GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ

Kişisel Web Sayfaları

ABUZER GÜLDERENž

[ ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ ]

ARŞ. GÖR. Abuzer GÜLDEREN

Tıp Fakültesi / Dahili Tıp Bilimleri Bölümü

kişisel bilgiler

E-Posta adresi

Ofis Bilgisi

 

Telefon & Faks

Cep Telefonu

İş Telefonu

Faks

 

Yazışma Adresi

 

Web Sayfası

 

Sosyal Ağlar

 

kurum bilgileri

Birim

Tıp Fakültesi 

Bölüm

Dahili Tıp Bilimleri Bölümü 

Anabilim Dalı

Adli Tıp Anabilim Dalı 

Eğitim Bilgileri

Öğrenim Durumu

TIPTA UZMANLIK, Gaziosmanpaşa Üniversitesi (2016- )

Tıp Fakültesi - Dahili Tıp Bilimleri Bölümü

YÜKSEK LİSANS, Abant İzzet Baysal Üniversitesi (2008- 2014)

Tıp Fakültesi -

TEZLER

TIPTA UZMANLIK, "", Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi,

YÜKSEK LİSANS, "", Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi,

YABANCI DİLLER

İngilizce

TEMEL ALAN BİLGİSİ

Sağlık Bilimleri Temel Alanı - Adli Tıp

Mesleki Deneyim

AKADEMİK ÜNVANLAR / GÖREVLER

Akademik Görevler

Araştırma Görevlisi, Gaziosmanpaşa Üniversitesi/ Tıp Fakültesi/ Dahili Tıp Bilimleri Bölümü/ Adli Tıp Anabilim Dalı, (2017- Devam Ediyor)


İdari Görevler

verdiği dersler

yönetilen tezler

Editörlük

Yayınlar ve Eserler

MAKALELER

Uluslararası Hakemli Dergilerdeki Makaleler


Ulusal Hakemli Dergilerdeki Makaleler


Diğer Dergilerdeki Makaleler

Bildiriler

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında(proceedings) basılan bildiriler :

ÇETİN SELÇUK,GÜLDEREN ABUZER,ŞAHİNOĞLU GÜNEŞ TUBA,DALGIÇ SERTAÇ,GÜRBÜZ VEYSEL (2018). Boyun Kaslarında Hemoraji: Bir Suda Boğulma Olgusu. 2 nd İnternational Turaz Academy (Özet Bildiri) (Yayın No:4379509)

ŞAHİNOĞLU GÜNEŞ TUBA,DALGIÇ SERTAÇ,GÜLDEREN ABUZER,DİN HASAN,ÇETİN SELÇUK (2018). İskelet Kalıntılarında Kimliklendirme: Olgu Sunumu. 2 nd İnternational Turaz Academy (Özet Bildiri) (Yayın No:4379497)

ÇETİN SELÇUK,DALGIÇ SERTAÇ,GÜLDEREN ABUZER,ŞAHİNOĞLU GÜNEŞ TUBA,DİN HASAN (2018). Loeys-Dietz Sendromuna Bağlı Ölüm: Olgu Sunumu. 2 nd İnternational Turaz Academy (Özet Bildiri) (Yayın No:4379502)

ÇETİN SELÇUK,ŞAHİNOĞLU GÜNEŞ TUBA,DALGIÇ SERTAÇ,GÜLDEREN ABUZER (2018). NARGİLE İÇİMİNE SEKONDER KARBONMONOKSİT ZEHİRLENMESİ OLGU SUNUMU. 2 nd İnternational Turaz Academy (Özet Bildiri) (Yayın No:4379507)

GÜLDEREN ABUZER,ŞAHİNOĞLU GÜNEŞ TUBA,DALGIÇ SERTAÇ,KARABULUT GÖKHAN,ÇETİN SELÇUK (2018). Ateşli silah mermi çekirdeğine bağlı blast etki sonucunda meydana gelen izole arteria vertebralis diseksiyonu: olgu sunumu. 2 nd İnternational Turaz Academy (Özet Bildiri) (Yayın No:4379491)

ÇETİN SELÇUK,DALGIÇ SERTAÇ,GÜLDEREN ABUZER,ŞAHİNOĞLU GÜNEŞ TUBA,KARABULUT GÖKHAN (2018). Havalı Tüfek Saçma Tanelerine Bağlı Ölüm: Olgu Sunumu. 2 nd İnternational Turaz Academy (Özet Bildiri) (Yayın No:4379493)


Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler :

ŞAHİNOĞLU GÜNEŞ TUBA,DALGIÇ SERTAÇ,GÜLDEREN ABUZER,ÇETİN SELÇUK,EREN BÜLENT (2019). MULTİPLE SKLEROZ (MS) HASTALIĞI OLAN ŞAHISTA TRAFİK KAZASI SONRASI MALULİYETDEĞERLENDİRMESİ: OLGU SUNUMU. 2. Maluliyet Bilirkişiliği Kongresi (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:5504438)

DALGIÇ SERTAÇ,ŞAHİNOĞLU GÜNEŞ TUBA,GÜLDEREN ABUZER,ÇETİN SELÇUK,EREN BÜLENT (2019). GEÇ GELİŞEN POSTTRAVMATİK EPİLEPSİDE (PTE) MALULİYET DEĞERLENDİRMESİ: OLGUSUNUMU. 2.Maluliyet Bilirkişiliği Kongresi (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:5504430)

DALGIÇ SERTAÇ,GÜLDEREN ABUZER,ŞAHİNOĞLU GÜNEŞ TUBA,ÇETİN SELÇUK,EREN BÜLENT (2019). ALEV YANIĞINA BAĞLI ÖLÜM OLGUSUNDAN ALINAN VAJİNAL SÜRÜNTÜ ÖRNEĞİNDE PSA POZİTİFLİĞİ: BİR OLGU SUNUMU. TURAZ AKADEMİ 2. TÜRK ADLİ BİLİMLER KONGRESİ VE 10. ADLİ TIP ÇALIŞTAYI (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:5114532)

GÜLDEREN ABUZER,KULU MÜBERRA,ÖZSOY FİLİZ,ÇETİN SELÇUK (2019). TOKAT İLİNDE SUÇA SÜRÜKLENMİŞ ÇOCUKLARIN SOSYODEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI. TURAZ AKADEMİ 2. TÜRK ADLİ BİLİMLER KONGRESİ VE 10. ADLİ TIP ÇALIŞTAYI (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:5114398)

ŞAHİNOĞLU GÜNEŞ TUBA,ÇETİN SELÇUK,GÜLDEREN ABUZER,GÜRBÜZ VEYSEL,ÖZİL EMRE,DALGIÇ SERTAÇ (2018). TOKAT İLİNDE 2014-2018 YILLARI ARASINDA MEYDANA GELEN CİNAYET OLGULARININ DEĞERLENDİRİLMESİ. 15. Adli Bilimler Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:4273663)

GÜLDEREN ABUZER,ÇETİN SELÇUK,ŞAHİNOĞLU TUBA,ÖZİL EMRE,DALGIÇ SERTAÇ,KARABULUT GÖKHAN (2018). ÇOKLU ENSEST VAKASI: OLGU SUNUMU. 15.Adli Bilimler Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:4273167)

kitaplar ve kitap bölümleri

Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplar :

Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplardaki Bölümler :

sanatsal faaliyetler

projeler ve patentler

Projelerde Yaptığı Görevler:

patentler

 

Üniversite Dışı Deneyim

Üniversite Dışı Deneyim

Kurslar:

CPR-KARDİYOPULMONER RESÜSİTASYON EĞİTİMİ, CPR-KARDİYOPULMONER RESÜSİTASYON EĞİTİMİ, GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DEKANLIĞI, Kurs, 01.10.2016-01.10.2016 (Ulusal)

çalıştay

ARAŞTIRMA KONUSU SEÇİMİ VE ELEKTRONİK SİSTEMLERDE KAYNAKLARA ULAŞIM, ARAŞTIRMA KONUSU SEÇİMİ VE ELEKTRONİK SİSTEMLERDE KAYNAKLARA ULAŞIM, 15.ADLİ BİLİMLER KONGRESİ, Çalıştay, 12.04.2018-15.04.2018 (Ulusal)

MALULİYET OLGULARINDA HAREKET KISITLILIKLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ, MALULİYET OLGULARINDA HAREKET KISITLILIKLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ, 15. ADLİ BİLİMLER KONGRESİ, Çalıştay, 12.04.2018-15.04.2018 (Ulusal)

 

sertifika

DENEY HAYVANLARI KULLANIMI SERTİFİKA PROGRAMI, DENEY HAYVANLARI KULLANIMI SERTİFİKA EĞİTİMİ, TOKAT, Sertifika, 06.10.2018-14.10.2018 (Ulusal)

AİLE HEKİMLİĞİ 1. AŞAMA UYUM SERTİFİKASI, AİLE HEKİMLİĞİ 1. AŞAMA UYUM SERTİFİKASI EĞİTİM PROGRAMI, TC. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU, Sertifika, 25.04.2016-29.04.2018 (Ulusal)

 

araştırma

 

çalışma

 

rapor

 

 

 
E-Posta Adresi:abuzer.gulderen@gop.edu.tr

Öğrenim Durumu

Tıpta Uzmanlık
2016-
Gaziosmanpaşa Üniversitesi
Tıp Fakültesi/Dahili Tıp Bilimleri Bölümü

Tez Adı:
Yüksek Lisans
2008-2014
Abant İzzet Baysal Üniversitesi
Tıp Fakültesi

Tez Adı:


Akademik Görevler

Araştırma Görevlisi
2017-
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ TIP FAKÜLTESİ/ DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ/ ADLİ TIP ANABİLİM DALI


Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında(proceedings) basılan bildiriler :
1.ÇETİN SELÇUK,GÜLDEREN ABUZER,ŞAHİNOĞLU GÜNEŞ TUBA,DALGIÇ SERTAÇ,GÜRBÜZ VEYSEL (2018). Boyun Kaslarında Hemoraji: Bir Suda Boğulma Olgusu. 2 nd İnternational Turaz Academy (Özet Bildiri) (Yayın No:4379509)
2.ŞAHİNOĞLU GÜNEŞ TUBA,DALGIÇ SERTAÇ,GÜLDEREN ABUZER,DİN HASAN,ÇETİN SELÇUK (2018). İskelet Kalıntılarında Kimliklendirme: Olgu Sunumu. 2 nd İnternational Turaz Academy (Özet Bildiri) (Yayın No:4379497)
3.ÇETİN SELÇUK,DALGIÇ SERTAÇ,GÜLDEREN ABUZER,ŞAHİNOĞLU GÜNEŞ TUBA,DİN HASAN (2018). Loeys-Dietz Sendromuna Bağlı Ölüm: Olgu Sunumu. 2 nd İnternational Turaz Academy (Özet Bildiri) (Yayın No:4379502)
4.ÇETİN SELÇUK,ŞAHİNOĞLU GÜNEŞ TUBA,DALGIÇ SERTAÇ,GÜLDEREN ABUZER (2018). NARGİLE İÇİMİNE SEKONDER KARBONMONOKSİT ZEHİRLENMESİ OLGU SUNUMU. 2 nd İnternational Turaz Academy (Özet Bildiri) (Yayın No:4379507)
5.GÜLDEREN ABUZER,ŞAHİNOĞLU GÜNEŞ TUBA,DALGIÇ SERTAÇ,KARABULUT GÖKHAN,ÇETİN SELÇUK (2018). Ateşli silah mermi çekirdeğine bağlı blast etki sonucunda meydana gelen izole arteria vertebralis diseksiyonu: olgu sunumu. 2 nd İnternational Turaz Academy (Özet Bildiri) (Yayın No:4379491)
6.ÇETİN SELÇUK,DALGIÇ SERTAÇ,GÜLDEREN ABUZER,ŞAHİNOĞLU GÜNEŞ TUBA,KARABULUT GÖKHAN (2018). Havalı Tüfek Saçma Tanelerine Bağlı Ölüm: Olgu Sunumu. 2 nd İnternational Turaz Academy (Özet Bildiri) (Yayın No:4379493)
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler :
1.ŞAHİNOĞLU GÜNEŞ TUBA,ÇETİN SELÇUK,GÜLDEREN ABUZER,GÜRBÜZ VEYSEL,ÖZİL EMRE,DALGIÇ SERTAÇ (2018). TOKAT İLİNDE 2014-2018 YILLARI ARASINDA MEYDANA GELEN CİNAYET OLGULARININ DEĞERLENDİRİLMESİ. 15. Adli Bilimler Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:4273663)
2.GÜLDEREN ABUZER,ÇETİN SELÇUK,ŞAHİNOĞLU TUBA,ÖZİL EMRE,DALGIÇ SERTAÇ,KARABULUT GÖKHAN (2018). ÇOKLU ENSEST VAKASI: OLGU SUNUMU. 15.Adli Bilimler Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:4273167)
3.ŞAHİNOĞLU GÜNEŞ TUBA,DALGIÇ SERTAÇ,GÜLDEREN ABUZER,ÇETİN SELÇUK,EREN BÜLENT (2019). MULTİPLE SKLEROZ (MS) HASTALIĞI OLAN ŞAHISTA TRAFİK KAZASI SONRASI MALULİYETDEĞERLENDİRMESİ: OLGU SUNUMU. 2. Maluliyet Bilirkişiliği Kongresi (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:5504438)
4.DALGIÇ SERTAÇ,ŞAHİNOĞLU GÜNEŞ TUBA,GÜLDEREN ABUZER,ÇETİN SELÇUK,EREN BÜLENT (2019). GEÇ GELİŞEN POSTTRAVMATİK EPİLEPSİDE (PTE) MALULİYET DEĞERLENDİRMESİ: OLGUSUNUMU. 2.Maluliyet Bilirkişiliği Kongresi (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:5504430)
5.DALGIÇ SERTAÇ,GÜLDEREN ABUZER,ŞAHİNOĞLU GÜNEŞ TUBA,ÇETİN SELÇUK,EREN BÜLENT (2019). ALEV YANIĞINA BAĞLI ÖLÜM OLGUSUNDAN ALINAN VAJİNAL SÜRÜNTÜ ÖRNEĞİNDE PSA POZİTİFLİĞİ: BİR OLGU SUNUMU. TURAZ AKADEMİ 2. TÜRK ADLİ BİLİMLER KONGRESİ VE 10. ADLİ TIP ÇALIŞTAYI (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:5114532)
6.GÜLDEREN ABUZER,KULU MÜBERRA,ÖZSOY FİLİZ,ÇETİN SELÇUK (2019). TOKAT İLİNDE SUÇA SÜRÜKLENMİŞ ÇOCUKLARIN SOSYODEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI. TURAZ AKADEMİ 2. TÜRK ADLİ BİLİMLER KONGRESİ VE 10. ADLİ TIP ÇALIŞTAYI (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:5114398)
Kurs
1.CPR-KARDİYOPULMONER RESÜSİTASYON EĞİTİMİ, CPR-KARDİYOPULMONER RESÜSİTASYON EĞİTİMİ, GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DEKANLIĞI, Kurs, 01.10.2016-01.10.2016 (Ulusal)
Çalıştay
1.ARAŞTIRMA KONUSU SEÇİMİ VE ELEKTRONİK SİSTEMLERDE KAYNAKLARA ULAŞIM, ARAŞTIRMA KONUSU SEÇİMİ VE ELEKTRONİK SİSTEMLERDE KAYNAKLARA ULAŞIM, 15.ADLİ BİLİMLER KONGRESİ, Çalıştay, 12.04.2018-15.04.2018 (Ulusal)
2.MALULİYET OLGULARINDA HAREKET KISITLILIKLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ, MALULİYET OLGULARINDA HAREKET KISITLILIKLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ, 15. ADLİ BİLİMLER KONGRESİ, Çalıştay, 12.04.2018-15.04.2018 (Ulusal)
Sertifika
1.AİLE HEKİMLİĞİ 1. AŞAMA UYUM SERTİFİKASI, AİLE HEKİMLİĞİ 1. AŞAMA UYUM SERTİFİKASI EĞİTİM PROGRAMI, TC. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU, Sertifika, 25.04.2016-29.04.2018 (Ulusal)
2.DENEY HAYVANLARI KULLANIMI SERTİFİKA PROGRAMI, DENEY HAYVANLARI KULLANIMI SERTİFİKA EĞİTİMİ, TOKAT, Sertifika, 06.10.2018-14.10.2018 (Ulusal)