GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ

Kişisel Web Sayfaları

İLHAMİ KARATAޞ

[ DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ ]

DR. ÖĞR. ÜYESİ İlhami KARATAŞ

Almus Meslek Yüksekokulu / Ormancılık Bölümü

kişisel bilgiler

E-Posta adresi

ilhami.karatas@gop.edu.tr

Ofis Bilgisi

 

Telefon & Faks

Cep Telefonu

İş Telefonu

Faks

 

Yazışma Adresi

 

Web Sayfası

 

Sosyal Ağlar

 

kurum bilgileri

Birim

Almus Meslek Yüksekokulu 

Bölüm

Ormancılık Bölümü 

Anabilim Dalı

 

Eğitim Bilgileri

Öğrenim Durumu

DOKTORA, Gaziosmanpaşa Üniversitesi (2007- 2013)

Fen Bilimleri Enstitüsü - Kimya (Dr)

YÜKSEK LİSANS, Gaziosmanpaşa Üniversitesi (2003- 2007)

Fen Bilimleri Enstitüsü - Biyoloji (Yl) (Tezli)

LİSANS, Gaziosmanpaşa Üniversitesi (1999- 2003)

Fen-Edebiyat Fakültesi - Biyoloji Bölümü

TEZLER

DOKTORA, "Siyah Havuç (Daucus Carota) Kallus Ve Hücre Süspansiyon Kültüründe Antosiyanin Üretimine Uv-C Stresinin Ve Riboflavinin Etkilerinin Belirlenmesi", Gaziosmanpaşa Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2013

YÜKSEK LİSANS, "Tropaeolum Majus L Yapraklarının Uzun Süre Karanlıkta Bırakıldıktan Sonraki Fotosentez Yapabilme Yeteneğine Hormonların Etkisinin İncelenmesi", Gaziosmanpaşa Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2007

YABANCI DİLLER

İngilizce

TEMEL ALAN BİLGİSİ

Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı - Biyoloji

Mesleki Deneyim

AKADEMİK ÜNVANLAR / GÖREVLER

Akademik Görevler

Yardımcı Doçent, Gaziosmanpaşa Üniversitesi/ Almus Meslek Yüksekokulu/ Ormancılık Bölümü(2013- Devam Ediyor)

Araştırma Görevlisi, Gaziosmanpaşa Üniversitesi/ Fen Bilimleri Enstitüsü/ Biyoloji (Yl) (Tezli)(2004- 2006)


İdari Görevler

Bölüm Başkanı, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Almus Meslek Yüksekokulu, Ormancılık Bölümü, (2015- Devam Ediyor)

Bölüm Başkanı, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Almus Meslek Yüksekokulu, Ormancılık Bölümü, (2013- 2014)

verdiği dersler

Bitki Hücre Ve Doku Kültürlerinde Son Gelişmeler, Doktora, (2020-2021)

İleri Bitki Biyokimyası Ve Fizyolojisi, Yüksek Lisans, (2020-2021)

Bitkisel Biyoteknoloji, Lisans, (2020-2021)

Bitkisel Kökenli Bileşikler Ve Kullanımları, Lisans, (2020-2021)

Tıbbi Ve Aromatik Bitkiler, Önlisans, (2020-2021)

Genel Botanik, Önlisans, (2020-2021)

Ormancılık Uygulamaları I, Önlisans, (2019-2020)

Laboratuvar Teknikleri Iıı, Önlisans, (2019-2020)

Bitkisel Kökenli Bileşikler Ve Kullanımları, Lisans, (2019-2020)

Bitkisel Biyoteknoloji, Lisans, (2019-2020)

İleri Bitki Biyokimyası Ve Fizyolojisi, Yüksek Lisans, (2019-2020)

Bitki Sekonder Metabolitlerinin Biyoteknolojik Üretimi, Yüksek Lisans, (2019-2020)

Genel Botanik, Önlisans, (2019-2020)

Biyoçeşitlilik Ve Koruma Biyolojisi, Lisans, (2018-2019)

Orman Botaniği, Önlisans, (2018-2019)

Biyokimya, Önlisans, (2018-2019)

Laboratuvar Teknikleri Iı, Önlisans, (2018-2019)

Yaban Bitkileri Sistematiği, Önlisans, (2018-2019)

Bitkisel Kökenli Bileşikler Ve Kullanımları, Lisans, (2018-2019)

Bitki Sekonder Metabolitlerinin Biyoteknolojik Üretimi, Yüksek Lisans, (2018-2019)

Laboratuar Teknikleri I, Önlisans, (2018-2019)

Ormancılık Uygulamaları I, Önlisans, (2018-2019)

Bitki Biyokimyası, Önlisans, (2018-2019)

Genel Botanik, Önlisans, (2018-2019)

yönetilen tezler

Yüksek Lisans, Hatice YAVUZ, "Bazı Fenolik Bileşiklerin Antioksidan Aktivitelerinin Belirlenmesi", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Kimya Anabilim Dalı, 2019

Editörlük

Turkısh Journal Of Biology (SCI-Expanded), Dergi, Editör, TUBİTAK, 15.07.2016 - 27.10.2016

Yayınlar ve Eserler

MAKALELER

Uluslararası Hakemli Dergilerdeki Makaleler

KARATAŞ İLHAMİ,KARATAŞ RAHİME,ELMASTAŞ MAHFUZ, (2019). "Determination Of Secondary Metabolite Content And Antioxidant Activity Of Hot Water Infusion Of Some Commonly Used As Medicinal And Aromatic Plants", Gaziosmanpaşa Journal Of Scientific Research, 8(2), 49-57. (Yayın No: 5472384)

KARATAŞ İLHAMİ,POLAT FATİH,KARATAŞ RAHİME,DAL TARIK,ELMASTAŞ MAHFUZ, (2018). "Determınatıon Of Antıoxıdant Actıvıty And Phenolıc Compound Content Of Black Carrot Callus Culture", Ecological Life Sciences, 13(2), 87-96., Doi: 10.12739/NWSA.2018.13.2.5A0097 (Yayın No: 4295864)

POLAT FATİH,DAL TARIK,KARATAŞ İLHAMİ,BUHAN EKREM, (2018). "Temperature And Dıssolved Oxygen Stratıfıcatıon In Almus Dam Lake On Yeşılırmak Rıver (Turkey) And Its Gıs Maps", Ecological Life Sciences, 13(2), 74-86., Doi: 10.12739/NWSA.2018.13.2.5A0096 (Yayın No: 4295867)

KARATAŞ İLHAMİ,KARATAS RAHİME,ELMASTAŞ MAHFUZ, (2016). "Production Of Anthocyanins By Callus And Cell Suspension Culture", Gaziosmanpaşa Journal Of Scientific Research, (12), 80-91. (Yayın No: 2905039)

KARATAŞ İLHAMİ,ÖZTÜRK LOKMAN,okatan yener, (2016). "Karanlıkla Teşvik Edilen Yaprak Senesensi Sürecinde Gibberellik Asit Ve 6 Benzilaminopürinin Bazı Biyokimyasal Parametreler Üzerine Etkisi", Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 33(1), 17-24. (Yayın No: 2589748)

ÖZTÜRK LOKMAN,DEMİR YAVUZ,ÜNLÜKARA ALİ,KARATAŞ İLHAMİ,KURUNÇ AHMET,DÜZDEMİR ORAL, (2012). "Effects Of Long Term Salt Stress On Antioxidant System Chlorophyll Andproline Contents İn Pea Leaves", Romanian Biotechnological Letters, (Yayın No: 1510177) [SCI-Expanded]

KARATAŞ İLHAMİ,ÖZTÜRK LOKMAN,DEMİR YAVUZ,ÜNLÜKARA ALİ,KURUNÇ AHMET,DÜZDEMİR ORAL, (2012). "Alterations İn Antioxidant Enzyme Activities And Proline Content İn Pea Leaves Under Long Term Drought Stress", Toxicology And Industrial Health, 30(8), 693-700., Doi: 10.1177/0748233712462471 (Yayın No: 1510175) [SCI-Expanded]

KARATAŞ İLHAMİ,ÖZTÜRK LOKMAN,ŞİMŞEK ERŞAHİN YURDAGÜL,OKATAN YENER, (2010). "Effects Of Auxın On Photosynthetıc Pıgments Andsome Enzyme Actıvıtıes Durıng Dark Inducedsenescence Of Tropaeolum Leaves", Pakıstan Journal Of Botany, 42(3), 1881-1888. (Yayın No: 1510169) [SCI-Expanded]


Ulusal Hakemli Dergilerdeki Makaleler

KARATAŞ İLHAMİ,ELMASTAŞ MAHFUZ,Karataş Rahime, (2013). "Siyah Havuç Daucus Carota Ssp Sativus Var Atrorubens Alef Kallus Kültüründe Antosiyanin Üretimine Bazı Uygulamaların Etkisi", Gaziosmanpaşa Bilimsel Araştırma Dergisi, (7), 30-41. (Yayın No: 2589756)


Diğer Dergilerdeki Makaleler

Bildiriler

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında(proceedings) basılan bildiriler :

ÖZYILMAZ Başak, KARATAŞ RAHİME, KARATAŞ İLHAMİ, PAŞAZADE Ebubekir (2020). Tokat ve Sivas Ekolojik Koşullarında Yetişen Goji Berry (Lycium barbarum L.) Meyvelerinin Antioksidan Kapasiteleri. 5th International Anatolian Agriculture, Food, Environment and Biology Congress (Özet Bildiri) (Yayın No:6905812)

KARATAŞ İLHAMİ (2020). Determination of the effects of phenylalanine on phenolic compound production and antioxidant activity in basil callus culture. International Eurasian Conference on Biotechnology and Biochemistry (Özet Bildiri) (Yayın No:6905545)

ÖZYILMAZ Başak, KARATAŞ RAHİME, KARATAŞ İLHAMİ (2020). Farklı Rezene (Foeniculum vulgare var. dulce) Hatlarının Tokat Koşullarında Antioksidan Özellikleri. 5th International Anatolian Agriculture, Food, Environment and Biology Congress (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:6905768)

KARATAŞ RAHİME, ÖZYILMAZ Başak, KARATAŞ İLHAMİ (2020). Tokat Ekolojik Koşullarında Yetiştirilen İzmir Kekiği (Origanum onites L.)’nin Bazı Verim ve Antioksidan Özelliklerinin Araştırılması. 5th International Anatolian Agriculture, Food, Environment and Biology Congress (Özet Bildiri) (Yayın No:6905726)

KARATAŞ İLHAMİ (2020). Determination of Secondary Metabolite Content and Antioxidant Activities of Adventitious Roots Obtained from Different Explant Sources of Basil Plant (Ocimum basilicum L.). 5th International Anatolian Agriculture, Food, Environment and Biology Congress (Özet Bildiri) (Yayın No:6905603)

KARATAŞ RAHİME, ÖZYILMAZ Başak, KARATAŞ İLHAMİ (2020). Ekinezya (Echinacea Purpurea L.)’nın Tokat koşullarında Verim ve Antioksidan Kapasitesinin Belirlenmesi. 5th International Anatolian Agriculture, Food, Environment and Biology Congress (Özet Bildiri) (Yayın No:6905896)

KARATAŞ İLHAMİ (2019). Brownıng Problem in Plant Tıssue Culture and Solutıon Suggestıons. III. International Scientific and Vocational Studies Congress – Science and Health (Özet Bildiri) (Yayın No:5256161)

KARATAŞ İLHAMİ,KARATAŞ RAHİME (2019). Çiğdem (Crocus ancyrensis) Bitkisinin Farklı Kısımlarının Toplam Fenolik, Flavonoid Ve Antioksidan Aktivitelerinin Araştırılması. III. International Scientific and Vocational Studies Congress – Science and Health (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:5256149)

DAL TARIK,KARATAŞ İLHAMİ,BAYRAK IŞIK ESİN HANDE,TOĞLACI ALİ İHSAN,POLAT FATİH (2018). DETERMINATION OF EUTROPHICATION CONTROL BOUNDARY VALUES IN TOKAT KAZ LAKE WILDLIFE IMPROVEMENT AREA. II. International Scientific and Vocational Studies Congress (Özet Bildiri) (Yayın No:4545400)

POLAT FATİH,DAL TARIK,KARATAŞ İLHAMİ,BAYRAK IŞIK ESİN HANDE,BUHAN EKREM (2018). DETERMINATION OF TROPHIC STATUS OF AMASYA BORABAY LAKE AND NATURAL PARK AND TOKAT KAZ LAKE WILDLIFE IMPROVEMENT AREA. II. International Scientific and Vocational Studies Congress (Özet Bildiri) (Yayın No:4545357)

KARATAŞ İLHAMİ,POLAT FATİH,KARATAŞ RAHİME,ELMASTAŞ MAHFUZ (2018). DETERMINATION OF DEVIATION IN TOTAL PHENOLIC COMPOUND CONTENT AND FLAVONOID CONTENT ACCORDING TO THE DIFFERENT STANDARDS USED.. II. International Scientific and Vocational Studies Congress (Özet Bildiri) (Yayın No:4545076)

KARATAŞ İLHAMİ,KARATAŞ RAHİME,ELMASTAŞ MAHFUZ (2018). ESTABLISHMENT OF CELL SUSPENSION CULTURE IN BLACK CARROT PLANT AND DETERMINATION OF ANTHOCYANIN CONTENT. II. International Scientific and Vocational Studies CongressII. International Scientific and Vocational Studies Congress (Özet Bildiri) (Yayın No:4545157)

KARATAŞ İLHAMİ,KARATAŞ RAHİME,POLAT FATİH,ELMASTAŞ MAHFUZ (2018). DETERMINATION OF THE EFFECTS OF BREWING DURATIONS ON METABOLITE CONTENTS AND ANTIOXIDANT ACTIVITY OF LEMON BALM (MELLISSA OFFICINALIS L.). II. International Scientific and Vocational Studies Congress (Özet Bildiri) (Yayın No:4545110)

KARATAŞ İLHAMİ,KARATAŞ RAHİME,ELMASTAŞ MAHFUZ (2018). Effects of brewing time and decoction on antioxidant capacity,total phenolic and flavonoid contents of yarrow(Achillea millefolium). 7th International Molecular Biology and BiotechnologyCongress (Özet Bildiri) (Yayın No:4295861)

KARATAŞ İLHAMİ,KARATAŞ RAHİME,GENÇ NUSRET,ELMASTAŞ MAHFUZ (2018). The effects of myo-inositol on biomass, phenolic compoundcomposition and antioxidant activity in basil callus exposed todrought stress. 7th International Molecular Biology and BiotechnologyCongress (Özet Bildiri) (Yayın No:4295859)

POLAT FATİH,DAL TARIK,KARATAŞ İLHAMİ,BUHAN EKREM (2017). TEMPURATURES AND DISSOLVED OXYGEN STRATIFICATION ON THE ALMUS DAM LAKE ON YEŞIL REVER(TURKEY). I. International Scientific and Vocational Studies Congress (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:3696761)

KARATAŞ İLHAMİ,GENÇ NUSRET,KARATAŞ RAHİME,ELMASTAŞ MAHFUZ (2017). DISTRIBUTION OF PHENOLIC COMPOUNDS AND ANTIOXIDANTACTIVITY OF BUCKWHEAT (FAGOPYRUM ESCULENTUMMÖENCH) SEEDS. I. International Congress on Medical and Aromatic Plants (Özet Bildiri) (Yayın No:3540098)

KARATAŞ İLHAMİ,GENÇ NUSRET,KARATAŞ RAHİME,ELMASTAŞ MAHFUZ (2017). ANTIOXIDANT ACTIVITY, TOTAL PHENOLIC AND FLAVONOIDCONTENTS IN SOME HERBAL TEAS. I. International Congress on Medical and Aromatic Plants (Özet Bildiri) (Yayın No:3540099)

KARATAŞ İLHAMİ,KARATAŞ RAHİME,GENÇ NUSRET,ELMASTAŞ MAHFUZ (2017). Establishment of Adventitious Root Cultures and Analysis of Bioactive Compounds in Occimum basilicum L.. 1st International Symposium on Multidisciplinary Studies and Innovative Technologies (Özet Bildiri) (Yayın No:3696662)

KARATAŞ İLHAMİ,KARATAŞ RAHİME,ELMASTAŞ MAHFUZ (2017). REYHAN (Ocimum basilicum L.) BİTKİSİNDE OKSİN GRUBU HORMONLARIN KALLUS GELIŞİMİ, SEKONDER METABOLİT İÇERİĞİ VE ANTİOKSİDAN AKTİVİTESİNE ETKİLERİNİN İNCELENMESİ. INTERNATIONAL SYMPOSIUM ONMEDICINAL, AROMATIC AND DYE PLANTS (Özet Bildiri) (Yayın No:3696708)

KARATAŞ İLHAMİ,KARATAŞ RAHİME,GENÇ NUSRET,ELMASTAŞ MAHFUZ (2017). KARABUĞDAY’DA FARKLI BİTKİ KISIMLARININ METABOLİT İÇERİĞİ VE ANTİOKSİDAN AKTİVİTELERİNİN BELİRLENMESİ. INTERNATIONAL SYMPOSIUM ONMEDICINAL, AROMATIC AND DYE PLANTS (Özet Bildiri) (Yayın No:3696721)

KARATAŞ İLHAMİ,POLAT FATİH,KARATAŞ RAHİME,DAL TARIK,ELMASTAŞ MAHFUZ (2017). ANTIOXIDANT ACTIVITY AND SPECTROPHOTOMETRIC ANALYSIS OF PHENOLIC COMPOUNDS OF BLACK CARROT CALLUS CULTURE. I. International Scientific and Vocational Studies Congress (Özet Bildiri) (Yayın No:3696752)


Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler :

KARATAŞ İLHAMİ,ELMASTAŞ MAHFUZ,Karataş Rahime Siyah Havuç Bitkisinde Kallus Kültürünün Optimizasyonu ve Antosiyanin İçeriğinin Belirlenmesi. 1.ULUSAL BİTKİ FİZYOLOJİSİ SEMPOZYUMU (Özet Bildiri) (Yayın No:2842208)

KARATAŞ İLHAMİ,ÖZTÜRK LOKMAN,ULUSU YAKUP Tropaeolum majus L yapraklarında senesens sürecinde sentetik ve doğal oksin hormonlarının klorofil nişasta protein miktarları ve enzim aktiviteleri üzerine etkisinin incelenmesi. 18. Ulusal Biyoloji Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:2842206)

ULUSU YAKUP,ÖZTÜRK LOKMAN,KARATAŞ İLHAMİ Maydanoz Petroselinium hottense bitkisinde kadmiyum stresinin antioksidant enzim aktiviteleri üzerine etkileri. 21. Ulusal Kimya Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:2842207)

kitaplar ve kitap bölümleri

Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplar :

Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplardaki Bölümler :

sanatsal faaliyetler

projeler ve patentler

Projelerde Yaptığı Görevler:

"Rosmarinik asit’in Ocimum basillicum L. adventif kök kültüründe biyoreaktör sistemleriyle üretimi ve biyosentez genlerinin ekspresyonunun incelenmesi", Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü, 17.04.2019 (Devam Ediyor) (ULUSAL)

"Tropaeolum majus L Yapraklarının Uzun Süre Karanlıkta Bırakıldıktan Sonraki Fotosentez Yapabilme Yeteneğine Hormonların Etkisinin incelenmesi", BAP, Araştırmacı (Tamamlandı) (ULUSAL)

"SİYAH HAVUÇ Daucus carota KALLUS VE HÜCRE SÜSPANSİYON KÜLTÜRÜNDE ANTOSİYANİN ÜRETİMİNE UV C STRESİNİN VE RİBOFLAVİNİN ETKİLERİNİN BELİRLENMESİ", BAP, Araştırmacı (Tamamlandı) (ULUSAL)

patentler

 

Üniversite Dışı Deneyim

2007-2013, MEMUR / BİYOLOG, SAĞLIK BAKANLIĞI, MEMUR/ BİYOLOG, (Kamu)

Üniversite Dışı Deneyim

Kurslar:

çalıştay

 

sertifika

 

araştırma

 

çalışma

 

rapor

 

 

 
E-Posta Adresi:ilhami.karatas@gop.edu.tr
Öğrenim Durumu

Doktora
2007-2013
Gaziosmanpaşa Üniversitesi
Fen Bilimleri Enstitüsü/Kimya (Dr)

Tez Adı:Siyah Havuç (Daucus Carota) Kallus Ve Hücre Süspansiyon Kültüründe Antosiyanin Üretimine Uv-C Stresinin Ve Riboflavinin Etkilerinin Belirlenmesi
Yüksek Lisans
2003-2007
Gaziosmanpaşa Üniversitesi
Fen Bilimleri Enstitüsü/Biyoloji (Yl) (Tezli)

Tez Adı:Tropaeolum Majus L Yapraklarının Uzun Süre Karanlıkta Bırakıldıktan Sonraki Fotosentez Yapabilme Yeteneğine Hormonların Etkisinin İncelenmesi
Lisans
1999-2003
Gaziosmanpaşa Üniversitesi
Fen-Edebiyat Fakültesi/Biyoloji BölümüAkademik Görevler

Yardımcı Doçent
2013-
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ ALMUS MESLEK YÜKSEKOKULU/ ORMANCILIK BÖLÜMÜ
Araştırma Görevlisi
2004-2006
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/ BİYOLOJİ (YL) (TEZLİ)


İdari Görevler

Bölüm Başkanı
2015
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ ALMUS MESLEK YÜKSEKOKULU
Bölüm Başkanı
2013-2014
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ ALMUS MESLEK YÜKSEKOKULU


Dersler *

Öğrenim DiliDers Saati
Önlisans
(2020-2021)TIBBİ VE AROMATİK BİTKİLERTürkçe3
(2020-2021)GENEL BOTANİKTürkçe3
(2019-2020)ORMANCILIK UYGULAMALARI ITürkçe4
(2019-2020)LABORATUVAR TEKNİKLERİ IIITürkçe4
(2019-2020)GENEL BOTANİKTürkçe3
(2018-2019)ORMAN BOTANİĞİTürkçe4
(2018-2019)BİYOKİMYATürkçe4
(2018-2019)LABORATUVAR TEKNİKLERİ IITürkçe4
(2018-2019)YABAN BİTKİLERİ SİSTEMATİĞİTürkçe4
(2018-2019)LABORATUAR TEKNİKLERİ ITürkçe4
(2018-2019)ORMANCILIK UYGULAMALARI ITürkçe4
(2018-2019)BİTKİ BİYOKİMYASITürkçe3
(2018-2019)GENEL BOTANİKTürkçe3
Lisans
(2020-2021)BİTKİSEL BİYOTEKNOLOJİTürkçe3
(2020-2021)BİTKİSEL KÖKENLİ BİLEŞİKLER VE KULLANIMLARITürkçe3
(2019-2020)BİTKİSEL KÖKENLİ BİLEŞİKLER VE KULLANIMLARITürkçe3
(2019-2020)BİTKİSEL BİYOTEKNOLOJİTürkçe3
(2018-2019)BİYOÇEŞİTLİLİK VE KORUMA BİYOLOJİSİTürkçe3
(2018-2019)BİTKİSEL KÖKENLİ BİLEŞİKLER VE KULLANIMLARITürkçe3
Yüksek Lisans
(2020-2021)İLERİ BİTKİ BİYOKİMYASI VE FİZYOLOJİSİTürkçe3
(2019-2020)İLERİ BİTKİ BİYOKİMYASI VE FİZYOLOJİSİTürkçe3
(2019-2020)BİTKİ SEKONDER METABOLİTLERİNİN BİYOTEKNOLOJİK ÜRETİMİTürkçe3
(2018-2019)BİTKİ SEKONDER METABOLİTLERİNİN BİYOTEKNOLOJİK ÜRETİMİTürkçe3
Doktora
(2020-2021)BİTKİ HÜCRE VE DOKU KÜLTÜRLERİNDE SON GELİŞMELERTürkçe3
* Son iki yılda verdigi lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler


Yönetilen Tezler

1.Hatice YAVUZ, (2019)., "Bazı fenolik bileşiklerin antioksidan aktivitelerinin belirlenmesi", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Kimya Anabilim Dalı, Yüksek Lisans


Editörlük

1.TURKISH JOURNAL OF BİOLOGY(SCI-Expanded), Dergi, Editör, TUBİTAK, 15.07.2016 - 27.10.2016


Eserler
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:
1.KARATAŞ İLHAMİ,KARATAŞ RAHİME,ELMASTAŞ MAHFUZ (2019). Determination of Secondary Metabolite Content And Antioxidant Activity of Hot Water Infusion of Some Commonly Used As Medicinal And Aromatic Plants. Gaziosmanpaşa Journal of Scientific Research, 8(2), 49-57. (Yayın No: 5472384)
2.KARATAŞ İLHAMİ,POLAT FATİH,KARATAŞ RAHİME,DAL TARIK,ELMASTAŞ MAHFUZ (2018). DETERMINATION OF ANTIOXIDANT ACTIVITY AND PHENOLIC COMPOUND CONTENT OF BLACK CARROT CALLUS CULTURE. Ecological Life Sciences, 13(2), 87-96., Doi: 10.12739/NWSA.2018.13.2.5A0097 (Yayın No: 4295864)
3.POLAT FATİH,DAL TARIK,KARATAŞ İLHAMİ,BUHAN EKREM (2018). TEMPERATURE AND DISSOLVED OXYGEN STRATIFICATION IN ALMUS DAM LAKE ON YEŞILIRMAK RIVER (TURKEY) AND ITS GIS MAPS. Ecological Life Sciences, 13(2), 74-86., Doi: 10.12739/NWSA.2018.13.2.5A0096 (Yayın No: 4295867)
4.KARATAŞ İLHAMİ,KARATAS RAHİME,ELMASTAŞ MAHFUZ (2016). Production of Anthocyanins by Callus and Cell Suspension Culture. Gaziosmanpaşa Journal of Scientific Research, (12), 80-91. (Yayın No: 2905039)
5.KARATAŞ İLHAMİ,ÖZTÜRK LOKMAN,okatan yener (2016). Karanlıkla Teşvik Edilen Yaprak Senesensi Sürecinde Gibberellik Asit ve 6 Benzilaminopürinin Bazı Biyokimyasal Parametreler Üzerine Etkisi. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 33(1), 17-24. (Yayın No: 2589748)
6.ÖZTÜRK LOKMAN,DEMİR YAVUZ,ÜNLÜKARA ALİ,KARATAŞ İLHAMİ,KURUNÇ AHMET,DÜZDEMİR ORAL (2012). Effects of long term salt stress on antioxidant system chlorophyll andproline contents in pea leaves. Romanian Biotechnological Letters, (Yayın No: 1510177)
7.KARATAŞ İLHAMİ,ÖZTÜRK LOKMAN,DEMİR YAVUZ,ÜNLÜKARA ALİ,KURUNÇ AHMET,DÜZDEMİR ORAL (2012). Alterations in antioxidant enzyme activities and proline content in pea leaves under long term drought stress. Toxicology and Industrial Health, 30(8), 693-700., Doi: 10.1177/0748233712462471 (Yayın No: 1510175)
8.KARATAŞ İLHAMİ,ÖZTÜRK LOKMAN,ŞİMŞEK ERŞAHİN YURDAGÜL,OKATAN YENER (2010). EFFECTS OF AUXIN ON PHOTOSYNTHETIC PIGMENTS ANDSOME ENZYME ACTIVITIES DURING DARK INDUCEDSENESCENCE OF TROPAEOLUM LEAVES. PAKISTAN JOURNAL OF BOTANY, 42(3), 1881-1888. (Yayın No: 1510169)
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :
1.KARATAŞ İLHAMİ,ELMASTAŞ MAHFUZ,Karataş Rahime (2013). Siyah Havuç Daucus carota ssp sativus var atrorubens Alef Kallus Kültüründe Antosiyanin Üretimine Bazı Uygulamaların Etkisi. Gaziosmanpaşa Bilimsel Araştırma Dergisi, (7), 30-41. (Yayın No: 2589756)


Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında(proceedings) basılan bildiriler :
1.KARATAŞ İLHAMİ (2020). Determination of the effects of phenylalanine on phenolic compound production and antioxidant activity in basil callus culture. International Eurasian Conference on Biotechnology and Biochemistry (Özet Bildiri) (Yayın No:6905545)
2.ÖZYILMAZ Başak, KARATAŞ RAHİME, KARATAŞ İLHAMİ, PAŞAZADE Ebubekir (2020). Tokat ve Sivas Ekolojik Koşullarında Yetişen Goji Berry (Lycium barbarum L.) Meyvelerinin Antioksidan Kapasiteleri. 5th International Anatolian Agriculture, Food, Environment and Biology Congress (Özet Bildiri) (Yayın No:6905812)
3.ÖZYILMAZ Başak, KARATAŞ RAHİME, KARATAŞ İLHAMİ (2020). Farklı Rezene (Foeniculum vulgare var. dulce) Hatlarının Tokat Koşullarında Antioksidan Özellikleri. 5th International Anatolian Agriculture, Food, Environment and Biology Congress (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:6905768)
4.KARATAŞ RAHİME, ÖZYILMAZ Başak, KARATAŞ İLHAMİ (2020). Tokat Ekolojik Koşullarında Yetiştirilen İzmir Kekiği (Origanum onites L.)’nin Bazı Verim ve Antioksidan Özelliklerinin Araştırılması. 5th International Anatolian Agriculture, Food, Environment and Biology Congress (Özet Bildiri) (Yayın No:6905726)
5.KARATAŞ İLHAMİ (2020). Determination of Secondary Metabolite Content and Antioxidant Activities of Adventitious Roots Obtained from Different Explant Sources of Basil Plant (Ocimum basilicum L.). 5th International Anatolian Agriculture, Food, Environment and Biology Congress (Özet Bildiri) (Yayın No:6905603)
6.KARATAŞ RAHİME, ÖZYILMAZ Başak, KARATAŞ İLHAMİ (2020). Ekinezya (Echinacea Purpurea L.)’nın Tokat koşullarında Verim ve Antioksidan Kapasitesinin Belirlenmesi. 5th International Anatolian Agriculture, Food, Environment and Biology Congress (Özet Bildiri) (Yayın No:6905896)
7.KARATAŞ İLHAMİ (2019). Brownıng Problem in Plant Tıssue Culture and Solutıon Suggestıons. III. International Scientific and Vocational Studies Congress – Science and Health (Özet Bildiri) (Yayın No:5256161)
8.KARATAŞ İLHAMİ,KARATAŞ RAHİME (2019). Çiğdem (Crocus ancyrensis) Bitkisinin Farklı Kısımlarının Toplam Fenolik, Flavonoid Ve Antioksidan Aktivitelerinin Araştırılması. III. International Scientific and Vocational Studies Congress – Science and Health (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:5256149)
9.KARATAŞ İLHAMİ,KARATAŞ RAHİME,ELMASTAŞ MAHFUZ (2018). Effects of brewing time and decoction on antioxidant capacity,total phenolic and flavonoid contents of yarrow(Achillea millefolium). 7th International Molecular Biology and BiotechnologyCongress (Özet Bildiri) (Yayın No:4295861)
10.KARATAŞ İLHAMİ,KARATAŞ RAHİME,GENÇ NUSRET,ELMASTAŞ MAHFUZ (2018). The effects of myo-inositol on biomass, phenolic compoundcomposition and antioxidant activity in basil callus exposed todrought stress. 7th International Molecular Biology and BiotechnologyCongress (Özet Bildiri) (Yayın No:4295859)
11.KARATAŞ İLHAMİ,GENÇ NUSRET,KARATAŞ RAHİME,ELMASTAŞ MAHFUZ (2017). ANTIOXIDANT ACTIVITY, TOTAL PHENOLIC AND FLAVONOIDCONTENTS IN SOME HERBAL TEAS. I. International Congress on Medical and Aromatic Plants (Özet Bildiri) (Yayın No:3540099)
12.KARATAŞ İLHAMİ,GENÇ NUSRET,KARATAŞ RAHİME,ELMASTAŞ MAHFUZ (2017). DISTRIBUTION OF PHENOLIC COMPOUNDS AND ANTIOXIDANTACTIVITY OF BUCKWHEAT (FAGOPYRUM ESCULENTUMMÖENCH) SEEDS. I. International Congress on Medical and Aromatic Plants (Özet Bildiri) (Yayın No:3540098)
13.POLAT FATİH,DAL TARIK,KARATAŞ İLHAMİ,BUHAN EKREM (2017). TEMPURATURES AND DISSOLVED OXYGEN STRATIFICATION ON THE ALMUS DAM LAKE ON YEŞIL REVER(TURKEY). I. International Scientific and Vocational Studies Congress (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:3696761)
14.KARATAŞ İLHAMİ,POLAT FATİH,KARATAŞ RAHİME,DAL TARIK,ELMASTAŞ MAHFUZ (2017). ANTIOXIDANT ACTIVITY AND SPECTROPHOTOMETRIC ANALYSIS OF PHENOLIC COMPOUNDS OF BLACK CARROT CALLUS CULTURE. I. International Scientific and Vocational Studies Congress (Özet Bildiri) (Yayın No:3696752)
15.DAL TARIK,KARATAŞ İLHAMİ,BAYRAK IŞIK ESİN HANDE,TOĞLACI ALİ İHSAN,POLAT FATİH (2018). DETERMINATION OF EUTROPHICATION CONTROL BOUNDARY VALUES IN TOKAT KAZ LAKE WILDLIFE IMPROVEMENT AREA. II. International Scientific and Vocational Studies Congress (Özet Bildiri) (Yayın No:4545400)
16.POLAT FATİH,DAL TARIK,KARATAŞ İLHAMİ,BAYRAK IŞIK ESİN HANDE,BUHAN EKREM (2018). DETERMINATION OF TROPHIC STATUS OF AMASYA BORABAY LAKE AND NATURAL PARK AND TOKAT KAZ LAKE WILDLIFE IMPROVEMENT AREA. II. International Scientific and Vocational Studies Congress (Özet Bildiri) (Yayın No:4545357)
17.KARATAŞ İLHAMİ,POLAT FATİH,KARATAŞ RAHİME,ELMASTAŞ MAHFUZ (2018). DETERMINATION OF DEVIATION IN TOTAL PHENOLIC COMPOUND CONTENT AND FLAVONOID CONTENT ACCORDING TO THE DIFFERENT STANDARDS USED.. II. International Scientific and Vocational Studies Congress (Özet Bildiri) (Yayın No:4545076)
18.KARATAŞ İLHAMİ,KARATAŞ RAHİME,ELMASTAŞ MAHFUZ (2018). ESTABLISHMENT OF CELL SUSPENSION CULTURE IN BLACK CARROT PLANT AND DETERMINATION OF ANTHOCYANIN CONTENT. II. International Scientific and Vocational Studies CongressII. International Scientific and Vocational Studies Congress (Özet Bildiri) (Yayın No:4545157)
19.KARATAŞ İLHAMİ,KARATAŞ RAHİME,POLAT FATİH,ELMASTAŞ MAHFUZ (2018). DETERMINATION OF THE EFFECTS OF BREWING DURATIONS ON METABOLITE CONTENTS AND ANTIOXIDANT ACTIVITY OF LEMON BALM (MELLISSA OFFICINALIS L.). II. International Scientific and Vocational Studies Congress (Özet Bildiri) (Yayın No:4545110)
20.KARATAŞ İLHAMİ,KARATAŞ RAHİME,ELMASTAŞ MAHFUZ (2017). REYHAN (Ocimum basilicum L.) BİTKİSİNDE OKSİN GRUBU HORMONLARIN KALLUS GELIŞİMİ, SEKONDER METABOLİT İÇERİĞİ VE ANTİOKSİDAN AKTİVİTESİNE ETKİLERİNİN İNCELENMESİ. INTERNATIONAL SYMPOSIUM ONMEDICINAL, AROMATIC AND DYE PLANTS (Özet Bildiri) (Yayın No:3696708)
21.KARATAŞ İLHAMİ,KARATAŞ RAHİME,GENÇ NUSRET,ELMASTAŞ MAHFUZ (2017). KARABUĞDAY’DA FARKLI BİTKİ KISIMLARININ METABOLİT İÇERİĞİ VE ANTİOKSİDAN AKTİVİTELERİNİN BELİRLENMESİ. INTERNATIONAL SYMPOSIUM ONMEDICINAL, AROMATIC AND DYE PLANTS (Özet Bildiri) (Yayın No:3696721)
22.KARATAŞ İLHAMİ,KARATAŞ RAHİME,GENÇ NUSRET,ELMASTAŞ MAHFUZ (2017). Establishment of Adventitious Root Cultures and Analysis of Bioactive Compounds in Occimum basilicum L.. 1st International Symposium on Multidisciplinary Studies and Innovative Technologies (Özet Bildiri) (Yayın No:3696662)
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler :
1.KARATAŞ İLHAMİ,ELMASTAŞ MAHFUZ,Karataş Rahime (2017). Siyah Havuç Bitkisinde Kallus Kültürünün Optimizasyonu ve Antosiyanin İçeriğinin Belirlenmesi. 1.ULUSAL BİTKİ FİZYOLOJİSİ SEMPOZYUMU (Özet Bildiri) (Yayın No:2842208)
2.KARATAŞ İLHAMİ,ÖZTÜRK LOKMAN,ULUSU YAKUP (2017). Tropaeolum majus L yapraklarında senesens sürecinde sentetik ve doğal oksin hormonlarının klorofil nişasta protein miktarları ve enzim aktiviteleri üzerine etkisinin incelenmesi. 18. Ulusal Biyoloji Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:2842206)
3.ULUSU YAKUP,ÖZTÜRK LOKMAN,KARATAŞ İLHAMİ (2017). Maydanoz Petroselinium hottense bitkisinde kadmiyum stresinin antioksidant enzim aktiviteleri üzerine etkileri. 21. Ulusal Kimya Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:2842207)


Projelerde Yaptığı Görevler:

1.Rosmarinik asit’in Ocimum basillicum L. adventif kök kültüründe biyoreaktör sistemleriyle üretimi ve biyosentez genlerinin ekspresyonunun incelenmesi, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü, 17.04.2019 (Devam Ediyor) (ULUSAL)
2.Tropaeolum majus L Yapraklarının Uzun Süre Karanlıkta Bırakıldıktan Sonraki Fotosentez Yapabilme Yeteneğine Hormonların Etkisinin incelenmesi, BAP, Araştırmacı (Tamamlandı) (ULUSAL)
3.SİYAH HAVUÇ Daucus carota KALLUS VE HÜCRE SÜSPANSİYON KÜLTÜRÜNDE ANTOSİYANİN ÜRETİMİNE UV C STRESİNİN VE RİBOFLAVİNİN ETKİLERİNİN BELİRLENMESİ, BAP, Araştırmacı (Tamamlandı) (ULUSAL)
Üniversite Dışı Deneyim

2007-2013MEMUR / BİYOLOGSAĞLIK BAKANLIĞI, MEMUR/ BİYOLOG, (Kamu)