GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ

Kişisel Web Sayfaları

BEKİR SÜHA PARLAKTAޞ

[ PROFESÖR DOKTOR ]

PROF. DR. Bekir Süha PARLAKTAŞ

Tıp Fakültesi /

kişisel bilgiler

E-Posta adresi

bekirsuha.parlaktas@gop.edu.tr

Ofis Bilgisi

 

Telefon & Faks

Cep Telefonu

İş Telefonu

Faks

 

Yazışma Adresi

 

Web Sayfası

 

Sosyal Ağlar

 

kurum bilgileri

Birim

Tıp Fakültesi 

Bölüm

 

Anabilim Dalı

 

Eğitim Bilgileri

Öğrenim Durumu

TIPTA UZMANLIK, Cumhuriyet Üniversitesi (1995- 1997)

Tıp Fakültesi - Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü

LİSANS, Hacettepe Üniversitesi (1984- 1991)

Tıp Fakültesi - Tıp Pr. (İngilizce)

TEZLER

TIPTA UZMANLIK, "Bph’Xxnin Medikal Tedavisinde Finasterid Ve Doksazosin’Xxin Etkileri", Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, 1950

YABANCI DİLLER

İngilizce

TEMEL ALAN BİLGİSİ

Sağlık Bilimleri Temel Alanı - Üroloji

Mesleki Deneyim

AKADEMİK ÜNVANLAR / GÖREVLER

Akademik Görevler

Profesör, Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Tıp Fakültesi/ (2013- Devam Ediyor)

Profesör, Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü/Üroloji Anabilim Dalı/ (2013- Devam Ediyor)

Doçent, Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü/Üroloji Anabilim Dalı/ (2001- Devam Ediyor)


İdari Görevler

Rektör Yardımcısı, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi

Anabilim Dalı Başkanı, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi

verdiği dersler

yönetilen tezler

Tıpta Uzmanlık, Engin KÖLÜKÇÜ, "Priapizm Modeli Oluşturulan Ratlarda Oksitosin Uygulamasının Penis Dokusu Üzerindeki Etkilerinin Değerlendirilmesi", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Üroloji Ana Bilim Dalı, 2016

Tıpta Uzmanlık, Özgür BOZTEPE, "Mesanenin Ürotelyal Hücreli Karsinomlarında Apoptozis Yolaklarında Rol Oynayan Fas, Fasl, Bcl-2 Ve Bax Ekspresyonlarının Değerlendirilmesi", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Üroloji Ana Bilim Dalı, 2010

Editörlük

Yayınlar ve Eserler

MAKALELER

Uluslararası Hakemli Dergilerdeki Makaleler

1   KÖLÜKÇÜ ENGİN, PARLAKTAŞ BEKİR SÜHA, KÖLÜKÇÜ VİLDAN, SARIKAYA KUBİLAY, ŞENOCAK ÇAĞRI, BOZKURT ÖMER FARUK, (2021). "Our Experience Of Laser Lithotripsy Under Local Anesthesia İn The Treatment Of Bladder Stones İn Obese Male Patients", Journal Of Healthsciences And Medicine, , Doi: 10.32322/jhsm.902684 (Yayın No: 7499647)

2   KÖLÜKÇÜ ENGİN, PARLAKTAŞ BEKİR SÜHA, KÖLÜKÇÜ VİLDAN, FIRAT FATİH, DERESOY FAİK ALEV, KATAR MUZAFFER, KUYUCU YUNUS EMRE, UNSAL VELİD, (2021). "Protective Effects Of Dexmedetomidine On İschaemia\U2010reperfusion İnjury İn An Experimental Rat Model Of Priapism", Andrologia, 53, Doi: 10.1111/and.13985 (Yayın No: 7462961) [SCI-Expanded]

3   FIRAT FATİH,ERDEMİR FİKRET,GÜNAYDIN BİLAL,PARLAKTAŞ BEKİR SÜHA,MARKOÇ FATMA,YAŞAR ADEM, (2020). "Evaluation Of Effectiveness Of Antiandrogen Treatments On Cavernosal Tissues İn Rats.", Andrologıa, 52(5), 13567-13567., Doi: 10.1111/and.13567 (Yayın No: 6745884) [SCI-Expanded]

4   FIRAT FATİH,ERDEMİR FİKRET,günaydın bilal,PARLAKTAŞ BEKİR SÜHA,MARKOÇ FATMA,YAŞAR ADEM, (2020). "Evaluation Of Effectiveness Of Antiandrogen Treatments On Cavernosal Tissues İn Rats.", Andrologia, 52(5), 13567-13567., Doi: doi: 10.1111/and.13567. (Yayın No: 6780464) [SCI-Expanded]

5   FIRAT FATİH,ERDEMİR FİKRET,GÜNAYDIN BİLAL,PARLAKTAŞ BEKİR SÜHA,MARKOÇ FATMA,Yasar Adem, (2020). "Evaluation Of Effectiveness Of Antiandrogen Treatments On Cavernosal Tissues İn Rats", Andrologia, 52(5), 1-6., Doi: 10.1111/and.13567 (Yayın No: 6265300) [SCI-Expanded]

6   KÖLÜKÇÜ ENGİN,KILIÇ ŞAHİN,PARLAKTAŞ BEKİR SÜHA,ERDEMİR FİKRET,UNSAL VELİD,ATILĞAN DOĞAN,ULUOCAK NİHAT, (2019). "The Effects Of Oxytocin On Penile Tissues İn Experimental Priapism Model İn Rats", International Urology And Nephrology, 51(2), 231-238., Doi: 10.1007/s11255-018-2046-z (Yayın No: 4627404) [SCI-Expanded]

7   KÖLÜKÇÜ ENGİN,KILIÇ ŞAHİN,PARLAKTAŞ BEKİR SÜHA,ERDEMİR FİKRET,UNSAL VELİD,ATILĞAN DOĞAN,ULUOCAK NİHAT, (2019). "The Effects Of Oxytocin On Penile Tissues İn Experimental Priapism Model İn Rats", International Urology And Nephrology, 51(2), 231-238., Doi: 10.1007/s11255-018-2046-z (Yayın No: 5150682) [SCI-Expanded]

8   KÖLÜKÇÜ ENGİN,KILIÇ ŞAHİN,PARLAKTAŞ BEKİR SÜHA,DERESOY FAİK ALEV,ATILĞAN DOĞAN,GÜMÜŞAY ÖZGE,ULUOCAK NİHAT, (2019). "Contralateral Testicular Metastasis Of Renal Cell Carcinoma: A Case Report", The Eurasian Journal Of Medicine, 51(3), 310-312., Doi: 10.5152/eurasianjmed.2018.18357 (Yayın No: 5510610)

9   KÖLÜKÇÜ ENGİN,PARLAKTAŞ BEKİR SÜHA,DERESOY FAİK ALEV,BEYHAN MURAT,ÖZBEK LATİF MUSTAFA, (2019). "Bladder Leiomyoma: A Case Report And Brief Review Of Literature", Journal Of Surgery And Medicine, 3(5), 411-413., Doi: 10.28982/josam.560757 (Yayın No: 5150854)

10   ULUOCAK NİHAT,PARLAKTAŞ BEKİR SÜHA, (2019). "Duplike Sistem/Üreterosel", Türkiye Klinikleri Dergisi, (Yayın No: 5917583)

11   KÖLÜKÇÜ ENGİN,kılıç şahin,PARLAKTAŞ BEKİR SÜHA,ERDEMİR FİKRET,unsal velid,atılgan doğan,ULUOCAK NİHAT, (2019). "The Effects Of Oxytocin On Penile Tissues İn Experimental Priapism Model İn Rats.", International Urology And Nephrology, 51(2), 231-238. (Yayın No: 5765542) [SCI-Expanded]

12   KÖLÜKÇÜ ENGİN,PARLAKTAŞ BEKİR SÜHA,DERESOY FAİK ALEV,BEYHAN MURAT,ÖZBEK LATİF MUSTAFA, (2019). "Bladder Leiomyoma: A Case Report And Brief Review Of Literature", Journal Of Surgery And Medicine, 3(5), 411-413., Doi: 10.28982/josam.560757 (Yayın No: 5851472)

13   KÖLÜKÇÜ ENGİN,KILIÇ ŞAHİN,ATILĞAN DOĞAN,PARLAKTAŞ BEKİR SÜHA,CEYLAN SALİH RAHMAN,UNSAL VELİD,ETİKAN İLKER, (2018). "Clinical Relevance Of Preoperative Neutrophil To Lymphocyte And Platelet To Lymphocyte Ratio İn Renal Cell Carcinoma", Journal Of Urological Surgery, 5(4), 189-193., Doi: 10.4274/jus.2133 (Yayın No: 5150664)

14   KÖLÜKÇÜ ENGİN,KILIÇ ŞAHİN,ATILĞAN DOĞAN,PARLAKTAŞ BEKİR SÜHA,CEYLAN SALİH RAHMAN,UNSAL VELİD,ETİKAN İLKER, (2018). "Clinical Relevance Of Preoperative Neutrophil To Lymphocyte And Platelet To Lymphocyte Ratio İn Renal Cell Carcinoma", Journal Of Urological Surgery, 5(4), 189-193., Doi: 10.4274/jus.2133 (Yayın No: 4590777)

15   KÖLÜKÇÜ ENGİN,KILIÇ ŞAHİN,PARLAKTAŞ BEKİR SÜHA,ERDEMİR FİKRET,Ünsal Velid,ATILĞAN DOĞAN,ULUOCAK NİHAT, (2018). "The Effects Of Oxytocin On Penile Tissues İn Experimental Priapism Model İn Rats", International Urology And Nephrology, , Doi: 10.1007/s11255-018-2046-z (Yayın No: 4666663) [SCI-Expanded]

16   ULUOCAK NİHAT,ATILĞAN DOĞAN,PARLAKTAŞ BEKİR SÜHA,ERDEMİR FİKRET,ATEŞ HACI ÖMER, (2018). "A Pilot Study Assessing The Association Between Paraoxonase 1 Gene Polymorphism And Prostate Cancer", Turkish Journal Of Urology, 43(3), 279-283. (Yayın No: 4650062)

17   Kölükçü Engin,Kılıç Şahin,ATILĞAN DOĞAN,PARLAKTAŞ BEKİR SÜHA,CEYLAN SALİH RAHMAN,Ünsal Velid,ETİKAN İLKER, (2018). "Clinical Relevance Of Preoperative Neutrophil To Lymphocyte And Platelet To Lymphocyte Ratio İn Renal Cell Carcinoma", Journal Of Urologıcal Surgery, 5(4), 189-193. (Yayın No: 4650332)

18   KÖLÜKÇÜ ENGİN,KILIÇ ŞAHİN,ATILĞAN DOĞAN,PARLAKTAŞ BEKİR SÜHA,CEYLAN SALİH RAHMAN,ÜNSAL VELİD,ETİKAN İLKER, (2018). "Clinical Relevance Of Preoperative Neutrophil To Lymphocyte And Platelet Ratio İn Renal Cell Carcinoma", Journal Of Urologic Surgery, 5(4), 189-193. (Yayın No: 4617213)

19   Kölükçü Engin,Kılıç Şahin,PARLAKTAŞ BEKİR SÜHA,ERDEMİR FİKRET,Ünsal Velid,ATILĞAN DOĞAN,ULUOCAK NİHAT, (2018). "The Effects Of Oxytocin On Penile Tissues İn Experimental Priapism Model İn Rats", International Urology And Nephrology, , Doi: 10.1007/s11255-018-2046-z (Yayın No: 4647703) [SCI-Expanded]

20   ULUOCAK NİHAT,ATILĞAN DOĞAN,PARLAKTAŞ BEKİR SÜHA,ERDEMİR FİKRET,ATEŞ HACI ÖMER, (2017). "A Pilot Study Assessing The Association Between Paraoxonase 1 Gene Polymorphism And Prostate Cancer", Türk Üroloji Dergisi/Turkish Journal Of Urology, 43(3), 279-283., Doi: 10.5152/tud.2017.74151 (Yayın No: 3929537)

21   ULUOCAK NİHAT,ATILĞAN DOĞAN,PARLAKTAŞ BEKİR SÜHA,ERDEMİR FİKRET,ATEŞ HACI ÖMER, (2017). "Apilot Study Assessing The Association Between Paraoxonase 1 Gene Polymorphism And Prostate Cancer", Türk Üroloji Dergisi/Turkish Journal Of Urology, 43(3), 279-283. (Yayın No: 4647901)

22   ULUOCAK NİHAT,ATILĞAN DOĞAN,PARLAKTAŞ BEKİR SÜHA,ERDEMİR FİKRET,ATEŞ HACI ÖMER, (2017). "A Pilot Study Assessing The Association Between Paraoxonase 1 Gene Polymorphism And Prostate Cancer.", Turkish Journal Of Urology, 43(3), 279-283. (Yayın No: 3836050)

23   ULUOCAK NİHAT,atılgan dogan,PARLAKTAŞ BEKİR SÜHA,ERDEMİR FİKRET,ATEŞ HACI ÖMER, (2017). "A Pilot Study Assessing The Association Between Paraoxonase 1 Gene Polymorphism And Prostate Cancer", Türk Üroloji Dergisi/Turkish Journal Of Urology, 43(3), 279-283., Doi: 10.5152/tud.2017.74151 (Yayın No: 3673741)

24   Fırat Fatih,ERDEMİR FİKRET,KÖLÜKÇÜ ENGİN,ATILĞAN DOĞAN,PARLAKTAŞ BEKİR SÜHA,ULUOCAK NİHAT, (2016). "Alt Üriner Sistem Semptomları İle Serum Psa Seviyeleri Ve Histolojik Prostatit Arasındaki İlişki", Journal Of Contemporary Medicine, 6(1), 1-5., Doi: 10.16899/ctd.50403 (Yayın No: 3144444)

25   ULUOCAK NİHAT,KULU MÜBERRA,ACAR ÖMER,ATILĞAN DOĞAN,PARLAKTAŞ BEKİR SÜHA,KILIÇ ŞAHİN,İNANÇ LEMAN,ERDEMİR FİKRET, (2016). "Is There A Relationship Between Alcohol Drug Abuse And Luts Ed", Acta Medica Mediterranea, 32(4), 1029-1034., Doi: 10.19193/0393-6384 (Yayın No: 3121753) [SCI-Expanded]

26   PARLAKTAŞ BEKİR SÜHA,ATILĞAN DOĞAN,Gencten Yusuf,Benli Ismail,Ozyurt Hüseyin,ULUOCAK NİHAT,ERDEMİR FİKRET, (2015). "A Pilot Study Of The Association Of Manganese Superoxide Dismutase And Glutathione Peroxidase 1 Single Gene Polymorphisms With Prostate Cancer And Serum Prostate Specific Antigen Levels", Archives Of Medical Science, 11(5), 994-1000. (Yayın No: 4731670) [SCI-Expanded]

27   PARLAKTAŞ BEKİR SÜHA,ATILĞAN DOĞAN,Yusuf Gencten,BENLİ İSMAİL,ÖZYURT HÜSEYİN,ULUOCAK NİHAT,ERDEMİR FİKRET, (2015). "A Pilot Study Of The Association Of Manganese Superoxide Dismutase And Glutathione Peroxidase 1 Single Gene Polymorphisms With Prostate Cancer And Serum Prostate Specific Antigen Levels", Archives Of Medical Science, (Yayın No: 2158491) [SCI-Expanded]

28   ATILĞAN DOĞAN, PARLAKTAŞ BEKİR SÜHA, ULUOCAK NİHAT, ERDEMİR FİKRET, ERKORKMAZ ÜNAL, MARKOÇ FATMA, ŞAYLAN OĞUZHAN, (2014). "The Effects Of Trimetazidine And Sildenafil On Bilateral Cavernosal Nerve Injury Induced Oxidative Damage And Cavernosal Fibrosis İn Rats", The Scientific World Journal, 2014, Doi: 10.1155/2014/970363 (Yayın No: 7455122)

29   ATILĞAN DOĞAN,PARLAKTAŞ BEKİR SÜHA,ULUOCAK NİHAT,Gencten Yusuf,ERDEMİR FİKRET,Ozyurt Hüseyin,Erkorkmaz Unal, (2014). "Pomegranate (Punica Granatum) Juice Reduces Oxidative İnjury And İmproves Sperm Concentration İn A Rat Model Of Testicular Torsion-Detorsion", Experimental And Therepeutic Medicine, 8(2), 478-482. (Yayın No: 4729469) [SCI-Expanded]

30   ATILĞAN DOĞAN,PARLAKTAŞ BEKİR SÜHA,ULUOCAK NİHAT,Gençten Yusuf,ERDEMİR FİKRET,ÖZYURT HÜSEYİN,ERKORKMAZ ÜNAL,ASLAN HÜSEYİN, (2014). "Pomegranate (Punica Granatum) Juice Reduces Oxidative İnjury And İmproves Sperm Cocentration İn A Rat Model Of Testicular Torsion-Detrosion", Experimental And Therapeutic Medicine, (Yayın No: 4617054)

31   ERDEMİR FİKRET,Firat Fatih,Markoç Fatma,ATILGAN DOĞAN,PARLAKTAŞ BEKİR SÜHA,KUYUCU YUNUS EMRE,Gençten Yusuf, (2014). "The Effect Of Pentoxifylline On Penile Cavernosal Tissues İn İschemic Priapism-İnduced Rat Model", International Urology And Nephrology, 46(10), 1961-1967. (Yayın No: 4614677) [SCI-Expanded]

32   PARLAKTAŞ BEKİR SÜHA,ATILĞAN DOĞAN,YUSUF GENÇTEN,AKBAŞ ALİ,FATMA MARKOÇ,ERDEMİR FİKRET,ÖZYURT HÜSEYİN,ULUOCAK NİHAT, (2014). "The Effects Of Carvedilol On İschemia Reperfusion İnjury İn The Rat Testis", International Journal Of Urology, 40(1), 109-117., Doi: 10.1590/S1677-5538.IBJU.2014.01.16 (Yayın No: 385341) [SCI-Expanded]

33   ERDEMİR FİKRET,Doğan Atılgan,Fırat Fatih,Fatma Markoc,PARLAKTAŞ BEKİR SÜHA,SÖĞÜT ERKAN, (2014). "The Effect Of Sertraline Paroxetine Fluoxetine And Escitalopram On Testicular Tissue And Oxidative Stress Parameters İn Rats", International Brazilian Journal Of Urology, 40(1), 100-108., Doi: 10.1590/S1677-5638.IBJU.2014.01.15 (Yayın No: 404324) [SCI-Expanded]

34   PARLAKTAŞ BEKİR SÜHA,ATILĞAN DOĞAN,ÖZYURT HÜSEYİN,YUSUF GENÇTEN,AKBAŞ ALİ,ERDEMİR FİKRET,ULUOCAK NİHAT, (2014). "The Biochemical Effects Of İschemia Reperfusion İnjury İn The İpsilateral And Contralateral Testes Of Rats And The Protective Role Of Melatonin", Asian Journal Of Andrology, 16(2), 314, Doi: 10.4103/1008-682X.122202 (Yayın No: 404561) [SSCI]

35   Atılgan D, Parlaktas BS, Uluocak N, (2013). "Weight Loss And Melatonin Reduce Obesity İnduced Oxidative Damage İn Rat Testis", Advances İn Urology, (Yayın No: 404922)

36   YAŞAR ADEM,ERDEMİR FİKRET,PARLAKTAŞ BEKİR SÜHA,ATILĞAN DOĞAN,KÖSEOĞLU REŞİT DOĞAN,OĞUZHAN SAYLAN,FIRAT FATİH, (2013). "The Effect Of Carvedilol On Serum And Tissue Oxidative Stress Parameters İn Partial Ureteral Obstruction İnduced Rat Model", The Kaohsiung Journal Of Medical Sciences, 29(1), 19-25., Doi: 10.1016/j.kjms.2012.08.003 (Yayın No: 2185621) [SCI-Expanded]

37   Ozkan Fatih, Erdemir Fikret, Erkorkmaz Unal, Kaya Ziya, Senayli Yesim, Parlaktas Bekir S., (2012). "Comparison Of Three Different Analgesic Protocols During Shockwave Lithotripsy", Journal Of Endourology, 26(6), 691-696., Doi: 10.1089/end.2011.0004 (Yayın No: 403803) [SSCI]

38   ERDEMİR FİKRET,ATILĞAN DOĞAN,fatma Markoç,öZGÜR Boztepe,PARLAKTAŞ BEKİR SÜHA,ŞAHİN şEMSETTİN, (2012). "Efecto De La Obesidad İnducida Por Dieta En El Tejido Testicular Y Parámetros De Estrés Oxidativo En El Suero", Actas Urológicas Españolas, 36(3), 153-159., Doi: 10.1016/j.acuro.2011.06.019 (Yayın No: 403155) [SCI-Expanded]

39   Uluocak Nihat, Atılgan Dogan, Erdemir Fikret, Parlaktas Bekir S., Yasar Adem, Erkorkmaz Unal, Akbas Ali, (2010). "An Animal Model Of İschemic Priapism And The Effects Of Melatonin On Antioxidant Enzymes And Oxidative İnjury Parameters İn Rat Penis", International Urology And Nephrology, 42(4), 889-895., Doi: 10.1007/s11255-010-9706-y (Yayın No: 403409) [SCI-Expanded]

40   Atilgan Dogan , Uluocak Nihat , Erdemir Fikret , Parlaktas Bekir S., (2009). "Female Epıspadıas A Case Report And Revıew Of The Lıterature", Kaohsıung Journal Of Medıcal Scıences, 25(11), 613-616. (Yayın No: 402579) [SCI-Expanded]

41   Koseoglu Resit Dogan , Parlaktas Bekir Suha , Filiz Nurper Onuk , Erdemir Fikret , Uluocak Nihat , Tulunay Ozden, (2009). "Adenocarcınoma Orıgınatıng From A Mature Teratoma Of The Testıs", Kaohsıung Journal Of Medıcal Scıences, 23(5), 265-268. (Yayın No: 403253) [SCI-Expanded]

42   ERDEMİR FİKRET,PARLAKTAŞ BEKİR SÜHA, (2008). "Duplicated Vas Deferens A Rare Congenital Abnormality", The Kaohsiung Journal Of Medical Sciences, 24(4), 210-211., Doi: 10.1016/S1607-551X(08)70119-0 (Yayın No: 402476) [SCI-Expanded]

43   Erdemir Fikret , Parlaktas Bekir Suha , Ozyurt Huseyin , Boztepe Ozgur , Atis Omer , Sahin Semsettin, (2008). "Antioxidant Effect Of Melatonin İn Systemic Circulation Of Rats Afterunilateral Testicular Torsion", Turkısh Journal Of Medıcal Scıences, 38(1), 1-6. (Yayın No: 402730) [SCI-Expanded]

44   Oezyurt Birsen , Erdemir Fikret , Parlaktas Bekir Suha , Oezyurt Hueseyin , Erdogan Hasan , Tunc Ayten Tuerkkani, (2008). "Effects Of Omega 3 On Lipid Peroxidation And Antioxidant Enzymes İnmk 801 İnduced Schizophrenic Rat Testis", Turkısh Journal Of Medıcal Scıences, 38(4), 301-306. (Yayın No: 403366) [SCI-Expanded]

45   PARLAKTAŞ BEKİR SÜHA,ÖZYURT BİRSEN,ÖZYURT HÜSEYİN,TUNC AYTEN T,AKBAŞ ALİ, (2008). "Levels Of Oxidative Stress Parameters And The Protective Effects Of Melatonin İn Psychosis Model Rat Testis", Asian Journal Of Andrology, 10(2), 259-265., Doi: 10.1111/j.1745-7262.2008.00338.x (Yayın No: 2185458) [SCI-Expanded]

46   ÖZYURT BİRSEN,PARLAKTAŞ BEKİR SÜHA,ÖZYURT HÜSEYİN,ASLAN HÜSEYİN,EKİCİ FATİH,Atış Ömer, (2007). "A Preliminary Study Of The Levels Of Testis Oxidative Stress Parameters After Mk 801 İnduced Experimental Psychosis Model Protective Effects Of Cape", Toxicology, 230(1), 83-89., Doi: 10.1016/j.tox.2006.11.047 (Yayın No: 403483) [SSCI]

47   ERDEMİR FİKRET,TUNÇ HAYRİ MURAT,ÖZCAN FARUK,PARLAKTAŞ BEKİR SÜHA,ULUOCAK NİHAT,KILIÇASLAN IŞIN,Özgür Gökçe, (2007). "The Effect Of Squamous And Or Glandular Differentiation On Recurrence Progression And Survival İn Urothelial Carcinoma Of Bladder", International Urology And Nephrology, 39(3), 803-807., Doi: 10.1007/s11255-006-9151-0 (Yayın No: 403208) [SCI-Expanded]

48   ERDEMİR FİKRET,ÖZCAN FARUK,KILIÇASLAN IŞIN,PARLAKTAŞ BEKİR SÜHA,ULUOCAK NİHAT,Özgür Gökçe, (2007). "The Relationship Between The Expression Of E Cadherin And Tumor Recurrence And Progression İn High Grade Stage T1 Bladder Urothelial Carcinoma", International Urology And Nephrology, 39(4), 1031-1037., Doi: 10.1007/s11255-006-9159-5 (Yayın No: 402877) [SCI-Expanded]

49   Erdemir Fikret, Gokce Ozgur, Sanli Oner, Kadioglu Ates, Parlaktas Bekir Suha, Uluocak Nihat, Kilicaslan Isin, (2007). "A Rare Complication After Circumcision Keloid Of The Penis", International Urology And Nephrology, 39(4), 1321-1321., Doi: 10.1007/s11255-007-9228-4 (Yayın No: 402929) [SCI-Expanded]

50   Koseoglu Resit Dogan , Erdemir Fikret , Parlaktas Bekir Suha , Filiz Nurper Onuk , Uluocak Nihat , Etikan Ilker, (2007). "Effect Of Chronıc Prostatıtıs On Angıogenıc Actıvıty And Serum Prostatespecıfıc Antıgen Level In Benıgn Prostatıc Hyperplasıa", Kaohsıung Journal Of Medıcal Scıences, 23(8), 387-394. (Yayın No: 403451) [SCI-Expanded]

51   Uluocak Nihat , Parlaktas Bekir Suha , Deniz Fatih Ersay , Erdemir Fikret , Koseoglu Resit Dogan , Gedar Melike Ozgun, (2007). "Orbıtal Metastasıs Of Prostate Cancer A Case Report", Kaohsıung Journal Of Medıcal Scıences, 23(4), 199-202. (Yayın No: 403966) [SCI-Expanded]

52   ULUOCAK NİHAT,ERDEMİR FİKRET,PARLAKTAŞ BEKİR SÜHA,ÇAĞLAR MUSA KAZIM,HAŞILOĞLU ZEHRA IŞIK,ETİKAN İLKER, (2007). "Bladder Wall Thickness İn Healthy School Aged Children", Urology, 69(4), 763-766., Doi: 10.1016/j.urology.2006.03.086 (Yayın No: 404002) [SSCI]

53   ÖZYURT HÜSEYİN,PEKMEZ HIDIR,PARLAKTAŞ BEKİR SÜHA,KUŞ İLTER,ÖZYURT BİRSEN,SARSILMAZ MUSTAFA, (2006). "Oxidative Stress İn Testicular Tissues Of Rats Exposed To Cigarette Smoke And Protective Effects Of Caffeic Acid Phenethyl Ester", Asian Journal Of Andrology, 8(2), 189-193., Doi: 10.1111/j.1745-7262.2006.00119.x (Yayın No: 403917) [SCI-Expanded]

54   PARLAKTAS BEKIR SUHA, ULUOCAK NIHAT, FILIZ ERCAN, ERDEMIR FIKRET, OZYURT HUSEYIN, (2006). "Intrascrotal Calculi A Very Rare Stone Disease", International Journal Of Urology, 13(6), 849-850., Doi: 10.1111/j.1442-2042.2006.01423.x (Yayın No: 403772) [SCI-Expanded]

55   PARLAKTAS BEKIR S, NASERI ERDINC, ULUOCAK NIHAT, ELALMIS ALTAY O, ERDEMIR FIKRET, ETIKAN ILKER, (2006). "Comparison Of The Effects Of On Pump Versus Off Pump Coronary Artery Bypass Surgery On Serum Prostate Specific Antigen Levels", International Journal Of Urology, 13(3), 234-237., Doi: 10.1111/j.1442-2042.2006.01275.x (Yayın No: 403858) [SCI-Expanded]


Ulusal Hakemli Dergilerdeki Makaleler

1   KÖLÜKÇÜ ENGİN, PARLAKTAŞ BEKİR SÜHA, ULUOCAK NİHAT, DERESOY FAİK ALEV, KATAR MUZAFFER, (2021). "Dapsone Can Be A New Treatment Option For Reducing The Detrimental Effect Of Priapism", Journal Of Health Sciences And Medicine, 4, Doi: 10.32322/jhsm.963439 (Yayın No: 7463102)

2   KÖLÜKÇÜ ENGİN,PARLAKTAŞ BEKİR SÜHA,ATILGAN DOĞAN,ULUOCAK NİHAT,ERDEMİR FİKRET,ALKAN EMRE,KOYUNCU SERHAT,KILIÇ ŞAHİN, (2020). "Penil Fraktürün Erken Cerrahi Onarımı: Bir Olgu Sunumu", Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 10(3), 123-127. (Yayın No: 6560780)

3   KÖLÜKÇÜ ENGİN, KILIÇ ŞAHİN, PARLAKTAŞ BEKİR SÜHA, ULUOCAK NİHAT, ATILĞAN DOĞAN, ALKAN EMRE, ERDEMİR FİKRET, ESER MUHAMMED ALİ, (2019). "Üst Üreter Taşlarının Tedavisinde Vücut Dışı Şok Dalgaları İle Taş Kırma Sonuçlarımız", Journal Of Health Sciences And Medicine, 2(1), 13-17., Doi: 10.32322/jhsm.486315 (Yayın No: 5151834)

4   KÖLÜKÇÜ ENGİN,PARLAKTAŞ BEKİR SÜHA, (2019). "Our Results With Flexible Ureterorenoscopy İn Treatment Of Upper Calyceal Stones İn Obese Patients", Journal Of Health Sciences And Medicine, 2(3), 79-83., Doi: 10.32322/jhsm.521546 (Yayın No: 5151828)

5   KÖLÜKÇÜ ENGİN, PARLAKTAŞ BEKİR SÜHA, ATILĞAN DOĞAN, ULUOCAK NİHAT, ERDEMİR FİKRET, ALKAN EMRE, KOYUNCU SERHAT, KILIÇ ŞAHİN, (2018). "Penil Fraktürün Erken Cerrahi Onarımı: Bir Olgu Sunumu", Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 10(3), 123-127. (Yayın No: 5151987)

6   KÖLÜKÇÜ ENGİN,DOĞANAY YAHYA,BEYHAN MURAT,FIRAT FATİH,PARLAKTAŞ BEKİR SÜHA,SÜMBÜL HACI AHMET,YILDIZ MEHMET İLHAN,ÜNSAL VELİD, (2018). "Kadınlarda Alt Üriner Sistem Semptomlarının Nadir Bir Nedeni Mesane Taşları: Bir Olgu Sunumu", Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 10(4), 185-190. (Yayın No: 6425145)

7   KÖLÜKÇÜ ENGİN,PARLAKTAŞ BEKİR SÜHA,ATILĞAN DOĞAN,ULUOCAK NİHAT,ERDEMİR FİKRET,alkan emre,KOYUNCU SERHAT,kılıç şahin, (2018). "Penil Fraktürün Erken Cerrahi Onarımı: Bir Olgu Sunumu", Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 10(3), 124-128. (Yayın No: 4613236)

8   KÖLÜKÇÜ ENGİN,PARLAKTAŞ BEKİR SÜHA,KILIÇ ŞAHİN,ERDEMİR FİKRET,DOĞANAY YAHYA, (2017). "Unutulan Double-J Stentlere Bağlı Gelişen Stent Enkrustasyonlarının Tedavisinde Holmium Lazer Litotripsinin Etkinliği", Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 9(4), 250-258. (Yayın No: 5151924)

9   PARLAKTAŞ BEKİR SÜHA,ULUOCAK NİHAT, (2017). "Penil Ve Skrotal Travmalar.", Türkiye Klinikleri, 10(4), 292-298. (Yayın No: 3929643)

10   KÖLÜKÇÜ ENGİN,PARLAKTAŞ BEKİR SÜHA,KILIÇ ŞAHİN,ERDEMİR FİKRET,DOĞANAY YAHYA, (2017). "Unutulan Double-J Stentlere Bağlı Gelişen Stent Enkrustasyonlarının Tedavisinde Holmium Lazer Litotripsinin Etkinliği", Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 9(4), 250-258. (Yayın No: 3915337)

11   KÖLÜKÇÜ ENGİN,PARLAKTAŞ BEKİR SÜHA,Kılıç Şahin,ERDEMİR FİKRET,doğanay yahya, (2017). "Unutulan Double-J Stentlere Bağlı Gelişen Stent Enkrustasyonlarının Tedavisinde Holmium Lazer Litotripsinin Etkinliği", Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 9(4), 250-258. (Yayın No: 3878249)

12   PARLAKTAŞ BEKİR SÜHA,ULUOCAK NİHAT, (2017). "Penil Ve Skrotal Travmalar", Türkiye Klinikleri Üroloji Özel Dergisi, 10(4), 292-298. (Yayın No: 3756206)

13   ATILĞAN DOĞAN,Yusuf Gençten,KÖLÜKÇÜ ENGİN,KILIÇ ŞAHİN,ULUOCAK NİHAT,PARLAKTAŞ BEKİR SÜHA,ERDEMİR FİKRET, (2015). "Comparison Between Ciprofloxacin And Trimethoprim Sulfamethoxazole İn Antibiotic Prophylaxis For Transrectal Prostate Biopsy", Turkish Journal Of Urology, (Yayın No: 2183793)

14   ERDEMİR FİKRET,KILIÇ ŞAHİN,KÖSEOĞLU REŞİT DOĞAN,PARLAKTAŞ BEKİR SÜHA, (2015). "Skrotal Leiomyom Olgu Sunumuve Literatürün Gözden Geçirilmesi", Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, (Yayın No: 2183965)


Diğer Dergilerdeki Makaleler

Bildiriler

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında(proceedings) basılan bildiriler :

1   KÖLÜKÇÜ ENGİN,PARLAKTAŞ BEKİR SÜHA,KOYUNCU SERHAT,ULUOCAK NİHAT,ATILGAN DOĞAN (2018). Percutaneous nephrostomy experiences in upper urinary system obstruction. 14. Ulusal Acil Tıp Kongresi, 5.Intercontinental Emergency Medicine Congress, 5. Internatioanal Critical Care and Emergency Medicine Congress (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:6565799)

2   ULUOCAK NİHAT,ATILGAN DOĞAN,CEYLAN SALİH RAHMAN,PARLAKTAŞ BEKİR SÜHA,ERDEMİR FİKRET (2017). Onkolojik Palyatif bakım Hastalarında Perkütan Nefrostomi Deneyimlerimiz ve Clavien Sınıflamasına Göre Komplikasyonlar. Ulusal Endoüroloji Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:5065188)

3   ULUOCAK NİHAT,ATILGAN DOĞAN,CEYLAN SALİH RAHMAN,PARLAKTAŞ BEKİR SÜHA,ERDEMİR FİKRET (2017). Endoskopi Ürolojik Girişimlerde PCS ve Kategorik Ağrı Değerlendirilmesi. Ulusal Endoüroloji Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:5065185)

4   KÖLÜKÇÜ ENGIN,PARLAKTAŞ BEKİR SÜHA,ATILGAN DOĞAN,ULUOCAK NİHAT,CEYLAN SALİH RAHMAN (2017). Üreter Alt Uç Taşlarının Tedavisinde ESWL sonuçlarımız. 5.İstanbul Ürolitiyazis Günleri (Özet Bildiri) (Yayın No:5065104)

5   KÖLÜKÇÜ ENGİN,PARLAKTAŞ BEKİR SÜHA,ÖZSOY ZEKİ Üremik ensefalopati gelişen palyatif bakım hastasında perkütan nefrostomi uygulamamız: olgu sunumu. Uluslararası Katılımlı Palyatif Bakım ve Hospis Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:4246222)


Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler :

1   KÖLÜKÇÜ ENGİN,CEYLAN SALİH RAHMAN,ATILĞAN DOĞAN,ULUOCAK NİHAT,PARLAKTAŞ BEKİR SÜHA (2019). Spontan Renal Pelvisin Spontan Rüptürü: Üst Üreter Taşının Nadir Bir Komplikasyonu. 28. Ulusal Üroloji Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:5332748)

2   KÖLÜKÇÜ ENGİN,ULUOCAK NİHAT,ATILĞAN DOĞAN,PARLAKTAŞ BEKİR SÜHA,CEYLAN SALİH RAHMAN (2019). Sünnet Uygulanan Çocuklarda Giyotin Yöntemi Sonuçlarımız. 28. Ulusal Üroloji Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:5332712)

3   KÖLÜKÇÜ ENGİN,PARLAKTAŞ BEKİR SÜHA (2019). Hematürinin Nadir Bir Nedeni: Mesane Taşı. 23. İstanbul Acil Tıp Kış Sempozyumu Kritik Bakım (Özet Bildiri) (Yayın No:5392040)

4   KÖLÜKÇÜ ENGİN,PARLAKTAŞ BEKİR SÜHA (2019). Penil Fraktür: Bir Olgu Sunumu. 23. İstanbul Acil Tıp Kış Sempozyumu Kritik Bakım (Özet Bildiri) (Yayın No:5392446)

5   KÖLÜKÇÜ ENGİN,ATILĞAN DOĞAN,ULUOCAK NİHAT,PARLAKTAŞ BEKİR SÜHA,MUTLUŞAHİN FATİH (2019). Lomber Dejeneratif Skolyozlu Palyatif Bakım Hastalarında Ultrasonografi Eşliğinde Perkütan Nefrostomi Uygulamalarımız. 14. Üroonkoloji Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:5475391)

6   KÖLÜKÇÜ ENGİN,PARLAKTAŞ BEKİR SÜHA (2019). Akut İdrar Retansiyonu İle Başvuran Obez Hastalarda Perkütan Suprapubik Sistostominin Güvenirliği ve Etkinliği. Geleneksel İç Hastalıkları Günleri - İnteraktif Güncelleştirme 2019 (Özet Bildiri) (Yayın No:5487016)

7   KÖLÜKÇÜ ENGİN,PARLAKTAŞ BEKİR SÜHA,ULUOCAK NİHAT,KILIÇ ŞAHİN,ERDEMİR FİKRET (2018). Böbrek Alt Kaliks Taşlarında Retrograd İntrarenal Cerrahi Sonuçlarımız. 5. Ulusal Minimal İnvaziv Ürolojik Cerrahi Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:5490142)

8   KÖLÜKÇÜ ENGİN,ULUOCAK NİHAT,PARLAKTAŞ BEKİR SÜHA,ATILĞAN DOĞAN,KILIÇ ŞAHİN (2018). Uzun Dönem Antikoagulan Tedavisi Alan Hastalarda Perkütan Nefrolitotomi Sonuçlarımız. 5. Ulusal Minimal İnvaziv Ürolojik Cerrahi Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:5490178)

9   KÖLÜKÇÜ ENGİN, YAVAŞ HAKAN HALDUN, SIVGIN HAKAN, PARLAKTAŞ BEKİR SÜHA, TOKER RAMAZAN (2018). Üreter Taşına Sekonder Nonfonksiyone Böbrek: Bir Olgu Sunumu. 35. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:5506011)

10   KÖLÜKÇÜ ENGİN,YAVAŞ HAKAN HALDUN,SIVGIN HAKAN,PARLAKTAŞ BEKİR SÜHA,TOKER RAMAZAN (2018). Benign Prostat Hiperplazisinin Neden Olduğu Akut Böbrek Yetmezliği: Olgu Sunumu. 35. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:5506003)

11   KÖLÜKÇÜ ENGİN,YAVAŞ HAKAN HALDUN,PARLAKTAŞ BEKİR SÜHA (2018). Üreteral Double-J Stent Obstrüksiyonuna Sekonder Gelişen Akut Böbrek Yetmezliği: Olgu Sunumu. 35. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:5506015)

12   KÖLÜKÇÜ ENGİN,YAVAŞ HAKAN HALDUN,SIVGIN HAKAN,PARLAKTAŞ BEKİR SÜHA,ULUOCAK NİHAT (2018). Hidronefrozun Eşlik Etmediği Postrenal Akut Böbrek Yetmezliği: Bir Olgu Sunumu. 35. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:5506025)

13   KÖLÜKÇÜ ENGİN,PARLAKTAŞ BEKİR SÜHA,KILIÇ ŞAHİN,ULUOCAK NİHAT,CEYLAN SALİH RAHMAN (2018). Perkütan Nefrolitotomi Uygulanan Hastalarda Geçirilmiş Perkütan Nefrolitotominin Operasyon Süresine Etkisi. 27. Ulusal Üroloji Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:5487149)

14   KÖLÜKÇÜ ENGİN,ULUOCAK NİHAT,ERDEMİR FİKRET,PARLAKTAŞ BEKİR SÜHA,KILIÇ ŞAHİN (2018). Böbrek Üst Kaliks Taşlarının Tedavisinde ESWL (Vücut Dışı Şok Dalga Litotripsi) Sonuçlarımız. 27. Ulusal Üroloji Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:5487163)

15   KÖLÜKÇÜ ENGİN,PARLAKTAŞ BEKİR SÜHA,KOYUNCU SERHAT,ULUOCAK NİHAT,ATILĞAN DOĞAN (2018). Percutaneous Nephrostomy Experiences in Upper Urinary System Obstruction. 14. Ulusal Acil Tıp Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:5489109)

16   KÖLÜKÇÜ ENGİN,PARLAKTAŞ BEKİR SÜHA (2018). Renal Hücreli Karsinom: Bir Olgu Sunumu. 12. İstanbul Uluslararası Aile Hekimliği Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:5491341)

17   KÖLÜKÇÜ ENGİN,PARLAKTAŞ BEKİR SÜHA,ÖZSOY ZEKİ (2018). Üremik Ensefalopati Gelişen Palyatif Bakım Hastasında Perkütan Nefrostomi Uygulamamız: Olgu Sunumu. Uluslararası Katılımlı Palyatif Bakım ve Hospis Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:5489551)

18   KÖLÜKÇÜ ENGİN,KILIÇ ŞAHİN,PARLAKTAŞ BEKİR SÜHA,ATILĞAN DOĞAN,ERDEMİR FİKRET (2018). Ortalama Trombosit Hacmi ile Erektil Disfonksiyon İlişkisi. Güncel Androloji Sempozyumu (Özet Bildiri) (Yayın No:5491068)

19   KÖLÜKÇÜ ENGİN,PARLAKTAŞ BEKİR SÜHA,ULUOCAK NİHAT (2017). Böbrek Taşlarının Tedavisinde Perkütan Nefrolitotomi Sonuçlarımız. 5. İstanbul Ürolitiyazis Günleri (Özet Bildiri) (Yayın No:5488758)

20   KÖLÜKÇÜ ENGİN, PARLAKTAŞ BEKİR SÜHA, ULUOCAK NİHAT, ATILĞAN DOĞAN, ÇELİK BÜLENT (2017). At Nalı Böbrekte Perkütan Nefrolitotomi Sonuçlarımız. 5. İstanbul Ürolitiyazis Günleri (Özet Bildiri) (Yayın No:5488767)

21   KÖLÜKÇÜ ENGİN,PARLAKTAŞ BEKİR SÜHA,ULUOCAK NİHAT,ATILĞAN DOĞAN,ESER MUHAMMED ALİ (2017). Obezite Üreter Alt Uç Taşlarının Tedavisinde ESWL (Vücut Dışından Şok Dalgaları ile Taş Kırma) Sonuçlarını Etkiler Mi ?. 5. İstanbul Ürolitiyazis Günleri (Özet Bildiri) (Yayın No:5488800)

22   KÖLÜKÇÜ ENGİN,PARLAKTAŞ BEKİR SÜHA,ULUOCAK NİHAT,ATILĞAN DOĞAN,ALKAN EMRE (2017). Perkütan Nefrolitotomi Uygulanan Hastalarda Geçirilmiş Açık Nefrolitotominin Operasyon Süresine Etkisi. 5. İstanbul Ürolitiyazis Günleri (Özet Bildiri) (Yayın No:5488744)

23   KÖLÜKÇÜ ENGİN,KILIÇ ŞAHİN,ULUOCAK NİHAT,PARLAKTAŞ BEKİR SÜHA,ATILĞAN DOĞAN (2017). Obstrüktif Üropatide Ultrasonografi Kılavuzluğunda Perkütan Nefrostomi: Olgu Sunumu. 5. İstanbul Ürolitiyazis Günleri (Özet Bildiri) (Yayın No:5488774)

24   KÖLÜKÇÜ ENGİN,PARLAKTAŞ BEKİR SÜHA,ATILĞAN DOĞAN,ULUOCAK NİHAT,CEYLAN SALİH RAHMAN (2017). Üreter Alt Uç Taşlarının Tedavisinde ESWL (Vücut Dışından Şok Dalgaları ile Taş Kırma) Sonuçlarımız. 5. İstanbul Ürolitiyazis Günleri (Özet Bildiri) (Yayın No:5488806)

25   KÖLÜKÇÜ ENGİN,ATILĞAN DOĞAN,ULUOCAK NİHAT,PARLAKTAŞ BEKİR SÜHA,KILIÇ ŞAHİN (2017). Piyelonefrozla Gelen Gebe Hastada Nefrostomi Uygulaması: Bir Olgu Sunumu. 26.Ulusal Üroloji Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:5501651)

26   KÖLÜKÇÜ ENGİN,ULUOCAK NİHAT,PARLAKTAŞ BEKİR SÜHA (2017). Çocukluk Çağında Görülen Enüresiz Nokturnanın Konstripasyon ile İlişkisi. 14. Türk Çocuk Ürolojisi Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:5490900)

27   KÖLÜKÇÜ ENGİN,PARLAKTAŞ BEKİR SÜHA,ULUOCAK NİHAT (2017). Çocukluk Çağında Görülen Enürezisin Olumsuz Psikolojik Faktörler İle İlişkisi. 14. Türk Çocuk Ürolojisi Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:5490897)

28   KILIÇ ŞAHİN,KÖLÜKÇÜ ENGİN,CEYLAN SALİH RAHMAN,PARLAKTAŞ BEKİR SÜHA,ULUOCAK NİHAT,ATILGAN DOĞAN Böbrek taşlarında PCNL deneyimlerimiz. 4.istanbul Ürolitiazis Günleri (Poster) (Yayın No:2183160)

29   KÖLÜKÇÜ ENGİN,KILIÇ ŞAHİN,CEYLAN SALİH RAHMAN,ATILĞAN DOĞAN,ULUOCAK NİHAT,PARLAKTAŞ BEKİR SÜHA Üreter taşlarında URS deneyimlerimiz. 4.İstanbul Ürolitiazis Günleri (Poster) (Yayın No:2183475)

30   KÖLÜKÇÜ ENGİN,KILIÇ ŞAHİN,CEYLAN SALİH RAHMAN,ATILĞAN DOĞAN,PARLAKTAŞ BEKİR SÜHA Distal üreter taşı. 4.İstanbul Ürolitiazis Günleri (Poster) (Yayın No:2183361)

kitaplar ve kitap bölümleri

Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplar :

Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplardaki Bölümler :

1   Obezite İle İlişkili Hastalıklar Ve Tedavileri (2017)., ERDEMİR FİKRET,PARLAKTAŞ BEKİR SÜHA,FIRAT FATİH, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Matbaası, Editör: Şemsettin Şahin, Fikret Erdemir, Atatç Çelik, İsmail Okan, Faruk Kutlutürk, Sayfa Sayısı: 589, ISBN: 978-975-7328-61-2, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 5478303)

2   Obezite İle İlişkili Hastalıkllar İle Tedavileri (2015)., ERDEMİR FİKRET,PARLAKTAŞ BEKİR SÜHA,FIRAT FATİH, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 2277903)

sanatsal faaliyetler

projeler ve patentler

Projelerde Yaptığı Görevler:

1   "Antiandrojen tedavi ile orşiyektominin penil kavernozal dokular üzerine olan etkilerinin karşılaştırılması", Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı, 01.09.2011-24.12.2015 (Tamamlandı) (ULUSAL)

2   "PON1 gen polimorfizminin prostat kanseri ile ilişkisi", Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü, 10.04.2012-14.04.2017 (Tamamlandı) (ULUSAL)

3   "MnSOD GPX gen polimorfizminin prostat kanseri ile ilişkisi", BAP, Yönetici (Tamamlandı) (ULUSAL)

patentler

 

Üniversite Dışı Deneyim

2001- , Öğretim Üyesi, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji AD,

1991-1992, Pratisyen Hekim, Tokat Devlet Hastanesi, Acil Servis Hekimliği

1992-1993, Pratisyen Hekim, Zile Merkez 1.no lu Sağlık Ocağı, Sağlık Ocağı Tabipliğ (geçici görevlendirme ile)

1993-1997, Araştırma Görevlisi, Cumhuriyet Üniversitesi , Tıp Fak Üroloji AD'nda asistanlık eğitimi

1997-2001, Üroloji Uzmanı, Turhal Devlet Hastanesi,

Üniversite Dışı Deneyim

Kurslar:

çalıştay

 

sertifika

 

araştırma

 

çalışma

 

rapor

 

 

 
E-Posta Adresi:bekirsuha.parlaktas@gop.edu.tr
Öğrenim Durumu

Tıpta Uzmanlık
1995-1997
Cumhuriyet Üniversitesi
Tıp Fakültesi/Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü

Tez Adı:Bph’Xxnin Medikal Tedavisinde Finasterid Ve Doksazosin’Xxin Etkileri
Lisans
1984-1991
Hacettepe Üniversitesi
Tıp Fakültesi/Tıp Pr. (İngilizce)Akademik Görevler

Profesör
2013-
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/TIP FAKÜLTESİ/
Profesör
2013-
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/TIP FAKÜLTESİ/CERRAHİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ/ÜROLOJİ ANABİLİM DALI/
Doçent
2001-
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/TIP FAKÜLTESİ/CERRAHİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ/ÜROLOJİ ANABİLİM DALI/


İdari Görevler

Rektör Yardımcısı
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ
Anabilim Dalı Başkanı
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ


Yönetilen Tezler

1.Özgür BOZTEPE, (2010)., "Mesanenin ürotelyal hücreli karsinomlarında apoptozis yolaklarında rol oynayan fas, fasl, BCL-2 ve bax ekspresyonlarının değerlendirilmesi", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Üroloji Ana Bilim Dalı, Tıpta Uzmanlık
2.Engin KÖLÜKÇÜ, (2016)., "Priapizm modeli oluşturulan ratlarda oksitosin uygulamasının penis dokusu üzerindeki etkilerinin değerlendirilmesi", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Üroloji Ana Bilim Dalı, Tıpta Uzmanlık
Üniversite Dışı Deneyim

2001- Öğretim ÜyesiGaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji AD,
1997-2001Üroloji UzmanıTurhal Devlet Hastanesi,
1993-1997Araştırma GörevlisiCumhuriyet Üniversitesi , Tıp Fak Üroloji AD'nda asistanlık eğitimi
1992-1993Pratisyen HekimZile Merkez 1.no lu Sağlık Ocağı, Sağlık Ocağı Tabipliğ (geçici görevlendirme ile)
1991-1992Pratisyen HekimTokat Devlet Hastanesi, Acil Servis Hekimliği