GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ

Kişisel Web Sayfaları

BİLGE SEKİZSUž

[ ÖĞRETİM GÖREVLİSİ ]

ÖĞR. GÖR. Bilge SEKİZSU

Almus Meslek Yüksekokulu / Ulaştırma Hizmetleri Bölümü

kişisel bilgiler

E-Posta adresi

bilge.sekizsu@gop.edu.tr

Ofis Bilgisi

 

Telefon & Faks

Cep Telefonu

İş Telefonu

Faks

 

Yazışma Adresi

 

Web Sayfası

 

Sosyal Ağlar

 

kurum bilgileri

Birim

Almus Meslek Yüksekokulu 

Bölüm

Ulaştırma Hizmetleri Bölümü 

Anabilim Dalı

Posta Hizmetleri Pr. 

Eğitim Bilgileri

Öğrenim Durumu

YÜKSEK LİSANS, Gaziosmanpaşa Üniversitesi (2010- 2017)

Sosyal Bilimler Enstitüsü -

LİSANS, İnönü Üniversitesi (2000- 2004)

İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi - İşletme Bölümü

TEZLER

YÜKSEK LİSANS, "Şirketlerin Bağımsız Denetim Raporlarının Analizi: Borsa İstanbul'da Bir Araştırma", Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2017

YABANCI DİLLER

İngilizce

TEMEL ALAN BİLGİSİ

Mesleki Deneyim

AKADEMİK ÜNVANLAR / GÖREVLER

Akademik Görevler

Öğretim Görevlisi, Gaziosmanpaşa Üniversitesi/ Almus Meslek Yüksekokulu/ Ulaştırma Hizmetleri Bölümü/ Posta Hizmetleri Pr., (2016- Devam Ediyor)

Öğretim Görevlisi, Gaziosmanpaşa Üniversitesi/ Almus Meslek Yüksekokulu/ İktisadi Ve İdari Programlar Bölümü(2009- 2016)


İdari Görevler

Bölüm Bşk., Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Almus Meslek Yüksekokulu, İktisadi Ve İdari Programlar Bölümü, (2011- 2013)

verdiği dersler

İşletme Uygulamaları Iı, Önlisans, (2015-2016)

Çalışma Sermayesi Yönetimi, Önlisans, (2015-2016)

Ofis Programları- Iı, Önlisans, (2015-2016)

Bilgisayarlı Muhasebe Yazılımları, Önlisans, (2015-2016)

İşletme Bütçeleri, Önlisans, (2015-2016)

Pazarlama Araştırması, Önlisans, (2015-2016)

Genel Muhasebe Iı, Önlisans, (2015-2016)

Paket Program, Önlisans, (2015-2016)

Sermaye Piyasası İşlemleri, Önlisans, (2015-2016)

İşletme Uygulamaları, Önlisans, (2015-2016)

Finansal Yönetim, Önlisans, (2015-2016)

Mali Tablolar Analizi, Önlisans, (2015-2016)

Maliyet Muhasebesi, Önlisans, (2015-2016)

Üretim Yönetimi, Önlisans, (2015-2016)

Genel Muhasebe I, Önlisans, (2015-2016)

Ofis Programları- I, Önlisans, (2015-2016)

Muhasebe, Önlisans, (2015-2016)

yönetilen tezler

Editörlük

Yayınlar ve Eserler

MAKALELER

Uluslararası Hakemli Dergilerdeki Makaleler


Ulusal Hakemli Dergilerdeki Makaleler


Diğer Dergilerdeki Makaleler

Bildiriler

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında(proceedings) basılan bildiriler :


Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler :

kitaplar ve kitap bölümleri

Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplar :

Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplardaki Bölümler :

sanatsal faaliyetler

projeler ve patentler

Projelerde Yaptığı Görevler:

patentler

 

Üniversite Dışı Deneyim

2004-2009, ÖĞRETİM ELEMANI, İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ ARAPGİR MESLEK YÜKSEKOKULU, Dışarıdan ücret karşılığı Muhasebe programı derslerini vermek, (Kamu)

Üniversite Dışı Deneyim

Kurslar:

çalıştay

 

sertifika

 

araştırma

 

çalışma

 

rapor

 

 

 
E-Posta Adresi:bilge.sekizsu@gop.edu.tr
Öğrenim Durumu

Yüksek Lisans
2010-2017
Gaziosmanpaşa Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü

Tez Adı:Şirketlerin Bağımsız Denetim Raporlarının Analizi: Borsa İstanbul'da Bir Araştırma
Lisans
2000-2004
İnönü Üniversitesi
İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi/İşletme BölümüAkademik Görevler

Öğretim Görevlisi
2016-
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ ALMUS MESLEK YÜKSEKOKULU/ ULAŞTIRMA HİZMETLERİ BÖLÜMÜ/ POSTA HİZMETLERİ PR.
Öğretim Görevlisi
2009-2016
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ ALMUS MESLEK YÜKSEKOKULU/ İKTİSADİ VE İDARİ PROGRAMLAR BÖLÜMÜ


İdari Görevler

Bölüm Bşk.
2011-2013
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ ALMUS MESLEK YÜKSEKOKULU


Dersler *

Öğrenim DiliDers Saati
Önlisans
(2015-2016)İŞLETME UYGULAMALARI IITürkçe4
(2015-2016)ÇALIŞMA SERMAYESİ YÖNETİMİTürkçe3
(2015-2016)OFİS PROGRAMLARI- IITürkçe3
(2015-2016)BİLGİSAYARLI MUHASEBE YAZILIMLARITürkçe4
(2015-2016)İŞLETME BÜTÇELERİTürkçe3
(2015-2016)PAZARLAMA ARAŞTIRMASITürkçe3
(2015-2016)GENEL MUHASEBE IITürkçe4
(2015-2016)PAKET PROGRAMTürkçe3
(2015-2016)SERMAYE PİYASASI İŞLEMLERİTürkçe3
(2015-2016)İŞLETME UYGULAMALARITürkçe4
(2015-2016)FİNANSAL YÖNETİMTürkçe3
(2015-2016)MALİ TABLOLAR ANALİZİTürkçe3
(2015-2016)MALİYET MUHASEBESİTürkçe3
(2015-2016)ÜRETİM YÖNETİMİTürkçe3
(2015-2016)GENEL MUHASEBE ITürkçe4
(2015-2016)OFİS PROGRAMLARI- ITürkçe3
(2015-2016)MUHASEBETürkçe4
* Son iki yılda verdigi lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler
Üniversite Dışı Deneyim

2004-2009ÖĞRETİM ELEMANIİNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ ARAPGİR MESLEK YÜKSEKOKULU, Dışarıdan ücret karşılığı Muhasebe programı derslerini vermek, (Kamu)