GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ

Kişisel Web Sayfaları

AYKUT EMRE BOZDOĞANž

[ PROFESÖR DOKTOR ]

PROF. DR. Aykut Emre BOZDOĞAN

Eğitim Fakültesi / Matematik Ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü

kişisel bilgiler

E-Posta adresi

aykut.bozdogan@gop.edu.tr

Ofis Bilgisi

 

Telefon & Faks

Cep Telefonu

İş Telefonu

Faks

 

Yazışma Adresi

 

Web Sayfası

 

Sosyal Ağlar

 

kurum bilgileri

Birim

Eğitim Fakültesi 

Bölüm

Matematik Ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü 

Anabilim Dalı

Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalı 

Eğitim Bilgileri

Öğrenim Durumu

DOKTORA, Gazi Üniversitesi (2003- 2007)

Eğitim Bilimleri Enstitüsü - Fen Bilgisi Eğitimi (Dr)

YÜKSEK LİSANS, Gazi Üniversitesi (2001- 2003)

Eğitim Bilimleri Enstitüsü - Fen Bilgisi Eğitimi (Yl) (Tezli)

LİSANS, Gazi Üniversitesi (1997- 2001)

Gazi Eğitim Fakültesi - Matematik Ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü

TEZLER

DOKTORA, "Bilim Ve Teknoloji Müzelerinin Fen Öğretimindeki Yeri Ve Önemi", Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 2007

YÜKSEK LİSANS, "İlköğretim Fen Bilgisi Derslerindeki Fizik Deneylerinin Yapılması Sırasında Karşılaşılan Sorunlar (Kırşehir İli Örneği)", Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 2003

YABANCI DİLLER

İngilizce

TEMEL ALAN BİLGİSİ

Eğitim Bilimleri Temel Alanı - Temel Eğitim

Mesleki Deneyim

AKADEMİK ÜNVANLAR / GÖREVLER

Akademik Görevler

Profesör, Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Eğitim Fakültesi/Matematik Ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü/Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalı/ (2018- Devam Ediyor)

Doçent, Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Eğitim Fakültesi/Matematik Ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü/Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalı/ (2015- 2018)

Doçent, Giresun Üniversitesi/Eğitim Fakültesi/Matematik Ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü/Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalı/ (2012- 2015)

Yardımcı Doçent, Giresun Üniversitesi/Eğitim Fakültesi/Matematik Ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü/Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalı/ (2008- 2012)

Araştırma Görevlisi, Ahi Evran Üniversitesi/Eğitim Fakültesi/Matematik Ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü/Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalı/ (2002- 2007)


İdari Görevler

Fakülte Kurulu Üyeliği, Gaziosmanpaşa Üniversitesi

Fakülte Kurulu Üyeliği, Giresun Üniversitesi

Yönetim Kurulu Üyeliği, Giresun Üniversitesi

Yönetim Kurulu Üyeliği, Giresun Üniversitesi

Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi

Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi

Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği, Giresun Üniversitesi

Enstitü Müdür Yardımcısı, Giresun Üniversitesi

Bölüm Başkanı, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi

Bölüm Başkanı, Gaziosmanpaşa Üniversitesi

Bölüm Başkanı, Giresun Üniversitesi

Anabilim Dalı Başkanı, Giresun Üniversitesi

verdiği dersler

yönetilen tezler

Yüksek Lisans, Gamze GÜLEN, "Fen Bilimleri Öğretmenlerinin Derslerinde Okul Bahçelerini Kullanma Durumlarının İncelenmesi: Tokat İli Örneği", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Lisansüstü Eğitim Enstitüsü/Matematik Ve Fen Bilimleri Eğitimi Ana Bilim Dalı, 2021

Yüksek Lisans, Hatice HALAÇ, "Ortaokul 6. Ve 7. Sınıf Öğrencilerinin Dünya Ve Evren Öğrenme Alanına Yönelik Kavram İmajlarının Tespiti: Tabu Oyunu", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Matematik Ve Fen Bilimleri Eğitimi Ana Bilim Dalı, 2021

Yüksek Lisans, Müge PEKİN, "Ortaokul Öğretmenlerinin Okul Dışı Çevrelere Gezi Düzenlemeye İlişkin Öz Yeterliklerinin Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi: Tokat İli Örneği", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Matematik Ve Fen Bilimleri Eğitimi Ana Bilim Dalı, 2021

Yüksek Lisans, Murat METİN, "Fen Bilimleri Dersi Kapsamında Planetaryuma Düzenlenen Bir Gezinin 7. Sınıf Öğrencilerinin Akademik Başarı, İlgi Ve Motivasyonlarına Etkisi", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Matematik Ve Fen Bilimleri Eğitimi Ana Bilim Dalı, 2020

Yüksek Lisans, Tuba KAZAKLI, "Sınıf Dışı Etkinliklerin Ortaokul Öğrencilerinin Fen Bilimleri Dersi Akademik Başarılarına Ve Fen Öğrenmeye Yönelik Motivasyonlarına Etkisi", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Matematik Ve Fen Bilimleri Eğitimi Ana Bilim Dalı, 2020

Yüksek Lisans, Ümit İlay SOYLU, "Fen Bilimleri Öğretmenlerinin Akıllı Tahta Kullanım Durumlarının Belirlenmesi: Tokat İli Örneği", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Matematik Ve Fen Bilimleri Eğitimi Ana Bilim Dalı, 2018

Yüksek Lisans, Zehra KÜÇÜKAYDIN, "Fen Bilimleri Derslerinde Merhamet Eğitimi Üzerine Bir Çalışma", Giresun Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Fen Bilgisi Eğitimi Ana Bilim Dalı, 2015

Yüksek Lisans, Uğur ÖZDEMİR, "Fen Bilimleri Öğretmenlerinin Tablet Bilgisayarların Derslerde Kullanımına İlişkin Görüşlerinin Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi: Giresun İli Örneği", Giresun Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/İlköğretim Ana Bilim Dalı, 2014

Yüksek Lisans, Halil İbrahim ALICI, "İlköğretim 8. Sınıf Öğrencilerinin Fen Ve Teknoloji Dersi Fizik Konularındaki Akademik Başarılarının Matematik Tutumu İle İlişkisi", Giresun Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/İlköğretim Ana Bilim Dalı, 2012

Editörlük

Fen Bilimleri 5. Sınıf Ders Kitabı, Kitap, Editör, Milli Eğitim Bakanlığı

İlkokul Fen Bilimleri 3 Ders Kitabı, Kitap, Editör, Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları

İlkokul Fen Bilimleri 3 Derskitabı, Kitap, Editör, Milli Eğitim Bakanlığı

Ortaokul Fen Bilimleri 3 Ders Kitabı, Kitap, Editör, Milli Eğitim Bakanlığı

Ortaokul Fen Bilimleri 5 Ders Kitabı, Kitap, Editör, Milli Eğitim Bakanlığı

Ortaokul Fen Bilimleri 5 Ders Kitabı, Kitap, Editör, Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları

Türk Fen Eğitimi Dergisi (EBSCO), Dergi, Editör, TÜRK FEN EĞİTİMİ DERGİSİ, 01.07.2016

Türk Fen Eğitimi Dergisi (EBSCO), Dergi, Editör, TÜRK FEN EĞİTİMİ DERGİSİ, 01.03.2016

Yayınlar ve Eserler

MAKALELER

Uluslararası Hakemli Dergilerdeki Makaleler

METİN Murat,BOZDOĞAN AYKUT EMRE, (2020). "Fen Bilimleri Dersi Kapsamında Planetaryuma Düzenlenen Bir Gezinin 7. Sınıf Öğrencilerinin Akademik Başarı, İlgi Ve Motivasyonuna Etkisi", Gazi Journal Of Education Sciences, 6(2), 240-260. (Yayın No: 6803208)

BOZDOĞAN AYKUT EMRE, (2020). "Web Of Science Veri Tabanına Dayalı Bibliyometrik Analiz: Bilim Merkezleri/Müzeleri Üzerine Yapılan Eğitim Araştırmaları Makaleleri", Mediterranean Journal Of Educational Research, 14(31), 174-194. (Yayın No: 6803057)

BOZDOĞAN AYKUT EMRE, (2020). "“Planetaryum” Konusunda Yayınlanan Eğitim Araştırmaları Makalelerinin Web Of Science Veri Tabanına Dayalı Bibliyometrik Değerlendirilmesi", Opus Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 16(27), 1-1. (Yayın No: 6802930)

ÜNAL CEZMİ,BOZDOĞAN AYKUT EMRE, (2019). "Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Fen Bilimleri Dersi Öğretim Programı Algılarının Zihin Haritaları İle Belirlenmesi", Opus Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 10(17), 1201-1228., Doi: 10.26466/opus.526192 (Yayın No: 4963676)

Okur Alperen,UZOĞLU MUSTAFA,BOZDOĞAN AYKUT EMRE, (2019). "The Effect Of Planned Trips To Zoos On Learning İn Science Education And Determining Student Remarks About The Trip Process", Elementary Education Online, 18(4), 1418-1433. (Yayın No: 5713871)

biçer berna gül,UZOĞLU MUSTAFA,BOZDOĞAN AYKUT EMRE, (2019). "Determination Of The Views Of Science Teachers About Stem İn Terms Of Some Variables", International Journal Of Turkish Educational Studies, 7(12), 1-15. (Yayın No: 5713616)

soylu ümit ilay,BOZDOĞAN AYKUT EMRE, (2019). "Determination Of Smart Board Usage Status Of Science Teachers: Example Of Tokat Province", Internatıonal Journal Of Turkısh Educatıon Scıences, 7(13), 15-29. (Yayın No: 5713639)

Okur Alperen,UZOĞLU MUSTAFA,BOZDOĞAN AYKUT EMRE, (2019). "The Effect Of Planned Trips To Zoos On Learning İn Science Education And Determining Student Remarks About The Trip Process", İlköğretim Online, 18(4), 1418-1433., Doi: 10.17051/ilkonline.2019.630345 (Yayın No: 5476758)

Biçer Berna Gül,UZOĞLU MUSTAFA,BOZDOĞAN AYKUT EMRE, (2019). "Fen Bilimleri Öğretmenlerinin Stem Hakkındaki Görüşlerininbazı Değişkenler Açısından İncelenmesi", Uluslararasıtürk Eğitim Bilimleri Dergisi, 7(12), 1-15. (Yayın No: 5482897)

BOZDOĞAN AYKUT EMRE,DURUKAN ÜMMÜ GÜLSÜM,HACIOĞLU YASEMİN, (2018). "Middle School Students’ Perceptions About The Scientists", Participatory Educational Research (Per), 5(2), 97-117. (Yayın No: 6044305)

BOZDOĞAN AYKUT EMRE, (2018). "Determination Of Turkish Prospective Teachers’ Past Field Trip Experiences And Examination Of Their Self-Efficacy Beliefs İn Planning And Organising Educational Field Trips Regarding Various Variables", Participatory Educational Research, 5(2), 11-17. (Yayın No: 4545206)

BOZDOĞAN AYKUT EMRE,DURUKAN ÜMMÜ GÜLSÜM,HACIOĞLU YASEMİN, (2018). "Middle School Students’ Perceptions About The Scientists", Participatory Educational Research, 5(2), 95-117. (Yayın No: 4577828)

biçer berna gül,UZOĞLU MUSTAFA,BOZDOĞAN AYKUT EMRE, (2018). "Fen Bilimleri Öğretmenlerinin Stem Hakkındakigörüşlerinin Belirlenmesine Yönelik Ölçekgeliştirme Çalışması", Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 9(16), 551-574., Doi: 10.26466/opus.461791 (Yayın No: 4545297)

BOZDOĞAN AYKUT EMRE,DURUKAN ÜMMÜ GÜLSÜM,HACIOĞLU YASEMİN, (2018). "Middle School Students’ Perceptions About The Scientists", Participatory Educational Research, 5(2), 95-117., Doi: 10.17275/per.18.14.5.2 (Yayın No: 4603683)

BOZDOĞAN AYKUT EMRE, (2018). "The Effects Of Elective Course Designed With Different Contents On Pre-Service Science Teachers’ Self-Efficacy Beliefs And Knowledge About Organizing Curriculum Based Field Trips", Journal Of Baltic Science Education, 17(3), 446-461. (Yayın No: 4311744) [SSCI]

SAPSAĞLAM ÖZKAN,BOZDOĞAN AYKUT EMRE, (2017). "The Effect Of Active-Participant Experiments Upon The Skills Of Nursery Class Students To Recognize Measuring İnstruments", Journal Of Education İn Science, Environment And Health, 3(1), 100-109. (Yayın No: 3747815)

ACAR TUĞÇE, BOZDOĞAN AYKUT EMRE, (2017). "Konya Bilim Merkezindeki Sergilerin Fen Bilimleri Dersindeki Kazanımlara Ve Konulara Olan Uygunluk Düzeylerinin Belirlenmesi", Türkiye Bilimsel Araştırmalar Dergisi, 2(1), 27-33. (Yayın No: 6832570)

BOZDOĞAN AYKUT EMRE, (2017). "Pre-Service Teachers Views About “Informal Learning Environments İn Science Education” Course", International Journal Of Turkish Education Sciences, 8(1), 1-17. (Yayın No: 3747863)

BOZDOĞAN AYKUT EMRE,USTAOĞLU FİKRET, (2016). "Planetaryumların Öğretim Potansiyeli Hakkında Fen Bilimleri Öğretmen Adaylarının Görüşleri", Türk Fen Eğitimi Dergisi: Part B., 13(1), 38-49. (Yayın No: 2912493)

BOZDOĞAN AYKUT EMRE, (2016). "The Effect Of Planetarium Trip On Pre Service Science Teachers Metaphorical Perceptions About Planetariums", Malaysian Online Journal Of Educational Sciences, 4(4), 70-84. (Yayın No: 2912467)

BOZDOĞAN AYKUT EMRE, (2016). "Time Management Problem İn Science Course İn Secondary School 5 8Th Garades İn Turkey Units Emphasized Less And Reasons", Universal Journal Of Educational Research, 4(12), 2769-2782., Doi: 10.13189/ujer.2016.041211 (Yayın No: 2968166)

BOZDOĞAN AYKUT EMRE, (2015). "Karadeniz Sosyal Bilimler Dergisi Hüseyin Hüsnü Tekışık Özel Sayısı", Karadeniz Sosyal Bilimler Dergisi, (Yayın No: 2362127)

UZOĞLU MUSTAFA,BOZDOĞAN AYKUT EMRE, (2015). "Investigation Of Primary School Students Attitudes Toward Tablet Computers According To Different Variables", International Journal Of Human Sciences, 12(1), 539-553. (Yayın No: 1689786)

BOZDOĞAN AYKUT EMRE,Okur Alperen,Kasap Gonca, (2015). "A Sample Application For A Planned Field Trip A Factory Trip", The Black Sea Journal Of Social Sciences, 1(1), 79-90. (Yayın No: 1689799)

Aydın Göknur,KOZ BAHADIR,BOZDOĞAN AYKUT EMRE, (2015). "The Determination Of Science And Class T Eacher Candidates Knowledge About Heavy Metal Radiation Polution", The Black Sea Journal Of Social Sciences, 2(2), 267-285. (Yayın No: 1772750)

BOZDOĞAN AYKUT EMRE,UZOĞLU MUSTAFA, (2015). "Science And Technology Teachers Opinions About Problems Faced While Teaching 8Th Grade Science Unit Force And Motion And Suggestions For Solutions", Journal Of Turkish Science Education, 12(1), 57-70., Doi: 10.12973/tused.10133a (Yayın No: 1689817)

Bozdoğan Betül,BOZDOĞAN AYKUT EMRE,ŞENGÜL ÜMİT, (2014). "Bilim Uygulamaları Dersi İle İlgili Öğretmen Görüşlerinin Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi", Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 10(3), 96-109. (Yayın No: 1689946)

Özdemir Uğur,BOZDOĞAN AYKUT EMRE, (2014). "Examination Of Science Teachers Views Related To Tablet Pc Using İn Courses İn Terms Of Different Variables Example Of Giresun Province", Cumhuriyet International Journal Of Education, 3(1), 59-73. (Yayın No: 1239975)

Zehra Küçükaydın,BOZDOĞAN AYKUT EMRE,ÖZTÜRK PINAR, (2014). "Secondary School Students Views İn A Village School About The Use Of Tablet Computers İn Science Course", Mevlana International Journal Of Education, 4(2), 52-58. (Yayın No: 1239981)

BOZDOĞAN BETÜL, ŞENGÜL ÜMİT, BOZDOĞAN AYKUT EMRE, (2014). "Examination Of Student Views About Implementation Science Course With Regard To Different Variables", The Black Sea Journal Of Social Science, 6(10), 404-417. (Yayın No: 1239997)

BOZDOĞAN AYKUT EMRE, GÜNAYDIN ESRA, OKUR ALPEREN, (2014). "An Examination Of Secondary School Students Academic Achievement İn Science Course And Achievement Scores İn Performance Assignments With Regard To Different Variables A Boarding School Example", Participatory Educational Research, 1(2), 95-105. (Yayın No: 1239990)

BOZDOĞAN BETÜL, ŞENGÜL ÜMİT, BOZDOĞAN AYKUT EMRE, (2013). "The Examination Of Prospective Science Teachers Level Of Knowledge About Scientists Giresun Faculty Of Education Sample", The Black Sea Journal Of Social Science, 5(9), 227-242. (Yayın No: 344526)

UZOĞLU MUSTAFA,BOZDOĞAN AYKUT EMRE, (2012). "An Examination Of Preservice Science Teachers Views Related To Use Of Tablet Pcs İn Science And Technology Course İn Terms Of Different Variables", Mevlana International Journal Of Education, 2(1), 1-14. (Yayın No: 344282)

DEMİRBAŞ MURAT,BOZDOĞAN AYKUT EMRE,ÖZBEK G, (2012). "An Analysis From Different Variables Of Views Of Pre Service Science Teachers İn Turkey On The Nature Of Science", Research Journal Of Recent Sciences, 1(8), 29-35. (Yayın No: 343765)

DEMİRBAŞ MURAT, BOZDOĞAN AYKUT EMRE, (2012). "An İnvestigation İnto The Problems Of Turkish Science Teachers İn Science And Art Centers The Case Of Kırıkkale And Giresun Science And Art Centers", International Journal Of Asian Social Science, 2(6), 900-907. (Yayın No: 344205)

BOZDOĞAN AYKUT EMRE, (2012). "The Practice Of Prospective Science Teachers Regarding The Planning Of Education Based Trips Evaluation Of Six Different Field Trips", Educational Sciences: Theory & Practice, 12(2), 1049-1072. (Yayın No: 343650) [SSCI]

BOZDOĞAN AYKUT EMRE, UZOĞLU MUSTAFA, (2012). "The Development Of A Scale Of Attitudes Toward Tablet Pc", Mevlana International Journal Of Education, 2(2), 83-93. (Yayın No: 344401)

BOZDOĞAN AYKUT EMRE, (2011). "The Effects Of İnstruction With Visual Materials On The Development Of Preservice Elementary Teachers Knowledge And Attitude Towards Global Warming", The Turkish Online Journal Of Educational Technology, 10(2), 218-233. (Yayın No: 343515) [SSCI]

BOZDOĞAN AYKUT EMRE, (2011). "A Collection Of Studies Conducted İn Education About Global Warming Problem", Educational Sciences: Theory & Practice, 11(3), 1609-1624. (Yayın No: 343596) [SSCI]

BOZDOĞAN AYKUT EMRE, Aykut EmreKARSLI FETHİYE, ŞAHİN ÇİĞDEM, (2011). "A Study On The Prospective Teachers Knowledge Teaching Methods And Attitudes Towards Global Warming With Respect To Different Variables", Energy Education Science And Technology Part B: Social And Educational Studies, 3(3), 315-330. (Yayın No: 339041) [SSCI]

BOZDOĞAN AYKUT EMRE,DEMİRBAŞ MURAT, (2009). "The Effect Of University Process On Science Education Teacher Candidates Misconceptions About Motion", Journal Of Baltic Science Education, 8(3), 145-156. (Yayın No: 334482) [SSCI]

BOZDOĞAN AYKUT EMRE,YALÇIN NECATİ, (2009). "Determining The İnfluence Of A Science Exhibition Center Training Program On Elementary Pupils İnterest And Achievement İn Science", Eurasia Journal Of Mathematics, Science And Technology Education, 5(1), 27-34. (Yayın No: 334722) [SSCI]

DEMİRBAŞ MURAT, BOZDOĞAN AYKUT EMRE, (2009). "Investigating Turkish Student Science Teachers Analyses Of The Experimental Activities", European Journal Of Educational Studies, 1(2), 95-107. (Yayın No: 344121)

BOZDOĞAN AYKUT EMRE, (2009). "An İnvestigation On Turkish Prospective Primary School Teachers Perceptions About Global Warming", World Applied Sciences Journal, 7(1), 43-48. (Yayın No: 334367)

BOZDOĞAN AYKUT EMRE,ÖZTÜRK DEMİRBAŞ ÇAĞRI, (2008). "Coğrafya İle İlişkili Fen Konularının Öğretimine Yönelik Öz Yeterlilik İnanç Ölçeğinin Geliştirilmesi", Necatibey Eğitim Fakültesi Fen Ve Matematik Eğitimi Dergisi, 2(2), 66-81. (Yayın No: 345509)

BOZDOĞAN AYKUT EMRE,ÖZTÜRK DEMİRBAŞ ÇAĞRI, (2008). "Öğretmen Adayları Neden Kopya Çeker", İlköğretim Online, 7(1), 141-149. (Yayın No: 345343)

BOZDOĞAN AYKUT EMRE, (2008). "Planning And Evoluation Studies For Science Centers Tours Feza Gürsey Science Center Example", World Applied Sciences Journal, 4(1), 101-108. (Yayın No: 334231)

BOZDOĞAN AYKUT EMRE, (2008). "Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Bilim Merkezlerini Fen Öğretimi Açısından Değerlendirmesi Feza Gürsey Bilim Merkezi Örneği", Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 21(1), 19-41. (Yayın No: 345391)

BOZDOĞAN AYKUT EMRE, (2008). "Planning And Evaluation Of Field Trips To İnformal Learning Environments Case Of The Energy Park", Journal Of Theory And Practice İn Education, 4(2), 282-290. (Yayın No: 344048)

BOZDOĞAN AYKUT EMRE,ALTUNÇEKİÇ ALPER, (2007). "Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının 5E Öğretim Modelinin Kullanılabilirliği Hakkındaki Görüşleri", Kastamonu Eğitim Fakültesi Dergisi, 15(2), 579-590. (Yayın No: 345274)

BOZDOĞAN AYKUT EMRE, (2007). "Students İnterests Towards Science Fields About Exhibitions İn Science Centers Feza Gursey Science Center İn Turkey", Natural Science Education, 2(19), 5-17. (Yayın No: 343895)

BOZDOĞAN AYKUT EMRE, (2006). "The Problems Observed During Carrying Out Physics Experiments In Elementary Science Lessons At Schools Which Have Different Socio Economic Levels", Turkish Science Education, 3(1), 106-114. (Yayın No: 953829)


Ulusal Hakemli Dergilerdeki Makaleler

BOZDOĞAN AYKUT EMRE, (2017). "Türkiye’Deki Bilim Merkezlerinin Facebook Sosyal İletişim Ağlarını Kullanma Düzeyleri", Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 36(1), 35-41. (Yayın No: 3747910)

aktaş zehra,BOZDOĞAN AYKUT EMRE, (2016). "Fen Bilimleri Dersi “İnsan Ve Çevre” Ünitesiyle Bütünleştirilmiş Etkinliklerin Ortaokul Öğrencilerinin Merhamet Değerini Kazanmalarına Etkisi", Değerler Eğitimi, 14(32), 39-57. (Yayın No: 6832817)

BOZDOĞAN AYKUT EMRE, (2016). "Okul Dışı Çevrelere Eğitim Amaçlı Gezi Düzenleyebilme Öz Yeterlik İnancı Ölçeğinin Geliştirilmesi", Kuramsal Eğitimbilim Dergisi, 9(1), 111-129. (Yayın No: 2570615)

BOZDOĞAN AYKUT EMRE,KAVCI ALİ, (2016). "Sınıf Dışı Öğretim Etkinliklerinin Ortaokul Öğrencilerinin Fen Bilimleri Dersindeki Akademik Başarılarına Etkisi", Gazi Eğitim Bilimleri Dergisi, 2(1), 13-30. (Yayın No: 2912479)

BOZDOĞAN AYKUT EMRE, (2015). "Kuramsal Eğitimibilim Dergisi", Kuramsal Eğitimibilim Dergisi, 8(2), (Yayın No: 2364017)

BOZDOĞAN AYKUT EMRE, (2015). "Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi", Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 11(3), (Yayın No: 2364171)

BOZDOĞAN AYKUT EMRE,Yiğit Duygu, (2014). "Öğretmen Adaylarının Alternatif Enerji Kaynaklarına Yönelik Görüşlerinin Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi", Elektronik Eğitim Bilimleri Dergisi, 3(6), 113-130. (Yayın No: 1689958)

BOZDOĞAN AYKUT EMRE,UZOĞLU MUSTAFA, (2012). "Fen Ve Teknoloji Öğretmen Adaylarının Bilgisayar Kullanımına İlişkin Tutumlarının Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi", Erzincan Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitü Dergisi, 5(2), 213-227. (Yayın No: 953906)

DAŞDEMİR İKRAMETTİN,Cengiz Ekrem,UZOĞLU MUSTAFA,BOZDOĞAN AYKUT EMRE, (2012). "Tablet Bilgisayarların Fen Ve Teknoloji Derslerinde Kullanılmasıyla İlgili Fen Ve Teknoloji Öğretmenlerinin Görüşlerinin İncelenmesi", Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi., 9(20), 495-511. (Yayın No: 953925)

Usta Ertuğrul, Bozdoğan Aykut Emre, (2011). "İlköğretim Öğretmenlerinin Bilgisayar Kullanım Ve Uzmanlık Düzeylerinin Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi", Selçuk Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi, (32), 69-83. (Yayın No: 953893)

Öztürk Çağrı, Bozdoğan Aykut Emre, (2010). "Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Fen Ve Teknoloji Dersi Kapsamındaki Coğrafya İçerikli Konuların Öğretimine İlişkin Öz Yeterlilik İnanç Düzeyleri", Giresun Üniversitesi Karadeniz Fen Bilimleri Dergisi, 1(1), 7-19. (Yayın No: 953865)

Bozdoğan Aykut Emre, Yanar Oğuzhan, (2010). "Sınıf Öğretmeni Adaylarının Küresel Isınmanın Gelecek Yüzyıldaki Etkilerine İlişkin Görüşleri", Giresun Üniversitesi Karadeniz Fen Bilimleri Dergisi., 1(2), 48-60. (Yayın No: 953877)

BOZDOĞAN AYKUT EMRE, (2009). "Bir Küresel Isınma Tutum Ölçeği Geliştirilmesi", Erzincan Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitü Dergisi, 2(1), 35-50. (Yayın No: 345722)

Yıldırım Kasım, Bozdoğan Aykut Emre, (2009). "Öğretmen Adaylarının Kendini Ayarlama Psikolojilerinin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma", Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi., 10(3), 129-134. (Yayın No: 953851)

BOZDOĞAN AYKUT EMRE, YALÇIN NECATİ, (2009). "Ankara Daki Bilim Ve Teknoloji Müzelerinin Eğitim Amaçlı Kullanım Düzeyleri", Milli Eğitim Dergisi, 182232-248. (Yayın No: 345664)

DEMİRBAŞ MURAT, BOZDOĞAN AYKUT EMRE, TAŞDEMİR ADEM, (2008). "Fizik Laboratuvarı Dersinde İşbirlikli Öğrenme Yönteminin Öğrencilerin Akademik Başarılarını Geliştirme Etkisinin Araştırılması", Omü Eğitim Fakültesi Dergisi, 26(1), 25-34. (Yayın No: 345572)

BOZDOĞAN AYKUT EMRE,AYDIN DAVUT,YILDIRIM KASIM, (2007). "Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları", Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 8(2), 83-97. (Yayın No: 345191)

USTA ERTUĞRUL, BOZDOĞAN AYKUT EMRE, YILDIRIM KASIM, (2007). "Sınıf Öğretmeni Adaylarının İnternet Kullanımına İlişkin Tutumlarının Değerlendirilmesi", Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 8(1), 209-222. (Yayın No: 345123)

BOZDOĞAN AYKUT EMRE,TAŞDEMİR ADEM,DEMİRBAŞ MURAT, (2006). "Fen Bilgisi Öğretiminde İşbirlikli Öğrenme Yönteminin Öğrencilerin Bilimsel Süreç Becerilerini Geliştirmeye Yönelik Etkisi", İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 7(11), 23-36. (Yayın No: 344936)

BOZDOĞAN AYKUT EMRE, YALÇIN NECATİ, (2006). "Bilim Merkezlerinin İlköğretim Öğrencilerinin Fene Karşı İlgi Düzeylerinin Değişmesine Ve Akademik Başarılarına Etkisi Enerji Parkı", Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 7(2), 95-113. (Yayın No: 345456)

BOZDOĞAN AYKUT EMRE,YALÇIN NECATİ, (2005). "İlköğretim 6 7 Ve 8 Sınıf Öğrencilerinin Fen Bilgisi Derslerindeki Fizik Konularına Karşı Tutumları", Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 6(1), 241-246. (Yayın No: 344754)

TAŞDEMİR ADEM,DEMİRBAŞ MURAT,BOZDOĞAN AYKUT EMRE, (2005). "Fen Bilgisi Öğretiminde İşbirlikli Öğrenme Yönteminin Öğrencilerin Grafik Yorumlama Becerilerini Geliştirmeye Yönelik Etkisi", Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 6(2), 81-91. (Yayın No: 345019)

BOZDOĞAN AYKUT EMRE,YALÇIN NECATİ, (2004). "İlköğretim Fen Bilgisi Derslerindeki Deneylerin Yapılma Sıklığı Ve Fizik Deneylerinde Karşılaşılan Sorunlar", Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 5(1), 59-70. (Yayın No: 344667)


Diğer Dergilerdeki Makaleler

Bildiriler

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında(proceedings) basılan bildiriler :

soylu ümit ilay,BOZDOĞAN AYKUT EMRE (2019). The Opinions of Science Teachers About The Use of Smart Boards: Example of Tokat Province. V. International Human, Society and Sports Sciences Symposium (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:5714032)

Akkuş Nagehan,BOZDOĞAN AYKUT EMRE (2019). Investigation and Evaluation of WEB Sites Science Centers in the World. V. International Human, Society and Sports Sciences Symposium (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:5714071)

Halaç Hatice,BOZDOĞAN AYKUT EMRE (2019). 3B Yazıcıların Fen Eğitiminde Kullanılması. V. International Human, Society and Sports Sciences Symposium (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:5714084)

Metin Murat,BOZDOĞAN AYKUT EMRE (2019). Views of 6th Grade Students About A Planetarium Trip. V. International Human, Society and Sports Sciences Symposium (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:5714130)

BOZDOĞAN AYKUT EMRE (2019). Bibliometric analysis of Turkey-based articles published about science centres/museums on WOS and Scopus databases. IV. International Research Congress on Social Sciences (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:5714178)

BOZDOĞAN AYKUT EMRE (2019). Bibliometric Analysis of Postgraduate Theses Published about Science Centres/Museums. IV. International Research Congress on Social Sciences (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:5714225)

Pekin Müge,BOZDOĞAN AYKUT EMRE (2018). Bilim Merkezlerindeki Sergilerin Fen Bilimleri Dersi Öğretim Programıyla İlişkilendirilmesine Yönelik Örnek Uygulamalar. Uluslararası Çağdaş Eğitim ve Sosyal Bilimler Sempozyumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4632600)

ağırman gamze,BOZDOĞAN AYKUT EMRE (2018). Türkiye’xxdeki Bilim Merkezlerinin Instagram Profillerinin İncelenmesi. Uluslararası Çağdaş Eğitim ve Sosyal Bilimler Sempozyumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4632472)

BOZDOĞAN AYKUT EMRE (2018). DETERMINATION OF PROSPECTIVE TEACHERS’xx SELF-EFFICACYBELIEFS IN PLANNING AND ORGANIZING EDUCATIONAL FIELD TRIPSREGARDING GENDER AND TEACHING DEPARTMENTS. Uluslararası İnsan ve Toplum Bilimleri Sempozyumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4545257)

BOZDOĞAN AYKUT EMRE (2018). DETERMINATION OF PRE-SERVICE SCIENCE TEACHERS’PERCEPTIONS OF “SCIENCE CENTRE” VIA METAPHORS. Uluslararası İnsan ve Toplum Bilimleri Sempozyumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4545239)

BOZDOĞAN AYKUT EMRE (2017). Determination of Pre-Service Science Teachers’ Perceptions of Planetariums via Metaphors. III. International Conference on Sustainable Development (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:3748325)

açar tuğçe,BOZDOĞAN AYKUT EMRE (2017). Konya Bilim Merkezindeki Sergilerin Fen Bilimleri Dersi Dersindeki Kazanımlara ve Konulara olan Uygunluk Düzeylerinin Belirlenmesi. Uluslararası Eğitim Teknolojileri Sempozyumu (Özet Bildiri) (Yayın No:3748263)

biçer berna gül,BOZDOĞAN AYKUT EMRE,UZOĞLU MUSTAFA (2017). Ulusal Alanda STEM Eğitimi Konusunda Yapılmış Akademik Çalışmaların İncelenmesi. IX. International Congress of Educational Research (Özet Bildiri) (Yayın No:3748209)

kazaklı tuba,BOZDOĞAN AYKUT EMRE (2017). Ortaokul Öğrencilerinin Planetaryum Kavramına İlişkin Metaforik Algıları. IX. International Congress of Educational Research (Özet Bildiri) (Yayın No:3748170)

soylu ümit ilay,BOZDOĞAN AYKUT EMRE (2017). Planetaryum Simülasyonlarının Fen Bilimleri Dersi Dünya ve Evren Öğrenme Alanı Ünite İçerikleriyle ve Kazanımlarıyla İlişkisinin Belirlenmesi: Amasya 65 Bin Dev Öğrenci Planetaryum Örneği. IX. International Congress of Educational Research (Özet Bildiri) (Yayın No:3748140)

kadir bedel,BOZDOĞAN AYKUT EMRE (2017). Türkiye’deki Bilim Merkezlerinin Twitter Sosyal İletişim Ağlarını Kullanma Düzeyleri. IX. International Congress of Educational Research (Özet Bildiri) (Yayın No:3748090)

BOZDOĞAN AYKUT EMRE (2016). Trends in post graduate dissertations done about out of school settings in science education in Turkey. IV. International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:2997691)

YANMAZ ELİF,BOZDOĞAN AYKUT EMRE (2016). Çoklu Ortam Kullanımının Ortaokul 8 Sınıf Öğrencilerinin Fen Bilimleri Dersindeki Akademik Başarılarına Etkisi. IV. International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:2997762)

BOZDOĞAN AYKUT EMRE,SAPSAĞLAM ÖZKAN,ENGİN KÜBRA (2016). Fen bilimleri öğretmen adaylarının Alan Gezileri ile ilgili metaforik algıları. International Conference on Quality in Higher Education (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:2997920)

BOZDOĞAN AYKUT EMRE,BOZDOĞAN KEREM (2016). An investigation and evaluation of science centres websites in Turkey. II. International Dynamic, Explorative Active Learning Conference (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:2998694)

YAZICIOĞLU SELİN,BOZDOĞAN AYKUT EMRE,UZOĞLU MUSTAFA (2016). Science teachers state of using schoolyards in their lessons A Case Study From Giresun. III. International Dynamic, Explorative Active Learning Conference (Özet Bildiri) (Yayın No:2998721)

BOZDOĞAN AYKUT EMRE, DEMİRBAŞ MURAT (2014). Compilation of postgraduate theses written in Turkey on computer assisted instruction in chemistry education. International Conference on Successful Experiences and Good Practices in Chemistry Education (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:1240052)

ÖZTÜRK GENİŞ PINAR,BOZDOĞAN AYKUT EMRE,AKTAŞ ZEHRA Determining the level of using smartphone in education Giresun Education Faculty sample. III. International Dynamic, Explorative Active Learning Conference (Özet Bildiri) (Yayın No:2997956)

BOZDOĞAN AYKUT EMRE Development of teaching packs of exhibitions in science centres into elementary school science curriculum for grades 5 8 Konya Science Centres Sample. III. International Dynamic, Explorative Active Learning Conference (Özet Bildiri) (Yayın No:2997996)

Yıldırım. Kasım, Bozdoğan. Aykut Emre Öğretmen adaylarının kendini ayarlama psikolojilerini belirlenmesine yönelik bir araştırma. III. Uluslar Arası Öğretmen Yetiştirme Sempozyumu (Poster) (Yayın No:953973)

Yıldırım. Kasım, Bozdoğan. Aykut Emre Öğretmen adaylarının bilgisayar kullanımına ilişkin tutumların karşılaştırılması. VII. Uluslararası Eğitim Teknolojileri Konferansı (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:953992)


Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler :

BOZDOĞAN AYKUT EMRE,USTAOĞLU FİKRET,Bülbül Mustafa (2015). Biyoloji Öğretmenlerinin Okul Dışı Çevreleri Derslerinde Kullanma Durumlarının İncelenmesi. 24. ULUSAL EĞİTİM BİLİMLERİKONGRESİ (Poster) (Yayın No:1689826)

Küçükaydın. Zehra, Öztürk Pınar, Bozdoğan Aykut Emre (2014). Ortaokul öğrencilerinin gözünden Bilim insaları inançlı dindar mıdır. XI. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi. (Özet Bildiri) (Yayın No:1240069)

Alıcı. Halil İbrahim, Bozdoğan. Aykut Emre, Şengül. Ümit (2012). İlköğretim 8 sınıf öğrencilerinin Fen ve Teknoloji dersi fizik konularındaki akademik başarıları ile matematik tutumu arasındaki ilişki Giresun ili örneği. X. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi (Poster) (Yayın No:954175)

Serdaroğlu. İsmail, Şengül. Ümit, Bozdoğan. Aykut Emre (2012). İlköğretim sekizinci sınıf öğrencilerinin kişilerarası ilişki boyutlarının bazı değişkenler açısından incelenmesi. X. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi (Sözlü Bildiri) (Yayın No:954188)

Alıcı. Gülşen, Şengül. Ümit, Bozdoğan. Aykut Emre (2012). İlköğretim 6 sınıf Fen ve Teknoloji dersinde verilen performans görevleri üzerine öğrenci görüşleri. X. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:954197)

Demirbaş. Murat, Bozdoğan. Aykut Emre (2009). Bilim ve Sanat Merkezlerinde çalışan fen branş öğretmenlerinin karşılaştığı sorunların incelenmesi. Üstün Yetenekli Çocuklar II. Ulusal Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:954156)

Bozdoğan. Aykut Emre, Yalçın. Necati (2007). İlköğretim öğrencilerinin fene karşı ilgi düzeylerinin değişmesinde bilim merkezlerinin rolü Enerji Parkı. VI. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu (Özet Bildiri) (Yayın No:954138)

Bozdoğan. Aykut Emre, Demirbaş. Murat (2006). Fen bilgisi öğretmen adaylarının bilim ve teknoloji müzelerinin fen öğretimine katkılarına ilişkin görüşleri. XV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı (Özet Bildiri) (Yayın No:954127)

Bozdoğan. Aykut Emre, Yalçın. Necati Öğretmenlerin hizmetiçi eğitim seminerlerine katılma durumlarına göre ilköğretim fen bilgisi derslerindeki fizik deneylerinin yapılması sırasında karşılaşılan sorunlar. VI. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi (Poster) (Yayın No:954025)

Demirbaş. Murat, Bozdoğan. Aykut Emre Öğretmen yetiştiren kurumlarda zaman içinde gerçekleştirilen yenileştirme çalışmaları Kırşehir Eğitim Fakültesi örneği. II. Kırşehir Kültür Araştırmaları Bilgi Şöleni (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:954064)

Bozdoğan. Aykut Emre, Yalçın. Necati Bilim merkezlerinin ilköğretim öğrencilerinin fen başarılarına etkisi Enerji Parkı örneği. VII. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi (Poster) (Yayın No:954081)

Nuhoğlu. Hasret, Kocabaş. Özlem, Bozdoğan. Aykut Emre Fen bilgisi öğretmen adaylarının fizik kimya ve biyoloji laboratuarlarına yönelik tutumlarının değerlendirilmesi. XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı (Sözlü Bildiri) (Yayın No:954043)

kitaplar ve kitap bölümleri

Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplar :

Sınıf Öğretmenleri İçin Fen Bilgisi Laboratuar Deneyleri (2007)., YILMAZ MEHMET, YAMAN SÜLEYMAN, ALTUNÇEKİÇ ALPER, BOZDOĞAN AYKUT EMRE, Edm Yayıncılık, Sayfa Sayısı: 187, Türkçe(Ders Kitabı), (Yayın No: 3961)

Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplardaki Bölümler :

Fen Öğretiminde Okul Dışı Öğrenme Ortamları (2020)., BOZDOĞAN AYKUT EMRE, Pegem, Editör: Laçin Şimşek, Canan, ISBN: 978-605-364-176-6, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 6803301)

Okul Dışı Öğrenme Ortamları (2019)., TÜRKMEN HAKAN,ŞEN AHMET İLHAN,ÇAKIR İLHAN AYŞE,BOZDOĞAN AYKUT EMRE,ALTUN ARİF,kasalak ibrahim,ŞENTÜRK ERAY,dilli rukiye,gözcellioğlu bülent,OKTAY ÖZLEM,ERTAŞ KILIÇ HÜLYA,KÖSEOĞLU PINAR,mercan gamze,küçük arzu,ÖZSOY VEDAT,YILDIRIM NAGİHAN,EKİNCİ SERKAN,KARAMUSTAFAOĞLU ORHAN,BAKİOĞLU BÜŞRA,BULCA YEŞİM,DEMİRHAN GIYASETTİN, Pegem Akademi, Editör: Ahmet İlhan Şen, Sayfa Sayısı: 386, ISBN: 9786052419700, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 5522820)

Okul Dışı Öğrenme Ortamları (2019)., Kasalak İbrahim,Dilli Rukiye,Gözcelioğlu Bülent,Mercan Gamze,Küçük Arzu,KARAMUSTAFAOĞLU ORHAN,BAKİOĞLU BÜŞRA,ÇAKIR İLHAN AYŞE,ŞEN AHMET İLHAN,BOZDOĞAN AYKUT EMRE,ALTUN ARİF,ŞENTÜRK ERAY,TÜRKMEN HAKAN,OKTAY ÖZLEM,ERTAŞ KILIÇ HÜLYA,KÖSEOĞLU PINAR,YILDIRIM NAGİHAN,ÖZSOY VEDAT,EKİNCİ SERKAN,BULCA YEŞİM,DEMİRHAN GIYASETTİN, Pegem Akademi, Editör: Şen Ahmet İlhan, Sayfa Sayısı: 385, ISBN: 9786052419700, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 5484218)

Çağdaş Yaklaşımlarla Destekli Fen Eğitimi: Teoriden Uygulamaya Etkinlik Örnekleri (2019)., BAYIR EYLEM,ARTUN HÜSEYİN,AYDIN SEVGİ,BÜLBÜL MUSTAFA ŞAHİN,BOZDOĞAN AYKUT EMRE,DURUKAN ALPER,CANBAZOĞLU BİLİCİ SEDEF,SÖZBİLİR MUSTAFA,ÖZSEVGEÇ TUNCAY,TAŞDERE AHMET,BAKIRCI HASAN,NAMDAR BAHADIR,ÖZDEM YILMAZ YASEMİN,okçu betül,okçu betül, Pegem Akademi, Editör: Artun, H. Ve Aydın-Günbatar, S., Sayfa Sayısı: 257, ISBN: 978-605-241-538-2, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 5963956)

Eğitime Giriş (2019)., BOZDOĞAN AYKUT EMRE, Pegem Akademi, Editör: Şahin, Mehmet Aytaç, Tufan, Sayfa Sayısı: 312, ISBN: 978-605-241-656-3, İngilizce(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 5713478)

Okul Dışı Öğrenme Ortamları (2019)., BOZDOĞAN AYKUT EMRE, Pegem Akademi, Editör: Şen, Ahmet İlhan, Sayfa Sayısı: 385, ISBN: 978-605-241-970-0, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 5713454)

Çağdaş Yaklaşımlarla Destekli Fen Öğretimi (2019)., BOZDOĞAN AYKUT EMRE, Pegem Akademi, Editör: Artun, Hüseyin Aydın-Günbatar, Sevgi, Sayfa Sayısı: 257, ISBN: 978-605-241-538-2, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 5713430)

Fen Bilimleri Öğretimi Ve Stem Etkinlikleri (2018)., BOZDOĞAN AYKUT EMRE, Nobel Akademik Yayıncılık, Editör: Ahmet Tekbıyık, Gültekin Çakmakçı, Sayfa Sayısı: 428, ISBN: 978-605-7928-31-3, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 4594499)

Eğitim Bilimine Giriş (2015)., BOZDOĞAN AYKUT EMRE, Pegem Yayıncılık, Editör: Metin, Mustafa Aytaç, Tufan, Sayfa Sayısı: 370, ISBN: 978-605-318-096-8, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 1689768)

Uygulamalı Etkinliklerle Fen Eğitiminde Yeni Yaklaşımlar (2014)., BOZDOĞAN AYKUT EMRE, Pegem, Editör: Keleş Özgül, Sayfa Sayısı: 382, ISBN: 978-605-364-841-3, Türkçe(Ders Kitabı), (Yayın No: 1240008)

Fen Öğretiminde Okul Dışı Öğrenme Ortamları (2011)., BOZDOĞAN AYKUT EMRE, Pegem, Editör: Şimşek Canan Laçin, Sayfa Sayısı: 151, ISBN: 978-605-364-176-6, Türkçe(Ders Kitabı), (Yayın No: 6417)

sanatsal faaliyetler

projeler ve patentler

Projelerde Yaptığı Görevler:

"Eğlence Fen Teknoloji Toplum ve Çevre Hepsi Bilim Yaz Okulunda", TÜBİTAK PROJESİ, Uzman, 28.07.2014-29.12.2014 (Tamamlandı) (ULUSAL)

"Okul dışı Çevrelere Gezi Düzenleyebilme Öz Yeterlik Ölçeğinin Geliştirilmesi", Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü, 04.05.2014-20.05.2015 (Tamamlandı) (ULUSAL)

"TÜRKİYE DEKİ BİLİM MERKEZLERİ WEB SİTELERİNİN İNCELENMESİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ", Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü, 28.05.2015-15.06.2016 (Tamamlandı) (ULUSAL)

"Eğitim Bilimleri Alanlarında Lisansüstü Öğrenim Gören Öğrenciler İçin Proje Danışmanlığı Eğitimi", TÜBİTAK PROJESİ, Eğitmen, 03.07.2017-10.07.2017 (Tamamlandı) (ULUSAL)

"Sınıf Öğretmeni Adaylarına Yönelik İnteraktif Öğretim Etkinliklerinin Geliştirilmesi ve Öğretim Ortamına Uyarlanması Projesi", TÜBİTAK PROJESİ, Proje Koordinatör Yrd. (Tamamlandı) (ULUSAL)

" Chemistry Is All Around Us Network Portal EU Lifelong Learning Programme ", Avrupa Birliği, Uzman (Tamamlandı) (ULUSLARARASI)

"Geleneksel Laboratuar Raporu Yazma İle Farklı Öğrenme Amaçlı Yazma Aktivitelerinin Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Akademik Başarılarına Laboratuar Tutumlarına ve Eleştirel Düşünme Becerilerine Etkisinin Karşılaştırılması", DİĞER, Araştırmacı (Tamamlandı)

"Eğlence Fen Teknoloji Toplum ve Çevre Hepsi Bilim Yaz Okulunda", TÜBİTAK PROJESİ, Eğitmen (Tamamlandı) (ULUSAL)

"İlköğretim 8 Sınıf Öğrencilerinin Fen ve Teknoloji Dersi Fizik Konularındaki Akademik Başarılarının Matematik Tutumu İle İlişkisi", DİĞER, Yürütücü (Tamamlandı)

"Sınıf Öğretmeni Adaylarının Küresel Isınmaya Karşı Bilinçlendirilmesinde Görsel Materyaller Kullanılmasının Öğrencilerin Akademik Başarılarına ve Tutumlarına Etkisinin İncelenmesi", DİĞER, Yürütücü (Tamamlandı)

"Eleştirel Düşünmeye Dayalı Fen Eğitiminin Öğrenme Ürünlerine Etkisi", DİĞER, Araştırmacı (Tamamlandı)

"Bilim Ve Teknoloji Müzelerinin Fen Bilgisindeki Önemi Ve Yeri", DİĞER, Araştırmacı (Tamamlandı)

patentler

 

Üniversite Dışı Deneyim

2001-2002, Fen Bilgisi Öğretmeni, Milli Eğitim Bakanlığı, Fen Bilgisi Öğretmeni

Üniversite Dışı Deneyim

Kurslar:

çalıştay

 

sertifika

 

araştırma

 

çalışma

 

rapor

 

 

 
E-Posta Adresi:aykut.bozdogan@gop.edu.tr
Öğrenim Durumu

Doktora
2003-2007
Gazi Üniversitesi
Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Fen Bilgisi Eğitimi (Dr)

Tez Adı:Bilim Ve Teknoloji Müzelerinin Fen Öğretimindeki Yeri Ve Önemi
Yüksek Lisans
2001-2003
Gazi Üniversitesi
Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Fen Bilgisi Eğitimi (Yl) (Tezli)

Tez Adı:İlköğretim Fen Bilgisi Derslerindeki Fizik Deneylerinin Yapılması Sırasında Karşılaşılan Sorunlar (Kırşehir İli Örneği)
Lisans
1997-2001
Gazi Üniversitesi
Gazi Eğitim Fakültesi/Matematik Ve Fen Bilimleri Eğitimi BölümüAkademik Görevler

Profesör
2018-
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/EĞİTİM FAKÜLTESİ/MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ/FEN BİLGİSİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI/
Doçent
2015-2018
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/EĞİTİM FAKÜLTESİ/MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ/FEN BİLGİSİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI/
Doçent
2012-2015
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ/EĞİTİM FAKÜLTESİ/MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ/FEN BİLGİSİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI/
Yardımcı Doçent
2008-2012
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ/EĞİTİM FAKÜLTESİ/MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ/FEN BİLGİSİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI/
Araştırma Görevlisi
2002-2007
AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ/EĞİTİM FAKÜLTESİ/MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ/FEN BİLGİSİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI/


İdari Görevler

Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ
Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ
Bölüm Başkanı
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ
Fakülte Kurulu Üyeliği
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ
Bölüm Başkanı
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ
Yönetim Kurulu Üyeliği
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ
Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ
Yönetim Kurulu Üyeliği
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ
Fakülte Kurulu Üyeliği
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ
Bölüm Başkanı
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ
Enstitü Müdür Yardımcısı
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ
Anabilim Dalı Başkanı
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ


Dersler *

Öğrenim DiliDers Saati
* Son iki yılda verdigi lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler


Yönetilen Tezler

1.Halil İbrahim ALICI, (2012)., "İlköğretim 8. sınıf öğrencilerinin fen ve teknoloji dersi fizik konularındaki akademik başarılarının matematik tutumu ile ilişkisi", Giresun Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/İlköğretim Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans
2.Uğur ÖZDEMİR, (2014)., "Fen bilimleri öğretmenlerinin tablet bilgisayarların derslerde kullanımına ilişkin görüşlerinin farklı değişkenler açısından incelenmesi: Giresun ili örneği", Giresun Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/İlköğretim Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans
3.Zehra KÜÇÜKAYDIN, (2015)., "Fen bilimleri derslerinde merhamet eğitimi üzerine bir çalışma", Giresun Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Fen Bilgisi Eğitimi Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans
4.Ümit İlay SOYLU, (2018)., "Fen Bilimleri öğretmenlerinin akıllı tahta kullanım durumlarının belirlenmesi: Tokat ili örneği", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Matematik Ve Fen Bilimleri Eğitimi Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans
5.Murat METİN, (2020)., "Fen bilimleri dersi kapsamında planetaryuma düzenlenen bir gezinin 7. sınıf öğrencilerinin akademik başarı, ilgi ve motivasyonlarına etkisi", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Matematik Ve Fen Bilimleri Eğitimi Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans
6.Tuba KAZAKLI, (2020)., "Sınıf dışı etkinliklerin ortaokul öğrencilerinin fen bilimleri dersi akademik başarılarına ve fen öğrenmeye yönelik motivasyonlarına etkisi", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Matematik Ve Fen Bilimleri Eğitimi Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans
7.Gamze GÜLEN, (2021)., "Fen bilimleri öğretmenlerinin derslerinde okul bahçelerini kullanma durumlarının incelenmesi: Tokat ili örneği", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Lisansüstü Eğitim Enstitüsü/Matematik Ve Fen Bilimleri Eğitimi Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans
8.Hatice HALAÇ, (2021)., "ORTAOKUL 6. VE 7. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN DÜNYA VE EVREN ÖĞRENME ALANINA YÖNELİK KAVRAM İMAJLARININ TESPİTİ: TABU OYUNU", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Matematik Ve Fen Bilimleri Eğitimi Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans
9.Müge PEKİN, (2021)., "ORTAOKUL ÖĞRETMENLERİNİN OKUL DIŞI ÇEVRELERE GEZİ DÜZENLEMEYE İLİŞKİN ÖZ YETERLİKLERİNİN FARKLI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ: TOKAT İLİ ÖRNEĞİ", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Matematik Ve Fen Bilimleri Eğitimi Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans


Editörlük

1.Ortaokul Fen Bilimleri 5 Ders Kitabı, Kitap, Editör, Milli Eğitim Bakanlığı
2.Ortaokul Fen Bilimleri 3 Ders Kitabı, Kitap, Editör, Milli Eğitim Bakanlığı
3.İlkokul Fen Bilimleri 3 Ders Kitabı, Kitap, Editör, Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları
4.Ortaokul Fen Bilimleri 5 Ders Kitabı, Kitap, Editör, Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları
5.İlkokul Fen Bilimleri 3 DersKitabı, Kitap, Editör, Milli Eğitim Bakanlığı
6.Fen Bilimleri 5. Sınıf Ders Kitabı, Kitap, Editör, Milli Eğitim Bakanlığı
7.Participatory Educational Research(EBSCO), Dergi, Editör, Participatory Educational Research, 01.09.2016
8.TÜRK FEN EĞİTİMİ DERGİSİ(EBSCO), Dergi, Editör, TÜRK FEN EĞİTİMİ DERGİSİ, 01.07.2016
9.TÜRK FEN EĞİTİMİ DERGİSİ(EBSCO), Dergi, Editör, TÜRK FEN EĞİTİMİ DERGİSİ, 01.03.2016
10.Participatory Educational Research Vol 2 Issue 1 April 2015(EBSCO), Dergi, Editör, Participatory Educational Research, 01.01.2015
11.Türk Fen Eğitimi Dergisi(ULAKBİM), Dergi, Editör, Türk Fen Eğitimi Dergisi
12.Participatory Educational Research Vol 2 Issue 2 August 2015(EBSCO), Dergi, Editör, Participatory Educational Research, 01.01.2015
13.Participatory Educational Research Special Issue 2015 I Participatory Public Education for Social and Environmental justice Building Capacity through Engagement(EBSCO), Dergi, Editör, Participatory Educational Research, 01.01.2015
14.Participatory Educational Research Special Issue 2015 II Dynamic Explorative and Active Learning Issues in Instructional Technology(EBSCO), Dergi, Editör, Participatory Educational Research, 01.01.2015
15.Participatory Educational Research Vol 2 Issue 3 December 2015(EBSCO), Dergi, Editör, Participatory Educational Research, 01.01.2015
16.Mevlana International Journal of Education Volume 5 Issue 2(EBSCO), Dergi, Yayın Kurulu Üyeliği, Mevlana International Journal of Education
17.Mevlana International Journal of Education Volume 5 Issue 1(EBSCO), Dergi, Yayın Kurulu Üyeliği, Mevlana International Journal of Education
18.Mevlana International Journal of Education(ERIC), Dergi, Yayın Kurulu Üyeliği, Mevlana University - 01.08.2014
19.Educational Sciences Theory Practice(SSCI), Dergi, Yayın Kurulu Üyeliği, EDAM
20.Participatory Educational Research(-), Dergi, Editör, -


Eserler
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:
1.METİN Murat,BOZDOĞAN AYKUT EMRE (2020). Fen Bilimleri Dersi Kapsamında Planetaryuma Düzenlenen Bir Gezinin 7. Sınıf Öğrencilerinin Akademik Başarı, İlgi ve Motivasyonuna Etkisi. Gazi Journal of Education Sciences, 6(2), 240-260. (Yayın No: 6803208)
2.BOZDOĞAN AYKUT EMRE (2020). Web of Science Veri Tabanına Dayalı Bibliyometrik Analiz: Bilim Merkezleri/Müzeleri Üzerine Yapılan Eğitim Araştırmaları Makaleleri. Mediterranean Journal of Educational Research, 14(31), 174-194. (Yayın No: 6803057)
3.BOZDOĞAN AYKUT EMRE (2020). “Planetaryum” Konusunda Yayınlanan Eğitim Araştırmaları Makalelerinin Web of Science Veri Tabanına Dayalı Bibliyometrik Değerlendirilmesi. OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 16(27), 1-1. (Yayın No: 6802930)
4.ÜNAL CEZMİ,BOZDOĞAN AYKUT EMRE (2019). Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Fen Bilimleri Dersi Öğretim Programı Algılarının Zihin Haritaları ile Belirlenmesi. OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 10(17), 1201-1228., Doi: 10.26466/opus.526192 (Yayın No: 4963676)
5.Okur Alperen,UZOĞLU MUSTAFA,BOZDOĞAN AYKUT EMRE (2019). The effect of planned trips to zoos on learning in science education and determining student remarks about the trip process. Elementary Education Online, 18(4), 1418-1433. (Yayın No: 5713871)
6.biçer berna gül,UZOĞLU MUSTAFA,BOZDOĞAN AYKUT EMRE (2019). Determination of the views of science teachers about STEM in terms of some variables. International Journal of Turkish Educational Studies, 7(12), 1-15. (Yayın No: 5713616)
7.soylu ümit ilay,BOZDOĞAN AYKUT EMRE (2019). Determination of smart board usage status of science teachers: Example of Tokat province. INTERNATIONAL JOURNAL OF TURKISH EDUCATION SCIENCES, 7(13), 15-29. (Yayın No: 5713639)
8.Okur Alperen,UZOĞLU MUSTAFA,BOZDOĞAN AYKUT EMRE (2019). The Effect of Planned Trips to Zoos on Learning in Science Education And Determining Student Remarks About The Trip Process. İlköğretim Online, 18(4), 1418-1433., Doi: 10.17051/ilkonline.2019.630345 (Yayın No: 5476758)
9.Biçer Berna Gül,UZOĞLU MUSTAFA,BOZDOĞAN AYKUT EMRE (2019). FEN BİLİMLERİ ÖĞRETMENLERİNİN STEM HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİNİNBAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ. ULUSLARARASITÜRK EĞİTİM BİLİMLERİ DERGİSİ, 7(12), 1-15. (Yayın No: 5482897)
10.BOZDOĞAN AYKUT EMRE,DURUKAN ÜMMÜ GÜLSÜM,HACIOĞLU YASEMİN (2018). Middle School Students’ Perceptions about the Scientists. Participatory Educational Research (PER), 5(2), 97-117. (Yayın No: 6044305)
11.BOZDOĞAN AYKUT EMRE (2018). Determination of Turkish Prospective Teachers’ Past Field Trip Experiences and Examination of Their Self-Efficacy Beliefs in Planning and Organising Educational Field Trips Regarding Various Variables. Participatory Educational Research, 5(2), 11-17. (Yayın No: 4545206)
12.BOZDOĞAN AYKUT EMRE,DURUKAN ÜMMÜ GÜLSÜM,HACIOĞLU YASEMİN (2018). Middle School Students’ Perceptions about the Scientists. Participatory Educational Research, 5(2), 95-117. (Yayın No: 4577828)
13.biçer berna gül,UZOĞLU MUSTAFA,BOZDOĞAN AYKUT EMRE (2018). Fen Bilimleri Öğretmenlerinin STEM HakkındakiGörüşlerinin Belirlenmesine Yönelik ÖlçekGeliştirme Çalışması. Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 9(16), 551-574., Doi: 10.26466/opus.461791 (Yayın No: 4545297)
14.BOZDOĞAN AYKUT EMRE,DURUKAN ÜMMÜ GÜLSÜM,HACIOĞLU YASEMİN (2018). Middle School Students’ Perceptions about the Scientists. Participatory Educational Research, 5(2), 95-117., Doi: 10.17275/per.18.14.5.2 (Yayın No: 4603683)
15.BOZDOĞAN AYKUT EMRE (2018). The Effects of Elective Course Designed With Different Contents on Pre-Service Science Teachers’ Self-Efficacy Beliefs and Knowledge About Organizing Curriculum Based Field Trips. Journal Of Baltic Science Education, 17(3), 446-461. (Yayın No: 4311744)
16.SAPSAĞLAM ÖZKAN,BOZDOĞAN AYKUT EMRE (2017). The effect of active-participant experiments upon the skills of nursery class students to recognize measuring instruments. Journal of Education in Science, Environment and Health, 3(1), 100-109. (Yayın No: 3747815)
17.ACAR TUĞÇE, BOZDOĞAN AYKUT EMRE (2017). Konya Bilim Merkezindeki Sergilerin Fen Bilimleri Dersindeki Kazanımlara ve Konulara Olan Uygunluk Düzeylerinin Belirlenmesi. Türkiye Bilimsel Araştırmalar Dergisi, 2(1), 27-33. (Yayın No: 6832570)
18.BOZDOĞAN AYKUT EMRE (2017). Pre-service teachers views about “Informal Learning Environments in Science Education” course. International Journal of Turkish Education Sciences, 8(1), 1-17. (Yayın No: 3747863)
19.BOZDOĞAN AYKUT EMRE,USTAOĞLU FİKRET (2016). Planetaryumların öğretim potansiyeli hakkında Fen Bilimleri öğretmen adaylarının görüşleri. Türk Fen Eğitimi Dergisi: Part B., 13(1), 38-49. (Yayın No: 2912493)
20.BOZDOĞAN AYKUT EMRE (2016). The effect of planetarium trip on pre service science teachers metaphorical perceptions about planetariums. Malaysian Online Journal of Educational Sciences, 4(4), 70-84. (Yayın No: 2912467)
21.BOZDOĞAN AYKUT EMRE (2016). Time Management Problem in Science Course in Secondary School 5 8th Garades in Turkey Units Emphasized Less and Reasons. Universal Journal of Educational Research, 4(12), 2769-2782., Doi: 10.13189/ujer.2016.041211 (Yayın No: 2968166)
22.BOZDOĞAN AYKUT EMRE (2015). Karadeniz Sosyal Bilimler Dergisi Hüseyin Hüsnü Tekışık Özel Sayısı. Karadeniz Sosyal Bilimler Dergisi, (Yayın No: 2362127)
23.UZOĞLU MUSTAFA,BOZDOĞAN AYKUT EMRE (2015). Investigation of primary school students attitudes toward tablet computers according to different variables. International Journal of Human Sciences, 12(1), 539-553. (Yayın No: 1689786)
24.BOZDOĞAN AYKUT EMRE,Okur Alperen,Kasap Gonca (2015). A Sample Application For a Planned Field Trip A Factory Trip. The Black Sea Journal Of Social Sciences, 1(1), 79-90. (Yayın No: 1689799)
25.Aydın Göknur,KOZ BAHADIR,BOZDOĞAN AYKUT EMRE (2015). The Determination Of Science and Class T eacher Candidates Knowledge About Heavy Metal Radiation Polution. The Black Sea Journal of Social Sciences, 2(2), 267-285. (Yayın No: 1772750)
26.BOZDOĞAN AYKUT EMRE,UZOĞLU MUSTAFA (2015). Science and Technology Teachers Opinions About Problems Faced While Teaching 8th Grade Science Unit Force and Motion and Suggestions for Solutions. Journal of Turkish Science Education, 12(1), 57-70., Doi: 10.12973/tused.10133a (Yayın No: 1689817)
27.Bozdoğan Betül,BOZDOĞAN AYKUT EMRE,ŞENGÜL ÜMİT (2014). Bilim Uygulamaları Dersi ile İlgili Öğretmen Görüşlerinin Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 10(3), 96-109. (Yayın No: 1689946)
28.Özdemir Uğur,BOZDOĞAN AYKUT EMRE (2014). Examination of Science Teachers views related to tablet pc using in courses in terms of different variables Example of giresun province. Cumhuriyet International Journal of Education, 3(1), 59-73. (Yayın No: 1239975)
29.Zehra Küçükaydın,BOZDOĞAN AYKUT EMRE,ÖZTÜRK PINAR (2014). Secondary school students views in a village school about the use of tablet computers in Science Course. Mevlana International Journal of Education, 4(2), 52-58. (Yayın No: 1239981)
30.BOZDOĞAN BETÜL, ŞENGÜL ÜMİT, BOZDOĞAN AYKUT EMRE (2014). Examination of student views about Implementation Science course with regard to different variables. The Black Sea Journal of Social Science, 6(10), 404-417. (Yayın No: 1239997)
31.BOZDOĞAN AYKUT EMRE, GÜNAYDIN ESRA, OKUR ALPEREN (2014). An Examination of secondary school students academic achievement in Science Course and achievement scores in performance assignments with regard to different variables A boarding school example. Participatory Educational Research, 1(2), 95-105. (Yayın No: 1239990)
32.BOZDOĞAN BETÜL, ŞENGÜL ÜMİT, BOZDOĞAN AYKUT EMRE (2013). The examination of prospective science teachers level of knowledge about scientists Giresun Faculty of Education sample. The Black Sea Journal of Social Science, 5(9), 227-242. (Yayın No: 344526)
33.UZOĞLU MUSTAFA,BOZDOĞAN AYKUT EMRE (2012). An examination of Preservice Science Teachers views related to use of tablet PCs in science and technology course in terms of different variables. Mevlana International Journal of Education, 2(1), 1-14. (Yayın No: 344282)
34.DEMİRBAŞ MURAT,BOZDOĞAN AYKUT EMRE,ÖZBEK G (2012). An analysis from different variables of views of pre service science teachers in Turkey on the Nature of Science. Research Journal of Recent Sciences, 1(8), 29-35. (Yayın No: 343765)
35.DEMİRBAŞ MURAT, BOZDOĞAN AYKUT EMRE (2012). An investigation into the problems of Turkish science teachers in Science and Art Centers The case of Kırıkkale and Giresun Science and Art Centers. International Journal of Asian Social Science, 2(6), 900-907. (Yayın No: 344205)
36.BOZDOĞAN AYKUT EMRE (2012). The practice of prospective science teachers regarding the planning of education based trips Evaluation of six different field trips. Educational Sciences: Theory & Practice, 12(2), 1049-1072. (Yayın No: 343650)
37.BOZDOĞAN AYKUT EMRE, UZOĞLU MUSTAFA (2012). The Development of A Scale of Attitudes Toward Tablet PC. Mevlana International Journal of Education, 2(2), 83-93. (Yayın No: 344401)
38.BOZDOĞAN AYKUT EMRE (2011). The effects of instruction with visual materials on the development of preservice elementary teachers knowledge and attitude towards Global Warming. The Turkish Online Journal of Educational Technology, 10(2), 218-233. (Yayın No: 343515)
39.BOZDOĞAN AYKUT EMRE (2011). A collection of studies conducted in education about Global Warming problem. Educational Sciences: Theory & Practice, 11(3), 1609-1624. (Yayın No: 343596)
40.BOZDOĞAN AYKUT EMRE, Aykut EmreKARSLI FETHİYE, ŞAHİN ÇİĞDEM (2011). A study on the prospective teachers knowledge teaching methods and attitudes towards global warming with respect to different variables. Energy Education Science and Technology Part B: Social and Educational Studies, 3(3), 315-330. (Yayın No: 339041)
41.BOZDOĞAN AYKUT EMRE,DEMİRBAŞ MURAT (2009). The effect of university process on science education teacher candidates misconceptions about motion. Journal of Baltic Science Education, 8(3), 145-156. (Yayın No: 334482)
42.BOZDOĞAN AYKUT EMRE,YALÇIN NECATİ (2009). Determining the influence of a science exhibition center training program on elementary pupils interest and achievement in science. Eurasia Journal of Mathematics, Science and Technology Education, 5(1), 27-34. (Yayın No: 334722)
43.DEMİRBAŞ MURAT, BOZDOĞAN AYKUT EMRE (2009). Investigating Turkish student science teachers analyses of the experimental activities. European Journal of Educational Studies, 1(2), 95-107. (Yayın No: 344121)
44.BOZDOĞAN AYKUT EMRE (2009). An investigation on Turkish prospective primary school teachers perceptions about Global Warming. World Applied Sciences Journal, 7(1), 43-48. (Yayın No: 334367)
45.BOZDOĞAN AYKUT EMRE,ÖZTÜRK DEMİRBAŞ ÇAĞRI (2008). Coğrafya ile ilişkili fen konularının öğretimine yönelik öz yeterlilik inanç ölçeğinin geliştirilmesi. Necatibey Eğitim Fakültesi Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi, 2(2), 66-81. (Yayın No: 345509)
46.BOZDOĞAN AYKUT EMRE,ÖZTÜRK DEMİRBAŞ ÇAĞRI (2008). Öğretmen adayları neden kopya çeker. İlköğretim Online, 7(1), 141-149. (Yayın No: 345343)
47.BOZDOĞAN AYKUT EMRE (2008). Planning and evoluation studies for science centers tours Feza Gürsey Science Center Example. World Applied Sciences Journal, 4(1), 101-108. (Yayın No: 334231)
48.BOZDOĞAN AYKUT EMRE (2008). Fen bilgisi öğretmen adaylarının bilim merkezlerini fen öğretimi açısından değerlendirmesi Feza Gürsey Bilim Merkezi örneği. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 21(1), 19-41. (Yayın No: 345391)
49.BOZDOĞAN AYKUT EMRE (2008). Planning and evaluation of field trips to informal learning environments case of the Energy Park. Journal of Theory and Practice in Education, 4(2), 282-290. (Yayın No: 344048)
50.BOZDOĞAN AYKUT EMRE,ALTUNÇEKİÇ ALPER (2007). Fen bilgisi öğretmen adaylarının 5E öğretim modelinin kullanılabilirliği hakkındaki görüşleri. Kastamonu Eğitim Fakültesi Dergisi, 15(2), 579-590. (Yayın No: 345274)
51.BOZDOĞAN AYKUT EMRE (2007). Students interests towards science fields about exhibitions in science centers Feza Gursey Science Center in Turkey. Natural Science Education, 2(19), 5-17. (Yayın No: 343895)
52.BOZDOĞAN AYKUT EMRE (2006). The problems observed during carrying out physics experiments ın elementary science lessons at schools which have different socio economic levels. Turkish Science Education, 3(1), 106-114. (Yayın No: 953829)
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :
1.BOZDOĞAN AYKUT EMRE (2017). Türkiye’deki bilim merkezlerinin Facebook sosyal iletişim ağlarını kullanma düzeyleri. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 36(1), 35-41. (Yayın No: 3747910)
2.aktaş zehra,BOZDOĞAN AYKUT EMRE (2016). Fen Bilimleri Dersi “İnsan ve Çevre” Ünitesiyle Bütünleştirilmiş Etkinliklerin Ortaokul Öğrencilerinin Merhamet Değerini Kazanmalarına Etkisi. Değerler Eğitimi, 14(32), 39-57. (Yayın No: 6832817)
3.BOZDOĞAN AYKUT EMRE (2016). Okul dışı çevrelere eğitim amaçlı gezi düzenleyebilme öz yeterlik inancı ölçeğinin geliştirilmesi. Kuramsal Eğitimbilim Dergisi, 9(1), 111-129. (Yayın No: 2570615)
4.BOZDOĞAN AYKUT EMRE,KAVCI ALİ (2016). Sınıf dışı öğretim etkinliklerinin ortaokul öğrencilerinin fen bilimleri dersindeki akademik başarılarına etkisi. Gazi Eğitim Bilimleri Dergisi, 2(1), 13-30. (Yayın No: 2912479)
5.BOZDOĞAN AYKUT EMRE (2015). Kuramsal Eğitimibilim Dergisi. Kuramsal Eğitimibilim Dergisi, 8(2), (Yayın No: 2364017)
6.BOZDOĞAN AYKUT EMRE (2015). Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 11(3), (Yayın No: 2364171)
7.BOZDOĞAN AYKUT EMRE,Yiğit Duygu (2014). ÖĞRETMEN ADAYLARININ ALTERNATİF ENERJİ KAYNAKLARINA YÖNELİK GÖRÜŞLERİNİN FARKLI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ. Elektronik Eğitim Bilimleri Dergisi, 3(6), 113-130. (Yayın No: 1689958)
8.BOZDOĞAN AYKUT EMRE,UZOĞLU MUSTAFA (2012). Fen ve teknoloji öğretmen adaylarının bilgisayar kullanımına ilişkin tutumlarının farklı değişkenler açısından incelenmesi. Erzincan Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitü Dergisi, 5(2), 213-227. (Yayın No: 953906)
9.DAŞDEMİR İKRAMETTİN,Cengiz Ekrem,UZOĞLU MUSTAFA,BOZDOĞAN AYKUT EMRE (2012). Tablet bilgisayarların fen ve teknoloji derslerinde kullanılmasıyla ilgili fen ve teknoloji öğretmenlerinin görüşlerinin incelenmesi. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi., 9(20), 495-511. (Yayın No: 953925)
10.Usta Ertuğrul, Bozdoğan Aykut Emre (2011). İlköğretim öğretmenlerinin bilgisayar kullanım ve uzmanlık düzeylerinin farklı değişkenler açısından incelenmesi. Selçuk Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi, (32), 69-83. (Yayın No: 953893)
11.Öztürk Çağrı, Bozdoğan Aykut Emre (2010). Fen bilgisi öğretmen adaylarının fen ve teknoloji dersi kapsamındaki coğrafya içerikli konuların öğretimine ilişkin öz yeterlilik inanç düzeyleri. Giresun Üniversitesi Karadeniz Fen Bilimleri Dergisi, 1(1), 7-19. (Yayın No: 953865)
12.Bozdoğan Aykut Emre, Yanar Oğuzhan (2010). Sınıf öğretmeni adaylarının küresel ısınmanın gelecek yüzyıldaki etkilerine ilişkin görüşleri. Giresun Üniversitesi Karadeniz Fen Bilimleri Dergisi., 1(2), 48-60. (Yayın No: 953877)
13.BOZDOĞAN AYKUT EMRE (2009). Bir küresel ısınma tutum ölçeği geliştirilmesi. Erzincan Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitü Dergisi, 2(1), 35-50. (Yayın No: 345722)
14.Yıldırım Kasım, Bozdoğan Aykut Emre (2009). Öğretmen adaylarının kendini ayarlama psikolojilerinin belirlenmesine yönelik bir araştırma. Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi., 10(3), 129-134. (Yayın No: 953851)
15.BOZDOĞAN AYKUT EMRE, YALÇIN NECATİ (2009). Ankara daki bilim ve teknoloji müzelerinin eğitim amaçlı kullanım düzeyleri. Milli Eğitim Dergisi, 182232-248. (Yayın No: 345664)
16.DEMİRBAŞ MURAT, BOZDOĞAN AYKUT EMRE, TAŞDEMİR ADEM (2008). Fizik laboratuvarı dersinde işbirlikli öğrenme yönteminin öğrencilerin akademik başarılarını geliştirme etkisinin araştırılması. OMÜ Eğitim Fakültesi Dergisi, 26(1), 25-34. (Yayın No: 345572)
17.BOZDOĞAN AYKUT EMRE,AYDIN DAVUT,YILDIRIM KASIM (2007). Öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine ilişkin tutumları. Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 8(2), 83-97. (Yayın No: 345191)
18.USTA ERTUĞRUL, BOZDOĞAN AYKUT EMRE, YILDIRIM KASIM (2007). Sınıf öğretmeni adaylarının internet kullanımına ilişkin tutumlarının değerlendirilmesi. Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 8(1), 209-222. (Yayın No: 345123)
19.BOZDOĞAN AYKUT EMRE,TAŞDEMİR ADEM,DEMİRBAŞ MURAT (2006). Fen bilgisi öğretiminde işbirlikli öğrenme yönteminin öğrencilerin bilimsel süreç becerilerini geliştirmeye yönelik etkisi. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 7(11), 23-36. (Yayın No: 344936)
20.BOZDOĞAN AYKUT EMRE, YALÇIN NECATİ (2006). Bilim merkezlerinin ilköğretim öğrencilerinin fene karşı ilgi düzeylerinin değişmesine ve akademik başarılarına etkisi Enerji Parkı. Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 7(2), 95-113. (Yayın No: 345456)
21.BOZDOĞAN AYKUT EMRE,YALÇIN NECATİ (2005). İlköğretim 6 7 ve 8 sınıf öğrencilerinin fen bilgisi derslerindeki fizik konularına karşı tutumları. Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 6(1), 241-246. (Yayın No: 344754)
22.TAŞDEMİR ADEM,DEMİRBAŞ MURAT,BOZDOĞAN AYKUT EMRE (2005). Fen bilgisi öğretiminde işbirlikli öğrenme yönteminin öğrencilerin grafik yorumlama becerilerini geliştirmeye yönelik etkisi. Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 6(2), 81-91. (Yayın No: 345019)
23.BOZDOĞAN AYKUT EMRE,YALÇIN NECATİ (2004). İlköğretim fen bilgisi derslerindeki deneylerin yapılma sıklığı ve fizik deneylerinde karşılaşılan sorunlar. Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 5(1), 59-70. (Yayın No: 344667)


Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında(proceedings) basılan bildiriler :
1.BOZDOĞAN AYKUT EMRE (2019). Bibliometric analysis of Turkey-based articles published about science centres/museums on WOS and Scopus databases. IV. International Research Congress on Social Sciences (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:5714178)
2.BOZDOĞAN AYKUT EMRE (2019). Bibliometric Analysis of Postgraduate Theses Published about Science Centres/Museums. IV. International Research Congress on Social Sciences (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:5714225)
3.Pekin Müge,BOZDOĞAN AYKUT EMRE (2018). Bilim Merkezlerindeki Sergilerin Fen Bilimleri Dersi Öğretim Programıyla İlişkilendirilmesine Yönelik Örnek Uygulamalar. Uluslararası Çağdaş Eğitim ve Sosyal Bilimler Sempozyumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4632600)
4.ağırman gamze,BOZDOĞAN AYKUT EMRE (2018). Türkiye’xxdeki Bilim Merkezlerinin Instagram Profillerinin İncelenmesi. Uluslararası Çağdaş Eğitim ve Sosyal Bilimler Sempozyumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4632472)
5.soylu ümit ilay,BOZDOĞAN AYKUT EMRE (2019). The Opinions of Science Teachers About The Use of Smart Boards: Example of Tokat Province. V. International Human, Society and Sports Sciences Symposium (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:5714032)
6.Akkuş Nagehan,BOZDOĞAN AYKUT EMRE (2019). Investigation and Evaluation of WEB Sites Science Centers in the World. V. International Human, Society and Sports Sciences Symposium (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:5714071)
7.Halaç Hatice,BOZDOĞAN AYKUT EMRE (2019). 3B Yazıcıların Fen Eğitiminde Kullanılması. V. International Human, Society and Sports Sciences Symposium (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:5714084)
8.Metin Murat,BOZDOĞAN AYKUT EMRE (2019). Views of 6th Grade Students About A Planetarium Trip. V. International Human, Society and Sports Sciences Symposium (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:5714130)
9.BOZDOĞAN AYKUT EMRE (2018). DETERMINATION OF PROSPECTIVE TEACHERS’xx SELF-EFFICACYBELIEFS IN PLANNING AND ORGANIZING EDUCATIONAL FIELD TRIPSREGARDING GENDER AND TEACHING DEPARTMENTS. Uluslararası İnsan ve Toplum Bilimleri Sempozyumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4545257)
10.BOZDOĞAN AYKUT EMRE (2018). DETERMINATION OF PRE-SERVICE SCIENCE TEACHERS’PERCEPTIONS OF “SCIENCE CENTRE” VIA METAPHORS. Uluslararası İnsan ve Toplum Bilimleri Sempozyumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4545239)
11.açar tuğçe,BOZDOĞAN AYKUT EMRE (2017). Konya Bilim Merkezindeki Sergilerin Fen Bilimleri Dersi Dersindeki Kazanımlara ve Konulara olan Uygunluk Düzeylerinin Belirlenmesi. Uluslararası Eğitim Teknolojileri Sempozyumu (Özet Bildiri) (Yayın No:3748263)
12.BOZDOĞAN AYKUT EMRE (2016). Trends in post graduate dissertations done about out of school settings in science education in Turkey. IV. International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:2997691)
13.YANMAZ ELİF,BOZDOĞAN AYKUT EMRE (2016). Çoklu Ortam Kullanımının Ortaokul 8 Sınıf Öğrencilerinin Fen Bilimleri Dersindeki Akademik Başarılarına Etkisi. IV. International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:2997762)
14.BOZDOĞAN AYKUT EMRE,SAPSAĞLAM ÖZKAN,ENGİN KÜBRA (2016). Fen bilimleri öğretmen adaylarının Alan Gezileri ile ilgili metaforik algıları. International Conference on Quality in Higher Education (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:2997920)
15.BOZDOĞAN AYKUT EMRE, DEMİRBAŞ MURAT (2014). Compilation of postgraduate theses written in Turkey on computer assisted instruction in chemistry education. International Conference on Successful Experiences and Good Practices in Chemistry Education (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:1240052)
16.BOZDOĞAN AYKUT EMRE (2017). Determination of Pre-Service Science Teachers’ Perceptions of Planetariums via Metaphors. III. International Conference on Sustainable Development (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:3748325)
17.BOZDOĞAN AYKUT EMRE,BOZDOĞAN KEREM (2016). An investigation and evaluation of science centres websites in Turkey. II. International Dynamic, Explorative Active Learning Conference (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:2998694)
18.biçer berna gül,BOZDOĞAN AYKUT EMRE,UZOĞLU MUSTAFA (2017). Ulusal Alanda STEM Eğitimi Konusunda Yapılmış Akademik Çalışmaların İncelenmesi. IX. International Congress of Educational Research (Özet Bildiri) (Yayın No:3748209)
19.kazaklı tuba,BOZDOĞAN AYKUT EMRE (2017). Ortaokul Öğrencilerinin Planetaryum Kavramına İlişkin Metaforik Algıları. IX. International Congress of Educational Research (Özet Bildiri) (Yayın No:3748170)
20.soylu ümit ilay,BOZDOĞAN AYKUT EMRE (2017). Planetaryum Simülasyonlarının Fen Bilimleri Dersi Dünya ve Evren Öğrenme Alanı Ünite İçerikleriyle ve Kazanımlarıyla İlişkisinin Belirlenmesi: Amasya 65 Bin Dev Öğrenci Planetaryum Örneği. IX. International Congress of Educational Research (Özet Bildiri) (Yayın No:3748140)
21.kadir bedel,BOZDOĞAN AYKUT EMRE (2017). Türkiye’deki Bilim Merkezlerinin Twitter Sosyal İletişim Ağlarını Kullanma Düzeyleri. IX. International Congress of Educational Research (Özet Bildiri) (Yayın No:3748090)
22.YAZICIOĞLU SELİN,BOZDOĞAN AYKUT EMRE,UZOĞLU MUSTAFA (2016). Science teachers state of using schoolyards in their lessons A Case Study From Giresun. III. International Dynamic, Explorative Active Learning Conference (Özet Bildiri) (Yayın No:2998721)
23.ÖZTÜRK GENİŞ PINAR,BOZDOĞAN AYKUT EMRE,AKTAŞ ZEHRA (2016). Determining the level of using smartphone in education Giresun Education Faculty sample. III. International Dynamic, Explorative Active Learning Conference (Özet Bildiri) (Yayın No:2997956)
24.BOZDOĞAN AYKUT EMRE (2016). Development of teaching packs of exhibitions in science centres into elementary school science curriculum for grades 5 8 Konya Science Centres Sample. III. International Dynamic, Explorative Active Learning Conference (Özet Bildiri) (Yayın No:2997996)
25.Yıldırım. Kasım, Bozdoğan. Aykut Emre (2016). Öğretmen adaylarının kendini ayarlama psikolojilerini belirlenmesine yönelik bir araştırma. III. Uluslar Arası Öğretmen Yetiştirme Sempozyumu (Poster) (Yayın No:953973)
26.Yıldırım. Kasım, Bozdoğan. Aykut Emre (2016). Öğretmen adaylarının bilgisayar kullanımına ilişkin tutumların karşılaştırılması. VII. Uluslararası Eğitim Teknolojileri Konferansı (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:953992)
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler :
1.Alıcı. Halil İbrahim, Bozdoğan. Aykut Emre, Şengül. Ümit (2012). İlköğretim 8 sınıf öğrencilerinin Fen ve Teknoloji dersi fizik konularındaki akademik başarıları ile matematik tutumu arasındaki ilişki Giresun ili örneği. X. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi (Poster) (Yayın No:954175)
2.Serdaroğlu. İsmail, Şengül. Ümit, Bozdoğan. Aykut Emre (2012). İlköğretim sekizinci sınıf öğrencilerinin kişilerarası ilişki boyutlarının bazı değişkenler açısından incelenmesi. X. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi (Sözlü Bildiri) (Yayın No:954188)
3.Alıcı. Gülşen, Şengül. Ümit, Bozdoğan. Aykut Emre (2012). İlköğretim 6 sınıf Fen ve Teknoloji dersinde verilen performans görevleri üzerine öğrenci görüşleri. X. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:954197)
4.Bozdoğan. Aykut Emre, Yalçın. Necati (2007). İlköğretim öğrencilerinin fene karşı ilgi düzeylerinin değişmesinde bilim merkezlerinin rolü Enerji Parkı. VI. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu (Özet Bildiri) (Yayın No:954138)
5.Demirbaş. Murat, Bozdoğan. Aykut Emre (2009). Bilim ve Sanat Merkezlerinde çalışan fen branş öğretmenlerinin karşılaştığı sorunların incelenmesi. Üstün Yetenekli Çocuklar II. Ulusal Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:954156)
6.BOZDOĞAN AYKUT EMRE,USTAOĞLU FİKRET,Bülbül Mustafa (2015). Biyoloji Öğretmenlerinin Okul Dışı Çevreleri Derslerinde Kullanma Durumlarının İncelenmesi. 24. ULUSAL EĞİTİM BİLİMLERİKONGRESİ (Poster) (Yayın No:1689826)
7.Bozdoğan. Aykut Emre, Demirbaş. Murat (2006). Fen bilgisi öğretmen adaylarının bilim ve teknoloji müzelerinin fen öğretimine katkılarına ilişkin görüşleri. XV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı (Özet Bildiri) (Yayın No:954127)
8.Küçükaydın. Zehra, Öztürk Pınar, Bozdoğan Aykut Emre (2014). Ortaokul öğrencilerinin gözünden Bilim insaları inançlı dindar mıdır. XI. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi. (Özet Bildiri) (Yayın No:1240069)
9.Bozdoğan. Aykut Emre, Yalçın. Necati (2014). Öğretmenlerin hizmetiçi eğitim seminerlerine katılma durumlarına göre ilköğretim fen bilgisi derslerindeki fizik deneylerinin yapılması sırasında karşılaşılan sorunlar. VI. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi (Poster) (Yayın No:954025)
10.Demirbaş. Murat, Bozdoğan. Aykut Emre (2014). Öğretmen yetiştiren kurumlarda zaman içinde gerçekleştirilen yenileştirme çalışmaları Kırşehir Eğitim Fakültesi örneği. II. Kırşehir Kültür Araştırmaları Bilgi Şöleni (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:954064)
11.Bozdoğan. Aykut Emre, Yalçın. Necati (2014). Bilim merkezlerinin ilköğretim öğrencilerinin fen başarılarına etkisi Enerji Parkı örneği. VII. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi (Poster) (Yayın No:954081)
12.Nuhoğlu. Hasret, Kocabaş. Özlem, Bozdoğan. Aykut Emre (2014). Fen bilgisi öğretmen adaylarının fizik kimya ve biyoloji laboratuarlarına yönelik tutumlarının değerlendirilmesi. XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı (Sözlü Bildiri) (Yayın No:954043)


Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar veya kitaplardaki bölümler:
Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar:
1.Sınıf öğretmenleri için fen bilgisi laboratuar deneyleri (2007)., YILMAZ MEHMET, YAMAN SÜLEYMAN, ALTUNÇEKİÇ ALPER, BOZDOĞAN AYKUT EMRE, Edm Yayıncılık, Sayfa Sayısı: 187, Türkçe, Ders Kitabı, (Yayın No: 3961)
Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar veya kitaplardaki bölümler:
Yazılan ulusal/uluslararası kitaplardaki bölümler:
1.Fen Öğretiminde Okul DIşı Öğrenme Ortamları (2020)., BOZDOĞAN AYKUT EMRE, Pegem, Editör: Laçin Şimşek, Canan, ISBN: 978-605-364-176-6, Türkçe, Bilimsel Kitap, (Yayın No: 6803301)
2.Okul Dışı Öğrenme Ortamları (2019)., TÜRKMEN HAKAN,ŞEN AHMET İLHAN,ÇAKIR İLHAN AYŞE,BOZDOĞAN AYKUT EMRE,ALTUN ARİF,kasalak ibrahim,ŞENTÜRK ERAY,dilli rukiye,gözcellioğlu bülent,OKTAY ÖZLEM,ERTAŞ KILIÇ HÜLYA,KÖSEOĞLU PINAR,mercan gamze,küçük arzu,ÖZSOY VEDAT,YILDIRIM NAGİHAN,EKİNCİ SERKAN,KARAMUSTAFAOĞLU ORHAN,BAKİOĞLU BÜŞRA,BULCA YEŞİM,DEMİRHAN GIYASETTİN, Pegem Akademi, Editör: Ahmet İlhan Şen, Sayfa Sayısı: 386, ISBN: 9786052419700, Türkçe, Bilimsel Kitap, (Yayın No: 5522820)
3.Okul Dışı Öğrenme Ortamları (2019)., Kasalak İbrahim,Dilli Rukiye,Gözcelioğlu Bülent,Mercan Gamze,Küçük Arzu,KARAMUSTAFAOĞLU ORHAN,BAKİOĞLU BÜŞRA,ÇAKIR İLHAN AYŞE,ŞEN AHMET İLHAN,BOZDOĞAN AYKUT EMRE,ALTUN ARİF,ŞENTÜRK ERAY,TÜRKMEN HAKAN,OKTAY ÖZLEM,ERTAŞ KILIÇ HÜLYA,KÖSEOĞLU PINAR,YILDIRIM NAGİHAN,ÖZSOY VEDAT,EKİNCİ SERKAN,BULCA YEŞİM,DEMİRHAN GIYASETTİN, Pegem Akademi, Editör: Şen Ahmet İlhan, Sayfa Sayısı: 385, ISBN: 9786052419700, Türkçe, Bilimsel Kitap, (Yayın No: 5484218)
4.Çağdaş Yaklaşımlarla Destekli Fen Eğitimi: Teoriden Uygulamaya Etkinlik Örnekleri (2019)., BAYIR EYLEM,ARTUN HÜSEYİN,AYDIN SEVGİ,BÜLBÜL MUSTAFA ŞAHİN,BOZDOĞAN AYKUT EMRE,DURUKAN ALPER,CANBAZOĞLU BİLİCİ SEDEF,SÖZBİLİR MUSTAFA,ÖZSEVGEÇ TUNCAY,TAŞDERE AHMET,BAKIRCI HASAN,NAMDAR BAHADIR,ÖZDEM YILMAZ YASEMİN,okçu betül,okçu betül, Pegem Akademi, Editör: Artun, H. Ve Aydın-Günbatar, S., Sayfa Sayısı: 257, ISBN: 978-605-241-538-2, Türkçe, Bilimsel Kitap, (Yayın No: 5963956)
5.Eğitime Giriş (2019)., BOZDOĞAN AYKUT EMRE, Pegem Akademi, Editör: Şahin, Mehmet Aytaç, Tufan, Sayfa Sayısı: 312, ISBN: 978-605-241-656-3, İngilizce, Bilimsel Kitap, (Yayın No: 5713478)
6.Okul Dışı Öğrenme Ortamları (2019)., BOZDOĞAN AYKUT EMRE, Pegem Akademi, Editör: Şen, Ahmet İlhan, Sayfa Sayısı: 385, ISBN: 978-605-241-970-0, Türkçe, Bilimsel Kitap, (Yayın No: 5713454)
7.Çağdaş Yaklaşımlarla Destekli Fen Öğretimi (2019)., BOZDOĞAN AYKUT EMRE, Pegem Akademi, Editör: Artun, Hüseyin Aydın-Günbatar, Sevgi, Sayfa Sayısı: 257, ISBN: 978-605-241-538-2, Türkçe, Bilimsel Kitap, (Yayın No: 5713430)
8.Fen Bilimleri Öğretimi ve STEM Etkinlikleri (2018)., BOZDOĞAN AYKUT EMRE, Nobel Akademik Yayıncılık, Editör: Ahmet Tekbıyık, Gültekin Çakmakçı, Sayfa Sayısı: 428, ISBN: 978-605-7928-31-3, Türkçe, Bilimsel Kitap, (Yayın No: 4594499)
9.Eğitim Bilimine Giriş (2015)., BOZDOĞAN AYKUT EMRE, Pegem Yayıncılık, Editör: Metin, Mustafa Aytaç, Tufan, Sayfa Sayısı: 370, ISBN: 978-605-318-096-8, Türkçe, Bilimsel Kitap, (Yayın No: 1689768)
10.Uygulamalı Etkinliklerle Fen Eğitiminde Yeni Yaklaşımlar (2014)., BOZDOĞAN AYKUT EMRE, Pegem, Editör: Keleş Özgül, Sayfa Sayısı: 382, ISBN: 978-605-364-841-3, Türkçe, Ders Kitabı, (Yayın No: 1240008)
11.Fen Öğretiminde Okul Dışı Öğrenme Ortamları (2011)., BOZDOĞAN AYKUT EMRE, Pegem, Editör: Şimşek Canan Laçin, Sayfa Sayısı: 151, ISBN: 978-605-364-176-6, Türkçe, Ders Kitabı, (Yayın No: 6417)


Projelerde Yaptığı Görevler:

1.Eğlence Fen Teknoloji Toplum ve Çevre Hepsi Bilim Yaz Okulunda, TÜBİTAK PROJESİ, Uzman, 28.07.2014-29.12.2014 (Tamamlandı) (ULUSAL)
2.Okul dışı Çevrelere Gezi Düzenleyebilme Öz Yeterlik Ölçeğinin Geliştirilmesi, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü, 04.05.2014-20.05.2015 (Tamamlandı) (ULUSAL)
3.TÜRKİYE DEKİ BİLİM MERKEZLERİ WEB SİTELERİNİN İNCELENMESİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü, 28.05.2015-15.06.2016 (Tamamlandı) (ULUSAL)
4.Eğitim Bilimleri Alanlarında Lisansüstü Öğrenim Gören Öğrenciler İçin Proje Danışmanlığı Eğitimi, TÜBİTAK PROJESİ, Eğitmen, 03.07.2017-10.07.2017 (Tamamlandı) (ULUSAL)
5.Sınıf Öğretmeni Adaylarına Yönelik İnteraktif Öğretim Etkinliklerinin Geliştirilmesi ve Öğretim Ortamına Uyarlanması Projesi, TÜBİTAK PROJESİ, Proje Koordinatör Yrd. (Tamamlandı) (ULUSAL)
6. Chemistry Is All Around Us Network Portal EU Lifelong Learning Programme , Avrupa Birliği, Uzman (Tamamlandı) (ULUSLARARASI)
7.Geleneksel Laboratuar Raporu Yazma İle Farklı Öğrenme Amaçlı Yazma Aktivitelerinin Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Akademik Başarılarına Laboratuar Tutumlarına ve Eleştirel Düşünme Becerilerine Etkisinin Karşılaştırılması, DİĞER, Araştırmacı (Tamamlandı)
8.Eğlence Fen Teknoloji Toplum ve Çevre Hepsi Bilim Yaz Okulunda, TÜBİTAK PROJESİ, Eğitmen (Tamamlandı) (ULUSAL)
9.İlköğretim 8 Sınıf Öğrencilerinin Fen ve Teknoloji Dersi Fizik Konularındaki Akademik Başarılarının Matematik Tutumu İle İlişkisi, DİĞER, Yürütücü (Tamamlandı)
10.Sınıf Öğretmeni Adaylarının Küresel Isınmaya Karşı Bilinçlendirilmesinde Görsel Materyaller Kullanılmasının Öğrencilerin Akademik Başarılarına ve Tutumlarına Etkisinin İncelenmesi, DİĞER, Yürütücü (Tamamlandı)
11.Eleştirel Düşünmeye Dayalı Fen Eğitiminin Öğrenme Ürünlerine Etkisi, DİĞER, Araştırmacı (Tamamlandı)
12.Bilim Ve Teknoloji Müzelerinin Fen Bilgisindeki Önemi Ve Yeri, DİĞER, Araştırmacı (Tamamlandı)
Üniversite Dışı Deneyim

2001-2002Fen Bilgisi ÖğretmeniMilli Eğitim Bakanlığı, Fen Bilgisi Öğretmeni