GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ

Kişisel Web Sayfaları

SERHAT KOYUNCUž

[ DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ ]

DR. ÖĞR. ÜYESİ Serhat KOYUNCU

Tıp Fakültesi / Dahili Tıp Bilimleri Bölümü

kişisel bilgiler

E-Posta adresi

Ofis Bilgisi

 

Telefon & Faks

Cep Telefonu

İş Telefonu

Faks

 

Yazışma Adresi

 

Web Sayfası

 

Sosyal Ağlar

 

kurum bilgileri

Birim

Tıp Fakültesi 

Bölüm

Dahili Tıp Bilimleri Bölümü 

Anabilim Dalı

Acil Tıp Anabilim Dalı 

Eğitim Bilgileri

Öğrenim Durumu

TIPTA UZMANLIK, Diğer (Kurumlar, Hastaneler Vb.) (2009- 2014)

Hastaneler - Kayseri Eğitim Ve Araştırma Hastanesi

LİSANS, Erciyes Üniversitesi (2002- 2009)

Tıp Fakültesi - Tıp Pr.

TEZLER

TIPTA UZMANLIK, "Noninvaziv Karboksihemoglobin Ölçümü İle Gizli Karbonmonoksit Zehirlenmelerinin Tanınması", Diğer (Kurumlar, Hastaneler Vb.) Hastaneler, 2013

YABANCI DİLLER

İngilizce

TEMEL ALAN BİLGİSİ

Sağlık Bilimleri Temel Alanı - Acil Tıp

Mesleki Deneyim

AKADEMİK ÜNVANLAR / GÖREVLER

Akademik Görevler

Doktor Öğretim Üyesi, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/ Tıp Fakültesi/ Dahili Tıp Bilimleri Bölümü/ Acil Tıp Anabilim Dalı, (2016- Devam Ediyor)


İdari Görevler

Başhekim Yardımcısı, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Araştırma Ve Uygulama Merkezi, (2016- 2018)

Anabilim Dalı Başkanı, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri Bölümü, Acil Tıp Anabilim Dalı, (2016- 2017)

verdiği dersler

yönetilen tezler

Yüksek Lisans, Emrullah YILDIRIM, "Tokat İl Sınırları İçinde Görev Alan İtfaiye Çalışanlarının Temel Yaşam Desteği Ve İlk Yardım Bilgi Düzeylerinin Değerlendirilmesi", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Sağlık Bilimleri Enstitüsü/Diğer, 2019

Yüksek Lisans, Songül ŞAHİN, "Hemşirelik Öğrencilerinin Acil Tıp Hemşireliğine İlişkin Algılarının Metafor Analizi", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Sağlık Bilimleri Enstitüsü/Acil Hemşireliği Anabilim Dalı, 2019

Editörlük

Geleceğin Dünyasında Bilimsel Ve Mesleki Çalışmalar 2020 Sağlık Ve Spor Bilimleri, Kitap, Editör, EKİN BASIM YAYIN DAĞITIM (EKİN YAYINEVİ, 10.03.2020 - 10.03.2020

Yayınlar ve Eserler

MAKALELER

Uluslararası Hakemli Dergilerdeki Makaleler

GUNAY NAHIDE,KOYUNCU SERHAT, (2020). "An Overview Of Procalcitonin İn Crimean-Congo Hemorrhagic Fever: Clinical Diagnosis, Follow-Up, Prognosis And Survival Rates", Turkish Journal Of Biochemistry, 45(5), 593-600. (Yayın No: 6560233) [SCI-Expanded]

KOYUNCU SERHAT,OKAN İSMAİL, (2020). "The Role Of C-Reactive Protein To Lymphocyte Ratio İn The Differentiation Of Acute And Perforated Appendicitis", Turkish Journal Of Trauma And Emergency Surgery, 26(5), 760-764. (Yayın No: 6560209) [SCI-Expanded]

KOYUNCU SERHAT,BOL OĞUZHAN,ERTAN TAMER,GÜNAY NURULLAH,AKDOGAN HALİL İBRAHİM, (2020). "The Detection Of Occult Co Poisoning Through Noninvasive Measurement Of Carboxyhemoglobin: A Cross-Sectional Study", The American Journal Of Emergency Medicine, 38(6), 1110-1114. (Yayın No: 6560332) [SCI-Expanded]

GÜNEYSU İLKER,BATMAZ SEDAT,SONGUR EMRAH,AKPINAR ASLAN ESMA,KOYUNCU SERHAT, (2019). "The Effectiveness Of Suicide Risk Assessment Tools İn Predicting The Need For Hospitalization", Journal Of Clinical Psychiatry, 22(2), 193-205. (Yayın No: 6560352)

KÖLÜKÇÜ ENGİN,KOYUNCU SERHAT, (2019). "Testis Torsiyonu İle Ortalama Trombosit Hacminin İlişkisi", Online Türk Sağlık Bilimleri Dergisi, 4(4), 454-463. (Yayın No: 6560400)

BOL OĞUZHAN,KOYUNCU SERHAT,GÜNAY NURULLAH, (2018). "Prevalence Of Hidden Carbon Monoxide Poisoning İn Auto Service Workers A Prospective Cohort Study", Journal Of Occupational Medicine And Toxicology, 13(1), 1-7. (Yayın No: 6560516) [SCI-Expanded]

BÜLBÜL EMRE,SENER ELİF FUNDA,EKİCİ GÜNAY NAHİDE,TAŞLIDERE BAHADIR,TAŞLIDERE ELİF,KOYUNCU SERHAT,GÜNAY NURULLAH, (2018). "A Role Of The Endothelial Nitric Oxide System İn Acute Renal Colic Caused By Ureteral Stone", The American Journal Of Emergency Medicine, 36(2), 266-270. (Yayın No: 6560440) [SCI-Expanded]

KOYUNCU MURAT,KOYUNCU SÜMEYRA,BİBEROĞLU SERAP,BENLİ ALİ RAMAZAN,KOYUNCU SERHAT,ATLI BAHRİ,KÖSTEKÇİ ŞENOL KADİR,YILMAZ DUYGU,AKPINAR GÜLESER, (2017). "Hyperglycaemia İn The Emergency Department: Stress Hyperglycaemia Or Diabetes Mellitus.", Bıomedıcal Research-Indıa, 28(4), 1523-1527. (Yayın No: 6560692) [SCI-Expanded]

YILMAZ MUSTAFA,ERTUĞRUL SÜHA,ÜNAL CELAL SELÇUK,KUBAT EMRE,KOYUNCU SERHAT, (2017). "Abnormal Trajectory Of An Air Rifle Bullet İn The Body: An Atypical Case", The Journal Of Emergency Medicine, 52(4), 569-570. (Yayın No: 6560503) [SCI-Expanded]

OCAKCIOĞLU İLHAN,KOYUNCU SERHAT,KÜPELİ MUSTAFA,BOL OĞUZHAN, (2016). "Pneumomediastinum After Tooth Extraction", Case Reports İn Surgery, 2016(4769180), 1-3., Doi: 10.1155/2016/4769180 (Yayın No: 3091134)

BOL OĞUZHAN,ÇEBİÇCİ HÜSEYİN,KOYUNCU SERHAT,ŞARLI BAHADIR,GÜNAY NURULLAH, (2016). "A Hidden Household Danger Television", Ulusal Travma Ve Acil Cerrahi Dergisi-Turkish Journal Of Trauma Emergency Surgery, 22(3), 265-268., Doi: 10.5505/TJTES.2015.42078 (Yayın No: 3000596) [SCI-Expanded]

KOYUNCU MURAT,KOYUNCU SERHAT, (2016). "Osmanlıda Afet Yönetimi", Çağdaş Tıp Dergisi, 6(4), 378-381. (Yayın No: 3176692)

ÇEBİÇCİ HÜSEYİN,SALT ÖMER,GÜRBÜZ ŞÜKRÜ,ŞAHİN TANER,CUMAOĞLU MUSTAFA OĞUZ,KOYUNCU SERHAT, (2014). "Atypıcal Presentatıons Of Aortıc Dıssectıons A Case Serıes", Acta Medıca Medıterranea, 30(1), 85-90. (Yayın No: 3226471) [SCI-Expanded]

ÇEBİÇCİ HÜSEYİN,SALT ÖMER,GÜRBÜZ ŞÜKRÜ,KOYUNCU SERHAT,BOL OĞUZHAN, (2014). "Benefit Of Cardiac Sonography For Estimating The Early Term Survival Of The Cardiopulmonary Arrest Patients", Hippokratia, 18(2), 125-129. (Yayın No: 3225703) [SCI-Expanded]


Ulusal Hakemli Dergilerdeki Makaleler

KOYUNCU SERHAT,BOL OĞUZHAN,AKBAŞ AHMET,DALDAL EMİN, (2020). "Analysis Of Foreign Body İngestion İn Childhood: Our Five-Year Experience", Praxis Of Otorhinolaryngology, 8(3), 126-131. (Yayın No: 6564967)

BOL OĞUZHAN,ALTUNTAŞ MÜKERREM,KAYNAK MAHMUT FIRAT,KOYUNCU SERHAT,BİÇER MEHMET,ÖNER GÜLSEREN,ÖNER UFUK,DOĞAN ÖMER,ERYURT SADETTİN ÇAĞRI, (2020). "Uzun Süreli Tatillerin Acil Servis İşleyişine Etkisi", Journal Of Anatolıan Medıcal Research, 4(1), 13-22. (Yayın No: 6560796)

KÖLÜKÇÜ ENGİN,PARLAKTAŞ BEKİR SÜHA,ATILGAN DOĞAN,ULUOCAK NİHAT,ERDEMİR FİKRET,ALKAN EMRE,KOYUNCU SERHAT,KILIÇ ŞAHİN, (2020). "Penil Fraktürün Erken Cerrahi Onarımı: Bir Olgu Sunumu", Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 10(3), 123-127. (Yayın No: 6560780)

KÖLÜKÇÜ ENGİN,KOYUNCU SERHAT, (2019). "Acute Urinary Retention Accompanied By Bladder Stones", Cumhuriyet Medical Journal, 43(1), 174-181. (Yayın No: 6560392)

ESEN MEHMET,BAŞOL NURŞAH,KOYUNCU SERHAT, (2017). "Miyokard İnfarktüsü Ön Tanısıyla Sevk Edilen Perikardit Olgusu", Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 9(4), 294-303. (Yayın No: 6560762)


Diğer Dergilerdeki Makaleler

KOYUNCU SERHAT,GÜNAY NURULLAH, (2017). "Trombotikler Ve Antitrombotikler", Türkiye Klinikleri Acil Tıp, 3(2), 190-196. (Yayın No: 6569344)

Bildiriler

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında(proceedings) basılan bildiriler :

AKDOGAN HALİL İBRAHİM,KARAMAN SERHAT,KOYUNCU SERHAT (2019). TRAVMA TRANSFÜZYON SKORLARININ MASİF TRANSFÜZYONU ÖNGÖRME BAŞARISI. XV. Ulusal Acil Tıp Kongresi 6th Intercontinental Emergency Medicine Congress, 6th International Critical Care and Emergency Medicine Congress (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:6566495)

KOYUNCU SERHAT,BOL OĞUZHAN,ERTAN TAMER,GÜNAY NURULLAH,AKDOGAN HALİL İBRAHİM (2019). THE DETECTION OF OCCULT CO POISONING THROUGH NONINVASIVE MEASUREMENT OF CARBOXYHEMOGLOBIN A CROSS- (1). 15. Ulusal Acil Tıp Kongresi 6. Intercontinental Emergency Medicine ve 6. International Critical Care Congress (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:6573404)

KOYUNCU SERHAT (2019). KARDİYOPULMONER RESÜSİTASYONDA 2020’DE OLASI İLAÇ DEĞİŞİKLİKLERİ. XV. Ulusal Acil Tıp Kongresi 6th Intercontinental Emergency Medicine Congress, 6th International Critical Care and Emergency Medicine Congress (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:6566108)

KOYUNCU SERHAT (2019). TRAVMA HASTALARINDA TROMBOELASTOGRAFİ EŞLİĞİNDE TRANSFÜZYON. XIII.Ulusal Acil Tıp Kongresi, 4rd Intercontinental Emergency Medicine Congress, 4rd International Critical Care and Emergency Medicine Congress (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:6569161)

ÜNLÜ UFUK,KOYUNCU SERHAT,YILDIZ ÇELTEK NAGİHAN (2019). Analysis of paliative care patients’ emergency service referring reasons. 15. Ulusal Acil Tıp Kongresi, 6.Intercontinental Emergency Medicine Congress, 6. Internatioanal Critical Care and Emergency Medicine Congress (Özet Bildiri) (Yayın No:6565748)

ÜNLÜ UFUK,KOYUNCU SERHAT (2019). Symptoms of paliative care patients may be sign of a new malignancy. 15. Ulusal Acil Tıp Kongresi, 6.Intercontinental Emergency Medicine Congress, 6. Internatioanal Critical Care and Emergency Medicine Congress (Özet Bildiri) (Yayın No:6565566)

ÜNLÜ UFUK,KOYUNCU SERHAT (2019). The importance of symptomatic treatmentapproach in terminal stage. 15. Ulusal Acil Tıp Kongresi, 6.Intercontinental Emergency Medicine Congress, 6. Internatioanal Critical Care and Emergency Medicine Congress (Özet Bildiri) (Yayın No:6565542)

ÜNLÜ UFUK,KOYUNCU SERHAT (2019). Emergency service referring of a patient receivingnutritional support. 15. Ulusal Acil Tıp Kongresi, 6.Intercontinental Emergency Medicine Congress, 6. Internatioanal Critical Care and Emergency Medicine Congress25042019 (Özet Bildiri) (Yayın No:6565536)

KOYUNCU SERHAT,AKDOGAN HALİL İBRAHİM,PARLAK ZAFER,YILMAZ DİLEK (2019). Cervical spinal abscess: Difficult diagnosis of fever reason. 15. Ulusal Acil Tıp Kongresi, 6.Intercontinental Emergency Medicine Congress, 6. Internatioanal Critical Care and Emergency Medicine Congress (Özet Bildiri) (Yayın No:6565425)

KOYUNCU SERHAT (2018). DVT’Lİ HASTA NE YAPALIM?. XIV.Ulusal Acil Tıp Kongresi, 5th Intercontinental Emergency Medicine Congress, 5th International Critical Care and Emergency Medicine Congress (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:6566045)

KÖLÜKÇÜ ENGİN,PARLAKTAŞ BEKİR SÜHA,KOYUNCU SERHAT,ULUOCAK NİHAT,ATILGAN DOĞAN (2018). Percutaneous nephrostomy experiences in upper urinary system obstruction. 14. Ulusal Acil Tıp Kongresi, 5.Intercontinental Emergency Medicine Congress, 5. Internatioanal Critical Care and Emergency Medicine Congress (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:6565799)

KÖLÜKÇÜ ENGİN,KOYUNCU SERHAT (2018). Brucella epididimoorchitis in childhood: A case report. 14. Ulusal Acil Tıp Kongresi, 5.Intercontinental Emergency Medicine Congress, 5. Internatioanal Critical Care and Emergency Medicine Congress (Özet Bildiri) (Yayın No:6565795)

KÖLÜKÇÜ ENGİN,KOYUNCU SERHAT (2018). Rare cause of postrenal acute renal failure: Giant bladder stone. 14. Ulusal Acil Tıp Kongresi, 5.Intercontinental Emergency Medicine Congress, 5. Internatioanal Critical Care and Emergency Medicine Congress (Özet Bildiri) (Yayın No:6565784)

KOYUNCU SERHAT,AKAR İLKER (2018). Acute aortic occlusion presenting with paraplegia. 14. Ulusal Acil Tıp Kongresi 5th Intercontinental Emergency Medicine Congress 5th International Critical Care and Emergency Medicine Congress (Özet Bildiri) (Yayın No:6564904)

KÖLÜKÇÜ ENGİN,KOYUNCU SERHAT (2018). Uretral stone which causes acute urinary obstruction. 14. Ulusal Acil Tıp Kongresi 5th Intercontinental Emergency Medicine Congress 5th International Critical Care and Emergency Medicine Congress (Özet Bildiri) (Yayın No:6565104)

KÖLÜKÇÜ ENGİN,KOYUNCU SERHAT (2018). Safety and efficacy of percutaneous suprapubic cystostomy in elderly patients with urinary retantion. 14. Ulusal Acil Tıp Kongresi 5th Intercontinental Emergency Medicine Congress 5th International Critical Care and Emergency Medicine Congress (Özet Bildiri) (Yayın No:6565197)

ESEN MEHMET,KOYUNCU SERHAT (2017). Complications of warfarin therapy: Spontaneus cervical heorrhage. 4th intercontinental Emergency Medicine Congress, 4th international Critical Care and Emergency Medicine Congress (Özet Bildiri) (Yayın No:6564818)

KOYUNCU SERHAT,GÜL SERDAR SAVAŞ (2017). Is myocardial perfusion cintigraphy recuired in emergency departments for patients with acute coronary syndrom considering. 13. Ulusal Acil Tıp Kongresi, 4th intercontinental Emergency Medicine Congress, 4th international Critical Care and Emergency Medicine Congress (Özet Bildiri) (Yayın No:6564956)

KOYUNCU SERHAT,KARAMAN SERHAT Akut arter trombüsü ve SVO Birlikteliği. 3rd İnetrcontinental emergency medicine congress, 3rd international critical care and emergency medicine congress, 12. ulusal acil tıp kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:3227846)


Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler :

KOYUNCU SERHAT (2019). CİNSEL SALDIRILAR ve ACİL HEKİMİNİN SORUMLULUKLARI. 22. ACİL TIP BAHAR SEMPOZYUMU (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:6568768)

KÖLÜKÇÜ ENGİN,KILIÇ ŞAHİN,ERDEMİR FİKRET,KULU MÜBERRA,KOYUNCU SERHAT (2019). Ketaipinin ilk dozunda ortaya çıkan priapizm: Olgu sunumu. GÜNCEL ANDROLOJİ SEMPOZYUMU (Özet Bildiri) (Yayın No:6565774)

KOYUNCU SERHAT,ALATLI TUFAN (2019). Generalize epileptik nöbet komplikasyonu: bilateral tuberkulum majus kırığı ve unilateral omuz çıkığı. 15. TURKİYE ACİL TIP KONGRESİ (Özet Bildiri) (Yayın No:6565765)

ALATLI TUFAN,KOYUNCU SERHAT (2018). Nadir bir acil servis prezentasyonu: Faktör 2 eksikliği. 14. Ulusal Acil Tıp Kongresi 5th Intercontinental Emergency Medicine Congress 5th International Critical Care and Emergency Medicine Congress (Özet Bildiri) (Yayın No:6565078)

ESEN MEHMET,KOYUNCU SERHAT (2018). Acil servise başvuran alkol zehirlenmelerinin epidemiyolojik incelenmesi. KAPATOKS TOKSİKOLOJİ SEMPOZYUMU KAPATOKS 2018 (Özet Bildiri) (Yayın No:6564763)

KOYUNCU SERHAT,AKAR İLKER (2017). The survival intervention after aoretic transection (TEVAR). 13. Ulusal Acil Tıp Kongresi, 4th intercontinental Emergency Medicine Congress, 4th international Critical Care and Emergency Medicine Congress (Özet Bildiri) (Yayın No:6564839)

KOYUNCU SERHAT,GÜL SERDAR SAVAŞ,KARAMAN SERHAT RADYOAKTİF İYOT ALIMI SONRASI ACİL SERVİSLERE BAŞVURAN HASTALARIN GÜNLERE GÖRERADYOAKTİVİTE DÜZEYİ. 5th Eurasian Congress on Emergency Medicine 12th Turkish Emergency Medicine Congress (Özet Bildiri) (Yayın No:3175953)

GÜL SERDAR SAVAŞ,KARAMAN SERHAT,KOYUNCU SERHAT ACİL SERVİSTE RADYASYON HASARLARININ TANI VE TEDAVİSİ TATBİKATI. 5th Eurasian Congress on Emergency Medicine & 12th Turkish Emergency Medicine Congress (Sözlü Bildiri) (Yayın No:3175793)

KOYUNCU MURAT,koyuncu sümeyra,BİBEROĞLU SERAP,BENLİ ALİ RAMAZAN,KOYUNCU SERHAT,atlı bahri,köstekçi şenol kadir,yılmaz duygu,akpınar güleser ACİL SERVİSTE HİPERGLİSEMİ STRES HİPERGLİSEMİSİ VEYA YENİ TANI DİYABET. 5th Eurasian Congress on Emergency Medicine & 12th Turkish Emergency Medicine Congress (Sözlü Bildiri) (Yayın No:3175909)

kitaplar ve kitap bölümleri

Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplar :

Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplardaki Bölümler :

Sheehy’Nin Acil Hemşireliği İlkeleri Ve Uygulamaları (2020)., ESEN MEHMET,KOYUNCU SERHAT, Palme Yayınevi, Editör: Patricia Kunz Howard, Rebecca A. Steinmann, Çeviri Editörü Latif Duran, Sayfa Sayısı: 6, ISBN: 978-605-282-222-7, İngilizce(Kitap Tercümesi), (Yayın No: 6563700)

Sheehy’Nin Acil Hemşireliği Uygulamaları (2020)., KOYUNCU SERHAT, Palme Yayınevi, Editör: Patricia Kunz Howard, Rebecca A. Steinmann, Çeviri Editörü: Latif Duran, Sayfa Sayısı: 13, ISBN: 978-605-282-222-7, İngilizce(Kitap Tercümesi), (Yayın No: 6073762)

Acilde Krizden Önce (2019)., KOYUNCU SERHAT,GÜRAKIN ALİ, İstanbul Tıp Kitabevi, Editör: Prof. Dr. Behçet Al, Sayfa Sayısı: 5, ISBN: 978-605-7607-20-1, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 5784627)

Cander Hastane Öncesi Acil Tıp Ve Paramedik (2019)., ESEN MEHMET,KOYUNCU SERHAT,ALATLI TUFAN, İstanbul Tıp Kitabevleri, Editör: Prof. Dr. Başar Cander, Sayfa Sayısı: 19, ISBN: 978-605-7607-11-9, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 6563716)

Cander Acil Tıp Temel Başvuru Kitabı (2016)., KOYUNCU SERHAT, İstanbul Tıp Kitabevi, Editör: Başar Cander, Sayfa Sayısı: 3080, ISBN: 9786054949731, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 3088687)

sanatsal faaliyetler

projeler ve patentler

Projelerde Yaptığı Görevler:

"Ailevi Akdeniz Ateşi (FMF) MEFV Gen Mutasyonlarının Belirlendiği Hastalarda FMF Hastalığının Endoplazmik RetikulumStresi Üzerine Etkisinin Değerlendirilmesi", ARAŞTIRMA PROJESİ, Araştırmacı, 11.06.2018-11.06.2019 (Tamamlandı) (ULUSAL)

"Ailevi Akdeniz Ateşi (FMF) MEFV Gen Mutasyonlarının Belirlendiği Hastalarda FMF Hastalığının Endoplazmik RetikulumStresi Üzerine Etkisinin Değerlendirilmesi", TÜBİTAK PROJESİ, Araştırmacı, 01.02.2017-11.06.2019 (Tamamlandı) (ULUSAL)

patentler

 

Üniversite Dışı Deneyim

2018, KAMU HASTANELERİ HİZMETLERİ BAŞKANI, TOKAT İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ, (Kamu)

2009-2009, PRATİSYEN HEKİM, AĞRI İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ 112 KOMUTA KONTROL MERKEZİ, (Kamu)

2009-2014, ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ, KAYSERİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ACİL TIP KLİNİĞİ, (Kamu)

2014-2015, UZMAN HEKİM, KAYSERİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ACİL TIP KLİNİĞİ, (Kamu)

2015-2016, UZMAN DOKTOR, KARABÜK ÜNİVERSİTESİ KARABÜK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ACİL TIP KLİNİĞİ, (Kamu)

Üniversite Dışı Deneyim

Kurslar:

TÜRKİYE ACİL TIP DERNEĞİ İLERİ ULTRASONOGRAFİ KURSU, İLERİ ULTRASONOGRAFİ KURSU, ANKARA, Kurs, 26.12.2019-27.12.2019 (Ulusal)

47. İLERİ KARDİYAK YAŞAM DESTEĞİ KURSU, İLERİ KARDİYAK YAŞAM DESTEĞİ KURSU, KONYA, Kurs, 28.05.2016-29.05.2016 (Ulusal)

çalıştay

 

sertifika

 

araştırma

 

çalışma

 

rapor

 

 

 
E-Posta Adresi:serhat.koyuncu@gop.edu.tr

Öğrenim Durumu

Tıpta Uzmanlık
2009-2014
Diğer (Kurumlar, Hastaneler Vb.)
Hastaneler/Kayseri Eğitim Ve Araştırma Hastanesi

Tez Adı:Noninvaziv Karboksihemoglobin Ölçümü İle Gizli Karbonmonoksit Zehirlenmelerinin Tanınması
Lisans
2002-2009
Erciyes Üniversitesi
Tıp Fakültesi/Tıp Pr.Akademik Görevler

Doktor Öğretim Üyesi
2016-
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ TIP FAKÜLTESİ/ DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ/ ACİL TIP ANABİLİM DALI


İdari Görevler

Başhekim Yardımcısı
2016-2018
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ
Anabilim Dalı Başkanı
2016-2017
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ TIP FAKÜLTESİ


Dersler *

Öğrenim DiliDers Saati
* Son iki yılda verdigi lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler


Yönetilen Tezler

1.Emrullah YILDIRIM, (2019)., "Tokat il sınırları içinde görev alan itfaiye çalışanlarının temel yaşam desteği ve ilk yardım bilgi düzeylerinin değerlendirilmesi", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Sağlık Bilimleri Enstitüsü/Diğer, Yüksek Lisans
2.Songül ŞAHİN, (2019)., "Hemşirelik öğrencilerinin acil tıp hemşireliğine ilişkin algılarının metafor analizi", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Sağlık Bilimleri Enstitüsü/Acil Hemşireliği Anabilim Dalı, Yüksek Lisans


Editörlük

1.GELECEĞİN DÜNYASINDA BİLİMSEL VE MESLEKİ ÇALIŞMALAR 2020 SAĞLIK VE SPOR BİLİMLERİ, Kitap, Editör, EKİN BASIM YAYIN DAĞITIM (EKİN YAYINEVİ, 10.03.2020 - 10.03.2020


Eserler
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:
1.GUNAY NAHIDE,KOYUNCU SERHAT (2020). An overview of procalcitonin in Crimean-Congo hemorrhagic fever: clinical diagnosis, follow-up, prognosis and survival rates. Turkish Journal of Biochemistry, 45(5), 593-600. (Yayın No: 6560233)
2.KOYUNCU SERHAT,OKAN İSMAİL (2020). The Role of C-Reactive Protein to Lymphocyte Ratio in the Differentiation of Acute and Perforated Appendicitis. Turkish Journal of Trauma and Emergency Surgery, 26(5), 760-764. (Yayın No: 6560209)
3.KOYUNCU SERHAT,BOL OĞUZHAN,ERTAN TAMER,GÜNAY NURULLAH,AKDOGAN HALİL İBRAHİM (2020). The detection of occult CO poisoning through noninvasive measurement of carboxyhemoglobin: A cross-sectional study. The American Journal of Emergency Medicine, 38(6), 1110-1114. (Yayın No: 6560332)
4.GÜNEYSU İLKER,BATMAZ SEDAT,SONGUR EMRAH,AKPINAR ASLAN ESMA,KOYUNCU SERHAT (2019). The Effectiveness of Suicide Risk Assessment Tools in Predicting the Need for Hospitalization. Journal of Clinical Psychiatry, 22(2), 193-205. (Yayın No: 6560352)
5.KÖLÜKÇÜ ENGİN,KOYUNCU SERHAT (2019). Testis Torsiyonu ile Ortalama Trombosit Hacminin İlişkisi. Online Türk Sağlık Bilimleri Dergisi, 4(4), 454-463. (Yayın No: 6560400)
6.BOL OĞUZHAN,KOYUNCU SERHAT,GÜNAY NURULLAH (2018). Prevalence of hidden carbon monoxide poisoning in auto service workers a prospective cohort study. Journal of Occupational Medicine and Toxicology, 13(1), 1-7. (Yayın No: 6560516)
7.BÜLBÜL EMRE,SENER ELİF FUNDA,EKİCİ GÜNAY NAHİDE,TAŞLIDERE BAHADIR,TAŞLIDERE ELİF,KOYUNCU SERHAT,GÜNAY NURULLAH (2018). A role of the endothelial nitric oxide system in acute renal colic caused by ureteral stone. The American Journal of Emergency Medicine, 36(2), 266-270. (Yayın No: 6560440)
8.KOYUNCU MURAT,KOYUNCU SÜMEYRA,BİBEROĞLU SERAP,BENLİ ALİ RAMAZAN,KOYUNCU SERHAT,ATLI BAHRİ,KÖSTEKÇİ ŞENOL KADİR,YILMAZ DUYGU,AKPINAR GÜLESER (2017). Hyperglycaemia in the emergency department: stress hyperglycaemia or diabetes mellitus.. BIOMEDICAL RESEARCH-INDIA, 28(4), 1523-1527. (Yayın No: 6560692)
9.YILMAZ MUSTAFA,ERTUĞRUL SÜHA,ÜNAL CELAL SELÇUK,KUBAT EMRE,KOYUNCU SERHAT (2017). Abnormal Trajectory of an Air Rifle Bullet in the Body: An Atypical Case. The Journal of Emergency Medicine, 52(4), 569-570. (Yayın No: 6560503)
10.OCAKCIOĞLU İLHAN,KOYUNCU SERHAT,KÜPELİ MUSTAFA,BOL OĞUZHAN (2016). Pneumomediastinum after Tooth Extraction. Case Reports in Surgery, 2016(4769180), 1-3., Doi: 10.1155/2016/4769180 (Yayın No: 3091134)
11.BOL OĞUZHAN,ÇEBİÇCİ HÜSEYİN,KOYUNCU SERHAT,ŞARLI BAHADIR,GÜNAY NURULLAH (2016). A hidden household danger Television. Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Dergisi-Turkish Journal of Trauma Emergency Surgery, 22(3), 265-268., Doi: 10.5505/TJTES.2015.42078 (Yayın No: 3000596)
12.KOYUNCU MURAT,KOYUNCU SERHAT (2016). Osmanlıda Afet Yönetimi. Çağdaş Tıp Dergisi, 6(4), 378-381. (Yayın No: 3176692)
13.ÇEBİÇCİ HÜSEYİN,SALT ÖMER,GÜRBÜZ ŞÜKRÜ,ŞAHİN TANER,CUMAOĞLU MUSTAFA OĞUZ,KOYUNCU SERHAT (2014). ATYPICAL PRESENTATIONS OF AORTIC DISSECTIONS A CASE SERIES. ACTA MEDICA MEDITERRANEA, 30(1), 85-90. (Yayın No: 3226471)
14.ÇEBİÇCİ HÜSEYİN,SALT ÖMER,GÜRBÜZ ŞÜKRÜ,KOYUNCU SERHAT,BOL OĞUZHAN (2014). Benefit of Cardiac Sonography for Estimating The Early Term Survival of The Cardiopulmonary Arrest Patients. Hippokratia, 18(2), 125-129. (Yayın No: 3225703)
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :
1.KOYUNCU SERHAT,BOL OĞUZHAN,AKBAŞ AHMET,DALDAL EMİN (2020). Analysis of foreign body ingestion in childhood: Our five-year experience. Praxis of Otorhinolaryngology, 8(3), 126-131. (Yayın No: 6564967)
2.BOL OĞUZHAN,ALTUNTAŞ MÜKERREM,KAYNAK MAHMUT FIRAT,KOYUNCU SERHAT,BİÇER MEHMET,ÖNER GÜLSEREN,ÖNER UFUK,DOĞAN ÖMER,ERYURT SADETTİN ÇAĞRI (2020). Uzun Süreli Tatillerin Acil Servis İşleyişine Etkisi. JOURNAL OF ANATOLIAN MEDICAL RESEARCH, 4(1), 13-22. (Yayın No: 6560796)
3.KÖLÜKÇÜ ENGİN,PARLAKTAŞ BEKİR SÜHA,ATILGAN DOĞAN,ULUOCAK NİHAT,ERDEMİR FİKRET,ALKAN EMRE,KOYUNCU SERHAT,KILIÇ ŞAHİN (2020). Penil Fraktürün Erken Cerrahi Onarımı: Bir Olgu Sunumu. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 10(3), 123-127. (Yayın No: 6560780)
4.KÖLÜKÇÜ ENGİN,KOYUNCU SERHAT (2019). Acute urinary retention accompanied by bladder stones. Cumhuriyet Medical Journal, 43(1), 174-181. (Yayın No: 6560392)
5.ESEN MEHMET,BAŞOL NURŞAH,KOYUNCU SERHAT (2017). Miyokard İnfarktüsü Ön Tanısıyla Sevk Edilen Perikardit Olgusu. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 9(4), 294-303. (Yayın No: 6560762)
Diğer Dergilerdeki Makaleler :
1.KOYUNCU SERHAT,GÜNAY NURULLAH (2017). Trombotikler ve Antitrombotikler. Türkiye Klinikleri Acil Tıp, 3(2), 190-196. (Yayın No: 6569344)


Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında(proceedings) basılan bildiriler :
1.AKDOGAN HALİL İBRAHİM,KARAMAN SERHAT,KOYUNCU SERHAT (2019). TRAVMA TRANSFÜZYON SKORLARININ MASİF TRANSFÜZYONU ÖNGÖRME BAŞARISI. XV. Ulusal Acil Tıp Kongresi 6th Intercontinental Emergency Medicine Congress, 6th International Critical Care and Emergency Medicine Congress (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:6566495)
2.KOYUNCU SERHAT,BOL OĞUZHAN,ERTAN TAMER,GÜNAY NURULLAH,AKDOGAN HALİL İBRAHİM (2019). THE DETECTION OF OCCULT CO POISONING THROUGH NONINVASIVE MEASUREMENT OF CARBOXYHEMOGLOBIN A CROSS- (1). 15. Ulusal Acil Tıp Kongresi 6. Intercontinental Emergency Medicine ve 6. International Critical Care Congress (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:6573404)
3.KOYUNCU SERHAT (2019). KARDİYOPULMONER RESÜSİTASYONDA 2020’DE OLASI İLAÇ DEĞİŞİKLİKLERİ. XV. Ulusal Acil Tıp Kongresi 6th Intercontinental Emergency Medicine Congress, 6th International Critical Care and Emergency Medicine Congress (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:6566108)
4.ÜNLÜ UFUK,KOYUNCU SERHAT,YILDIZ ÇELTEK NAGİHAN (2019). Analysis of paliative care patients’ emergency service referring reasons. 15. Ulusal Acil Tıp Kongresi, 6.Intercontinental Emergency Medicine Congress, 6. Internatioanal Critical Care and Emergency Medicine Congress (Özet Bildiri) (Yayın No:6565748)
5.ÜNLÜ UFUK,KOYUNCU SERHAT (2019). Symptoms of paliative care patients may be sign of a new malignancy. 15. Ulusal Acil Tıp Kongresi, 6.Intercontinental Emergency Medicine Congress, 6. Internatioanal Critical Care and Emergency Medicine Congress (Özet Bildiri) (Yayın No:6565566)
6.ÜNLÜ UFUK,KOYUNCU SERHAT (2019). The importance of symptomatic treatmentapproach in terminal stage. 15. Ulusal Acil Tıp Kongresi, 6.Intercontinental Emergency Medicine Congress, 6. Internatioanal Critical Care and Emergency Medicine Congress (Özet Bildiri) (Yayın No:6565542)
7.ÜNLÜ UFUK,KOYUNCU SERHAT (2019). Emergency service referring of a patient receivingnutritional support. 15. Ulusal Acil Tıp Kongresi, 6.Intercontinental Emergency Medicine Congress, 6. Internatioanal Critical Care and Emergency Medicine Congress25042019 (Özet Bildiri) (Yayın No:6565536)
8.KOYUNCU SERHAT,AKDOGAN HALİL İBRAHİM,PARLAK ZAFER,YILMAZ DİLEK (2019). Cervical spinal abscess: Difficult diagnosis of fever reason. 15. Ulusal Acil Tıp Kongresi, 6.Intercontinental Emergency Medicine Congress, 6. Internatioanal Critical Care and Emergency Medicine Congress (Özet Bildiri) (Yayın No:6565425)
9.KOYUNCU SERHAT (2018). DVT’Lİ HASTA NE YAPALIM?. XIV.Ulusal Acil Tıp Kongresi, 5th Intercontinental Emergency Medicine Congress, 5th International Critical Care and Emergency Medicine Congress (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:6566045)
10.KÖLÜKÇÜ ENGİN,PARLAKTAŞ BEKİR SÜHA,KOYUNCU SERHAT,ULUOCAK NİHAT,ATILGAN DOĞAN (2018). Percutaneous nephrostomy experiences in upper urinary system obstruction. 14. Ulusal Acil Tıp Kongresi, 5.Intercontinental Emergency Medicine Congress, 5. Internatioanal Critical Care and Emergency Medicine Congress (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:6565799)
11.KÖLÜKÇÜ ENGİN,KOYUNCU SERHAT (2018). Brucella epididimoorchitis in childhood: A case report. 14. Ulusal Acil Tıp Kongresi, 5.Intercontinental Emergency Medicine Congress, 5. Internatioanal Critical Care and Emergency Medicine Congress (Özet Bildiri) (Yayın No:6565795)
12.KÖLÜKÇÜ ENGİN,KOYUNCU SERHAT (2018). Rare cause of postrenal acute renal failure: Giant bladder stone. 14. Ulusal Acil Tıp Kongresi, 5.Intercontinental Emergency Medicine Congress, 5. Internatioanal Critical Care and Emergency Medicine Congress (Özet Bildiri) (Yayın No:6565784)
13.KÖLÜKÇÜ ENGİN,KOYUNCU SERHAT (2018). Uretral stone which causes acute urinary obstruction. 14. Ulusal Acil Tıp Kongresi 5th Intercontinental Emergency Medicine Congress 5th International Critical Care and Emergency Medicine Congress (Özet Bildiri) (Yayın No:6565104)
14.KÖLÜKÇÜ ENGİN,KOYUNCU SERHAT (2018). Safety and efficacy of percutaneous suprapubic cystostomy in elderly patients with urinary retantion. 14. Ulusal Acil Tıp Kongresi 5th Intercontinental Emergency Medicine Congress 5th International Critical Care and Emergency Medicine Congress (Özet Bildiri) (Yayın No:6565197)
15.ESEN MEHMET,KOYUNCU SERHAT (2017). Complications of warfarin therapy: Spontaneus cervical heorrhage. 4th intercontinental Emergency Medicine Congress, 4th international Critical Care and Emergency Medicine Congress (Özet Bildiri) (Yayın No:6564818)
16.KOYUNCU SERHAT,GÜL SERDAR SAVAŞ (2017). Is myocardial perfusion cintigraphy recuired in emergency departments for patients with acute coronary syndrom considering. 13. Ulusal Acil Tıp Kongresi, 4th intercontinental Emergency Medicine Congress, 4th international Critical Care and Emergency Medicine Congress (Özet Bildiri) (Yayın No:6564956)
17.KOYUNCU SERHAT (2019). TRAVMA HASTALARINDA TROMBOELASTOGRAFİ EŞLİĞİNDE TRANSFÜZYON. XIII.Ulusal Acil Tıp Kongresi, 4rd Intercontinental Emergency Medicine Congress, 4rd International Critical Care and Emergency Medicine Congress (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:6569161)
18.KOYUNCU SERHAT,AKAR İLKER (2018). Acute aortic occlusion presenting with paraplegia. 14. Ulusal Acil Tıp Kongresi 5th Intercontinental Emergency Medicine Congress 5th International Critical Care and Emergency Medicine Congress (Özet Bildiri) (Yayın No:6564904)
19.KOYUNCU SERHAT,KARAMAN SERHAT (2018). Akut arter trombüsü ve SVO Birlikteliği. 3rd İnetrcontinental emergency medicine congress, 3rd international critical care and emergency medicine congress, 12. ulusal acil tıp kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:3227846)
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler :
1.ESEN MEHMET,KOYUNCU SERHAT (2018). Acil servise başvuran alkol zehirlenmelerinin epidemiyolojik incelenmesi. KAPATOKS TOKSİKOLOJİ SEMPOZYUMU KAPATOKS 2018 (Özet Bildiri) (Yayın No:6564763)
2.ALATLI TUFAN,KOYUNCU SERHAT (2018). Nadir bir acil servis prezentasyonu: Faktör 2 eksikliği. 14. Ulusal Acil Tıp Kongresi 5th Intercontinental Emergency Medicine Congress 5th International Critical Care and Emergency Medicine Congress (Özet Bildiri) (Yayın No:6565078)
3.KOYUNCU SERHAT,AKAR İLKER (2017). The survival intervention after aoretic transection (TEVAR). 13. Ulusal Acil Tıp Kongresi, 4th intercontinental Emergency Medicine Congress, 4th international Critical Care and Emergency Medicine Congress (Özet Bildiri) (Yayın No:6564839)
4.KOYUNCU SERHAT,ALATLI TUFAN (2019). Generalize epileptik nöbet komplikasyonu: bilateral tuberkulum majus kırığı ve unilateral omuz çıkığı. 15. TURKİYE ACİL TIP KONGRESİ (Özet Bildiri) (Yayın No:6565765)
5.KOYUNCU SERHAT (2019). CİNSEL SALDIRILAR ve ACİL HEKİMİNİN SORUMLULUKLARI. 22. ACİL TIP BAHAR SEMPOZYUMU (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:6568768)
6.KÖLÜKÇÜ ENGİN,KILIÇ ŞAHİN,ERDEMİR FİKRET,KULU MÜBERRA,KOYUNCU SERHAT (2019). Ketaipinin ilk dozunda ortaya çıkan priapizm: Olgu sunumu. GÜNCEL ANDROLOJİ SEMPOZYUMU (Özet Bildiri) (Yayın No:6565774)
7.KOYUNCU SERHAT,GÜL SERDAR SAVAŞ,KARAMAN SERHAT (2019). RADYOAKTİF İYOT ALIMI SONRASI ACİL SERVİSLERE BAŞVURAN HASTALARIN GÜNLERE GÖRERADYOAKTİVİTE DÜZEYİ. 5th Eurasian Congress on Emergency Medicine 12th Turkish Emergency Medicine Congress (Özet Bildiri) (Yayın No:3175953)
8.GÜL SERDAR SAVAŞ,KARAMAN SERHAT,KOYUNCU SERHAT (2019). ACİL SERVİSTE RADYASYON HASARLARININ TANI VE TEDAVİSİ TATBİKATI. 5th Eurasian Congress on Emergency Medicine & 12th Turkish Emergency Medicine Congress (Sözlü Bildiri) (Yayın No:3175793)
9.KOYUNCU MURAT,koyuncu sümeyra,BİBEROĞLU SERAP,BENLİ ALİ RAMAZAN,KOYUNCU SERHAT,atlı bahri,köstekçi şenol kadir,yılmaz duygu,akpınar güleser (2019). ACİL SERVİSTE HİPERGLİSEMİ STRES HİPERGLİSEMİSİ VEYA YENİ TANI DİYABET. 5th Eurasian Congress on Emergency Medicine & 12th Turkish Emergency Medicine Congress (Sözlü Bildiri) (Yayın No:3175909)


Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar veya kitaplardaki bölümler:
Yazılan ulusal/uluslararası kitaplardaki bölümler:
1.Sheehy’nin Acil Hemşireliği İlkeleri ve Uygulamaları (2020)., ESEN MEHMET,KOYUNCU SERHAT, Palme Yayınevi, Editör: Patricia Kunz Howard, Rebecca A. Steinmann, Çeviri Editörü Latif Duran, Sayfa Sayısı: 6, ISBN: 978-605-282-222-7, İngilizce, Kitap Tercümesi, (Yayın No: 6563700)
2.Sheehy’nin Acil Hemşireliği Uygulamaları (2020)., KOYUNCU SERHAT, Palme Yayınevi, Editör: Patricia Kunz Howard, Rebecca A. Steinmann, Çeviri Editörü: Latif Duran, Sayfa Sayısı: 13, ISBN: 978-605-282-222-7, İngilizce, Kitap Tercümesi, (Yayın No: 6073762)
3.ACİLDE KRİZDEN ÖNCE (2019)., KOYUNCU SERHAT,GÜRAKIN ALİ, İstanbul Tıp Kitabevi, Editör: Prof. Dr. Behçet Al, Sayfa Sayısı: 5, ISBN: 978-605-7607-20-1, Türkçe, Bilimsel Kitap, (Yayın No: 5784627)
4.CANDER HASTANE ÖNCESİ ACİL TIP VE PARAMEDİK (2019)., ESEN MEHMET,KOYUNCU SERHAT,ALATLI TUFAN, İstanbul Tıp Kitabevleri, Editör: Prof. Dr. Başar Cander, Sayfa Sayısı: 19, ISBN: 978-605-7607-11-9, Türkçe, Bilimsel Kitap, (Yayın No: 6563716)
5.Cander Acil tıp temel başvuru kitabı (2016)., KOYUNCU SERHAT, İstanbul Tıp Kitabevi, Editör: Başar Cander, Sayfa Sayısı: 3080, ISBN: 9786054949731, Türkçe, Bilimsel Kitap, (Yayın No: 3088687)


Projelerde Yaptığı Görevler:

1.Ailevi Akdeniz Ateşi (FMF) MEFV Gen Mutasyonlarının Belirlendiği Hastalarda FMF Hastalığının Endoplazmik RetikulumStresi Üzerine Etkisinin Değerlendirilmesi, ARAŞTIRMA PROJESİ, Araştırmacı, 11.06.2018-11.06.2019 (Tamamlandı) (ULUSAL)
2.Ailevi Akdeniz Ateşi (FMF) MEFV Gen Mutasyonlarının Belirlendiği Hastalarda FMF Hastalığının Endoplazmik RetikulumStresi Üzerine Etkisinin Değerlendirilmesi, TÜBİTAK PROJESİ, Araştırmacı, 01.02.2017-11.06.2019 (Tamamlandı) (ULUSAL)
Üniversite Dışı Deneyim

2018KAMU HASTANELERİ HİZMETLERİ BAŞKANITOKAT İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ, (Kamu)
2015-2016UZMAN DOKTORKARABÜK ÜNİVERSİTESİ KARABÜK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ACİL TIP KLİNİĞİ, (Kamu)
2014-2015UZMAN HEKİMKAYSERİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ACİL TIP KLİNİĞİ, (Kamu)
2009-2014ARAŞTIRMA GÖREVLİSİKAYSERİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ACİL TIP KLİNİĞİ, (Kamu)
2009-2009PRATİSYEN HEKİMAĞRI İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ 112 KOMUTA KONTROL MERKEZİ, (Kamu)
Kurs
1.47. İLERİ KARDİYAK YAŞAM DESTEĞİ KURSU, İLERİ KARDİYAK YAŞAM DESTEĞİ KURSU, KONYA, Kurs, 28.05.2016-29.05.2016 (Ulusal)
2.TÜRKİYE ACİL TIP DERNEĞİ İLERİ ULTRASONOGRAFİ KURSU, İLERİ ULTRASONOGRAFİ KURSU, ANKARA, Kurs, 26.12.2019-27.12.2019 (Ulusal)