GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ

Kişisel Web Sayfaları

TUNCAY BÖLERž

[ DOÇENT DOKTOR ]

DOÇ. DR. Tuncay BÖLER

Fen-Edebiyat Fakültesi / Türk Dili Ve Edebiyatı Bölümü

kişisel bilgiler

E-Posta adresi

tuncay.boler@gop.edu.tr

Ofis Bilgisi

 

Telefon & Faks

Cep Telefonu

İş Telefonu

Faks

 

Yazışma Adresi

 

Web Sayfası

 

Sosyal Ağlar

 

kurum bilgileri

Birim

Fen-Edebiyat Fakültesi 

Bölüm

Türk Dili Ve Edebiyatı Bölümü 

Anabilim Dalı

Yeni Türk Dili Anabilim Dalı 

Eğitim Bilgileri

Öğrenim Durumu

DOKTORA, Ankara Üniversitesi (2005- 2008)

Sosyal Bilimler Enstitüsü - Yeni Türk Dili Anablim Dalı (Dr)

YÜKSEK LİSANS, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (1999- 2002)

Sosyal Bilimler Enstitüsü - Türk Dili Ve Edebiyatı (Yl) (Tezli)

LİSANS, Gaziosmanpaşa Üniversitesi (1995- 1998)

Fen-Edebiyat Fakültesi - Türk Dili Ve Edebiyatı Bölümü

TEZLER

DOKTORA, "Mehmed Râşid’İn Rehnümâ-Yı Lisân-I Türkî’Xxsi Tanzimat Öncesi Ve Sonrası Türk Gramerciliğiyle İlgili Kavramlar", Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2008

YÜKSEK LİSANS, "Türkmen Klassıkı Edebiyatının Sözlügi (Aktarma)", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2002

YABANCI DİLLER

İngilizce

TEMEL ALAN BİLGİSİ

Filoloji Temel Alanı - Türk Dili

Mesleki Deneyim

AKADEMİK ÜNVANLAR / GÖREVLER

Akademik Görevler

Doçent, Gaziosmanpaşa Üniversitesi/ Fen-Edebiyat Fakültesi/ Türk Dili Ve Edebiyatı Bölümü/ Yeni Türk Dili Anabilim Dalı, (2015- Devam Ediyor)

Yardımcı Doçent, Gaziosmanpaşa Üniversitesi/ Fen-Edebiyat Fakültesi/ Türk Dili Ve Edebiyatı Bölümü/ Türk Dili Ve Edebiyatı Pr., (2013- 2015)

Yardımcı Doçent, Gaziosmanpaşa Üniversitesi/ Eğitim Fakültesi/ Türkçe Ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü/ Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı, (2009- 2013)


İdari Görevler

Bölüm Başkan Yardımcısı, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili Ve Edebiyatı Bölümü, (2013- 2015)

Bölüm Başkanı, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili Ve Edebiyatı Bölümü, (2015- 2016)

Bölüm Başkanı, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Türkçe Ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü, Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı, (2011- 2013)

Anabilim Dalı Başkanı, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili Ve Edebiyatı Bölümü, Yeni Türk Dili Anabilim Dalı, (2019- Devam Ediyor)

verdiği dersler

Çağdaş Türk Lehçeleri, Yüksek Lisans, (2019-2020)

Köktürk Türkçesi, Yüksek Lisans, (2019-2020)

Türkiye Türkçesi Iv, Lisans, (2019-2020)

Türkiye Türkçesi Iı, Lisans, (2019-2020)

Eski Türkçe I, Lisans, (2019-2020)

Çağatay Türkçesi, Lisans, (2019-2020)

Karahanlı Türkçesi, Lisans, (2019-2020)

Çağdaş Türk Lehçelei I, Lisans, (2019-2020)

Türkiye Türkçesi Iıı, Lisans, (2019-2020)

Türkiye Türkçesi I, Lisans, (2019-2020)

Çağdaş Türk Lehçeleri, Yüksek Lisans, (2018-2019)

Türkiye Türkçesi Iv, Lisans, (2018-2019)

Türkiye Türkçesi Iı, Lisans, (2018-2019)

Çağdaş Türk Lehçeleri Iı, Lisans, (2018-2019)

Çağatay Türkçesi, Lisans, (2018-2019)

Karahanlı Türkçesi, Lisans, (2018-2019)

Çağdaş Türk Lehçelei I, Lisans, (2018-2019)

Türkiye Türkçesi Iıı, Lisans, (2018-2019)

Türkiye Türkçesi I, Lisans, (2018-2019)

Çağdaş Türk Lehçeleri, Yüksek Lisans, (2017-2018)

Köktürk Türkçesi, Yüksek Lisans, (2017-2018)

Türkiye Türkçesi Iv, Lisans, (2017-2018)

Türkiye Türkçesi Iı, Lisans, (2017-2018)

Çağdaş Türk Lehçeleri Iı, Lisans, (2017-2018)

Çağatay Türkçesi, Lisans, (2017-2018)

Karahanlı Türkçesi, Lisans, (2017-2018)

Çağdaş Türk Lehçelei I, Lisans, (2017-2018)

Türkiye Türkçesi Iıı, Lisans, (2017-2018)

Türkiye Türkçesi I, Lisans, (2017-2018)

yönetilen tezler

Yüksek Lisans, Esra KARADAVUT, "Kitāb-I Silāḥşōr (İnceleme-Metin-Dizin-Tıpkıbasım)", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Türk Dili Ve Edebiyatı Anabilim Dalı, 2019

Yüksek Lisans, Gizem ŞAHİN, "Ledün-Nâme[İnceleme- Metin(57B-114A Varaklar Arası)- Dizin- Tıpkıbasım]", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Türk Dili Ve Edebiyatı Anabilim Dalı, 2018

Yüksek Lisans, Özge KESİKBAŞ, "Ledün-Nȃme [İnceleme- Metin (1B-57A Varaklar Arası)- Dizin- Tıpkıbasım]", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Türk Dili Ve Edebiyatı Anabilim Dalı, 2018

Editörlük

Güzide İ Mekkiyye, Kitap, Editör, Fenomen Yayıncılık

Tokat’Tan Balkanlara Gazi Osman Paşa, Kitap, Editör, Tokat Belediyesi Kültür Yayınları

Yayınlar ve Eserler

MAKALELER

Uluslararası Hakemli Dergilerdeki Makaleler

BÖLER TUNCAY, (2018). "Dil Bilgisi Çalışmalarında “Karışma, Karıştırılma, Yanlış Hece Bölünmesi, Yanlış Çözümleme” Gibi İfadelerle Açıklanan Bulaşma (Contamination) Örnekleri Üzerine", Dil Araştırmaları, (22), 63-77. (Yayın No: 4316543)

BÖLER TUNCAY, (2018). "At Hastalıklarına Dair Küçük Bir Eser: Haza Kitab-I Esb", International Language, Literature And Folklore Researchers Journal, 1(15), 75-91., Doi: 10.12992/TURUK603 (Yayın No: 4587002)

BÖLER TUNCAY, (2013). "Türk Dili Şekil Bilgisi Çalışmaları Bibliyografya Denemesi", Turkish Studies, 8(4), 359-416., Doi: 10.7827/TurkishStudies.4608 (Yayın No: 105048)

VURAL HANİFİ, BÖLER TUNCAY, (2011). "Ahmet Vefik Paşa Ve Türk Diline Katkıları", Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, 1(46), 1-23. (Yayın No: 104727)

BÖLER TUNCAY, (2011). "Çaştani Bey Hikâyesindeki İkilemeler Ve Türkçede İkilemelerin Eskiliği Meselesi", İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, 42(2010-1), 33-60. (Yayın No: 104415)

BÖLER TUNCAY, (2009). "Kutadgu Bilig De Ahlaklılık Soyluluk Ve Seçkinlik İfade Eden Sözler", Turkish Studies, 4(4), 397-418., Doi: 10.7827/TurkishStudies.687 (Yayın No: 104786)

BÖLER TUNCAY, (2008). "Onmak Fiili Üzerine", Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, (38), 21-40., Doi: http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat831 (Yayın No: 3832461)

VURAL HANİFİ, BÖLER TUNCAY, (2008). "Türkçe Sözlük Tdk Ten Hareketle 1944 Ten 2005 E Dilimizdeki Batı Kökenli Sözcükler", Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, 1(36), 49-63. (Yayın No: 104909)


Ulusal Hakemli Dergilerdeki Makaleler

BÖLER TUNCAY, (2010). "Behçet Kemal Çağlar", Türk Dili, 93(700), 697-701. (Yayın No: 104755)

BÖLER TUNCAY, (2009). "Necip Asım Yazıksız Ve Türk Diline Katkıları", Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, 1(25), 195-208. (Yayın No: 104818)

BÖLER TUNCAY, (2008). "Dede Korkut Hikâyelerinde Şart Cümleleri", Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 3(2), 54-61. (Yayın No: 104876)

BÖLER TUNCAY, (2007). "Cahit Külebi Ölümünün 10 Yıl Dönümünde Zile De Anıldı", Türk Dili, 3(662), 190-191. (Yayın No: 86078)

BÖLER TUNCAY, (2006). "Türkçe Sözlük Tdk İle Örnekleriyle Türkçe Sözlük Ü Meb Karşılaştırma Denemesi", Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 1(1), 101-118. (Yayın No: 104540)


Diğer Dergilerdeki Makaleler

Bildiriler

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında(proceedings) basılan bildiriler :

BÖLER TUNCAY (2018). Osmanische Sprichwörter (1865) Adlı Eserdeki Türk Atasözleri ve Bu Atasözlerinin Telaffuzu. V. Yıldız Sosyal Bilimler Kongresi (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4591059)

BÖLER TUNCAY (2017). Kitâb-ı Atalar Sözi Adlı Eser Üzerine. Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatı Bilgi Şöleni (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:3518662)

BÖLER TUNCAY (2017). Osmanlı Türkçesi Ders Kitapları Üzerinde Karşılaştırmalı Bir Araştırma. 1st International Black Sea Conference on Language and Language Education September 22-23, 2017 (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:3593016)

BÖLER TUNCAY (2017). Dil Bilgisi Çalışmalarında “Karışma, Karıştırılma, Yanlış Hece Bölünmesi, Yanlış Çözümleme” Gibi İfadelerle Açıklanan Bulaşma (Contamination) Örnekleri Üzerine. I. Uluslararası Bilimsel ve Mesleki Çalışmalar Kongresi (BILMES 2017) (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:3603201)

BÖLER TUNCAY (2017). Bitki Adlarında Su. Halk Kültüründe Su Uluslararası Sempozyumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:105086)

BÖLER TUNCAY (2013). Hekim Beşir Çelebi ve Mecmûatü’xxl-Fevâyid Adlı Eseri. UTEK’xx13 Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatı Kongresi (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:1076406)

BÖLER TUNCAY Onmak Fiili Üzerine. Uluslararası Türklük Bilgisi Sempozyumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:1110473)

SOLMAZ ALİ OSMAN, BÖLER TUNCAY Çocuklar Özen İster. Türk Halkları Edebiyatı II: Uluslararası Çocuk Edebiyatı Kongresi (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:1110563)

BÖLER TUNCAY Mehmet Rauf un Eylül Adllı Romanındaki Dil Yanlışları Üzerine. I. Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatı Öğrenci Kongresi (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:105190)


Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler :

kitaplar ve kitap bölümleri

Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplar :

Türkiye Türkçesi Söz Dizimi (2019)., BÖLER TUNCAY, Kesit Yayınları, Sayfa Sayısı: 399, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 5161302)

Tercüme-İ Kâmilüs-Sınâa (İnceleme-Metin-Dizin-Tıpkıbasım) (2014)., BÖLER TUNCAY, Kesit Yayınları, Sayfa Sayısı: 657, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 1110033)

Ses Ve Şekil Bilgisi (2012)., BÖLER TUNCAY,VURAL HANİFİ, Kesit Yayınları, Sayfa Sayısı: 301, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 74027)

Türkmen Klassıkı Edebiyatının Sözlügi Aktarma Yayımlanmış Yüksek Lisans Tezi (2004)., BUDAK AYDIN, BÖLER TUNCAY, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Yayınları, Sayfa Sayısı: 756, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 12692)

Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplardaki Bölümler :

Ayıp (2018)., BÖLER TUNCAY,ÇINAR İKRAM, Libra, Editör: Emine Gürsoy Naskali, Sayfa Sayısı: 244, ISBN: 978-605-2380-60-4, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 4321408)

Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü (2015)., BÖLER TUNCAY, Http://Www.Turkedebiyatiisimlersozlugu.Com/, Türkçe(Ansiklopedi Maddesi), (Yayın No: 1817875)

Ekmek Kitabı (2014)., BÖLER TUNCAY, Kitabevi Yayınları, Editör: Gürsoy Naskali, Emine, Sayfa Sayısı: 645, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 1183971)

sanatsal faaliyetler

projeler ve patentler

Projelerde Yaptığı Görevler:

"TOKAT YÖRESİ SÖZ VARLIĞI", Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı, 15.07.2013-25.10.2019 (Tamamlandı) (ULUSAL)

patentler

 

Üniversite Dışı Deneyim

1998-2009, Öğretmen, Tokat Millî Eğitim Müdürlüğü, (Kamu)

Üniversite Dışı Deneyim

Kurslar:

çalıştay

 

sertifika

 

araştırma

 

çalışma

 

rapor

 

 

 
E-Posta Adresi:tuncay.boler@gop.edu.tr
Öğrenim Durumu

Doktora
2005-2008
Ankara Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü/Yeni Türk Dili Anablim Dalı (Dr)

Tez Adı:Mehmed Râşid’İn Rehnümâ-Yı Lisân-I Türkî’Xxsi Tanzimat Öncesi Ve Sonrası Türk Gramerciliğiyle İlgili Kavramlar
Yüksek Lisans
1999-2002
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü/Türk Dili Ve Edebiyatı (Yl) (Tezli)

Tez Adı:Türkmen Klassıkı Edebiyatının Sözlügi (Aktarma)
Lisans
1995-1998
Gaziosmanpaşa Üniversitesi
Fen-Edebiyat Fakültesi/Türk Dili Ve Edebiyatı BölümüAkademik Görevler

Doçent
2015-
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ/ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ/ YENİ TÜRK DİLİ ANABİLİM DALI
Yardımcı Doçent
2013-2015
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ/ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ/ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI PR.
Yardımcı Doçent
2009-2013
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ EĞİTİM FAKÜLTESİ/ TÜRKÇE VE SOSYAL BİLİMLER EĞİTİMİ BÖLÜMÜ/ TÜRKÇE EĞİTİMİ ANABİLİM DALI


İdari Görevler

Anabilim Dalı Başkanı
2019
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
Bölüm Başkanı
2015-2016
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
Bölüm Başkan Yardımcısı
2013-2015
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
Bölüm Başkanı
2011-2013
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ EĞİTİM FAKÜLTESİ


Dersler *

Öğrenim DiliDers Saati
Lisans
(2019-2020)TÜRKİYE TÜRKÇESİ IVTürkçe2
(2019-2020)TÜRKİYE TÜRKÇESİ IITürkçe2
(2019-2020)ESKİ TÜRKÇE ITürkçe2
(2019-2020)ÇAĞATAY TÜRKÇESİTürkçe2
(2019-2020)KARAHANLI TÜRKÇESİTürkçe2
(2019-2020)ÇAĞDAŞ TÜRK LEHÇELEİ ITürkçe2
(2019-2020)TÜRKİYE TÜRKÇESİ IIITürkçe2
(2019-2020)TÜRKİYE TÜRKÇESİ ITürkçe2
(2018-2019)TÜRKİYE TÜRKÇESİ IVTürkçe2
(2018-2019)TÜRKİYE TÜRKÇESİ IITürkçe2
(2018-2019)ÇAĞDAŞ TÜRK LEHÇELERİ IITürkçe2
(2018-2019)ÇAĞATAY TÜRKÇESİTürkçe2
(2018-2019)KARAHANLI TÜRKÇESİTürkçe2
(2018-2019)ÇAĞDAŞ TÜRK LEHÇELEİ ITürkçe2
(2018-2019)TÜRKİYE TÜRKÇESİ IIITürkçe2
(2018-2019)TÜRKİYE TÜRKÇESİ ITürkçe2
(2017-2018)TÜRKİYE TÜRKÇESİ IVTürkçe2
(2017-2018)TÜRKİYE TÜRKÇESİ IITürkçe2
(2017-2018)ÇAĞDAŞ TÜRK LEHÇELERİ IITürkçe2
(2017-2018)ÇAĞATAY TÜRKÇESİTürkçe2
(2017-2018)KARAHANLI TÜRKÇESİTürkçe2
(2017-2018)ÇAĞDAŞ TÜRK LEHÇELEİ ITürkçe2
(2017-2018)TÜRKİYE TÜRKÇESİ IIITürkçe2
(2017-2018)TÜRKİYE TÜRKÇESİ ITürkçe2
Yüksek Lisans
(2019-2020)ÇAĞDAŞ TÜRK LEHÇELERİTürkçe3
(2019-2020)KÖKTÜRK TÜRKÇESİTürkçe3
(2018-2019)ÇAĞDAŞ TÜRK LEHÇELERİTürkçe3
(2017-2018)ÇAĞDAŞ TÜRK LEHÇELERİTürkçe3
(2017-2018)KÖKTÜRK TÜRKÇESİTürkçe3
* Son iki yılda verdigi lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler


Yönetilen Tezler

1.Gizem ŞAHİN, (2018)., "Ledün-nâme[İnceleme- Metin(57b-114a Varaklar arası)- Dizin- Tıpkıbasım]", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Türk Dili Ve Edebiyatı Anabilim Dalı, Yüksek Lisans
2.Özge KESİKBAŞ, (2018)., "Ledün-nȃme [İnceleme- Metin (1b-57a Varaklar Arası)- Dizin- Tıpkıbasım]", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Türk Dili Ve Edebiyatı Anabilim Dalı, Yüksek Lisans
3.Esra KARADAVUT, (2019)., "Kitāb-ı Silāḥşōr (İnceleme-metin-dizin-tıpkıbasım)", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Türk Dili Ve Edebiyatı Anabilim Dalı, Yüksek Lisans


Editörlük

1.Tokat’tan Balkanlara Gazi Osman Paşa, Kitap, Editör, Tokat Belediyesi Kültür Yayınları
2.Güzide i Mekkiyye, Kitap, Editör, Fenomen Yayıncılık


Eserler
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:
1.BÖLER TUNCAY (2018). Dil Bilgisi Çalışmalarında “Karışma, Karıştırılma, Yanlış Hece Bölünmesi, Yanlış Çözümleme” Gibi İfadelerle Açıklanan Bulaşma (Contamination) Örnekleri Üzerine. Dil Araştırmaları, (22), 63-77. (Yayın No: 4316543)
2.BÖLER TUNCAY (2018). AT HASTALIKLARINA DAİR KÜÇÜK BİR ESER: HAZA KİTAB-I ESB. International Language, Literature and Folklore Researchers Journal, 1(15), 75-91., Doi: 10.12992/TURUK603 (Yayın No: 4587002)
3.BÖLER TUNCAY (2013). Türk Dili Şekil Bilgisi Çalışmaları Bibliyografya Denemesi. Turkish Studies, 8(4), 359-416., Doi: 10.7827/TurkishStudies.4608 (Yayın No: 105048)
4.VURAL HANİFİ, BÖLER TUNCAY (2011). Ahmet Vefik Paşa ve Türk Diline Katkıları. Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, 1(46), 1-23. (Yayın No: 104727)
5.BÖLER TUNCAY (2011). Çaştani Bey Hikâyesindeki İkilemeler ve Türkçede İkilemelerin Eskiliği Meselesi. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, 42(2010-1), 33-60. (Yayın No: 104415)
6.BÖLER TUNCAY (2009). Kutadgu Bilig de Ahlaklılık Soyluluk ve Seçkinlik İfade Eden Sözler. Turkish Studies, 4(4), 397-418., Doi: 10.7827/TurkishStudies.687 (Yayın No: 104786)
7.BÖLER TUNCAY (2008). Onmak Fiili Üzerine. Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, (38), 21-40., Doi: http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat831 (Yayın No: 3832461)
8.VURAL HANİFİ, BÖLER TUNCAY (2008). Türkçe Sözlük TDK ten Hareketle 1944 ten 2005 e Dilimizdeki Batı Kökenli Sözcükler. Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, 1(36), 49-63. (Yayın No: 104909)
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :
1.BÖLER TUNCAY (2010). Behçet Kemal Çağlar. Türk Dili, 93(700), 697-701. (Yayın No: 104755)
2.BÖLER TUNCAY (2009). Necip Asım Yazıksız ve Türk Diline Katkıları. Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, 1(25), 195-208. (Yayın No: 104818)
3.BÖLER TUNCAY (2008). Dede Korkut Hikâyelerinde Şart Cümleleri. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 3(2), 54-61. (Yayın No: 104876)
4.BÖLER TUNCAY (2007). Cahit Külebi Ölümünün 10 Yıl Dönümünde Zile de Anıldı. Türk Dili, 3(662), 190-191. (Yayın No: 86078)
5.BÖLER TUNCAY (2006). Türkçe Sözlük TDK ile Örnekleriyle Türkçe Sözlük ü MEB Karşılaştırma Denemesi. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 1(1), 101-118. (Yayın No: 104540)


Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında(proceedings) basılan bildiriler :
1.BÖLER TUNCAY (2018). Osmanische Sprichwörter (1865) Adlı Eserdeki Türk Atasözleri ve Bu Atasözlerinin Telaffuzu. V. Yıldız Sosyal Bilimler Kongresi (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4591059)
2.BÖLER TUNCAY (2017). Kitâb-ı Atalar Sözi Adlı Eser Üzerine. Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatı Bilgi Şöleni (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:3518662)
3.BÖLER TUNCAY (2017). Dil Bilgisi Çalışmalarında “Karışma, Karıştırılma, Yanlış Hece Bölünmesi, Yanlış Çözümleme” Gibi İfadelerle Açıklanan Bulaşma (Contamination) Örnekleri Üzerine. I. Uluslararası Bilimsel ve Mesleki Çalışmalar Kongresi (BILMES 2017) (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:3603201)
4.BÖLER TUNCAY (2013). Hekim Beşir Çelebi ve Mecmûatü’xxl-Fevâyid Adlı Eseri. UTEK’xx13 Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatı Kongresi (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:1076406)
5.BÖLER TUNCAY (2017). Osmanlı Türkçesi Ders Kitapları Üzerinde Karşılaştırmalı Bir Araştırma. 1st International Black Sea Conference on Language and Language Education September 22-23, 2017 (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:3593016)
6.BÖLER TUNCAY (2017). Bitki Adlarında Su. Halk Kültüründe Su Uluslararası Sempozyumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:105086)
7.BÖLER TUNCAY (2017). Onmak Fiili Üzerine. Uluslararası Türklük Bilgisi Sempozyumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:1110473)
8.SOLMAZ ALİ OSMAN, BÖLER TUNCAY (2017). Çocuklar Özen İster. Türk Halkları Edebiyatı II: Uluslararası Çocuk Edebiyatı Kongresi (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:1110563)
9.BÖLER TUNCAY (2017). Mehmet Rauf un Eylül Adllı Romanındaki Dil Yanlışları Üzerine. I. Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatı Öğrenci Kongresi (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:105190)


Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar veya kitaplardaki bölümler:
Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar:
1.Türkiye Türkçesi Söz Dizimi (2019)., BÖLER TUNCAY, Kesit Yayınları, Sayfa Sayısı: 399, Türkçe, Bilimsel Kitap, (Yayın No: 5161302)
2.Tercüme-i Kâmilüs-Sınâa (İnceleme-Metin-Dizin-Tıpkıbasım) (2014)., BÖLER TUNCAY, Kesit Yayınları, Sayfa Sayısı: 657, Türkçe, Bilimsel Kitap, (Yayın No: 1110033)
3.Ses ve Şekil Bilgisi (2012)., BÖLER TUNCAY,VURAL HANİFİ, Kesit Yayınları, Sayfa Sayısı: 301, Türkçe, Bilimsel Kitap, (Yayın No: 74027)
4.Türkmen Klassıkı Edebiyatının Sözlügi Aktarma Yayımlanmış Yüksek Lisans Tezi (2004)., BUDAK AYDIN, BÖLER TUNCAY, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Yayınları, Sayfa Sayısı: 756, Türkçe, Bilimsel Kitap, (Yayın No: 12692)
Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar veya kitaplardaki bölümler:
Yazılan ulusal/uluslararası kitaplardaki bölümler:
1.Ayıp (2018)., BÖLER TUNCAY,ÇINAR İKRAM, Libra, Editör: Emine Gürsoy Naskali, Sayfa Sayısı: 244, ISBN: 978-605-2380-60-4, Türkçe, Bilimsel Kitap, (Yayın No: 4321408)
2.Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü (2015)., BÖLER TUNCAY, Http://Www.Turkedebiyatiisimlersozlugu.Com/, Türkçe, Ansiklopedi Maddesi, (Yayın No: 1817875)
3.Ekmek Kitabı (2014)., BÖLER TUNCAY, Kitabevi Yayınları, Editör: Gürsoy Naskali, Emine, Sayfa Sayısı: 645, Türkçe, Bilimsel Kitap, (Yayın No: 1183971)


Projelerde Yaptığı Görevler:

1.TOKAT YÖRESİ SÖZ VARLIĞI, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı, 15.07.2013-25.10.2019 (Tamamlandı) (ULUSAL)
Üniversite Dışı Deneyim

1998-2009ÖğretmenTokat Millî Eğitim Müdürlüğü, (Kamu)