GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ

Kişisel Web Sayfaları

ÖZKAN ALž

[ ÖĞRETİM GÖREVLİSİ ]

ÖĞR. GÖR. Özkan AL

kişisel bilgiler

E-Posta adresi

ozkan.al@gop.edu.tr

Ofis Bilgisi

 

Telefon & Faks

Cep Telefonu

İş Telefonu

Faks

 

Yazışma Adresi

 

Web Sayfası

 

Sosyal Ağlar

 

kurum bilgileri

Birim

Erbaa Meslek Yüksekokulu 

Bölüm

 

Anabilim Dalı

 

Eğitim Bilgileri

Öğrenim Durumu

YÜKSEK LİSANS, Gaziosmanpaşa Üniversitesi (2007- 2018)

Sosyal Bilimler Enstitüsü - Kamu Yönetimi (Yl) (Tezli)

LİSANS, Akdeniz Üniversitesi (2001- 2006)

İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi - Kamu Yönetimi Bölümü

TEZLER

YÜKSEK LİSANS, "", Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü,

YABANCI DİLLER

TEMEL ALAN BİLGİSİ

Mesleki Deneyim

AKADEMİK ÜNVANLAR / GÖREVLER

Akademik Görevler

Öğretim Görevlisi, Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Erbaa Meslek Yüksekokulu/ (2011- Devam Ediyor)

Öğretim Görevlisi, Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Erbaa Meslek Yüksekokulu/Büro Hizmetleri Ve Sekreterlik Bölümü/Büro Yönetimi Ve Yönetici Asistanlığı Pr./ (2010- Devam Ediyor)

Öğretim Görevlisi, Cumhuriyet Üniversitesi/Kangal Meslek Yüksekokulu/Pazarlama Ve Reklamcılık Bölümü/Halkla İlişkiler Ve Tanıtım Pr./ (2013- 2013)


İdari Görevler

Program Başkanı,

Bölüm Başkanı,

Bölüm Başkanı,

Bölüm Başkanı,

verdiği dersler

yönetilen tezler

Editörlük

Yayınlar ve Eserler

MAKALELER

Uluslararası Hakemli Dergilerdeki Makaleler

AL ÖZKAN,KARACA MEHMET FATİH,IRK ERSİN, (2015). "Yönetici Asistanlığı İçin İş Kriterleri Analizi Kariyer Net Örneği", Ejovoc : Electronic Journal Of Vocational Colleges (Elektronik Meslek Yüksekokulları Dergisi), 5(3), 29-42. (Yayın No: 1654182)


Ulusal Hakemli Dergilerdeki Makaleler

AL ÖZKAN,KARACA MEHMET FATİH,IRK ERSİN, (2015). "Yönetici Asistanlığı İçin İş Kriterleri Analizi Kariyer Net Örneği", Ejovoc : Electronic Journal Of Vocational Colleges, 3(5), 29-42. (Yayın No: 1741011)


Diğer Dergilerdeki Makaleler

Bildiriler

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında(proceedings) basılan bildiriler :


Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler :

kitaplar ve kitap bölümleri

Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplar :

Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplardaki Bölümler :

sanatsal faaliyetler

projeler ve patentler

Projelerde Yaptığı Görevler:

patentler

 

Üniversite Dışı Deneyim

2007-2009, MEMUR, STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI, Ön Mali Kontrol

2009-2011, MEMUR, BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ BİRİMİ, SATIN ALMA

Üniversite Dışı Deneyim

Kurslar:

çalıştay

 

sertifika

 

araştırma

 

çalışma

 

rapor

 

 

 
E-Posta Adresi:ozkan.al@gop.edu.tr
Öğrenim Durumu

Yüksek Lisans
2007-2018
Gaziosmanpaşa Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü/Kamu Yönetimi (Yl) (Tezli)

Tez Adı:
Lisans
2001-2006
Akdeniz Üniversitesi
İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi/Kamu Yönetimi BölümüAkademik Görevler

Öğretim Görevlisi
2011-
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ERBAA MESLEK YÜKSEKOKULU/
Öğretim Görevlisi
2010-
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ERBAA MESLEK YÜKSEKOKULU/BÜRO HİZMETLERİ VE SEKRETERLİK BÖLÜMÜ/BÜRO YÖNETİMİ VE YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI PR./
Öğretim Görevlisi
2013-2013
CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ/KANGAL MESLEK YÜKSEKOKULU/PAZARLAMA VE REKLAMCILIK BÖLÜMÜ/HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM PR./


İdari Görevler

Bölüm Başkanı
Bölüm Başkanı
Bölüm Başkanı
Program Başkanı


Dersler *

Öğrenim DiliDers Saati
* Son iki yılda verdigi lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler


Eserler
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:
1.AL ÖZKAN,KARACA MEHMET FATİH,IRK ERSİN (2015). YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI İÇİN İŞ KRİTERLERİ ANALİZİ KARİYER NET ÖRNEĞİ. EJOVOC : Electronic Journal of Vocational Colleges (Elektronik Meslek Yüksekokulları Dergisi), 5(3), 29-42. (Yayın No: 1654182)
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :
1.AL ÖZKAN,KARACA MEHMET FATİH,IRK ERSİN (2015). YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI İÇİN İŞ KRİTERLERİ ANALİZİ KARİYER NET ÖRNEĞİ. EJOVOC : Electronic Journal of Vocational Colleges, 3(5), 29-42. (Yayın No: 1741011)
Üniversite Dışı Deneyim

2009-2011MEMURBİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ BİRİMİ, SATIN ALMA
2007-2009MEMURSTRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI, Ön Mali Kontrol