GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ

Kişisel Web Sayfaları

FAZLI DEMİRTÜRKž

[ PROFESÖR DOKTOR ]

PROF. DR. Fazlı DEMİRTÜRK

Tıp Fakültesi / Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü

kişisel bilgiler

E-Posta adresi

fazli.demirturk@gop.edu.tr

Ofis Bilgisi

 

Telefon & Faks

Cep Telefonu

İş Telefonu

Faks

 

Yazışma Adresi

 

Web Sayfası

 

Sosyal Ağlar

 

kurum bilgileri

Birim

Tıp Fakültesi 

Bölüm

Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü 

Anabilim Dalı

Kadın Hastalıkları Ve Doğum Anabilim Dalı 

Eğitim Bilgileri

Öğrenim Durumu

TIPTA UZMANLIK, Hacettepe Üniversitesi (1996- 2001)

Tıp Fakültesi (İngilizce) - Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü

LİSANS, Hacettepe Üniversitesi (1988- 1995)

Tıp Fakültesi - Tıp Pr.

TEZLER

TIPTA UZMANLIK, "", Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi (İngilizce),

YABANCI DİLLER

İngilizce

TEMEL ALAN BİLGİSİ

Sağlık Bilimleri Temel Alanı - Kadın Hastalıkları ve Doğum

Mesleki Deneyim

AKADEMİK ÜNVANLAR / GÖREVLER

Akademik Görevler

Profesör, Gaziosmanpaşa Üniversitesi/ Tıp Fakültesi/ Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü/ Kadın Hastalıkları Ve Doğum Anabilim Dalı, (2012- Devam Ediyor)


İdari Görevler

verdiği dersler

yönetilen tezler

Tıpta Uzmanlık, Muhammet TOPRAK, "Leimyom Gelişimde Östrojen Ve Progesteron Gen Polimorfizminin Rolü", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Kadın Hastalıkları Ve Doğum Anabilim Dalı, 2013

Tıpta Uzmanlık, Özgül BEKAR, "Endometriyal Polip Ön Tanılı Vakalarda Operatif Histeroskopi Sonuçları", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Kadın Hastalıkları Ve Doğum Anabilim Dalı, 2013

Tıpta Uzmanlık, Fulya Zeynep METİN, "Preeklampside E, P Ve L Selektin Gen Polimorfizmi", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Kadın Hastalıkları Ve Doğum Anabilim Dalı, 2013

Tıpta Uzmanlık, Tülay AYSAL, "Anormal Uterin Kanamalarda Levonorgestrel Salgılayan Rahim İçi Sistem (Mirena) İle Tedavi Etkinliğinin Ve Yan Etkilerinin Araştırılması", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Kadın Hastalıkları Ve Doğum Anabilim Dalı, 2012

Tıpta Uzmanlık, Saime Yeliz HİSİM, "İntrauterin İnseminasyon Yapılan Hastalarda Lökosperminin Sonuçlar Üzerine Etkisi", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Kadın Hastalıkları Ve Doğum Anabilim Dalı, 2012

Tıpta Uzmanlık, Meral Tuğba ÇİMŞİR, "01.01.2008- 31.03.2011 Tarihleri Arasında Kliniğimizde Yapılan Servikal Pap Smear Sonuçlarının Değerlendirilmesi", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Kadın Hastalıkları Ve Doğum Anabilim Dalı, 2012

Tıpta Uzmanlık, Hakan ÇİMŞİR, "Postmenapozal Kadınlarda Klinik, Hormonal Ve Biyokimyasal Parametrelerin Kemik Mineral Yoğunluğuna Olan Etkisi", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Kadın Hastalıkları Ve Doğum Anabilim Dalı, 2010

Editörlük

Yayınlar ve Eserler

MAKALELER

Uluslararası Hakemli Dergilerdeki Makaleler


Ulusal Hakemli Dergilerdeki Makaleler


Diğer Dergilerdeki Makaleler

Bildiriler

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında(proceedings) basılan bildiriler :


Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler :

kitaplar ve kitap bölümleri

Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplar :

Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplardaki Bölümler :

sanatsal faaliyetler

projeler ve patentler

Projelerde Yaptığı Görevler:

patentler

 

Üniversite Dışı Deneyim

2001-2003, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı, T.C.Sağlık Bakanlığı Çankaya 3 no'lu AÇSAP, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı, (Diğer)

2003-2011, Anabilim Dalı Başkanı, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Öğretim Üyesi, (Diğer)

Üniversite Dışı Deneyim

Kurslar:

çalıştay

 

sertifika

 

araştırma

 

çalışma

 

rapor

 

 

 
E-Posta Adresi:fazli.demirturk@gop.edu.tr
Öğrenim Durumu

Tıpta Uzmanlık
1996-2001
Hacettepe Üniversitesi
Tıp Fakültesi (İngilizce)/Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü

Tez Adı:
Lisans
1988-1995
Hacettepe Üniversitesi
Tıp Fakültesi/Tıp Pr.Akademik Görevler

Profesör
2012-
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ TIP FAKÜLTESİ/ CERRAHİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ/ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM ANABİLİM DALI


Yönetilen Tezler

1.Hakan ÇİMŞİR, (2010)., "Postmenapozal kadınlarda klinik, hormonal ve biyokimyasal parametrelerin kemik mineral yoğunluğuna olan etkisi", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Kadın Hastalıkları Ve Doğum Anabilim Dalı, Tıpta Uzmanlık
2.Tülay AYSAL, (2012)., "Anormal uterin kanamalarda levonorgestrel salgılayan rahim içi sistem (mirena) ile tedavi etkinliğinin ve yan etkilerinin araştırılması", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Kadın Hastalıkları Ve Doğum Anabilim Dalı, Tıpta Uzmanlık
3.Saime Yeliz HİSİM, (2012)., "İntrauterin inseminasyon yapılan hastalarda lökosperminin sonuçlar üzerine etkisi", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Kadın Hastalıkları Ve Doğum Anabilim Dalı, Tıpta Uzmanlık
4.Meral Tuğba ÇİMŞİR, (2012)., "01.01.2008- 31.03.2011 tarihleri arasında kliniğimizde yapılan servikal pap smear sonuçlarının değerlendirilmesi", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Kadın Hastalıkları Ve Doğum Anabilim Dalı, Tıpta Uzmanlık
5.Muhammet TOPRAK, (2013)., "Leimyom gelişimde östrojen ve progesteron gen polimorfizminin rolü", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Kadın Hastalıkları Ve Doğum Anabilim Dalı, Tıpta Uzmanlık
6.Özgül BEKAR, (2013)., "Endometriyal polip ön tanılı vakalarda operatif histeroskopi sonuçları", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Kadın Hastalıkları Ve Doğum Anabilim Dalı, Tıpta Uzmanlık
7.Fulya Zeynep METİN, (2013)., "Preeklampside E, P ve L selektin gen polimorfizmi", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Kadın Hastalıkları Ve Doğum Anabilim Dalı, Tıpta Uzmanlık
Üniversite Dışı Deneyim

2003-2011Anabilim Dalı BaşkanıGaziosmanpaşa Üniversitesi, Öğretim Üyesi, (Diğer)
2001-2003Kadın Hastalıkları ve Doğum UzmanıT.C.Sağlık Bakanlığı Çankaya 3 no'lu AÇSAP, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı, (Diğer)