GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ

Kişisel Web Sayfaları

YAHYA TAYHANž

[ ÖĞRETİM GÖREVLİSİ DOKTOR ]

ÖĞR. GÖR. DR. Yahya TAYHAN

Rektörlük /

kişisel bilgiler

E-Posta adresi

yahya.tayhan@gop.edu.tr

Ofis Bilgisi

 

Telefon & Faks

Cep Telefonu

İş Telefonu

Faks

 

Yazışma Adresi

 

Web Sayfası

 

Sosyal Ağlar

 

kurum bilgileri

Birim

Rektörlük 

Bölüm

 

Anabilim Dalı

 

Eğitim Bilgileri

Öğrenim Durumu

DOKTORA, Ondokuz Mayıs Üniversitesi (2009- 2014)

Fen Bilimleri Enstitüsü - Biyoloji (Dr)

YÜKSEK LİSANS, (2005- 2008)

-

LİSANS, Dokuz Eylül Üniversitesi (1999- 2004)

Buca Eğitim Fakültesi - Matematik Ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü

TEZLER

DOKTORA, "Doğu Ve Orta Karadeniz Bentopelajiğinde Dağılım Gösteren Mezgit (Merlangius Merlangus Euxinus (Nordmann, 1840)) Populasyonunun Ototlit Morfolojisi Ve Genetik Özellikler İle Olası Alansal Varyasyonlarının İncelenmesi", Ondokuz Mayıs Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2014

YÜKSEK LİSANS, "Darevskia Rudis Bithynica (Mehely, 1909) İle Darevskia Rudis Tristis (Lantz Et Cyren, 1936) (Reptilia:Sauria:Lacertidae) Alt Türlerinin Taksonomik Durumlarinin İncelenmesi", , 2008

YABANCI DİLLER

İngilizce

TEMEL ALAN BİLGİSİ

Mesleki Deneyim

AKADEMİK ÜNVANLAR / GÖREVLER

Akademik Görevler

Uzman, Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Rektörlük/ (2016- Devam Ediyor)

Uzman, Hakkari Üniversitesi/Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu/Tıbbi Hizmetler Ve Teknikler Bölümü/Çevre Sağlığı Pr./ (2010- 2014)


İdari Görevler

Myo/Yüksekokul Müdür Yardımcısı, Hakkari Üniversitesi

verdiği dersler

yönetilen tezler

Editörlük

Yayınlar ve Eserler

MAKALELER

Uluslararası Hakemli Dergilerdeki Makaleler

1   TAYHAN YAHYA,TOK CEMAL VAROL, (2016). "Shape Variability Of The Head Of Ophisops Elegans Ménétriés 1832 Reptilia Lacertidae From Konya Turkey", İtalian Journal Of Zoology, (Yayın No: 3161540) [SCI-Expanded]

2   afşar murat,ÇİÇEK KERİM,TAYHAN YAHYA,TOK CEMAL VAROL, (2016). "New Records Of Eurasian Blind Snake Xerotyphlops Vermicularis Merrem 1820 From The Black Sea Region Of Turkey And İts Updated Distribution", Bıharean Bıologıst, (Yayın No: 3162106)

3   Arakelyan, Petrosyan, Ilgaz, Kumlutaş, Durmuş , Tayhan, Danielyan, (2013). "A Skeletochronological Study Of Parthenogenetic Lizards Of Genus Darevskia From Turkey", Acta Herpetologica, (Yayın No: 809365) [SCI-Expanded]

4   Yahya Tayhan, Kerim Çiçek, Dinçer Ayaz, C. Varol Tok, (2011). "Data On Hatchlings Of Caucasian Rock Lizard Darevskia Valentini Boetger 1892 İn Northeastern Anatolia Turkey", Ecologia Balcanica, (Yayın No: 808967)

5   Kerim Çiçek, Yahya Tayhan, Dinçer Ayaz, Sibel Hayretdağ, C. Varol Tok, (2011). "A Case Of Cannibalism Behavior Of The Slow Worm Anguis Fragilis Reptilia Anguidae İn Turkey", Biharean Biologist, (Yayın No: 808692)

6   Kerim Çiçek, Dinçer Ayaz, C Varol Tok, Yahya TAYHAN, (2011). "Data On Food Composition Of Phrynocephalus Horvathi Méhely 1894 İn Mount Ararat Northeastern Anatolia Turkey", Ecologia Balkanica, (Yayın No: 808282)

7   TAYHAN YAHYA, (2011). "A New Record Eirenis Pediophis Eiselti Schmidtler Schmidtler 1978 Ophidia Colubridae İn Eastern Anatolia Turkey", Biharean Biologist, (Yayın No: 807878)


Ulusal Hakemli Dergilerdeki Makaleler


Diğer Dergilerdeki Makaleler

Bildiriler

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında(proceedings) basılan bildiriler :


Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler :

kitaplar ve kitap bölümleri

Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplar :

Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplardaki Bölümler :

sanatsal faaliyetler

projeler ve patentler

Projelerde Yaptığı Görevler:

1   "Doğu ve Orta Karadeniz bentopelajiğinde dağılım gösteren mezgit Merlangius merlangus euxinus Nordmann 1840 populasyonunun otolit morfolojisi ve genetik özellikler ile olası alansal varyasyonlarının incelenmesi", BAP, Araştırmacı (Tamamlandı) (ULUSAL)

2   "Türkiye de 40 derece Kuzey Enleminin Kuzeyinde Yaşayan Anguis fragilis Linnaeus 1758 ve Kuzey Anadolu daki Pseudopus apodus Pallas 1775 Sauria Anguidae Türlerinin Dağılışları ve Sistematik", TÜBİTAK PROJESİ, Bursiyer (Tamamlandı) (ULUSAL)

patentler

 

Üniversite Dışı Deneyim

Üniversite Dışı Deneyim

Kurslar:

çalıştay

 

sertifika

 

araştırma

 

çalışma

 

rapor

 

 

 
E-Posta Adresi:yahya.tayhan@gop.edu.tr
Öğrenim Durumu

Doktora
2009-2014
Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Fen Bilimleri Enstitüsü/Biyoloji (Dr)

Tez Adı:Doğu Ve Orta Karadeniz Bentopelajiğinde Dağılım Gösteren Mezgit (Merlangius Merlangus Euxinus (Nordmann, 1840)) Populasyonunun Ototlit Morfolojisi Ve Genetik Özellikler İle Olası Alansal Varyasyonlarının İncelenmesi
Yüksek Lisans
2005-2008Tez Adı:Darevskia Rudis Bithynica (Mehely, 1909) İle Darevskia Rudis Tristis (Lantz Et Cyren, 1936) (Reptilia:Sauria:Lacertidae) Alt Türlerinin Taksonomik Durumlarinin İncelenmesi
Lisans
1999-2004
Dokuz Eylül Üniversitesi
Buca Eğitim Fakültesi/Matematik Ve Fen Bilimleri Eğitimi BölümüAkademik Görevler

Uzman
2016-
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/REKTÖRLÜK/
Uzman
2010-2014
HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ/SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU/TIBBİ HİZMETLER VE TEKNİKLER BÖLÜMÜ/ÇEVRE SAĞLIĞI PR./


İdari Görevler

MYO/Yüksekokul Müdür Yardımcısı
HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ