GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ

Kişisel Web Sayfaları

SALİH GÜMÜŞž

[ ÖĞRETİM GÖREVLİSİ ]

ÖĞR. GÖR. Salih GÜMÜŞ

Turhal Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu / Yönetim Ve Organizasyon Bölümü

kişisel bilgiler

E-Posta adresi

Ofis Bilgisi

 

Telefon & Faks

Cep Telefonu

İş Telefonu

Faks

 

Yazışma Adresi

 

Web Sayfası

 

Sosyal Ağlar

 

kurum bilgileri

Birim

Turhal Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 

Bölüm

Yönetim Ve Organizasyon Bölümü 

Anabilim Dalı

Sağlık Kurumları İşletmeciliği Pr. 

Eğitim Bilgileri

Öğrenim Durumu

YÜKSEK LİSANS, Yüzüncü Yıl Üniversitesi (2013- 2015)

Sosyal Bilimler Enstitüsü - İşletme (Yl) (Tezsiz) (İö)

LİSANS, Hacettepe Üniversitesi (1990- 1995)

İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi - Sağlık İdaresi Bölümü

TEZLER

YÜKSEK LİSANS, "", Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü,

YABANCI DİLLER

TEMEL ALAN BİLGİSİ

Mesleki Deneyim

AKADEMİK ÜNVANLAR / GÖREVLER

Akademik Görevler

Öğretim Görevlisi, Gaziosmanpaşa Üniversitesi/ Turhal Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu/ Yönetim Ve Organizasyon Bölümü/ Sağlık Kurumları İşletmeciliği Pr., (2016- Devam Ediyor)


İdari Görevler

Myo/Yüksekokul Müdürü, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Turhal Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, (2017- Devam Ediyor)

Bölüm Bşk., Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Turhal Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Yönetim Ve Organizasyon Bölümü, (2016- Devam Ediyor)

verdiği dersler

Kişisel Gelişim, Önlisans, (2016-2017)

Ticari Matematik, Önlisans, (2016-2017)

İlaç Pazarı Ve Firma Değerlendirmesi, Önlisans, (2016-2017)

Genel Hastanecilik Bilgisi, Önlisans, (2016-2017)

Temel Bilgi Teknolojileri, Önlisans, (2016-2017)

Genel İşletme, Önlisans, (2016-2017)

Sağlık Kurumlarında Lojistik Ve Satın Alma, Önlisans, (2016-2017)

Sağlık Kurumlarında Kaynak Yönetimi, Önlisans, (2016-2017)

Hastane Yönetim Ve Organizasyonu Iv, Önlisans, (2016-2017)

Hastane Yönetim Ve Organizasyonu Iıı, Önlisans, (2016-2017)

Hastane Yönetim Ve Organizasyonu Iı, Önlisans, (2016-2017)

Hastane Yönetim Ve Organizasyonu I, Önlisans, (2016-2017)

Örgütsel Davranış, Önlisans, (2015-2016)

Mali Yönetim, Önlisans, (2015-2016)

Kaynak Yönetimi, Önlisans, (2015-2016)

Hastane Yönetim Ve Organizasyonu, Önlisans, (2015-2016)

yönetilen tezler

Editörlük

Yayınlar ve Eserler

MAKALELER

Uluslararası Hakemli Dergilerdeki Makaleler


Ulusal Hakemli Dergilerdeki Makaleler


Diğer Dergilerdeki Makaleler

Bildiriler

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında(proceedings) basılan bildiriler :


Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler :

kitaplar ve kitap bölümleri

Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplar :

Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplardaki Bölümler :

sanatsal faaliyetler

projeler ve patentler

Projelerde Yaptığı Görevler:

patentler

 

Üniversite Dışı Deneyim

1995-1996, Ürün Sorumlusu, Kaftan Tıbbi Cihazlar Ltd. Şti., Firmada sorumlu olduğum ürün grubunun satış, pazarlama ve ihale takipleri, (Ticari (Özel))

1996-1998, İDARE AMİRİ YARDIMCISI, İSTANBUL KASIMPAŞA DENİZ HASTANESİ, YEDEK SUBAY OLARAK HASTANE YÖNETİMİNDE YER ALDIM, (Diğer)

1998-2005, UZMAN TIBBİ MÜMESSİL, NOBEL İLAÇ, FİRMANIN İLAÇLARININ TANITIM VE PAZARLAMASI, (Ticari (Özel))

2006-2008, TIBBİ MÜMESSİL, ABDİ İBRAHİM İLAÇ, (Ticari (Özel))

2009-2016, HASTANE MÜDÜRÜ, LOKMAN HEKİM HASTANELERİ, (Ticari (Özel))

Üniversite Dışı Deneyim

Kurslar:

çalıştay

 

sertifika

 

araştırma

 

çalışma

 

rapor

 

 

 
E-Posta Adresi:salih.gumus@gop.edu.tr

Öğrenim Durumu

Yüksek Lisans
2013-2015
Yüzüncü Yıl Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü/İşletme (Yl) (Tezsiz) (İö)

Tez Adı:
Lisans
1990-1995
Hacettepe Üniversitesi
İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi/Sağlık İdaresi BölümüAkademik Görevler

Öğretim Görevlisi
2016-
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ TURHAL SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU/ YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ/ SAĞLIK KURUMLARI İŞLETMECİLİĞİ PR.


İdari Görevler

MYO/Yüksekokul Müdürü
2017
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ TURHAL SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU
Bölüm Bşk.
2016
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ TURHAL SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU


Dersler *

Öğrenim DiliDers Saati
Önlisans
(2016-2017)KİŞİSEL GELİŞİMTürkçe4
(2016-2017)TİCARİ MATEMATİKTürkçe4
(2016-2017)İLAÇ PAZARI VE FİRMA DEĞERLENDİRMESİTürkçe2
(2016-2017)GENEL HASTANECİLİK BİLGİSİTürkçe2
(2016-2017)TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİTürkçe10
(2016-2017)GENEL İŞLETMETürkçe4
(2016-2017)SAĞLIK KURUMLARINDA LOJİSTİK VE SATIN ALMATürkçe4
(2016-2017)SAĞLIK KURUMLARINDA KAYNAK YÖNETİMİTürkçe2
(2016-2017)HASTANE YÖNETİM VE ORGANİZASYONU IVTürkçe8
(2016-2017)HASTANE YÖNETİM VE ORGANİZASYONU IIITürkçe8
(2016-2017)HASTANE YÖNETİM VE ORGANİZASYONU IITürkçe12
(2016-2017)HASTANE YÖNETİM VE ORGANİZASYONU ITürkçe8
(2015-2016)ÖRGÜTSEL DAVRANIŞTürkçe2
(2015-2016)MALİ YÖNETİMTürkçe2
(2015-2016)KAYNAK YÖNETİMİTürkçe2
(2015-2016)HASTANE YÖNETİM VE ORGANİZASYONUTürkçe10
* Son iki yılda verdigi lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler
Üniversite Dışı Deneyim

2009-2016HASTANE MÜDÜRÜLOKMAN HEKİM HASTANELERİ, (Ticari (Özel))
2006-2008TIBBİ MÜMESSİLABDİ İBRAHİM İLAÇ, (Ticari (Özel))
1998-2005UZMAN TIBBİ MÜMESSİLNOBEL İLAÇ, FİRMANIN İLAÇLARININ TANITIM VE PAZARLAMASI, (Ticari (Özel))
1996-1998İDARE AMİRİ YARDIMCISIİSTANBUL KASIMPAŞA DENİZ HASTANESİ, YEDEK SUBAY OLARAK HASTANE YÖNETİMİNDE YER ALDIM, (Diğer)
1995-1996Ürün SorumlusuKaftan Tıbbi Cihazlar Ltd. Şti., Firmada sorumlu olduğum ürün grubunun satış, pazarlama ve ihale takipleri, (Ticari (Özel))