GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ

Kişisel Web Sayfaları

SEFA TARHANž

[ PROFESÖR DOKTOR ]

PROF. DR. Sefa TARHAN

Mühendislik Ve Doğa Bilimleri Fakültesi / Mekatronik Mühendisliği Bölümü

kişisel bilgiler

E-Posta adresi

sefa.tarhan@gop.edu.tr

Ofis Bilgisi

 

Telefon & Faks

Cep Telefonu

İş Telefonu

Faks

 

Yazışma Adresi

 

Web Sayfası

 

Sosyal Ağlar

 

kurum bilgileri

Birim

Mühendislik Ve Doğa Bilimleri Fakültesi 

Bölüm

Mekatronik Mühendisliği Bölümü 

Anabilim Dalı

 

Eğitim Bilgileri

Öğrenim Durumu

DOKTORA, University Of Kentucky (1997- 2001)

Biosytems And Agricutural Engineering -

YÜKSEK LİSANS, University Of Kentucky (1994- 1996)

Biosystems And Agricultural Engineering -

LİSANS, Selçuk Üniversitesi (1987- 1991)

Ziraat Fakültesi - Tarım Makineleri Ve Teknolojileri Mühendisliği Bölümü

TEZLER

DOKTORA, "Fermentation Kinetics And Modeling Of Non-Growing Clostridium Thermocellum Jw20", University Of Kentucky Biosytems And Agricutural Engineering, 2001

YÜKSEK LİSANS, "Airflow Characterization Through A Wheat Straw Bed İn An Updraft Gasifier Before Combustion", University Of Kentucky Biosystems And Agricultural Engineering, 1997

YABANCI DİLLER

İngilizce

TEMEL ALAN BİLGİSİ

Ziraat, Orman ve Su Ürünleri Temel Alanı - Biyosistem Mühendisliği

Mesleki Deneyim

AKADEMİK ÜNVANLAR / GÖREVLER

Akademik Görevler

Profesör, Gaziosmanpaşa Üniversitesi/ Mühendislik Ve Doğa Bilimleri Fakültesi/ Mekatronik Mühendisliği Bölümü(2011- Devam Ediyor)

Doçent, Gaziosmanpaşa Üniversitesi/ Mühendislik Ve Doğa Bilimleri Fakültesi/ Mekatronik Mühendisliği Bölümü(2009- Devam Ediyor)

Doçent, Gaziosmanpaşa Üniversitesi/ Ziraat Fakültesi/ Tarım Makineleri Bölümü/ Tarım Makineleri Anabilim Dalı, (2006- 2009)

Yardımcı Doçent, Gaziosmanpaşa Üniversitesi/ Ziraat Fakültesi/ Tarım Makineleri Bölümü/ Tarım Makineleri Anabilim Dalı, (2004- 2006)

Araştırma Görevlisi, Gaziosmanpaşa Üniversitesi/ Ziraat Fakültesi/ Tarım Makineleri Bölümü/ Tarım Makineleri Anabilim Dalı, (2001- 2004)

Araştırma Görevlisi, Gaziosmanpaşa Üniversitesi/ Ziraat Fakültesi/ Tarım Makineleri Bölümü/ Tarım Makineleri Anabilim Dalı, (1993- 2001)

Araştırma Görevlisi, Selçuk Üniversitesi/ Ziraat Fakültesi/ Tarım Makineleri Ve Teknolojileri Mühendisliği Bölümü/ Tarım Makineleri Anabilim Dalı, (1992- 1993)


İdari Görevler

Dekan, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Mühendislik Ve Doğa Bilimleri Fakültesi, (2014- Devam Ediyor)

Dekan Yardımcısı, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Mühendislik Ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Mekatronik Mühendisliği Bölümü, (2009- 2014)

verdiği dersler

yönetilen tezler

Yüksek Lisans, Burak ERGÜNEŞ, "Sıcak Havalı Kurutucular İçin Ağırlık İzleme Sistemi Geliştirilmesi", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Mekatronik Mühendisliği Anabilim Dalı, 2019

Yüksek Lisans, Hasan GÜL, "Sıcak Havalı Kurutucularda Enerji Tüketimini Azaltmak İçin Yeni Bir Otomasyon Sisteminin Geliştirilmesi", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Mekatronik Mühendisliği Anabilim Dalı, 2017

Yüksek Lisans, Serhat BİLGİN, "Güneş Enerjili Su Isıtma Sistemlerinde İki Farklı Kontrol Sisteminin Enerji Kazanımına Etkisi", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Mekatronik Mühendisliği Anabilim Dalı, 2017

Yüksek Lisans, Adil Koray YILDIZ, "Arıcılıkta Kullanılacak Karar Destek Ve Veri Tabanı Yönetimi Yazılımının (Arısoft) Geliştirilmesi", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Tarım Makineleri Anabilim Dalı, 2012

Yüksek Lisans, Murat ERTUĞRUL, "Farklı Kurutma Havası Sıcaklık Profillerinin Melisa (Melisa Officinalis L.) Bitkisi Kuruma Süresi Ve Kalitesine Etkisi", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Tarım Makineleri Anabilim Dalı, 2011

Yüksek Lisans, Emel İNAN, "Yeni Tip Doğrudan Değmeli Kurutucunun Geliştirilmesi Ve Reyhan (Ocimum Basilicum L.) Bitkisini Kurutma Performansının Belirlenmesi", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Tarım Makineleri Anabilim Dalı, 2010

Yüksek Lisans, Bülent KORUCU, "Yeni Tip Döner Tamburlu Kurutucunun Geliştirilmesi Ve Reyhan (Ocimum Basilicum L.) Bitkisi Kurutma Performansının Belirlenmesi", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Tarım Makineleri Anabilim Dalı, 2009

Yüksek Lisans, Hakan POLATCI, "Farklı Kurutma Yöntemlerinin Reyhan (Ocimum Basilicum) Bitkisinin Kuruma Süresine Ve Kalitesine Etkisi", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Tarım Makineleri Anabilim Dalı, 2008

Yüksek Lisans, Abdullah ÇULFACI, "Japon Bıldırcınlarında Sınırlı Yemlemenin Büyüme Eğrisi Üzerine Etkileri", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Zootekni Anabilim Dalı, 2008

Yüksek Lisans, Sedat BERBER, "Aspir (Carthamus Tinctorious, L.) Tohumlarının Aerodinamik Özelliklerinin Belirlenmesi", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Tarım Makineleri Anabilim Dalı, 2007

Doktora, Murat ERTUĞRUL, "Süt Sığırlarının Bireysel Su Tüketimlerinin Otomatik Ölçümü Ve Değerlendirilmesi İçin Yeni Bir Suluk Otomasyon Sisteminin Geliştirilmesi", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Mekatronik Mühendisliği Anabilim Dalı, 2018

Doktora, Yunus KÜLTÜREL, "Birleşik Parabolik Güneş Toplaçlı Uçucu Yağ Damıtma Sisteminin Geliştirilmesi Ve Performansının Belirlenmesi", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Tarım Makineleri Anabilim Dalı, 2014

Editörlük

Yayınlar ve Eserler

MAKALELER

Uluslararası Hakemli Dergilerdeki Makaleler

TARHAN SEFA,ERTUĞRUL MURAT, (2019). "The Change Of Drying Time And Quality Parameters Of Lemon Balm (Melissa Officinalis L.) With Different Temperature Profiles Of Drying Air.", Journal Of New Results İn Engineering And Natural Sciences, (9), 1-9. (Yayın No: 5958775)

ERTUĞRUL MURAT,TARHAN SEFA, (2017). "Farklı Kurutma Havası Sıcaklık Profillerinin Melisa (Melissa Officinalis L.) Bitkisinin Kuruma Kinetiği Ve Enerji Tüketimine Etkisi", Gaziosmanpaşa Bilimsel Araştırma Dergisi, 6(özel sayı), 1-10. (Yayın No: 4008796)

YILDIRIM SAADETTİN,TARHAN SEFA, (2016). "Kayısı Çekirdeğinin Aerodinamik Özelliklerinin Belirlenmesi", Journal Of Agricultural Faculty Of Gaziosmanpasa University, 33(2016-1), 47-47., Doi: 10.13002/jafag904 (Yayın No: 2836889)

KÜLTÜREL YUNUS,TARHAN SEFA, (2016). "A Solar Distillery Of Essential Oils With Compound Parabolic Collectors Cpcs", Anadolu Journal Of Agricultural Sciences, 31(1), 72-83., Doi: 10.7161/anajas.2016.31.1.72-83 (Yayın No: 2730668)

DİLMAÇ MESUT,TARHAN SEFA,POLATCI HAKAN, (2016). "Aerodynamic Properties Of Faba Bean Vicia Faba L Seeds", Legume Research - An International Journal, 39(3), 379-384., Doi: 10.18805/lr.v39i3.10751 (Yayın No: 2836862) [SCI-Expanded]

KÜLTÜREL YUNUS,TARHAN SEFA, (2016). "Performance Of A Solar Distillery Of Essential Oils With Compound Parabolic Solar Collectors", Journal Of Scıentıfıc & Industrıal Research, 75(11), 691-696. (Yayın No: 2836896) [SCI-Expanded]

ÖZGÜVEN MEHMET METİN,TARHAN SEFA,POLATCI HAKAN,TELCİ İSA, (2016). "A New Way To İmprove The Drying Kinetics And Final Quality Of Peppermint", Journal Of Essential Oil Bearing Plants, 19(6), 1368-1379. (Yayın No: 2836892) [SCI-Expanded]

TARHAN SEFA,TELCİ İSA,TUNCAY MEHMET TANER,POLATCI HAKAN, (2011). "Peppermint Drying Performance Of Contact Dryer İn Terms Of Product Quality Energy Consumption And Drying Duration", Drying Technology, 29(6), 642-651., Doi: 10.1080/07373937.2010.520421 (Yayın No: 767141) [SSCI]

TARHAN SEFA,TELCİ İSA,TUNCAY MEHMET TANER,POLATCI HAKAN, (2010). "Product Quality And Energy Consumption When Drying Peppermint By Rotary Drum Dryer", Industrial Crops And Products, 32(3), 420-427., Doi: 10.1016/j.indcrop.2010.06.003 (Yayın No: 767325) [SCI-Expanded]

KARAMAN SEDAT,TARHAN SEFA,ERGÜNEŞ GAZANFER, (2007). "Analysis Of Indoor Climatic Data To Assess The Heat Stress Of Laying Hens", International Journal Of Natural And Engineering Sciences, 1(2), 65-68. (Yayın No: 2349064)

POLAT REFİK,TARHAN SEFA,ÇETİN MEHMET,atay ümran, (2007). "Mechanical Behaviour Under Compression Loading And Some Physicalparameters Of Japanese Quail Coturnix Coturnix Japonica Eggs", Czech Journal Of Anımal Scıence, 52(2), 50-56. (Yayın No: 767783) [SCI-Expanded]

TARHAN SEFA, (2007). "Selection Of Chemical And Thermal Pretreatment Combination For Plum Drying At Low And Moderate Drying Air Temperatures", Journal Of Food Engineering, 79(1), 255-260., Doi: 10.1016/j.jfoodeng.2006.01.052 (Yayın No: 767529) [SSCI]

TAŞER ÖMER FARUK,TARHAN SEFA,ERGÜNEŞ GAZANFER, (2007). "Effects Of Chemical Pretreatments On Air Drying Process Of Blackmulberry Morus Nigra L", Journal Of Scıentıfıc & Industrıal Research, 66(6), 477-482. (Yayın No: 767938) [SCI-Expanded]

ERGÜNEŞ GAZANFER,TARHAN SEFA, (2006). "Color Retention Of Red Peppers By Chemical Pretreatments During Greenhouse And Open Sun Drying", Journal Of Food Engineering, 76(3), 446-452., Doi: 10.1016/j.jfoodeng.2005.05.046 (Yayın No: 769233) [SCI-Expanded]

TARHAN SEFA,ERGÜNEŞ GAZANFER,TAŞER ÖMER FARUK, (2006). "Selectıon Of Chemıcal And Thermal Pretreatment Combınatıon To Reduce The Dehydratıon Tıme Of Sour Cherry Prunus Cerasus L", Journal Of Food Process Engineering, 29(6), 651-663., Doi: 10.1111/j.1745-4530.2006.00088.x (Yayın No: 768098) [SCI-Expanded]

TARHAN SEFA,SARI AHMET,YARDIM MUZAFFER HAKAN, (2006). "Temperature Distributions İn Trapezoidal Built İn Storage Solar Water Heaters With Without Phase Change Materials", Energy Conversion And Management, 47(15-16), 2143-2154., Doi: 10.1016/j.enconman.2005.12.002 (Yayın No: 769153) [SCI-Expanded]

SEZER METİN,TARHAN SEFA, (2005). "Model Parameters Of Growth Curves Of Three Meat-Type Lines Of Japanese Quail.", Czech Journal Of Anımal Scıence, 50(1), 22-30. (Yayın No: 5962342) [SCI-Expanded]

tunçbilek kadir,SARI AHMET,TARHAN SEFA,ERGÜNEŞ GAZANFER,KAYGUSUZ KAMİL, (2005). "Lauric And Palmitic Acids Eutectic Mixture As Latent Heat Storage Material For Low Temperature Heating Applications", Energy, 30(5), 677-692., Doi: doi:10.1016/j.energy.2004.05.017 (Yayın No: 2346715) [SCI-Expanded]

TARHAN SEFA,SARI AHMET, (2005). "Model Selection For Global And Diffuse Radiation Over The Central Black Sea Cbs Region Of Turkey", Energy Conversion And Management, 46(4), 605-613., Doi: 10.1016/j.enconman.2004.04.004 (Yayın No: 769356) [SCI-Expanded]

SEZER METİN,TARHAN SEFA, (2005). "Comparison Of Three Nonlinear Models For Describing Japanese Quail Growth Curve", Journal Of Animal And Feed Sciences, 14317-326. (Yayın No: 2346975) [SCI-Expanded]

TARHAN SEFA,ERGÜNEŞ GAZANFER,SARI AHMET, (2005). "Design Parameters Of Low Temperature Shelled Corn Drying İn The Central Black Sea Region Of Turkey", Journal Of Sustainable Agriculture, 26(4), 43-61. (Yayın No: 2346897) [SCI-Expanded]

TARHAN SEFA,ÇARMAN KAZİM, (2004). "Modeling The Torque And Power Requirement Of Traction Tires Of Horticultural Tractors Using Dimensional Analysis", Mathematical And Computational Applications, 9(3), 427-434. (Yayın No: 2349345)

TARHAN SEFA, (2003). "Airflow Channeling Through Fixed Wheat Straw Bed İn An Updraft Gasifier Before The Initiation Of Gasification", Energy Sources, 251183-1191. (Yayın No: 3284407) [SCI-Expanded]

TARHAN SEFA, (2000). "Product Selectivity Shifts İn Clostridium Thermocellum İn The Presence Of Compressed Solvents", Industrial Engineering Chemical Research, (39), 4500-4505. (Yayın No: 768938)


Ulusal Hakemli Dergilerdeki Makaleler

YILDIRIM SAADETTİN,TARHAN SEFA, (2015). "Badem Çekirdeği Yığınının Hava Akımı Direncinin Belirlenmesi", Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 12(1), 97-102. (Yayın No: 2351246)

İnan Emel,TARHAN SEFA, (2012). "Yeni Tip Doğrudan Değmeli Kurutucunun Geliştirilmesi Ve Reyhan (Ocimum Basilicum L.) Bitkisini Kurutma Performansının Belirlenmesi", Tarım Bilimleri Araştırma Dergisi, 5(2), 151-155. (Yayın No: 5963028)

POLATCI HAKAN,TARHAN SEFA, (2009). "The Effects Of Various Drying Methods On The Drying Tiime And Quality Of Basil (Ocimum Basilicum", Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 26(1), 61-70. (Yayın No: 5962451)


Diğer Dergilerdeki Makaleler

Bildiriler

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında(proceedings) basılan bildiriler :

POLATCI HAKAN,KARADAĞ HAKAN,AKÇA YAŞAR,TARHAN SEFA (2017). THE EFFECTS OF VARIOUS DRYING METHODS ON THE DRYING TIME AND QUALITY OF WALNUT (JUGLANS REGIA L.). 3rd International Conference On Environmental Science And Technokogy (Özet Bildiri) (Yayın No:3985469)

GÜL HASAN,TARHAN SEFA,DOĞAN ZAFER (2017). Development of a New Automation System for Hot Air Dryers to Reduce Energy Consumption. ISMSIT 2017 1st International Symposium on Multidisciplinary Studies and Innovative Technologies (Özet Bildiri) (Yayın No:3873286)

POLATÇI HAKAN,KARADAĞ HAKAN,AKÇA YAŞAR,TARHAN SEFA (2017). The effects of various drying methods on the drying time and quality of walnut (juglans regia L.). 3rd International conference on environmental science and technology w w w . i c o e s t . e u October 19-23 2017 (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:3695938)


Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler :

kitaplar ve kitap bölümleri

Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplar :

Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplardaki Bölümler :

Bilgi Teknolojilerinin Tarımda Kullanımı Handbook Of Agricultural Engineering Volume Vı Information Technology (2015)., TARHAN SEFA, Cıgr Ve Tarmakbir, Editör: Sefa Tarhan Ve Mehmet Metin Özgüven, Sayfa Sayısı: 575, Türkçe(Kitap Tercümesi), (Yayın No: 2394892)

Bilgi Teknolojilerinin Tarımda Kullanımı Handbook Of Agricultural Engineering Volume Vı Information Technology (2015)., TARHAN SEFA,ÖZGÜVEN MEHMET METİN,BEYAZ ABDULLAH, Cıgr Ve Tarmakbir, Editör: Sefa Tarhan Ve Mehmet Metin Özgüven, Sayfa Sayısı: 575, Türkçe(Kitap Tercümesi), (Yayın No: 2320121)

Bilgi Teknolojilerinin Tarımda Kullanımı Handbook Of Agricultural Engineering Volume Vı Information Technology (2015)., TARHAN SEFA,ÖZGÜVEN MEHMET METİN,BEYAZ ABDULLAH, Cıgr Ve Tarmakbir, Editör: Sefa Tarhan Ve Mehmet Metin Özgüven, Sayfa Sayısı: 575, Türkçe(Kitap Tercümesi), (Yayın No: 2320335)

Bilgi Teknolojilerinin Tarımda Kullanımı Handbook Of Agricultural Engineering Volume Vı Information Technology (2015)., YAŞAR EBUBEKİR,TARHAN SEFA,ÖZGÜVEN MEHMET METİN, Cıgr Ve Tarmakbir, Editör: Sefa Tarhan Ve Mehmet Metin Özgüven, Sayfa Sayısı: 575, Türkçe(Kitap Tercümesi), (Yayın No: 2320531)

sanatsal faaliyetler

projeler ve patentler

Projelerde Yaptığı Görevler:

"Sıcak Havalı Kurutucularda Enerji Tüketimini Azaltmak İçin Yeni Bir Otomasyon Sisteminin Geliştirilmesi", Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü, 06.07.2015-10.08.2017 (Tamamlandı) (ULUSAL)

"Birleşik Parabolik Güneş Toplaçlı Uçucu Yağ Damıtma Sisteminin Geliştirilmesi ve Performansının Belirlenmesi GOÜ Araştırma Projesi No 2012 132", TÜBİTAK PROJESİ, Yürütücü, 10.10.2012-09.04.2014 (Devam Ediyor) (ULUSAL)

"Büyük Ölçekli Süt Çiftliklerinde Sığırların Sağlık Ve Kızgınlık Durumlarının Tesbitine Yönelik Yeni Bir Otomasyon Sisteminin Geliştirilmesi", TÜBİTAK PROJESİ, Araştırmacı, 01.04.2014-01.10.2017 (Tamamlandı) (ULUSAL)

"Tokat Yöresindeki Kafes Sistemli Kümeslerin Yapısal ve Çevre Koşulları Yönünden Durumu ve Geliştirme Olanakları", BAP, Araştırmacı (Tamamlandı) (ULUSAL)

"Bazı Tarımsal Ürünlerin Kuruma Hızına Değişik Isıl ve kimyasal Önişlemlerin Etkisinin Belirlenmesi", BAP, Yönetici (Tamamlandı) (ULUSAL)

"Tohumlarının Aerodinamik Özelliklerinin Belirlenmesi", BAP, Yönetici (Tamamlandı) (ULUSAL)

"Güneş Toplacı Depo Birleşik Üç Tip Güneş Enerjili Su Isıtma Sisteminin Geliştirilmesi ve Isıl Performansının Belirlenmesi", BAP, Araştırmacı (Tamamlandı) (ULUSAL)

"Tıbbi ve Aromatik Bitkileri Kurutma İşleminde Yüksek Kaliteli Ürün ve Enerji Tasarrufu Elde Etmek Amacıyla Yeni Kurutucu Protiplerinin Geliştirilmesi ve Performanslarının Belirlenmesi", TÜBİTAK PROJESİ, Yönetici (Tamamlandı) (ULUSAL)

patentler

 

Üniversite Dışı Deneyim

2011, Öğretim Üyesi (Profesör), Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Mekatronik Mühendisliği Bölümü, (Diğer)

2009- , Öğretim Üyesi (Doçent), Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Mekatronik Mühendisliği Bölümü, (Diğer)

1992-1993, Araştırma Görevlisi , Selçuk Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım Makineleri Bölümü, (Diğer)

1993-2001, Araştırma Görevlisi (Yurtdışı), Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım Makineleri Bölümü, (Diğer)

2001-2004, Araştırma Görevlisi (Dr.), Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım Makineleri Bölümü, (Diğer)

2004-2006, Öğretim Üyesi (Y. Doç.), Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım Makineleri Bölümü, (Diğer)

2006-2009, Öğretim Üyesi (Doçent), Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım Makineleri Bölümü, (Diğer)

Üniversite Dışı Deneyim

Kurslar:

çalıştay

 

sertifika

 

araştırma

 

çalışma

 

rapor

 

 

 
E-Posta Adresi:sefa.tarhan@gop.edu.tr
Öğrenim Durumu

Doktora
1997-2001
University Of Kentucky
Biosytems And Agricutural Engineering

Tez Adı:Fermentation Kinetics And Modeling Of Non-Growing Clostridium Thermocellum Jw20
Yüksek Lisans
1994-1996
University Of Kentucky
Biosystems And Agricultural Engineering

Tez Adı:Airflow Characterization Through A Wheat Straw Bed İn An Updraft Gasifier Before Combustion
Lisans
1987-1991
Selçuk Üniversitesi
Ziraat Fakültesi/Tarım Makineleri Ve Teknolojileri Mühendisliği BölümüAkademik Görevler

Profesör
2011-
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ/ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
Doçent
2009-
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ/ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
Doçent
2006-2009
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ ZİRAAT FAKÜLTESİ/ TARIM MAKİNELERİ BÖLÜMÜ/ TARIM MAKİNELERİ ANABİLİM DALI
Yardımcı Doçent
2004-2006
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ ZİRAAT FAKÜLTESİ/ TARIM MAKİNELERİ BÖLÜMÜ/ TARIM MAKİNELERİ ANABİLİM DALI
Araştırma Görevlisi
2001-2004
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ ZİRAAT FAKÜLTESİ/ TARIM MAKİNELERİ BÖLÜMÜ/ TARIM MAKİNELERİ ANABİLİM DALI
Araştırma Görevlisi
1993-2001
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ ZİRAAT FAKÜLTESİ/ TARIM MAKİNELERİ BÖLÜMÜ/ TARIM MAKİNELERİ ANABİLİM DALI
Araştırma Görevlisi
1992-1993
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ/ ZİRAAT FAKÜLTESİ/ TARIM MAKİNELERİ VE TEKNOLOJİLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ/ TARIM MAKİNELERİ ANABİLİM DALI


İdari Görevler

Dekan
2014
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
Dekan Yardımcısı
2009-2014
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ


Dersler *

Öğrenim DiliDers Saati
* Son iki yılda verdigi lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler


Yönetilen Tezler

1.Hakan POLATCI, (2008)., "Farklı kurutma yöntemlerinin reyhan (Ocimum basilicum) bitkisinin kuruma süresine ve kalitesine etkisi", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Tarım Makineleri Anabilim Dalı, Yüksek Lisans
2.Abdullah ÇULFACI, (2008)., "Japon bıldırcınlarında sınırlı yemlemenin büyüme eğrisi üzerine etkileri", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Zootekni Anabilim Dalı, Yüksek Lisans
3.Bülent KORUCU, (2009)., "Yeni tip döner tamburlu kurutucunun geliştirilmesi ve reyhan (Ocimum basilicum L.) bitkisi kurutma performansının belirlenmesi", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Tarım Makineleri Anabilim Dalı, Yüksek Lisans
4.Emel İNAN, (2010)., "Yeni tip doğrudan değmeli kurutucunun geliştirilmesi ve reyhan (Ocimum basilicum L.) bitkisini kurutma performansının belirlenmesi", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Tarım Makineleri Anabilim Dalı, Yüksek Lisans
5.Murat ERTUĞRUL, (2011)., "Farklı kurutma havası sıcaklık profillerinin melisa (Melisa officinalis L.) bitkisi kuruma süresi ve kalitesine etkisi", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Tarım Makineleri Anabilim Dalı, Yüksek Lisans
6.Adil Koray YILDIZ, (2012)., "Arıcılıkta kullanılacak karar destek ve veri tabanı yönetimi yazılımının (ARISOFT) geliştirilmesi", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Tarım Makineleri Anabilim Dalı, Yüksek Lisans
7.Sedat BERBER, (2007)., "Aspir (Carthamus tinctorious, L.) tohumlarının aerodinamik özelliklerinin belirlenmesi", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Tarım Makineleri Anabilim Dalı, Yüksek Lisans
8.Yunus KÜLTÜREL, (2014)., "Birleşik parabolik güneş toplaçlı uçucu yağ damıtma sisteminin geliştirilmesi ve performansının belirlenmesi", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Tarım Makineleri Anabilim Dalı, Doktora
9.Hasan GÜL, (2017)., "Sıcak havalı kurutucularda enerji tüketimini azaltmak için yeni bir otomasyon sisteminin geliştirilmesi", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Mekatronik Mühendisliği Anabilim Dalı, Yüksek Lisans
10.Serhat BİLGİN, (2017)., "Güneş enerjili su ısıtma sistemlerinde iki farklı kontrol sisteminin enerji kazanımına etkisi", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Mekatronik Mühendisliği Anabilim Dalı, Yüksek Lisans
11.Murat ERTUĞRUL, (2018)., "Süt sığırlarının bireysel su tüketimlerinin otomatik ölçümü ve değerlendirilmesi için yeni bir suluk otomasyon sisteminin geliştirilmesi", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Mekatronik Mühendisliği Anabilim Dalı, Doktora
12.Burak ERGÜNEŞ, (2019)., "Sıcak havalı kurutucular için ağırlık izleme sistemi geliştirilmesi", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Mekatronik Mühendisliği Anabilim Dalı, Yüksek Lisans


Editörlük

1.TURKISH JOURNAL OF AGRICULTURE AND FORESTRY(SCI-Expanded), Dergi, Yayın Kurulu Üyeliği, TÜBİTAK
2.TURKISH JOURNAL OF AGRICULTURE AND FORESTRY 2017 VOL 41 No 6(SCI-Expanded), Dergi, Editör, TÜBİTAK
3.TURKISH JOURNAL OF AGRICULTURE AND FORESTRY 2017 VOL 41 No 1(SCI-Expanded), Dergi, Editör, TÜBİTAK
4.TURKISH JOURNAL OF AGRICULTURE AND FORESTRY 2017 VOL 41 No 2(SCI-Expanded), Dergi, Editör, TÜBİTAK
5.TURKISH JOURNAL OF AGRICULTURE AND FORESTRY 2017 VOL 41 No 3(SCI-Expanded), Dergi, Editör, TÜBİTAK
6.TURKISH JOURNAL OF AGRICULTURE AND FORESTRY 2017 VOL 41 No 4(SCI-Expanded), Dergi, Editör, TÜBİTAK
7.TURKISH JOURNAL OF AGRICULTURE AND FORESTRY 2017 VOL 41 No 5(SCI-Expanded), Dergi, Editör, TÜBİTAK
8.Bilgi Teknolojilerinin Tarımda Kullanımı Handbook of Agricultural Engineering Volume VI Information Technology, Editör, CIGR ve TARMAKBİR, 03.02.2015 - 03.02.2015
9.Turkish Journal of Agriculture and Forestry(SCI-Expanded), Dergi, Editör, TÜBİTAK, 01.12.2011 - 03.12.2011


Eserler
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:
1.TARHAN SEFA,ERTUĞRUL MURAT (2019). The Change of Drying Time and Quality Parameters of Lemon Balm (Melissa officinalis L.) with Different Temperature Profiles of Drying Air.. Journal of New Results in Engineering and Natural Sciences, (9), 1-9. (Yayın No: 5958775)
2.ERTUĞRUL MURAT,TARHAN SEFA (2017). Farklı Kurutma Havası Sıcaklık Profillerinin Melisa (Melissa officinalis L.) Bitkisinin Kuruma Kinetiği ve Enerji Tüketimine Etkisi. Gaziosmanpaşa Bilimsel Araştırma Dergisi, 6(özel sayı), 1-10. (Yayın No: 4008796)
3.YILDIRIM SAADETTİN,TARHAN SEFA (2016). Kayısı çekirdeğinin aerodinamik özelliklerinin belirlenmesi. Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University, 33(2016-1), 47-47., Doi: 10.13002/jafag904 (Yayın No: 2836889)
4.KÜLTÜREL YUNUS,TARHAN SEFA (2016). A solar distillery of essential oils with compound parabolic collectors CPCs. Anadolu Journal of Agricultural Sciences, 31(1), 72-83., Doi: 10.7161/anajas.2016.31.1.72-83 (Yayın No: 2730668)
5.DİLMAÇ MESUT,TARHAN SEFA,POLATCI HAKAN (2016). Aerodynamic properties of Faba bean Vicia faba L Seeds. Legume Research - An International Journal, 39(3), 379-384., Doi: 10.18805/lr.v39i3.10751 (Yayın No: 2836862)
6.KÜLTÜREL YUNUS,TARHAN SEFA (2016). Performance of a solar distillery of essential oils with compound parabolic solar collectors. JOURNAL OF SCIENTIFIC & INDUSTRIAL RESEARCH, 75(11), 691-696. (Yayın No: 2836896)
7.ÖZGÜVEN MEHMET METİN,TARHAN SEFA,POLATCI HAKAN,TELCİ İSA (2016). A new way to improve the drying kinetics and final quality of peppermint. Journal of Essential Oil Bearing Plants, 19(6), 1368-1379. (Yayın No: 2836892)
8.TARHAN SEFA,TELCİ İSA,TUNCAY MEHMET TANER,POLATCI HAKAN (2011). Peppermint Drying Performance of Contact Dryer in Terms of Product Quality Energy Consumption and Drying Duration. Drying Technology, 29(6), 642-651., Doi: 10.1080/07373937.2010.520421 (Yayın No: 767141)
9.TARHAN SEFA,TELCİ İSA,TUNCAY MEHMET TANER,POLATCI HAKAN (2010). Product quality and energy consumption when drying peppermint by rotary drum dryer. Industrial Crops and Products, 32(3), 420-427., Doi: 10.1016/j.indcrop.2010.06.003 (Yayın No: 767325)
10.KARAMAN SEDAT,TARHAN SEFA,ERGÜNEŞ GAZANFER (2007). Analysis of Indoor Climatic Data to Assess The Heat Stress of Laying Hens. International Journal of Natural and Engineering Sciences, 1(2), 65-68. (Yayın No: 2349064)
11.POLAT REFİK,TARHAN SEFA,ÇETİN MEHMET,atay ümran (2007). Mechanical behaviour under compression loading and some physicalparameters of Japanese quail Coturnix coturnix japonica eggs. CZECH JOURNAL OF ANIMAL SCIENCE, 52(2), 50-56. (Yayın No: 767783)
12.TARHAN SEFA (2007). Selection of chemical and thermal pretreatment combination for plum drying at low and moderate drying air temperatures. Journal of Food Engineering, 79(1), 255-260., Doi: 10.1016/j.jfoodeng.2006.01.052 (Yayın No: 767529)
13.TAŞER ÖMER FARUK,TARHAN SEFA,ERGÜNEŞ GAZANFER (2007). Effects of chemical pretreatments on air drying process of blackmulberry Morus nigra L. JOURNAL OF SCIENTIFIC & INDUSTRIAL RESEARCH, 66(6), 477-482. (Yayın No: 767938)
14.ERGÜNEŞ GAZANFER,TARHAN SEFA (2006). Color retention of red peppers by chemical pretreatments during greenhouse and open sun drying. Journal of Food Engineering, 76(3), 446-452., Doi: 10.1016/j.jfoodeng.2005.05.046 (Yayın No: 769233)
15.TARHAN SEFA,ERGÜNEŞ GAZANFER,TAŞER ÖMER FARUK (2006). SELECTION OF CHEMICAL AND THERMAL PRETREATMENT COMBINATION TO REDUCE THE DEHYDRATION TIME OF SOUR CHERRY Prunus cerasus L. Journal of Food Process Engineering, 29(6), 651-663., Doi: 10.1111/j.1745-4530.2006.00088.x (Yayın No: 768098)
16.TARHAN SEFA,SARI AHMET,YARDIM MUZAFFER HAKAN (2006). Temperature distributions in trapezoidal built in storage solar water heaters with without phase change materials. Energy Conversion and Management, 47(15-16), 2143-2154., Doi: 10.1016/j.enconman.2005.12.002 (Yayın No: 769153)
17.SEZER METİN,TARHAN SEFA (2005). Model Parameters of growth curves of three meat-type lines of Japanese quail.. CZECH JOURNAL OF ANIMAL SCIENCE, 50(1), 22-30. (Yayın No: 5962342)
18.tunçbilek kadir,SARI AHMET,TARHAN SEFA,ERGÜNEŞ GAZANFER,KAYGUSUZ KAMİL (2005). Lauric and Palmitic Acids Eutectic Mixture as Latent Heat Storage Material for Low Temperature Heating Applications. ENERGY, 30(5), 677-692., Doi: doi:10.1016/j.energy.2004.05.017 (Yayın No: 2346715)
19.TARHAN SEFA,SARI AHMET (2005). Model selection for global and diffuse radiation over the Central Black Sea CBS region of Turkey. Energy Conversion and Management, 46(4), 605-613., Doi: 10.1016/j.enconman.2004.04.004 (Yayın No: 769356)
20.SEZER METİN,TARHAN SEFA (2005). Comparison of Three Nonlinear Models for Describing Japanese Quail Growth Curve. Journal of Animal and Feed Sciences, 14317-326. (Yayın No: 2346975)
21.TARHAN SEFA,ERGÜNEŞ GAZANFER,SARI AHMET (2005). Design Parameters of Low Temperature Shelled Corn Drying in the Central Black Sea Region of Turkey. Journal of Sustainable Agriculture, 26(4), 43-61. (Yayın No: 2346897)
22.TARHAN SEFA,ÇARMAN KAZİM (2004). Modeling the Torque and Power Requirement of Traction Tires of Horticultural Tractors Using Dimensional Analysis. Mathematical and Computational Applications, 9(3), 427-434. (Yayın No: 2349345)
23.TARHAN SEFA (2003). Airflow Channeling Through Fixed Wheat Straw Bed in an Updraft Gasifier Before the Initiation of Gasification. energy sources, 251183-1191. (Yayın No: 3284407)
24.TARHAN SEFA (2000). Product Selectivity Shifts in Clostridium thermocellum in the Presence of Compressed Solvents. Industrial Engineering Chemical Research, (39), 4500-4505. (Yayın No: 768938)
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :
1.YILDIRIM SAADETTİN,TARHAN SEFA (2015). BADEM ÇEKİRDEĞİ YIĞINININ HAVA AKIMI DİRENCİNİN BELİRLENMESİ. Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 12(1), 97-102. (Yayın No: 2351246)
2.İnan Emel,TARHAN SEFA (2012). Yeni Tip Doğrudan Değmeli Kurutucunun Geliştirilmesi ve Reyhan (Ocimum basilicum L.) Bitkisini Kurutma Performansının Belirlenmesi. Tarım Bilimleri Araştırma Dergisi, 5(2), 151-155. (Yayın No: 5963028)
3.POLATCI HAKAN,TARHAN SEFA (2009). The effects of various drying methods on the drying tiime and quality of basil (Ocimum basilicum. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 26(1), 61-70. (Yayın No: 5962451)


Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında(proceedings) basılan bildiriler :
1.POLATCI HAKAN,KARADAĞ HAKAN,AKÇA YAŞAR,TARHAN SEFA (2017). THE EFFECTS OF VARIOUS DRYING METHODS ON THE DRYING TIME AND QUALITY OF WALNUT (JUGLANS REGIA L.). 3rd International Conference On Environmental Science And Technokogy (Özet Bildiri) (Yayın No:3985469)
2.POLATÇI HAKAN,KARADAĞ HAKAN,AKÇA YAŞAR,TARHAN SEFA (2017). The effects of various drying methods on the drying time and quality of walnut (juglans regia L.). 3rd International conference on environmental science and technology w w w . i c o e s t . e u October 19-23 2017 (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:3695938)
3.GÜL HASAN,TARHAN SEFA,DOĞAN ZAFER (2017). Development of a New Automation System for Hot Air Dryers to Reduce Energy Consumption. ISMSIT 2017 1st International Symposium on Multidisciplinary Studies and Innovative Technologies (Özet Bildiri) (Yayın No:3873286)


Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar veya kitaplardaki bölümler:
Yazılan ulusal/uluslararası kitaplardaki bölümler:
1.Bilgi Teknolojilerinin Tarımda Kullanımı Handbook of Agricultural Engineering Volume VI Information Technology (2015)., TARHAN SEFA, Cıgr Ve Tarmakbir, Editör: Sefa Tarhan Ve Mehmet Metin Özgüven, Sayfa Sayısı: 575, Türkçe, Kitap Tercümesi, (Yayın No: 2394892)
2.Bilgi Teknolojilerinin Tarımda Kullanımı Handbook of Agricultural Engineering Volume VI Information Technology (2015)., TARHAN SEFA,ÖZGÜVEN MEHMET METİN,BEYAZ ABDULLAH, Cıgr Ve Tarmakbir, Editör: Sefa Tarhan Ve Mehmet Metin Özgüven, Sayfa Sayısı: 575, Türkçe, Kitap Tercümesi, (Yayın No: 2320121)
3.Bilgi Teknolojilerinin Tarımda Kullanımı Handbook of Agricultural Engineering Volume VI Information Technology (2015)., TARHAN SEFA,ÖZGÜVEN MEHMET METİN,BEYAZ ABDULLAH, Cıgr Ve Tarmakbir, Editör: Sefa Tarhan Ve Mehmet Metin Özgüven, Sayfa Sayısı: 575, Türkçe, Kitap Tercümesi, (Yayın No: 2320335)
4.Bilgi Teknolojilerinin Tarımda Kullanımı Handbook of Agricultural Engineering Volume VI Information Technology (2015)., YAŞAR EBUBEKİR,TARHAN SEFA,ÖZGÜVEN MEHMET METİN, Cıgr Ve Tarmakbir, Editör: Sefa Tarhan Ve Mehmet Metin Özgüven, Sayfa Sayısı: 575, Türkçe, Kitap Tercümesi, (Yayın No: 2320531)


Projelerde Yaptığı Görevler:

1.Sıcak Havalı Kurutucularda Enerji Tüketimini Azaltmak İçin Yeni Bir Otomasyon Sisteminin Geliştirilmesi, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü, 06.07.2015-10.08.2017 (Tamamlandı) (ULUSAL)
2.Birleşik Parabolik Güneş Toplaçlı Uçucu Yağ Damıtma Sisteminin Geliştirilmesi ve Performansının Belirlenmesi GOÜ Araştırma Projesi No 2012 132, TÜBİTAK PROJESİ, Yürütücü, 10.10.2012-09.04.2014 (Devam Ediyor) (ULUSAL)
3.Büyük Ölçekli Süt Çiftliklerinde Sığırların Sağlık Ve Kızgınlık Durumlarının Tesbitine Yönelik Yeni Bir Otomasyon Sisteminin Geliştirilmesi, TÜBİTAK PROJESİ, Araştırmacı, 01.04.2014-01.10.2017 (Tamamlandı) (ULUSAL)
4.Tokat Yöresindeki Kafes Sistemli Kümeslerin Yapısal ve Çevre Koşulları Yönünden Durumu ve Geliştirme Olanakları, BAP, Araştırmacı (Tamamlandı) (ULUSAL)
5.Bazı Tarımsal Ürünlerin Kuruma Hızına Değişik Isıl ve kimyasal Önişlemlerin Etkisinin Belirlenmesi, BAP, Yönetici (Tamamlandı) (ULUSAL)
6.Tohumlarının Aerodinamik Özelliklerinin Belirlenmesi, BAP, Yönetici (Tamamlandı) (ULUSAL)
7.Güneş Toplacı Depo Birleşik Üç Tip Güneş Enerjili Su Isıtma Sisteminin Geliştirilmesi ve Isıl Performansının Belirlenmesi, BAP, Araştırmacı (Tamamlandı) (ULUSAL)
8.Tıbbi ve Aromatik Bitkileri Kurutma İşleminde Yüksek Kaliteli Ürün ve Enerji Tasarrufu Elde Etmek Amacıyla Yeni Kurutucu Protiplerinin Geliştirilmesi ve Performanslarının Belirlenmesi, TÜBİTAK PROJESİ, Yönetici (Tamamlandı) (ULUSAL)
Üniversite Dışı Deneyim

2011Öğretim Üyesi (Profesör)Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Mekatronik Mühendisliği Bölümü, (Diğer)
2009- Öğretim Üyesi (Doçent)Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Mekatronik Mühendisliği Bölümü, (Diğer)
2006-2009Öğretim Üyesi (Doçent)Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım Makineleri Bölümü, (Diğer)
2004-2006Öğretim Üyesi (Y. Doç.)Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım Makineleri Bölümü, (Diğer)
2001-2004Araştırma Görevlisi (Dr.)Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım Makineleri Bölümü, (Diğer)
1993-2001Araştırma Görevlisi (Yurtdışı)Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım Makineleri Bölümü, (Diğer)
1992-1993Araştırma Görevlisi Selçuk Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım Makineleri Bölümü, (Diğer)