GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ

Kişisel Web Sayfaları

TUBA KASAPž

[ DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ ]

DR. ÖĞR. ÜYESİ Tuba KASAP

Tıp Fakültesi / Dahili Tıp Bilimleri Bölümü

kişisel bilgiler

E-Posta adresi

Ofis Bilgisi

 

Telefon & Faks

Cep Telefonu

İş Telefonu

Faks

 

Yazışma Adresi

 

Web Sayfası

 

Sosyal Ağlar

 

kurum bilgileri

Birim

Tıp Fakültesi 

Bölüm

Dahili Tıp Bilimleri Bölümü 

Anabilim Dalı

Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Anabilim Dalı 

Eğitim Bilgileri

Öğrenim Durumu

TIPTA UZMANLIK, Hacettepe Üniversitesi (2007- 2012)

Tıp Fakültesi - Dahili Tıp Bilimleri Bölümü

LİSANS, Hacettepe Üniversitesi (2001- 2007)

Tıp Fakültesi - Tıp Pr. (İngilizce)

TEZLER

TIPTA UZMANLIK, "Fokal Konvülziyonla Çocuk Acil Ünitesi’Xxne Başvuran Hastalarin Değerlendirilmesi", Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, 2012

YABANCI DİLLER

İngilizce

TEMEL ALAN BİLGİSİ

Sağlık Bilimleri Temel Alanı - Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Mesleki Deneyim

AKADEMİK ÜNVANLAR / GÖREVLER

Akademik Görevler

Doktor Öğretim Üyesi, Gaziosmanpaşa Üniversitesi/ Tıp Fakültesi/ Dahili Tıp Bilimleri Bölümü/ Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Anabilim Dalı, (2015- Devam Ediyor)


İdari Görevler

verdiği dersler

yönetilen tezler

Tıpta Uzmanlık, Durdane Gaye KOCATEPE, "Prematüre Doğum Hikayesi Olan 1.5-5 Yaş Arası Çocuklarda Duygu Ve Davranış Durumunun Değerlendirilmesi", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Anabilim Dalı, 2020

Tıpta Uzmanlık, Selçuk ERDOĞAN, "Immün Trombositopeni Tanısıyla İzlenen Çocuk Ve Adölesanların Klinik Ve Laboratuvar Bulgularının Değerlendirilmesi", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Anabilim Dalı, 2019

Tıpta Uzmanlık, Rüveyda GÜMÜŞER, "Umblikal Arter Kan Gazı Parametrelerinin Klinikte Kullanımı Ve Nabız Oksimetre İle İlişkisi", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Anabilim Dalı, 2017

Editörlük

Yayınlar ve Eserler

MAKALELER

Uluslararası Hakemli Dergilerdeki Makaleler

KASAP TUBA, TAKCI ŞAHİN, ERDOĞAN BURCU, GÜMÜŞER RÜVEYDA, SÖNMEZGÖZ ERGÜN, GÜL ALİ, DEMİR OSMAN, ŞAY COŞKUN UMUT SAFİYE, (2020). "Neonatal Thrombocytopenia And The Role Of The Platelet Mass Index İn Platelet Transfusion İn The Neonatal Intensive Care Unit", Balkan Medical Journal, 37(3), 150-156., Doi: 10.4274/balkanmedj.galenos.2020.2019.7.47 (Yayın No: 6902692) [SCI-Expanded]

YILMAZ RESUL,KARAASLAN ERHAN,Albayrak Suleyman Ekrem,GÜL ALİ,KASAP TUBA, (2020). "Analysis Of Pediatric Intensive Care Unit Admissions For Crimean–Congo Hemorrhagic Fever İn Turkey", Journal Of Pediatric Infectious Diseases, 15(05), 242-247., Doi: 10.1055/s-0040-1713162 (Yayın No: 6438604) [SCI-Expanded]

AKBAYRAK ATİYE,KASAP TUBA,TAKCI ZENNURE,YILDIZ SEÇKİN HAVVA, (2020). "Frequency Of Nail Abnormalities İn Children And Adolescents Admitted To A Dermatology Outpatient Clinic", The Journal Of Pediatric Research, 0(0), 0-0. (Yayın No: 6834137)

KASAP TUBA,ATEŞ HACI ÖMER,ÖZER SAMET,GÜL ALİ,YILMAZ RESUL,SÖNMEZGÖZ ERGÜN,DEMİR OSMAN,ENSARİ EMEL, (2018). "45Tg Single Nucleotide Polymorphism Of Adiponectin Gene: Is İt A Factor İn Childhood Obesity?", Journal Of Clinical And Analytical Medicine, 9(5), 376-380., Doi: 10.4328/JCAM.5735 (Yayın No: 4328028)

ALBAYRAK EDA,KASAP TUBA, (2018). "Evaluation Of Neonatal Brain Parenchyma Using 2-Dimensional Shear Wave Elastography", Journal Of Ultrasound İn Medicine, , Doi: 10.1002/jum.14366 (Yayın No: 3627539)

KASAP TUBA,KÜPELİ SERHAN, (2017). "Spontaneous İdiopathic Bilateral Adrenal Hemorrhage İn A Pediatric Patient", Cukurova Medical Journal (Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi), 42(1), 161-161., Doi: 10.17826/cutf.280214 (Yayın No: 4347201)

GÜL ALİ,ATEŞ HACI ÖMER,ÖZER SAMET,KASAP TUBA,ENSARİ EMEL,DEMİR OSMAN,SÖNMEZGÖZ ERGÜN, (2017). "Role Of The Polymorphisms Of Uncoupling Protein Genes İn Childhood Obesity And Their Association With Obesity-Related Disturbances", Genetic Testing And Molecular Biomarkers, 21(9), 531-538., Doi: 10.1089/gtmb.2017.0068 (Yayın No: 4000354) [SCI-Expanded]

GÜL ALİ,ÖZER SAMET,YILMAZ RESUL,SÖNMEZGÖZ ERGÜN,KASAP TUBA,TAKCI ŞAHİN,KAZANCI NAFİA ÖZLEM,ÜNÜVAR ŞEYMA,ÖNDER YALÇIN,ÇITIL RIZA,BÜTÜN İLKNUR, (2017). "Prevalence Of Proteinuria İn School-Aged Turkish Children, And Its Association With Obesity And Hypertension", The Journal Of Pediatric Research, 4(4), 195-199., Doi: 10.4274/jpr.36449 (Yayın No: 3999579)

GÜL ALİ,ÖZER SAMET,YILMAZ RESUL,SÖNMEZGÖZ ERGÜN,KASAP TUBA,TAKCI ŞAHİN,DEMİR OSMAN, (2017). "Association Between Vitamin D Levels And Cardiovascular Risk Factors İn Obese Children And Adolescents", Nutrición Hospitalaria, 34(2), 323-329., Doi: 10.20960/nh.412 (Yayın No: 3536359) [SCI-Expanded]

KASAP TUBA,KÜPELİ SERHAN, (2016). "Brucella Abortus Causing Febrile Neutropenia Together With Epididymoorchitis", The Indian Journal Of Pediatrics, 83(9), 1022-1023., Doi: 10.1007/s12098-016-2125-z (Yayın No: 4347169) [SCI-Expanded]

GÜL ALİ,ÖZER SAMET,YILMAZ RESUL,SÖNMEZGÖZ ERGÜN,KASAP TUBA,TAKÇI ŞAHİN,KARAASLAN ERHAN,ÖNDER YALÇIN,ÇITIL RIZA,BÜTÜN İLKNUR,DEMİR OSMAN, (2016). "Tokat İli Okul Çocuklarında İdrar Kalsiyum Atılımı Vehiperkalsiüri Yaygınlığı", Türk Pediatri Arşivi, , Doi: 10.5152 (Yayın No: 3258079)

ÖZER SAMET,KASAP TUBA,YILMAZ RESUL,SÖNMEZGÖZ ERGÜN,ÜNÜVAR ŞEYMA, (2015). "Çocuklarda Henoch Schönlein Purpurası 53 Olgunun Retrospektif Değerlendirilmesi", Journal Of Contemporary Medicine, 0(0), , Doi: 10.16899/ctd.59290 (Yayın No: 3244214)

KASAP TUBA, (2014). "Nöbetle Başvuran Çocuk Hastaya Yaklaşım", Pediatric Practice And Research, (Yayın No: 3259434)

KASAP TUBA,AYKAN HAYRETTİN HAKAN,KARAGÖZ TEVFİK, (2014). "Çocuklarda Kalp Yetmezliği Iı", Pediatric Practice And Research, (Yayın No: 3259329)

KASAP TUBA,AYKAN HAYRETTİN HAKAN,KARAGÖZ TEVFİK, (2014). "Çocuklarda Kalp Yetmezliği I", Pediatric Practice And Research, (Yayın No: 3259182)


Ulusal Hakemli Dergilerdeki Makaleler


Diğer Dergilerdeki Makaleler

Bildiriler

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında(proceedings) basılan bildiriler :

KASAP TUBA,TAKCI ZENNURE,YILDIZ SEÇKİN HAVVA (2018). Unilateral nevoid telangiectasia in an adolescent girl. IDEACONGRESS2018, International Dermatology, Dermapathology and Esthetics Academy (Özet Bildiri) (Yayın No:4347135)

GÜL ALİ,YILMAZ RESUL,ATEŞ HACI ÖMER,KASAP TUBA,TAKCI ŞAHİN,ENSARİ EMEL (2017). Effect of The Polymorphisms of Uncoupling Proteins Genes UCP1-3826 A/G And UCP2 Exon8 Del/Ins In Childhood Obesity. VI. International Congress of Molecular Medicine 22- 25th of May 2017, Istanbul, Turkey (Özet Bildiri) (Yayın No:3520538)

GÜMÜŞER RÜVEYDA,KASAP TUBA,TAKCI ŞAHİN (2017). Cord blood total bilirubin levels and ıts association with pregnancy complications and short term outcome. 8th Recent Advances in Neonatal Medicine (Özet Bildiri) (Yayın No:3919888)

KASAP TUBA,ATEŞ HACI ÖMER,GÜL ALİ,YILMAZ RESUL,ENSARİ EMEL (2017). 45T/G single nucleotide polymorphism of adiponectin gene- is it a factor in childhood obesity?. International DNA Day and Genome Congress (Özet Bildiri) (Yayın No:3676424)

KASAP TUBA,TEKŞAM ÖZLEM,TURANLI GÜZİDE (2012). Assessment of patients presenting with focal seizure to division of Pediatric Emergency Medicine. 7th European Congress on Emergency Medicine in association with 8th EPAT (Emergency Physicians Association of Turkey) National Emergency Medicine Congress, 2012 (Özet Bildiri) (Yayın No:3263461)


Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler :

YILMAZ RESUL,KARAASLAN ERHAN,GÜL ALİ,ALBAYRAK SÜLEYMAN EKREM,KASAP TUBA (2018). THE ANALYSIS OF PEDIATRIC INTENSIVE CARE UNIT ADMISSIONS OF CRIMEAN CONGO HEMORRHAGIC FEVER PATIENTS IN THE MOST ENDEMIC REGION IN TURKEY. 4. Erciyes Pediatrics Academy Winter Congress (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4267872)

KASAP TUBA,TAKCI ŞAHİN,ERDOĞAN BURCU,SÖNMEZGÖZ ERGÜN,GÜL ALİ,DEMİR OSMAN,ŞAY COŞKUN UMUT SAFİYE (2018). Üçüncü basamak bir yenidoğan yoğunbakım ünitesindeneonatal trombositopeni prevalansı, risk faktörleri ve intraventriküler kanam ile ilişkisi. 26. Ulusal Neonatoloji Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:4347127)

KASAP TUBA,GÜL ALİ,SÖNMEZGÖZ ERGÜN (2018). Difteri-tetanoz aşısı sonrası gelişen immün trombositopeni olgusu. 11.Ulusal Çocuk Enfeksiyon Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:4346306)

KASAP TUBA,SÖNMEZGÖZ ERGÜN,GÜL ALİ,KARAASLAN ERHAN (2018). Çocuk servisi ve çocuk yoğun bakım ünitesinde izlenen h1n1 () influenza vakalarının klinik ve laboratuvar özellikleri. 11. Ulusal Çocuk Enfeksiyon Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:4346303)

OĞRUM ATİYE,YILDIZ SEÇKİN HAVVA,KASAP TUBA,TAKCI ZENNURE (2017). Beş aylık bebekte tine versikolor. olgu sunumu. XXIII.PROF.DR. A. LÜTFÜ TAT SEMPOZYUMU (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:3975731)

SÖNMEZGÖZ ERGÜN,SÖNMEZGÖZ FİTNET,GÜL ALİ,YILMAZ RESUL,KASAP TUBA,DEMİR OSMAN,KILIÇ FEHİME (2017). Çocuk Yaş Grubunda Ailevi Akdeniz ve Antropometrik Ölçümlerin Dalak ve Karaciğer Uzunluklarına Etkisi. 61. Türkiye Milli Pediatri Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:3664346)

GÜL ALİ,ÖZER SAMET,YILMAZ RESUL,SÖNMEZGÖZ ERGÜN,KASAP TUBA,ÖNDER YALÇIN,ÇITIL RIZA,BÜTÜN İLKNUR,DEMİR OSMAN (2016). Tokat ili çocuklarında idrar kalsiyum atılımı ve hiperkalsiüri prevalansı. 52. Türk Pediatri Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:4347114)

KASAP TUBA,SÜMBÜL ORHAN,GÜL ALİ,SÖNMEZGÖZ ERGÜN,DEVECİ HÜLYA,YILMAZ RESUL Tip 1 Diabetes Mellitus Tanısıyla İzlenen Çocuk ve Adölesanlarda Postüral Stabilite ve Subklinik Periferal Nöropatinin Araştırılması. 5. Sivas Romatoloji Günleri (Özet Bildiri) (Yayın No:4346296)

kitaplar ve kitap bölümleri

Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplar :

Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplardaki Bölümler :

Pediatride Güncel Yaklaşımlar-1 (2020)., KASAP TUBA, Akademisyen, Editör: Barutçu Adnan, Çiftçi Ahmet Çağrı, Şahin Asiye Burcu, Sayfa Sayısı: 473, ISBN: 978-625-727-525-5, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 6902703)

sanatsal faaliyetler

projeler ve patentler

Projelerde Yaptığı Görevler:

patentler

 

Üniversite Dışı Deneyim

2012-2015, UZMAN DOKTOR, SAĞLIK BAKANLIĞI KELKİT DEVLET HASTANESİ, (Kamu)

Üniversite Dışı Deneyim

Kurslar:

çalıştay

 

sertifika

 

araştırma

 

çalışma

 

rapor

 

 

 
E-Posta Adresi:tuba.kasap@gop.edu.tr

Öğrenim Durumu

Tıpta Uzmanlık
2007-2012
Hacettepe Üniversitesi
Tıp Fakültesi/Dahili Tıp Bilimleri Bölümü

Tez Adı:Fokal Konvülziyonla Çocuk Acil Ünitesi’Xxne Başvuran Hastalarin Değerlendirilmesi
Lisans
2001-2007
Hacettepe Üniversitesi
Tıp Fakültesi/Tıp Pr. (İngilizce)Akademik Görevler

Doktor Öğretim Üyesi
2015-
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ TIP FAKÜLTESİ/ DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ/ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ANABİLİM DALI


Yönetilen Tezler

1.Rüveyda GÜMÜŞER, (2017)., "Umblikal arter kan gazı parametrelerinin klinikte kullanımı ve nabız oksimetre ile ilişkisi", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Tıpta Uzmanlık
2.Selçuk ERDOĞAN, (2019)., "Immün trombositopeni tanısıyla izlenen çocuk ve adölesanların klinik ve laboratuvar bulgularının değerlendirilmesi", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Tıpta Uzmanlık
3.Durdane Gaye KOCATEPE, (2020)., "PREMATÜRE DOĞUM HİKAYESİ OLAN 1.5-5 YAŞ ARASI ÇOCUKLARDA DUYGU VE DAVRANIŞ DURUMUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Tıpta Uzmanlık


Eserler
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:
1.KASAP TUBA, TAKCI ŞAHİN, ERDOĞAN BURCU, GÜMÜŞER RÜVEYDA, SÖNMEZGÖZ ERGÜN, GÜL ALİ, DEMİR OSMAN, ŞAY COŞKUN UMUT SAFİYE (2020). Neonatal Thrombocytopenia and the Role of the Platelet Mass Index in Platelet Transfusion in the Neonatal Intensive Care Unit. Balkan Medical Journal, 37(3), 150-156., Doi: 10.4274/balkanmedj.galenos.2020.2019.7.47 (Yayın No: 6902692)
2.YILMAZ RESUL,KARAASLAN ERHAN,Albayrak Suleyman Ekrem,GÜL ALİ,KASAP TUBA (2020). Analysis of Pediatric Intensive Care Unit Admissions for Crimean–Congo Hemorrhagic Fever in Turkey. Journal of Pediatric Infectious Diseases, 15(05), 242-247., Doi: 10.1055/s-0040-1713162 (Yayın No: 6438604)
3.AKBAYRAK ATİYE,KASAP TUBA,TAKCI ZENNURE,YILDIZ SEÇKİN HAVVA (2020). Frequency of nail abnormalities in children and adolescents admitted to a dermatology outpatient clinic. The Journal of Pediatric Research, 0(0), 0-0. (Yayın No: 6834137)
4.KASAP TUBA,ATEŞ HACI ÖMER,ÖZER SAMET,GÜL ALİ,YILMAZ RESUL,SÖNMEZGÖZ ERGÜN,DEMİR OSMAN,ENSARİ EMEL (2018). 45TG single nucleotide polymorphism of adiponectin gene: Is it a factor in childhood obesity?. Journal of Clinical and Analytical Medicine, 9(5), 376-380., Doi: 10.4328/JCAM.5735 (Yayın No: 4328028)
5.ALBAYRAK EDA,KASAP TUBA (2018). Evaluation of Neonatal Brain Parenchyma Using 2-Dimensional Shear Wave Elastography. Journal of Ultrasound in Medicine, , Doi: 10.1002/jum.14366 (Yayın No: 3627539)
6.KASAP TUBA,KÜPELİ SERHAN (2017). Spontaneous idiopathic bilateral adrenal hemorrhage in a pediatric patient. Cukurova Medical Journal (Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi), 42(1), 161-161., Doi: 10.17826/cutf.280214 (Yayın No: 4347201)
7.GÜL ALİ,ATEŞ HACI ÖMER,ÖZER SAMET,KASAP TUBA,ENSARİ EMEL,DEMİR OSMAN,SÖNMEZGÖZ ERGÜN (2017). Role of the Polymorphisms of Uncoupling Protein Genes in Childhood Obesity and Their Association with Obesity-Related Disturbances. Genetic Testing and Molecular Biomarkers, 21(9), 531-538., Doi: 10.1089/gtmb.2017.0068 (Yayın No: 4000354)
8.GÜL ALİ,ÖZER SAMET,YILMAZ RESUL,SÖNMEZGÖZ ERGÜN,KASAP TUBA,TAKCI ŞAHİN,KAZANCI NAFİA ÖZLEM,ÜNÜVAR ŞEYMA,ÖNDER YALÇIN,ÇITIL RIZA,BÜTÜN İLKNUR (2017). Prevalence of Proteinuria in School-Aged Turkish Children, and Its Association with Obesity and Hypertension. The Journal of Pediatric Research, 4(4), 195-199., Doi: 10.4274/jpr.36449 (Yayın No: 3999579)
9.GÜL ALİ,ÖZER SAMET,YILMAZ RESUL,SÖNMEZGÖZ ERGÜN,KASAP TUBA,TAKCI ŞAHİN,DEMİR OSMAN (2017). Association between vitamin D levels and cardiovascular risk factors in obese children and adolescents. Nutrición Hospitalaria, 34(2), 323-329., Doi: 10.20960/nh.412 (Yayın No: 3536359)
10.KASAP TUBA,KÜPELİ SERHAN (2016). Brucella abortus Causing Febrile Neutropenia Together with Epididymoorchitis. The Indian Journal of Pediatrics, 83(9), 1022-1023., Doi: 10.1007/s12098-016-2125-z (Yayın No: 4347169)
11.GÜL ALİ,ÖZER SAMET,YILMAZ RESUL,SÖNMEZGÖZ ERGÜN,KASAP TUBA,TAKÇI ŞAHİN,KARAASLAN ERHAN,ÖNDER YALÇIN,ÇITIL RIZA,BÜTÜN İLKNUR,DEMİR OSMAN (2016). Tokat ili okul çocuklarında idrar kalsiyum atılımı vehiperkalsiüri yaygınlığı. Türk Pediatri Arşivi, , Doi: 10.5152 (Yayın No: 3258079)
12.ÖZER SAMET,KASAP TUBA,YILMAZ RESUL,SÖNMEZGÖZ ERGÜN,ÜNÜVAR ŞEYMA (2015). Çocuklarda Henoch Schönlein Purpurası 53 olgunun retrospektif değerlendirilmesi. Journal of Contemporary Medicine, 0(0), , Doi: 10.16899/ctd.59290 (Yayın No: 3244214)
13.KASAP TUBA (2014). NÖBETLE BAŞVURAN ÇOCUK HASTAYA YAKLAŞIM. Pediatric Practice and Research, (Yayın No: 3259434)
14.KASAP TUBA,AYKAN HAYRETTİN HAKAN,KARAGÖZ TEVFİK (2014). ÇOCUKLARDA KALP YETMEZLİĞİ II. Pediatric Practice and Research, (Yayın No: 3259329)
15.KASAP TUBA,AYKAN HAYRETTİN HAKAN,KARAGÖZ TEVFİK (2014). ÇOCUKLARDA KALP YETMEZLİĞİ I. PEDİATRİC PRACTİCE AND RESEARCH, (Yayın No: 3259182)


Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında(proceedings) basılan bildiriler :
1.GÜL ALİ,YILMAZ RESUL,ATEŞ HACI ÖMER,KASAP TUBA,TAKCI ŞAHİN,ENSARİ EMEL (2017). Effect of The Polymorphisms of Uncoupling Proteins Genes UCP1-3826 A/G And UCP2 Exon8 Del/Ins In Childhood Obesity. VI. International Congress of Molecular Medicine 22- 25th of May 2017, Istanbul, Turkey (Özet Bildiri) (Yayın No:3520538)
2.KASAP TUBA,TAKCI ZENNURE,YILDIZ SEÇKİN HAVVA (2018). Unilateral nevoid telangiectasia in an adolescent girl. IDEACONGRESS2018, International Dermatology, Dermapathology and Esthetics Academy (Özet Bildiri) (Yayın No:4347135)
3.GÜMÜŞER RÜVEYDA,KASAP TUBA,TAKCI ŞAHİN (2017). Cord blood total bilirubin levels and ıts association with pregnancy complications and short term outcome. 8th Recent Advances in Neonatal Medicine (Özet Bildiri) (Yayın No:3919888)
4.KASAP TUBA,TEKŞAM ÖZLEM,TURANLI GÜZİDE (2012). Assessment of patients presenting with focal seizure to division of Pediatric Emergency Medicine. 7th European Congress on Emergency Medicine in association with 8th EPAT (Emergency Physicians Association of Turkey) National Emergency Medicine Congress, 2012 (Özet Bildiri) (Yayın No:3263461)
5.KASAP TUBA,ATEŞ HACI ÖMER,GÜL ALİ,YILMAZ RESUL,ENSARİ EMEL (2017). 45T/G single nucleotide polymorphism of adiponectin gene- is it a factor in childhood obesity?. International DNA Day and Genome Congress (Özet Bildiri) (Yayın No:3676424)
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler :
1.YILMAZ RESUL,KARAASLAN ERHAN,GÜL ALİ,ALBAYRAK SÜLEYMAN EKREM,KASAP TUBA (2018). THE ANALYSIS OF PEDIATRIC INTENSIVE CARE UNIT ADMISSIONS OF CRIMEAN CONGO HEMORRHAGIC FEVER PATIENTS IN THE MOST ENDEMIC REGION IN TURKEY. 4. Erciyes Pediatrics Academy Winter Congress (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4267872)
2.GÜL ALİ,ÖZER SAMET,YILMAZ RESUL,SÖNMEZGÖZ ERGÜN,KASAP TUBA,ÖNDER YALÇIN,ÇITIL RIZA,BÜTÜN İLKNUR,DEMİR OSMAN (2016). Tokat ili çocuklarında idrar kalsiyum atılımı ve hiperkalsiüri prevalansı. 52. Türk Pediatri Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:4347114)
3.OĞRUM ATİYE,YILDIZ SEÇKİN HAVVA,KASAP TUBA,TAKCI ZENNURE (2017). Beş aylık bebekte tine versikolor. olgu sunumu. XXIII.PROF.DR. A. LÜTFÜ TAT SEMPOZYUMU (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:3975731)
4.KASAP TUBA,TAKCI ŞAHİN,ERDOĞAN BURCU,SÖNMEZGÖZ ERGÜN,GÜL ALİ,DEMİR OSMAN,ŞAY COŞKUN UMUT SAFİYE (2018). Üçüncü basamak bir yenidoğan yoğunbakım ünitesindeneonatal trombositopeni prevalansı, risk faktörleri ve intraventriküler kanam ile ilişkisi. 26. Ulusal Neonatoloji Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:4347127)
5.SÖNMEZGÖZ ERGÜN,SÖNMEZGÖZ FİTNET,GÜL ALİ,YILMAZ RESUL,KASAP TUBA,DEMİR OSMAN,KILIÇ FEHİME (2017). Çocuk Yaş Grubunda Ailevi Akdeniz ve Antropometrik Ölçümlerin Dalak ve Karaciğer Uzunluklarına Etkisi. 61. Türkiye Milli Pediatri Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:3664346)
6.KASAP TUBA,GÜL ALİ,SÖNMEZGÖZ ERGÜN (2018). Difteri-tetanoz aşısı sonrası gelişen immün trombositopeni olgusu. 11.Ulusal Çocuk Enfeksiyon Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:4346306)
7.KASAP TUBA,SÖNMEZGÖZ ERGÜN,GÜL ALİ,KARAASLAN ERHAN (2018). Çocuk servisi ve çocuk yoğun bakım ünitesinde izlenen h1n1 () influenza vakalarının klinik ve laboratuvar özellikleri. 11. Ulusal Çocuk Enfeksiyon Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:4346303)
8.KASAP TUBA,SÜMBÜL ORHAN,GÜL ALİ,SÖNMEZGÖZ ERGÜN,DEVECİ HÜLYA,YILMAZ RESUL (2018). Tip 1 Diabetes Mellitus Tanısıyla İzlenen Çocuk ve Adölesanlarda Postüral Stabilite ve Subklinik Periferal Nöropatinin Araştırılması. 5. Sivas Romatoloji Günleri (Özet Bildiri) (Yayın No:4346296)


Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar veya kitaplardaki bölümler:
Yazılan ulusal/uluslararası kitaplardaki bölümler:
1.Pediatride Güncel Yaklaşımlar-1 (2020)., KASAP TUBA, Akademisyen, Editör: Barutçu Adnan, Çiftçi Ahmet Çağrı, Şahin Asiye Burcu, Sayfa Sayısı: 473, ISBN: 978-625-727-525-5, Türkçe, Bilimsel Kitap, (Yayın No: 6902703)
Üniversite Dışı Deneyim

2012-2015UZMAN DOKTORSAĞLIK BAKANLIĞI KELKİT DEVLET HASTANESİ, (Kamu)