GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ

Kişisel Web Sayfaları

MURAT AKSUž

[ ÖĞRETİM GÖREVLİSİ ]

ÖĞR. GÖR. Murat AKSU

Pazar Meslek Yüksekokulu / Finans Bankacılık Ve Sigortacılık Bölümü

kişisel bilgiler

E-Posta adresi

murat.aksu@gop.edu.tr

Ofis Bilgisi

 

Telefon & Faks

Cep Telefonu

İş Telefonu

Faks

 

Yazışma Adresi

 

Web Sayfası

 

Sosyal Ağlar

 

kurum bilgileri

Birim

Pazar Meslek Yüksekokulu 

Bölüm

Finans Bankacılık Ve Sigortacılık Bölümü 

Anabilim Dalı

Bankacılık Ve Sigortacılık Pr. 

Eğitim Bilgileri

Öğrenim Durumu

YÜKSEK LİSANS, Gaziosmanpaşa Üniversitesi (2010- 2014)

İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi - İşletme Bölümü

TEZLER

YÜKSEK LİSANS, "Kamu Sektöründe Hizmet Kalitesi Ve Turhal Tapu Sicil Müdürlüğünde Bir Uygulama", Gaziosmanpaşa Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, 2010

YABANCI DİLLER

İngilizce

TEMEL ALAN BİLGİSİ

Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı - Pazarlama

Mesleki Deneyim

AKADEMİK ÜNVANLAR / GÖREVLER

Akademik Görevler

Öğretim Görevlisi, Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Pazar Meslek Yüksekokulu/Finans Bankacılık Ve Sigortacılık Bölümü/Bankacılık Ve Sigortacılık Pr./ (2012- Devam Ediyor)


İdari Görevler

Myo/Yüksekokul Müdür Yardımcısı, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi

Bölüm Başkanı, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi

verdiği dersler

Mesleki Çalışma Seminer-I, Önlisans, (2019-2020)

Finansal Hizmet Pazarlaması, Önlisans, (2019-2020)

Müşteri İlişkileri Yönetimi, Önlisans, (2019-2020)

Sos.Hiz.Kur.Str.Pla.Ve Pro.Haz., Önlisans, (2019-2020)

Dış Ticaret İşlemleri, Önlisans, (2019-2020)

Genel Ekonomi, Önlisans, (2019-2020)

Değerlerimiz, Önlisans, (2019-2020)

İnsan Kaynakları Yönetimi, Önlisans, (2019-2020)

Para Ekonomisi, Önlisans, (2019-2020)

Mesleki Çalışma Ve Seminer-2, Önlisans, (2019-2020)

Mesleki Çalışma Ve Seminer-2, Önlisans, (2019-2020)

Müşteri İlişkileri Yönetimi, Önlisans, (2018-2019)

İnsan Kaynakları Yönetimi, Önlisans, (2018-2019)

Genel Ekonomi, Önlisans, (2018-2019)

Dış Ticaret İşlemleri, Önlisans, (2018-2019)

Mesleki Çalışma Ve Seminer-2, Önlisans, (2018-2019)

Meslek Etiği, Önlisans, (2018-2019)

yönetilen tezler

Editörlük

Yayınlar ve Eserler

MAKALELER

Uluslararası Hakemli Dergilerdeki Makaleler

AKSU MURAT,GÜRBÜZ AHMET, (2018). "Türkiye Hayvancılık Sektöründe E-Ticaret Engelleri / E-Commerce Barriers İn Turkish Livestock Sector", Journal Of History Culture And Art Research, 7(5), 726-738., Doi: 10.7596/taksad.v7i5.1764 (Yayın No: 4628001)

AKSU MURAT,GÜRBÜZ AHMET, (2017). "D8 Ülkeleri Arasındaki Dış Ticaret İşlemlerinde Barter Yönteminin Uygulanabilirliği / Applicability Of Barter Method İn Foreign Trade Transactions Between D-8 Countries", Journal Of History Culture And Art Research, 6(6), 578-592., Doi: 10.7596/taksad.v6i6.1223 (Yayın No: 3881766)

GÜRBÜZ AHMET,AKSU MURAT, (2017). "D8 Ülkeleri Arasındaki Dış Dicaret İşlemlerinde Barter Yönteminin Uygulanabilirliği", Journal Of History Culture And Art Research, 6(6), 578-592. (Yayın No: 3877450)


Ulusal Hakemli Dergilerdeki Makaleler


Diğer Dergilerdeki Makaleler

Bildiriler

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında(proceedings) basılan bildiriler :

GÜRBÜZ AHMET,AKSU MURAT (2020). E-TİCARET FİRMALARINDA STRATEJİK PAZARLAMAPLANLAMASI: SEKTÖREL BİR DEĞERLENDİRME. 3rdInternational Economics, Business andSocial Sciences Congress (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:6741596)

AKSU MURAT,GÜRBÜZ AHMET (2018). Hayvancilik Sektöründe E-Ti̇caret Engelleri̇: Tokat İli̇nde Bi̇r Uygulama. II. Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:4301736)

AKSU MURAT,GÜRBÜZ AHMET (2018). Gelecek Kaygısının Tüketim Davranışına Etkilerinin Belirlenmesi. Uluslararası İnsan ve Toplum Bilimleri Sempozyumu (Özet Bildiri) (Yayın No:4269799)

AKSU MURAT,GÜRBÜZ AHMET (2018). Yanlızlık, Yaşam doyumu, Kişisel algı ve Duyguların Hedonik Tüketim Üzerindeki Yordayıcı Gücü. Uluslararası İnsan ve Toplum Bilimleri Sempozyumu (Özet Bildiri) (Yayın No:4269804)

ALİÇAVUŞOĞLU ÇİĞDEM,YÖNTEM MUSTAFA KEMAL,KEFELİ HATİCE,AKSU MURAT,GÜLPINAR SERHAT (2018). Opinions on Parents on Quality of Service in Preschool Education. International SymposiumonHumanandSocial Sciences (Özet Bildiri) (Yayın No:4272019)

ALİÇAVUŞOĞLU ÇİĞDEM,YÖNTEM MUSTAFA KEMAL,KEFELİ HATİCE,AKSU MURAT,GÜLPINAR SERHAT (2018). Okul Öncesi Eğitimde Hizmet Kalitesine Yönelik Veli Görüşleri. Uluslararası İnsan ve Toplum Bilimleri Sempozyumu (Özet Bildiri) (Yayın No:4269623)

ALİÇAVUŞOĞLU ÇİĞDEM,AKSU MURAT (2018). Üniversite Öğrencilerinin İmpulsif Satın Alma ve Hedonik Tüketim Eğilimlerinin Belirlenmesi. Uluslararası İnsan ve Toplum Bilimleri Sempozyumu (Özet Bildiri) (Yayın No:4269572)

ALİÇAVUŞOĞLU ÇİĞDEM,AKSU MURAT (2017). “Dezavantajlı Gruplar Bağlamında Yaşlıların Satın Alma Davranışlarını Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi. International Congress on Politic, Economic and Social Studies (Özet Bildiri) (Yayın No:3523587)

AKSU MURAT,İMRE TURAN BURAK,ALİÇAVUŞOĞLU ÇİĞDEM (2017). “Pazarlama Karması Elemanlarının Tüketici Etnosentrizmi Üzerine Etkileri. International Congress on Politic, Economic and Social Studies (Özet Bildiri) (Yayın No:3523592)

AKSU MURAT,GÜRBÜZ AHMET (2017). Sosyal anlamda sorumlu satınalma davranışlarıını dindarlık bağlamında incelenmesi. ICPESS (Özet Bildiri) (Yayın No:3523772)

AKSU MURAT (2016). Bankacılık sektöründe pazarlama etiği Tokat İli Örneği. ICHACS (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:3387594)


Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler :

kitaplar ve kitap bölümleri

Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplar :

Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplardaki Bölümler :

sanatsal faaliyetler

projeler ve patentler

Projelerde Yaptığı Görevler:

patentler

 

Üniversite Dışı Deneyim

2007-2012, Memur, ÇEVRE VE SEHIRCILIK BAKANLIGI

Üniversite Dışı Deneyim

Kurslar:

çalıştay

 

sertifika

 

araştırma

 

çalışma

 

rapor

 

 

 
E-Posta Adresi:murat.aksu@gop.edu.tr
Öğrenim Durumu

Yüksek Lisans
2010-2014
Gaziosmanpaşa Üniversitesi
İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi/İşletme Bölümü

Tez Adı:Kamu Sektöründe Hizmet Kalitesi Ve Turhal Tapu Sicil Müdürlüğünde Bir Uygulama


Akademik Görevler

Öğretim Görevlisi
2012-
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/PAZAR MESLEK YÜKSEKOKULU/FİNANS BANKACILIK VE SİGORTACILIK BÖLÜMÜ/BANKACILIK VE SİGORTACILIK PR./


İdari Görevler

MYO/Yüksekokul Müdür Yardımcısı
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ
Bölüm Başkanı
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ


Dersler *

Öğrenim DiliDers Saati
Önlisans
(2019-2020)MESLEKİ ÇALIŞMA SEMİNER-ITürkçe3
(2019-2020)FİNANSAL HİZMET PAZARLAMASITürkçe3
(2019-2020)MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİTürkçe3
(2019-2020)SOS.HİZ.KUR.STR.PLA.VE PRO.HAZ.Türkçe2
(2019-2020)DIŞ TİCARET İŞLEMLERİTürkçe3
(2019-2020)GENEL EKONOMİTürkçe3
(2019-2020)DEĞERLERİMİZTürkçe2
(2019-2020)İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİTürkçe3
(2019-2020)PARA EKONOMİSİTürkçe3
(2019-2020)MESLEKİ ÇALIŞMA VE SEMİNER-2Türkçe3
(2019-2020)MESLEKİ ÇALIŞMA VE SEMİNER-2Türkçe3
(2018-2019)MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİTürkçe3
(2018-2019)İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİTürkçe3
(2018-2019)GENEL EKONOMİTürkçe3
(2018-2019)DIŞ TİCARET İŞLEMLERİTürkçe3
(2018-2019)MESLEKİ ÇALIŞMA VE SEMİNER-2Türkçe3
(2018-2019)MESLEK ETİĞİTürkçe3
* Son iki yılda verdigi lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler


Eserler
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:
1.AKSU MURAT,GÜRBÜZ AHMET (2018). Türkiye Hayvancılık Sektöründe e-Ticaret Engelleri / E-Commerce Barriers in Turkish Livestock Sector. Journal of History Culture and Art Research, 7(5), 726-738., Doi: 10.7596/taksad.v7i5.1764 (Yayın No: 4628001)
2.AKSU MURAT,GÜRBÜZ AHMET (2017). D8 Ülkeleri Arasındaki Dış Ticaret İşlemlerinde Barter Yönteminin Uygulanabilirliği / Applicability of Barter Method in Foreign Trade Transactions between D-8 Countries. Journal of History Culture and Art Research, 6(6), 578-592., Doi: 10.7596/taksad.v6i6.1223 (Yayın No: 3881766)
3.GÜRBÜZ AHMET,AKSU MURAT (2017). D8 Ülkeleri Arasındaki Dış Dicaret İşlemlerinde Barter Yönteminin Uygulanabilirliği. Journal of History Culture and Art Research, 6(6), 578-592. (Yayın No: 3877450)


Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında(proceedings) basılan bildiriler :
1.GÜRBÜZ AHMET,AKSU MURAT (2020). E-TİCARET FİRMALARINDA STRATEJİK PAZARLAMAPLANLAMASI: SEKTÖREL BİR DEĞERLENDİRME. 3rdInternational Economics, Business andSocial Sciences Congress (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:6741596)
2.ALİÇAVUŞOĞLU ÇİĞDEM,YÖNTEM MUSTAFA KEMAL,KEFELİ HATİCE,AKSU MURAT,GÜLPINAR SERHAT (2018). Opinions on Parents on Quality of Service in Preschool Education. International SymposiumonHumanandSocial Sciences (Özet Bildiri) (Yayın No:4272019)
3.AKSU MURAT (2016). Bankacılık sektöründe pazarlama etiği Tokat İli Örneği. ICHACS (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:3387594)
4.ALİÇAVUŞOĞLU ÇİĞDEM,AKSU MURAT (2017). “Dezavantajlı Gruplar Bağlamında Yaşlıların Satın Alma Davranışlarını Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi. International Congress on Politic, Economic and Social Studies (Özet Bildiri) (Yayın No:3523587)
5.AKSU MURAT,İMRE TURAN BURAK,ALİÇAVUŞOĞLU ÇİĞDEM (2017). “Pazarlama Karması Elemanlarının Tüketici Etnosentrizmi Üzerine Etkileri. International Congress on Politic, Economic and Social Studies (Özet Bildiri) (Yayın No:3523592)
6.AKSU MURAT,GÜRBÜZ AHMET (2017). Sosyal anlamda sorumlu satınalma davranışlarıını dindarlık bağlamında incelenmesi. ICPESS (Özet Bildiri) (Yayın No:3523772)
7.AKSU MURAT,GÜRBÜZ AHMET (2018). Hayvancilik Sektöründe E-Ti̇caret Engelleri̇: Tokat İli̇nde Bi̇r Uygulama. II. Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:4301736)
8.AKSU MURAT,GÜRBÜZ AHMET (2018). Gelecek Kaygısının Tüketim Davranışına Etkilerinin Belirlenmesi. Uluslararası İnsan ve Toplum Bilimleri Sempozyumu (Özet Bildiri) (Yayın No:4269799)
9.AKSU MURAT,GÜRBÜZ AHMET (2018). Yanlızlık, Yaşam doyumu, Kişisel algı ve Duyguların Hedonik Tüketim Üzerindeki Yordayıcı Gücü. Uluslararası İnsan ve Toplum Bilimleri Sempozyumu (Özet Bildiri) (Yayın No:4269804)
10.ALİÇAVUŞOĞLU ÇİĞDEM,YÖNTEM MUSTAFA KEMAL,KEFELİ HATİCE,AKSU MURAT,GÜLPINAR SERHAT (2018). Okul Öncesi Eğitimde Hizmet Kalitesine Yönelik Veli Görüşleri. Uluslararası İnsan ve Toplum Bilimleri Sempozyumu (Özet Bildiri) (Yayın No:4269623)
11.ALİÇAVUŞOĞLU ÇİĞDEM,AKSU MURAT (2018). Üniversite Öğrencilerinin İmpulsif Satın Alma ve Hedonik Tüketim Eğilimlerinin Belirlenmesi. Uluslararası İnsan ve Toplum Bilimleri Sempozyumu (Özet Bildiri) (Yayın No:4269572)
Üniversite Dışı Deneyim

2007-2012MemurÇEVRE VE SEHIRCILIK BAKANLIGI