GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ

Kişisel Web Sayfaları

MERVE AYŞE KESKİNž

[ ÖĞRETİM GÖREVLİSİ ]

ÖĞR. GÖR. Merve Ayşe KESKİN

Reşadiye Meslek Yüksekokulu / Sağlık Bakım Hizmetleri Bölümü

kişisel bilgiler

E-Posta adresi

Ofis Bilgisi

 

Telefon & Faks

Cep Telefonu

İş Telefonu

Faks

 

Yazışma Adresi

 

Web Sayfası

 

Sosyal Ağlar

 

kurum bilgileri

Birim

Reşadiye Meslek Yüksekokulu 

Bölüm

Sağlık Bakım Hizmetleri Bölümü 

Anabilim Dalı

Yaşlı Bakımı Pr. 

Eğitim Bilgileri

Öğrenim Durumu

YÜKSEK LİSANS, Erzincan Üniversitesi (2016- )

Sağlık Bilimleri Fakültesi -

LİSANS, Erzincan Üniversitesi (2008- 2012)

Sağlık Yüksekokulu - Hemşirelik Bölümü

TEZLER

YÜKSEK LİSANS, "", Erzincan Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi,

YABANCI DİLLER

TEMEL ALAN BİLGİSİ

Sağlık Bilimleri Temel Alanı - Halk Sağlığı Hemşireliği

Mesleki Deneyim

AKADEMİK ÜNVANLAR / GÖREVLER

Akademik Görevler

Öğretim Görevlisi, Gaziosmanpaşa Üniversitesi/ Reşadiye Meslek Yüksekokulu/ Sağlık Bakım Hizmetleri Bölümü/ Yaşlı Bakımı Pr., (2016- Devam Ediyor)


İdari Görevler

verdiği dersler

Çocuk Psikoljisi Ve Ruh Sağlığı, Önlisans, (2017-2018)

Halk Sağlığı, Önlisans, (2017-2018)

Palyatif Bakım Ve Yaşam Sonu Bakım, Önlisans, (2017-2018)

İlk Yardım, Önlisans, (2017-2018)

Bulaşıcı Hastalıklar, Önlisans, (2017-2018)

Kronik Hastalıklar, Önlisans, (2017-2018)

Anatomi, Önlisans, (2017-2018)

Tıbbi Deontoloji Ve Etik, Önlisans, (2017-2018)

Fizyoloji, Önlisans, (2017-2018)

Yazışma Teknikleri, Önlisans, (2016-2017)

Tıbbi Deontoloji Ve Etik, Önlisans, (2016-2017)

İletişim, Önlisans, (2016-2017)

Fizyoloji, Önlisans, (2016-2017)

yönetilen tezler

Editörlük

Yayınlar ve Eserler

MAKALELER

Uluslararası Hakemli Dergilerdeki Makaleler


Ulusal Hakemli Dergilerdeki Makaleler


Diğer Dergilerdeki Makaleler

Bildiriler

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında(proceedings) basılan bildiriler :


Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler :

kitaplar ve kitap bölümleri

Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplar :

Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplardaki Bölümler :

sanatsal faaliyetler

projeler ve patentler

Projelerde Yaptığı Görevler:

patentler

 

Üniversite Dışı Deneyim

2014-2016, HEMŞİRE, BAYBURT DEVLET HASTANESİ, (Hastane)

Üniversite Dışı Deneyim

Kurslar:

çalıştay

 

sertifika

 

araştırma

 

çalışma

 

rapor

 

 

 
E-Posta Adresi:merve.keskin@gop.edu.tr

Öğrenim Durumu

Yüksek Lisans
2016-
Erzincan Üniversitesi
Sağlık Bilimleri Fakültesi

Tez Adı:
Lisans
2008-2012
Erzincan Üniversitesi
Sağlık Yüksekokulu/Hemşirelik BölümüAkademik Görevler

Öğretim Görevlisi
2016-
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ REŞADİYE MESLEK YÜKSEKOKULU/ SAĞLIK BAKIM HİZMETLERİ BÖLÜMÜ/ YAŞLI BAKIMI PR.


İdari GörevlerDersler *

Öğrenim DiliDers Saati
Önlisans
(2017-2018)ÇOCUK PSİKOLJİSİ VE RUH SAĞLIĞITürkçe3
(2017-2018)HALK SAĞLIĞITürkçe2
(2017-2018)PALYATİF BAKIM VE YAŞAM SONU BAKIMTürkçe2
(2017-2018)İLK YARDIMTürkçe3
(2017-2018)BULAŞICI HASTALIKLARTürkçe2
(2017-2018)KRONİK HASTALIKLARTürkçe2
(2017-2018)ANATOMİTürkçe3
(2017-2018)TIBBİ DEONTOLOJİ VE ETİKTürkçe2
(2017-2018)FİZYOLOJİTürkçe3
(2016-2017)YAZIŞMA TEKNİKLERİTürkçe2
(2016-2017)TIBBİ DEONTOLOJİ VE ETİKTürkçe2
(2016-2017)İLETİŞİMTürkçe2
(2016-2017)FİZYOLOJİTürkçe3
* Son iki yılda verdigi lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler
Üniversite Dışı Deneyim

2014-2016HEMŞİREBAYBURT DEVLET HASTANESİ, (Hastane)