GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ

Kişisel Web Sayfaları

RAMAZAN TETİKÇOKž

[ DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ ]

DR. ÖĞR. ÜYESİ Ramazan TETİKÇOK

Tıp Fakültesi / Dahili Tıp Bilimleri Bölümü

kişisel bilgiler

E-Posta adresi

ramazan.tetikcok@gop.edu.tr

Ofis Bilgisi

 

Telefon & Faks

Cep Telefonu

İş Telefonu

Faks

 

Yazışma Adresi

 

Web Sayfası

 

Sosyal Ağlar

 

kurum bilgileri

Birim

Tıp Fakültesi 

Bölüm

Dahili Tıp Bilimleri Bölümü 

Anabilim Dalı

Aile Hekimliği Anabilim Dalı 

Eğitim Bilgileri

Öğrenim Durumu

TIPTA UZMANLIK, Gaziosmanpaşa Üniversitesi (2004- 2007)

Tıp Fakültesi - Dahili Tıp Bilimleri Bölümü

TIPTA UZMANLIK, Gaziosmanpaşa Üniversitesi (2004- 2007)

Tıp Fakültesi - Dahili Tıp Bilimleri Bölümü

TIPTA UZMANLIK, Gaziosmanpaşa Üniversitesi (2004- 2007)

Tıp Fakültesi - Dahili Tıp Bilimleri Bölümü

TEZLER

TIPTA UZMANLIK, "", Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi,

TIPTA UZMANLIK, "", Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi,

TIPTA UZMANLIK, "İntraabdominal Sepsis Modelinde Steroid Lavajın Sağkalım Ve Sitokin Düzeylerine Etkisi", Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi, 2007

YABANCI DİLLER

İngilizce

TEMEL ALAN BİLGİSİ

Sağlık Bilimleri Temel Alanı - Aile Hekimliği

Mesleki Deneyim

AKADEMİK ÜNVANLAR / GÖREVLER

Akademik Görevler

Yardımcı Doçent, Gaziosmanpaşa Üniversitesi/ Tıp Fakültesi/ Dahili Tıp Bilimleri Bölümü/ Aile Hekimliği Anabilim Dalı, (2010- Devam Ediyor)

Yardımcı Doçent, Gaziosmanpaşa Üniversitesi/ Tıp Fakültesi(2010- Devam Ediyor)


İdari Görevler

Başhekim Yardımcısı, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Araştırma Ve Uygulama Merkezi, (2010- 2010)

Anabilim Dalı Başkanı, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri Bölümü, Aile Hekimliği Anabilim Dalı, (2014- 2016)

Anabilim Dalı Başkanı, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri Bölümü, Aile Hekimliği Anabilim Dalı, (2012- Devam Ediyor)

Anabilim Dalı Başkanı, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri Bölümü, Aile Hekimliği Anabilim Dalı, (2010- 2011)

verdiği dersler

yönetilen tezler

Tıpta Uzmanlık, Cansu NURLU, "Farklı Tedavi Yöntemleri Kullanan Erişkin Tip Iı Diyabet Hastalarında Vitamin B12 Ve Mcv Düzeylerinin Karşılaştırılması", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Aile Hekimliği Anabilim Dalı, 2020

Tıpta Uzmanlık, Elif ERDOĞDU CEYLAN, "Akıllı Telefon Kullanan Tıp Fakültesi Öğrencilerinde İnternet Bağımlılığı Ve Baş Ağrısı İlişkisi", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Aile Hekimliği Anabilim Dalı, 2019

Tıpta Uzmanlık, Vildan KURBAN, "Tokat İl Merkezinde 6-14 Yaş Aralığında Engelli Çocuğa Sahip Ailelerin Yaşam Kalitesinin Değerlendirilmesi Ve Yaşam Kalitesini Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Aile Hekimliği Anabilim Dalı, 2018

Tıpta Uzmanlık, Ebru YILDIZ, "D Vitaminin Hemogram Parametreleri, Karaciğer Fonksiyon Test Parametreleri Ve Diğer Demografik Verilerle İlişkisi", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Aile Hekimliği Anabilim Dalı, 2018

Editörlük

Yayınlar ve Eserler

MAKALELER

Uluslararası Hakemli Dergilerdeki Makaleler

ÖZER ERDAL,YILDIRIM ALİ,Kırcı Güven Seçkin,İlhan Ramazan,İşcanlı Murat Doğan,TETİKÇOK RAMAZAN, (2017). "Deaths As A Result Of Hanging", Biomedical Research, 28(2), 556-561. (Yayın No: 3896275) [SCI-Expanded]

ÖZER ERDAL,GÜMÜŞ BURAK,Balandiz Hüseyin,KIRCI GÜVEN SEÇKİN,Ilhan Halil,TETİKÇOK RAMAZAN, (2016). "Evaluation Of Geriatric Suicides İn Turkey D 7 44 2016 158E161", Journal Of Forensic And Legal Medicine, 7(44), 158-161., Doi: 1016 (Yayın No: 3242646) [SCI-Expanded]

TETİKÇOK RAMAZAN,KAYAOGLU AYHAN,ÖZSOY ZEKİ,YENİDOĞAN ERDİNÇ,ÖZKAN NAMIK,ÇELİK ALPER,ŞAHİN ŞEMSETTİN,ERSOY ÖMER FAİK, (2016). "The Effect Of Peritoneal Prednisolone Lavage İn Bacterial Peritonitis An Experimental Study", Wounds A Compendium Of Cclinical Research And Practice, 28(10), 354-359., Doi: 10.16 (Yayın No: 3243606) [SCI-Expanded]

TETİKÇOK RAMAZAN,ÖZER ERDAL,cakir lutfullah,ENGİNYURT ÖZGÜR,İŞCANLI M DOĞAN,ÇANKAYA SONER,ÖZER FİLİZ, (2016). "Violence Towards Women İs A Public Health Problem", Journal Of Forensic And Legal Medicine, (44), 150-157., Doi: 10.16 (Yayın No: 3243279) [SCI-Expanded]

ÖZER ERDAL,Erdoğan Taycan Serap,YILDIRIM ALİ,Çam Çelikel Feryal,TETİKÇOK RAMAZAN,GÜMÜŞ BURAK, (2016). "Sexual Abuse And Assault Victims Comparing The Characteristics Of Adolescent And Adult Victims", Biomedical Research, 27(4), 1152-1156. (Yayın No: 3241143) [SCI-Expanded]

GÜNAL ÖZGÜR,BARUT HÜSEYİN ŞENER,TETİKÇOK RAMAZAN,YILDIZ ÇELTEK NAGİHAN,ETİKAN İLKER, (2011). "Seroprovalences Of Hepatitis B Virus (Hbv), Hepatitis C Virus (Hcv) And Human İmmunodeficiency Virus (Hıv) İn Preoperative Patients Admitted To A Hospital İn Northern Anatolia.", African Journal Of Microbiology Research, 5(31), 5669-5673., Doi: 10.5897 (Yayın No: 4176082) [SCI-Expanded]

KARAASLAN ERHAN,ÖZÇETİN MUSTAFA,TETİKÇOK RAMAZAN, (2011). "A Giant İnterhemispheric Lipoma And Corpus Callosum Agenesis", Park J Med Sci, 27(4948), 949-949. (Yayın No: 4176063) [SCI-Expanded]

ÖZTÜRK BANU,YILDIRIM BEYTULLAH,ÖZUĞURLU FİKRET,ÇETİN İLHAN,ETİKAN İLKER,SAZLIDERE HÜSAMETTİN,TETİKÇOK RAMAZAN,AKBAŞ SADIKA HALİDE,ŞAHİN İDRİS, (2011). "Obezite Prevalansı Vemetabolik Risk Faktörleri İle İlişkisi Tokat İli Prevalans Çalışması", Turkiye Klinikleri J Med Sci 2011;31(1):156-63, 31(1), 156-163., Doi: doi:10.5336/medsci.2009-14563 (Yayın No: 3259764) [SCI-Expanded]


Ulusal Hakemli Dergilerdeki Makaleler

OKTAY GÜLSEREN,YILDIZ ÇELTEK NAGİHAN,KUYUCU YUNUS EMRE,KUZDAN CANAN,TETİKÇOK RAMAZAN, (2016). "Çocuk Gelişim Öğrencilerinin Çocuk Sağlığı Konusundaki Bilgi Düzeyleri", Etfal Hastanesi, Tıp Bülteni, 50(2), 147-154., Doi: 10.5350 (Yayın No: 3244442)

OKTAY GÜLSEREN,TETİKÇOK RAMAZAN,YILDIZ ÇELTEK NAGİHAN,ÜNLÜ UFUK, (2016). "Aile Hekimliği Hasta Profiline Retrospektif Bir Bakış", Smyrna Tıp Dergisi, 6(2), 7-11. (Yayın No: 4176281)

TETİKÇOK RAMAZAN,OKTAY GÜLSEREN,YILDIZ ÇELTEK NAGİHAN, (2016). "Tokat İli Ve İlçelerindeki 15 25 Yaş Grubunda Olan Bayanlarda Vitamin B12 Folikasit Mcv Hgb Ve Hct Değerlerinin İncelenmesi", Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 8(2), 90-98. (Yayın No: 3256866)

TETİKÇOK RAMAZAN,ÖZÇETİN MUSTAFA,YILDIZ ÇELTEK NAGİHAN,OKTAY GÜLSEREN,ÜNLÜ UFUK,ŞENGÜL MEHTAP, (2015). "Lipoik Asit", Çağdaş Tıp Dergisi, 5(3), 206-209., Doi: 10.16899/CT87418 (Yayın No: 4176261)

YILDIZ ÇELTEK NAGİHAN,TETİKÇOK RAMAZAN,GÜNAL ÖZGÜR,DEMİRTÜRK FAZLI,DUYGU FAZİLET,BARUT HÜSEYİN ŞENER, (2014). "Türkiye’Xxnin Orta Karadeniz Bölgesi’Xxnde Gebelerde Rubella, Cmv Ve Toksoplazmozis Seroprevalansı", Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi , 6(1), 54-62., 6(1), 54-62. (Yayın No: 4176241)

YILMAZ RESUL,TETİKÇOK RAMAZAN,KARAASLAN ERHAN,DÜRER ZAFER,NARİN BİLGE, (2012). "On Aylık Çocukta Alfa Lipoik Asit İntoksikasyonu", Anatol J Clin İnvesting, 6(1), 66-67. (Yayın No: 4176252)


Diğer Dergilerdeki Makaleler

Bildiriler

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında(proceedings) basılan bildiriler :

RÜSTEMOĞLU AYDIN,BARUT HÜSEYİN ŞENER,TETİKÇOK RAMAZAN (2018). Hepatitis B hastalarında CCR5 geni delta-32 mutasyonunun araştırılması. İnternational Eurasian Conference on Biological and chemical Sciences (Özet Bildiri) (Yayın No:4528578)

RÜSTEMOĞLU AYDIN,BARUT HÜSEYİN ŞENER,TETİKÇOK RAMAZAN,GÜNAL ÖZGÜR,YILMAZ ABDULKERİM (2018). hepatit B Hastalarında CCR5 Geni Delta-32 Mutasyonunun Araştırılması. International Eurasian Conference on Biological and Chemical Sciences (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4274289)

TETİKÇOK RAMAZAN,OKTAY GÜLSEREN,YILDIZ ÇELTEK NAGİHAN (2017). şehir yaşamı kadınların vitamin b12 ve folik asit düzeylerini etkiler mi?. 16. uluslararası doğuakdeniz aile hekimliği kongresi (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4446420)

TETİKÇOK RAMAZAN,OKTAY GÜLSEREN,YILDIZ ÇELTEK NAGİHAN (2017). Şehir yaşamı kadınların vitamin B12 ve folik asit düzeylerini etkiler mi?. 16th International Eastern Mediterranean Family Medicine Congress (Özet Bildiri) (Yayın No:3896540)

TETİKÇOK RAMAZAN,OKTAY GÜLSEREN,YILDIZ ÇELTEK NAGİHAN (2017). Şehir yaşamı kadınların vitamin B12 ve folik asit düzeylerini etkiler mi. 16. Uluslararası Doğu Akdeniz Aile Hekimliği Kongresi (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4176231)

GÜNEŞ FERDİ,TETİKÇOK RAMAZAN,ŞAY COŞKUN UMUT SAFİYE,BARUT HÜSEYİN ŞENER (2017). KAN DONÖRLERİNDE HBV, HCV, HIV ve SİFİLİZ SEROPREVALANSININ YILLARA GÖRE KARŞILAŞTIRILMASI. 16th International Eastern Mediterranean Family Medicine Congress (Özet Bildiri) (Yayın No:3896800)

TETİKÇOK RAMAZAN,OKTAY GÜLSEREN,YILDIZ ÇELTEK NAGİHAN,ÖZER ERDAL (2016). Gaziosmanpaşa Üniversitesi Hemşirelik ve Ebelik Öğrencilerinin Ötenazi hakkındaki görüşleri. 15. ULUSAL AİLE HEKİMLİĞİ KONGRESİ (Özet Bildiri) (Yayın No:3244653)

OKTAY GÜLSEREN,TETİKÇOK RAMAZAN,YILDIZ ÇELTEK NAGİHAN,ÜNLÜ UFUK (2015). An Overview to Our Patient Profile. WONCA Europe 2015 Conference (Özet Bildiri) (Yayın No:4176224)

TAŞOVA MEHTAP,YILDIZ ÇELTEK NAGİHAN,ÜNLÜ UFUK,DEMİR OSMAN,OKTAY GÜLSEREN,TETİKÇOK RAMAZAN,ŞENGÜL MESUT,ÇAMOĞLU TUĞÇE (2015). Analyzıng of home care servıces ın Tokat. WONCA Europe 2015 Conference (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4176121)

TETİKÇOK RAMAZAN,çağlar Musa Kazım,ÖZER FATMA ŞEMSUGAN (2006). The importance of early diagnosis of congenital hypothyroidism. European General Practice Research Network (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4176110)


Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler :

TETİKÇOK RAMAZAN,YILDIZ ÇELTEK NAGİHAN,OKTAY GÜLSEREN (2018). Türkiyede tütün kullanma sıklığı ve antitütün yasaların etkinliği. 17. ulusal aile Hekimliği kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:4528472)

TETİKÇOK RAMAZAN,ÖZER ERDAL,ÇAKIR LUTFULLAH,ENGİNYURT ÖZGÜR,İŞCANLI M DOĞAN,ÇANKAYA SONER,ÖZER FİLİZ (2015). Türkiye’de Kadına Yönelik Aile İçi Şiddetin Değerlendirilmesi. 14. Doğu Akdeniz Aile Hekimliği Sempozyumu 22 – 24 Mayıs 2015 Adana (Özet Bildiri) (Yayın No:4177538)

ÖNDER YALÇIN,ÇITIL RIZA,ŞAHİN ŞAFAK,yaşayancan özkan,bulut yunus emre,TETİKÇOK RAMAZAN,EĞRİ MÜCAHİT,ZÜLFÜOĞULLARI CİHAT (2014). Tokat İlinde Yetişkinlerde Metabolik Sendrom Prevalansı. 17. ULUSAL HALK SAĞLIĞI KONGRESİ (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4177448)

TETİKÇOK RAMAZAN,KAYAOĞLU HÜSEYİN AYHAN,YENİDOĞAN ERDİNÇ,ÖZKAN NAMIK,ÇELİK ALPER,ŞAHİN ŞEMSETTİN,ERSOY ÖMER FAİK (2012). Septik Batında Prednizolonla yapılan Peritenoal Lavaj İL-10 düzeyini düşürerek Mortaliteyi azaltmaktadır. !3. Cerrahi Hemşireliği Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:4177459)

TETİKÇOK RAMAZAN (2012). Alternatif Tıp Yararlı mı ?. 11. Ulusal Aile Hekimliği Kongresi (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4176305)

TETİKÇOK RAMAZAN,KAYAOĞLU HÜSEYİN AYHAN,ÖZKAN NAMIK,ERSOY ÖMER FAİK (2010). İNTRAABDOMİNAL SEPSİS MODELİNDE STEROİD LAVAJIN SAĞ KALIM VE SİTOKİN DÜZEYLERİNE ETKİSİ. 9. Ulusal Aile Hekimliği Kongresi 3-7 kasım 2010 Belek /Antalya (Özet Bildiri) (Yayın No:4177516)

TETİKÇOK RAMAZAN,ÖZÇETİN MUSTAFA,KARAASLAN ERHAN,DÜRER ZAFER,NARİN BİLGE (2010). AYLIK ÇOCUKTA ALFA LİPOİK ASİT İNTOKSİKASYONU. 9. ULUSAL AİLE HEKİMLİĞİ KONGRESİ (Özet Bildiri) (Yayın No:4177507)

çağlar Musa Kazım,ALTUGAN FATMA ŞEMSA,ÖZER IŞIL,TETİKÇOK RAMAZAN (2006). BİR BEBEKTE LACTOBACİLLUS TÜRÜNE BAĞLI GELİŞEN PLÖROPULMONER ENFEKSİYON. 50. Milli Pediatri Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:4177565)

çağlar Musa Kazım,ÖZER FATMA ŞEMSA,TETİKÇOK RAMAZAN,ÖZER IŞIL (2006). AKUT HEPATİT A ENFEKSİYONU SIRASINDA PANKREATİT OLMAKSIZIN GEÇİCİ İNSÜLİN DİRENCİNE BAĞLI HİPERGLİSEMİ.. 50. Milli Pediatri Kongresi, 8-12 Kasım 2006, Antalya (Özet Bildiri) (Yayın No:4177551)

kitaplar ve kitap bölümleri

Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplar :

Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplardaki Bölümler :

Obezite İle İlişkili Hastalıklar Ve Tedavileri (2015)., TETİKÇOK RAMAZAN,YILDIZ ÇELTEK NAGİHAN, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Yayın, Editör: Şemsettin Şahin,Fikret Erdemir,Ataç Çelik,İsmail Okan,Faruk Kutlutürk, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 4176299)

Olgu Dosyaları (2014)., TETİKÇOK RAMAZAN, Nobel Tıp Kitabevleri, Editör: Muharrem Akgün, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 4179274)

sanatsal faaliyetler

projeler ve patentler

Projelerde Yaptığı Görevler:

"Sık Görülen Kronik Hastalıkların Tokat İlindeki Prevalansı", Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı, 29.03.2013-26.12.2017 (Tamamlandı) (ULUSAL)

patentler

 

Üniversite Dışı Deneyim

1985-2004, Doktor, Sağlık Bakanlığı, PRATİSYEN HEKİM, (Diğer)

2007-2010, Uzman Doktor , Sağlık Bakanlığı , uzman doktor, (Diğer)

Üniversite Dışı Deneyim

Kurslar:

çalıştay

 

sertifika

 

araştırma

 

çalışma

 

rapor

 

 

 
E-Posta Adresi:ramazan.tetikcok@gop.edu.tr
Öğrenim Durumu

Tıpta Uzmanlık
2004-2007
Gaziosmanpaşa Üniversitesi
Tıp Fakültesi/Dahili Tıp Bilimleri Bölümü

Tez Adı:
Tıpta Uzmanlık
2004-2007
Gaziosmanpaşa Üniversitesi
Tıp Fakültesi/Dahili Tıp Bilimleri Bölümü

Tez Adı:
Tıpta Uzmanlık
2004-2007
Gaziosmanpaşa Üniversitesi
Tıp Fakültesi/Dahili Tıp Bilimleri Bölümü

Tez Adı:İntraabdominal Sepsis Modelinde Steroid Lavajın Sağkalım Ve Sitokin Düzeylerine Etkisi


Akademik Görevler

Yardımcı Doçent
2010-
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ TIP FAKÜLTESİ/ DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ/ AİLE HEKİMLİĞİ ANABİLİM DALI
Yardımcı Doçent
2010-
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ TIP FAKÜLTESİ


İdari Görevler

Başhekim Yardımcısı
2010-2010
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ
Anabilim Dalı Başkanı
2014-2016
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ TIP FAKÜLTESİ
Anabilim Dalı Başkanı
2012
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ TIP FAKÜLTESİ
Anabilim Dalı Başkanı
2010-2011
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ TIP FAKÜLTESİ


Dersler *

Öğrenim DiliDers Saati
* Son iki yılda verdigi lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler


Yönetilen Tezler

1.Vildan KURBAN, (2018)., "Tokat il merkezinde 6-14 yaş aralığında engelli çocuğa sahip ailelerin yaşam kalitesinin değerlendirilmesi ve yaşam kalitesini etkileyen faktörlerin belirlenmesi", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Tıpta Uzmanlık
2.Ebru YILDIZ, (2018)., "D vitaminin hemogram parametreleri, karaciğer fonksiyon test parametreleri ve diğer demografik verilerle ilişkisi", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Tıpta Uzmanlık
3.Elif ERDOĞDU CEYLAN, (2019)., "Akıllı telefon kullanan tıp fakültesi öğrencilerinde internet bağımlılığı ve baş ağrısı ilişkisi", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Tıpta Uzmanlık
4.Cansu NURLU, (2020)., "Farklı tedavi yöntemleri kullanan erişkin tip II diyabet hastalarında vitamin B12 ve MCV düzeylerinin karşılaştırılması", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Tıpta Uzmanlık


Eserler
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:
1.ÖZER ERDAL,YILDIRIM ALİ,Kırcı Güven Seçkin,İlhan Ramazan,İşcanlı Murat Doğan,TETİKÇOK RAMAZAN (2017). Deaths as a result of hanging. Biomedical Research, 28(2), 556-561. (Yayın No: 3896275)
2.ÖZER ERDAL,GÜMÜŞ BURAK,Balandiz Hüseyin,KIRCI GÜVEN SEÇKİN,Ilhan Halil,TETİKÇOK RAMAZAN (2016). Evaluation of geriatric suicides in Turkey d 7 44 2016 158e161. Journal of Forensic and Legal Medicine, 7(44), 158-161., Doi: 1016 (Yayın No: 3242646)
3.TETİKÇOK RAMAZAN,KAYAOGLU AYHAN,ÖZSOY ZEKİ,YENİDOĞAN ERDİNÇ,ÖZKAN NAMIK,ÇELİK ALPER,ŞAHİN ŞEMSETTİN,ERSOY ÖMER FAİK (2016). The Effect of Peritoneal Prednisolone Lavage in Bacterial Peritonitis An Experimental Study. Wounds A Compendium of Cclinical Research and Practice, 28(10), 354-359., Doi: 10.16 (Yayın No: 3243606)
4.TETİKÇOK RAMAZAN,ÖZER ERDAL,cakir lutfullah,ENGİNYURT ÖZGÜR,İŞCANLI M DOĞAN,ÇANKAYA SONER,ÖZER FİLİZ (2016). Violence towards women is a public health problem. Journal of Forensic and Legal Medicine, (44), 150-157., Doi: 10.16 (Yayın No: 3243279)
5.ÖZER ERDAL,Erdoğan Taycan Serap,YILDIRIM ALİ,Çam Çelikel Feryal,TETİKÇOK RAMAZAN,GÜMÜŞ BURAK (2016). Sexual abuse and assault victims comparing the characteristics of adolescent and adult victims. Biomedical Research, 27(4), 1152-1156. (Yayın No: 3241143)
6.GÜNAL ÖZGÜR,BARUT HÜSEYİN ŞENER,TETİKÇOK RAMAZAN,YILDIZ ÇELTEK NAGİHAN,ETİKAN İLKER (2011). Seroprovalences of hepatitis B virus (HBV), hepatitis C virus (HCV) and human immunodeficiency virus (HIV) in preoperative patients admitted to a hospital in Northern Anatolia.. African Journal of Microbiology Research, 5(31), 5669-5673., Doi: 10.5897 (Yayın No: 4176082)
7.KARAASLAN ERHAN,ÖZÇETİN MUSTAFA,TETİKÇOK RAMAZAN (2011). A Giant interhemispheric lipoma and corpus callosum agenesis. park J Med sci, 27(4948), 949-949. (Yayın No: 4176063)
8.ÖZTÜRK BANU,YILDIRIM BEYTULLAH,ÖZUĞURLU FİKRET,ÇETİN İLHAN,ETİKAN İLKER,SAZLIDERE HÜSAMETTİN,TETİKÇOK RAMAZAN,AKBAŞ SADIKA HALİDE,ŞAHİN İDRİS (2011). Obezite Prevalansı veMetabolik Risk Faktörleri ile İlişkisi Tokat İli Prevalans Çalışması. Turkiye Klinikleri J Med Sci 2011;31(1):156-63, 31(1), 156-163., Doi: doi:10.5336/medsci.2009-14563 (Yayın No: 3259764)
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :
1.OKTAY GÜLSEREN,YILDIZ ÇELTEK NAGİHAN,KUYUCU YUNUS EMRE,KUZDAN CANAN,TETİKÇOK RAMAZAN (2016). Çocuk Gelişim Öğrencilerinin Çocuk Sağlığı Konusundaki Bilgi Düzeyleri. Etfal Hastanesi, Tıp Bülteni, 50(2), 147-154., Doi: 10.5350 (Yayın No: 3244442)
2.OKTAY GÜLSEREN,TETİKÇOK RAMAZAN,YILDIZ ÇELTEK NAGİHAN,ÜNLÜ UFUK (2016). Aile Hekimliği Hasta Profiline Retrospektif Bir Bakış. Smyrna Tıp Dergisi, 6(2), 7-11. (Yayın No: 4176281)
3.TETİKÇOK RAMAZAN,OKTAY GÜLSEREN,YILDIZ ÇELTEK NAGİHAN (2016). Tokat İli ve İlçelerindeki 15 25 Yaş Grubunda Olan Bayanlarda Vitamin B12 FolikAsit MCV Hgb ve Hct Değerlerinin İncelenmesi. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 8(2), 90-98. (Yayın No: 3256866)
4.TETİKÇOK RAMAZAN,ÖZÇETİN MUSTAFA,YILDIZ ÇELTEK NAGİHAN,OKTAY GÜLSEREN,ÜNLÜ UFUK,ŞENGÜL MEHTAP (2015). Lipoik Asit. ÇAĞDAŞ TIP DERGİSİ, 5(3), 206-209., Doi: 10.16899/CT87418 (Yayın No: 4176261)
5.YILDIZ ÇELTEK NAGİHAN,TETİKÇOK RAMAZAN,GÜNAL ÖZGÜR,DEMİRTÜRK FAZLI,DUYGU FAZİLET,BARUT HÜSEYİN ŞENER (2014). Türkiye’xxnin Orta Karadeniz Bölgesi’xxnde Gebelerde Rubella, CMV ve Toksoplazmozis Seroprevalansı. Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi , 6(1), 54-62., 6(1), 54-62. (Yayın No: 4176241)
6.YILMAZ RESUL,TETİKÇOK RAMAZAN,KARAASLAN ERHAN,DÜRER ZAFER,NARİN BİLGE (2012). ON AYLIK ÇOCUKTA ALFA LİPOİK ASİT İNTOKSİKASYONU. ANATOL J CLİN İNVESTİNG, 6(1), 66-67. (Yayın No: 4176252)


Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında(proceedings) basılan bildiriler :
1.TETİKÇOK RAMAZAN,OKTAY GÜLSEREN,YILDIZ ÇELTEK NAGİHAN,ÖZER ERDAL (2016). Gaziosmanpaşa Üniversitesi Hemşirelik ve Ebelik Öğrencilerinin Ötenazi hakkındaki görüşleri. 15. ULUSAL AİLE HEKİMLİĞİ KONGRESİ (Özet Bildiri) (Yayın No:3244653)
2.RÜSTEMOĞLU AYDIN,BARUT HÜSEYİN ŞENER,TETİKÇOK RAMAZAN (2018). Hepatitis B hastalarında CCR5 geni delta-32 mutasyonunun araştırılması. İnternational Eurasian Conference on Biological and chemical Sciences (Özet Bildiri) (Yayın No:4528578)
3.RÜSTEMOĞLU AYDIN,BARUT HÜSEYİN ŞENER,TETİKÇOK RAMAZAN,GÜNAL ÖZGÜR,YILMAZ ABDULKERİM (2018). hepatit B Hastalarında CCR5 Geni Delta-32 Mutasyonunun Araştırılması. International Eurasian Conference on Biological and Chemical Sciences (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4274289)
4.OKTAY GÜLSEREN,TETİKÇOK RAMAZAN,YILDIZ ÇELTEK NAGİHAN,ÜNLÜ UFUK (2015). An Overview to Our Patient Profile. WONCA Europe 2015 Conference (Özet Bildiri) (Yayın No:4176224)
5.TAŞOVA MEHTAP,YILDIZ ÇELTEK NAGİHAN,ÜNLÜ UFUK,DEMİR OSMAN,OKTAY GÜLSEREN,TETİKÇOK RAMAZAN,ŞENGÜL MESUT,ÇAMOĞLU TUĞÇE (2015). Analyzıng of home care servıces ın Tokat. WONCA Europe 2015 Conference (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4176121)
6.TETİKÇOK RAMAZAN,çağlar Musa Kazım,ÖZER FATMA ŞEMSUGAN (2006). The importance of early diagnosis of congenital hypothyroidism. European General Practice Research Network (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4176110)
7.TETİKÇOK RAMAZAN,OKTAY GÜLSEREN,YILDIZ ÇELTEK NAGİHAN (2017). şehir yaşamı kadınların vitamin b12 ve folik asit düzeylerini etkiler mi?. 16. uluslararası doğuakdeniz aile hekimliği kongresi (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4446420)
8.TETİKÇOK RAMAZAN,OKTAY GÜLSEREN,YILDIZ ÇELTEK NAGİHAN (2017). Şehir yaşamı kadınların vitamin B12 ve folik asit düzeylerini etkiler mi?. 16th International Eastern Mediterranean Family Medicine Congress (Özet Bildiri) (Yayın No:3896540)
9.TETİKÇOK RAMAZAN,OKTAY GÜLSEREN,YILDIZ ÇELTEK NAGİHAN (2017). Şehir yaşamı kadınların vitamin B12 ve folik asit düzeylerini etkiler mi. 16. Uluslararası Doğu Akdeniz Aile Hekimliği Kongresi (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4176231)
10.GÜNEŞ FERDİ,TETİKÇOK RAMAZAN,ŞAY COŞKUN UMUT SAFİYE,BARUT HÜSEYİN ŞENER (2017). KAN DONÖRLERİNDE HBV, HCV, HIV ve SİFİLİZ SEROPREVALANSININ YILLARA GÖRE KARŞILAŞTIRILMASI. 16th International Eastern Mediterranean Family Medicine Congress (Özet Bildiri) (Yayın No:3896800)
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler :
1.TETİKÇOK RAMAZAN,YILDIZ ÇELTEK NAGİHAN,OKTAY GÜLSEREN (2018). Türkiyede tütün kullanma sıklığı ve antitütün yasaların etkinliği. 17. ulusal aile Hekimliği kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:4528472)
2.TETİKÇOK RAMAZAN,KAYAOĞLU HÜSEYİN AYHAN,YENİDOĞAN ERDİNÇ,ÖZKAN NAMIK,ÇELİK ALPER,ŞAHİN ŞEMSETTİN,ERSOY ÖMER FAİK (2012). Septik Batında Prednizolonla yapılan Peritenoal Lavaj İL-10 düzeyini düşürerek Mortaliteyi azaltmaktadır. !3. Cerrahi Hemşireliği Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:4177459)
3.ÖNDER YALÇIN,ÇITIL RIZA,ŞAHİN ŞAFAK,yaşayancan özkan,bulut yunus emre,TETİKÇOK RAMAZAN,EĞRİ MÜCAHİT,ZÜLFÜOĞULLARI CİHAT (2014). Tokat İlinde Yetişkinlerde Metabolik Sendrom Prevalansı. 17. ULUSAL HALK SAĞLIĞI KONGRESİ (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4177448)
4.TETİKÇOK RAMAZAN,ÖZER ERDAL,ÇAKIR LUTFULLAH,ENGİNYURT ÖZGÜR,İŞCANLI M DOĞAN,ÇANKAYA SONER,ÖZER FİLİZ (2015). Türkiye’de Kadına Yönelik Aile İçi Şiddetin Değerlendirilmesi. 14. Doğu Akdeniz Aile Hekimliği Sempozyumu 22 – 24 Mayıs 2015 Adana (Özet Bildiri) (Yayın No:4177538)
5.TETİKÇOK RAMAZAN (2012). Alternatif Tıp Yararlı mı ?. 11. Ulusal Aile Hekimliği Kongresi (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4176305)
6.çağlar Musa Kazım,ALTUGAN FATMA ŞEMSA,ÖZER IŞIL,TETİKÇOK RAMAZAN (2006). BİR BEBEKTE LACTOBACİLLUS TÜRÜNE BAĞLI GELİŞEN PLÖROPULMONER ENFEKSİYON. 50. Milli Pediatri Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:4177565)
7.çağlar Musa Kazım,ÖZER FATMA ŞEMSA,TETİKÇOK RAMAZAN,ÖZER IŞIL (2006). AKUT HEPATİT A ENFEKSİYONU SIRASINDA PANKREATİT OLMAKSIZIN GEÇİCİ İNSÜLİN DİRENCİNE BAĞLI HİPERGLİSEMİ.. 50. Milli Pediatri Kongresi, 8-12 Kasım 2006, Antalya (Özet Bildiri) (Yayın No:4177551)
8.TETİKÇOK RAMAZAN,KAYAOĞLU HÜSEYİN AYHAN,ÖZKAN NAMIK,ERSOY ÖMER FAİK (2010). İNTRAABDOMİNAL SEPSİS MODELİNDE STEROİD LAVAJIN SAĞ KALIM VE SİTOKİN DÜZEYLERİNE ETKİSİ. 9. Ulusal Aile Hekimliği Kongresi 3-7 kasım 2010 Belek /Antalya (Özet Bildiri) (Yayın No:4177516)
9.TETİKÇOK RAMAZAN,ÖZÇETİN MUSTAFA,KARAASLAN ERHAN,DÜRER ZAFER,NARİN BİLGE (2010). AYLIK ÇOCUKTA ALFA LİPOİK ASİT İNTOKSİKASYONU. 9. ULUSAL AİLE HEKİMLİĞİ KONGRESİ (Özet Bildiri) (Yayın No:4177507)


Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar veya kitaplardaki bölümler:
Yazılan ulusal/uluslararası kitaplardaki bölümler:
1.Obezite ile ilişkili hastalıklar ve tedavileri (2015)., TETİKÇOK RAMAZAN,YILDIZ ÇELTEK NAGİHAN, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Yayın, Editör: Şemsettin Şahin,Fikret Erdemir,Ataç Çelik,İsmail Okan,Faruk Kutlutürk, Türkçe, Bilimsel Kitap, (Yayın No: 4176299)
2.Olgu Dosyaları (2014)., TETİKÇOK RAMAZAN, Nobel Tıp Kitabevleri, Editör: Muharrem Akgün, Türkçe, Bilimsel Kitap, (Yayın No: 4179274)


Projelerde Yaptığı Görevler:

1.Sık Görülen Kronik Hastalıkların Tokat İlindeki Prevalansı, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı, 29.03.2013-26.12.2017 (Tamamlandı) (ULUSAL)
Üniversite Dışı Deneyim

2007-2010Uzman Doktor Sağlık Bakanlığı , uzman doktor, (Diğer)
1985-2004DoktorSağlık Bakanlığı, PRATİSYEN HEKİM, (Diğer)