GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ

Kişisel Web Sayfaları

ŞEVKİ BABACANž

[ DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ ]

DR. ÖĞR. ÜYESİ Şevki BABACAN

Fen-Edebiyat Fakültesi / Coğrafya Bölümü

kişisel bilgiler

E-Posta adresi

sevki.babacan@gop.edu.tr

Ofis Bilgisi

 

Telefon & Faks

Cep Telefonu

İş Telefonu

Faks

 

Yazışma Adresi

 

Web Sayfası

 

Sosyal Ağlar

 

kurum bilgileri

Birim

Fen-Edebiyat Fakültesi 

Bölüm

Coğrafya Bölümü 

Anabilim Dalı

Beşeri Ve İktisadi Coğrafya Anabilim Dalı 

Eğitim Bilgileri

Öğrenim Durumu

DOKTORA, Marmara Üniversitesi (2012- 2015)

Eğitim Bilimleri Enstitüsü - Coğrafya Eğitimi (Dr)

YÜKSEK LİSANS, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (2004- 2006)

Sosyal Bilimler Enstitüsü - Ortaöğretim Sosyal Alanlar Eği Anabilim Dalı

LİSANS, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (1998- 2002)

Eğitim Fakültesi -

TEZLER

DOKTORA, "Coğrafya Öğretmenlerinin Hizmet İçi Eğitim İhtiyaçlarının Belirlenmesi", Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 2015

YÜKSEK LİSANS, "Sosyal Bilgiler 6. Sınıf Coğrafya Ünitelerinden Türkiye' Mizin Öğretiminde İşbirlikli Yöntem Destekli Çoklu Zeka Kuramının Erişiye Etkisi", Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2006

YABANCI DİLLER

İngilizce

TEMEL ALAN BİLGİSİ

Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Temel Alanı - Sosyal Bilimler Eğitimi

Mesleki Deneyim

AKADEMİK ÜNVANLAR / GÖREVLER

Akademik Görevler

Yardımcı Doçent, Gaziosmanpaşa Üniversitesi/ Fen-Edebiyat Fakültesi/ Coğrafya Bölümü/ Beşeri Ve İktisadi Coğrafya Anabilim Dalı, (2016- Devam Ediyor)


İdari Görevler

Bölüm Başkan Yardımcısı, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Coğrafya Bölümü, (2016- Devam Ediyor)

Anabilim Dalı Başkanı, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Coğrafya Bölümü, Beşeri Ve İktisadi Coğrafya Anabilim Dalı, (2016- 2016)

verdiği dersler

Coğrafi Araştırma Yöntem Ve Teknikleri, Lisans, (2017-2018)

İstatistik, Lisans, (2017-2018)

Bölgesel Coğrafya, Lisans, (2017-2018)

Siyasi Coğrafya (Eğitim Fakültesi), Lisans, (2017-2018)

Genel Coğrafya (Eğitim Fakültesi), Lisans, (2017-2018)

Ülkeler Coğrafyası (Eğitim Fakültesi), Lisans, (2017-2018)

Coğrafyaya Giriş, Lisans, (2017-2018)

Doğal Kaynaklar Ve Korunması, Lisans, (2017-2018)

Enerji Kaynakları, Lisans, (2017-2018)

İstatistik, Lisans, (2016-2017)

Bölgesel Coğrafya, Lisans, (2016-2017)

Coğrafya'ya Giriş, Lisans, (2016-2017)

yönetilen tezler

Editörlük

Yayınlar ve Eserler

MAKALELER

Uluslararası Hakemli Dergilerdeki Makaleler

BABACAN ŞEVKİ, (2018). "Pre-Service Geography Teachers’ Perceptions Of University Education And Their Expectatıons Of Their Field Of Study", Lnternational Journal Of Geography And Geography Education (Igge), (38), 119-126. (Yayın No: 4325447)

BABACAN ŞEVKİ,ÖZEY RAMAZAN, (2017). "Coğrafya Öğretmenlerinin Coğrafya Öğretim Programındaki Öğrenme Alanlarına Göre Hizmet İçi Eğitim İhtiyaçları", Marmara Coğrafya Dergisi, 0(36), 1-15. (Yayın No: 3834517)

ILGAR RÜŞTÜ,BABACAN ŞEVKİ, (2012). "İşbirlikli Öğretim Yöntemi Destekli Çoklu Zeka Kuramının Coğrafya Konularının Öğretiminde Başarıya Etkisi", Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, (42), 212-224. (Yayın No: 2618114) [SSCI]


Ulusal Hakemli Dergilerdeki Makaleler

BABACAN ŞEVKİ,ÖZEY RAMAZAN, (2016). "Coğrafya Öğretmenlerinin Hizmet İçi Eğitim İhtiyacı", Marmara Coğrafya Dergisi, 0(33), 1-24., Doi: 10.14781/mcd.17180 (Yayın No: 2618102)


Diğer Dergilerdeki Makaleler

Bildiriler

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında(proceedings) basılan bildiriler :

BABACAN ŞEVKİ (2017). Coğrafya Öğretmenlerinin Lisansüstü Eğitime Bakışları ve Beklentileri: Nitel Bir Çalışma. IV. Yıldız Sosyal Bilimler Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:3845929)

BABACAN ŞEVKİ,ÖZEY RAMAZAN (2017). Coğrafya Öğretmenlerinin Hizmet İçi Eğitim Faaliyetlerine Yönelik Beklenti ve Önerileri: Nitel Bir Çalışma Örneği. VII. Uluslararası Eğitimde Araştırmalar Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:3845743)

YÜRÜDÜR EREN,KILIÇ ORHAN METE,ERSAYIN KEMAL,BABACAN ŞEVKİ,HARDAL SEÇKİN (2017). Tokat İli Yerleşim Alanındaki Zamansal Değişim ile Jeomorfolojik Birimler Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi. Uluslararası Jeomorfoloji Sempozyumu 2017 (Özet Bildiri) (Yayın No:3883578)

KILIÇ ORHAN METE,ERSAYIN KEMAL,YÜRÜDÜR EREN,BABACAN ŞEVKİ,HARDAL SEÇKİN (2017). Determination of Land Use and Temporal Change of Dardanelles Province by Use GIS and RS. International Symposium on GIS Applications in Geography and Geosciences (Özet Bildiri) (Yayın No:3879257)

BABACAN ŞEVKİ (2017). Coğrafya Öğretmenlerinin Coğrafya Öğretim Programına Yönelik Görüş ve Beklentileri: Nitel Bir Çalışma. 3. Kıbrıs Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:3845850)

BABACAN ŞEVKİ (2017). Coğrafya Öğretmenliği Öğrencilerinin Üniversitede Aldıkları Eğitime Bakışları ve Hizmet İçi Eğitimden Beklentileri. VII. Uluslararası Eğitimde Araştırmalar Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:3834601)

ILGAR RÜŞTÜ,BABACAN ŞEVKİ (2005). The Factors Restricting The Image Processing In Remote Sensing In Our Country s Conditions Ülkemiz Koşullarında UzaktanAlgılamada Görüntü İşlemeyi Kısıtlayan Etmenler. 3. Coğrafi Bilgi Sistemleri Bilişim Günleri 2004 (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:2835906)


Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler :

kitaplar ve kitap bölümleri

Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplar :

Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplardaki Bölümler :

sanatsal faaliyetler

projeler ve patentler

Projelerde Yaptığı Görevler:

"UNESCO Dünya Doğal Miras Listesi Yolunda Ballıca Mağarası", Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı, 01.10.2017 (Devam Ediyor) (ULUSAL)

patentler

 

Üniversite Dışı Deneyim

Üniversite Dışı Deneyim

Kurslar:

çalıştay

 

sertifika

 

araştırma

 

çalışma

 

rapor

 

 

 
E-Posta Adresi:sevki.babacan@gop.edu.tr
Öğrenim Durumu

Doktora
2012-2015
Marmara Üniversitesi
Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Coğrafya Eğitimi (Dr)

Tez Adı:Coğrafya Öğretmenlerinin Hizmet İçi Eğitim İhtiyaçlarının Belirlenmesi
Yüksek Lisans
2004-2006
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü/Ortaöğretim Sosyal Alanlar Eği Anabilim Dalı

Tez Adı:Sosyal Bilgiler 6. Sınıf Coğrafya Ünitelerinden Türkiye' Mizin Öğretiminde İşbirlikli Yöntem Destekli Çoklu Zeka Kuramının Erişiye Etkisi
Lisans
1998-2002
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Eğitim FakültesiAkademik Görevler

Yardımcı Doçent
2016-
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ/ COĞRAFYA BÖLÜMÜ/ BEŞERİ VE İKTİSADİ COĞRAFYA ANABİLİM DALI


İdari Görevler

Bölüm Başkan Yardımcısı
2016
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
Anabilim Dalı Başkanı
2016-2016
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ


Dersler *

Öğrenim DiliDers Saati
Lisans
(2017-2018)COĞRAFİ ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİTürkçe2
(2017-2018)İSTATİSTİKTürkçe2
(2017-2018)BÖLGESEL COĞRAFYATürkçe3
(2017-2018)SİYASİ COĞRAFYA (EĞİTİM FAKÜLTESİ)Türkçe2
(2017-2018)GENEL COĞRAFYA (EĞİTİM FAKÜLTESİ)Türkçe2
(2017-2018)ÜLKELER COĞRAFYASI (EĞİTİM FAKÜLTESİ)Türkçe2
(2017-2018)COĞRAFYAYA GİRİŞTürkçe3
(2017-2018)DOĞAL KAYNAKLAR VE KORUNMASITürkçe3
(2017-2018)ENERJİ KAYNAKLARITürkçe3
(2016-2017)İSTATİSTİKTürkçe2
(2016-2017)BÖLGESEL COĞRAFYATürkçe3
(2016-2017)COĞRAFYA'YA GİRİŞTürkçe3
* Son iki yılda verdigi lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler


Eserler
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:
1.BABACAN ŞEVKİ (2018). Pre-Service Geography Teachers’ Perceptions of University Education and Their Expectatıons of Their Field of Study. lnternational Journal of Geography and Geography Education (IGGE), (38), 119-126. (Yayın No: 4325447)
2.BABACAN ŞEVKİ,ÖZEY RAMAZAN (2017). Coğrafya Öğretmenlerinin Coğrafya Öğretim Programındaki Öğrenme Alanlarına Göre Hizmet İçi Eğitim İhtiyaçları. Marmara Coğrafya Dergisi, 0(36), 1-15. (Yayın No: 3834517)
3.ILGAR RÜŞTÜ,BABACAN ŞEVKİ (2012). İşbirlikli Öğretim Yöntemi Destekli Çoklu Zeka Kuramının Coğrafya Konularının Öğretiminde Başarıya Etkisi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, (42), 212-224. (Yayın No: 2618114)
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :
1.BABACAN ŞEVKİ,ÖZEY RAMAZAN (2016). COĞRAFYA ÖĞRETMENLERİNİN HİZMET İÇİ EĞİTİM İHTİYACI. Marmara Coğrafya Dergisi, 0(33), 1-24., Doi: 10.14781/mcd.17180 (Yayın No: 2618102)


Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında(proceedings) basılan bildiriler :
1.BABACAN ŞEVKİ,ÖZEY RAMAZAN (2017). Coğrafya Öğretmenlerinin Hizmet İçi Eğitim Faaliyetlerine Yönelik Beklenti ve Önerileri: Nitel Bir Çalışma Örneği. VII. Uluslararası Eğitimde Araştırmalar Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:3845743)
2.BABACAN ŞEVKİ (2017). Coğrafya Öğretmenliği Öğrencilerinin Üniversitede Aldıkları Eğitime Bakışları ve Hizmet İçi Eğitimden Beklentileri. VII. Uluslararası Eğitimde Araştırmalar Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:3834601)
3.BABACAN ŞEVKİ (2017). Coğrafya Öğretmenlerinin Lisansüstü Eğitime Bakışları ve Beklentileri: Nitel Bir Çalışma. IV. Yıldız Sosyal Bilimler Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:3845929)
4.YÜRÜDÜR EREN,KILIÇ ORHAN METE,ERSAYIN KEMAL,BABACAN ŞEVKİ,HARDAL SEÇKİN (2017). Tokat İli Yerleşim Alanındaki Zamansal Değişim ile Jeomorfolojik Birimler Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi. Uluslararası Jeomorfoloji Sempozyumu 2017 (Özet Bildiri) (Yayın No:3883578)
5.BABACAN ŞEVKİ (2017). Coğrafya Öğretmenlerinin Coğrafya Öğretim Programına Yönelik Görüş ve Beklentileri: Nitel Bir Çalışma. 3. Kıbrıs Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:3845850)
6.KILIÇ ORHAN METE,ERSAYIN KEMAL,YÜRÜDÜR EREN,BABACAN ŞEVKİ,HARDAL SEÇKİN (2017). Determination of Land Use and Temporal Change of Dardanelles Province by Use GIS and RS. International Symposium on GIS Applications in Geography and Geosciences (Özet Bildiri) (Yayın No:3879257)
7.ILGAR RÜŞTÜ,BABACAN ŞEVKİ (2005). The Factors Restricting The Image Processing In Remote Sensing In Our Country s Conditions Ülkemiz Koşullarında UzaktanAlgılamada Görüntü İşlemeyi Kısıtlayan Etmenler. 3. Coğrafi Bilgi Sistemleri Bilişim Günleri 2004 (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:2835906)


Projelerde Yaptığı Görevler:

1.UNESCO Dünya Doğal Miras Listesi Yolunda Ballıca Mağarası, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı, 01.10.2017 (Devam Ediyor) (ULUSAL)