GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ

Kişisel Web Sayfaları

AYDAN YENİŞEHİRLݞ

[ DOÇENT DOKTOR ]

DOÇ. DR. Aydan YENİŞEHİRLİ

Tıp Fakültesi / Dahili Tıp Bilimleri Bölümü

kişisel bilgiler

E-Posta adresi

aydan.yenisehirli@gop.edu.tr

Ofis Bilgisi

 

Telefon & Faks

Cep Telefonu

İş Telefonu

Faks

 

Yazışma Adresi

 

Web Sayfası

 

Sosyal Ağlar

 

kurum bilgileri

Birim

Tıp Fakültesi 

Bölüm

Dahili Tıp Bilimleri Bölümü 

Anabilim Dalı

Farmakoloji Anabilim Dalı 

Eğitim Bilgileri

Öğrenim Durumu

DOKTORA, Hacettepe Üniversitesi (1996- 2001)

Tıp Fakültesi - Dahili Tıp Bilimleri Bölümü

LİSANS, Hacettepe Üniversitesi (1987- 1995)

Tıp Fakültesi (İngilizce) -

TEZLER

DOKTORA, "Spesifik Proton Pompası İnhibitörlerinin Düz Kas, Çizgili Kas Ve Kalp Kasının Mekanik Ve Elektriksel Özellikleri Üzerine Etkileri", Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, 2001

YABANCI DİLLER

İngilizce

TEMEL ALAN BİLGİSİ

Sağlık Bilimleri Temel Alanı - Tıbbi Farmakoloji

Mesleki Deneyim

AKADEMİK ÜNVANLAR / GÖREVLER

Akademik Görevler

Doçent, Gaziosmanpaşa Üniversitesi/ Tıp Fakültesi/ Dahili Tıp Bilimleri Bölümü/ Farmakoloji Anabilim Dalı, (2010- Devam Ediyor)

Yardımcı Doçent, Gaziosmanpaşa Üniversitesi/ Tıp Fakültesi/ Dahili Tıp Bilimleri Bölümü/ Farmakoloji Anabilim Dalı, (2002- 2010)

Araştırma Görevlisi, (1996- 2001)


İdari Görevler

Başhekim Yardımcısı, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Tıp Fakültesi, (2003- 2004)

Anabilim Dalı Başkanı, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri Bölümü, Farmakoloji Anabilim Dalı, (2002- Devam Ediyor)

verdiği dersler

yönetilen tezler

Editörlük

Yayınlar ve Eserler

MAKALELER

Uluslararası Hakemli Dergilerdeki Makaleler

YENİŞEHİRLİ GÜLGÜN,ÖZVEREN GÜLŞEN,YENİŞEHİRLİ AYDAN,BULUT YUNUS, (2018). "In Vitro Susceptibilities Of Non-Albicans Candida Species To Echinocandins, Azoles, And Amphotericin B İn Tokat, Turkey", Jundishapur Journal Of Microbiology, 11(6), , Doi: 10.5812/jjm.59404 (Yayın No: 4399942) [SCI-Expanded]

YENİŞEHİRLİ AYDAN, (2015). "Atrial Fibrillation Correlates With İncreased Risk Of Acute Pancreatitis A Retrospective Cohort Study İn Taiwan", European Journal Of Internal Medicine, (Yayın No: 2364046) [SCI-Expanded]

YENİŞEHİRLİ AYDAN, (2015). "Circadian Pattern Of Symptoms Onset İn Patients 35 Years Presenting With St Segment Elevation Acute Myocardial İnfarction", European Journal Of Internal Medicine, (Yayın No: 2363936) [SCI-Expanded]

YENİŞEHİRLİ GÜLGÜN,Nermin Bulut,YENİŞEHİRLİ AYDAN,BULUT YUNUS, (2015). "In Vitro Susceptibilities Of Candida Albicans Isolates To Antifungal Agents İn Tokat Turkey", Jundishapur Journal Of Microbiology, 8(9), , Doi: 10.5812/jjm.28057 (Yayın No: 2347620) [SCI-Expanded]

YENİŞEHİRLİ AYDAN, (2013). "Relaxant Effect Of Proton Pump Inhıbıtors On In Vıtro Myometrıum From Pregnant Women", European Journal Of Pharmaceutıcal Scıences, (Yayın No: 2362140) [SCI-Expanded]

YENİŞEHİRLİ GÜLGÜN,Ebru Tunçoğlu,YENİŞEHİRLİ AYDAN,BULUT YUNUS, (2013). "In Vitro Activities Of Antifungal Drugs Against Dermatophytes İsolated İn Tokat Turkey", International Journal Of Dermatology, 52(12), 1557-1560., Doi: 10.1111/ijd.12100 (Yayın No: 371001) [SSCI]

YENİŞEHİRLİ AYDAN, (2012). "Proton Pump Inhibitors Therapy And Blood Pressure Control", European Journal Of Internal Medicine, (Yayın No: 2363343) [SCI-Expanded]

Yenisehirli A., Elalmis O.A., (2010). "Dobutamine İnduced Spontaneous Rhythmic Contractions Of Human İsolated Atrial Strips Mimic Physiological Responses Of İntact Human Heart", Methods And Findings İn Experimental And Clinical Pharmacology, 32(8), 565-573., Doi: 10.1358/mf.2010.32.8.1464032 (Yayın No: 370080)

AYTAN HAKAN,Ahmet Cantuğ Çalışkan,YENER TAMER,DEMİRTÜRK FAZLI,AYTAN PELİN,YENİŞEHİRLİ AYDAN, (2009). "A Novel Antibiotic Linezolid Reduces İntraperitoneal Adhesion Formation İn The Rat Uterine Horn Model", Acta Obstetricia Et Gynecologica Scandinavica, 88(7), 781-786., Doi: 10.1080/00016340903002873 (Yayın No: 369997) [SSCI]

YENİŞEHİRLİ AYDAN, (2008). "Time Dependent Up Regulation Of Ca2 Channels İn Vas Deferens Of Newborn Rats Fed With Breast Milk Of Mothers Under Treatment With Nifedipine", European Journal Of Pharmacology, (Yayın No: 2361039) [SCI-Expanded]

YENİŞEHİRLİ AYDAN,Naseri Erdinç, (2008). "Omeprazole Lansoprazole And Pantoprazole Had No Effect On Blood Pressure And Electrocardiogram Of Anesthetized Rat", Pharmacological Research, 58(1), 65-71., Doi: 10.1016/j.phrs.2008.06.012 (Yayın No: 369954) [SSCI]

DEMİRTÜRK FAZLI,AYTAN HAKAN,Ahmet Cantuğ Çalışkan,AYTAN PELİN,YENER TAMER,KÖSEOĞLU REŞİT DOĞAN,YENİŞEHİRLİ AYDAN, (2006). "The Effect Of Rosiglitazone İn The Prevention Of İntra Abdominal Adhesion Formation İn A Rat Uterine Horn Model", Human Reproduction, 21(11), 3008-3013., Doi: 10.1093/humrep/del258 (Yayın No: 370555) [SSCI]

Erdinc Naseri,YENİŞEHİRLİ AYDAN, (2006). "Proton Pump İnhibitors Omeprazole And Lansoprazole İnduce Relaxation Of İsolated Human Arteries", European Journal Of Pharmacology, 531(1-3), 226-231., Doi: 10.1016/j.ejphar.2005.12.025 (Yayın No: 370439) [SSCI]

YENISEHIRLI A, ONUR R, (2006). "Specific H K Atpase İnhibitors Decreased Contractile Responses Of İsolated Rat Vas Deferens", Pharmacological Research, 54(6), 397-405., Doi: 10.1016/j.phrs.2006.07.005 (Yayın No: 370759)

YENİŞEHİRLİ AYDAN, (2005). "The Positive İnotropic Effect Of The Aqueous Extract Of Convallaria Keiskei İn Beating Rabbit Atria", Lıfe Scıences, (Yayın No: 2356748) [SCI-Expanded]

YENİŞEHİRLİ AYDAN,Rustu Onur, (2005). "Positive İnotropic And Negative Chronotropic Effects Of Proton Pump İnhibitors İn İsolated Rat Atrium", European Journal Of Pharmacology, 519(3), 259-266., Doi: 10.1016/j.ejphar.2005.06.040 (Yayın No: 370839) [SSCI]

Türken , Yenisehirli , Onur , Tanyel, (1999). "The Evaluation Of Sympathetic System Related Contractile Activity Of The Rat Vas Deferens After Ligation And İntra Abdominal Placement Of The Testis", Bju International, 84(3), 357-361., Doi: 10.1046/j.1464-410x.1999.00126.x (Yayın No: 370919)


Ulusal Hakemli Dergilerdeki Makaleler

YENİŞEHİRLİ GÜLGÜN,YENİŞEHİRLİ AYDAN,BULUT YUNUS,NERMİN BULUT, (2015). "Metisilin Dirençli Staphylococcus Aureus İzolatlarının Vankomisin Teikoplanin Linezolid Kinupristin Dalfopristin Ve Daptomisine İn Vitro Duyarlılıkları", Ankem Dergisi, 2921-25. (Yayın No: 1535888)

YENİŞEHİRLİ AYDAN, (2005). "Kolinerjik Aşırımı Etkileyen İlaçlar", Türkiye Klinikleri J Int Med Sci, 1(18), 32-39. (Yayın No: 371242)


Diğer Dergilerdeki Makaleler

YENİŞEHİRLİ AYDAN, (2003). "Farmakoekonomi Kursunun Ardından Iı", Türk Farmakoloji Derneği Bülteni, 7610-13. (Yayın No: 373652)

YENİŞEHİRLİ AYDAN, (2003). "Farmakoekonomi Kursunun Ardından", Türk Farmakoloji Derneği Bülteni, 7514-15. (Yayın No: 373588)

Bildiriler

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında(proceedings) basılan bildiriler :

Naseri E, Yenişehirli A A new in vitro method for investigating the chronotropic effects of pharmacologic agents directly on human atrium. 3rd International Society for Minimally Invasive Cardiothoracic Surgery, Winter Workshop, Çin (Poster) (Yayın No:371573)

Naseri E, Yenişehirli A Proton pump inhibitors omeprazole and lansoprazole induce relaxation of isolated human arteries. 3rd International Society for Minimally Invasive Cardiothoracic Surgery, Winter Workshop, Çin (Poster) (Yayın No:371371)


Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler :

Yenişehirli A, Onur R (2015). Lansoprazol farede ouabain toksisitesini önlüyor. XV. Ulusal Farmakoloji kongresi (Poster) (Yayın No:373422)

ÖZVEREN GÜLŞEN,YENİŞEHİRLİ GÜLGÜN,YENİŞEHİRLİ AYDAN,BULUT YUNUS,UMUT S COŞKUN ŞAY (2015). Non Albicans Candida suşlarının antifungal duyarlılık durumlarının E Test yöntemi ile belirlenmesi. 30. ANKEM Kongresi (Poster) (Yayın No:1535890)

YENİŞEHİRLİ GÜLGÜN,YENİŞEHİRLİ AYDAN,BULUT YUNUS,ÖZVEREN GÜLŞEN,UMUT S COŞKUN ŞAY (2015). Üropatojen enterokok izolatlarının antimikrobiyal direnç durumları. 30. ANKEM Kongresi (Poster) (Yayın No:1535894)

BULUT YUNUS,YENİŞEHİRLİ AYDAN,ÖZVEREN GÜLŞEN,YENİŞEHİRLİ GÜLGÜN,UMUT S COŞKUN ŞAY (2015). Nozokomiyal infeksiyon etkeni Pseudomonas aeruginosa izolatlarının antimikrobiyal direnç profilleri ve karbapenem direnç oranlarının yıllar içinde değişimi. 30. ANKEM Kongresi (Poster) (Yayın No:1535898)

Yenişehirli A, Onur R Omeprazol lansoprazol ve SCH 28080 in izole sıçan atriyumuna etkileri. XV. Ulusal Farmakoloji kongresi (Poster) (Yayın No:373223)

Yenişehirli A, Onur R Omeprazol lansoprazol ve SCH 28080 in sıçan vaz deferensi kontraktilitesine etkileri. XV. Ulusal Farmakoloji Kongresi (Poster) (Yayın No:372566)

Yenişehirli A, Onur R Omeprazol lansoprazol ve SCH 28080 in izole fare frenik sinir diyafragma preparatındaki etkileri. XV. Ulusal Farmakoloji kongresi (Poster) (Yayın No:373133)

YENİŞEHİRLİ AYDAN Farmakoekonominin Temelleri. Toraks Derneği, 7. Yıllık Kongresi (Davetli Konuşmacı) (Yayın No:372401)

Naseri E, Yenişehirli A, Elalmış ÖA Kardiyotonik ajanların insan kalbindeki kronotropik etkilerinin incelenmesine olanak veren yeni bir metod. XVII. Ulusal Farmakoloji Kongresi, İzmir (Poster) (Yayın No:372297)

Naseri A, Yenişehirli A, Elalmış ÖA Proton pompası inhibitörü omeprazol ve lansoprazolün izole insan arterlerinin tonüsüne etkileri. XVII. Ulusal Farmakoloji Kongresi, İzmir (Poster) (Yayın No:372183)

kitaplar ve kitap bölümleri

Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplar :

Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplardaki Bölümler :

sanatsal faaliyetler

projeler ve patentler

Projelerde Yaptığı Görevler:

"İzole insan atriyumu şeritlerinde dobutaminle oluşturulan spontan ritmik kontraksiyonlar insan kalbinin fizyolojik yanıtlarını taklit etmektedir Proje yöneticisi tamamlandı yayınlandı ", BAP, Proje Koordinatörü (Tamamlandı) (ULUSAL)

"Omeprazol lansoprazol ve pantoprazolün anestezi altındaki sıçanda kan basıncı ve elektrokardiyogram üzerindeki etkileri Proje yöneticisi yayınlandı ", BAP, Proje Koordinatörü (Tamamlandı) (ULUSAL)

patentler

 

Üniversite Dışı Deneyim

1995-1997, Pratisyen hekim, Adalet Bakanlığı-Ulucanlar Cezaevi Tabipliği, Cezaevi hükümlü ve personelin sağlık hizmeti-Kurum tabipliği, (Diğer)

1997-2002, Pratisyen hekim, Adalet Bakanlığı-Hakim ve Savcı Adayları Eğitim Merkezi , Eğitim gören Hakim ve Savcı Adayları ve personelin ve bakmakla yükümlü oldukları yakınlarının sağlık hizmeti-Kurum tabipliği, (Diğer)

2002-2013, Öğretim Üyesi, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıp fakültesi, Sağlık Yüksekokulu ve Diş Hekimliği Fakültesinde Farmakoloji eğitiminin verilmesi, (Diğer)

Üniversite Dışı Deneyim

Kurslar:

çalıştay

 

sertifika

 

araştırma

 

çalışma

 

rapor

 

 

 
E-Posta Adresi:aydan.yenisehirli@gop.edu.tr
Öğrenim Durumu

Doktora
1996-2001
Hacettepe Üniversitesi
Tıp Fakültesi/Dahili Tıp Bilimleri Bölümü

Tez Adı:Spesifik Proton Pompası İnhibitörlerinin Düz Kas, Çizgili Kas Ve Kalp Kasının Mekanik Ve Elektriksel Özellikleri Üzerine Etkileri
Lisans
1987-1995
Hacettepe Üniversitesi
Tıp Fakültesi (İngilizce)Akademik Görevler

Doçent
2010-
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ TIP FAKÜLTESİ/ DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ/ FARMAKOLOJİ ANABİLİM DALI
Yardımcı Doçent
2002-2010
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ TIP FAKÜLTESİ/ DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ/ FARMAKOLOJİ ANABİLİM DALI
Araştırma Görevlisi
1996-2001


İdari Görevler

Anabilim Dalı Başkanı
2002
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ TIP FAKÜLTESİ
Başhekim Yardımcısı
2003-2004
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ TIP FAKÜLTESİ


Dersler *

Öğrenim DiliDers Saati
* Son iki yılda verdigi lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler


Eserler
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:
1.YENİŞEHİRLİ GÜLGÜN,ÖZVEREN GÜLŞEN,YENİŞEHİRLİ AYDAN,BULUT YUNUS (2018). In Vitro Susceptibilities of Non-albicans Candida Species to Echinocandins, Azoles, and Amphotericin B in Tokat, Turkey. Jundishapur Journal of Microbiology, 11(6), , Doi: 10.5812/jjm.59404 (Yayın No: 4399942)
2.YENİŞEHİRLİ AYDAN (2015). Atrial fibrillation correlates with increased risk of acute pancreatitis a retrospective cohort study in Taiwan. European Journal of Internal Medicine, (Yayın No: 2364046)
3.YENİŞEHİRLİ AYDAN (2015). Circadian pattern of symptoms onset in patients 35 years presenting with ST segment elevation acute myocardial infarction. European Journal of Internal Medicine, (Yayın No: 2363936)
4.YENİŞEHİRLİ GÜLGÜN,Nermin Bulut,YENİŞEHİRLİ AYDAN,BULUT YUNUS (2015). In Vitro Susceptibilities of Candida albicans Isolates to Antifungal Agents in Tokat Turkey. Jundishapur Journal of Microbiology, 8(9), , Doi: 10.5812/jjm.28057 (Yayın No: 2347620)
5.YENİŞEHİRLİ AYDAN (2013). RELAXANT EFFECT OF PROTON PUMP INHIBITORS ON IN VITRO MYOMETRIUM FROM PREGNANT WOMEN. EUROPEAN JOURNAL OF PHARMACEUTICAL SCIENCES, (Yayın No: 2362140)
6.YENİŞEHİRLİ GÜLGÜN,Ebru Tunçoğlu,YENİŞEHİRLİ AYDAN,BULUT YUNUS (2013). In vitro activities of antifungal drugs against dermatophytes isolated in Tokat Turkey. International Journal of Dermatology, 52(12), 1557-1560., Doi: 10.1111/ijd.12100 (Yayın No: 371001)
7.YENİŞEHİRLİ AYDAN (2012). Proton Pump Inhibitors therapy and Blood Pressure control. European Journal of Internal Medicine, (Yayın No: 2363343)
8.Yenisehirli A., Elalmis O.A. (2010). Dobutamine induced spontaneous rhythmic contractions of human isolated atrial strips mimic physiological responses of intact human heart. Methods and Findings in Experimental and Clinical Pharmacology, 32(8), 565-573., Doi: 10.1358/mf.2010.32.8.1464032 (Yayın No: 370080)
9.AYTAN HAKAN,Ahmet Cantuğ Çalışkan,YENER TAMER,DEMİRTÜRK FAZLI,AYTAN PELİN,YENİŞEHİRLİ AYDAN (2009). A novel antibiotic linezolid reduces intraperitoneal adhesion formation in the rat uterine horn model. Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica, 88(7), 781-786., Doi: 10.1080/00016340903002873 (Yayın No: 369997)
10.YENİŞEHİRLİ AYDAN (2008). Time dependent up regulation of Ca2 channels in vas deferens of newborn rats fed with breast milk of mothers under treatment with nifedipine. EUROPEAN JOURNAL OF PHARMACOLOGY, (Yayın No: 2361039)
11.YENİŞEHİRLİ AYDAN,Naseri Erdinç (2008). Omeprazole lansoprazole and pantoprazole had no effect on blood pressure and electrocardiogram of anesthetized rat. Pharmacological Research, 58(1), 65-71., Doi: 10.1016/j.phrs.2008.06.012 (Yayın No: 369954)
12.DEMİRTÜRK FAZLI,AYTAN HAKAN,Ahmet Cantuğ Çalışkan,AYTAN PELİN,YENER TAMER,KÖSEOĞLU REŞİT DOĞAN,YENİŞEHİRLİ AYDAN (2006). The effect of rosiglitazone in the prevention of intra abdominal adhesion formation in a rat uterine horn model. Human Reproduction, 21(11), 3008-3013., Doi: 10.1093/humrep/del258 (Yayın No: 370555)
13.Erdinc Naseri,YENİŞEHİRLİ AYDAN (2006). Proton pump inhibitors omeprazole and lansoprazole induce relaxation of isolated human arteries. European Journal of Pharmacology, 531(1-3), 226-231., Doi: 10.1016/j.ejphar.2005.12.025 (Yayın No: 370439)
14.YENISEHIRLI A, ONUR R (2006). Specific H K ATPase inhibitors decreased contractile responses of isolated rat vas deferens. Pharmacological Research, 54(6), 397-405., Doi: 10.1016/j.phrs.2006.07.005 (Yayın No: 370759)
15.YENİŞEHİRLİ AYDAN (2005). The positive inotropic effect of the aqueous extract of Convallaria keiskei in beating rabbit atria. LIFE SCIENCES, (Yayın No: 2356748)
16.YENİŞEHİRLİ AYDAN,Rustu Onur (2005). Positive inotropic and negative chronotropic effects of proton pump inhibitors in isolated rat atrium. European Journal of Pharmacology, 519(3), 259-266., Doi: 10.1016/j.ejphar.2005.06.040 (Yayın No: 370839)
17.Türken , Yenisehirli , Onur , Tanyel (1999). The evaluation of sympathetic system related contractile activity of the rat vas deferens after ligation and intra abdominal placement of the testis. BJU International, 84(3), 357-361., Doi: 10.1046/j.1464-410x.1999.00126.x (Yayın No: 370919)
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :
1.YENİŞEHİRLİ GÜLGÜN,YENİŞEHİRLİ AYDAN,BULUT YUNUS,NERMİN BULUT (2015). Metisilin dirençli Staphylococcus aureus izolatlarının vankomisin teikoplanin linezolid kinupristin dalfopristin ve daptomisine in vitro duyarlılıkları. ANKEM Dergisi, 2921-25. (Yayın No: 1535888)
2.YENİŞEHİRLİ AYDAN (2005). Kolinerjik aşırımı etkileyen ilaçlar. Türkiye Klinikleri J Int Med Sci, 1(18), 32-39. (Yayın No: 371242)
Diğer Dergilerdeki Makaleler :
1.YENİŞEHİRLİ AYDAN (2003). Farmakoekonomi kursunun ardından II. Türk Farmakoloji Derneği Bülteni, 7610-13. (Yayın No: 373652)
2.YENİŞEHİRLİ AYDAN (2003). Farmakoekonomi kursunun ardından. Türk Farmakoloji Derneği Bülteni, 7514-15. (Yayın No: 373588)


Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında(proceedings) basılan bildiriler :
1.Naseri E, Yenişehirli AA new in vitro method for investigating the chronotropic effects of pharmacologic agents directly on human atrium. 3rd International Society for Minimally Invasive Cardiothoracic Surgery, Winter Workshop, Çin (Poster) (Yayın No:371573)
2.Naseri E, Yenişehirli AProton pump inhibitors omeprazole and lansoprazole induce relaxation of isolated human arteries. 3rd International Society for Minimally Invasive Cardiothoracic Surgery, Winter Workshop, Çin (Poster) (Yayın No:371371)
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler :
1.Yenişehirli A, Onur R (2015). Lansoprazol farede ouabain toksisitesini önlüyor. XV. Ulusal Farmakoloji kongresi (Poster) (Yayın No:373422)
2.ÖZVEREN GÜLŞEN,YENİŞEHİRLİ GÜLGÜN,YENİŞEHİRLİ AYDAN,BULUT YUNUS,UMUT S COŞKUN ŞAY (2015). Non Albicans Candida suşlarının antifungal duyarlılık durumlarının E Test yöntemi ile belirlenmesi. 30. ANKEM Kongresi (Poster) (Yayın No:1535890)
3.YENİŞEHİRLİ GÜLGÜN,YENİŞEHİRLİ AYDAN,BULUT YUNUS,ÖZVEREN GÜLŞEN,UMUT S COŞKUN ŞAY (2015). Üropatojen enterokok izolatlarının antimikrobiyal direnç durumları. 30. ANKEM Kongresi (Poster) (Yayın No:1535894)
4.BULUT YUNUS,YENİŞEHİRLİ AYDAN,ÖZVEREN GÜLŞEN,YENİŞEHİRLİ GÜLGÜN,UMUT S COŞKUN ŞAY (2015). Nozokomiyal infeksiyon etkeni Pseudomonas aeruginosa izolatlarının antimikrobiyal direnç profilleri ve karbapenem direnç oranlarının yıllar içinde değişimi. 30. ANKEM Kongresi (Poster) (Yayın No:1535898)
5.Yenişehirli A, Onur R (2015). Omeprazol lansoprazol ve SCH 28080 in izole sıçan atriyumuna etkileri. XV. Ulusal Farmakoloji kongresi (Poster) (Yayın No:373223)
6.Yenişehirli A, Onur R (2015). Omeprazol lansoprazol ve SCH 28080 in sıçan vaz deferensi kontraktilitesine etkileri. XV. Ulusal Farmakoloji Kongresi (Poster) (Yayın No:372566)
7.Yenişehirli A, Onur R (2015). Omeprazol lansoprazol ve SCH 28080 in izole fare frenik sinir diyafragma preparatındaki etkileri. XV. Ulusal Farmakoloji kongresi (Poster) (Yayın No:373133)
8.YENİŞEHİRLİ AYDAN (2015). Farmakoekonominin Temelleri. Toraks Derneği, 7. Yıllık Kongresi (Davetli Konuşmacı) (Yayın No:372401)
9.Naseri E, Yenişehirli A, Elalmış ÖA (2015). Kardiyotonik ajanların insan kalbindeki kronotropik etkilerinin incelenmesine olanak veren yeni bir metod. XVII. Ulusal Farmakoloji Kongresi, İzmir (Poster) (Yayın No:372297)
10.Naseri A, Yenişehirli A, Elalmış ÖA (2015). Proton pompası inhibitörü omeprazol ve lansoprazolün izole insan arterlerinin tonüsüne etkileri. XVII. Ulusal Farmakoloji Kongresi, İzmir (Poster) (Yayın No:372183)


Projelerde Yaptığı Görevler:

1.İzole insan atriyumu şeritlerinde dobutaminle oluşturulan spontan ritmik kontraksiyonlar insan kalbinin fizyolojik yanıtlarını taklit etmektedir Proje yöneticisi tamamlandı yayınlandı , BAP, Proje Koordinatörü (Tamamlandı) (ULUSAL)
2.Omeprazol lansoprazol ve pantoprazolün anestezi altındaki sıçanda kan basıncı ve elektrokardiyogram üzerindeki etkileri Proje yöneticisi yayınlandı , BAP, Proje Koordinatörü (Tamamlandı) (ULUSAL)
Üniversite Dışı Deneyim

2002-2013Öğretim ÜyesiGaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıp fakültesi, Sağlık Yüksekokulu ve Diş Hekimliği Fakültesinde Farmakoloji eğitiminin verilmesi, (Diğer)
1997-2002Pratisyen hekimAdalet Bakanlığı-Hakim ve Savcı Adayları Eğitim Merkezi , Eğitim gören Hakim ve Savcı Adayları ve personelin ve bakmakla yükümlü oldukları yakınlarının sağlık hizmeti-Kurum tabipliği, (Diğer)
1995-1997Pratisyen hekimAdalet Bakanlığı-Ulucanlar Cezaevi Tabipliği, Cezaevi hükümlü ve personelin sağlık hizmeti-Kurum tabipliği, (Diğer)