GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ

Kişisel Web Sayfaları

ESRA ÖZBUDAKž

[ ÖĞRETİM GÖREVLİSİ ]

ÖĞR. GÖR. Esra ÖZBUDAK

Reşadiye Meslek Yüksekokulu / Sağlık Bakım Hizmetleri Bölümü

kişisel bilgiler

E-Posta adresi

esra.ozbudak@gop.edu.tr

Ofis Bilgisi

 

Telefon & Faks

Cep Telefonu

İş Telefonu

Faks

 

Yazışma Adresi

 

Web Sayfası

 

Sosyal Ağlar

 

kurum bilgileri

Birim

Reşadiye Meslek Yüksekokulu 

Bölüm

Sağlık Bakım Hizmetleri Bölümü 

Anabilim Dalı

Yaşlı Bakımı Pr. 

Eğitim Bilgileri

Öğrenim Durumu

DOKTORA, Ondokuz Mayıs Üniversitesi (2018- )

Sağlık Bilimleri Fakültesi -

YÜKSEK LİSANS, Karabük Üniversitesi (2015- 2018)

Sağlık Bilimleri Enstitüsü - Hemşirelik Bilimi (Yl) (Tezli)

LİSANS, Hitit Üniversitesi (2009- 2013)

Sağlık Yüksekokulu -

TEZLER

DOKTORA, "", Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi,

YÜKSEK LİSANS, "Hastanede Yatan Yaşlı Hastalar Tarafından Hemşirelik Bakımının Değerlendirilmesi", Karabük Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2018

YABANCI DİLLER

İngilizce

TEMEL ALAN BİLGİSİ

Sağlık Bilimleri Temel Alanı - Hemşirelik Esasları ve Yönetimi

Mesleki Deneyim

AKADEMİK ÜNVANLAR / GÖREVLER

Akademik Görevler

Öğretim Görevlisi, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/ Reşadiye Meslek Yüksekokulu/ Sağlık Bakım Hizmetleri Bölümü/ Yaşlı Bakımı Pr., (2016- Devam Ediyor)


İdari Görevler

Bölüm Başkanı, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Reşadiye Meslek Yüksekokulu, Sağlık Bakım Hizmetleri Bölümü, Yaşlı Bakımı Pr., (2018- Devam Ediyor)

verdiği dersler

Yaşlı Bakım İlke Ve Uygulamaları I, Önlisans, (2018-2019)

Mesleki Uygulama I, Önlisans, (2018-2019)

Mesleki Uygulama Iı, Önlisans, (2017-2018)

Psikiyatrik Hastalıklar, Önlisans, (2017-2018)

Sağlık Sosyolojisi, Önlisans, (2017-2018)

Mesleki Uygulama I, Önlisans, (2017-2018)

Yara Bakımı, Önlisans, (2017-2018)

yönetilen tezler

Editörlük

Yayınlar ve Eserler

MAKALELER

Uluslararası Hakemli Dergilerdeki Makaleler


Ulusal Hakemli Dergilerdeki Makaleler


Diğer Dergilerdeki Makaleler

Bildiriler

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında(proceedings) basılan bildiriler :

ÖZBUDAK ESRA ASSESSMENT OF NURSING CARE IN HOSPITALS BY LEVEL OF CARE DEPENDENCY OF PATIENTS: A PROVINCE EXAMPLE FROM TURKEY. NURSİNG-2017 (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:3632738)


Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler :

ÖZBUDAK ESRA Hala Dorsogluteal Bölge mi?. 4. Temel Hemşirelik Bakımı Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:3632736)

kitaplar ve kitap bölümleri

Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplar :

Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplardaki Bölümler :

sanatsal faaliyetler

projeler ve patentler

Projelerde Yaptığı Görevler:

"Tokat İl Merkezindeki Hastanelerde Hemşirelik Bakımının Değerlendirilmesi", Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı, 30.03.2017-06.06.2018 (Tamamlandı) (ULUSAL)

patentler

 

Üniversite Dışı Deneyim

Üniversite Dışı Deneyim

Kurslar:

çalıştay

 

sertifika

 

araştırma

 

çalışma

 

rapor

 

 

 
E-Posta Adresi:esra.ozbudak@gop.edu.tr
Öğrenim Durumu

Doktora
2018-
Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Sağlık Bilimleri Fakültesi

Tez Adı:
Yüksek Lisans
2015-2018
Karabük Üniversitesi
Sağlık Bilimleri Enstitüsü/Hemşirelik Bilimi (Yl) (Tezli)

Tez Adı:Hastanede Yatan Yaşlı Hastalar Tarafından Hemşirelik Bakımının Değerlendirilmesi
Lisans
2009-2013
Hitit Üniversitesi
Sağlık YüksekokuluAkademik Görevler

Öğretim Görevlisi
2016-
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ REŞADİYE MESLEK YÜKSEKOKULU/ SAĞLIK BAKIM HİZMETLERİ BÖLÜMÜ/ YAŞLI BAKIMI PR.


İdari Görevler

Bölüm Başkanı
2018
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ REŞADİYE MESLEK YÜKSEKOKULU


Dersler *

Öğrenim DiliDers Saati
Önlisans
(2018-2019)YAŞLI BAKIM İLKE VE UYGULAMALARI ITürkçe1
(2018-2019)MESLEKİ UYGULAMA ITürkçe8
(2017-2018)MESLEKİ UYGULAMA IITürkçe4
(2017-2018)PSİKİYATRİK HASTALIKLARTürkçe2
(2017-2018)SAĞLIK SOSYOLOJİSİTürkçe2
(2017-2018)MESLEKİ UYGULAMA ITürkçe4
(2017-2018)YARA BAKIMITürkçe3
* Son iki yılda verdigi lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler


Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında(proceedings) basılan bildiriler :
1.ÖZBUDAK ESRAASSESSMENT OF NURSING CARE IN HOSPITALS BY LEVEL OF CARE DEPENDENCY OF PATIENTS: A PROVINCE EXAMPLE FROM TURKEY. NURSİNG-2017 (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:3632738)
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler :
1.ÖZBUDAK ESRAHala Dorsogluteal Bölge mi?. 4. Temel Hemşirelik Bakımı Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:3632736)


Projelerde Yaptığı Görevler:

1.Tokat İl Merkezindeki Hastanelerde Hemşirelik Bakımının Değerlendirilmesi, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı, 30.03.2017-06.06.2018 (Tamamlandı) (ULUSAL)