GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ

Kişisel Web Sayfaları

MUSTAFA TUFAN ALTUNOKž

[ ÖĞRETİM GÖREVLİSİ ]

ÖĞR. GÖR. Mustafa Tufan ALTUNOK

Turhal Meslek Yüksekokulu / Elektronik Ve Otomasyon Bölümü

kişisel bilgiler

E-Posta adresi

tufan.altunok@gop.edu.tr

Ofis Bilgisi

 

Telefon & Faks

Cep Telefonu

İş Telefonu

Faks

 

Yazışma Adresi

 

Web Sayfası

 

Sosyal Ağlar

 

kurum bilgileri

Birim

Turhal Meslek Yüksekokulu 

Bölüm

Elektronik Ve Otomasyon Bölümü 

Anabilim Dalı

Mekatronik Pr. 

Eğitim Bilgileri

Öğrenim Durumu

YÜKSEK LİSANS, Gaziosmanpaşa Üniversitesi (2018- )

Mühendislik Ve Doğa Bilimleri Fakültesi - Mekatronik Mühendisliği Bölümü

LİSANS, Cumhuriyet Üniversitesi (2008- 2013)

Mühendislik Fakültesi - Makine Mühendisliği Bölümü

TEZLER

YÜKSEK LİSANS, "", Gaziosmanpaşa Üniversitesi Mühendislik Ve Doğa Bilimleri Fakültesi,

YABANCI DİLLER

İngilizce

TEMEL ALAN BİLGİSİ

Mühendislik Temel Alanı - Mekatronik Mühendisliği

Mesleki Deneyim

AKADEMİK ÜNVANLAR / GÖREVLER

Akademik Görevler

Öğretim Görevlisi, Gaziosmanpaşa Üniversitesi/ Turhal Meslek Yüksekokulu/ Elektronik Ve Otomasyon Bölümü/ Mekatronik Pr., (2015- Devam Ediyor)


İdari Görevler

verdiği dersler

Mekatroniğin Temelleri, Önlisans, (2018-2019)

Sensörler Ve Transdüserler, Önlisans, (2018-2019)

İmalat İşlemleri, Önlisans, (2018-2019)

Mesleki Yabancı Dil I, Önlisans, (2018-2019)

Ofis Yazılımları, Önlisans, (2018-2019)

Esnek Üretim Sistemleri, Önlisans, (2017-2018)

Soğutmak Tekniği, Önlisans, (2017-2018)

Malzeme Teknolojisi, Önlisans, (2017-2018)

Mekanizmalar, Önlisans, (2017-2018)

İş Sağlığı Ve Güvenliği, Önlisans, (2017-2018)

Sistem Analizi Ve Tasarımı Iı, Önlisans, (2017-2018)

İmalat İşlemleri, Önlisans, (2017-2018)

Meslek Etiği, Önlisans, (2017-2018)

Sistem Analizi Ve Tasarımı I, Önlisans, (2017-2018)

Mekatroniğin Temelleri, Önlisans, (2017-2018)

Bilgi Ve İletişim Teknolojileri, Önlisans, (2017-2018)

Sensörler Ve Transdüserler, Önlisans, (2017-2018)

yönetilen tezler

Editörlük

Yayınlar ve Eserler

MAKALELER

Uluslararası Hakemli Dergilerdeki Makaleler

KARACA VOLKAN,ÇOBAN HAKAN,ÖNAL SADIK,ALTUNOK MUSTAFA TUFAN, (2017). "Supplying The Energy Demand For A Home With A Wind Turbine In The City Center Of Tokat", International Journal Of Engineering Innovations And Research, 6(6), 270-272. (Yayın No: 3807301)

EMEKSİZ CEM,ALTUNOK MUSTAFA TUFAN, "Free Vibration Analysis Of Shape Memory Alloys Used In Windturbine Blade Root Connection", International Refereed Journal Of Engineering And Science, 5(9), 11-17. (Yayın No: 3642156)


Ulusal Hakemli Dergilerdeki Makaleler


Diğer Dergilerdeki Makaleler

Bildiriler

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında(proceedings) basılan bildiriler :

ALTUNOK MUSTAFA TUFAN,KARACA VOLKAN,ÖNAL SADIK (2018). Asansör Firmalarında Çalışan Teknik Personellerin Yeterlilik Düzeyinin Belirlenmesi: Tokat İli Örneği. I. Uluslararası Bilimsel Çalışmalarda Yenilikçi Yaklaşımlar Sempozyumu (Özet Bildiri) (Yayın No:4266521)

EMEKSİZ CEM,ALTUNOK MUSTAFA TUFAN (2017). Offshore Rüzgar Türbinleri Ve Yüzer Platform Çeşitleri. 2. Uluslararası Akdeniz Bilim ve Mühendislik Kongresi (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:3768222)

ALTUNOK MUSTAFA TUFAN,EMEKSİZ CEM (2017). Dünyada ve Türkiye’de Deniz Üstü Rüzgar Santrallerinin Durumu ve Genel Değerlendirmesi. 2. Uluslararası Mühendislik Mimarlık ve Tasarım Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:3575309)

KARACA VOLKAN,ALTUNOK MUSTAFA TUFAN (2017). TOKAT BÖLGESİ FOTOVOLTAİK SİSTEM POTANSİYELİNİN İNCELENMESİ. I. ULUSLARARASIBİLİMSEL VE MESLEKİÇALIŞMALAR SEMPOZYUMU (BILMES 2017) (Özet Bildiri) (Yayın No:3646130)

ALTUNOK MUSTAFA TUFAN,KARACA VOLKAN (2017). DÜNYADA DALGA ENERJİSİNİN GELİŞİMİ VE GELECEĞİ. I. ULUSLARARASIBİLİMSEL VE MESLEKİÇALIŞMALAR SEMPOZYUMU (BILMES 2017) (Özet Bildiri) (Yayın No:3646134)

KARACA VOLKAN,ALTUNOK MUSTAFA TUFAN (2017). ŞEHİRLER ARASI ULAŞIM İŞLETMELERİNDE HİZMET KALİTE DÜZEYİNİN BELİRLENMESİ: TOKAT-ALMUS ÖRNEĞİ. I. ULUSLARARASIBİLİMSEL VE MESLEKİÇALIŞMALAR SEMPOZYUMU (BILMES 2017) (Özet Bildiri) (Yayın No:3646148)


Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler :

kitaplar ve kitap bölümleri

Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplar :

Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplardaki Bölümler :

sanatsal faaliyetler

projeler ve patentler

Projelerde Yaptığı Görevler:

patentler

 

Üniversite Dışı Deneyim

Üniversite Dışı Deneyim

Kurslar:

çalıştay

 

sertifika

 

araştırma

 

çalışma

 

rapor

 

 

 
E-Posta Adresi:tufan.altunok@gop.edu.tr
Öğrenim Durumu

Yüksek Lisans
2018-
Gaziosmanpaşa Üniversitesi
Mühendislik Ve Doğa Bilimleri Fakültesi/Mekatronik Mühendisliği Bölümü

Tez Adı:
Lisans
2008-2013
Cumhuriyet Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi/Makine Mühendisliği BölümüAkademik Görevler

Öğretim Görevlisi
2015-
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ TURHAL MESLEK YÜKSEKOKULU/ ELEKTRONİK VE OTOMASYON BÖLÜMÜ/ MEKATRONİK PR.


Dersler *

Öğrenim DiliDers Saati
Önlisans
(2018-2019)MEKATRONİĞİN TEMELLERİTürkçe4
(2018-2019)SENSÖRLER VE TRANSDÜSERLERTürkçe2
(2018-2019)İMALAT İŞLEMLERİTürkçe3
(2018-2019)MESLEKİ YABANCI DİL ITürkçe2
(2018-2019)OFİS YAZILIMLARITürkçe3
(2017-2018)ESNEK ÜRETİM SİSTEMLERİTürkçe3
(2017-2018)SOĞUTMAK TEKNİĞİTürkçe2
(2017-2018)MALZEME TEKNOLOJİSİTürkçe2
(2017-2018)MEKANİZMALARTürkçe2
(2017-2018)İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİTürkçe2
(2017-2018)SİSTEM ANALİZİ VE TASARIMI IITürkçe2
(2017-2018)İMALAT İŞLEMLERİTürkçe3
(2017-2018)MESLEK ETİĞİTürkçe2
(2017-2018)SİSTEM ANALİZİ VE TASARIMI ITürkçe2
(2017-2018)MEKATRONİĞİN TEMELLERİTürkçe4
(2017-2018)BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİTürkçe3
(2017-2018)SENSÖRLER VE TRANSDÜSERLERTürkçe2
* Son iki yılda verdigi lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler


Eserler
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:
1.KARACA VOLKAN,ÇOBAN HAKAN,ÖNAL SADIK,ALTUNOK MUSTAFA TUFAN (2017). Supplying The Energy Demand For A Home With A Wind Turbine In The City Center Of Tokat. International Journal of Engineering Innovations and Research, 6(6), 270-272. (Yayın No: 3807301)
2.EMEKSİZ CEM,ALTUNOK MUSTAFA TUFANFree Vibration Analysis of Shape Memory Alloys Used In WindTurbine Blade Root Connection. International Refereed Journal Of Engineering And Science, 5(9), 11-17. (Yayın No: 3642156)


Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında(proceedings) basılan bildiriler :
1.EMEKSİZ CEM,ALTUNOK MUSTAFA TUFAN (2017). Offshore Rüzgar Türbinleri Ve Yüzer Platform Çeşitleri. 2. Uluslararası Akdeniz Bilim ve Mühendislik Kongresi (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:3768222)
2.ALTUNOK MUSTAFA TUFAN,KARACA VOLKAN,ÖNAL SADIK (2018). Asansör Firmalarında Çalışan Teknik Personellerin Yeterlilik Düzeyinin Belirlenmesi: Tokat İli Örneği. I. Uluslararası Bilimsel Çalışmalarda Yenilikçi Yaklaşımlar Sempozyumu (Özet Bildiri) (Yayın No:4266521)
3.ALTUNOK MUSTAFA TUFAN,EMEKSİZ CEM (2017). Dünyada ve Türkiye’de Deniz Üstü Rüzgar Santrallerinin Durumu ve Genel Değerlendirmesi. 2. Uluslararası Mühendislik Mimarlık ve Tasarım Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:3575309)
4.KARACA VOLKAN,ALTUNOK MUSTAFA TUFAN (2017). TOKAT BÖLGESİ FOTOVOLTAİK SİSTEM POTANSİYELİNİN İNCELENMESİ. I. ULUSLARARASIBİLİMSEL VE MESLEKİÇALIŞMALAR SEMPOZYUMU (BILMES 2017) (Özet Bildiri) (Yayın No:3646130)
5.ALTUNOK MUSTAFA TUFAN,KARACA VOLKAN (2017). DÜNYADA DALGA ENERJİSİNİN GELİŞİMİ VE GELECEĞİ. I. ULUSLARARASIBİLİMSEL VE MESLEKİÇALIŞMALAR SEMPOZYUMU (BILMES 2017) (Özet Bildiri) (Yayın No:3646134)
6.KARACA VOLKAN,ALTUNOK MUSTAFA TUFAN (2017). ŞEHİRLER ARASI ULAŞIM İŞLETMELERİNDE HİZMET KALİTE DÜZEYİNİN BELİRLENMESİ: TOKAT-ALMUS ÖRNEĞİ. I. ULUSLARARASIBİLİMSEL VE MESLEKİÇALIŞMALAR SEMPOZYUMU (BILMES 2017) (Özet Bildiri) (Yayın No:3646148)