GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ

Kişisel Web Sayfaları

ESENGÜL UZUNOĞLU SAYINž

[ ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ ]

ARŞ. GÖR. Esengül UZUNOĞLU SAYIN

Fen-Edebiyat Fakültesi / Doğu Dilleri Ve Edebiyatları Bölümü

kişisel bilgiler

E-Posta adresi

esengul.uzunoglu@gop.edu.tr

Ofis Bilgisi

 

Telefon & Faks

Cep Telefonu

İş Telefonu

Faks

 

Yazışma Adresi

 

Web Sayfası

 

Sosyal Ağlar

 

kurum bilgileri

Birim

Fen-Edebiyat Fakültesi 

Bölüm

Doğu Dilleri Ve Edebiyatları Bölümü 

Anabilim Dalı

Fars Dili Ve Edebiyatı Anabilim Dalı 

Eğitim Bilgileri

Öğrenim Durumu

DOKTORA, Atatürk Üniversitesi (2012- )

Edebiyat Fakültesi - Fars Dili Ve Edebiyatı Bölümü

YÜKSEK LİSANS, (2010- 2012)

-

TEZLER

DOKTORA, "Evhadüddîn-İ Merâgî Ve Gazellerinin İncelemesi", Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, 2018

YÜKSEK LİSANS, "Sîmîn-İ Dânişver'in Hayatı, Eserleri, Edebi Kişiliği Ve Şehrî Çun Bihişt Adlı Eserinin İncelenmesi", , 2012

YABANCI DİLLER

İngilizce

Farsça

TEMEL ALAN BİLGİSİ

Filoloji Temel Alanı - Dünya Dilleri ve Edebiyatları

Mesleki Deneyim

AKADEMİK ÜNVANLAR / GÖREVLER

Akademik Görevler

Araştırma Görevlisi, Gaziosmanpaşa Üniversitesi/ Fen-Edebiyat Fakültesi/ Doğu Dilleri Ve Edebiyatları Bölümü/ Fars Dili Ve Edebiyatı Anabilim Dalı, (2012- Devam Ediyor)


İdari Görevler

verdiği dersler

yönetilen tezler

Editörlük

Yayınlar ve Eserler

MAKALELER

Uluslararası Hakemli Dergilerdeki Makaleler

UZUNOĞLU SAYIN ESENGÜL, (2019). "Pervîn-İ İ’Xxtisâmi Ve ”Bülbül Ve Karınca” Mesnevisi", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, 14(1), 169-180. (Yayın No: 5316774)


Ulusal Hakemli Dergilerdeki Makaleler

GÖKHAN ASUMAN,UZUNOĞLU SAYIN ESENGÜL, (2019). "Evhadüddin-İ Merâgî’Xxnin Gazellerinde Telmîh", Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, (62), 85-98. (Yayın No: 5316696)

ÇİFTCİ HASAN,UZUNOĞLU SAYIN ESENGÜL, (2017). "Sîmîn-İ Dânişver’İn Sokağın Geçmişi Adlı Hikâyesinin İncelenmesisîmîn-İ Dânişver’İn Sokağın Geçmişi Adlı Hikâyesinin İncelenmesi", Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesisosyal Bilimler Dergisi Journal Of Social Sciences, (58), 61-66. (Yayın No: 4109199)

UZUNOĞLU SAYIN ESENGÜL, (2014). "Pervîn İ Î Tisamî Nin Dîvanında Vezin Trleri", Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, (53), 205-214. (Yayın No: 2264144)

UZUNOĞLU ESENGÜL, (2013). "Hûşeng Muradi Yi Kirmânî Ve Semaver Adlı Öyküsü", Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, (51), 271-280. (Yayın No: 2928770)


Diğer Dergilerdeki Makaleler

Bildiriler

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında(proceedings) basılan bildiriler :

UZUNOĞLU SAYIN ESENGÜL (2018). Fars Şiirinde Gül Mazmunu. I.KARAMAN ULUSLARARASI DİL VE EDEBİYAT KONFERANSI (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4591773)


Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler :

kitaplar ve kitap bölümleri

Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplar :

Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplardaki Bölümler :

sanatsal faaliyetler

projeler ve patentler

Projelerde Yaptığı Görevler:

patentler

 

Üniversite Dışı Deneyim

Üniversite Dışı Deneyim

Kurslar:

çalıştay

 

sertifika

 

araştırma

 

çalışma

 

rapor

 

 

 
E-Posta Adresi:esengul.uzunoglu@gop.edu.tr
Öğrenim Durumu

Doktora
2012-
Atatürk Üniversitesi
Edebiyat Fakültesi/Fars Dili Ve Edebiyatı Bölümü

Tez Adı:Evhadüddîn-İ Merâgî Ve Gazellerinin İncelemesi
Yüksek Lisans
2010-2012Tez Adı:Sîmîn-İ Dânişver'in Hayatı, Eserleri, Edebi Kişiliği Ve Şehrî Çun Bihişt Adlı Eserinin İncelenmesi


Akademik Görevler

Araştırma Görevlisi
2012-
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ/ DOĞU DİLLERİ VE EDEBİYATLARI BÖLÜMÜ/ FARS DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI


Dersler *

Öğrenim DiliDers Saati
* Son iki yılda verdigi lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler


Eserler
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:
1.UZUNOĞLU SAYIN ESENGÜL (2019). PERVÎN-İ İ’xxTİSÂMİ VE ”BÜLBÜL VE KARINCA” MESNEVİSİ. TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, 14(1), 169-180. (Yayın No: 5316774)
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :
1.GÖKHAN ASUMAN,UZUNOĞLU SAYIN ESENGÜL (2019). EVHADÜDDİN-İ MERÂGÎ’xxNİN GAZELLERİNDE TELMÎH. Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, (62), 85-98. (Yayın No: 5316696)
2.ÇİFTCİ HASAN,UZUNOĞLU SAYIN ESENGÜL (2017). SÎMÎN-İ DÂNİŞVER’İN SOKAĞIN GEÇMİŞİ ADLI HİKÂYESİNİN İNCELENMESİSÎMÎN-İ DÂNİŞVER’İN SOKAĞIN GEÇMİŞİ ADLI HİKÂYESİNİN İNCELENMESİ. Atatürk Üniversitesi Edebiyat FakültesiSosyal Bilimler Dergisi Journal of Social Sciences, (58), 61-66. (Yayın No: 4109199)
3.UZUNOĞLU SAYIN ESENGÜL (2014). Pervîn i Î tisamî nin Dîvanında Vezin Trleri. Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, (53), 205-214. (Yayın No: 2264144)
4.UZUNOĞLU ESENGÜL (2013). Hûşeng Muradi yi Kirmânî ve Semaver Adlı Öyküsü. Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, (51), 271-280. (Yayın No: 2928770)


Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında(proceedings) basılan bildiriler :
1.UZUNOĞLU SAYIN ESENGÜL (2018). Fars Şiirinde Gül Mazmunu. I.KARAMAN ULUSLARARASI DİL VE EDEBİYAT KONFERANSI (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4591773)