GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ

Kişisel Web Sayfaları

CANAN HANOĞLUž

[ DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ ]

DR. ÖĞR. ÜYESİ Canan HANOĞLU

Fen-Edebiyat Fakültesi / Sanat Tarihi Bölümü

kişisel bilgiler

E-Posta adresi

canan.hanoglu@gop.edu.tr

Ofis Bilgisi

 

Telefon & Faks

Cep Telefonu

İş Telefonu

Faks

 

Yazışma Adresi

 

Web Sayfası

 

Sosyal Ağlar

 

kurum bilgileri

Birim

Fen-Edebiyat Fakültesi 

Bölüm

Sanat Tarihi Bölümü 

Anabilim Dalı

 

Eğitim Bilgileri

Öğrenim Durumu

DOKTORA, Atatürk Üniversitesi (2006- 2015)

Sosyal Bilimler Enstitüsü - Batı Sanatları Ve Çağdaş Sanat (Dr)

YÜKSEK LİSANS, Atatürk Üniversitesi (2003- 2006)

Sosyal Bilimler Enstitüsü - Batı Sanatları Ve Çağdaş Sanat (Yl) (Tezli)

LİSANS, Atatürk Üniversitesi (1998- 2006)

Edebiyat Fakültesi - Sanat Tarihi Bölümü

TEZLER

DOKTORA, "Batılılaşma Dönemi Rize Mezar Taşları", Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2015

YÜKSEK LİSANS, "Erzurum Merkezde Cami Hazirelerinde Bulunan Xvııı.-Xıx.Yy. Mezar Taşları", Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü,

YABANCI DİLLER

İngilizce

TEMEL ALAN BİLGİSİ

Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı - Sanat Tarihi

Mesleki Deneyim

AKADEMİK ÜNVANLAR / GÖREVLER

Akademik Görevler

Yardımcı Doçent, Gaziosmanpaşa Üniversitesi/ Fen-Edebiyat Fakültesi/ Sanat Tarihi Bölümü(2015- Devam Ediyor)

Öğretim Görevlisi, Gaziosmanpaşa Üniversitesi/ Fen-Edebiyat Fakültesi/ Sanat Tarihi Bölümü(2010- 2015)


İdari Görevler

Bologna Koordinatörü, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Sanat Tarihi Bölümü, Sanat Tarihi Anabilim Dalı, (2017- Devam Ediyor)

Farabi Koordinatörü, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Sanat Tarihi Bölümü, (2011- 2014)

Bölüm Başkan Yardımcısı, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Sanat Tarihi Bölümü, (2015- 2017)

verdiği dersler

Türk Sanatı Tarihi, Lisans, (2017-2018)

Osmanlı Mimarisi I-Iı, Lisans, (2017-2018)

Osmanlıca Iıı-Iv, Lisans, (2017-2018)

Türk İslam El Sanatları I-Iı, Lisans, (2017-2018)

Osmanlıca I-Iı, Lisans, (2017-2018)

Sanat Tarihine Giriş I-Iı, Lisans, (2017-2018)

Sanat Tarihine Giriş, Lisans, (2016-2017)

Sanat Tarihine Giriş I-Iı, Lisans, (2016-2017)

Türk İslam El Sanatları I-Iı, Lisans, (2016-2017)

Osmanlıca I-Iı, Lisans, (2016-2017)

Osmanlıca Iıı-Iv, Lisans, (2016-2017)

İslam Öncesi Türk Sanatı I-Iı, Lisans, (2016-2017)

Türk İslam El Sanatları I-Iı, Lisans, (2015-2016)

İslam Öncesi Türk Sanatı I-Iı, Lisans, (2015-2016)

Sanat Tarihine Giriş I-Iı, Lisans, (2015-2016)

Osmanlıca Iıı-Iv, Lisans, (2015-2016)

Osmanlıca I-Iı, Lisans, (2015-2016)

yönetilen tezler

Editörlük

Yayınlar ve Eserler

MAKALELER

Uluslararası Hakemli Dergilerdeki Makaleler

HANOĞLU CANAN, (2018). "Rize Mezar Taşlarına Genel Bir Bakış", ” Türk Dünyası Dil Ve Edebiyat Dergisi, (45), 291-344., Doi: 10.24155/tdk.2018.70 (Yayın No: 4289494)

AKIN EMİNE SAKA,HANOĞLU CANAN,KALINBAYRAK ERCAN AYGÜN,YAPRAK BAŞARAN ELİF, (2018). "Amasya Saraçhane Camii", Tarih Okulu Dergisi / Journal Of History School, (33), 269-316., Doi: http://dx.doi.org/10.14225/Joh1237 (Yayın No: 4225594)

HANOĞLU CANAN,BAYHAN AHMET ALİ, (2017). "Rize Şehir Merkezi’Nde Bulunan Osmanlı Dönemi Bezemeli Kadın Mezar Taşları", Turkish Studies, 12(3), 235-308., Doi: http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.11124 (Yayın No: 3529801)

HANOĞLU CANAN,BAYHAN AHMET ALİ, (2017). "Rize Şehir Merkezi’Nde Bulunan Osmanlı Dönemi Bezemeli Kadın Mezar Taşları", Turkish Studies Sosyal Bilimler, 12(3), 235-308., Doi: 10.7827/TurkishStudies.11124 (Yayın No: 3936814)


Ulusal Hakemli Dergilerdeki Makaleler

EMİNE SAKA AKIN, CANAN HANOĞLU, (2013). "Tokat Geleneksel Konutları Nda Alçı Süslemeler", Vakıflar Dergisi, (40), 163-184. (Yayın No: 302203)


Diğer Dergilerdeki Makaleler

HANOĞLU CANAN,KOYUNCU RECEP, (2017). "Veliköy Mezar Taşları", Kopuzlar Vakfı Aile Dergisi, (21), 80-85. (Yayın No: 4051077)

HANOĞLU CANAN, (2011). "Tokat Müzesi Nde Bir Mezar Taşı", Heerilife Dergisi, 12-13. (Yayın No: 301293)

Bildiriler

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında(proceedings) basılan bildiriler :

FUL ŞENGÜL DİLEK,TEKİN MURAT,AKIN EMİNE SAKA,SUSAM TEKİN,HANOĞLU CANAN (2016). Sebatopolis 2014 Yılı Kazı Çalışmaları. 37. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:3007966)

FUL ŞENGÜL DİLEK,TEKİN MURAT,HANOĞLU CANAN,AKIN EMİNE SAKA,SUSAM TEKİN,YAPRAK SERVET (2014). Sebatopolis 2013 Yılı Kazı Çalışmaları. 36. Kazı Sonuçları Toplantısı (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:1677458)

HANOĞLU CANAN RİZE MEZAR TAŞLARINA GENEL BİR BAKIŞ. Milletlerarası Arap Harfli Yazıtlar ve Mezar Taşları Çalıştayı (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:3529809)


Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler :

AKIN EMİNE SAKA,HANOĞLU CANAN (2014). Tokat ta Bir Konut Madımağın Celal in Evi. TOKAT TARİHİ VE KÜLTÜRÜ SEMPOZYUMU (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:1677450)

Emine Saka AKIN, Canan HANOĞLU (2013). Tokat Geleneksel Konutlarında Alçı Lambalıklar. TOKAT SEMPOZYUMU (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:301071)

kitaplar ve kitap bölümleri

Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplar :

Rize Derepazarı İlçesi Tarihi Mezar Kitabeleri (2011)., RECEP KOYUNCU, CANAN HANOĞLU, Derepazarı Kaymakamlığı, Sayfa Sayısı: 256, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 69035)

Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplardaki Bölümler :

sanatsal faaliyetler

projeler ve patentler

Projelerde Yaptığı Görevler:

" Tokat İli Sulusaray İlçesi Sebastapolis Antik Kenti Arkeolojik Kazı Çalışmaları", Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç), Araştırmacı, 09.06.2015-21.08.2015 (Tamamlandı) (ULUSAL)

" Tokat İli Sulusaray İlçesi Sebastapolis Antik Kenti Arkeolojik Kazı Çalışmaları", Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç), Araştırmacı, 15.06.2014-15.08.2014 (Tamamlandı) (ULUSAL)

" Tokat İli Sulusaray İlçesi Sebastapolis Antik Kenti Arkeolojik Kazı Çalışmaları", Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç), Araştırmacı, 17.06.2013-15.08.2013 (Tamamlandı) (ULUSAL)

"Tokat Merkez’xxde Bulunan Tarihi Mezar Taşları’xxnın Tespiti ve İncelenmesi", Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü, 20.10.2017 (Devam Ediyor) (ULUSAL)

"BAP", BAP, Araştırmacı (Tamamlandı) (ULUSAL)

"BAP", BAP, Araştırmacı (Tamamlandı) (ULUSAL)

patentler

 

Üniversite Dışı Deneyim

Üniversite Dışı Deneyim

Kurslar:

çalıştay

 

sertifika

 

araştırma

 

çalışma

 

rapor

 

 

 
E-Posta Adresi:canan.hanoglu@gop.edu.tr
Öğrenim Durumu

Doktora
2006-2015
Atatürk Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü/Batı Sanatları Ve Çağdaş Sanat (Dr)

Tez Adı:Batılılaşma Dönemi Rize Mezar Taşları
Yüksek Lisans
2003-2006
Atatürk Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü/Batı Sanatları Ve Çağdaş Sanat (Yl) (Tezli)

Tez Adı:Erzurum Merkezde Cami Hazirelerinde Bulunan Xvııı.-Xıx.Yy. Mezar Taşları
Lisans
1998-2006
Atatürk Üniversitesi
Edebiyat Fakültesi/Sanat Tarihi BölümüAkademik Görevler

Yardımcı Doçent
2015-
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ/ SANAT TARİHİ BÖLÜMÜ
Öğretim Görevlisi
2010-2015
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ/ SANAT TARİHİ BÖLÜMÜ


İdari Görevler

Bologna Koordinatörü
2017
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
Farabi Koordinatörü
2011-2014
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
Bölüm Başkan Yardımcısı
2015-2017
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ


Dersler *

Öğrenim DiliDers Saati
Lisans
(2017-2018)TÜRK SANATI TARİHİTürkçe3
(2017-2018)OSMANLI MİMARİSİ I-IITürkçe2
(2017-2018)OSMANLICA III-IVTürkçe2
(2017-2018)TÜRK İSLAM EL SANATLARI I-IITürkçe2
(2017-2018)OSMANLICA I-IITürkçe2
(2017-2018)SANAT TARİHİNE GİRİŞ I-IITürkçe2
(2016-2017)SANAT TARİHİNE GİRİŞTürkçe2
(2016-2017)SANAT TARİHİNE GİRİŞ I-IITürkçe2
(2016-2017)TÜRK İSLAM EL SANATLARI I-IITürkçe2
(2016-2017)OSMANLICA I-IITürkçe2
(2016-2017)OSMANLICA III-IVTürkçe2
(2016-2017)İSLAM ÖNCESİ TÜRK SANATI I-IITürkçe2
(2015-2016)TÜRK İSLAM EL SANATLARI I-IITürkçe2
(2015-2016)İSLAM ÖNCESİ TÜRK SANATI I-IITürkçe2
(2015-2016)SANAT TARİHİNE GİRİŞ I-IITürkçe2
(2015-2016)OSMANLICA III-IVTürkçe2
(2015-2016)OSMANLICA I-IITürkçe2
* Son iki yılda verdigi lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler


Eserler
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:
1.HANOĞLU CANAN (2018). Rize Mezar Taşlarına Genel Bir Bakış. ” Türk Dünyası Dil ve Edebiyat Dergisi, (45), 291-344., Doi: 10.24155/tdk.2018.70 (Yayın No: 4289494)
2.AKIN EMİNE SAKA,HANOĞLU CANAN,KALINBAYRAK ERCAN AYGÜN,YAPRAK BAŞARAN ELİF (2018). Amasya Saraçhane Camii. Tarih Okulu Dergisi / Journal of History School, (33), 269-316., Doi: http://dx.doi.org/10.14225/Joh1237 (Yayın No: 4225594)
3.HANOĞLU CANAN,BAYHAN AHMET ALİ (2017). RİZE ŞEHİR MERKEZİ’NDE BULUNAN OSMANLI DÖNEMİ BEZEMELİ KADIN MEZAR TAŞLARI. Turkish Studies, 12(3), 235-308., Doi: http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.11124 (Yayın No: 3529801)
4.HANOĞLU CANAN,BAYHAN AHMET ALİ (2017). Rize Şehir Merkezi’nde Bulunan Osmanlı Dönemi Bezemeli Kadın Mezar Taşları. Turkish Studies Sosyal Bilimler, 12(3), 235-308., Doi: 10.7827/TurkishStudies.11124 (Yayın No: 3936814)
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :
1.EMİNE SAKA AKIN, CANAN HANOĞLU (2013). Tokat Geleneksel Konutları nda Alçı Süslemeler. VAKIFLAR DERGİSİ, (40), 163-184. (Yayın No: 302203)
Diğer Dergilerdeki Makaleler :
1.HANOĞLU CANAN,KOYUNCU RECEP (2017). Veliköy Mezar Taşları. Kopuzlar Vakfı Aile Dergisi, (21), 80-85. (Yayın No: 4051077)
2.HANOĞLU CANAN (2011). Tokat Müzesi nde Bir Mezar Taşı. Heerilife Dergisi, 12-13. (Yayın No: 301293)


Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında(proceedings) basılan bildiriler :
1.FUL ŞENGÜL DİLEK,TEKİN MURAT,AKIN EMİNE SAKA,SUSAM TEKİN,HANOĞLU CANAN (2016). Sebatopolis 2014 Yılı Kazı Çalışmaları. 37. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:3007966)
2.FUL ŞENGÜL DİLEK,TEKİN MURAT,HANOĞLU CANAN,AKIN EMİNE SAKA,SUSAM TEKİN,YAPRAK SERVET (2014). Sebatopolis 2013 Yılı Kazı Çalışmaları. 36. Kazı Sonuçları Toplantısı (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:1677458)
3.HANOĞLU CANAN (2014). RİZE MEZAR TAŞLARINA GENEL BİR BAKIŞ. Milletlerarası Arap Harfli Yazıtlar ve Mezar Taşları Çalıştayı (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:3529809)
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler :
1.Emine Saka AKIN, Canan HANOĞLU (2013). Tokat Geleneksel Konutlarında Alçı Lambalıklar. TOKAT SEMPOZYUMU (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:301071)
2.AKIN EMİNE SAKA,HANOĞLU CANAN (2014). Tokat ta Bir Konut Madımağın Celal in Evi. TOKAT TARİHİ VE KÜLTÜRÜ SEMPOZYUMU (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:1677450)


Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar veya kitaplardaki bölümler:
Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar:
1.RİZE DEREPAZARI İLÇESİ TARİHİ MEZAR KİTABELERİ (2011)., RECEP KOYUNCU, CANAN HANOĞLU, Derepazarı Kaymakamlığı, Sayfa Sayısı: 256, Türkçe, Bilimsel Kitap, (Yayın No: 69035)


Projelerde Yaptığı Görevler:

1. Tokat İli Sulusaray İlçesi Sebastapolis Antik Kenti Arkeolojik Kazı Çalışmaları, Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç), Araştırmacı, 09.06.2015-21.08.2015 (Tamamlandı) (ULUSAL)
2. Tokat İli Sulusaray İlçesi Sebastapolis Antik Kenti Arkeolojik Kazı Çalışmaları, Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç), Araştırmacı, 15.06.2014-15.08.2014 (Tamamlandı) (ULUSAL)
3. Tokat İli Sulusaray İlçesi Sebastapolis Antik Kenti Arkeolojik Kazı Çalışmaları, Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç), Araştırmacı, 17.06.2013-15.08.2013 (Tamamlandı) (ULUSAL)
4.Tokat Merkez’xxde Bulunan Tarihi Mezar Taşları’xxnın Tespiti ve İncelenmesi, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü, 20.10.2017 (Devam Ediyor) (ULUSAL)
5.BAP, BAP, Araştırmacı (Tamamlandı) (ULUSAL)
6.BAP, BAP, Araştırmacı (Tamamlandı) (ULUSAL)