GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ

Kişisel Web Sayfaları

TOLGA KARACAž

[ DOÇENT DOKTOR ]

DOÇ. DR. Tolga KARACA

Devlet Konservatuvarı / Türk Müziği Bölümü

kişisel bilgiler

E-Posta adresi

tolga.karaca@gop.edu.tr

Ofis Bilgisi

 

Telefon & Faks

Cep Telefonu

İş Telefonu

Faks

 

Yazışma Adresi

 

Web Sayfası

 

Sosyal Ağlar

 

kurum bilgileri

Birim

Devlet Konservatuvarı 

Bölüm

Türk Müziği Bölümü 

Anabilim Dalı

Türk Müziği Pr. 

Eğitim Bilgileri

Öğrenim Durumu

DOKTORA, Gazi Üniversitesi (2013- 2016)

Güzel Sanatlar Enstitüsü - Türk Müziği (Dr)

YÜKSEK LİSANS, Fırat Üniversitesi (2009- 2011)

Sosyal Bilimler Enstitüsü - Türk Sanat Müziği (Yl) (Tezli)

LİSANS, Ege Üniversitesi (1988- 1994)

Devlet Türk Musikisi Konservatuvarı - Türk Müziği Bölümü

TEZLER

DOKTORA, "Türk Müziği’Xxnde 15. Yy.’Xxda Kullanılan Makamlardan Oluşturulan Seyr-İ Nâtık Örneğinin Viyolonsel Öğretiminde Kullanılabilirliğinin Değerlendirilmesi.", Gazi Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü, 2016

YÜKSEK LİSANS, "Dörtlü Armoni Sistemi İle Ahmed Yesevî Oratoryosu", Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2011

YABANCI DİLLER

Almanca

TEMEL ALAN BİLGİSİ

Güzel Sanatlar Temel Alanı - Müzik

Mesleki Deneyim

AKADEMİK ÜNVANLAR / GÖREVLER

Akademik Görevler

Doçent, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Devlet Konservatuvarı/Türk Müziği Bölümü/Türk Müziği Pr./ (2021- Devam Ediyor)

Doktor Öğretim Üyesi, Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Devlet Konservatuvarı/Türk Müziği Bölümü/Türk Müziği Anabilim Dalı/ (2018- 2021)

Öğretim Görevlisi (Dr), Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Devlet Konservatuvarı/Türk Müziği Bölümü/Türk Müziği Pr./ (2016- 2016)

Öğretim Görevlisi, Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Devlet Konservatuvarı/Türk Müziği Bölümü/Türk Müziği Anabilim Dalı/ (2012- 2016)

Okutman, Fırat Üniversitesi/Devlet Konservatuvarı/Türk Müziği Bölümü/ (2001- 2012)


İdari Görevler

Konservatuvar Müdür Yardımcısı, Gaziosmanpaşa Üniversitesi

verdiği dersler

Batı Müziği Solfej Ve Nazariyatı Vı, Lisans, (2019-2020)

Batı Müziği Solfej Ve Nazariyatı Iv, Lisans, (2019-2020)

Batı Müziği Solfej Ve Nazariyatı Iı, Lisans, (2019-2020)

Bas Gitar Iı, Lisans, (2019-2020)

Tanbur Iı, Lisans, (2019-2020)

Bestecilik Iı, Yüksek Lisans, (2019-2020)

Az Kullanılan Makamlar Iı, Yüksek Lisans, (2019-2020)

Uzmanlık Alan Dersi, Yüksek Lisans, (2019-2020)

Tez Çalışma Dersi, Yüksek Lisans, (2019-2020)

Az Kullanılan Makamlar I, Yüksek Lisans, (2019-2020)

Bestecilik I, Yüksek Lisans, (2019-2020)

Tanbur I, Lisans, (2019-2020)

Bas Gitar I, Lisans, (2019-2020)

Armoni Iıı, Lisans, (2019-2020)

Armoni I, Lisans, (2019-2020)

Batı Müziği Solfej Ve Nazariyatı V, Lisans, (2019-2020)

Batı Müziği Solfej Ve Nazariyatı Iıı, Lisans, (2019-2020)

Batı Müziği Solfej Ve Nazariyatı I, Lisans, (2019-2020)

yönetilen tezler

Yüksek Lisans, Eren GEDİK, "Güzel Sanatlar Liselerinin Çalgı Eğitimi Branşlarından Kaval Dersi Öğretim Programının İncelenmesi", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Lisansüstü Eğitim Enstitüsü/Türk Müziği Ana Bilim Dalı, 2021

Yüksek Lisans, Mehmet BEKTİK, "Neşet Ertaş Ve Abdallık Geleneğinin Durumu", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Türk Müziği Ana Bilim Dalı, 2021

Yüksek Lisans, Hasan Çağrı MERT, "Türk Müziğinde Kontrbas İcra Tekniklerinin İncelenmesi", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Lisansüstü Eğitim Enstitüsü/Türk Müziği Ana Bilim Dalı, 2021

Yüksek Lisans, Mertcan KAYA, "Devlet Konservatuvarı Öğrencilerinin Bazı Değişkenlere Göre Çoklu Zekâ Alanlarının Karşılaştırılması", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Lisansüstü Eğitim Enstitüsü/Türk Müziği Ana Bilim Dalı, 2020

Editörlük

Rast Müzikloji Dergisi (RILM, EBSCO), Dergi, Editör, Anadolu Müzikoloji Derneği yayınları, 30.12.2018 - 30.12.2018

Rast Müzikoloji Dergisi (RILM, EBSCO), Dergi, Fikri Soysal, 15.12.2017 - 15.12.2017

Rast Müzikoloji Dergisi 4 Cilt 1 Sayı 2016 (RILM, EBSCO), Dergi, Editör, Fikri Soysal, 15.04.2016

Rast Müzikoloji Dergisi 4 Cilt 2 Sayı 2016 Bakü Özel Sayısı (RILM, EBSCO), Dergi, Editör, Fikri Soysal, 15.08.2016

Rast Müzikoloji Dergisi 4 Cilt 3 Sayı 2016 Sonbahar Sayısı (RILM, EBSCO), Dergi, Editör, Fikri Soysal, 15.12.2016

Rast Müzikoloji Dergisi Cilt 5 Sayı 1 (RILM, EBSCO), Dergi, Editör, Fikri Soysal, 24.04.2017 - 24.04.2017

Rast Müzikoloji Dergisi Cilt 5 Sayı 2 (RILM, EBSCO), Dergi, Editör, Anadolu Müzikoloji Derneği Müzikoloji Yayınları:1, 30.09.2017 - 30.09.2017

Yegah Mûsikî Dergisi (Music Index with Full Text, EBSCO), Dergi, Editör, Tolga Karaca, 01.07.2020 - 19.12.2020

Yegah Mûsikî Dergisi (Google Scholar), Dergi, Editör, Tolga Karaca, 15.06.2018 - 15.06.2018

Yegâh Mûsikî Dergisi (Music Index with Full Text, EBSCO), Dergi, Editör, Tolga Karaca, 01.01.2020 - 30.07.2020

Yegâh Mûsikî Dergisi (Music Index with Full Text, EBSCO), Dergi, Editör, Tolga Karaca, 01.07.2019 - 31.12.2019

Yegâh Mûsikî Dergisi (Music Index with Full Text, EBSCO), Dergi, Editör, Tolga Karaca, 01.01.2019 - 30.06.2019

Yegâh Mûsikî Dergisi (Google Scholar), Dergi, Editör, Tolga Karaca, 30.12.2018 - 30.12.2018

Yegâh Mûsikî Dergisi (Aralık Sayısı) (Art Index (Art Research Database, EBSCO) ), Dergi, Editör, Tolga Karaca, 01.07.2021 - 01.07.2021

Yegâh Mûsikî Dergisi (Haziran Sayısı) (Art Index (Art Research Database, EBSCO) ), Dergi, Editör, Tolga Karaca, 01.01.2021 - 30.06.2021

Yayınlar ve Eserler

MAKALELER

Uluslararası Hakemli Dergilerdeki Makaleler

1   KARACA TOLGA, BAŞ AHMET HAKAN, IŞILDAK CEVAHİR KORHAN, KÖPRÜLÜ GAMZE, (2021). "Türk Müziğinde Yeni Bir Prozodi İnceleme Tekniği Önerisi (Erol Sayan Örneği)", İdil Sanat Ve Dil Dergisi, 10(85), 1275-1289., Doi: 10.7816/idil-10-85-01 (Yayın No: 7271654)

2   KARACA TOLGA,KANAR BORA,DESTEGÜL AZİZ, (2020). "Klasik Türk Müziğinde Nârefte Makamının İncelenmesi", Yegâh Mûsikî Dergisi, 3(1), 42-54. (Yayın No: 6605521)

3   KARACA TOLGA, (2017). "15.Yüzyılda Kullanılmış Olan Bazı Makamların Analizi Ve Bu Makamlardan Oluşturulan Saz Semailerinin Türk Müziği Açısından Değerlendirilmesi", Rast Müzikoloji Dergisi, 5(2), 1634-1654., Doi: 10.12975/rastmd.2017.05.02.000109 (Yayın No: 3859000)

4   KARACA TOLGA,AKDAĞOĞLU TURGAY, (2016). "Vech-İ Arazbar Makamının, Dönemlere Ve Elde Edilen Kaynakçalardan Edinilen Bilgilere Göre İncelenmesi", Rast Müzikoloji Dergisi, 4(3), 1327-1337., Doi: 10.12975/rastmd.2016.04.03.00091 (Yayın No: 2964736)

5   KARACA TOLGA, (2015). "According To The Historical Process On Line Changes Authorities Of Hûzî Makams", Rast Müzikoloji Dergisi, 3(2), 953-968., Doi: 10.12975/rastmd.2015.03.02.00052 (Yayın No: 1726689)


Ulusal Hakemli Dergilerdeki Makaleler


Diğer Dergilerdeki Makaleler

Bildiriler

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında(proceedings) basılan bildiriler :

1   AKDAĞOĞLU TURGAY,KARACA TOLGA (2017). TÜRKÎ HALKLARDA DUTAR VE DUTAR EFSANESİ. III. Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Sempozyumu (ISMS) 10-11 Kasım 2017, Ankara/Türkiye (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:3650389)

2   AKDAĞOĞLU TURGAY,MATYAKUBOV BATIR,KARACA TOLGA (2017). ÖZBEK HALK DESTAN İCRACILIĞI. III. Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Sempozyumu (ISMS) 10-11 Kasım 2017, Ankara/Türkiye (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:3650395)

3   AKDAĞOĞLU TURGAY,KARACA TOLGA (2015). Türk Müziğinde Dörtlü Armoni Uygulamalarında Karşılaşılabilecek Sorunlar Üzerine Bir Çözüm Önerisi. I. Uluslararası Müzik ve Dans Kongresi (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:1586699)


Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler :

kitaplar ve kitap bölümleri

Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplar :

1   Nihâvend Saz Eseri (Türk Müziği Sazları Ve Orkestrası İçin) (2021)., KARACA TOLGA, Sonçağ Akademi &Amp; Kültür Yayınları, Sayfa Sayısı: 57, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 7283237)

2   Bûselik Saz Eseri (Türk Müziği Sazları Ve Orkestrası İçin) (2020)., KARACA TOLGA, Sonçağ Akademi &Amp; Kültür Yayınları, Sayfa Sayısı: 61, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 6605518)

3   Dörtlü Armoni Sistemi İle Ahmed Yesevî Oratoryosu (2015)., KARACA TOLGA, Türkiye Alim Kitapları, Sayfa Sayısı: 180, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 1532570)

Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplardaki Bölümler :

sanatsal faaliyetler

"TOGÜ Jazz Konseri ", Cumhuriyet Üniversitesi Kültür Merkezi 16:30, TÜRKİYE, 2022,

"Dr. Ahmet Hakan BAŞ Eserleri Konseri", TOGÜ Şehit Ömer Halisdemir Konferans Salonu, TÜRKİYE, 2022,

"Meslek Çalgısı Dersi Kapsamında Türk Müziği Konseri", TOGÜ Devlet Konservatuvarı Konser Salonu, TÜRKİYE, 2022,

"Togu Jazz Konseri", TOGÜ Şehit Ömer Halisdemir Konferans Salonu, TÜRKİYE, 2022,

"Meslek Çalgısı Dersi Kapsamında Türk Müziği Konseri", TOGÜ Devlet Konservatuvarı Konser Salonu, TÜRKİYE, 2021,

"Klasik Türk Müziği Koneri "Bestekâr Erol Başara Eserleri"", Şehit Ömer Halisdemir Konferans Salonu, TÜRKİYE, 2021,

"18 Mart Çanakkale Konseri", TOGÜ Devlet Konservatuvarı Konser Salonu, TÜRKİYE, 2021,

"Çarşamba Günü Konserleri (Pop Jazz Konseri)", TOGURESMİ Canlı Yayını, TÜRKİYE, 2021,

"Yıl Sonu Jazz Konseri", Şehit Ömer Halisdemir Konferans Salonu, TÜRKİYE, 2021,

"Hz. Mevlânâ'nın 748. vuslat yıldönümü "Şeb-i Arûs" Konseri", Şehit Ömer Halisdemir Konferans Salonu , TÜRKİYE, 2021,

"Klasik Türk Sanat Müziği Konseri", Şehit Ömer Halisdemir Konferans Salonu, TÜRKİYE, 2021,

"Film ve Dizi Müzikleri Konseri", Şehit Ömer Halisdemir Konferans Salonu, TÜRKİYE, 2021,

"Nihâvend Eserler Konseri", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi,15 Temmuz Kongre ve Kültür Merkezi, Milli İrade salonu., TÜRKİYE, 2021,

"Bestecilik Dersi Kapsamında Türk Müziği Konseri", Şehit Ömer Halisdemir Konferans Salonu, TÜRKİYE, 2021,

"Tasavvuf Müziği Konseri", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ömer Halisdemir Konferans Salonu / Tokat, TÜRKİYE, 2021,

"Yıl Sonu Konseri", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi,15 Temmuz Kongre ve Kültür Merkezi, Milli İrade salonu., TÜRKİYE, 2020,

"Ney ve Piyano Dinletisi", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi,15 Temmuz Kongre ve Kültür Merkezi, Milli İrade salonu., TÜRKİYE, 2020,

"Tasavvuf Müziği Konseri", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi,15 Temmuz Kongre ve Kültür Merkezi, Milli İrade salonu., TÜRKİYE, 2020,

"Saz Eserleri Konseri I", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi,15 Temmuz Kongre ve Kültür Merkezi, Milli İrade salonu., TÜRKİYE, 2020,

"Nostaljik Şarkılar konseri", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi,15 Temmuz Kongre ve Kültür Merkezi, Milli İrade salonu., TÜRKİYE, 2020,

"Saz Eserleri Konseri 2", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi,15 Temmuz Kongre ve Kültür Merkezi, Milli İrade salonu., TÜRKİYE, 2020,

"Kürdilihicâzkâr Saz Semâî Bestesi", Tokat Gaziosmanpaşa Devlet Konservatuvarı Konser Salonu., TÜRKİYE, 2019,

"Çanakkale Şehitlerini Anma Konseri", 15 Temmuz Şehit Ömer Halisdemir Konferans Salonu. Tokat / Merkez, TÜRKİYE, 2019,

"”Saz Eserleri” dinletisi", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Konser Salonu., TÜRKİYE, 2019,

"Ud Dinletisi", TOGÜDK Koner Salonu., TÜRKİYE, 2019,

"Bağlamada Düzenler ve Tavırlar", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Konser Salonu., TÜRKİYE, 2019,

"Türk Müziği Konseri", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Konser Salonu., TÜRKİYE, 2019,

"Tolga Karaca Bora Kanar Saz Eserleri Konseri", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Konser Salonu., TÜRKİYE, 2019,

"Jazz Konseri", Tokat Gaziosmanpaşa Devlet Konservatuvarı Dinleti Salonu, TÜRKİYE, 2019,

"Anadolu Ezgileri Konseri", Gaziosmanpaşa Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Konser salonu., TÜRKİYE, 2018,

"Requem (Koro ve Büyük Orkestra için). 01. Introitus – Kyrie.", Make Music Finale Nota Yazılımı., TÜRKİYE, 2018,

"Tokat Güzel Sanatlar Lisesi ”Vuslata Meftun” Türk Tasavvuf Musikisi Konseri.", 26 Haziran Atatürk Kültür Sarayı. Tokat / Merkez., TÜRKİYE, 2018,

"Orkestra için Nikriz Köçekçe Bestesi.", Make Music Finale Nota Yazılımı., TÜRKİYE, 2018,

"Hicâz Saz Semâî. Türk Sanat Müziği, Türk Halk Müziği ve Batı Müziği sazları için yazılmıştır.", Gaziosmanpaşa Üniveristesi Devlet Konservatuvarı Konser Salonu. Tokat / Merkez., TÜRKİYE, 2018,

"Nihâvend Saz Semâî. Türk Sanat Müziği, Türk Halk Müziği ve Batı Müziği sazları için yazılmıştır.", Gaziosmanpaşa Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Konser Salonu. Tokat / Merkez., TÜRKİYE, 2018,

"Isfahân Saz Semâî Bestesi.", Gaziosmanpaşa Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Konser Salonu. Tokat / Merkez., TÜRKİYE, 2018,

"Hicâz Medhâl Bestesi.", Gaziosmanpaşa Üniversitesi Devlet Knservatuvarı. Tokat / Merkez., TÜRKİYE, 2018,

"Karcığar Köçekçe Türk Halk Müziği Sazları için beste.", Gaziosmanpaşa Üniversitesi Devlet Knservatuvarı. Tokat / Merkez., TÜRKİYE, 2018,

"Bûselik Medhâl Bestesi.", Gaziosmanpaşa Üniversitesi Devlet Konservatuvarı. Tokat / Merkez., TÜRKİYE, 2018,

"Hüseyni Medhal Bestesi.", Gaziosmanpaşa Üniversitesi Devlet Konservatuvarı. Tokat / Merkez., TÜRKİYE, 2018,

"Hûzî Saz Eseri Bestesi.", Gaziosmanpaşa Üniversitesi Devlet Konservatuvarı. Tokat / Merkez., TÜRKİYE, 2018,

"Dügâh Saz Semâisi Bestesi.", Gaziosmanpaşa Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Konser Salonu. Tokat / Merkez., TÜRKİYE, 2018,

"Çargâh Saz Semasi Bestesi ”Çello veya Tanbur solo ve Türk Müziği Orkestrası için”.", Gaziosmanpaşa Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Konser Salonu. Tokat / Merkez., TÜRKİYE, 2018,

"Hüzzâm Sirto Bestesi.", Gaziosmanpaşa Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Konser Salonu. Tokat / Merkez., TÜRKİYE, 2018,

"Hûzî Saz Semâisi Bestesi.", Gaziosmanpaşa Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Konser Salonu. Tokat / Merkez., TÜRKİYE, 2018,

"Nevâ Saz Semaisi Bestesi", Gaziosmanpaşa Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Konser Salonu. Tokat / Merkez., TÜRKİYE, 2018,

"Şedaraban Saz Samaisi Bestesi.", Gaziosmanpaşa Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Konser Salonu. Tokat / Merkez., TÜRKİYE, 2018,

"Râst Saz Semaisi Bestesi", Gaziosmanpaşa Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Konser Salonu. Tokat / Merkez., TÜRKİYE, 2018,

"Tarz-ı Cihân Saz Semaisi Bestesi", Gaziosmanpaşa Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Konser Salonu. Tokat / Merkez., TÜRKİYE, 2018,

"T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğrenimi Genel Müdürlüğü İmam Hatip Okulları ve Anadolu İmam Hatip Liseleri ”Genç Sesler Mûsikî Yarışması”nda Jüri Seçici Kurul Başkanlığı.", Tokat Gaziosmanpaşa Devlet Konservatuvarı Konser Salonu. Tokat / Merkez, TÜRKİYE, 2018,

"T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğrenimi Genel Müdürlüğü İmam Hatip Okulları ve Anadolu İmam Hatip Liseleri ”Genç Sesler Mûsikî Yarışması”nda Jüri Seçici Kurul Başkanlığı.", Gaziosmanpaşa Devlet Konservatuvarı Konser Salonu. Tokat/Merkez, TÜRKİYE, 2018,

"Saz Eserleri Konseri", Gaziosmanpaşa Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Salonu., TÜRKİYE, 2018,

"Lisansüstü İşletme Öğrencileri Sempozyumu Konseri", Tokat Dedeman Oteli Tokat / Merkez., TÜRKİYE, 2018,

"Keman Dinletisi. Piyano eşlik.", Gaziosmanpaşa Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Konser Salonu. Tokat / Merkez, TÜRKİYE, 2018,

"2017-2018 Bahar Şenlikleri Konseri. Bas Gitar İcrası.", Gaziosmanpaşa Üniversitesi Bahar Şenlikleri Konser Alanı. Tokat /Merkez, TÜRKİYE, 2018,

"15 Temmuz Şehitleri Anısına, Yaylı orkestra için beste.", Finale nota yazım programı, TÜRKİYE, 2018,

"Heinrich Isaac ”Innsbruck ich muss dich lassen” adlı eserin 4 çello için düzenlemesi.", Make Music Finale Nota Yazım Programı., TÜRKİYE, 2018,

"Sultanı Yegah Sirto Sadi Işılay Solo Klarnet ve Orkestra için düzenleme.", Make Music Finale Nota Yazılımı., TÜRKİYE, 2018,

"I. Menüet ”Çello Piano” için Beste.", Make Music Finale Nota Yazılımı., TÜRKİYE, 2018,

"Çello Sonat No:1 Bestesi. 1. Adagio, 2. Lento, 3. Adagio, 4.Moderato.", Make Music Finale Nota Yazılımı., TÜRKİYE, 2018,

"Wolfgang Amadeus Mozart ”Eine Kleine Nachtmusik” adlı eserin 4 Çello için düzenlemesi.", Make Music Finale Yazılımı, TÜRKİYE, 2018,

"Johannes Brahms ”Lullaby” adlı eserin yaylılar için düzenlenmesi.", Make Music Finale Nota Yazılımı., TÜRKİYE, 2018,

"”Neşe” adlı Akapella Koro Eseri bestesi. Söz: Mefküre Çakırlar.", Make Music Finale Nota Yazılımı., TÜRKİYE, 2018,

"Orkestra için Hicaz Saz Eseri bestesi.", Make Music Finale Nota Yazılımı., TÜRKİYE, 2018,

"Orkestra için Nihâvend Saz Eseri bestesi.", Make Music Finale Nota Yazılımı., TÜRKİYE, 2018,

"Güz (Yaylı sazlar için Quartet) Beste.", Make Music Finale Nota Yazılımı., TÜRKİYE, 2018,

"Orkestra için Buselik Saz Eseri Bestesi.", Make Music Finale Nota Yazılımı., TÜRKİYE, 2017,

"Zirgûleli Sûznâk Saz Semaisi Bestesi.", Gaziosmanpaşa Üniversitesi Devlet Knservatuvarı. Tokat / Merkez., TÜRKİYE, 2017,

"”Derman” THM çalgıları için beste.", Gaziosmanpaşa Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Konser Salonu. Tokat / Merkez., TÜRKİYE, 2017,

"”Soluk” THM çalgıları için beste.", Gaziosmanpaşa Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Konser Salonu. Tokat / Merkez., TÜRKİYE, 2017,

"Şedarabân Peşrev Bestesi", Gaziosmanpaşa Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Konser Salonu. Tokat / Merkez., TÜRKİYE, 2017,

"Acemkürdi Saz Semaisi Bestesi.", Gaziosmanpaşa Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Konser Salonu. Tokat / Merkez., TÜRKİYE, 2017,

"Bahr-i Nâzik Saz Semaisi Bestesi.", Gaziosmanpaşa Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Konser Salonu. Tokat / Merkez., TÜRKİYE, 2017,

"Isfâhân Peşrev Bestesi.", Gaziosmanpaşa Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Konser Salonu. Tokat / Merkez., TÜRKİYE, 2017,

"Rûy-i Irâk Saz Semâisi Bestesi.", Gaziosmanpaşa Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Konser Salonu. Tokat / Merkez., TÜRKİYE, 2017,

"2. Senfoni Bestesi. Bölümler: 1. Allegro 2. Moderato 3. Allegro 4. Andantino Mosso", Finale Nota Yazım Programı, TÜRKİYE, 2017,

"Tokat Geleneksel El Sanatları Moda günleri Türkü Bayramı Kapsamında Tokat Türküleri Panelisti.", Gaziosmanpaşa Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Konser Salonu. Merkez / Tokat., TÜRKİYE, 2017,

"Gaziosmanpaşa Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Kutlu Doğum Haftası ”Mevlid-i Şerif Konseri”", Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ömer Halisdemir Konferans Salonu. Merkez / Tokat., TÜRKİYE, 2017,

"Öğrenci Etkinlikleri ”Saz Eserleri Dinletisi” Hazırlık ve Çello icrası.", Gaziosmanpaşa Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Konser Salonu. Merkez / Tokat., TÜRKİYE, 2017,

"Türkiye’de Din ve Müzik", Gaziosmanpaşa Üniversitesi Şehit Ömer Halisdemir Konferans Salonu, TÜRKİYE, 2017,

"”Mızrap ile Yay”", Gaziosmanpaşa Devlet Konservatuvarı Konser Salonu, TÜRKİYE, 2017,

"Seyr-i Nâtık Atölye Çalışması (Workshop)", Gaziosmanpaşa Devlet Konservatuvarı Konser Salonu, TÜRKİYE, 2017,

"Tanbûrî Cemil Bey Atölye Çalışması (Workshop)", Gaziosmanpaşa Devlet Konservatuvarı Konser Salonu, TÜRKİYE, 2017,

"Doktora öncesi ve sonrası asgari şartların sağlaması ile ilgili dosyalar DvD içerisinde sunulmuştur.", TOKAT, TÜRKİYE, 2016,

"Kürdi medhâl Bestesi", Gaziosmanpaşa Üniversitesi Devlet Konservatuvarı. Tokat / Merkez., TÜRKİYE, 2016,

"Tokat İçin Çal Projesinde Bas gitar ve Çello icracılığı. Erişim Linki: https://www.youtube.com/watch?v=bRCLBd82fl8", Tokat Gıjgıj Tepesi. Merkez / Tokat., TÜRKİYE, 2016,

"Seyr-i Nâtık Bestesi", Gaziosmanpaşa Üniveristesi Devlet Konservatuvarı Stüdyo Kaydı, TÜRKİYE, 2016,

"Öğrenci Etkinlikleri ”Türk Halk Müziği Konseri”", Devlet Konservatuvarı Konser Salonu., TÜRKİYE, 2016,

"Kutlu Doğum Haftası Tasavvuf Mûsikîsi Konseri", Gaziosmanpaşa Konferans Salonu., TÜRKİYE, 2016,

""TST Trio" dinletisi.", Devlet Konservatuvarı Konser Salonu., TÜRKİYE, 2016,

"Palyatif Bakım Farkındalık Haftası “Şifa Müzikleri” Konseri", Devlet Konservatuvarı Konser Salonu., TÜRKİYE, 2016,

"AB projeleri kapsamında THM dinletisi", Devlet Konservatuvarı Konser Salonu., TÜRKİYE, 2016,

"Palyatif Bakım Farkındalık Haftası THM Dinletisi", Devlet Konservatuvarı Konser Salonu., TÜRKİYE, 2016,

"Öğrenci Etkinlikleri "Saz Eserleri Dinletisi".", Devlet Konservatuvarı Konser Salonu., TÜRKİYE, 2016,

"Uluslararası Bozok Sempozyumu Tasavvuf Mûsikîsi Konseri", Yozgat Belediyesi Büyük Sinema Konser Salonu., TÜRKİYE, 2016,

"Öğrenci Etkinlikleri (Tanbur Dinletisi)", Devlet Konservatuvarı Konser Salonu., TÜRKİYE, 2016,

"”Hüzünlü Türküler” konseri. Bas gitar icrası.", Devlet Konservatuvarı Konser Salonu., TÜRKİYE, 2015,

"”Tokat Güzel Sanatlar Lisesi İncesaz Şarkıları Türk Müziği Konseri”", 26 Haziran Atatürk Kültür Sarayı, TÜRKİYE, 2015,

"”Danişmentliler Sempozyumu Müzik Dinletisi”", Devlet Konservatuvarı Sergi Salonu., TÜRKİYE, 2015,

"Heinrich Isaac ”Gurbet Madrigal”adlı eserde yaylılar için uyarlama.", Make Music Finale Nota Yazılımı., TÜRKİYE, 2015,

"Gaziosmanpaşa Üniversitesi Konferans ve Tasavvuf Mûsikîsi Konseri", Taşlıçiftlik yerleşkesi Konferans Salonu. Tokat / Merkez., TÜRKİYE, 2015,

"Gaziosmanpaşa Üniversitesi ”Türk Halk Müziği Konseri” Bas Gitar icrası.", Gaziosmanpaşa Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Konser Salonu. Merkez / Tokat., TÜRKİYE, 2015,

""Bestekâr Avni Anıl’ı Anma Konseri"", Devlet Konservatuvarı Konser Salonu., TÜRKİYE, 2015,

""Türk Müziği Konseri"", Devlet Konservatuvarı Konser Salonu., TÜRKİYE, 2015,

""Türk Müziği Konseri"", Devlet Konservatuvarı Salonu, TÜRKİYE, 2015,

""Türküler Sevdamız"", Devlet Konservatuvarı Konser Salonu., TÜRKİYE, 2015,

"Tarım Öğretiminin 169. yılı kutlama programı", GOÜ Konferans salonu, TÜRKİYE, 2015,

""Kabak Kemane Dinletisi"", Devlet Konservatuvarı Konser Salonu, TÜRKİYE, 2015,

"Gaziosmanpaşa Üniversitesi ”Müzik Dinletisi” piyano icrası.", Gaziosmanpaşa Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Yeşilırmak Konferans Salonu. Merkez / Tokat., TÜRKİYE, 2014,

"Gaziosmanpaşa Üniversitesi ”Saadettin Kaynak ve Selahattin Pınarı Anma Konseri” çello icrası.", Gaziosmanpaşa Üniversitesi Konferans Salonu. Merkez / Tokat., TÜRKİYE, 2014,

"Gaziosmanpaşa Üniversitesi Mevlânâ’yı anma konseri. çello icrası.", Gaziosmanpaşa Üniversitesi Konferans Salonu. Merkez / Tokat., TÜRKİYE, 2014,

"Marlen Adamadze ”Lale ve Mirian” adlı eserin orkestra için düzenlemesi.", Make Music Finale Nota Yazılımı., TÜRKİYE, 2014,

"Gaziosmanpaşa Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Muharrem Mersiyeleri Konseri. Çello icrası", Gaziosmanpaşa Üniversitesi Konferans Salonu. Merkez / Tokat., TÜRKİYE, 2014,

"Tokat Tarihi ve Kültürü Sempozyumu Konseri. Çello icrası.", Gaziosmanpaşa Üniversitesi Konferans Salonu. Merkez / Tokat., TÜRKİYE, 2014,

"V. Ulusal Polimer Bilim ve Teknoloji Kongresi Konseri. Çello İcrası.", Gaziosmanpaşa Üniversitesi Konferans Salonu. Merkez / Tokat., TÜRKİYE, 2014,

"Marlen Adamadze ”Vokalize Tulip” adlı eserin orkestra için düzenlemesi. 1. Erişim Linki: https://www.youtube.com/watch?v=-K4fKd7NPbw 2. Erişim Linki: https://www.youtube.com/watch?v=bdfnTyyVXd0", Make Music Finale Nota Yazılımı., TÜRKİYE, 2014,

"Gaziosmanpaşa Üniversitesi İlahiyat Fakültesi tarafınddan hazırlanan Kutlu doğum haftası ”tasavvuf Müziği Konseri” çello icrası.", Gaziosmanpaşa Üniversitesi Konferans Salonu. Merkez / Tokat., TÜRKİYE, 2014,

"Marlen Adamadze ”Kayra” adlı eserin orkestra için düzenlemesi.", Make Music Finale Nota Yazılımı., TÜRKİYE, 2014,

"Gaziosmanpaşa Üniversitesi 18 Mart Çanakkale Şehitlerini Anma ”Konseri” Çello icrası.", Gaziosmanpaşa Üniversitesi Konferans Salonu. Merkez / Tokat., TÜRKİYE, 2014,

"Çanakkale Türküsü Yaylı Düzenleme.", Make Music Finale Nota Yazılımı., TÜRKİYE, 2014,

"Edvard Grieg ”Folkevise op38 No:2” adlı eserde yaylı uyarlama. Erişim Linki: http://imslp.org/wiki/Lyric_Pieces2C_Op.38_(Grieg2C_Edvard)", Make Music Finale Nota Yazılımı., TÜRKİYE, 2014,

"Aşık Veysel ”Uzun İnce Bir Yoldayım” adlı eserin orkestra düzenlemesi.", Make Music Finale Nota Yazılımı., TÜRKİYE, 2013,

"Gaziosmanpaşa Üniversitesi Mevlânâ’yı Anma Programında İlahiyat Fakültesi ve Devlet Konservatuvarı tarafından hazırlanan ”Tasavvuf Müziği Konseri” çello icrası.", Gaziosmanpaşa Üniversitesi Konferans Salonu. Merkez / Tokat., TÜRKİYE, 2013,

"Johan Sebastian Bach/Charles Gounod ”Ave Maria”adlı eserinin Flüt solo ve yaylı sazlar için düzenlemesi. Erişim Linki: http://imslp.org/wiki/Ave_Maria_(Gounod2C_Charles)", Make Music Finale Nota Yazılımı., TÜRKİYE, 2013,

"Johann Sebastian Bach / Charles Gounod’un ”Ave Maria” adlı eserinin Piyano ve Çello için düzenlemesi.Music Finale Nota Yazılımı. Erişim Linki: http://imslp.org/wiki/Ave_Maria_(Gounod2C_Charles)", Music Finale Nota Yazılımı., TÜRKİYE, 2013,

"Gaziosmanpaşa Üniversitesi Türk Halk Müziği Topluluğu ”Anadolu Ezgileri Konseri” Bas Gitar İcrası.", Gaziosmanpaşa Üniversitesi Konferans Salonu. Merkez / Tokat., TÜRKİYE, 2013,

"Marlen Adamadze ”Chihuahua Vals” adlı eserin orkestra için düzenlemesi.", Make Music Finale Nota Yazılımı., TÜRKİYE, 2013,

"Marlen Adamadze ”Ceylan Vals” adlı eserin orkestra için düzenlemesi.", Make Music Finale Nota Yazılımı., TÜRKİYE, 2013,

"Gaziosmanpaşa Üniversitesi ”Türk Halk Müziği Konseri” Bas Gitar icrası.", Gaziosmanpaşa Üniversitesi Konferans Salonu. Merkez / Tokat., TÜRKİYE, 2013,

"Gaziosmanpaşa Üniveristesi Öğretim Elemanları Saz Eserleri Dinletisi", Cumhuriyet Üniversitesi Kültür Merkezi. Sivas / Merkez., TÜRKİYE, 2013,

"Edvard Grieg ”Geistliches Lied” adlı eserin Kontrabas solo ve piyano için uyarlaması.", Make Music Finale Nota Yazılımı., TÜRKİYE, 2013,

"Edvard Grieg ”Naar mit Oje-Religious Song” adlı eserin Yaylı sazlar için düzenlemesi.", Make Music Finale Nota Yazılımı., TÜRKİYE, 2013,

"Ludwig Van Beethoven ”Sonata Quasi Una Fantasia op.27 No:2 ayışığı Sonatı” adlı eserin çello solo ve piyano için düzenlemesi.", Make Music Finale Nota Yazılımı., TÜRKİYE, 2013,

"Ludwig Van Beethoven ”Sonata Quasi Una Fantasia op.27 No:2 ayışığı Sonatı” adlı eserin Kontrabas solo ve piyano için düzenlemesi.", Make Music Finale Nota Yazılımı., TÜRKİYE, 2013,

"Marlen Adamadze ”Merhaba” adlı eserin orkestra için düzenlemesi.", Make Music Finale Nota Yazılımı., TÜRKİYE, 2013,

"Marlen Adamadze ”Carci Balançivadze” adlı eserin orkestra için düzenlemesi. Erişim Linki: https://www.youtube.com/watch?v=FYAV_Altkyw", Make Music Finale Nota Yazılımı., TÜRKİYE, 2013,

"Marlen Adamadze ”Santa Lucia” adlı eserin orkestra için düzenlemesi. 1. Erişim Linki: https://www.youtube.com/watch?v=QYd-wBviniI 2. Erişim Linki: http://yuo.cam/video/santa-lucia-for-pavarotti-composer-marlen-adamadze-2013/QYd-wBviniI 3. Erişim Linki: http://viyoutube.com/video/QYd-wBviniI/santa20lucia20for20pavarotti20composer20marlen20adamadze202013", Make Music Finale Nota Yazılımı., TÜRKİYE, 2013,

"Johan Sebastian Bach ” Bwv Anh 114-Ana Magdelena” adlı eserin Kontrabas solo ve Piyano düzenlemesi.", Make Music Finale Nota Yazılımı., TÜRKİYE, 2013,

"Marlen Adamadze ”Anadolu Dans” adlı eserin orkestra için düzenlemesi ve icrası. 1.Erişim Linki: https://www.youtube.com/watch?v=CDzPFhjERJw 2.Erişim Linki: http://yuo.cam/video/anadolu-dans-marlen-adamadze-compositor-live-concert/CDzPFhjERJw 3.Erişim Linki: http://viyoutube.com/video/CDzPFhjERJw/anadolu20dans-20marlen20adamadze-compositor-live20concert", Make Music Finale Nota Yazılımı., TÜRKİYE, 2013,

"Gaziosmanpaşa Üniversitesi Kutlu doğum haftası ”tasavvuf Müziği Konseri” çello icrası.", Gaziosmanpaşa Üniversitesi Konferans Salonu Merkez / Tokat., TÜRKİYE, 2013,

"Gaziosmanpaşa Üniversitesi İlahiyat Fakültesi tarafınddan hazırlanan Kutlu doğum haftası ”tasavvuf Müziği Konseri” çello icrası.", Gaziosmanpaşa Üniversitesi Konferans Salonu, TÜRKİYE, 2013,

"Marlen Adamadze ”Karadeniz” adlı eserin orkestra için düzenlemesi.", Make Music Finale Nota Yazılımı., TÜRKİYE, 2013,

"Marlen Adamadze ”Batumi” adlı eserin orkestra için düzenlemesi.", Make Music Finale Nota Yazılımı., TÜRKİYE, 2013,

"Marlen Adamadze ”Lale” adlı eserin orkestra için düzenlemesi.", Make Music Finale Nota Yazılımı., TÜRKİYE, 2013,

"Aşık Veysel ”Uzun Ince Bir Yoldayım” Flute solo ve yaylı sazlar için düzenleme.", Make Music Finale Nota Yazılımı., TÜRKİYE, 2013,

"1. Senfoni Bestesi ”Barbaros Senfonisi” Bölümler: 1.Andante (04.25 dk), 2. Moderato (05.45 dk), 3. Andantino (06.29 dk), 4.Moderato (06.02dk).", Make Music Finale Nota Yazılımı., TÜRKİYE, 2013,

"Sadi Işılaydan alınma ”Sultan-ı Yegah Sirto” adlı eserin yaylı orkestra düzenlemesi.", Make Music Finale Nota Yazılımı., TÜRKİYE, 2013,

"”Yemen Türküsü” Flüt solo ve Yaylı orkestra düzenleme", Make Music Finale Nota Yazılımı., TÜRKİYE, 2013,

"Marlen Adamadze ”Romantic Vals” adlı eserin orkestra için düzenlemesi.", Make Music Finale Nota Yazılımı., TÜRKİYE, 2013,

"Prof. Dr. Marlen Adamazdze ”Elazığ Spor Marşı” adlı eserinin orkestra düzenlemesi. 1. Erişim Linki: https://www.youtube.com/watch?v=ZAwqBVhqtik 2. Erişim Linki: http://viyoutube.com/video/ZAwqBVhqtik/elazC4B1C49Fspor20tC3BCrk20marC59FC4B1-elazC4B1spor20turkuli20marshi-music:marlen20adamadze-2012 3. Erişim Linki: http://viyoutube.com/video/ZAwqBVhqtik/elazC4B1C49Fspor20tC3BCrk20marC59FC4B1-elazC4B1spor20turkuli20marshi-music:marlen20adamadze-2012", Prof. Dr. Marlen Adamazdze ”” adlı eserinin orkestra düzenlemesi. Make Music Finale Nota Yazılımı., TÜRKİYE, 2012,

"William Lloyd Weber Air Varie Solo Çello-Piyano düzenleme", Make Musik Finale Nota Yazılımı., TÜRKİYE, 2012,

"Marlen Adamadze ”Elveda Aşkım” adlı esere Orkestra düzenleme.", Finale nota yazım programı., TÜRKİYE, 2012,

"Tokat Sempozyumunda verilen konserde çello icrası.", Gaziosmanpaşa Üniversitesi Konferans Salonu. Merkez / Tokat., TÜRKİYE, 2012,

"Marlen Adamazdze ”Ave Maria” adlı eserinin orkestra düzenlemesi. 1. Erişim Linki: http://yuo.cam/video/ave-maria-musicmarlen-adamadze/7ACYvGVhWlk 2. Erişim Linki: https://www.youtube.com/watch?v=7ACYvGVhWlk 3. Erişim Linki: https://www.youtube.com/watch?v=gWHxg102TtI 4. Erişim Linki: http://viyoutube.com/video/7ACYvGVhWlk/ave20maria20music:marlen20adamadze", Make Music Finale Nota Yazılımı., TÜRKİYE, 2012,

"İncesaz Türküler Konseri Çello ve Bas Gitar İcrâsı.", 26 Haziran Atatürk Kültür Sarayı., TÜRKİYE, 2012,

"Prof. Dr. Marlen Adamazdze ”Tarantella” adlı eserinin orkestra düzenlemesi. 1. Erişim Linki: https://www.youtube.com/watch?v=KjMU1CgHy-k 2. Erişim Kinki: http://yuo.cam/video/tarantella-compositorprofessor-marlen-adamadze-for-selen-adamadze/KjMU1CgHy-k 3. Erişim Kinki: http://viyoutube.com/video/KjMU1CgHy-k/tarantella-compositor:professor20marlen20adamadze20(for20selen20adamadze)", Make Music Finale Nota Yazılımı., TÜRKİYE, 2012,

"Prof. Dr. Marlen Adamazdze ”Elveda Elazığ” adlı eserinin Yaylı orkestra düzenlemesi.", Make Music Finale Nota Yazılımı., TÜRKİYE, 2012,

"Prof. Dr. Marlen Adamazdze ”Ninni” adlı eserinin orkestra düzenlemesi. 1. Erişim Linki: https://www.youtube.com/watch?v=Kvls89p35ac 2. Erişim Linki: http://yuo.cam/video/lale-adamadze-ninni-composermarlen-adamadze-07112012-erzurum-fest/Kvls89p35ac 3. Erişim Linki: http://viyoutube.com/video/Kvls89p35ac/lale20adamadze-ninni-composer:marlen20adamadze-07.11.2012-erzurum20fest.", Make Music Finale Nota Yazılımı., TÜRKİYE, 2012,

"18th international Biomedical Science And Technology Symposiumda verilen konserde çello icrası.", Gaziosmanpaşa Üniversitesi Konferans Salonu. Merkez / Tokat., TÜRKİYE, 2012,

"2012.09.06 Kromatografi Kongresinde verilen Konserde Çello icrası.", Gaziosmanpaşa Üniversitesi Konferans Salonu Merkez / Tokat., TÜRKİYE, 2012,

"Prof. Dr. Marlen Adamazdze ”Nostalji Vals” adlı eserinin orkestra düzenlemesi.", Make Music Finale Nota Yazılımı., TÜRKİYE, 2012,

"Prof. Dr. Marlen Adamazdze ”Hayatıma” adlı eserin orkestra düzenlemesi.", Make Music Finale Nota Yazılımı., TÜRKİYE, 2012,

"Prof. Dr. Marlen Adamazdze ”Bir Yudum Su” adlı eserinin orkestra düzenlemesi. Make Music Finale Nota Yazılımı.Giresun Üniversitesi Rektörlük Konferans Salonunda Sevgililer gününe özel verilen Konserde Orkestra düzenlemesi. 1. Erişim Linki: https://www.youtube.com/watch?v=Chs03TPJpGw 2. Erişim Linki: http://yuo.cam/video/selen-adamadze-arab-vals-music-marlen-adamadze-bir-yudum-su-dancer-aynura-aliyeva-14022014/Chs03TPJpGw 3. Erişim Linki: http://yuo.cam/video/arab-vals-compositor-prof-dr-marlen-adamadze-prof-dr-attara/qQg7gFVjSX4 4. Erişim Linki: http://viyoutube.com/video/3cKxGqq8YoE/grC3BC20sevgililer20gC3BCnC3BCnC3BCne20C3B6zel20konser", Make Music Finale Nota Yazılımı., TÜRKİYE, 2012,

"Gaziosmanpaşa Üniversitesi Devlet Konservatuvarı ”Türk Müziği” Konseri Çello icrası.", 26 Haziran Atatürk Kültür Sarayı. Merkez / Tokat., TÜRKİYE, 2012,

"Gaziosmanpaşa Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tasavvuf Müziği Konseri Çello icrası", Gaziosmanpaşa Üniversitesi Konferans Salonu, TÜRKİYE, 2012,

"Prof. Dr. Marlen Adamazdze ”Beyaz Erguvan” adlı eserinin orkestra düzenlemesi. 1.Erişim Linki: http://viyoutube.com/video/HqYRDLwBmN4/beyaz20erguvan-belaya20sireny-music:marlen20adamadze 2. Erişim Linki: http://yuo.cam/video/beyaz-erguvan-belaya-sireny-musicmarlen-adamadze/HqYRDLwBmN4 3.Erişim Linki: https://www.youtube.com/watch?v=HqYRDLwBmN4", Make Music Finale Nota Yazılımı., TÜRKİYE, 2012,

"Kültür ve Turizm Bakanlığı Elazığı Devlet Klasik Türk Müziği Korosu ve Fırat Üniversitesi Devlet Konservatuvarı işbirliği ile verilen ”Türkülerde Buluşalım adlı Konserde ” Bugün Yasta Gördüm” adlı eserinin orkestra düzenlemesi.", Make Music Finale Nota Yazılımı., TÜRKİYE, 2012,

"Prof. Dr. Marlen Adamazdze ”Pony Dans” adlı eserinin orkestra düzenlemesi. Erişim Linki: http://viyoutube.com/video/TkZmnqJy3uM/pony20galop-music:marlen20adamadze-pony20music-poni20mC3BCziC49Fi-arange-tolga20karaca", Make Music Finale Nota Yazılımı., TÜRKİYE, 2012,

"Prof. Dr. Marlen Adamazdze ”Çok Üzgünüm” adlı eserinin orkestra düzenlemesi. 1. Erişim Linki: http://mp3gogoyoutube.com/play/C3A7ok-C3BCzgC3BCnC3BCm-oC3A7in-sojaleyu-so-sorry-marlen-adamadze-composer/o9fZiforLps.html 2. Erişim Linki: https://www.youtube.com/watch?v=48SaW1RT3rA 3. Erişim Linki: https://www.youtube.com/watch?v=o9fZiforLps", Make Music Finale Nota Yazılımı., TÜRKİYE, 2012,

"Prof. Dr. Marlen Adamazdze ”Tango” adlı eserinin orkestra düzenlemesi. Erişim Linki: https://www.youtube.com/watch?v=i0TN8D2KsqMt=30s", Make Music Finale Nota Yazılımı., TÜRKİYE, 2012,

"Prof. Dr. Marlen Adamazdze ”İlk Aşk” adlı eserinin orkestra düzenlemesi. 1. Erişim Linki: http://jestwon.info/watch?v=Tpxlh5BRL4k 2. Erişim Linki: https://www.youtube.com/watch?v=ojN937REjms", Make Music Finale Nota Yazılımı., TÜRKİYE, 2012,

"Varenka Tsereteli adlı bestecinin ”Suliko” adlı eserinin orkestra düzenlemesi. Erişim linki: http://imslp.org/wiki/Suliko_(Tsereteli2C_Varenka)", Make Music Finale Yazılımı., TÜRKİYE, 2011,

"Varenka Tsereteli adlı bestecinin ”Suliko” adlı eserinin Piano için düzenlemesi.", Make Music Finale yazılımı., TÜRKİYE, 2011,

"Johann Sebastian Bach / Charles Gounod’un ”Ave Maria” adlı eserinin yaylı sazlar ve solo Keman için düzenlemesi.", Make Music Finale Nota Yazılımı., TÜRKİYE, 2011,

"Thomaso Albinoni’nin Adagio adlı eserinin orjinal Re minör tonundan Sol Minör tonun transpozesi ve Yaylılara tekrar yazılması.", Make Music Finale Programı., TÜRKİYE, 2011,

"Ludwig Van Beethoven’in Ayışığı sonatı için Yaylı Quartet düzenlemesi. 1. Erişim linki:https://www.youtube.com/watch?v=PoWxDwOh0Pc http://imslp.org/wiki/Piano_Sonata_No.142C_Op.27_No.2_(Beethoven2C_Ludwig_van)tabArrTrans 2. Erişim linki: https://www.youtube.com/watch?v=PoWxDwOh0Pc 3. Erişim Linki: https://www.youtube.com/watch?v=hfzkRif6fwc", Make Music Finale Yazılımı., TÜRKİYE, 2011,

"Karl Jenkins’in ”Palladio” adlı eseri için yaylı sazlar düzenlemesi.", Make Music Finale yazılımı., TÜRKİYE, 2011,

"Celal Andel ”Mazi Kalbimde Bir Yaradır” Adlı eserin Yaylı orkestra için düzenlemesi.", Make Music Finale Nota Yazılımı., TÜRKİYE, 2011,

"Anonim ”Manastırın Ortasında” yaylı quartet ve vokal için düzenleme.", Make Music Finale Nota Yazılımı., TÜRKİYE, 2011,

"Anonim Balkan Türküsü ”Ederlezi” adlı eserin Yaylılar ve solo duduk ve vokal için düzenlemesi.", Make Music Finale Nota Yazılımı., TÜRKİYE, 2011,

"Mehveş Dolay ”Kaçsam Bırakıp Senden Uzak” Yaylı orkestra ve solo vokal için düzenleme.", Make Music Finale Nota Yazılımı., TÜRKİYE, 2011,

"Wolfgang Amadeus Mozart ”III. Rondo: Alla Turca” adlı eseri için Yaylı düzenleme. 1. Erişim Linki: http://imslp.org/wiki/Piano_Sonata_No.11_in_A_major2C_K.3312F300i_(Mozart2C_Wolfgang_Amadeus) 2. Erişim Linki: https://www.youtube.com/watch?v=pXKyJNTTBcM 3. Erişim Linki: https://www.youtube.com/watch?v=mPHh3pZwufg", Make Music Finale Yazılımı, TÜRKİYE, 2011,

"Johann Sebastian Bach ”Ich stehe mit einem fuß im grabe” adlı eseri için yaylı sazlar düzenleme. Erişim Linki: http://imslp.org/wiki/Ich_steh_mit_einem_FuC39F_im_Grabe2C_BWV_156_(Bach2C_Johann_Sebastian)", Make Music Finale Yazılımı., TÜRKİYE, 2011,

"Neveser Kökdeş ”Güldalında Öten Bülbül Olsam” Yaylı sazlar için düzenleme.", Make Music Finale Yazılımı., TÜRKİYE, 2011,

"Cengiz Onural ”Üsküp Sevda Şarkısı” yaylı sazlar için düzenleme.", Make Music Finale yazılımı., TÜRKİYE, 2011,

"Kaptanzade Ali Rıza Bey ”Denizde Akşam” Yaylı ve Türk Müziği Sazları için düzenleme.", Make Music Finale Yazılımı., TÜRKİYE, 2011,

"Ludwig van Beethoven ”Symphony No.5, Op.67” adlı eserinin Yaylı uyarlaması. 1. Erişim Linki: http://imslp.org/wiki/Symphony_No.52C_Op.67_(Beethoven2C_Ludwig_van) 2. Erişim Linki: https://www.youtube.com/watch?v=6eMSeT1mX-I", Make Music Finale Yazılımı., TÜRKİYE, 2011,

"Sadi Işılay ”Sultan-ı Yegah Sirto” adlı eserin büyük orkestra düzenlemesi.", Make Music Finale Yazılımı, TÜRKİYE, 2011,

"Kevser Hanım ”Nihavend Longa” adlı eseri için Solo Keman ve Yaylı orkestra düzenleme.", Make Music Finale Yazılımı., TÜRKİYE, 2011,

"Vittorio Monti ”Czardas” Yaylı quartet için düzenleme 1. Erişim Linki: http://imslp.org/wiki/CsC3A1rdC3A1s_(Monti2C_Vittorio) 2. Erişim Linki:https://www.youtube.com/watch?v=IprXZ8Q0tbM", Make Musik Finale yazılımı, TÜRKİYE, 2011,

"William Henry Monk’un ”Abide With Me” adlı eserinin Solo Keman ve Yalı sazlar için düzenlenmesi. 1.Erişim Linki: http://imslp.org/wiki/Abide_with_Me_(Monk2C_William_Henry) 2.Erişim Linki: https://www.youtube.com/watch?v=MADQx7LKfRs", Make Music Finale Nota Yazılımı, TÜRKİYE, 2011,

"Anonim ”Bülbülüm Altın Kafeste” türküsünün Nevit Kodallı tarafından koro için düzenlenen eserinin Yaylı sazlar için aranjesi.", Make Music Finale Yazılımı., TÜRKİYE, 2011,

"Fırat Üniversitesi Devlet Konservatuvarı ”Tasavvuf Mûsikîsi Konseri ve Semâ Topluluğu” adlı gösteride tonmaysterlik görevi.", Fırat Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi / Elazığ, TÜRKİYE, 2011,

"Fırat Üniversitesi Devlet Konservatuvarı 2010-2011 Yılı Mezuniyet Konseri.", Fırat Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi / Elazığ., TÜRKİYE, 2011,

"Fırat Üniversitesi Türk Halk Müziği Topluluğu ”Gençlik Konseri“.", Fırat Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi / Elazığ., TÜRKİYE, 2011,

"FIRAT UNIVERSITY ”IATS’xx11”. 6th International Advanced Technologies Symposyum Konseri.", Fırat Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi / Elazığ., TÜRKİYE, 2011,

"Ahmed Yesevî Hatırasına 18. Uluslararası Hazar Şiir Akşamları ”Hoşgörü Senfonisi” Hazırlama, orkeastra uyarlama ve Şeflik. Erişim Linki: https://www.youtube.com/watch?v=1P3Oa_yaznk", Atatürk Kültür Merkezi / ELAZIĞ., TÜRKİYE, 2010,

"Ahmed Yesevî Oratoryosu Çokseslindirme ve düzenleme", Yüksek Lisans Tezi için yapılmış olan çalışma., TÜRKİYE, 2010,

"Fırat Üniversitesi Devlet Konservatuvarı”VUSLAT“Tasavvuf Konseri ve Mevlevi Ayini.", Fırat Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi Konser Salonu / Elazığ., TÜRKİYE, 2010,

"Fırat Üniversitesi 2010-2011 Eğitim öğretim yılı açılış töreni konseri.", Fırat Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi / Elazığ., TÜRKİYE, 2010,

"Fırat Üniversitesi 6.Bahar Şenliği Açılış Konseri.", Fırat Üniversitesi Üniversite Evi önü Şenlik alanı / Elazığ., TÜRKİYE, 2010,

"Fırat Üniversitesi Devlet Konservatuvarı”Müziklerin Buluşmasıi“ tekrarı.", Cemal Reşit Rey Konser Salonu / İstanbul., TÜRKİYE, 2010,

"Fırat Üniversitesi Devlet Konservatuvarı”Müziklerin Buluşması“ tekrarı.", Kartal Bülent Ecevit Kültür Merkezi / İstanbul., TÜRKİYE, 2010,

"Fırat Üniversitesi Devlet Konservatuvarı ”Müziklerin Buluşmasıi“ tekrarı.", Fırat Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi / Elazığ., TÜRKİYE, 2010,

"Alaeddin Yavaşça Senfonisi (Yaylı ve orkestrasyon uyarlama).", Fırat Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi / Elazığ., TÜRKİYE, 2010,

"Fırat Üniversitesi Müzik Kulübü bünyesinde Rock Kulübü öğrencileriyle verilen ”Rock Konseri”", Fırat Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi / Elazığ., TÜRKİYE, 2010,

"Devlet Konservatuvarı ”DOSTLAR SENİ UNUTMADI” Aşık Veysel Konseri ve Multivizyon Gösterimi ve Jenerik Müziği Bestesi.", Fırat Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi / Elazığ., TÜRKİYE, 2010,

"Manas Yayıncılık Elazığ Musiki Konservatuvarı Derneği Doğumunun 80.Yılında Şair ”Niyazi YILDIRIM GENÇOSMANOĞLU” Dinletisi.", Öğretmenevi Konser Salonu / Elazığ., TÜRKİYE, 2010,

"Gürcistan Acara Özerk Cumhuriyeti Eğitim Kültür ve Spor Bakanlığı Uluslararası Tinsel ve Folklorik Müzik Festivali.", Tiflis Tiyatro ve Konser Salonu. BATUM / GÜRCİSTAN., TÜRKİYE, 2009,

"Gürcistan Acara Özerk Cumhuriyeti Eğitim Kültür ve Spor Bakanlığı Uluslararası Tinsel ve Folklorik Müzik Festivali", Batum Üniversitesi İliya Çavıçavadze Konservatuvarı Konser Salonu. BATUM / GÜRCİSTAN., GÜRCİSTAN, 2009,

"Piyano için 1. Sonatino bestesi.", Make music Finale yazılımı., TÜRKİYE, 2009,

"Fırat Üniversitesi Devlet Konservatuvarı”Müziklerin Buluşması“.", Fırat Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi / Elazığ., TÜRKİYE, 2009,

"T.R.T. GAP TELEVİZYONU ”TÜRKÜ ŞÖLENİ” CANLI YAYIN PROGRAMI Bas Gitar icrası.", TRT stüdyosu / Diyarbayır., TÜRKİYE, 2009,

"16-18 Nisan Fırat Film Festivali Haftası etkinlikeri ”Şan Konseri” 09:00-12:00 bireysel solo dinleti.", Fırat Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi Konferans Salonu / Elazığ., TÜRKİYE, 2009,

"Fırat Üniversitesi Devlet Konservatuvarı ve 8. Kolordu Bando Komutanlığı ”18 Mart Şehitleri anma Konseri”.", Fırat Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi Konferasns Salonu / Elazığ., TÜRKİYE, 2009,

"Fırat Üniversitesi Devlet Konservatuvarı”Şan Konseri“", Fırat Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi / Elazığ., TÜRKİYE, 2008,

"IV. Ulusal Analitik Kimya Kongresi kapsamında verilen Caz ve Türk Müziği", Fırat Üniversitesi Pembe Köşk / Elazığ., TÜRKİYE, 2008,

"Hazar Aria. Mezzo Soprano için Arya Bestesi.", Make Music Finale programı ile nota çıktısı., TÜRKİYE, 2008,

"Fırat Üniveristesi 2008-2009 öğretim yılı açılış Konseri", Fırat Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi Konser Salonu / Elazığ., TÜRKİYE, 2008,

"Ölümünün 30. Yılında Fethi Gemuhluoğlu", Devlet Korosu Konser Salonu/Elazığ., TÜRKİYE, 2008,

"Fırat Üniveritesi Müzik Kulübü bünyesinde öğrencilerle Kulüp yararına verilen ”Rock Konseri”", Fırat Üniveritesi Atatürk Kültür Merkezi / Elazığ., TÜRKİYE, 2008,

"Gülnihal için orkestra düzenlemesi.", Makemusik Finale programında yazılmış ve seslendirilmiştir. Düzenlemenin linki: http://imslp.org/wiki/GC3BClnihal_(Hammamizade2C_C4B0smail_Dede_Efendi), TÜRKİYE, 2007,

"Üniversitelerarası İşbirliği Programı (ÜNİP) 7.Toplantısı Çerçevesinde Gelen Konuklara Verilen Yaylı Sazlar ve Caz Konseri", Fırat Üniversitesi Rektörlük Konut Evi / Elazığ., TÜRKİYE, 2007,

"Klasik ve Popüler Şan Konseri “Selen ADAMADZE”", Fırat Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi / Elazığ., TÜRKİYE, 2007,

"T.R.T. GAP TELEVİZYONU ”Güldeste” CANLI YAYIN PROGRAMI", T.R.T. GAP TELEVİZYONU / Diyarbakır, TÜRKİYE, 2007,

"15.Hazar Şiir Akşamları “Cengiz AYTMATOV Onuruna”kapsamında verilen Kırgız Türküleri Konseri", Fırat Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi / Elazığ., TÜRKİYE, 2007,

"Eskişehir - Odunpazarı Belediyesi Destekleriyle “O aşk ki anlatılmaz yaşanır” ikinci konseri.", Atatürk Spor Salonu / Eskişehir., TÜRKİYE, 2007,

"Eskişehir - Odunpazarı Belediyesi Destekleriyle “O aşk ki anlatılmaz yaşanır” birinci konseri.", Atatürk Spor Salonu / Eskişehir., TÜRKİYE, 2007,

"Fırat Tv stüdyosunda ”Yansımalar” adlı programda Bas Gitar İcrâsı.", Fırat Üniversitesi TV Stüdyosu / ELAZIĞ, TÜRKİYE, 2007,

"Ahmet Yesevi Konseri.", Fırat Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi / Elazığ., TÜRKİYE, 2007,

"Elmas Yıldırım Konseri.", FıratÜniversitesi Atatürk Kültür Merkezi / Elazığ., TÜRKİYE, 2007,

"T.R.T.Kanun Sanatçısı Tahir AYDOĞDU’nun Devlet Konservatuvarı Sazları ile birlikte vermiş olduğu Kanun Konseri.", Fırat Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi / Elazığ., TÜRKİYE, 2007,

"14. Uluslararası Hazar Şiir Akşamları kapsamında yapılanve ”doğumunun 80. yılında Bekir Sıtkı Erdoğan” adlı panel için verilen konser.", Elazığ Anadolu Lisesi Konferans Salonu / Elazığ., TÜRKİYE, 2006,

"8.Kolordu Bilge Bando Komutanlığı ve Fırat Üniversitesi Devlet Konservatuvarı ortak konseri.", Fırat Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi / Elazığ., TÜRKİYE, 2005,

"A. Arne Thomas ”Rule Britania” Yaylı Quartet uyarlama.", Make Music Finale Nota Yazım Programı., TÜRKİYE, 2005,

"Flüt Süit (La minör) Beste 1- Adagio, 2- Allergro, 3-Largo", Make Music Finale Nota Yazım Programı., TÜRKİYE, 2005,

"Fırat Üniversitesi 4.Bahar Şenliği Açılış Konseri.", Fırat Üniversitesi Üniversite Evi önü Şenlik alanı / Elazığ., TÜRKİYE, 2005,

"F.Ü. Kuruluşunun 30.Yılı Etkinlikleri çerçevesinde verilen Türk Halk Müziği Konseri .", Fırat Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi / Elazığ., TÜRKİYE, 2005,

"Fırat Üniversitesi 2004-2005 Yılı Açılış Konseri için verilen Yaylı Sazlar Konseri", Fırat Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi/Elazığ., TÜRKİYE, 2004,

"Kültür ve Turizm Bakanlığı Elazığ Devlet Klasik Türk Müziği Korosu “Nalan ALTINÖRS” konseri.", Elazığ Devlet Korosu Konser Salonu., TÜRKİYE, 2004,

"Fırat Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Mevlana’nın 731. “VUSLAT GECESİ”konseri.", Fırat Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi / Elazığ., TÜRKİYE, 2004,

"Kültür ve Turizm Bakanlığı Elazığ Devlet Klasik Türk Müziği Korosu Mamuret-ül Aziz Derneği Yararına “Tasavvuf Müziği Konseri”.", Fırat Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi Konser Salonu / Elazığ., TÜRKİYE, 2004,

"Kültür ve Turizm Bakanlığı Elazığ Devlet Klasik Türk Müziği Korosu “24 Kasım Öğretmenler günü özel” konseri.", Elazığ Öğretmenevi., TÜRKİYE, 2004,

"Fırat Üniversitesi Tarih Kongresi için verilen Türk Halk Müziği konseri.", Fırat Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi / Elazığ., TÜRKİYE, 2004,

"Elazığ Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü işbirliği ile Devlet Klasik Türk Müziği Korosu “Konya Sema Topluluğu”", Akgün Otel Harput Balo Salonu / Elazığ., TÜRKİYE, 2004,

"T.S.K. 8. Kolordu Bölge Bando Komutanlığı ve Fırat Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Ortak Programı.", Fırat Üniveristesi Atatürk Kültür Merkezi Elazığ., TÜRKİYE, 2004,

"Fırat Üniversitesi Müzik ve Tiyatro Festivali Türk Halk Müziği Konseri.", Fırat Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi/Elazığ, TÜRKİYE, 2004,

"Devlet Sanatçısı Prof.Dr.Alâeddin YAVAŞÇA’ya ”SAYGI GECESİ” Konseri", Fırat Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi / Elazığ, TÜRKİYE, 2003,

"Fırat Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Türk Halk Müziği “Bahar Konseri”", Fırat Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi / Elazığ, TÜRKİYE, 2003,

"Fırat Üniversitesi 2003-2004 eğitim öğretim yılı açılış töreni konseri.", Fırat Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi / Elazığ, TÜRKİYE, 2003,

"Fırat Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Bahar Şenlikleri Etkinlikjleri I.Konseri.", Fırat Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi / Elazığ., TÜRKİYE, 2002,

"T.C. Kültür Bakanlığı İzmir Devlet Klasik Müziği Korosu Tasavvuf Musikisi Konseri", Atatürk Kültür Merkezi Yunus Emre Salonu - İzmir, TÜRKİYE, 1993,

"İzmir Soroptimist Kulübü ve İzmir Türk Amerikan derneği İşbirliği ile “İzmir Müzik Dostları Konseri”", İzmir Türk - Amerikan Derneği Konser Salonu. Alsancak / İzmir., TÜRKİYE, 1992,

"İzmir - İzmir Belgeseli (Oyunculuk)", İlk yayın tarihi: 28 Şubat 1992, TÜRKİYE, 1992,

"Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı Türk Sanat Müziği Korosu “Yunus Emre Sevgi Yılı Özel Konseri”", Ege.Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi Yunus Emre Salonu. Konak / İzmir., TÜRKİYE, 1991,

"Ege Üniversitesi Devlet Türk Musikisi Konservatuvarı bestesi Akın Özkan’ın ”40. Sanat Yılı” Konseri", Atatürk Kültür Merkezi Yunus Emre Salonu. Konak / İzmir, TÜRKİYE, 1990,

"Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Kültür Daire Başkanlığı ”Türk Sanat Müziği Korosu” Konseri", Fransız Kültür Merkezi Alsancak / İzmir, TÜRKİYE, 1990,

"Pop ve Hafif Müzik Konseri “Grup Art”", Türk- Amerikan Derneği Konser Salonu. Alsancak / İzmir, TÜRKİYE, 1990,

"Pop ve Hafif Müzik Konseri “Grup Art”", Türk- Amerikan Derneği Konser Salonu. Alsancak / İzmir, TÜRKİYE, 1990,

"Dokuz Eylül Üniversitesi ”Final Öncesi Moral (Latin)” Konseri", Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Konferans Salonu. Buca / İzmir, TÜRKİYE, 1990,

"Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik-MimarlıkTürk Sanat Müziği Korosu ”Yeni Yıl Gençlik” Konseri", E.Ü. Fen Fakültesi Konser Salonu, TÜRKİYE, 1990,

"Ege üniversitesi ”Devlet Türk Musikisi Konservatuvarı” Türk Sanat Müziği Konseri", Ege Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi, Yunus Emre Salonu. Konak / İzmir, TÜRKİYE, 1989,

"Ege Üniversitesi ”Türk Sanat Müziği” Konseri", Atatürk Kültür Merkezi Yunus Emre Salonu. Konak / İzmir, TÜRKİYE, 1989,

"İzmir Amatör Oda Orkestrası ”Konzert Zur Weinachtszeit” (Noel Konseri)", İzmir Alman Kültür Merkezi (Deutsches Kultur Institut) işbirliği ile,Türk Amerikan derneği Şehit Nevres Bulvarı,23 İzmir, TÜRKİYE, 1988,

"İzmir Amatör Oda Orkestrası ve Amatör Çoksesli Korosu", Dokuz Eylül Üniversitesi Devlet Konservatuvarı salonu, Konak, TÜRKİYE, 1988,

"İzmir Amatör Oda Orkestrası ”Dünya Tiyatrolar Günü” Konseri.", Devlet Konser Salonu - Konak / İzmir, TÜRKİYE, 1987,

"İzmir Amatör Oda Orkestrası", Devlet Konser Salonu (Çınar Sineması Yanı), TÜRKİYE, 1986,

projeler ve patentler

Projelerde Yaptığı Görevler:

1   "EROL SAYAN'IN ESERLERİNİN BELİRLİ MUSİKİ UNSURLARI AÇISINDAN İNCELENMESİ", Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü, 16.03.2021-16.09.2021 (Tamamlandı) (ULUSAL)

2   "Çalgı Projesi", Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı, 07.11.2016-14.11.2017 (Tamamlandı) (ULUSAL)

3   "15. Yüzyılda Kullanılmış Olan 50 Makamın Analizi ve Bu makamlardan Oluşturulan Saz Semailerin Eğitime Katkısının Araştırılması", Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü, 07.11.2016-14.11.2017 (Tamamlandı) (ULUSAL)

patentler

 

Üniversite Dışı Deneyim

1984-1990, İzmir Amatör Oda Orkestrası Viyolonsel icracılığı, İzmir Amatör Oda Orkestrası (Hüseyin Ünal) Yönetiminde, İzmir Amatör Oda Orkestrası Viyolonsel icracılığı

1988-1990, Tenor Ses icracılığı, İzmir Amatör Çoksesli Korosu (Walter Strauß) yönetiminde, İzmir Fuarı bandosunda Walter Strauß yönetiminde kurulan İzmir Amatör Çoksesli korosunda tenor icracılığı.

1989-1991, TRT Çoksesli Gençlik Korosu Tenor Sanatçısı, TÜKİYE RADYO-TELEVİZYON KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ, TRT Çoksesli Gençlik Korosunda Tenor sanatçısı.

1991-1992, İstisna Akitli Sanatçı, TÜKİYE RADYO-TELEVİZYON KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ, TRT İzmir Viyolonsel icracısı.

1992-1996, Misafir Sanatçı, KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI, T.C. İzmir Devlet Klasik Türk Müziği Korosu

Üniversite Dışı Deneyim

Kurslar:

çalıştay

 

sertifika

Tolga Karaca, İş Sağlığı Eğitim Sertifikası, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tokat/Merkez, Sertifika, 23.12.2020-25.12.2020 (Ulusal)

 

araştırma

 

çalışma

 

rapor

 

 

 
E-Posta Adresi:tolga.karaca@gop.edu.tr
Öğrenim Durumu

Doktora
2013-2016
Gazi Üniversitesi
Güzel Sanatlar Enstitüsü/Türk Müziği (Dr)

Tez Adı:Türk Müziği’Xxnde 15. Yy.’Xxda Kullanılan Makamlardan Oluşturulan Seyr-İ Nâtık Örneğinin Viyolonsel Öğretiminde Kullanılabilirliğinin Değerlendirilmesi.
Yüksek Lisans
2009-2011
Fırat Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü/Türk Sanat Müziği (Yl) (Tezli)

Tez Adı:Dörtlü Armoni Sistemi İle Ahmed Yesevî Oratoryosu
Lisans
1988-1994
Ege Üniversitesi
Devlet Türk Musikisi Konservatuvarı/Türk Müziği BölümüAkademik Görevler

Doçent
2021-
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/DEVLET KONSERVATUVARI/TÜRK MÜZİĞİ BÖLÜMÜ/TÜRK MÜZİĞİ PR./
Doktor Öğretim Üyesi
2018-2021
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/DEVLET KONSERVATUVARI/TÜRK MÜZİĞİ BÖLÜMÜ/TÜRK MÜZİĞİ ANABİLİM DALI/
Öğretim Görevlisi (Dr)
2016-2016
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/DEVLET KONSERVATUVARI/TÜRK MÜZİĞİ BÖLÜMÜ/TÜRK MÜZİĞİ PR./
Öğretim Görevlisi
2012-2016
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/DEVLET KONSERVATUVARI/TÜRK MÜZİĞİ BÖLÜMÜ/TÜRK MÜZİĞİ ANABİLİM DALI/
Okutman
2001-2012
FIRAT ÜNİVERSİTESİ/DEVLET KONSERVATUVARI/TÜRK MÜZİĞİ BÖLÜMÜ/


İdari Görevler

Konservatuvar Müdür Yardımcısı
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ


Dersler *

Öğrenim DiliDers Saati
Lisans
(2019-2020)BATI MÜZİĞİ SOLFEJ VE NAZARİYATI VITürkçe2
(2019-2020)BATI MÜZİĞİ SOLFEJ VE NAZARİYATI IVTürkçe4
(2019-2020)BATI MÜZİĞİ SOLFEJ VE NAZARİYATI IITürkçe6
(2019-2020)BAS GİTAR IITürkçe6
(2019-2020)TANBUR IITürkçe6
(2019-2020)TANBUR ITürkçe6
(2019-2020)BAS GİTAR ITürkçe6
(2019-2020)ARMONİ IIITürkçe2
(2019-2020)ARMONİ ITürkçe2
(2019-2020)BATI MÜZİĞİ SOLFEJ VE NAZARİYATI VTürkçe2
(2019-2020)BATI MÜZİĞİ SOLFEJ VE NAZARİYATI IIITürkçe4
(2019-2020)BATI MÜZİĞİ SOLFEJ VE NAZARİYATI ITürkçe6
Yüksek Lisans
(2019-2020)BESTECİLİK IITürkçe3
(2019-2020)AZ KULLANILAN MAKAMLAR IITürkçe3
(2019-2020)UZMANLIK ALAN DERSİTürkçe8
(2019-2020)TEZ ÇALIŞMA DERSİTürkçe1
(2019-2020)AZ KULLANILAN MAKAMLAR ITürkçe3
(2019-2020)BESTECİLİK ITürkçe3
* Son iki yılda verdigi lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler


Yönetilen Tezler

1.Ebru GÜNAYDIN, "OSMANLI DÖNEMİ’NDE TÜRK MÜZİĞİ MAKAMLARI İLE TEDAVİ YAPAN DARÜŞŞİFALAR", Yüksek Lisans
2.Ebru GÜNAYDIN, "Osmanlı Döneminde Türk Müziği Makamları ile Tedavi Yapan Darüşşifalar", Yüksek Lisans
3.Mertcan KAYA, (2020)., "Devlet konservatuvarı öğrencilerinin bazı değişkenlere göre çoklu zekâ alanlarının karşılaştırılması", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Lisansüstü Eğitim Enstitüsü/Türk Müziği Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans
4.Eren GEDİK, (2021)., "Güzel sanatlar liselerinin çalgı eğitimi branşlarından kaval dersi öğretim programının incelenmesi", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Lisansüstü Eğitim Enstitüsü/Türk Müziği Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans
5.Mehmet BEKTİK, (2021)., "Neşet ertaş ve abdallık geleneğinin durumu", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Türk Müziği Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans
6.Hasan Çağrı MERT, (2021)., "Türk müziğinde kontrbas icra tekniklerinin incelenmesi", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Lisansüstü Eğitim Enstitüsü/Türk Müziği Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans


Editörlük

1.Yegâh Mûsikî Dergisi (Haziran Sayısı)(Art Index (Art Research Database, EBSCO) ), Dergi, Editör, Tolga Karaca, 01.01.2021 - 30.06.2021
2.Yegâh Mûsikî Dergisi (Aralık Sayısı)(Art Index (Art Research Database, EBSCO) ), Dergi, Editör, Tolga Karaca, 01.07.2021 - 01.07.2021
3.Yegâh Mûsikî Dergisi(Music Index with Full Text, EBSCO), Dergi, Editör, Tolga Karaca, 01.01.2020 - 30.07.2020
4.Yegâh Mûsikî Dergisi(Music Index with Full Text, EBSCO), Dergi, Editör, Tolga Karaca, 01.07.2019 - 31.12.2019
5.Yegâh Mûsikî Dergisi(Music Index with Full Text, EBSCO), Dergi, Editör, Tolga Karaca, 01.01.2019 - 30.06.2019
6.Yegah Mûsikî Dergisi(Music Index with Full Text, EBSCO), Dergi, Editör, Tolga Karaca, 01.07.2020 - 19.12.2020
7.Rast Müzikoloji Dergisi(RILM, EBSCO), Dergi, Fikri Soysal, 15.12.2017 - 15.12.2017
8.Yegâh Mûsikî Dergisi(Art Index (Art Research Database, EBSCO) ), Dergi, Yayın Kurulu Üyeliği, Tolga Karaca, 01.07.2019 - 31.12.2019
9.Yegah Mûsikî Dergisi(Google Scholar), Dergi, Editör, Tolga Karaca, 15.06.2018 - 15.06.2018
10.Yegâh Mûsikî Dergisi(Google Scholar), Dergi, Editör, Tolga Karaca, 30.12.2018 - 30.12.2018
11.Rast Müzikloji Dergisi(RILM, EBSCO), Dergi, Editör, Anadolu Müzikoloji Derneği yayınları, 30.12.2018 - 30.12.2018
12.Deneme(EBSCO), Dergi, Editör, Anadolu Yayınevi, 30.12.2018 - 30.12.2018
13.Rast Müzikoloji Dergisi Cilt 5 Sayı 2(RILM, EBSCO), Dergi, Editör, Anadolu Müzikoloji Derneği Müzikoloji Yayınları:1, 30.09.2017 - 30.09.2017
14.Rast Müzikoloji Dergisi Cilt 5 Sayı 1(RILM, EBSCO), Dergi, Editör, Fikri Soysal, 24.04.2017 - 24.04.2017
15.Rast Müzikoloji Dergisi 4 Cilt 2 Sayı 2016 Bakü Özel Sayısı(RILM, EBSCO), Dergi, Editör, Fikri Soysal, 15.08.2016
16.Rast Müzikoloji Dergisi 4 Cilt 3 Sayı 2016 Sonbahar Sayısı(RILM, EBSCO), Dergi, Editör, Fikri Soysal, 15.12.2016
17.Rast Müzikoloji Dergisi 4 Cilt 1 Sayı 2016(RILM, EBSCO), Dergi, Editör, Fikri Soysal, 15.04.2016
18.Rast Müzikoloji Dergisi 4 Cilt 1 Sayı 2016(EBSCO), Dergi, Editör, Fikri Soysal Yayınevi, 15.04.2016
19.Rast Müzikoloji Dergisi(EPSCO, RILM), Dergi, Editör, Fikri Soysal, 01.12.2015 - 03.12.2015
Üniversite Dışı Deneyim

1992-1996Misafir SanatçıKÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI, T.C. İzmir Devlet Klasik Türk Müziği Korosu
1991-1992İstisna Akitli SanatçıTÜKİYE RADYO-TELEVİZYON KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ, TRT İzmir Viyolonsel icracısı.
1989-1991TRT Çoksesli Gençlik Korosu Tenor SanatçısıTÜKİYE RADYO-TELEVİZYON KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ, TRT Çoksesli Gençlik Korosunda Tenor sanatçısı.
1988-1990Tenor Ses icracılığıİzmir Amatör Çoksesli Korosu (Walter Strauß) yönetiminde, İzmir Fuarı bandosunda Walter Strauß yönetiminde kurulan İzmir Amatör Çoksesli korosunda tenor icracılığı.
1984-1990İzmir Amatör Oda Orkestrası Viyolonsel icracılığıİzmir Amatör Oda Orkestrası (Hüseyin Ünal) Yönetiminde, İzmir Amatör Oda Orkestrası Viyolonsel icracılığı
Sertifika
1.Tolga Karaca, İş Sağlığı Eğitim Sertifikası, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tokat/Merkez, Sertifika, 23.12.2020-25.12.2020 (Ulusal)