GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ

Kişisel Web Sayfaları

HALİL İBRAHİM ERGENž

[ ÖĞRETİM GÖREVLİSİ ]

ÖĞR. GÖR. Halil İbrahim ERGEN

Turhal Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu / Tıbbi Hizmetler Ve Teknikler Bölümü

kişisel bilgiler

E-Posta adresi

Ofis Bilgisi

 

Telefon & Faks

Cep Telefonu

İş Telefonu

Faks

 

Yazışma Adresi

 

Web Sayfası

 

Sosyal Ağlar

 

kurum bilgileri

Birim

Turhal Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 

Bölüm

Tıbbi Hizmetler Ve Teknikler Bölümü 

Anabilim Dalı

 

Eğitim Bilgileri

Öğrenim Durumu

YÜKSEK LİSANS, Gaziosmanpaşa Üniversitesi (2011- 2015)

İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi - İşletme Bölümü

LİSANS, Gaziosmanpaşa Üniversitesi (2006- 2009)

İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi - İşletme Bölümü

TEZLER

YÜKSEK LİSANS, "İş Yükünün Çalışma Hayatı Kalitesine Etkisi: Gaziosmanpaşa Üniversitesinde Bir Araştırma", Gaziosmanpaşa Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, 2015

YABANCI DİLLER

TEMEL ALAN BİLGİSİ

Mesleki Deneyim

AKADEMİK ÜNVANLAR / GÖREVLER

Akademik Görevler

Öğretim Görevlisi, Gaziosmanpaşa Üniversitesi/ Turhal Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu/ Tıbbi Hizmetler Ve Teknikler Bölümü(2017- Devam Ediyor)


İdari Görevler

verdiği dersler

Temel Bilgisayar Teknolojileri Iı, Önlisans, (2017-2018)

Müşteri İlişkileri Yönetimi, Önlisans, (2017-2018)

Halkla İlişkiler, Önlisans, (2017-2018)

Temel Bilgisayar Teknolojileri Iı, Önlisans, (2016-2017)

Girişimcilik , Önlisans, (2016-2017)

İkna Kuramları Ve Retorik, Önlisans, (2016-2017)

İnsan Kaynakları Yönetimi, Önlisans, (2016-2017)

yönetilen tezler

Editörlük

Yayınlar ve Eserler

MAKALELER

Uluslararası Hakemli Dergilerdeki Makaleler


Ulusal Hakemli Dergilerdeki Makaleler


Diğer Dergilerdeki Makaleler

Bildiriler

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında(proceedings) basılan bildiriler :


Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler :

kitaplar ve kitap bölümleri

Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplar :

Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplardaki Bölümler :

sanatsal faaliyetler

projeler ve patentler

Projelerde Yaptığı Görevler:

patentler

 

Üniversite Dışı Deneyim

Üniversite Dışı Deneyim

Kurslar:

çalıştay

 

sertifika

 

araştırma

 

çalışma

 

rapor

 

 

 
E-Posta Adresi:halilibrahim.ergen@gop.edu.tr

Öğrenim Durumu

Yüksek Lisans
2011-2015
Gaziosmanpaşa Üniversitesi
İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi/İşletme Bölümü

Tez Adı:İş Yükünün Çalışma Hayatı Kalitesine Etkisi: Gaziosmanpaşa Üniversitesinde Bir Araştırma
Lisans
2006-2009
Gaziosmanpaşa Üniversitesi
İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi/İşletme BölümüAkademik Görevler

Öğretim Görevlisi
2017-
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ TURHAL SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU/ TIBBİ HİZMETLER VE TEKNİKLER BÖLÜMÜ


Dersler *

Öğrenim DiliDers Saati
Önlisans
(2017-2018)TEMEL BİLGİSAYAR TEKNOLOJİLERİ IITürkçe2
(2017-2018)MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİTürkçe2
(2017-2018)HALKLA İLİŞKİLERTürkçe2
(2016-2017)TEMEL BİLGİSAYAR TEKNOLOJİLERİ IITürkçe2
(2016-2017)GİRİŞİMCİLİK Türkçe2
(2016-2017)İKNA KURAMLARI VE RETORİKTürkçe2
(2016-2017)İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİTürkçe2
* Son iki yılda verdigi lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler