GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ

Kişisel Web Sayfaları

MUAMMER BAYRAKTUTARž

[ DOÇENT DOKTOR ]

DOÇ. DR. Muammer BAYRAKTUTAR

İlahiyat Fakültesi / Temel İslam Bilimleri Bölümü

kişisel bilgiler

E-Posta adresi

muammer.bayraktutar@gop.edu.tr

Ofis Bilgisi

 

Telefon & Faks

Cep Telefonu

İş Telefonu

Faks

 

Yazışma Adresi

 

Web Sayfası

 

Sosyal Ağlar

 

kurum bilgileri

Birim

İlahiyat Fakültesi 

Bölüm

Temel İslam Bilimleri Bölümü 

Anabilim Dalı

Hadis Anabilim Dalı 

Eğitim Bilgileri

Öğrenim Durumu

DOKTORA, Ankara Üniversitesi (1999- 2006)

İlahiyat Fakültesi - Temel İslam Bilimleri Bölümü

YÜKSEK LİSANS, Süleyman Demirel Üniversitesi (1995- 1998)

İlahiyat Fakültesi - Temel İslam Bilimleri Bölümü

LİSANS, Marmara Üniversitesi (1989- 1994)

İlahiyat Fakültesi - İlahiyat Pr.

TEZLER

DOKTORA, "İmam Şafii'de Lafza Bağlı Hadis/Sünnet Yorumu", Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, 2006

YÜKSEK LİSANS, "Hadislerde Mecazi Unsurlar Ve Yorumu", Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, 1998

YABANCI DİLLER

İngilizce

Arapça

TEMEL ALAN BİLGİSİ

İlahiyat Temel Alanı - Temel İslam Bilimleri

Mesleki Deneyim

AKADEMİK ÜNVANLAR / GÖREVLER

Akademik Görevler

Doçent, Gaziosmanpaşa Üniversitesi/ İlahiyat Fakültesi/ Temel İslam Bilimleri Bölümü/ Hadis Anabilim Dalı, (2017- Devam Ediyor)

Yardımcı Doçent, Gaziosmanpaşa Üniversitesi/ İlahiyat Fakültesi/ Temel İslam Bilimleri Bölümü/ Hadis Anabilim Dalı, (2016- 2017)

Yardımcı Doçent, Kilis 7 Aralık Üniversitesi/ İlahiyat Fakültesi/ İlköğretim Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Eğitimi Bölümü(2012- 2016)

Yardımcı Doçent, Kilis 7 Aralık Üniversitesi/ Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi(2011- 2012)


İdari Görevler

Fakülte Kurulu Üyeliği, Kilis 7 Aralık Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, (2012- 2016)

Senato Üyeliği, Kilis 7 Aralık Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, (2013- 2016)

Yönetim Kurulu Üyeliği, Kilis 7 Aralık Üniversitesi, Sürekli Eğitim Araştırma Ve Uygulama Merkezi, (2013- 2016)

Enstitü Yönetim Kurulu Üyeliği, Kilis 7 Aralık Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, (2012- 2016)

Dekan Yardımcısı, Kilis 7 Aralık Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, (2012- 2016)

Bölüm Bşk., Kilis 7 Aralık Üniversitesi, Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi, (2011- 2012)

verdiği dersler

Hadis İlminde Temel Kaynaklar Ve Yararlanma Yolları, Yüksek Lisans, (2016-2017)

Hadis Usulü Ve Tarihi-Iı, Lisans, (2016-2017)

Hadis Iı (Iı.Ö.), Lisans, (2016-2017)

Hadis Iı (Iı.Ö.), Lisans, (2016-2017)

Günümüz Hadis Problemleri (Iı.Ö.), Lisans, (2016-2017)

Günümüz Hadis Problemleri, Lisans, (2016-2017)

Hadis Iı, Lisans, (2016-2017)

Hadis Usulü Ve Tarihi-I, Lisans, (2016-2017)

Hadis Iı , Lisans, (2016-2017)

Uzmanlık Alan Dersi, Yüksek Lisans, (2015-2016)

Yüksek Lisans Tezi, Yüksek Lisans, (2015-2016)

Hadis Yorumu, Yüksek Lisans, (2015-2016)

Topluma Hizmet Uygulamaları, Lisans, (2015-2016)

Hadis Iı (Iı.Ö.), Lisans, (2015-2016)

Hadis Iı , Lisans, (2015-2016)

Hadis Usulü Ve Tarihi-Iı (Iı.Ö.), Lisans, (2015-2016)

Hadis Usulü Ve Tarihi-Iı , Lisans, (2015-2016)

Günümüz Hadis Problemleri (Iı.Ö.), Lisans, (2015-2016)

Günümüz Hadis Problemleri , Lisans, (2015-2016)

Hadis Araştırmaları (Iı.Ö.), Lisans, (2015-2016)

Öğretmenlik Uygulaması, Lisans, (2015-2016)

Hadis I (Iı.Ö.), Lisans, (2015-2016)

Yazılı Anlatım (Kitabet) (Iı.Ö.), Lisans, (2015-2016)

Hadis Usulü Ve Tarihi-I (Iı.Ö.), Lisans, (2015-2016)

Okul Deneyimi, Lisans, (2015-2016)

Yazılı Anlatım (Kitabet) , Lisans, (2015-2016)

Hadis I , Lisans, (2015-2016)

Hadis Usulü Ve Tarihi-I, Lisans, (2015-2016)

Hadis Araştırmaları , Lisans, (2015-2016)

yönetilen tezler

Yüksek Lisans, Ayşegül KÖSTÜ, "İmam Nevevi'nin Kırk Hadis Adlı Eserinde Değerler Eğitimi", Kilis 7 Aralık Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İlköğretim Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalı, 2017

Yüksek Lisans, Ayşegül KÖSTÜ, "İmam Nevevi'nin Kırk Hadis Adlı Eserinde Değerler Eğitimi",

Yüksek Lisans, Aysel DÖNMEZ, "Hadis Kıssalarında Değerler Eğitimi",

Editörlük

Hadislerle Kur An, Kitap, Editör, Karınca Polen

Kilis 7 Aralık Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi (Endekste taranmıyor), Dergi, Editör, Kilis 7 Aralık Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

Yayınlar ve Eserler

MAKALELER

Uluslararası Hakemli Dergilerdeki Makaleler

BAYRAKTUTAR MUAMMER, (2016). "Kriz Yönetimi Açısından Hz. Peygamber'in Göç Sorununa Yaklaşımı Ve Güncel Değeri", İlahiyat Akademi, 2(4), 99-128. (Yayın No: 3518964)

BAYRAKTUTAR MUAMMER, (2015). "İbn Teymiyye Nin Kıbrıs Risâlesi Nin Tercümesi Ve Risâledeki Bazı Hadislerin Değerlendirilmesi", Journal Of Turkish Studies, 10(Volume 10 Issue 10), 201-232., Doi: 10.7827/TurkishStudies.8462 (Yayın No: 1854572)

BAYRAKTUTAR MUAMMER, (2012). "Arabın Arap Olmayana Takvâ Dışında Bir Üstünlüğü Yoktur Hadîsinin Hz Peygamber E İsnâdına Yönelik Fazlur Rahman In Eleştirileri Ve Değerlendirilmesi", Milel Ve Nihal İnanç, Kültür Ve Mitoloji Araştırmaları Dergisi, 9(1), 32-80. (Yayın No: 694152)


Ulusal Hakemli Dergilerdeki Makaleler

BAYRAKTUTAR MUAMMER, (2015). "Halil Abdulkerim Doğal Koşulların Ve Sosyo Kültüreldinamiklerin Hz Peygamber İnsünnetindeki Tezahürleri Arapça Dan Çeviri", Kilis 7 Aralık Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2(1), 201-2012. (Yayın No: 2719733)

BAYRAKTUTAR MUAMMER, (2015). "İbn Teymiyye Nin Kıbrıs Risâlesi Ve Bazı Fiten Hadislerine Yaklaşımı", Bilimname, (29), 61-89. (Yayın No: 1854390)

BAYRAKTUTAR MUAMMER, (2014). "Ahmet Yücel Hadis Istılahlarının Doğuşu Ve Gelişimi Hicri İlk Üç Asır", Kilis 7 Aralık Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 1(1), 273-281. (Yayın No: 2707010)

BAYRAKTUTAR MUAMMER, (2014). "Durays Hâlid B Mansûr İbn Teymiyye De Makâsıdu Ş Şerî A Bağlamında Hadisleri Anlama Yöntemi Arapça Dan Çeviri", İslâm Hukuku Araştırmaları Dergisi, (24), 431-454. (Yayın No: 2035016)

BAYRAKTUTAR MUAMMER, (2014). "Temel Kaynaklardaki Yeri Ve Hayatı Bağlamında Kilis Te Tanıdık Bir Sahabi Şurahbil B Hasene", Kilis 7 Aralık Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 1(1), 45-72. (Yayın No: 1364200)

BAYRAKTUTAR MUAMMER, (2014). "Bedruddîn El Aynî Ye Göre Hadislerde Hasr Uslûbunun Kullanımı Ve Mânâya Etkisi Umdetu L Kârî Özelinde", Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, (42), 127-152. (Yayın No: 1364184)

BAYRAKTUTAR MUAMMER, (2013). "Fukeyr Ahmed B Muhammed Hadisleri Anlamada Bütüncül Yaklaşım Arapça Dan Çeviri", Gaziosmanpaşa Üniversitesi İlahiyat Fakültesidergisi, 1(2), 287-338. (Yayın No: 2033699)

BAYRAKTUTAR MUAMMER, (2012). "Hz Peygamber İn Örnekliği Bağlamında Olaylar Karşısındaki Azim Ve Kararlılığı", Ekev Akademi Dergisi, (50), 71-87. (Yayın No: 693424)

BAYRAKTUTAR MUAMMER, (2012). "Vahiduddin Han Geleneksel Yaklaşımdan Nebevî Yaklaşıma Sünnetiyeniden Anlamak Arapçad Dan Çeviri", Şırnak Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 3(5), 175-196. (Yayın No: 2029281)

BAYRAKTUTAR MUAMMER, (2012). "Fuâd Köprülü Oxford Da Toplanan Xvıı Beyne L Milel Müsteşriklerkongresi Osmanlıca Çeviri", Kilis 7 Aralık Üniversitesi Sosyal Bilimlerdergisi, 2(3), 106-113. (Yayın No: 2030356)

BAYRAKTUTAR MUAMMER, (2012). "Muhammed B Abdurrahman El Umeyr Hadislerin Sübutunu Tespitte Vehadisleri Diğer Nasslarla Birlikte Anlamada Temel İlkeler Arapça Dan Çeviri", Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 16(1), 749-785. (Yayın No: 2029713)

BAYRAKTUTAR MUAMMER, (2010). "En Nâcî El Lumeyn İmam Şâfii Nin Mısır Daki Çevreden Etkilenerek Bazı Görüşlerini Değiştirmesi Meselesi Arapça Dan Çeviri", E-Şarkiyat İlmi Araştırmalar Dergisi, 2(III), 117-128. (Yayın No: 2235058)

BAYRAKTUTAR MUAMMER, (2009). "İmam Şâfiî De Hadîsleri Sünneti Anlama Ve Değerlendirmede Temel Yaklaşımlar", Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, (31), 83-125. (Yayın No: 692789)


Diğer Dergilerdeki Makaleler

Bildiriler

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında(proceedings) basılan bildiriler :

BAYRAKTUTAR MUAMMER (2017). Hadisleri Anlamada Literal Yorum ve Doğurduğu Problemler. İslam ve Yorum Uluslararası Sempozyum (Özet Bildiri) (Yayın No:3827568)

BAYRAKTUTAR MUAMMER (2016). Kriz Yönetimi Açısından Hz Muhammed ve Göç Sorunu. Sempozyum/Konferans (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:2974899)

BAYRAKTUTAR MUAMMER (2015). Kilisli Osman el Uryanî ve Hayru l Kalâid Adlı Şerhi ndeki Hadisçiliği. I.Uluslararası Muallim Rıfat Kilis ve Çevresi Sempozyumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:690352)

BAYRAKTUTAR MUAMMER (2015). İmam Şafiî nin Hadisleri Anlama ve Yorumlama Yöntemi. Uluslararası İmam Şafiî Sempozyumu (Gelenekselci ve Modernist Paradigmalar Kıskacında İmam Şafii) (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:690675)

BAYRAKTUTAR MUAMMER (2014). Ahmed el Haddad Şafii nin Eski Mezhebi ve İmam Malik in Mezhebi ile Alakası Arapça dan çeviri. Uluslararası İmam Şafii Sempozyumu (Gelenekselci ve Modernist Paradigmalar Kıskacında İmam Şafii) (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:2738535)


Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler :

BAYRAKTUTAR MUAMMER (2012). Suç Önlemede Dini ve Ahlaki Değerlerin Rolü. Suç Önleme Sempozyumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:689683)

kitaplar ve kitap bölümleri

Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplar :

Kırk Hadis Tercümesi (2017)., BAYRAKTUTAR MUAMMER, Yasin Yayınevi, Sayfa Sayısı: 96, Türkçe(Kitap Tercümesi), (Yayın No: 3795646)

Hadis Tespit Ve Tenkidinde Mahfuz Kavramı Ve Değeri (2016)., BAYRAKTUTAR MUAMMER, İlahiyat Yay., Sayfa Sayısı: 325, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 2706679)

Şeyhu L İslam İbn Kemal İn Hadis Yorumları (2016)., BAYRAKTUTAR MUAMMER, İlahiyat Yay., Sayfa Sayısı: 140, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 2706753)

Cahiliye Den İslam A İbadet Tarihi (2015)., BAYRAKTUTAR MUAMMER, Ankara Okulu, Sayfa Sayısı: 125, Türkçe(Kitap Tercümesi), (Yayın No: 1364223)

İmam Şafii Nin Hadis Yorum Metodolojisi (2015)., BAYRAKTUTAR MUAMMER, Otto Yayınları, Sayfa Sayısı: 351, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 2008810)

Nebevi Sünnet (2012)., BAYRAKTUTAR MUAMMER, Yasin Yayınevi, Sayfa Sayısı: 200, Türkçe(Kitap Tercümesi), (Yayın No: 73199)

Hadislerde Mecazi Anlatım (2010)., BAYRAKTUTAR MUAMMER, Yayınevi Yay., Sayfa Sayısı: 221, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 67588)

Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplardaki Bölümler :

Çeşitli Yönleriyle Hz. Muhammed (2017)., KILIÇ MUSTAFA,YILMAZ HÜSEYİN,ÇOLAK ABDULLAH,İNANIR AHMET,AKIN MURAT,CANLI MUSTAFA,TURGUT BAHATTİN,ARSLAN ALİ,ÇETİNTAŞ RECEP,Gafarov Anar,DİLEK UĞUR BEKİR,GÜLER ZEKERİYA,BAYRAKTUTAR MUAMMER,DEMİR HALİS,HATİP ABDULAZİZ, Bülent Ecevit Üniversitesi Yayınları, Editör: Recep Çetintaş, Anar Gafarov, İbrahim Türkoğlu, Sayfa Sayısı: 266, ISBN: 978-605-84301-8-1, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 3518970)

sanatsal faaliyetler

projeler ve patentler

Projelerde Yaptığı Görevler:

patentler

 

Üniversite Dışı Deneyim

1994-1998, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni, ISPARTA TEKNİK LİSE VE ENDÜSTRİ MESLEK LİSESİ, (Kamu)

1998-1999, Meslek Dersleri Öğretmeni, ISPARTA İHL VE ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ, (Kamu)

1999-2006, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni, ANKARA/SİNCAN AHMET ANDİÇEN İLKÖĞRETİM OKULU, (Kamu)

2006-2011, Müdür Yardımcısı, ANKARA/SİNCAN GAZİOSMANPAŞA İLKÖĞRETİM OKULU, (Kamu)

Üniversite Dışı Deneyim

Kurslar:

çalıştay

 

sertifika

 

araştırma

 

çalışma

 

rapor

 

 

 
E-Posta Adresi:muammer.bayraktutar@gop.edu.tr
Öğrenim Durumu

Doktora
1999-2006
Ankara Üniversitesi
İlahiyat Fakültesi/Temel İslam Bilimleri Bölümü

Tez Adı:İmam Şafii'de Lafza Bağlı Hadis/Sünnet Yorumu
Yüksek Lisans
1995-1998
Süleyman Demirel Üniversitesi
İlahiyat Fakültesi/Temel İslam Bilimleri Bölümü

Tez Adı:Hadislerde Mecazi Unsurlar Ve Yorumu
Lisans
1989-1994
Marmara Üniversitesi
İlahiyat Fakültesi/İlahiyat Pr.Akademik Görevler

Doçent
2017-
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ İLAHİYAT FAKÜLTESİ/ TEMEL İSLAM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ/ HADİS ANABİLİM DALI
Yardımcı Doçent
2016-2017
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ İLAHİYAT FAKÜLTESİ/ TEMEL İSLAM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ/ HADİS ANABİLİM DALI
Yardımcı Doçent
2012-2016
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ/ İLAHİYAT FAKÜLTESİ/ İLKÖĞRETİM DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ
Yardımcı Doçent
2011-2012
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ/ MUALLİM RIFAT EĞİTİM FAKÜLTESİ


İdari Görevler

Senato Üyeliği
2013-2016
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ/ İLAHİYAT FAKÜLTESİ
Yönetim Kurulu Üyeliği
2013-2016
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ/ SÜREKLİ EĞİTİM ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ
Enstitü Yönetim Kurulu üyeliği
2012-2016
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ/ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
Fakülte Kurulu Üyeliği
2012-2016
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ/ İLAHİYAT FAKÜLTESİ
Dekan Yardımcısı
2012-2016
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ/ İLAHİYAT FAKÜLTESİ
Bölüm Bşk.
2011-2012
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ/ MUALLİM RIFAT EĞİTİM FAKÜLTESİ


Dersler *

Öğrenim DiliDers Saati
Lisans
(2016-2017)HADİS USULÜ VE TARİHİ-IITürkçe2
(2016-2017)HADİS II (II.Ö.)Türkçe4
(2016-2017)HADİS II (II.Ö.)Türkçe2
(2016-2017)GÜNÜMÜZ HADİS PROBLEMLERİ (II.Ö.)Türkçe2
(2016-2017)GÜNÜMÜZ HADİS PROBLEMLERİTürkçe2
(2016-2017)HADİS IITürkçe2
(2016-2017)HADİS USULÜ VE TARİHİ-ITürkçe2
(2016-2017)HADİS II Türkçe4
(2015-2016)TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARITürkçe3
(2015-2016)HADİS II (II.Ö.)Türkçe2
(2015-2016)HADİS II Türkçe2
(2015-2016)HADİS USULÜ VE TARİHİ-II (II.Ö.)Türkçe4
(2015-2016)HADİS USULÜ VE TARİHİ-II Türkçe4
(2015-2016)GÜNÜMÜZ HADİS PROBLEMLERİ (II.Ö.)Türkçe2
(2015-2016)GÜNÜMÜZ HADİS PROBLEMLERİ Türkçe2
(2015-2016)HADİS ARAŞTIRMALARI (II.Ö.)Türkçe2
(2015-2016)ÖĞRETMENLİK UYGULAMASITürkçe2
(2015-2016)HADİS I (II.Ö.)Türkçe2
(2015-2016)YAZILI ANLATIM (KİTABET) (II.Ö.)Arapça4
(2015-2016)HADİS USULÜ VE TARİHİ-I (II.Ö.)Türkçe4
(2015-2016)OKUL DENEYİMİTürkçe1
(2015-2016)YAZILI ANLATIM (KİTABET) Arapça4
(2015-2016)HADİS I Türkçe2
(2015-2016)HADİS USULÜ VE TARİHİ-ITürkçe4
(2015-2016)HADİS ARAŞTIRMALARI Türkçe2
Yüksek Lisans
(2016-2017)HADİS İLMİNDE TEMEL KAYNAKLAR VE YARARLANMA YOLLARITürkçe3
(2015-2016)UZMANLIK ALAN DERSİTürkçe4
(2015-2016)YÜKSEK LİSANS TEZİTürkçe1
(2015-2016)HADİS YORUMUTürkçe3
* Son iki yılda verdigi lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler


Yönetilen Tezler

1.Ayşegül KÖSTÜ, "İmam Nevevi'nin Kırk Hadis Adlı Eserinde Değerler Eğitimi", Yüksek Lisans
2.Aysel DÖNMEZ, "Hadis Kıssalarında Değerler Eğitimi", Yüksek Lisans
3.Muhammed SAVAŞ, "Hz. Peygamber'in Sünnetinde Yakınların Öncelikli Konumu", Yüksek Lisans
4.Muhammet SAVAŞ, "Hz. Peygamber'in Sünnetinde Yakınların Öncelikli Konumu", Yüksek Lisans
5.Ayşegül KÖSTÜ, "İmam Nevevi'nin Kırk Hadis Adlı Eserinde Değerler Eğitimi", Yüksek Lisans
6.Aysel DÖNMEZ, "Hadis Kıssalarında Değerler Eğitimi", Yüksek Lisans
7.Ayşegül KÖSTÜ, (2017)., "İmam Nevevi'nin Kırk Hadis adlı eserinde değerler eğitimi", Kilis 7 Aralık Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İlköğretim Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalı, Yüksek Lisans


Editörlük

1.Kilis 7 Aralık Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi(Endekste taranmıyor), Dergi, Editör, Kilis 7 Aralık Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
2.Hadislerle Kur an, Kitap, Editör, Karınca Polen


Eserler
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:
1.BAYRAKTUTAR MUAMMER (2016). Kriz Yönetimi Açısından Hz. Peygamber'in Göç Sorununa Yaklaşımı ve Güncel Değeri. İlahiyat Akademi, 2(4), 99-128. (Yayın No: 3518964)
2.BAYRAKTUTAR MUAMMER (2015). İbn Teymiyye nin Kıbrıs Risâlesi nin Tercümesi ve Risâledeki Bazı Hadislerin Değerlendirilmesi. Journal of Turkish Studies, 10(Volume 10 Issue 10), 201-232., Doi: 10.7827/TurkishStudies.8462 (Yayın No: 1854572)
3.BAYRAKTUTAR MUAMMER (2012). Arabın Arap Olmayana Takvâ Dışında Bir Üstünlüğü Yoktur Hadîsinin Hz Peygamber e İsnâdına Yönelik Fazlur Rahman ın Eleştirileri ve Değerlendirilmesi. Milel ve Nihal İnanç, Kültür ve Mitoloji Araştırmaları Dergisi, 9(1), 32-80. (Yayın No: 694152)
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :
1.BAYRAKTUTAR MUAMMER (2015). Halil Abdulkerim Doğal Koşulların ve Sosyo KültürelDinamiklerin Hz Peygamber inSünnetindeki Tezahürleri Arapça dan çeviri. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2(1), 201-2012. (Yayın No: 2719733)
2.BAYRAKTUTAR MUAMMER (2015). İBN TEYMİYYE NİN KIBRIS RİSÂLESİ ve BAZI FİTEN HADİSLERİNE YAKLAŞIMI. BİLİMNAME, (29), 61-89. (Yayın No: 1854390)
3.BAYRAKTUTAR MUAMMER (2014). Ahmet Yücel Hadis Istılahlarının Doğuşu ve Gelişimi Hicri İlk Üç Asır. Kilis 7 Aralık Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 1(1), 273-281. (Yayın No: 2707010)
4.BAYRAKTUTAR MUAMMER (2014). Durays Hâlid b Mansûr İbn Teymiyye de Makâsıdu ş Şerî a Bağlamında Hadisleri Anlama Yöntemi Arapça dan Çeviri. İslâm Hukuku Araştırmaları Dergisi, (24), 431-454. (Yayın No: 2035016)
5.BAYRAKTUTAR MUAMMER (2014). Temel Kaynaklardaki Yeri ve Hayatı Bağlamında Kilis te Tanıdık Bir Sahabi Şurahbil b Hasene. Kilis 7 Aralık Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 1(1), 45-72. (Yayın No: 1364200)
6.BAYRAKTUTAR MUAMMER (2014). Bedruddîn el Aynî ye Göre Hadislerde Hasr Uslûbunun Kullanımı ve Mânâya Etkisi Umdetu l Kârî Özelinde. Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, (42), 127-152. (Yayın No: 1364184)
7.BAYRAKTUTAR MUAMMER (2013). Fukeyr Ahmed b Muhammed Hadisleri Anlamada Bütüncül Yaklaşım Arapça dan Çeviri. Gaziosmanpaşa Üniversitesi İlahiyat FakültesiDergisi, 1(2), 287-338. (Yayın No: 2033699)
8.BAYRAKTUTAR MUAMMER (2012). Hz Peygamber in Örnekliği Bağlamında Olaylar Karşısındaki Azim ve Kararlılığı. EKEV Akademi Dergisi, (50), 71-87. (Yayın No: 693424)
9.BAYRAKTUTAR MUAMMER (2012). Vahiduddin Han Geleneksel Yaklaşımdan Nebevî Yaklaşıma SünnetiYeniden Anlamak Arapçad dan Çeviri. Şırnak Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 3(5), 175-196. (Yayın No: 2029281)
10.BAYRAKTUTAR MUAMMER (2012). Fuâd Köprülü Oxford da Toplanan XVII Beyne l Milel MüsteşriklerKongresi Osmanlıca Çeviri. Kilis 7 Aralık Üniversitesi Sosyal BilimlerDergisi, 2(3), 106-113. (Yayın No: 2030356)
11.BAYRAKTUTAR MUAMMER (2012). Muhammed b Abdurrahman el UMEYR Hadislerin Sübutunu Tespitte veHadisleri Diğer Nasslarla Birlikte Anlamada Temel İlkeler Arapça dan Çeviri. Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 16(1), 749-785. (Yayın No: 2029713)
12.BAYRAKTUTAR MUAMMER (2010). en Nâcî el Lumeyn İmam Şâfii nin Mısır daki Çevreden Etkilenerek Bazı Görüşlerini Değiştirmesi Meselesi Arapça dan çeviri. e-Şarkiyat İlmi Araştırmalar Dergisi, 2(III), 117-128. (Yayın No: 2235058)
13.BAYRAKTUTAR MUAMMER (2009). İmam Şâfiî de Hadîsleri Sünneti Anlama ve Değerlendirmede Temel Yaklaşımlar. Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, (31), 83-125. (Yayın No: 692789)


Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında(proceedings) basılan bildiriler :
1.BAYRAKTUTAR MUAMMER (2016). Kriz Yönetimi Açısından Hz Muhammed ve Göç Sorunu. Sempozyum/Konferans (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:2974899)
2.BAYRAKTUTAR MUAMMER (2015). Kilisli Osman el Uryanî ve Hayru l Kalâid Adlı Şerhi ndeki Hadisçiliği. I.Uluslararası Muallim Rıfat Kilis ve Çevresi Sempozyumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:690352)
3.BAYRAKTUTAR MUAMMER (2015). İmam Şafiî nin Hadisleri Anlama ve Yorumlama Yöntemi. Uluslararası İmam Şafiî Sempozyumu (Gelenekselci ve Modernist Paradigmalar Kıskacında İmam Şafii) (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:690675)
4.BAYRAKTUTAR MUAMMER (2014). Ahmed el Haddad Şafii nin Eski Mezhebi ve İmam Malik in Mezhebi ile Alakası Arapça dan çeviri. Uluslararası İmam Şafii Sempozyumu (Gelenekselci ve Modernist Paradigmalar Kıskacında İmam Şafii) (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:2738535)
5.BAYRAKTUTAR MUAMMER (2017). Hadisleri Anlamada Literal Yorum ve Doğurduğu Problemler. İslam ve Yorum Uluslararası Sempozyum (Özet Bildiri) (Yayın No:3827568)
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler :
1.BAYRAKTUTAR MUAMMER (2012). Suç Önlemede Dini ve Ahlaki Değerlerin Rolü. Suç Önleme Sempozyumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:689683)


Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar veya kitaplardaki bölümler:
Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar:
1.Kırk Hadis Tercümesi (2017)., BAYRAKTUTAR MUAMMER, Yasin Yayınevi, Sayfa Sayısı: 96, Türkçe, Kitap Tercümesi, (Yayın No: 3795646)
2.Hadis Tespit ve Tenkidinde Mahfuz Kavramı ve Değeri (2016)., BAYRAKTUTAR MUAMMER, İlahiyat Yay., Sayfa Sayısı: 325, Türkçe, Bilimsel Kitap, (Yayın No: 2706679)
3.Şeyhu l islam İbn Kemal in Hadis Yorumları (2016)., BAYRAKTUTAR MUAMMER, İlahiyat Yay., Sayfa Sayısı: 140, Türkçe, Bilimsel Kitap, (Yayın No: 2706753)
4.Cahiliye den İslam a İbadet Tarihi (2015)., BAYRAKTUTAR MUAMMER, Ankara Okulu, Sayfa Sayısı: 125, Türkçe, Kitap Tercümesi, (Yayın No: 1364223)
5.İmam Şafii nin Hadis Yorum Metodolojisi (2015)., BAYRAKTUTAR MUAMMER, Otto Yayınları, Sayfa Sayısı: 351, Türkçe, Bilimsel Kitap, (Yayın No: 2008810)
6.Nebevi Sünnet (2012)., BAYRAKTUTAR MUAMMER, Yasin Yayınevi, Sayfa Sayısı: 200, Türkçe, Kitap Tercümesi, (Yayın No: 73199)
7.Hadislerde Mecazi Anlatım (2010)., BAYRAKTUTAR MUAMMER, Yayınevi Yay., Sayfa Sayısı: 221, Türkçe, Bilimsel Kitap, (Yayın No: 67588)
Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar veya kitaplardaki bölümler:
Yazılan ulusal/uluslararası kitaplardaki bölümler:
1.Çeşitli Yönleriyle Hz. Muhammed (2017)., KILIÇ MUSTAFA,YILMAZ HÜSEYİN,ÇOLAK ABDULLAH,İNANIR AHMET,AKIN MURAT,CANLI MUSTAFA,TURGUT BAHATTİN,ARSLAN ALİ,ÇETİNTAŞ RECEP,Gafarov Anar,DİLEK UĞUR BEKİR,GÜLER ZEKERİYA,BAYRAKTUTAR MUAMMER,DEMİR HALİS,HATİP ABDULAZİZ, Bülent Ecevit Üniversitesi Yayınları, Editör: Recep Çetintaş, Anar Gafarov, İbrahim Türkoğlu, Sayfa Sayısı: 266, ISBN: 978-605-84301-8-1, Türkçe, Bilimsel Kitap, (Yayın No: 3518970)
Üniversite Dışı Deneyim

2006-2011Müdür YardımcısıANKARA/SİNCAN GAZİOSMANPAŞA İLKÖĞRETİM OKULU, (Kamu)
1999-2006Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ÖğretmeniANKARA/SİNCAN AHMET ANDİÇEN İLKÖĞRETİM OKULU, (Kamu)
1998-1999Meslek Dersleri ÖğretmeniISPARTA İHL VE ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ, (Kamu)
1994-1998Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ÖğretmeniISPARTA TEKNİK LİSE VE ENDÜSTRİ MESLEK LİSESİ, (Kamu)