GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ

Kişisel Web Sayfaları

UĞUR ÇİĞDEMž

[ ÖĞRETİM GÖREVLİSİ ]

ÖĞR. GÖR. Uğur ÇİĞDEM

Reşadiye Meslek Yüksekokulu / Teknik Programlar Bölümü

kişisel bilgiler

E-Posta adresi

ugur.cigdem@gop.edu.tr

Ofis Bilgisi

 

Telefon & Faks

Cep Telefonu

İş Telefonu

Faks

 

Yazışma Adresi

 

Web Sayfası

 

Sosyal Ağlar

 

kurum bilgileri

Birim

Reşadiye Meslek Yüksekokulu 

Bölüm

Teknik Programlar Bölümü 

Anabilim Dalı

 

Eğitim Bilgileri

Öğrenim Durumu

YÜKSEK LİSANS, Fırat Üniversitesi (2009- 2011)

Fen Bilimleri Enstitüsü - Bilgisayar Mühendisliği (Yl) (Tezli)

LİSANS, Yakin Dogu Üniversitesi (1998- 2002)

Mühendislik Fakültesi -

TEZLER

YÜKSEK LİSANS, "Np Problemlerde Ve Sistem Tasarımında Dna Hesaplamanın Kullanılması", Fırat Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2011

YABANCI DİLLER

İngilizce

TEMEL ALAN BİLGİSİ

Mühendislik Temel Alanı - Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği

Mesleki Deneyim

AKADEMİK ÜNVANLAR / GÖREVLER

Akademik Görevler

Öğretim Görevlisi, Gaziosmanpaşa Üniversitesi/ Reşadiye Meslek Yüksekokulu/ Teknik Programlar Bölümü(2007- Devam Ediyor)

Uzman, Gaziosmanpaşa Üniversitesi/ Reşadiye Meslek Yüksekokulu(2006- 2007)


İdari Görevler

Bölüm Başkanı, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Reşadiye Meslek Yüksekokulu, Bilgisayar Teknolojileri Bölümü, Bilgisayar Programcılığı Pr., (2009- Devam Ediyor)

verdiği dersler

Yazışma Teknikleri, Önlisans, (2017-2018)

Bilgi Ve İletişim Teknolojileri, Önlisans, (2017-2018)

Temel Bilgi Teknolojisi Kullanımı, Önlisans, (2017-2018)

Yazılım Mimarileri, Önlisans, (2017-2018)

Veritabanı-I, Önlisans, (2017-2018)

Sistem Analizi Ve Tasarımı, Önlisans, (2017-2018)

Görsel Programlama-Iı, Önlisans, (2017-2018)

Grafik Ve Animasyon-I, Önlisans, (2017-2018)

yönetilen tezler

Editörlük

Yayınlar ve Eserler

MAKALELER

Uluslararası Hakemli Dergilerdeki Makaleler

Mehmet Karaköse, Uğur Çiğdem, (2013). "Qpso Based Adaptive Dna Computing Algorithm", The Scientific World Journal, 20131-8., Doi: 10.1155/2013/160687 (Yayın No: 85992)


Ulusal Hakemli Dergilerdeki Makaleler

Uğur Çiğdem, Mehmet Karaköse, (2013). "Polinomal Olmayan Problemler İçin Dna Hesaplama Algoritması", Erciyes Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 29(1), 41-48. (Yayın No: 86099)


Diğer Dergilerdeki Makaleler

Bildiriler

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında(proceedings) basılan bildiriler :


Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler :

Uğur Çiğdem, Mehmet Karaköse PI ve Bulanık Denetleyici Parametrelerinin Ayarlanmasında DNA Hesaplamanın Kullanılması. Otomatik Kontrol Türk Milli Komitesi(tok) 2011 Dokuz Eylül Üniversitesi (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:86226)

kitaplar ve kitap bölümleri

Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplar :

Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplardaki Bölümler :

sanatsal faaliyetler

projeler ve patentler

Projelerde Yaptığı Görevler:

patentler

 

Üniversite Dışı Deneyim

2002-2004, ingilizce ve bilgisayar öğretmeni, reşadiye milli eğitim miüdürlüğü, sözleşmeli öğretmen olarak çalıştım, (Diğer)

2005-2006, bilgisayar öğretmeni, Büyükçekmece milli eğitim miüdürlüğü, sözleşmeli öğretmen olarak çalıştım, (Diğer)

Üniversite Dışı Deneyim

Kurslar:

çalıştay

 

sertifika

 

araştırma

 

çalışma

 

rapor

 

 

 
E-Posta Adresi:ugur.cigdem@gop.edu.tr
Öğrenim Durumu

Yüksek Lisans
2009-2011
Fırat Üniversitesi
Fen Bilimleri Enstitüsü/Bilgisayar Mühendisliği (Yl) (Tezli)

Tez Adı:Np Problemlerde Ve Sistem Tasarımında Dna Hesaplamanın Kullanılması
Lisans
1998-2002
Yakin Dogu Üniversitesi
Mühendislik FakültesiAkademik Görevler

Öğretim Görevlisi
2007-
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ REŞADİYE MESLEK YÜKSEKOKULU/ TEKNİK PROGRAMLAR BÖLÜMÜ
Uzman
2006-2007
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ REŞADİYE MESLEK YÜKSEKOKULU


İdari Görevler

Bölüm Başkanı
2009
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ REŞADİYE MESLEK YÜKSEKOKULU


Dersler *

Öğrenim DiliDers Saati
Önlisans
(2017-2018)YAZIŞMA TEKNİKLERİTürkçe2
(2017-2018)BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİTürkçe2
(2017-2018)TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİSİ KULLANIMITürkçe3
(2017-2018)YAZILIM MİMARİLERİTürkçe2
(2017-2018)VERİTABANI-ITürkçe4
(2017-2018)SİSTEM ANALİZİ VE TASARIMITürkçe4
(2017-2018)GÖRSEL PROGRAMLAMA-IITürkçe4
(2017-2018)GRAFİK VE ANİMASYON-ITürkçe3
* Son iki yılda verdigi lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler


Eserler
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:
1.Mehmet Karaköse, Uğur Çiğdem (2013). QPSO Based Adaptive DNA Computing Algorithm. The Scientific World Journal, 20131-8., Doi: 10.1155/2013/160687 (Yayın No: 85992)
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :
1.Uğur Çiğdem, Mehmet Karaköse (2013). Polinomal Olmayan Problemler için DNA Hesaplama Algoritması. Erciyes Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 29(1), 41-48. (Yayın No: 86099)


Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler :
1.Uğur Çiğdem, Mehmet KarakösePI ve Bulanık Denetleyici Parametrelerinin Ayarlanmasında DNA Hesaplamanın Kullanılması. Otomatik Kontrol Türk Milli Komitesi(tok) 2011 Dokuz Eylül Üniversitesi (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:86226)
Üniversite Dışı Deneyim

2005-2006bilgisayar öğretmeniBüyükçekmece milli eğitim miüdürlüğü, sözleşmeli öğretmen olarak çalıştım, (Diğer)
2002-2004ingilizce ve bilgisayar öğretmenireşadiye milli eğitim miüdürlüğü, sözleşmeli öğretmen olarak çalıştım, (Diğer)