GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ

Kişisel Web Sayfaları

HIDIR POLATž

[ ÖĞRETİM GÖREVLİSİ ]

ÖĞR. GÖR. Hıdır POLAT

Artova Meslek Yüksekokulu / Büro Hizmetleri Ve Sekreterlik Bölümü

kişisel bilgiler

E-Posta adresi

Ofis Bilgisi

 

Telefon & Faks

Cep Telefonu

İş Telefonu

Faks

 

Yazışma Adresi

 

Web Sayfası

 

Sosyal Ağlar

 

kurum bilgileri

Birim

Artova Meslek Yüksekokulu 

Bölüm

Büro Hizmetleri Ve Sekreterlik Bölümü 

Anabilim Dalı

Çağrı Merkezi Hizmetleri Pr. 

Eğitim Bilgileri

Öğrenim Durumu

DOKTORA, Atatürk Üniversitesi (2017- )

İletişim Fakültesi - Halkla İlişkiler Ve Tanıtım Bölümü

YÜKSEK LİSANS, Atatürk Üniversitesi (2012- 2015)

Sosyal Bilimler Enstitüsü - Halkla İlişkiler Ve Tanıtım (Yl) (Tezli)

LİSANS, Ankara Üniversitesi (2005- 2009)

İletişim Fakültesi - Halkla İlişkiler Ve Tanıtım Bölümü

TEZLER

DOKTORA, "", Atatürk Üniversitesi İletişim Fakültesi,

YÜKSEK LİSANS, "Türkiye Gündemine Eleştirel Bir Yaklaşım Olarak Karikatür: Penguen Dergisi Örneği", Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2015

YABANCI DİLLER

İngilizce

TEMEL ALAN BİLGİSİ

Mesleki Deneyim

AKADEMİK ÜNVANLAR / GÖREVLER

Akademik Görevler

Öğretim Görevlisi, Gaziosmanpaşa Üniversitesi/ Artova Meslek Yüksekokulu/ Büro Hizmetleri Ve Sekreterlik Bölümü/ Çağrı Merkezi Hizmetleri Pr., (2016- Devam Ediyor)


İdari Görevler

Myo/Yüksekokul Müdür Yardımcısı, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Artova Meslek Yüksekokulu, (2016- Devam Ediyor)

verdiği dersler

Mesleki Yazışma Ve Raporlama, Önlisans, (2016-2017)

Bilgi Teknolojileri Iı, Önlisans, (2016-2017)

Müşteri İlişkileri Yönetimi, Önlisans, (2016-2017)

İşletme Yönetimi, Önlisans, (2016-2017)

Halkla İlişkiler, Önlisans, (2016-2017)

Bilgisayar Teknolojileri I, Önlisans, (2016-2017)

Bilgisayar Teknolojileri Iı, Önlisans, (2015-2016)

yönetilen tezler

Editörlük

Yayınlar ve Eserler

MAKALELER

Uluslararası Hakemli Dergilerdeki Makaleler

POLAT HIDIR,ÖCAL DERYA, (2018). "Küresel Ve Yerel Markaların Sosyal Medya Kullanımları: Twitter Üzerine Bir İnceleme", Journal Of International Social Research, 11(56), 851-863., Doi: 10.17719/jisr.20185639053 (Yayın No: 4260917)

POLAT HIDIR, "Geleneksel Medyada Temsil Sorunu: Alternatif Bir Mecra Olarak Yeni Medya", Karadeniz, (Yayın No: 4269916)


Ulusal Hakemli Dergilerdeki Makaleler


Diğer Dergilerdeki Makaleler

Bildiriler

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında(proceedings) basılan bildiriler :

POLAT HIDIR (2018). GLOKALLEŞMENİN SOSYAL MEDYADAKİ YEREL İZLERİ: TÜRKİYE PAZARINDAKİ KÜRESEL MARKALARIN TWİTTER VE FACEBOOK KULLANIMLARINA İLİŞKİN BİR ANALİZ. Uluslararası İnsan ve Toplum Bilimleri Sempozyumu (Özet Bildiri) (Yayın No:4260920)

POLAT HIDIR (2018). KADIN KİMLİĞİNİN TÜRK DİZİLERİNDE DİKOTOMİK TEMSİLİ. Uluslararası İnsan ve Toplum Bilimleri Sempozyumu (Özet Bildiri) (Yayın No:4260924)

POLAT HIDIR,ÖZTÜRK TERZİ ASLI Mubadelenin Doğurduğu Ötekileştirilmiş Aidiyet Kimliğinin Sunumu: Dedemin İnsanları Filmi Üzerine Bir İnceleme. Gazi Akademi Genç Sosyal Bilimciler Sempozyumu (Özet Bildiri) (Yayın No:4269926)

POLAT HIDIR YENİ MEDYAYI MİZAH PERSPEKTİFİNDEN OKUMAK: KARİKATÜR VE CAPS’LERİN KARŞILAŞTIRMALI GÖSTEGEBİLİMSEL ANALİZİ. 16th International Communication in the Millennium (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4260929)


Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler :

kitaplar ve kitap bölümleri

Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplar :

Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplardaki Bölümler :

sanatsal faaliyetler

"Çay Yaşam Pratiklerine Eşlik Ederken", Çay konsepti kapsamında Tokat, Rize, Adana, Erzurum ve Iğdır illerinde yapılan fotoğrag çekimler., TÜRKİYE, 2018,

projeler ve patentler

Projelerde Yaptığı Görevler:

"GOP Üniversitesi Öğretim Birimlerinin Bilgisayar Temelli Teknolojik Öğretim Altyapısının Geliştirilmesi", ARAŞTIRMA PROJESİ, Araştırmacı, 08.05.2017 (Devam Ediyor) (ULUSAL)

"Büro Hizmetleri ve Sekreterlik Bölümü Bünyesinde, Çağrı Merkezi Uygulama Laboratuvarı Kurularak Derslerin Daha Verimli Hâle Getirilmesi", ARAŞTIRMA PROJESİ, Araştırmacı, 21.09.2016 (Devam Ediyor) (ULUSAL)

patentler

 

Üniversite Dışı Deneyim

Üniversite Dışı Deneyim

Kurslar:

çalıştay

 

sertifika

 

araştırma

 

çalışma

 

rapor

 

 

 
E-Posta Adresi:hidir.polat@gop.edu.tr

Öğrenim Durumu

Doktora
2017-
Atatürk Üniversitesi
İletişim Fakültesi/Halkla İlişkiler Ve Tanıtım Bölümü

Tez Adı:
Yüksek Lisans
2012-2015
Atatürk Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü/Halkla İlişkiler Ve Tanıtım (Yl) (Tezli)

Tez Adı:Türkiye Gündemine Eleştirel Bir Yaklaşım Olarak Karikatür: Penguen Dergisi Örneği
Lisans
2005-2009
Ankara Üniversitesi
İletişim Fakültesi/Halkla İlişkiler Ve Tanıtım BölümüAkademik Görevler

Öğretim Görevlisi
2016-
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ ARTOVA MESLEK YÜKSEKOKULU/ BÜRO HİZMETLERİ VE SEKRETERLİK BÖLÜMÜ/ ÇAĞRI MERKEZİ HİZMETLERİ PR.


İdari Görevler

MYO/Yüksekokul Müdür Yardımcısı
2016
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ ARTOVA MESLEK YÜKSEKOKULU


Dersler *

Öğrenim DiliDers Saati
Önlisans
(2016-2017)MESLEKİ YAZIŞMA VE RAPORLAMATürkçe3
(2016-2017)BİLGİ TEKNOLOJİLERİ IITürkçe3
(2016-2017)MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİTürkçe3
(2016-2017)İŞLETME YÖNETİMİTürkçe2
(2016-2017)HALKLA İLİŞKİLERTürkçe3
(2016-2017)BİLGİSAYAR TEKNOLOJİLERİ ITürkçe6
(2015-2016)BİLGİSAYAR TEKNOLOJİLERİ IITürkçe3
* Son iki yılda verdigi lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler


Eserler
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:
1.POLAT HIDIR,ÖCAL DERYA (2018). KÜRESEL VE YEREL MARKALARIN SOSYAL MEDYA KULLANIMLARI: TWİTTER ÜZERİNE BİR İNCELEME. Journal of International Social Research, 11(56), 851-863., Doi: 10.17719/jisr.20185639053 (Yayın No: 4260917)
2.POLAT HIDIRGELENEKSEL MEDYADA TEMSİL SORUNU: ALTERNATİF BİR MECRA OLARAK YENİ MEDYA. Karadeniz, (Yayın No: 4269916)


Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında(proceedings) basılan bildiriler :
1.POLAT HIDIR (2018). GLOKALLEŞMENİN SOSYAL MEDYADAKİ YEREL İZLERİ: TÜRKİYE PAZARINDAKİ KÜRESEL MARKALARIN TWİTTER VE FACEBOOK KULLANIMLARINA İLİŞKİN BİR ANALİZ. Uluslararası İnsan ve Toplum Bilimleri Sempozyumu (Özet Bildiri) (Yayın No:4260920)
2.POLAT HIDIR (2018). KADIN KİMLİĞİNİN TÜRK DİZİLERİNDE DİKOTOMİK TEMSİLİ. Uluslararası İnsan ve Toplum Bilimleri Sempozyumu (Özet Bildiri) (Yayın No:4260924)
3.POLAT HIDIR,ÖZTÜRK TERZİ ASLI (2018). Mubadelenin Doğurduğu Ötekileştirilmiş Aidiyet Kimliğinin Sunumu: Dedemin İnsanları Filmi Üzerine Bir İnceleme. Gazi Akademi Genç Sosyal Bilimciler Sempozyumu (Özet Bildiri) (Yayın No:4269926)
4.POLAT HIDIR (2018). YENİ MEDYAYI MİZAH PERSPEKTİFİNDEN OKUMAK: KARİKATÜR VE CAPS’LERİN KARŞILAŞTIRMALI GÖSTEGEBİLİMSEL ANALİZİ. 16th International Communication in the Millennium (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4260929)


Projelerde Yaptığı Görevler:

1.GOP Üniversitesi Öğretim Birimlerinin Bilgisayar Temelli Teknolojik Öğretim Altyapısının Geliştirilmesi, ARAŞTIRMA PROJESİ, Araştırmacı, 08.05.2017 (Devam Ediyor) (ULUSAL)
2.Büro Hizmetleri ve Sekreterlik Bölümü Bünyesinde, Çağrı Merkezi Uygulama Laboratuvarı Kurularak Derslerin Daha Verimli Hâle Getirilmesi, ARAŞTIRMA PROJESİ, Araştırmacı, 21.09.2016 (Devam Ediyor) (ULUSAL)