GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ

Kişisel Web Sayfaları

FEVZİ YAHŞİž

[ ÖĞRETİM GÖREVLİSİ ]

ÖĞR. GÖR. Fevzi YAHŞİ

Erbaa Meslek Yüksekokulu / Mülkiyet Koruma Ve Güvenlik Bölümü

kişisel bilgiler

E-Posta adresi

Ofis Bilgisi

 

Telefon & Faks

Cep Telefonu

İş Telefonu

Faks

 

Yazışma Adresi

 

Web Sayfası

 

Sosyal Ağlar

 

kurum bilgileri

Birim

Erbaa Meslek Yüksekokulu 

Bölüm

Mülkiyet Koruma Ve Güvenlik Bölümü 

Anabilim Dalı

Özel Güvenlik Ve Koruma Pr. 

Eğitim Bilgileri

Öğrenim Durumu

DOKTORA, Kırıkkale Üniversitesi (2018- )

Sosyal Bilimler Enstitüsü - Siyaset Bilimi Ve Kamu Yönetimi (Dr)

YÜKSEK LİSANS, Kırıkkale Üniversitesi (2011- 2014)

Sosyal Bilimler Enstitüsü - Siyaset Bilimi Ve Kamu Yönetimi (Yl) (Tezli)

LİSANS, Kırıkkale Üniversitesi (2004- 2008)

İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi - Siyaset Bilimi Ve Kamu Yönetimi Bölümü

TEZLER

DOKTORA, "", Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü,

YÜKSEK LİSANS, "Bir Toplumda Demokrasinin Gelişmesinde "Yerel Yönetimler"'İn Rolü: Tarihsel, Siyasal Ve İdari Anlamda Bir Analiz", Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2014

YABANCI DİLLER

İngilizce

TEMEL ALAN BİLGİSİ

Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı - Kamu Yönetimi

Mesleki Deneyim

AKADEMİK ÜNVANLAR / GÖREVLER

Akademik Görevler

Öğretim Görevlisi, Gaziosmanpaşa Üniversitesi/ Erbaa Meslek Yüksekokulu/ Mülkiyet Koruma Ve Güvenlik Bölümü/ Özel Güvenlik Ve Koruma Pr., (2016- Devam Ediyor)


İdari Görevler

verdiği dersler

Türkiyenin Toplumsal Yapısı, Önlisans, (2017-2018)

Güvenliğin Sosyal Temelleri, Önlisans, (2017-2018)

Davranış Bilimleri, Lisans, (2017-2018)

Davranış Bilimleri, Önlisans, (2017-2018)

Kalite Güvencesi Ve Standartları, Önlisans, (2017-2018)

Para Teorisi Ve Politikası, Önlisans, (2017-2018)

Meslek Etiği, Önlisans, (2017-2018)

Kariyer Planlama, Lisans, (2017-2018)

İş Sağlığı Ve Güvenliği, Önlisans, (2017-2018)

Yurttaşlık Ve İnsan Hakları, Önlisans, (2017-2018)

Mülkiyet Tarihi, Önlisans, (2017-2018)

İş Ve Sosyal Güvenlik Hukuku, Önlisans, (2017-2018)

İş Ve Sosyal Güvenlik Hukuku, Önlisans, (2017-2018)

Kamu Maliyesi, Önlisans, (2017-2018)

Güvenlik Sistemleri, Önlisans, (2017-2018)

İnsan Kaynakları Yönetimi, Önlisans, (2017-2018)

Kalite Güvencesi Ve Standartları, Önlisans, (2016-2017)

Özel Güvenlik Yönetimi, Önlisans, (2016-2017)

Güvenlik Sistemleri, Önlisans, (2016-2017)

Mesleki Yazışmalar, Önlisans, (2016-2017)

Mesleki Yabancı Dil, Önlisans, (2016-2017)

İnsan Kaynakları Yönetimi, Önlisans, (2016-2017)

Kamu Maliyesi, Önlisans, (2016-2017)

yönetilen tezler

Editörlük

Yayınlar ve Eserler

MAKALELER

Uluslararası Hakemli Dergilerdeki Makaleler

ÇELİK FİKRET,YAHŞİ FEVZİ, (2016). "Modern Demokratik Toplum Tasavvurunun Oluşmasında Siyasal Kültür Ve Demokrasi Kültürü Olgularının Yeri", İnternational Journal Of Academic Value Studies, 2(3), 46-58. (Yayın No: 3040646)

ÇELİK FİKRET,YAHŞİ FEVZİ, (2015). "Demokrasi Teorisinin Günümüzdeki Değişiminde Yerelleşme Adına Uluslararası Çabalar", İnönü Üniversitesi Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi, 4(1), 123-136. (Yayın No: 2615675)


Ulusal Hakemli Dergilerdeki Makaleler


Diğer Dergilerdeki Makaleler

Bildiriler

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında(proceedings) basılan bildiriler :

ERARSLAN FATİH,YAHŞİ FEVZİ (2018). KAMU YÖNETİMİNDE ÖRGÜT KÜLTÜRÜ KAVRAMI. VI. ULUSLARARASI ÇİN’DEN ADRİYATİK’E SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ (Özet Bildiri) (Yayın No:4219214)

YAHŞİ FEVZİ,ERARSLAN FATİH (2018). YENİ KAMU YÖNETİMİ ANLAYIŞININ YEREL YÖNETİMLER ÜZERİNE YANSIMALARI: 6360 SAYILI KANUN ÖRNEĞİ. VI. ULUSLARARASI ÇİN’DEN ADRİYATİK’E SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ (Özet Bildiri) (Yayın No:4219197)

ÇELİK FİKRET,YAHŞİ FEVZİ (2016). Modern Demokratik Toplum Tasavvurunun Oluşmasında Siyasal Kültür ve Demokrasi Kültürü Olgularının Yeri. 2. ULUSLARARASI ÇİN’DEN ADRİYATİK’E SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:2884091)

YAHŞİ FEVZİ (2016). KATILIM YERELLEŞME VE YEREL YÖNETİMLER PERSPEKTİFİNDEN YEREL DEMOKRASİLER. 3rd International Congress on Social Sciences, China to Ardiatic (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:3006148)

YAHŞİ FEVZİ (2016). 6360 SAYILI KANUN KAPSAMINDA YEREL YÖNETİMLERDE YAŞANAN DEĞİŞİM VE DÖNÜŞÜMLER. 3rd International Congress on Social Sciences, China to Ardiatic (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:3006208)


Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler :

kitaplar ve kitap bölümleri

Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplar :

Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplardaki Bölümler :

sanatsal faaliyetler

projeler ve patentler

Projelerde Yaptığı Görevler:

patentler

 

Üniversite Dışı Deneyim

2011-2011, Sözleşmeli Memur, YOZGAT SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ, Kamu Hizmetleri, (Kamu)

2011-2016, MEMUR, KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ, KAMU HİZMETLERİ, (Kamu)

Üniversite Dışı Deneyim

Kurslar:

çalıştay

 

sertifika

 

araştırma

 

çalışma

 

rapor

 

 

 
E-Posta Adresi:fevzi.yahsi@gop.edu.tr

Öğrenim Durumu

Doktora
2018-
Kırıkkale Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü/Siyaset Bilimi Ve Kamu Yönetimi (Dr)

Tez Adı:
Yüksek Lisans
2011-2014
Kırıkkale Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü/Siyaset Bilimi Ve Kamu Yönetimi (Yl) (Tezli)

Tez Adı:Bir Toplumda Demokrasinin Gelişmesinde "Yerel Yönetimler"'İn Rolü: Tarihsel, Siyasal Ve İdari Anlamda Bir Analiz
Lisans
2004-2008
Kırıkkale Üniversitesi
İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi/Siyaset Bilimi Ve Kamu Yönetimi BölümüAkademik Görevler

Öğretim Görevlisi
2016-
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ ERBAA MESLEK YÜKSEKOKULU/ MÜLKİYET KORUMA VE GÜVENLİK BÖLÜMÜ/ ÖZEL GÜVENLİK VE KORUMA PR.


Dersler *

Öğrenim DiliDers Saati
Önlisans
(2017-2018)TÜRKİYENİN TOPLUMSAL YAPISITürkçe2
(2017-2018)GÜVENLİĞİN SOSYAL TEMELLERİTürkçe2
(2017-2018)DAVRANIŞ BİLİMLERİTürkçe3
(2017-2018)KALİTE GÜVENCESİ VE STANDARTLARITürkçe3
(2017-2018)PARA TEORİSİ VE POLİTİKASITürkçe2
(2017-2018)MESLEK ETİĞİTürkçe2
(2017-2018)İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİTürkçe2
(2017-2018)YURTTAŞLIK VE İNSAN HAKLARITürkçe2
(2017-2018)MÜLKİYET TARİHİTürkçe3
(2017-2018)İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKUTürkçe2
(2017-2018)İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKUTürkçe3
(2017-2018)KAMU MALİYESİTürkçe2
(2017-2018)GÜVENLİK SİSTEMLERİTürkçe2
(2017-2018)İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİTürkçe2
(2016-2017)KALİTE GÜVENCESİ VE STANDARTLARITürkçe3
(2016-2017)ÖZEL GÜVENLİK YÖNETİMİTürkçe3
(2016-2017)GÜVENLİK SİSTEMLERİTürkçe2
(2016-2017)MESLEKİ YAZIŞMALARTürkçe4
(2016-2017)MESLEKİ YABANCI DİLTürkçe3
(2016-2017)İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİTürkçe2
(2016-2017)KAMU MALİYESİTürkçe2
Lisans
(2017-2018)DAVRANIŞ BİLİMLERİTürkçe3
(2017-2018)KARİYER PLANLAMATürkçe3
* Son iki yılda verdigi lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler


Eserler
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:
1.ÇELİK FİKRET,YAHŞİ FEVZİ (2016). Modern Demokratik Toplum Tasavvurunun Oluşmasında Siyasal Kültür ve Demokrasi Kültürü Olgularının Yeri. İnternational Journal of Academic Value Studies, 2(3), 46-58. (Yayın No: 3040646)
2.ÇELİK FİKRET,YAHŞİ FEVZİ (2015). DEMOKRASİ TEORİSİNİN GÜNÜMÜZDEKİ DEĞİŞİMİNDE YERELLEŞME ADINA ULUSLARARASI ÇABALAR. İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, 4(1), 123-136. (Yayın No: 2615675)


Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında(proceedings) basılan bildiriler :
1.ÇELİK FİKRET,YAHŞİ FEVZİ (2016). Modern Demokratik Toplum Tasavvurunun Oluşmasında Siyasal Kültür ve Demokrasi Kültürü Olgularının Yeri. 2. ULUSLARARASI ÇİN’DEN ADRİYATİK’E SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:2884091)
2.YAHŞİ FEVZİ (2016). KATILIM YERELLEŞME VE YEREL YÖNETİMLER PERSPEKTİFİNDEN YEREL DEMOKRASİLER. 3rd International Congress on Social Sciences, China to Ardiatic (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:3006148)
3.YAHŞİ FEVZİ (2016). 6360 SAYILI KANUN KAPSAMINDA YEREL YÖNETİMLERDE YAŞANAN DEĞİŞİM VE DÖNÜŞÜMLER. 3rd International Congress on Social Sciences, China to Ardiatic (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:3006208)
4.ERARSLAN FATİH,YAHŞİ FEVZİ (2018). KAMU YÖNETİMİNDE ÖRGÜT KÜLTÜRÜ KAVRAMI. VI. ULUSLARARASI ÇİN’DEN ADRİYATİK’E SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ (Özet Bildiri) (Yayın No:4219214)
5.YAHŞİ FEVZİ,ERARSLAN FATİH (2018). YENİ KAMU YÖNETİMİ ANLAYIŞININ YEREL YÖNETİMLER ÜZERİNE YANSIMALARI: 6360 SAYILI KANUN ÖRNEĞİ. VI. ULUSLARARASI ÇİN’DEN ADRİYATİK’E SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ (Özet Bildiri) (Yayın No:4219197)
Üniversite Dışı Deneyim

2011-2016MEMURKIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ, KAMU HİZMETLERİ, (Kamu)
2011-2011Sözleşmeli MemurYOZGAT SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ, Kamu Hizmetleri, (Kamu)