GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ

Kişisel Web Sayfaları

DEKANT KIRANž

[ DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ ]

DR. ÖĞR. ÜYESİ Dekant KIRAN

Eğitim Fakültesi / Matematik Ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü

kişisel bilgiler

E-Posta adresi

dekant.kiran@gop.edu.tr - dekantk@gmail.com

Ofis Bilgisi

 

Telefon & Faks

Cep Telefonu

İş Telefonu

Faks

 

Yazışma Adresi

 

Web Sayfası

 

Sosyal Ağlar

 

kurum bilgileri

Birim

Eğitim Fakültesi 

Bölüm

Matematik Ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü 

Anabilim Dalı

Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalı 

Eğitim Bilgileri

Öğrenim Durumu

DOKTORA, Orta Doğu Teknik Üniversitesi (2010- 2016)

Sosyal Bilimler Enstitüsü - İlköğretim (Dr)

YÜKSEK LİSANS, Orta Doğu Teknik Üniversitesi (2007- 2010)

Sosyal Bilimler Enstitüsü - Fen Ve Matematik Eğitimi (Yl) (Tezli)

LİSANS, Hacettepe Üniversitesi (2003- 2007)

Eğitim Fakültesi - Matematik Ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü

TEZLER

DOKTORA, "Multilevel İnvestigations Of Student Motivation, Engagement, And Achievement İn Science İn Relation To Teacher Related Variables", Orta Doğu Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2016

YÜKSEK LİSANS, "A Study On Sources And Consequences Of Elementary Students’Xx Self-Efficacy Beliefs İn Science And Technology Course", Orta Doğu Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2010

YABANCI DİLLER

İngilizce

TEMEL ALAN BİLGİSİ

Eğitim Bilimleri Temel Alanı - Temel Eğitim

Mesleki Deneyim

AKADEMİK ÜNVANLAR / GÖREVLER

Akademik Görevler

Doktor Öğretim Üyesi, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/ Eğitim Fakültesi/ Matematik Ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü/ Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalı, (2018- Devam Ediyor)

Araştırma Görevlisi, Gaziosmanpaşa Üniversitesi/ Eğitim Fakültesi/ Matematik Ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü/ Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalı, (2016- Devam Ediyor)

Araştırma Görevlisi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi/ Eğitim Fakültesi/ Matematik Ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü/ Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalı, (2007- 2016)


İdari Görevler

verdiği dersler

yönetilen tezler

Editörlük

Yayınlar ve Eserler

MAKALELER

Uluslararası Hakemli Dergilerdeki Makaleler

KIRAN DEKANT,SUNGUR SEMRA,YERDELEN SÜNDÜS, (2019). "Predicting Science Engagement With Motivation And Teacher Characteristics: A Multilevel Investigation", International Journal Of Science And Mathematics Education, 17(1), 67-88., Doi: https://doi.org/10.1007/s10763-018-9882-2 (Yayın No: 4396983) [SSCI]

KIRAN DEKANT,SUNGUR SEMRA, (2018). "Science Teachers’ Motivation And Job Satisfaction İn Relation To Perceived School Context", Ted Eğitim Ve Bilim, 43(194), 61-80., Doi: 10.15390/EB.2018.7409 (Yayın No: 4512422) [SSCI]

SUNGUR SEMRA,KIRAN DEKANT, (2014). "Adapting Of Inviting Disinviting Index İnto Turkish", Egitim Ve Bilim-Education And Science, 39(174), 119-128. (Yayın No: 2042559) [SSCI]

KIRAN DEKANT,SUNGUR SEMRA, (2012). "Middle School Students Science Self Efficacy And İts Sources Examination Of Gender Difference", Journal Of Science Education And Technology, 21(5), 619-630. (Yayın No: 2040980) [SSCI]

KIRAN DEKANT,SUNGUR SEMRA, (2012). "Sources And Consequences Of Turkish Middle School Students Science Self Efficacy", Asia-Pacific Education Researcher, 21(1), 172-180. (Yayın No: 1960427) [SSCI]


Ulusal Hakemli Dergilerdeki Makaleler

KIRAN DEKANT, (2018). "Ulusal Fen Bilimleri Ve Matematik Eğitimi Kongrelerinde Öz Yeterlik Çalışmaları: Bir İçerik Analizi", Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 15(1), 417-443. (Yayın No: 4320227)


Diğer Dergilerdeki Makaleler

Bildiriler

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında(proceedings) basılan bildiriler :

KIRAN DEKANT,ÖZDEM YILMAZ YASEMİN (2019). Boosting preservice science teachers’ self-efficacy: Effectiveness of an inquiry-based laboratory course. ECER 2019: The European Conference on Educational Research, Emerging Researchers’ Conference (Özet Bildiri) (Yayın No:5387706)

KIRAN DEKANT (2018). İlköğretim Matematik Öğretmen Adaylarında Kalibrasyon Becerisi: Bilim Tarihi Dersi Örneği. 27th International Conference on Educational Sciences (Özet Bildiri) (Yayın No:4263604)

KIRAN DEKANT (2018). Science Engagement in Different Achievement Levels: Turkish Middle Schoolers’ Case. 27th International Conference on Educational Sciences (Özet Bildiri) (Yayın No:4263593)

KIRAN DEKANT (2017). Öğretmen Adaylarının Sınıf İçi Bilişim Sistemleri Kullanma Eğilimlerinin Araştırılması. 8. Uluslararası Eğitim Yöentimi Forumu (Özet Bildiri) (Yayın No:3874398)

KIRAN DEKANT,SUNGUR SEMRA (2017). Investigating the Link Between Turkish Science Teachers’ Burnout and Their Motivation To Leave Teaching. The European Conference on Educational Research (ECER) (Özet Bildiri) (Yayın No:3881532)

KIRAN DEKANT,SUNGUR SEMRA (2017). Investigating the Link Between Turkish Science Teachers’ Burnout And Their Motivation To Leave Teaching. European Conference on Educational Research (Özet Bildiri) (Yayın No:3874288)

KIRAN DEKANT (2017). Do Motivational Predictors of Science Engagement Differ by Gender in Middle School Students?. 26. International Conference on Educational Sciences (Özet Bildiri) (Yayın No:3874149)

KIRAN DEKANT,SUNGUR SEMRA (2016). The Role of Achievement Level in the Relationships between Middle Grade Students Science Self Efficacy and Achievement Goals. 8. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:3109405)

KIRAN DEKANT,USHER ELLEN L (2016). Achievement and Self Efficacy in Science An Exploration of Student and Teacher Beliefs in Turkey. National Association for Research in Science Teaching (NARST) (Özet Bildiri) (Yayın No:3109132)

KIRAN DEKANT,SUNGUR SEMRA (2015). A Study on the Relationships among School Goal Structures Science Teacher Self Efficacy and Job Satisfaction. European Conference on Educational Research (ECER) (Özet Bildiri) (Yayın No:2046955)

KIRAN DEKANT,ŞEN MEHMET (2014). In Service Science Teacher Profiles from the Eyes of Pre Service Science Teachers: What did They Observe?. International Conference on Education in Mathematics, Science, and Technology (ICEMST) (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:3273010)

KARADUMAN MUHAMMET ALİ,KIRAN DEKANT,ÇETİNKAYA AYDIN GAMZE (2013). A Comparison of Nature of Science Understandings of Preservice Early Childhood and Science Teachers. European Conference on Educational Research (ECER) (Özet Bildiri) (Yayın No:3272630)

KIRAN DEKANT,SUNGUR SEMRA (2013). A Study on Prevalence of Transformative Experiences in Middle School Science Classes in Turkey. European Conference on Educational Research (ECER) (Özet Bildiri) (Yayın No:3272347)

KIRAN DEKANT,SUNGUR SEMRA (2011). An examination of gender difference in middle school students science self efficacy and its sources. 9th European Science Education Research Association (ESERA) Conference (Özet Bildiri) (Yayın No:3272051)

KIRAN DEKANT,GENÇER SİNEM,EKİZ KIRAN BETÜL Achievement Calibration of Pre-Service Elementary Teachers in a Chemistry Course. ECER 2019: The European Conference on Educational Research, Emerging Researchers’ Conference (Yayın No:5723721)

KIRAN DEKANT Antecedents Of Preservice Science Teachers’ Science Teaching Efficacy Beliefs. European Science Education Research Association (ESERA) Conference 2019 (Özet Bildiri) (Yayın No:5392598)


Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler :

KIRAN DEKANT (2018). Fen Bilimleri Öğretmen Adayları Ne Bildiklerini Ne Kadar Biliyor? Organik Kimya Dersi Kalibrasyon Örneği. 13.Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:4385931)

KAPLAN GÖZDE,ŞEN MEHMET,KIRAN DEKANT (2016). Ortaokul Öğrencilerinin Matematik ve Fen Bilimleri Derslerindeki Başarı Hedef Yönelimlerinin Sınıf Seviyelerine Göre Karşılaştırılması. 12. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi (XII. UFBMEK) (Özet Bildiri) (Yayın No:3125948)

KIRAN DEKANT (2016). Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongrelerinde Özyeterlik Çalışmaları Bir İçerik Analizi. 12. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi (XII. UFBMEK) (Özet Bildiri) (Yayın No:3110607)

ÇAYLAK BURAK,KIRAN DEKANT,TEKSÖZ GAYE (2014). Fen Bilimleri Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Uygulama Deneyimleri Pedagojik Alan Bilgisi ve Bileşenleri. 11. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi (XI. UFBMEK) (Özet Bildiri) (Yayın No:3273712)

KIRAN DEKANT,SUNGUR SEMRA (2010). İlköğretim 8 Sınıf Öğrencilerinin Fen ve Teknoloji Dersine Yönelik Öz Yeterlik Kaynaklarının İncelenmesi. 9. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi (IX. UFBMEK) (Özet Bildiri) (Yayın No:3273407)

kitaplar ve kitap bölümleri

Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplar :

Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplardaki Bölümler :

sanatsal faaliyetler

projeler ve patentler

Projelerde Yaptığı Görevler:

patentler

 

Üniversite Dışı Deneyim

Üniversite Dışı Deneyim

Kurslar:

çalıştay

 

sertifika

 

araştırma

 

çalışma

 

rapor

 

 

 
E-Posta Adresi:dekant.kiran@gop.edu.tr
Öğrenim Durumu

Doktora
2010-2016
Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü/İlköğretim (Dr)

Tez Adı:Multilevel İnvestigations Of Student Motivation, Engagement, And Achievement İn Science İn Relation To Teacher Related Variables
Yüksek Lisans
2007-2010
Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü/Fen Ve Matematik Eğitimi (Yl) (Tezli)

Tez Adı:A Study On Sources And Consequences Of Elementary Students’Xx Self-Efficacy Beliefs İn Science And Technology Course
Lisans
2003-2007
Hacettepe Üniversitesi
Eğitim Fakültesi/Matematik Ve Fen Bilimleri Eğitimi BölümüAkademik Görevler

Doktor Öğretim Üyesi
2018-
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ EĞİTİM FAKÜLTESİ/ MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ/ FEN BİLGİSİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI
Araştırma Görevlisi
2016-
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ EĞİTİM FAKÜLTESİ/ MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ/ FEN BİLGİSİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI
Araştırma Görevlisi
2007-2016
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ/ EĞİTİM FAKÜLTESİ/ MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ/ FEN BİLGİSİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI


Eserler
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:
1.KIRAN DEKANT,SUNGUR SEMRA,YERDELEN SÜNDÜS (2019). Predicting Science Engagement with Motivation and Teacher Characteristics: a Multilevel Investigation. International Journal of Science and Mathematics Education, 17(1), 67-88., Doi: https://doi.org/10.1007/s10763-018-9882-2 (Yayın No: 4396983)
2.KIRAN DEKANT,SUNGUR SEMRA (2018). Science Teachers’ Motivation and Job Satisfaction in Relation to Perceived School Context. TED EĞİTİM VE BİLİM, 43(194), 61-80., Doi: 10.15390/EB.2018.7409 (Yayın No: 4512422)
3.SUNGUR SEMRA,KIRAN DEKANT (2014). Adapting of Inviting Disinviting Index into Turkish. Egitim ve Bilim-Education and Science, 39(174), 119-128. (Yayın No: 2042559)
4.KIRAN DEKANT,SUNGUR SEMRA (2012). Middle school students science self efficacy and its sources Examination of gender difference. Journal of Science Education and Technology, 21(5), 619-630. (Yayın No: 2040980)
5.KIRAN DEKANT,SUNGUR SEMRA (2012). Sources and Consequences of Turkish Middle School Students Science Self Efficacy. Asia-Pacific Education Researcher, 21(1), 172-180. (Yayın No: 1960427)
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :
1.KIRAN DEKANT (2018). Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongrelerinde Öz Yeterlik Çalışmaları: Bir İçerik Analizi. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 15(1), 417-443. (Yayın No: 4320227)


Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında(proceedings) basılan bildiriler :
1.KIRAN DEKANT,ŞEN MEHMET (2014). In Service Science Teacher Profiles from the Eyes of Pre Service Science Teachers: What did They Observe?. International Conference on Education in Mathematics, Science, and Technology (ICEMST) (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:3273010)
2.KIRAN DEKANT (2018). İlköğretim Matematik Öğretmen Adaylarında Kalibrasyon Becerisi: Bilim Tarihi Dersi Örneği. 27th International Conference on Educational Sciences (Özet Bildiri) (Yayın No:4263604)
3.KIRAN DEKANT (2018). Science Engagement in Different Achievement Levels: Turkish Middle Schoolers’ Case. 27th International Conference on Educational Sciences (Özet Bildiri) (Yayın No:4263593)
4.KIRAN DEKANT,SUNGUR SEMRA (2017). Investigating the Link Between Turkish Science Teachers’ Burnout and Their Motivation To Leave Teaching. The European Conference on Educational Research (ECER) (Özet Bildiri) (Yayın No:3881532)
5.KIRAN DEKANT,SUNGUR SEMRA (2017). Investigating the Link Between Turkish Science Teachers’ Burnout And Their Motivation To Leave Teaching. European Conference on Educational Research (Özet Bildiri) (Yayın No:3874288)
6.KIRAN DEKANT (2017). Öğretmen Adaylarının Sınıf İçi Bilişim Sistemleri Kullanma Eğilimlerinin Araştırılması. 8. Uluslararası Eğitim Yöentimi Forumu (Özet Bildiri) (Yayın No:3874398)
7.KIRAN DEKANT,USHER ELLEN L (2016). Achievement and Self Efficacy in Science An Exploration of Student and Teacher Beliefs in Turkey. National Association for Research in Science Teaching (NARST) (Özet Bildiri) (Yayın No:3109132)
8.KARADUMAN MUHAMMET ALİ,KIRAN DEKANT,ÇETİNKAYA AYDIN GAMZE (2013). A Comparison of Nature of Science Understandings of Preservice Early Childhood and Science Teachers. European Conference on Educational Research (ECER) (Özet Bildiri) (Yayın No:3272630)
9.KIRAN DEKANT,SUNGUR SEMRA (2013). A Study on Prevalence of Transformative Experiences in Middle School Science Classes in Turkey. European Conference on Educational Research (ECER) (Özet Bildiri) (Yayın No:3272347)
10.KIRAN DEKANT,SUNGUR SEMRA (2015). A Study on the Relationships among School Goal Structures Science Teacher Self Efficacy and Job Satisfaction. European Conference on Educational Research (ECER) (Özet Bildiri) (Yayın No:2046955)
11.KIRAN DEKANT,SUNGUR SEMRA (2011). An examination of gender difference in middle school students science self efficacy and its sources. 9th European Science Education Research Association (ESERA) Conference (Özet Bildiri) (Yayın No:3272051)
12.KIRAN DEKANT,SUNGUR SEMRA (2016). The Role of Achievement Level in the Relationships between Middle Grade Students Science Self Efficacy and Achievement Goals. 8. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:3109405)
13.KIRAN DEKANT,ÖZDEM YILMAZ YASEMİN (2019). Boosting preservice science teachers’ self-efficacy: Effectiveness of an inquiry-based laboratory course. ECER 2019: The European Conference on Educational Research, Emerging Researchers’ Conference (Özet Bildiri) (Yayın No:5387706)
14.KIRAN DEKANT (2017). Do Motivational Predictors of Science Engagement Differ by Gender in Middle School Students?. 26. International Conference on Educational Sciences (Özet Bildiri) (Yayın No:3874149)
15.KIRAN DEKANT,GENÇER SİNEM,EKİZ KIRAN BETÜL (2017). Achievement Calibration of Pre-Service Elementary Teachers in a Chemistry Course. ECER 2019: The European Conference on Educational Research, Emerging Researchers’ Conference (Yayın No:5723721)
16.KIRAN DEKANT (2017). Antecedents Of Preservice Science Teachers’ Science Teaching Efficacy Beliefs. European Science Education Research Association (ESERA) Conference 2019 (Özet Bildiri) (Yayın No:5392598)
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler :
1.KAPLAN GÖZDE,ŞEN MEHMET,KIRAN DEKANT (2016). Ortaokul Öğrencilerinin Matematik ve Fen Bilimleri Derslerindeki Başarı Hedef Yönelimlerinin Sınıf Seviyelerine Göre Karşılaştırılması. 12. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi (XII. UFBMEK) (Özet Bildiri) (Yayın No:3125948)
2.KIRAN DEKANT (2016). Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongrelerinde Özyeterlik Çalışmaları Bir İçerik Analizi. 12. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi (XII. UFBMEK) (Özet Bildiri) (Yayın No:3110607)
3.KIRAN DEKANT,SUNGUR SEMRA (2010). İlköğretim 8 Sınıf Öğrencilerinin Fen ve Teknoloji Dersine Yönelik Öz Yeterlik Kaynaklarının İncelenmesi. 9. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi (IX. UFBMEK) (Özet Bildiri) (Yayın No:3273407)
4.KIRAN DEKANT (2018). Fen Bilimleri Öğretmen Adayları Ne Bildiklerini Ne Kadar Biliyor? Organik Kimya Dersi Kalibrasyon Örneği. 13.Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:4385931)
5.ÇAYLAK BURAK,KIRAN DEKANT,TEKSÖZ GAYE (2014). Fen Bilimleri Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Uygulama Deneyimleri Pedagojik Alan Bilgisi ve Bileşenleri. 11. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi (XI. UFBMEK) (Özet Bildiri) (Yayın No:3273712)


Projelerde Yaptığı Görevler:

Üniversite Dışı Deneyim