Esthetics Academy Congress (Özet Bildiri) (Yayın No:6130480)

OĞRUM ATİYE,YILDIZ SEÇKİN HAVVA,TAKCI ZENNURE Clinical Manifestations of Secondary Syphilis in a HIV-Positive Patient: A Case Report. 2nd International Dermatology and Cosmetology Congress (Özet Bildiri) (Yayın No:3774811)

YILDIZ SEÇKİN HAVVA,AKBAYRAK ATİYE Inflamatory Markers and Mean Platelet Volume in Recurrent Aphthous Stomatitis. 2nd International Dermatology and Cosmetology COngress (Özet Bildiri) (Yayın No:6130779)

OĞRUM ATİYE,TAKCI ZENNURE The relationship between Demodex mite and sociodemographic characteristics of rosacea patients. International Dermatology, Dermatopathology and Esthetics Academy Congress (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:5034965)


Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler :

OĞRUM ATİYE,BOYRAZ NERMİN,KARATAŞ TOĞRAL ARZU,KARASATI SEVAL,EKŞİOĞLU HATİCE MERAL (2015). Alopesi Areatalı Hastalarda 25 Hidroksi Vitamin D3 Düzeyinin Değerlendirilmesi. XXV. Ulusal Dermatoloji Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:2567111)

OĞRUM ATİYE,TAKCI ZENNURE,VAHABOĞLU GÜLER,EKŞİOĞLU HATİCE MERAL (2015). Diabete Sekonder Gelişen Eritromelalji Olgusu. XIX. Prof Dr A Lütfü Tat Simpozyumu (Özet Bildiri) (Yayın No:2567154)

KARATAŞ TOĞRAL ARZU,GÜNGÖR EMEL,OĞRUM ATİYE Sfiliz Farklı Bir Prezentasyon. XIX. Prof Dr A Lütfü Tat Simpozyumu (Özet Bildiri) (Yayın No:2567152)

KARATAŞ TOĞRAL ARZU,KARASATI SEVAL,OĞRUM ATİYE Atipik Pitiriyazis Rozea 2 Olgu Sunumu. XXV. Ulusal Dermatoloji Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:2567165)

BALTA İLKNUR,OĞRUM ATİYE,ÜNAL EMİNE Çocukluk Çağı Vitiligo Hastalarının Demografik ve Klinik Özellikleri ve Hastalığın Atopi ile İlişkisi. 6. Ulusal Pediatrik Dermatoloji Günleri, Kıbrıs (Özet Bildiri) (Yayın No:2566897)

ATEŞ GÜLFEM,OĞRUM ATİYE,ASTARCI HESNA MÜZEYYEN,AKBAY CELİLE GÜLFER,ŞAHİN MUZAFFER,EKŞİOĞLU HATİCE MERAL İntralezyonel Kortikosteroid Sağaltımı Uygulanan Granüloma Fasyale Olgusu. XXIII. Ulusal Dermatoloji Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:2567160)

OĞRUM ATİYE,RAHATLI SAMED,YILDIZ SEÇKİN HAVVA,ALICI ÖMER,BAŞ YALÇIN,TAKCI ZENNURE Setuksimaba Bağlı Papülopüstüler Reaksiyonun Topikal Nadifloksasin ile Başarılı Tedavisi: Olgu Sunumu. 26. Ulusal Dermatoloji Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:3003342)

AKBAYRAK ATİYE,YILDIZ SEÇKİN HAVVA,KASAP TUBA,TAKCI ZENNURE Beş Aylık Bebekte Tinea Versikolor: Olgu Sunumu. 23. Prof. Dr. A. Lütfi Tat Sempozyumu (Özet Bildiri) (Yayın No:6130632)

OĞRUM ATİYE,KARATAŞ TOĞRAL ARZU,EKŞİOĞLU HATİCE MERAL Geçici Kına Dövmesine Karşı Alerjik Kontakt Dermatit Geliştirmiş Üç Olgu Sunumu. XX. Prof Dr A Lütfü Tat Simpozyumu (Özet Bildiri) (Yayın No:2567161)

OĞRUM ATİYE,YILDIZ SEÇKİN HAVVA Dermatologlar güneşten korunma metotlarını etkin şekilde uyguluyor mu?. 28. Ulusal Dermatoloji Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:5497128)

BALTA İLKNUR,OĞRUM ATİYE,ÜNAL EMİNE Çocukluk Çağı Psoriasis Hastalarının Demografik ve Klinik Özellikleri. 6. Ulusal Pediatrik Dermatoloji Günleri, Kıbrıs (Özet Bildiri) (Yayın No:2566896)

OĞRUM ATİYE Çocukluk Çağı Psoriazis Hastalarındaki Oral Bulguların Değerlendirilmesi. 27. Ulusal Dermatoloji Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:4504299)

OĞRUM ATİYE Çocukluk Çağı Liken Planus Olgularının Demografik ve Klinik Özelliklerinin Değerlendirilmesi. 14. Ege Dermatoloji Günleri (Özet Bildiri) (Yayın No:5034959)

kitaplar ve kitap bölümleri

Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplar :

Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplardaki Bölümler :

sanatsal faaliyetler

projeler ve patentler

Projelerde Yaptığı Görevler:

patentler

 

Üniversite Dışı Deneyim

2006-2007, DOKTOR, KASTAMONU TOSYA 2 NOLU SAĞLIK OCAĞI, (Kamu)

2008-2012, ASİSTAN DOKTOR, ANKARA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ, (Hastane)

2012-2014, UZMAN DOKTOR, TOKAT DEVLET HASTANESİ, (Hastane)

2014-2016, UZMAN DOKTOR, GEMLİK MUAMMER AĞIM DEVLET HASTANESİ, (Hastane)

Üniversite Dışı Deneyim

Kurslar:

8. Uludağ Dermatokozmetoloji Günleri, Lazer, Dolgu, Botilinum Toksin, Roller, PRP, Saçlı deri Mezoterapi, Kombinasyon Peeling, İplerle Yüz Liftingi uygulamalı kurslarına katılım belgesi, Bursa, Kurs, 01.03.2015-04.03.2015 (Ulusal)

14. Ege Dermatoloji Günleri, Dermatopatoloji Kursu katılım belgesi, Bodrum, Kurs, 01.05.2019-05.05.2019 (Ulusal)

Eğitim Becerileri Kursu, Gaziosmanpaşa Üniversite Tıp Fakültesi tarafından düzenlenen, Dr. Öğretim Üyelerinin eğitim/öğretim stratejilerini geliştirmeye yönelik bir kurstur., Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Seminer Salonu, Kurs, 06.11.2017-09.11.2017 (Ulusal)

9. Ege Dermatoloji Günleri, Girişimsel Dermatoloji Kursu katılım belgesi, Marmaris, Kurs, 07.05.2014-11.05.2014 (Ulusal)

7. Uludağ Dermatokozmetoloji Günleri, Lazer, dolgu enjeksiyonu, botoks, saçlı deri ve yüz mezoterapisi, yüz PRP ve dermaroller uygulamalı kursları katılım belgesi, Bursa, Kurs, 14.03.2013-17.03.2013 (Ulusal)

6. Ulusal Pediatrik Dermatoloji Günleri, Pediatrik Dermatoallerji Kursu katılım belgesi, Girne, Kurs, 17.04.2014-20.04.2014 (Ulusal)

27. Ulusal Dermatoloji Kongresi, Dermatoallerji Kursu katılım belgesi, Antalya, Kurs, 16.10.2018-20.10.2018 (Ulusal)

9. Dermatoloji Dermatopatoloji Sempozyumu, Dermoskopi: Nevüs Melanoma kursu katılım belgesi, Ankara, Kurs, 24.02.2017-26.02.2017 (Ulusal)

23. Prof. Dr. A. Lütfi Tat Sempozyumu, Dermoskopi Kursu katılım belgesi, Ankara, Kurs, 22.11.2017-26.11.2017 (Ulusal)

9. Dermatoloji Dermatopatoloji Sempozyumu, Dermatopatoloji: Nevüs Melanoma kursu katılım belgesi, Ankara, Kurs, 24.02.2017-28.02.2017 (Ulusal)

çalıştay

 

sertifika

8. Uludağ Dermatokozmetoloji Günleri, Ulusal kongre katılım belgesi, Bursa, Sertifika, 01.03.2015-04.03.2015 (Ulusal)

22nd Congress of European Academy of Dermatology and Venereology, Uluslararası kongre katılım belgesi, İstanbul, Sertifika, 02.10.2013-06.10.2013 (Ulusal)

Erciyes Dermatoloji Zirvesi, Ulusal kongre katılım belgesi, Kayseri, Sertifika, 05.03.2020-07.03.2020 (Ulusal)

10. Çukurova Dermatoloji Günleri, Ulusal kongre katılım belgesi, Nevşehir, Sertifika, 05.06.2014-08.06.2014 (Ulusal)

6. DOD Dermatoloji Gündemi, Ulusal kongre katılım belgesi, Sakarya, Sertifika, 05.09.2019-08.09.2019 (Ulusal)

11. Prof. Dr. Faruk Menlioğlu Dermatolojide Gelişmeler Sempozyumu, Ulusal kongre katılım belgesi, Edremit, Sertifika, 06.05.2015-10.05.2015 (Ulusal)

International Dermatology, Dermatopathology and Esthetics Academy Congress, Uluslararası kongre katılım belgesi, Ankara, Sertifika, 08.03.2018-11.03.2018 (Uluslararası)

24. Ulusal Dermatoloji Kongresi, Ulusal kongre katılım belgesi, Antalya, Sertifika, 09.10.2012-13.10.2012 (Ulusal)

12. Çukurova Dermatoloji Günleri, Ulusal kongre katılım belgesi, Adana, Sertifika, 11.04.2018-15.04.2018 (Ulusal)

2. Karadeniz Dermatolojide Yenilikler Sempozyumu, Ulusal kongre katılım belgesi, Samsun, Sertifika, 16.06.2019-16.06.2019 (Ulusal)

2nd International Dermatology and Cosmetology Congress, Uluslararası kongre katılım belgesi, İstanbul, Sertifika, 15.03.2017-18.03.2017 (Uluslararası)

27. Ulusal Dermatoloji Kongresi, Ulusal kongre katılım belgesi, Antalya, Sertifika, 16.10.2018-20.10.2018 (Ulusal)

DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLAR YETERLİK BELGESİ, Türk Dermatoloji Yeterlik Kurulu’nca yapılan Yeterlik Sınavında başarılı olunmuş, 10 yıl geçerliliği olan belge alınmıştır. Belge no:03, Ankara, Sertifika, 23.12.2018-23.12.2028 (Ulusal)

9. Dermatoloji Dermatopatoloji Sempozyumu, Ulusal kongre katılım belgesi, Ankara, Sertifika, 24.02.2017-26.02.2017 (Ulusal)

3rd Munich International Summer Academy of Practical Dermatology, Uluslararası kongre katılım belgesi, Munih, Sertifika, 21.07.2013-26.07.2013 (Uluslararası)

23. Prof. Dr. A. Lütfi Tat Sempozyumu, Ulusal kongre katılım belgesi, Ankara, Sertifika, 22.11.2017-26.11.2017 (Ulusal)

23. Prof. Dr. A. Lütfi Tat Sempozyumu, Ulusal kongre katılım belgesi, Ankara, Sertifika, 22.11.2017-26.11.2017 (Ulusal)

 

araştırma

 

çalışma

 

rapor

 

 

 
E-Posta Adresi:atiye.ogrum@gop.edu.tr

Öğrenim Durumu

Tıpta Uzmanlık
2008-2012
Sağlık Bilimleri Üniversitesi
Ankara Sağlık Uygulama Ve Araştırma Merkezi/Dahili Tıp Bilimleri Bölümü

Tez Adı:Alopesi Areatalı Hastaların Bazı Demografik Özellikleri Velaboratuvar Bulgularının Değerlendirilmesi
Lisans
2000-2006
Atatürk Üniversitesi
Tıp Fakültesi/Tıp Pr.Akademik Görevler

Yardımcı Doçent
2016-
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ TIP FAKÜLTESİ/ DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ/ DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLAR ANABİLİM DALI


İdari Görevler

Fakülte Özdeğerlendirme Komite Üyeliği
2018
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ TIP FAKÜLTESİ
Örgütlenme, Yönetim ve Yürütme Komitesi Üyeliği
2019
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ TIP FAKÜLTESİ
Sağlık Turizmi Birimi Sorumlu Hekim Yardımcılığı
2019
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ TIP FAKÜLTESİ


Dersler *

Öğrenim DiliDers Saati
Lisans
(2019-2020)DUDAK HASTALIKLARI (DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DÖNEM V)Türkçe1
(2019-2020)DİL HASTALIKLARI (DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DÖNEM V)Türkçe1
(2019-2020)FİZİKSEL VE KİMYASAL ETKENLERE BAĞLI ORAL REAKSİYONLAR (DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DÖNEM V)Türkçe2
(2019-2020)DERİNİN REAKTİF HASTALIKLARI (E. MULTİFORME, E. NODOSUM)Türkçe1
(2019-2020)İLAÇ ERÜPSİYONLARI (TIP FAKÜLTESİ-DÖNEM V)Türkçe1
(2019-2020)VEZİKÜLOBÜLLÖZ HASTALIKLAR (TIP FAKÜLTESİ-DÖNEM V)Türkçe2
(2019-2020)TIRNAK HASTALIKLARI (TIP FAKÜLTESİ-DÖNEM V)Türkçe1
(2019-2020)SAÇ HASTALIKLARI (TIP FAKÜLTESİ-DÖNEM V)Türkçe1
(2019-2020)PİGMENTASYON HASTALIKLARI, VİTİLİGO (TIP FAKÜLTESİ-DÖNEM V)Türkçe1
(2019-2020)POLİKLİNİK/KLİNİK HASTA BAŞI EĞİTİMİ (TIP FAKÜLTESİ-DÖNEM V)Türkçe11
(2019-2020)DERİNİN VİRAL HASTALIKLARI (TIP FAKÜLTESİ-DÖNEM V)Türkçe1
(2019-2020)DERİNİN PARAZİTER HASTALIKLARI (TIP FAKÜLTESİ-DÖNEM V)Türkçe1
(2019-2020)BENİNG DERİ TÜMÖRLERİ VE NEVÜSLER (TIP FAKÜLTESİ-DÖNEM V)Türkçe1
(2018-2019)FİZİKSEL VE KİMYASAL ETKENLERE BAĞLI ORAL REAKSİYONLAR (DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DÖNEM V)Türkçe2
(2018-2019)DİL HASTALIKLARI (DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DÖNEM V)Türkçe1
(2018-2019)DUDAK HASTALIKLARI (DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DÖNEM V)Türkçe1
(2018-2019)DERİNİN REAKTİF HASTALIKLARI (E. MULTİFORME, E. NODOSUM)Türkçe1
(2018-2019)İLAÇ ERÜPSİYONLARI (TIP FAKÜLTESİ-DÖNEM V)Türkçe1
(2018-2019)VEZİKÜLOBÜLLÖZ HASTALIKLAR (TIP FAKÜLTESİ-DÖNEM V)Türkçe2
(2018-2019)TIRNAK HASTALIKLARI (TIP FAKÜLTESİ-DÖNEM V)Türkçe1
(2018-2019)SAÇ HASTALIKLARI (TIP FAKÜLTESİ-DÖNEM V)Türkçe1
(2018-2019)PİGMENTASYON HASTALIKLARI, VİTİLİGO (TIP FAKÜLTESİ-DÖNEM V)Türkçe1
(2018-2019)POLİKLİNİK/KLİNİK HASTA BAŞI EĞİTİMİ (TIP FAKÜLTESİ-DÖNEM V)Türkçe11
(2018-2019)DERİNİN VİRAL HASTALIKLARI (TIP FAKÜLTESİ-DÖNEM V)Türkçe1
(2018-2019)DERİNİN PARAZİTER HASTALIKLARI (TIP FAKÜLTESİ-DÖNEM V)Türkçe1
(2018-2019)BENİNG DERİ TÜMÖRLERİ VE NEVÜSLER (TIP FAKÜLTESİ-DÖNEM V)Türkçe1
* Son iki yılda verdigi lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler


Eserler
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:
1.AKBAYRAK ATİYE,YAZAR CEMRE,ÇETİN ELİF,YILMAZ NURDAN (2021). Becker nevus syndrome with bilateral skin involvement and skeletal malformations: A rare case. Türkiye Klinikleri Dermatoloji Dergisi, (Yayın No: 6126625)
2.TAKCI ZENNURE,GÜLER ŞİMŞEK GÜLÇİN,UZUNER HATİCE,AKBAYRAK ATİYE,YILDIZ SEÇKİN HAVVA,KARADAĞ AYŞE SERAP (2020). Dyshidrotic eczema and seborrheic dermatitis‐like eczematous eruption following intravenous immunoglobulin therapy. Dermatologic Therapy, 33(6), (Yayın No: 6758691)
3.TAKCI ZENNURE,GÜNEŞ BİLGİLİ SERAP,KILIÇ MURAT,OĞUZTÜZÜN SERPİL,BOZER BÜŞRA,GÜLER ŞİMŞEK GÜLÇİN,AKBAYRAK ATİYE,YILDIZ SEÇKİN HAVVA,KARADAĞ AYŞE SERAP (2020). Expressions of glutathione S‐transferase alpha, mu, pi, and theta in the skin samples of patients with acne rosacea. Journal of Cosmetic Dermatology, (Yayın No: 6283245)
4.AKBAYRAK ATİYE,ALİM SAİT (2020). In which rosacea patients should Demodex in the eyelashes be investigated?. Nigerian Journal of Clinical Practice, (Yayın No: 6126312)
5.UÇAN YARKAÇ FATMA,AKBAYRAK ATİYE,GÖKTÜRK ÖZGE (2020). Effects of non - surgical periodontal therapy on inflammatory markers of psoriasis: A randomized controlled trial. JOURNAL OF CLINICAL PERIODONTOLOGY, 47(2), 193-201., Doi: 10.1111/jcpe.13205 (Yayın No: 5495203)
6.AKBAYRAK ATİYE,DEMİR OSMAN (2020). Does counseling have an effect on sun protection behaviors and early detection of skin cancer in middle-aged and older Turkish people?. Turkish Archives of Dermatology and Venereology, 54(1), 9-14. (Yayın No: 6283557)
7.AKBAYRAK ATİYE,YILMAZ DOĞRU HATİCE (2019). Vestibular papillomatosis mimicking genital warts in a pregnant woman. Turkish Archives of Dermatology and Venereology, 53(3), 122-124. (Yayın No: 6277434)
8.OĞRUM ATİYE,GÖKTÜRK ÖZGE,UÇAN YARKAÇ FATMA (2019). Evaluation of oral findings with oral and dental health in patients diagnosed with psoriasis vulgaris. Turkish Journal of Dermatology, 13(1), 6-12., Doi: 10.4274/tdd.galenos.2019.3824 (Yayın No: 5495199)
9.OĞRUM ATİYE (2019). Pediatristler için tanı ya da tedavisi zor deri lezyonları. Journal of Contemporary Medicine, 9(3), 269-274., Doi: 10.16899/jcm.596265 (Yayın No: 5495200)
10.OĞRUM ATİYE,KARATAŞ TOĞRAL ARZU,KARASATI NERMİN,EKŞİOĞLU HATİCE MERAL (2019). Konfluent ve retiküler papillomatozun doksisiklin ve tretinoin ile başarılı tedavisi: Beş olguluk seri. Türk Dermatoloji Dergisi, 13(1), 35-38., Doi: 10.4274/tdd.galenos.2014.2376 (Yayın No: 4955284)
11.OĞRUM ATİYE,DÜRER PERVİN (2019). Spontaneous regression of pediatric extragenital lichen sclerosus: A case report. Turkish Archives of Dermatology and Venereology, 53(3), 113-115., Doi: 10.4274/turkderm.galenos.2018.08634 (Yayın No: 5495198)
12.KARASATI SEVAL,OĞRUM ATİYE (2019). Doğu Anadolu’da görev yapan hekimlerin tinea kapitis bilgi düzeyleri. Turkiye Klinikleri Journal of Dermatology, 29(1), 15-22., Doi: 10.5336/dermato.2019-65253 (Yayın No: 5034865)
13.OĞRUM ATİYE,TAKCI ZENNURE,YILDIZ SEÇKİN HAVVA,ÇETİN ELİF (2019). Treatment resistant impetigo herpetiformis treated with infliximab. Dermatologic Therapy, 32(2), 12839, Doi: 10.1111/dth.12839 (Yayın No: 4877622)
14.OĞRUM ATİYE,YILMAZ DOĞRU HATİCE (2019). The effect of striae gravidarum on quality of life in a sample of Turkish pregnant woman population. Dermatologica Sinica, 37(2), 72-76., Doi: 10.4103/ds.ds_22_18 (Yayın No: 5149331)
15.KALKAN GÖKNUR,YILDIZ SEÇKİN HAVVA,BENLİ İSMAİL,AKBAŞ AHMET,ATEŞ HACI ÖMER,ÖZYURT HÜSEYİN,BAŞ YALÇIN,OĞRUM ATİYE,PANCAR GÜNSELİ ŞEFİKA (2019). Association of paraoxonase 1 (PON1) L55M and PON1 Q192R gene polymorphisms and risk of psoriasis.. Giornale Italiano Di Dermatologiae Venereologia, 154(3), 321-326., Doi: 10.23736/S0392-0488.17.05514-6 (Yayın No: 3801262)
16.KARATAŞ TOĞRAL ARZU,OĞRUM ATİYE,İZOL BELÇİN,DEMİR OSMAN,EKŞİOĞLU HATİCE MERAL (2018). Anogenital kondilomu olan erkeklerde yaşam kalitesini etkileyen faktörler. Türkiye Klinikleri Dermatoloji Dergisi, 28(2), 37-43., Doi: 10.5336/dermato.2018-61427 (Yayın No: 4444385)
17.OĞRUM ATİYE,DEMİR OSMAN (2018). Tıp Eğitiminin Güneşten Korunma Davranışları Üzerine Etkisi. Türkiye Klinikleri Dermatoloji Dergisi, 28(2), 56-62., Doi: 10.5336/dermato.2018-62542 (Yayın No: 4444387)
18.OĞRUM ATİYE,TAKCI ZENNURE,YILDIZ SEÇKİN HAVVA (2018). Pigmente fungiform papilla: Olgu sunumu ve literatürün gözden geçirilmesi. Turkiye Klinikleri Journal of Dermatology, 28(1), 32-34., Doi: 10.5336/dermato.2018-60677 (Yayın No: 4504287)
19.OĞRUM ATİYE,TAKCI ZENNURE,YILDIZ SEÇKİN HAVVA,ÇETİN ELİF (2018). A Case of Pityriasis lichenoides: Rapid resolution with azithromycin monotherapy in 3 weeks. Dermatologic Therapy, 31(5), 12681, Doi: 10.1111/dth.12681 (Yayın No: 4504290)
20.OĞRUM ATİYE (2017). Unilateral pityriasis rosea in a child: A rare clinical presentation. The Turkish Journal of Pediatrics, 59(2), 214-216., Doi: 10.24953/turkjped.2017.02.018 (Yayın No: 3896983)
21.OĞRUM ATİYE,SEZGİN SERCAN,YILDIZ SEÇKİN HAVVA,TAKCI ZENNURE (2017). Transient lingual papillit: olgu sunumu ve literatürün gözden geçirilmesi. Turkiye Klinikleri Journal of Dermatology, 27(2), 98-100., Doi: 10.5336/dermato.2017-56216 (Yayın No: 4504286)
22.OĞRUM ATİYE,BOYRAZ NERMİN,KARATAŞ TOĞRAL ARZU,SEVAL KARASATI,EKŞİOĞLU HATİCE MERAL (2015). Alopesi areatalı hastalarda 25 hidroksi vitamin D3 düzeyinin değerlendirilmesi. Turkish Archives of Dermatology and Venereology, 49(1), 50-53., Doi: 10.4274/turkderm.07888 (Yayın No: 2566867)
23.KALKAN GÖKNUR,YILDIZ SEÇKİN HAVVA,BAŞ YALÇIN,BENLİ İSMAİL,ÖZYURT HÜSEYİN,ATEŞ HACI ÖMER,ÖZDEMİR ATİYE,günseli şefika pancar (2014). Analysis of manganese superoxide dismutase (MnSOD Ala-9Val) and glutathione peroxidase (GPx1 Pro 198 Leu) gene polymorphisms in psoriasis. Archives of Dermatological Research, 306(3), 253-258., Doi: 10.1007/s00403-013-1427-5 (Yayın No: 2566862)
24.KALKAN GÖKNUR,YİĞİT SERBÜLENT,KARAKUŞ NEVİN,ATEŞ HACI ÖMER,BOZKURT NİHAN,ÖZDEMİR ATİYE,GÜNSELİ ŞEFİKA PANCAR (2013). Methylenetetrahydrofolate reductase C677T mutation in patients with alopecia areata in Turkish population. Gene, 530(1), 109-112., Doi: 10.1016/j.gene.2013.08.016 (Yayın No: 2566854)
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :
1.AKBAYRAK ATİYE,KASAP TUBA,TAKCI ZENNURE,YILDIZ SEÇKİN HAVVA (2020). Frequency of nail abnormalities in children and adolescents admitted to a dermatology outpatient clinic. The Journal of Pediatric Research, (Yayın No: 6080146)
2.OĞRUM ATİYE,KARATAŞ TOĞRAL ARZU,İZOL BELÇİN,GÜNGÖR EMEL,EKŞİOĞLU HATİCE MERAL (2019). Bir Eğitim Araştırma Hastanesinde Tanı Alan Sifiliz Olgularının Demografik Bulguları. Van Medical Journal, 26(3), 279-284., Doi: 10.5505/vtd.2019.05668 (Yayın No: 5149339)
3.OĞRUM ATİYE,YILDIZ SEÇKİN HAVVA (2019). Türk kadınlarında görülen saç ve saçlı deri hastalıklarının değerlendirilmesi. Dicle Tıp Dergisi, 46(1), 33-39., Doi: 10.5798/dicletip.534822 (Yayın No: 4877618)
4.GÖKTÜRK ÖZGE,UÇAN YARKAÇ FATMA,OĞRUM ATİYE (2019). Psoriazis ve periodontal durum arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi. Acta Odontologica Turcica, 36(2), 53-58., Doi: 10.17214/gaziaot.481136 (Yayın No: 5068834)
5.OĞRUM ATİYE,OKTAY GÜLSEREN (2019). Aile hekimlerinin güneşten korunma davranışları ve deri kanserine yönelik koruyucu hekimlik uygulamalarının değerlendirilmesi. Türkiye Aile Hekimliği Dergisi, 23(3), 110-117. (Yayın No: 5495201)
6.OĞRUM ATİYE (2018). Kadın hastalıkları ve doğum kliniğinden dermatolojiye yapılan konsültasyonların değerlendirilmesi. Van Tıp Dergisi, 25(1), 57-60. (Yayın No: 4301359)
7.OĞRUM ATİYE,KARATAŞ TOĞRAL ARZU,MÜSLEHİDDİNOĞLU AHMET,İZOL BELÇİN (2017). Extragenital bullous lichen sclerosus et atrophicus. Journal of the Turkish Academy of Dermatology, 11(3), 171135, Doi: 10.6003/jtad.17113c5 (Yayın No: 4173169)
8.OĞRUM ATİYE,TAKCI ZENNURE,YILDIZ SEÇKİN HAVVA (2017). Dermatoloji konsültasyonu istenen gebelerin değerlendirilmesi. Medeniyet Medical Journal, 32(3), 159-163., Doi: 10.5222/MMJ.2017.159 (Yayın No: 3774639)
9.OĞRUM ATİYE,TAKCI ZENNURE,VAHABOĞLU GÜLER,EKŞİOĞLU HATİCE MERAL (2015). A case of erythromelalgia: Good response to combination treatment with pregabalin and selective serotonin reuptake inhibitor. Journal of the Turkish Academy of Dermatology, 9(1), 15917, Doi: 10.6003/jtad.1591c7 (Yayın No: 2566876)
10.OĞRUM ATİYE,KARATAŞ TOĞRAL ARZU,EKŞİOĞLU HATİCE MERAL (2015). Geçici kına dövmesine bağlı kontakt dermatit dört olgu sunumu. DERMATOZ, 2(1), 1-3., Doi: 10.15624/dermatoz.15062o3 (Yayın No: 2567135)
11.KEKEÇ GÜNSELİ,BOYRAZ NERMİN,KARATAŞ TOĞRAL ARZU,ÖZDEMİR ATİYE,EKŞİOĞLU HATİCE MERAL (2013). Livedoid vaskülopatili bir olgunun düşük molekül ağırlıklı heparin ile başarılı tedavisi. Ankara Eğitim Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi, 46(2), 111-113. (Yayın No: 2566891)
12.KARATAŞ TOĞRAL ARZU,ÖZDEMİR ATİYE,KEKEÇ GÜNSELİ,ASTARCI HESNA MÜZEYYEN,EKŞİOĞLU HATİCE MERAL (2013). Reaktif perforan kollajenözlü bir olgu sunumu. Ankara Eğitim Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi, 46(3), 149-150. (Yayın No: 2566877)


Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında(proceedings) basılan bildiriler :
1.AKBAYRAK ATİYE (2018). Vestibular papillomatosis during pregnancy mimicking genital warts. International Dermatology, Dermatopathology and Esthetics Academy Congress (Özet Bildiri) (Yayın No:6277472)
2.ÖZDEMİR ATİYE,KARATAŞ TOĞRAL ARZU,MUSLEHİDDİNOĞLU AHMET,İZOL BELÇİN (2017). Extragenital Bullous Lichen Sclerozus et Atroficus. 22nd EADV Congress “Dermatovenereology in a Changing World (Özet Bildiri) (Yayın No:2567150)
3.KARATAŞ TOĞRAL ARZU,ATEŞ GÜRBÜZ GÜLFEM,ÖZDEMİR ATİYE,BOYRAZ NERMİN,BULUT CEMAL,EKŞİOĞLU HATİCE MERAL (2017). Herpes Zoster in Healthy Children. 22nd EADV Congress “Dermatovenereology in a Changing World (Özet Bildiri) (Yayın No:2567151)
4.YILDIZ SEÇKİN HAVVA,AKBAYRAK ATİYE,TAKCI ZENNURE (2017). A Rare Localisation of Psoriasis: Bilateral Involvement of Lower Eyelids. International Dermatology, Dermatopathology and Esthetics Academy Congress (Özet Bildiri) (Yayın No:6130274)
5.TAKCI ZENNURE,ARICI AKGÜL,YILDIZ SEÇKİN HAVVA,AKBAYRAK ATİYE (2017). Pyoderma Gangrenosum at the Side of Subcutaneous Injection of Golimumab in a Patient with Ankylosing Spondylitis. International Dermatology, Dermatopathology and Esthetics Academy Congress (Özet Bildiri) (Yayın No:6130435)
6.OĞRUM ATİYE,TAKCI ZENNURE,YILDIZ SEÇKİN HAVVA (2017). Isolated Lichen Planus of the Eyelids: A Rare Clinical Presentation. 2nd International Dermatology and Cosmetology Congress (Özet Bildiri) (Yayın No:3774827)
7.ÖZDEMİR ATİYE,KARATAŞ TOĞRAL ARZU (2017). Blaschkoid Psoriasis: Case Report. 22nd EADV Congress “Dermatovenereology in a Changing World (Özet Bildiri) (Yayın No:2567147)
8.TAKCI ZENNURE,AKBAYRAK ATİYE,YILDIZ SEÇKİN HAVVA (2017). Hypertrichosis Induced by Topical Minoxidil in an Adolescent with Alopecia Areata. International Dermatology, Dermatopathology and Esthetics Academy Congress (Özet Bildiri) (Yayın No:6129990)
9.TAKCI ZENNURE,AKBAYRAK ATİYE,TAKCI ŞAHİN,YILDIZ SEÇKİN HAVVA (2017). A Case of Cutis Marmorata Telengiectatica Congenita. International Dermatology, Dermatopathology and Esthetics Academy Congress (Özet Bildiri) (Yayın No:6126675)
10.AKBAYRAK ATİYE,DÜRER PERVİN (2017). Pediatric Extragenital Guttate Lichen Sclerosus with Spontaneous Regression. International Dermatology, Dermatopathology and Esthetics Academy Congress (Özet Bildiri) (Yayın No:6130262)
11.TAKCI ZENNURE,YILDIZ SEÇKİN HAVVA,AKBAYRAK ATİYE,ARICI AKGÜL (2017). Lupus Erythematosus Tumidus: A Report of Two Cases. International Dermatology, Dermatopathology and Esthetics Academy Congress (Özet Bildiri) (Yayın No:6130294)
12.TAKCI ZENNURE,TAKCI ŞAHİN,AKBAYRAK ATİYE,YILDIZ SEÇKİN HAVVA (2017). Alopecia Universalis Congenita: A Case Report. International Dermatology, Dermatopathology and Esthetics Academy Congress (Özet Bildiri) (Yayın No:6130377)
13.AKBAYRAK ATİYE,TAKCI ZENNURE,YILDIZ SEÇKİN HAVVA,ÇETİN ELİF (2017). Treatment Resistance Impetigo Herpetiformis: A Case Report. International Dermatology, Dermatopathology and Esthetics Academy Congress (Özet Bildiri) (Yayın No:6130459)
14.AKBAYRAK ATİYE,TAKCI ZENNURE,YILDIZ SEÇKİN HAVVA,ÇETİN ELİF (2017). A Case Report of Pityriasis Lichenoides: Rapid Resolutiın with Azithromycin Monotherapy in Three Weeks. International Dermatology, Dermatopathology and Esthetics Academy Congress (Özet Bildiri) (Yayın No:6130480)
15.OĞRUM ATİYE,YILDIZ SEÇKİN HAVVA,TAKCI ZENNURE (2017). Clinical Manifestations of Secondary Syphilis in a HIV-Positive Patient: A Case Report. 2nd International Dermatology and Cosmetology Congress (Özet Bildiri) (Yayın No:3774811)
16.YILDIZ SEÇKİN HAVVA,AKBAYRAK ATİYE (2017). Inflamatory Markers and Mean Platelet Volume in Recurrent Aphthous Stomatitis. 2nd International Dermatology and Cosmetology COngress (Özet Bildiri) (Yayın No:6130779)
17.OĞRUM ATİYE,TAKCI ZENNURE (2017). The relationship between Demodex mite and sociodemographic characteristics of rosacea patients. International Dermatology, Dermatopathology and Esthetics Academy Congress (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:5034965)
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler :
1.OĞRUM ATİYE,BOYRAZ NERMİN,KARATAŞ TOĞRAL ARZU,KARASATI SEVAL,EKŞİOĞLU HATİCE MERAL (2015). Alopesi Areatalı Hastalarda 25 Hidroksi Vitamin D3 Düzeyinin Değerlendirilmesi. XXV. Ulusal Dermatoloji Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:2567111)
2.OĞRUM ATİYE,TAKCI ZENNURE,VAHABOĞLU GÜLER,EKŞİOĞLU HATİCE MERAL (2015). Diabete Sekonder Gelişen Eritromelalji Olgusu. XIX. Prof Dr A Lütfü Tat Simpozyumu (Özet Bildiri) (Yayın No:2567154)
3.KARATAŞ TOĞRAL ARZU,GÜNGÖR EMEL,OĞRUM ATİYE (2015). Sfiliz Farklı Bir Prezentasyon. XIX. Prof Dr A Lütfü Tat Simpozyumu (Özet Bildiri) (Yayın No:2567152)
4.KARATAŞ TOĞRAL ARZU,KARASATI SEVAL,OĞRUM ATİYE (2015). Atipik Pitiriyazis Rozea 2 Olgu Sunumu. XXV. Ulusal Dermatoloji Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:2567165)
5.BALTA İLKNUR,OĞRUM ATİYE,ÜNAL EMİNE (2015). Çocukluk Çağı Vitiligo Hastalarının Demografik ve Klinik Özellikleri ve Hastalığın Atopi ile İlişkisi. 6. Ulusal Pediatrik Dermatoloji Günleri, Kıbrıs (Özet Bildiri) (Yayın No:2566897)
6.ATEŞ GÜLFEM,OĞRUM ATİYE,ASTARCI HESNA MÜZEYYEN,AKBAY CELİLE GÜLFER,ŞAHİN MUZAFFER,EKŞİOĞLU HATİCE MERAL (2015). İntralezyonel Kortikosteroid Sağaltımı Uygulanan Granüloma Fasyale Olgusu. XXIII. Ulusal Dermatoloji Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:2567160)
7.OĞRUM ATİYE,RAHATLI SAMED,YILDIZ SEÇKİN HAVVA,ALICI ÖMER,BAŞ YALÇIN,TAKCI ZENNURE (2015). Setuksimaba Bağlı Papülopüstüler Reaksiyonun Topikal Nadifloksasin ile Başarılı Tedavisi: Olgu Sunumu. 26. Ulusal Dermatoloji Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:3003342)
8.AKBAYRAK ATİYE,YILDIZ SEÇKİN HAVVA,KASAP TUBA,TAKCI ZENNURE (2015). Beş Aylık Bebekte Tinea Versikolor: Olgu Sunumu. 23. Prof. Dr. A. Lütfi Tat Sempozyumu (Özet Bildiri) (Yayın No:6130632)
9.OĞRUM ATİYE,KARATAŞ TOĞRAL ARZU,EKŞİOĞLU HATİCE MERAL (2015). Geçici Kına Dövmesine Karşı Alerjik Kontakt Dermatit Geliştirmiş Üç Olgu Sunumu. XX. Prof Dr A Lütfü Tat Simpozyumu (Özet Bildiri) (Yayın No:2567161)
10.OĞRUM ATİYE,YILDIZ SEÇKİN HAVVA (2015). Dermatologlar güneşten korunma metotlarını etkin şekilde uyguluyor mu?. 28. Ulusal Dermatoloji Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:5497128)
11.BALTA İLKNUR,OĞRUM ATİYE,ÜNAL EMİNE (2015). Çocukluk Çağı Psoriasis Hastalarının Demografik ve Klinik Özellikleri. 6. Ulusal Pediatrik Dermatoloji Günleri, Kıbrıs (Özet Bildiri) (Yayın No:2566896)
12.OĞRUM ATİYE (2015). Çocukluk Çağı Psoriazis Hastalarındaki Oral Bulguların Değerlendirilmesi. 27. Ulusal Dermatoloji Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:4504299)
13.OĞRUM ATİYE (2015). Çocukluk Çağı Liken Planus Olgularının Demografik ve Klinik Özelliklerinin Değerlendirilmesi. 14. Ege Dermatoloji Günleri (Özet Bildiri) (Yayın No:5034959)
Üniversite Dışı Deneyim

2014-2016UZMAN DOKTORGEMLİK MUAMMER AĞIM DEVLET HASTANESİ, (Hastane)
2012-2014UZMAN DOKTORTOKAT DEVLET HASTANESİ, (Hastane)
2008-2012ASİSTAN DOKTORANKARA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ, (Hastane)
2006-2007DOKTORKASTAMONU TOSYA 2 NOLU SAĞLIK OCAĞI, (Kamu)
Kurs
1.9. Dermatoloji Dermatopatoloji Sempozyumu, Dermoskopi: Nevüs Melanoma kursu katılım belgesi, Ankara, Kurs, 24.02.2017-26.02.2017 (Ulusal)
2.9. Dermatoloji Dermatopatoloji Sempozyumu, Dermatopatoloji: Nevüs Melanoma kursu katılım belgesi, Ankara, Kurs, 24.02.2017-28.02.2017 (Ulusal)
3.23. Prof. Dr. A. Lütfi Tat Sempozyumu, Dermoskopi Kursu katılım belgesi, Ankara, Kurs, 22.11.2017-26.11.2017 (Ulusal)
4.6. Ulusal Pediatrik Dermatoloji Günleri, Pediatrik Dermatoallerji Kursu katılım belgesi, Girne, Kurs, 17.04.2014-20.04.2014 (Ulusal)
5.27. Ulusal Dermatoloji Kongresi, Dermatoallerji Kursu katılım belgesi, Antalya, Kurs, 16.10.2018-20.10.2018 (Ulusal)
6.7. Uludağ Dermatokozmetoloji Günleri, Lazer, dolgu enjeksiyonu, botoks, saçlı deri ve yüz mezoterapisi, yüz PRP ve dermaroller uygulamalı kursları katılım belgesi, Bursa, Kurs, 14.03.2013-17.03.2013 (Ulusal)
7.9. Ege Dermatoloji Günleri, Girişimsel Dermatoloji Kursu katılım belgesi, Marmaris, Kurs, 07.05.2014-11.05.2014 (Ulusal)
8.Eğitim Becerileri Kursu, Gaziosmanpaşa Üniversite Tıp Fakültesi tarafından düzenlenen, Dr. Öğretim Üyelerinin eğitim/öğretim stratejilerini geliştirmeye yönelik bir kurstur., Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Seminer Salonu, Kurs, 06.11.2017-09.11.2017 (Ulusal)
9.14. Ege Dermatoloji Günleri, Dermatopatoloji Kursu katılım belgesi, Bodrum, Kurs, 01.05.2019-05.05.2019 (Ulusal)
10.8. Uludağ Dermatokozmetoloji Günleri, Lazer, Dolgu, Botilinum Toksin, Roller, PRP, Saçlı deri Mezoterapi, Kombinasyon Peeling, İplerle Yüz Liftingi uygulamalı kurslarına katılım belgesi, Bursa, Kurs, 01.03.2015-04.03.2015 (Ulusal)
Sertifika
1.9. Dermatoloji Dermatopatoloji Sempozyumu, Ulusal kongre katılım belgesi, Ankara, Sertifika, 24.02.2017-26.02.2017 (Ulusal)
2.DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLAR YETERLİK BELGESİ, Türk Dermatoloji Yeterlik Kurulu’nca yapılan Yeterlik Sınavında başarılı olunmuş, 10 yıl geçerliliği olan belge alınmıştır. Belge no:03, Ankara, Sertifika, 23.12.2018-23.12.2028 (Ulusal)
3.23. Prof. Dr. A. Lütfi Tat Sempozyumu, Ulusal kongre katılım belgesi, Ankara, Sertifika, 22.11.2017-26.11.2017 (Ulusal)
4.23. Prof. Dr. A. Lütfi Tat Sempozyumu, Ulusal kongre katılım belgesi, Ankara, Sertifika, 22.11.2017-26.11.2017 (Ulusal)
5.3rd Munich International Summer Academy of Practical Dermatology, Uluslararası kongre katılım belgesi, Munih, Sertifika, 21.07.2013-26.07.2013 (Uluslararası)
6.27. Ulusal Dermatoloji Kongresi, Ulusal kongre katılım belgesi, Antalya, Sertifika, 16.10.2018-20.10.2018 (Ulusal)
7.2. Karadeniz Dermatolojide Yenilikler Sempozyumu, Ulusal kongre katılım belgesi, Samsun, Sertifika, 16.06.2019-16.06.2019 (Ulusal)
8.2nd International Dermatology and Cosmetology Congress, Uluslararası kongre katılım belgesi, İstanbul, Sertifika, 15.03.2017-18.03.2017 (Uluslararası)
9.12. Çukurova Dermatoloji Günleri, Ulusal kongre katılım belgesi, Adana, Sertifika, 11.04.2018-15.04.2018 (Ulusal)
10.24. Ulusal Dermatoloji Kongresi, Ulusal kongre katılım belgesi, Antalya, Sertifika, 09.10.2012-13.10.2012 (Ulusal)
11.International Dermatology, Dermatopathology and Esthetics Academy Congress, Uluslararası kongre katılım belgesi, Ankara, Sertifika, 08.03.2018-11.03.2018 (Uluslararası)
12.11. Prof. Dr. Faruk Menlioğlu Dermatolojide Gelişmeler Sempozyumu, Ulusal kongre katılım belgesi, Edremit, Sertifika, 06.05.2015-10.05.2015 (Ulusal)
13.6. DOD Dermatoloji Gündemi, Ulusal kongre katılım belgesi, Sakarya, Sertifika, 05.09.2019-08.09.2019 (Ulusal)
14.10. Çukurova Dermatoloji Günleri, Ulusal kongre katılım belgesi, Nevşehir, Sertifika, 05.06.2014-08.06.2014 (Ulusal)
15.Erciyes Dermatoloji Zirvesi, Ulusal kongre katılım belgesi, Kayseri, Sertifika, 05.03.2020-07.03.2020 (Ulusal)
16.22nd Congress of European Academy of Dermatology and Venereology, Uluslararası kongre katılım belgesi, İstanbul, Sertifika, 02.10.2013-06.10.2013 (Ulusal)
17.8. Uludağ Dermatokozmetoloji Günleri, Ulusal kongre katılım belgesi, Bursa, Sertifika, 01.03.2015-04.03.2015 (Ulusal)