GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ

Kişisel Web Sayfaları

MESUT ARDIǞ

[ ÖĞRETİM GÖREVLİSİ ]

ÖĞR. GÖR. Mesut ARDIÇ

Erbaa Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu / Tıbbi Hizmetler Ve Teknikler Bölümü

kişisel bilgiler

E-Posta adresi

mesut.ardic@gop.edu.tr

Ofis Bilgisi

 

Telefon & Faks

Cep Telefonu

İş Telefonu

Faks

 

Yazışma Adresi

 

Web Sayfası

 

Sosyal Ağlar

 

kurum bilgileri

Birim

Erbaa Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 

Bölüm

Tıbbi Hizmetler Ve Teknikler Bölümü 

Anabilim Dalı

Tıbbi Dokümantasyon Ve Sekreterlik Pr. 

Eğitim Bilgileri

Öğrenim Durumu

DOKTORA, Sakarya Üniversitesi (2018- )

İşletme Fakültesi - Sağlık Yönetimi Bölümü

YÜKSEK LİSANS, Hasan Kalyoncu Üniversitesi (2012- 2016)

Sosyal Bilimler Enstitüsü - Hastane Ve Sağlık Kurumları Yönetimi (Yl) (Tezsiz)

LİSANS, Fırat Üniversitesi (2002- 2006)

Elazığ Sağlık Yüksekokulu - Sağlık Memurluğu Bölümü

TEZLER

DOKTORA, "", Sakarya Üniversitesi İşletme Fakültesi,

YÜKSEK LİSANS, "", Hasan Kalyoncu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü,

YABANCI DİLLER

İngilizce

TEMEL ALAN BİLGİSİ

Sağlık Bilimleri Temel Alanı - Sağlık Yönetimi

Mesleki Deneyim

AKADEMİK ÜNVANLAR / GÖREVLER

Akademik Görevler

Öğretim Görevlisi, Gaziosmanpaşa Üniversitesi/ Erbaa Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu/ Tıbbi Hizmetler Ve Teknikler Bölümü/ Tıbbi Dokümantasyon Ve Sekreterlik Pr., (2013- Devam Ediyor)


İdari Görevler

Myo/Yüksekokul Müdürü, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Erbaa Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, (2019- Devam Ediyor)

Myo/Yüksekokul Müdür Yardımcısı, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Erbaa Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Tıbbi Hizmetler Ve Teknikler Bölümü, (2016- 2019)

Bölüm Başkanı, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Erbaa Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Tıbbi Hizmetler Ve Teknikler Bölümü, Tıbbi Dokümantasyon Ve Sekreterlik Pr., (2013- 2019)

verdiği dersler

Sağlık Kurumlarında Stratejik Yönetim, Lisans, (2018-2019)

Hastane Yönetim Ve Organizasyon-1, Önlisans, (2018-2019)

Tıbbi Terminoloji, Önlisans, (2018-2019)

yönetilen tezler

Editörlük

Yayınlar ve Eserler

MAKALELER

Uluslararası Hakemli Dergilerdeki Makaleler

ARDIÇ MESUT,IRK ERSİN,BALCI ABDULLAH, (2019). "The Effect Of Organizational Justice Perceptions Of Employees On Their Burnout Levels: A Research For The Nurses", Journal Of Business Research - Turk, 11(2), 1172-1182., Doi: 10.20491/isarder.2019.663 (Yayın No: 5448768)


Ulusal Hakemli Dergilerdeki Makaleler


Diğer Dergilerdeki Makaleler

Bildiriler

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında(proceedings) basılan bildiriler :

ARDIÇ MESUT,IRK ERSİN,DURMUŞ AYHAN (2019). HASTANE BİLGİ SİSTEM KALİTESİ ÖLÇEĞİ: TÜRKÇEUYARLAMA, GEÇERLİLİK VE GÜVENİRLİLİK ÇALIŞMASI. 3. Uluslararası 13. Ulusal Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:5430788)

AKBOLAT MAHMUT,ARDIÇ MESUT (2018). Kamu Hastanesinde Çalışan Hemşirelerin Takım Çalışması ve İş Performansı İlişkisi. 2. Uluslararası 12. Ulusal Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4412625)

AKBOLAT MAHMUT,ARDIÇ MESUT (2018). Nursing’s Workplace Friendship and Work PerformanceRelationship. 3rd International Health Sciences and Management Conference (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4412641)

IRK ERSİN,BALCI ABDULLAH,ARDIÇ MESUT (2017). ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN GİRİŞİMCİLİK DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA. I. Uluslararası Bilimsel ve Mesleki Çalışmalar Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:3642560)

ARDIÇ MESUT,IRK ERSİN,BALCI ABDULLAH (2017). ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN İLETİŞİM BECERİLERİNİN BELİRLENMESİ. I. Uluslararası Bilimsel ve Mesleki Çalışmalar Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:3642563)

ŞANLITÜRK DÖNDÜ,SOLMAZ TUĞBA,ARDIÇ MESUT,USTA İRFAN (2017). Opinions of Students in Health Care Professions about Use of Information Technologies in the Health Sector. ULUSLARARASI KARADENİZ HEMŞİRELİK EĞİTİMİ KONGRESİ (Özet Bildiri) (Yayın No:3666725)

ŞANLITÜRK DÖNDÜ,ARDIÇ MESUT (2017). ELEKTRİKLİ ISITICIYA BAĞLI YANIK: OLGU SUNUMU. Adnan Menderes Üniversitesi 1. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:3552500)

ŞANLITÜRK DÖNDÜ,ARDIÇ MESUT (2017). PALYATİF BAKIM ALAN HASTADA BASINÇ ÜLSERİ: OLGU SUNUMU. Adnan Menderes Üniversitesi 1. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:3552501)

BALCI ABDULLAH,ARDIÇ MESUT,IRK ERSİN (2017). ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN SOSYAL AĞ SİTELERİ KULLANIM AMAÇLARININ BELİRLENMESİ. I. Uluslararası Bilimsel ve Mesleki Çalışmalar Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:3642554)

IRK ERSİN,ARDIÇ MESUT,BALCI ABDULLAH (2017). HEMŞİRELERİN ÖRGÜTSEL ADALET ALGILARININ TÜKENMİŞLİK DÜZEYLERİ ÜZERİNE ETKİSİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA. I. Uluslararası Bilimsel ve Mesleki Çalışmalar Sempozyumu (Özet Bildiri) (Yayın No:3642558)

IRK ERSİN,KARACA MEHMET FATİH,ARDIÇ MESUT (2016). THE ANALYSIS OF PRIVATE HOSPITALS MISSION STATEMENTS IN TERMS OF STAKEHOLDERS. INTERNATIONAL HEALTCARE MANAGEMENT CONFERENCE (Özet Bildiri) (Yayın No:2999536)


Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler :

ARDIÇ MESUT,TARIM SAADET LALE (2017). Tokat ta kliniklerde çalışan hemşirelerin hemşirelik bakım planı konusundaki algıları ve yaşadıkları güçlükler. 17.Ulusal İç Hastalıkları Kongresi (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:2999398)

kitaplar ve kitap bölümleri

Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplar :

Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplardaki Bölümler :

sanatsal faaliyetler

projeler ve patentler

Projelerde Yaptığı Görevler:

patentler

 

Üniversite Dışı Deneyim

2007-2010, SAĞLIK MEMURU, SAMSUN RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HASANESİ, (Diğer)

2010-2013, SAĞLIK MEMURU, GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA HASTANESİ, DAHİLİ YOĞUN BAKIM, (Diğer)

Üniversite Dışı Deneyim

Kurslar:

çalıştay

 

sertifika

 

araştırma

 

çalışma

 

rapor

 

 

 
E-Posta Adresi:mesut.ardic@gop.edu.tr
Öğrenim Durumu

Doktora
2018-
Sakarya Üniversitesi
İşletme Fakültesi/Sağlık Yönetimi Bölümü

Tez Adı:
Yüksek Lisans
2012-2016
Hasan Kalyoncu Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü/Hastane Ve Sağlık Kurumları Yönetimi (Yl) (Tezsiz)

Tez Adı:
Lisans
2002-2006
Fırat Üniversitesi
Elazığ Sağlık Yüksekokulu/Sağlık Memurluğu BölümüAkademik Görevler

Öğretim Görevlisi
2013-
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ ERBAA SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU/ TIBBİ HİZMETLER VE TEKNİKLER BÖLÜMÜ/ TIBBİ DOKÜMANTASYON VE SEKRETERLİK PR.


İdari Görevler

MYO/Yüksekokul Müdürü
2019
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ ERBAA SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU
MYO/Yüksekokul Müdür Yardımcısı
2016-2019
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ ERBAA SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU
Bölüm Başkanı
2013-2019
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ ERBAA SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU


Dersler *

Öğrenim DiliDers Saati
Önlisans
(2018-2019)HASTANE YÖNETİM VE ORGANİZASYON-1Türkçe2
(2018-2019)TIBBİ TERMİNOLOJİTürkçe4
Lisans
(2018-2019)SAĞLIK KURUMLARINDA STRATEJİK YÖNETİMTürkçe3
* Son iki yılda verdigi lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler


Eserler
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:
1.ARDIÇ MESUT,IRK ERSİN,BALCI ABDULLAH (2019). The Effect of Organizational Justice Perceptions of Employees on Their Burnout Levels: A Research For the Nurses. Journal of Business Research - Turk, 11(2), 1172-1182., Doi: 10.20491/isarder.2019.663 (Yayın No: 5448768)


Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında(proceedings) basılan bildiriler :
1.ŞANLITÜRK DÖNDÜ,SOLMAZ TUĞBA,ARDIÇ MESUT,USTA İRFAN (2017). Opinions of Students in Health Care Professions about Use of Information Technologies in the Health Sector. ULUSLARARASI KARADENİZ HEMŞİRELİK EĞİTİMİ KONGRESİ (Özet Bildiri) (Yayın No:3666725)
2.ARDIÇ MESUT,IRK ERSİN,DURMUŞ AYHAN (2019). HASTANE BİLGİ SİSTEM KALİTESİ ÖLÇEĞİ: TÜRKÇEUYARLAMA, GEÇERLİLİK VE GÜVENİRLİLİK ÇALIŞMASI. 3. Uluslararası 13. Ulusal Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:5430788)
3.ŞANLITÜRK DÖNDÜ,ARDIÇ MESUT (2017). ELEKTRİKLİ ISITICIYA BAĞLI YANIK: OLGU SUNUMU. Adnan Menderes Üniversitesi 1. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:3552500)
4.ŞANLITÜRK DÖNDÜ,ARDIÇ MESUT (2017). PALYATİF BAKIM ALAN HASTADA BASINÇ ÜLSERİ: OLGU SUNUMU. Adnan Menderes Üniversitesi 1. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:3552501)
5.AKBOLAT MAHMUT,ARDIÇ MESUT (2018). Kamu Hastanesinde Çalışan Hemşirelerin Takım Çalışması ve İş Performansı İlişkisi. 2. Uluslararası 12. Ulusal Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4412625)
6.IRK ERSİN,BALCI ABDULLAH,ARDIÇ MESUT (2017). ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN GİRİŞİMCİLİK DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA. I. Uluslararası Bilimsel ve Mesleki Çalışmalar Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:3642560)
7.ARDIÇ MESUT,IRK ERSİN,BALCI ABDULLAH (2017). ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN İLETİŞİM BECERİLERİNİN BELİRLENMESİ. I. Uluslararası Bilimsel ve Mesleki Çalışmalar Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:3642563)
8.BALCI ABDULLAH,ARDIÇ MESUT,IRK ERSİN (2017). ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN SOSYAL AĞ SİTELERİ KULLANIM AMAÇLARININ BELİRLENMESİ. I. Uluslararası Bilimsel ve Mesleki Çalışmalar Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:3642554)
9.IRK ERSİN,ARDIÇ MESUT,BALCI ABDULLAH (2017). HEMŞİRELERİN ÖRGÜTSEL ADALET ALGILARININ TÜKENMİŞLİK DÜZEYLERİ ÜZERİNE ETKİSİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA. I. Uluslararası Bilimsel ve Mesleki Çalışmalar Sempozyumu (Özet Bildiri) (Yayın No:3642558)
10.AKBOLAT MAHMUT,ARDIÇ MESUT (2018). Nursing’s Workplace Friendship and Work PerformanceRelationship. 3rd International Health Sciences and Management Conference (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4412641)
11.IRK ERSİN,KARACA MEHMET FATİH,ARDIÇ MESUT (2016). THE ANALYSIS OF PRIVATE HOSPITALS MISSION STATEMENTS IN TERMS OF STAKEHOLDERS. INTERNATIONAL HEALTCARE MANAGEMENT CONFERENCE (Özet Bildiri) (Yayın No:2999536)
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler :
1.ARDIÇ MESUT,TARIM SAADET LALE (2017). Tokat ta kliniklerde çalışan hemşirelerin hemşirelik bakım planı konusundaki algıları ve yaşadıkları güçlükler. 17.Ulusal İç Hastalıkları Kongresi (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:2999398)
Üniversite Dışı Deneyim

2010-2013SAĞLIK MEMURUGAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA HASTANESİ, DAHİLİ YOĞUN BAKIM, (Diğer)
2007-2010SAĞLIK MEMURUSAMSUN RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HASANESİ, (Diğer)