GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ

Kişisel Web Sayfaları

ESRA KAPLANž

[ DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ ]

DR. ÖĞR. ÜYESİ Esra KAPLAN

Ziraat Fakültesi / Tarım Ekonomisi Bölümü

kişisel bilgiler

E-Posta adresi

esra.gurel@gop.edu.tr

Ofis Bilgisi

 

Telefon & Faks

Cep Telefonu

İş Telefonu

Faks

 

Yazışma Adresi

 

Web Sayfası

 

Sosyal Ağlar

 

kurum bilgileri

Birim

Ziraat Fakültesi 

Bölüm

Tarım Ekonomisi Bölümü 

Anabilim Dalı

Tarım Politikası Ve Yayım Anabilim Dalı 

Eğitim Bilgileri

Öğrenim Durumu

DOKTORA, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (2014- 2018)

Fen Bilimleri Enstitüsü - Tarım Ekonomisi (Dr)

YÜKSEK LİSANS, Gaziosmanpaşa Üniversitesi (2011- 2013)

Fen Bilimleri Enstitüsü - Tarım Ekonomisi (Yl) (Tezli)

LİSANS, Gaziosmanpaşa Üniversitesi (2006- 2011)

İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi - Maliye Bölümü

TEZLER

DOKTORA, "Tıbbi Aromatik Bitkilerin Uzaysal Tabanlı Sektörel Gelişim Planlaması Ve Ekonomik Profilinin Değerlendirilmesi: Tokat İli Örneği", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018

YÜKSEK LİSANS, "Biyoyakıt Ve Makro Ekonomik Değişkenler Arasındaki Etkileşim: Önemli Üretici Ülkeler Ve Türkiye Örneği", Gaziosmanpaşa Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2013

YABANCI DİLLER

İngilizce

TEMEL ALAN BİLGİSİ

Ziraat, Orman ve Su Ürünleri Temel Alanı - Tarım Ekonomisi

Mesleki Deneyim

AKADEMİK ÜNVANLAR / GÖREVLER

Akademik Görevler

Araştırma Görevlisi, Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Ziraat Fakültesi/Tarım Ekonomisi Bölümü/Tarım Politikası Ve Yayım Anabilim Dalı/ (2017- Devam Ediyor)


İdari Görevler

verdiği dersler

Bilimsel Çalışma Yazım Ve Sunuş I, Lisans, (2019-2020)

Mesleki Uygulama I, Lisans, (2019-2020)

Mesleki Uygulama Iı, Lisans, (2018-2019)

Bilimsel Çalışma Yazım Ve Sunuş Iı, Lisans, (2018-2019)

Tarımsal Enerji Ekonomisi, Lisans, (2018-2019)

yönetilen tezler

Editörlük

Yayınlar ve Eserler

MAKALELER

Uluslararası Hakemli Dergilerdeki Makaleler

ORUÇ ESEN, KAPLAN ESRA, (2020). "Ziraat Fakültesi Öğrencilerinin Bakış Açısından Bir Girişimcilik Alanı Olarak Kırsal Turizm", Uluslararası Kırsal Turizm Ve Kalkınma Dergisi, 4(1), 41-53. (Yayın No: 6910475)

KAPLAN ESRA,TAŞOVA MUHAMMED,GÜLSE BAL HAYRİYE SİBEL, (2020). "Meyve Kurutma Yöntemlerine Göre Tüketici Tercihleri: Sunburst Çeşidi Mandalina Örneği", Turkish Journal Of Agricultural Engineering Research, (Yayın No: 6609576)

YÜZBAŞIOĞLU RÜVEYDA,KAPLAN ESRA, (2020). "Manisa İli Salihli İlçesindeki Tüketicilerin Tıbbi Aromatik Bitki Tüketim Faktörlerinin Değerlendirilmesi (Adaçayı Örneği)", Turkısh Journal Of Agrıcultural Engıneerıng Research (Turkager), 1(2), 63-73. (Yayın No: 6832012)

KAPLAN ESRA,BUHAN EKREM,YEŞİLAYER NİHAT, (2019). "Mardin İlinde Balık Tüketim Alışkanlıklarının Belirlenmesi: Kızıltepe İlçesi Örneği", Gaziosmanpaşa Bilimsel Araştırma Dergisi, 8(1), 59-73. (Yayın No: 5820330)

DOĞAN HAKAN METE,KAPLAN ESRA,BUHAN EKREM,DOĞAN ÇİSEM NİLDEM, (2019). "Tokat İlinin Ekonomik Olarak Önemli Tıbbi Ve Aromatik Bitki Potansiyelinin Araştırılması", Journal Of Agricultural Faculty Of Gaziosmanpasa University, 2(2019-2), 152-161., Doi: 10.13002/jafag4585 (Yayın No: 5821302)

KAPLAN ESRA,Koçhan Vedat,BUHAN EKREM,YEŞİLAYER NİHAT, (2019). "Mardin İlinde Balık Tüketim Alışkanlıklarının Belirlenmesi: Kızıltepe İlçesi Örneği", Gaziosmanpaşa Bilimsel Araştırma Dergisi, 8(1), 59-73. (Yayın No: 5838836)

GÜLSE BAL HAYRİYE SİBEL,YÜZBAŞIOĞLU RÜVEYDA,KAPLAN ESRA, (2019). "Behaviour Of Hazelnut Producers For Agricultural Insurance And Determination Of Factors Affecting It: Case Study Of Bulancak District Of Giresun Province", Turkish Journal Of Agriculture - Food Science And Technology, 7(11), 2025-2029. (Yayın No: 5619185)

YÜZBAŞIOĞLU RÜVEYDA,KAPLAN ESRA, (2019). "Bireylerin Satın Alma Davranışında Çevre Bilincinin Belirlenmesi (Tokat Merkez İlçe Örneği)", Kent Kültürü Ve Yönetimi Hakemli Elektronik Dergi, 12(2), 214-224. (Yayın No: 5619261)

KAPLAN ESRA,BUHAN EKREM,YEŞİLAYER NİHAT, (2019). "Mardin İlinde Balık Tüketim Alışkanlıklarının Belirlenmesi: Kızıltepe İlçesi Örneği", Gaziosmanpaşa Bilimsel Araştırma Dergisi, 8(1), 59-73. (Yayın No: 5422040)

DOĞAN HAKAN METE,KAPLAN ESRA,BUHAN EKREM,DOĞAN ÇİSEM NİLDEM, (2019). "Researching The Potential Of Economically Important Medicinal And Aromatic Plants Oftokat Province", Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 36(2), 152-161., Doi: 10.13002/jafag4585 (Yayın No: 5436822)

GÜREL ESRA,DOĞAN HASAN GÖKHAN,Polat Selçuk,YEŞİLAYER NİHAT,BUHAN EKREM, (2017). "Ağrı İli Merkez İlçede Yaşayan Bireylerin Balık Tüketim Alışkanlıklarının Belirlenmesi", Gaziosmanpaşa Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Dergisi, 6(3), 26-35. (Yayın No: 3892746)

DOĞAN HASAN GÖKHAN,GÜREL ESRA,GÜRLER ARSLAN ZAFER, (2017). "Kahramanmaraş İli Merkez İlçede Yaşayan Bireylerin Çevresel Duyarlıkları Ve Bil", The Journal Of Academic Social Science Studies, 1(54), 165-178., Doi: 10.9761/JASSS3694 (Yayın No: 3604165)

GÜREL ESRA,DOĞAN HASAN GÖKHAN,POLAT Selçuk,YEŞİLAYER NİHAT,BUHAN EKREM, (2017). "Ağrı İli Merkez İlçede Yaşayan Bireylerin Balık Tüketim Alışkanlıklarının Belirlenmesi", Gaziosmanpaşa Bilimsel Araştırma Dergisi, 6(3), 26-35. (Yayın No: 3635682)

DOĞAN HASAN GÖKHAN,GÜREL ESRA,GÜRLER ARSLAN ZAFER, (2017). "Kahramanmaraş İli Merkez İlçede Yaşayanbireylerin Çevresel Duyarlıkları Ve Bilgidüzeyleri Üzerine Bir Araştırma", The Journal Of Academic Social Science Studies, (54), 165-178. (Yayın No: 3459552)

DOĞAN HASAN GÖKHAN,KAPLAN ESRA, (2016). "Kırşehir İli Merkez İlçede Yaşayan Tüketicilerin Organik Ürün Tüketimindeki Tutum Ve Davranışlarının Belirlenmesi", Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 33(2), 147-156., Doi: doi:10.13002/jafag1033 (Yayın No: 5619285)


Ulusal Hakemli Dergilerdeki Makaleler


Diğer Dergilerdeki Makaleler

Bildiriler

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında(proceedings) basılan bildiriler :

BUHAN EKREM,DOĞAN HAKAN METE,ÖZDEMİR NEDİM,ÇAKAR SELİM,Sadighfard Shiva,KAPLAN ESRA,KILIÇ ORHAN METE (2019). Landscape and Rural Tourism Values of Tozanlı Basin. IIII. International Rural Tourism and Development Congress (Özet Bildiri) (Yayın No:5435283)

ORUÇ ESEN,KAPLAN ESRA (2019). ZİRAAT FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN BAKIŞ AÇISINDAN BİR GİRİŞİMCİLİK ALANIOLARAK KIRSAL TURİZM. 3.International Congress on Tourism, Economic and Business Sciences (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:5814694)

KAPLAN ESRA,GÜLSE BAL HAYRİYE SİBEL (2019). ŞEKER VE ŞEKERLİ ÜRÜNLERDE KULLANILAN ŞEKERE İLİŞKİN TÜKETİCİ FARKINDALIĞI “TOKAT İLİ MERKEZ İLÇE ÖRNEĞİ”. 2. ULUSLARARASI19 MAYIS YENİLİKÇİ BİLİMSEL YAKLAŞIMLAR KONGRESİ Uygulamalı Bilimler (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:5825703)

DOĞAN HAKAN METE,KAPLAN ESRA (2019). Tokat İlinde Aynısafa (Calendula Officalis) Bitkisinin Tüketim Alışkanlıklarının Değerlendirilmesi ve Üretim Potansiyelinin Araştırılması. 3. ULUSLARARASI ÜNİDOKAP KARADENİZ SEMPOZYUMU, SÜRDÜRÜLEBİLİR TARIM VE ÇEVRE (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:5821455)

KAPLAN ESRA,KAPLAN KAAN,KIZILASLAN HALİL (2019). Türkiye’de Pamuk Üretimi ve Dış Ticaret Projeksiyonları. 1. ULUSLARARASI TARIM VE ÇEVRE BİLİMLERİ ARAŞTIRMALARI KONGRESİ (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:5671999)

GÜLSE BAL HAYRİYE SİBEL,KAPLAN ESRA,KAPLAN KAAN (2019). Yaş Meyve ve Sebze Tüketiminde Gıda Güvenliği Algısı, Tüketici Endişesi ve Bilinci: Tokat İli Merkez İlçe Örneği. III. INTERNATIONAL EURASIAN AGRICULTURE AND NATURAL SCIENCES CONGRESS (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:5671953)

KAPLAN ESRA,KAPLAN KAAN,GÜLSE BAL HAYRİYE SİBEL (2019). Mantar Tüketimini Etkileyen Faktörlerin Değerlendirilmesi (Tokat İli Merkez İlçe Örneği). III. INTERNATIONAL EURASIAN AGRICULTURE AND NATURAL SCIENCES CONGRESS (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:5671737)

KAPLAN KAAN,KAPLAN ESRA,GÜLSE BAL HAYRİYE SİBEL (2019). ORMAN KÖYLÜLERİNE YÖNELİK ORKÖY DESTEKLERİ, ÜRETİCİ MEMNUNİYETİ, DESTEKLERİN KULLANILIRLIĞI VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ (TOKAT İLİ ALMUS İLÇESİ ÖRNEĞİ). 3. Uluslararası ÜNİDOKAP Karadeniz Sempozyumu ”Sürdürülebilir Tarım ve Çevre” (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:5423344)

KAPLAN KAAN,KAPLAN ESRA,GÜLSE BAL HAYRİYE SİBEL (2019). LEADER TEDBİRİ, KAVRAMI VE TÜRKİYE’xxDE UYGULAMA ALANLARI: YEREL EYLEM GRUPLARI. 3. Uluslararası ÜNİDOKAP Karadeniz Sempozyumu (Özet Bildiri) (Yayın No:5226567)

GÜLSE BAL HAYRİYE SİBEL,KAPLAN KAAN,KAPLAN ESRA (2019). PATATES ÜRETİCİLERİNİN YENİLENEBİLİR ENERJİ KULLANIMINA BAKIŞLARI (NİĞDE İLİ MERKEZ İLÇE ÖRNEĞİ). 3. Uluslararası ÜNİDOKAP Karadeniz Sempozyumu ”Sürdürülebilir Tarım ve Çevre” (Özet Bildiri) (Yayın No:5226612)

KAPLAN ESRA,KAPLAN KAAN,GÜLSE BAL HAYRİYE SİBEL (2019). ÇİFTÇİLERİN TARIM SİGORTASI YAPTIRMA KARARINA ETKİ EDEN FAKTÖRLER (MERSİN İLİ TARSUS İLÇESİ ÖRNEĞİ). 3. Uluslararası ÜNİDOKAP Karadeniz Sempozyumu ”Sürdürülebilir Tarım ve Çevre” (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:5423306)

GÜLSE BAL HAYRİYE SİBEL,KAPLAN ESRA,KAPLAN KAAN (2019). BAĞCILIK VE SALAMURA YAPRAK KONUSUNDA ÇİFTÇİ YÖNELİMİ VE DEĞERLENDİRMELERİ (TOKAT İLİ PAZAR İLÇE ÖRNEĞİ). 3. Uluslararası ÜNİDOKAP Karadeniz Sempozyumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:5226598)

DOĞAN HAKAN METE,KAPLAN ESRA (2018). Researching of the Economic Value and Production Potential of Çörekotu (Nigella orientalis L.) in Tokat Province by Geographic Information Systems. 2nd INTERNATIONAL UNIDOKAP BLACK SEA SYMPOSIUM ON BIODIVERSITY (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4528516)

DOĞAN HASAN GÖKHAN,GÜREL ESRA,GÜRLER ARSLAN ZAFER,KAN ARZU,KAN MUSTAFA (2017). Investigation The Effects on Economic Growth of Economic Main Activity Branches In Turkish Republics. International Conference on Agriculture, Forest, Food Sciences and Technologies (Özet Bildiri) (Yayın No:3585928)

KAPLAN ESRA,DOĞAN HASAN GÖKHAN,VEDAT KOÇHAN,YEŞİLAYER NİHAT,BUHAN EKREM (2017). Food Consumption Structures and Preferences from Mardin City Center. İç Anadolu Bölgesi 3. Tarım ve Gıda Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:4489472)

GÜREL ESRA,DOĞAN HASAN GÖKHAN,GÜRLER ARSLAN ZAFER,DOĞAN HAKAN METE (2017). A RESEARCH ON THE SOCIO-ECONOMIC STRUCTURE OF THE ACTORS WHO SELL MEDICAL AROMATIC ANDSPICE HERBS (CASE OF TOKAT PROVINCE). I. INTERNATIONAL CONGRESS on MEDICINAL and AROMATICPLANTS: “NATURAL and HEALTHY LIFE” (Özet Bildiri) (Yayın No:3635701)

GÜLSE BAL HAYRİYE SİBEL,KARAKAŞ GÜNGÖR,GÜREL ESRA (2017). Fındık Hasadında Üretici ve Mevsimlik İşçi İlişkileri(Ordu İli İkizce İlçesi Örneği). İç Anadolu Bölgesi 3. Tarım ve Gıda Kongresi (26-28 Ekim 2017), Cumhuriyet Üniversitesi, Sivas (Özet Bildiri) (Yayın No:3915268)

NİHAT AKBOĞA,GÜREL ESRA,GÜRLER ARSLAN ZAFER (2017). Küresel Isınmanın Bir Sonucu Olarak Tarımsal Kuraklığın Tokat İli Merkez İlçe Kırsalında Yem Bitkileri Üretimi ve Koyunculuk İşletmeleri Üzerindeki Etkileri. İÇ ANADOLU BÖLGESİ 3. TARIM VE GIDA KONGRESİ (ULUSLARARASI KATILIMLI) (Özet Bildiri) (Yayın No:3885994)

GÜLSE BAL HAYRİYE SİBEL,GÜREL ESRA,AÇIK MEHMET ALİ (2017). Local Seed Usage and Producer Awareness in the Protection of AgriculturalBiodiversity: Tokat Domestic Pepper. INTERNATIONAL ECOLOGY SYMPOSIUM 2017 KAYSERİ (Özet Bildiri) (Yayın No:3544851)

KIZILASLAN NURAY,KIZILOĞLU RÜVEYDA,KIZILASLAN HALİL,GÜREL ESRA (2017). Determination of Information, Attitudes and Behaviors of Individuals on the Use of Recycling Boxes(Izmir Central Districts). ICAFOF - International Conference on Agriculture Forest Food Sciences and Technologies (ICAFOF 2017 Cappadocia / Turkey) (Özet Bildiri) (Yayın No:3544453)

GÜLSE BAL HAYRİYE SİBEL,GÜREL ESRA,ANDAÇ SEVDA (2017). Knowledge and Awareness of the Students of the Faculty of Agriculture on GlobalWarming, Climate Change and the Effects on Turkey’xxs Agriculture (GaziosmanpaşaUniversity, Faculty of Agriculture). INTERNATIONAL ECOLOGY SYMPOSIUM 2017 KAYSERİ (Özet Bildiri) (Yayın No:3544845)

GÜREL ESRA,ÖZDEMİR DİRİK KÜBRA (2017). Türkiye’de Tarımsal Kuraklığın Buğday Verimine Etkisi. İÇ ANADOLU BÖLGESİ 3. TARIM VE GIDA KONGRESİ (ULUSLARARASI KATILIMLI) (Özet Bildiri) (Yayın No:3885726)

GÜREL ESRA,DOĞAN HASAN GÖKHAN,GÜRLER ARSLAN ZAFER,DOĞAN HAKAN METE (2017). A RESEARCH ON THE SOCIO-ECONOMIC STRUCTURE OF THE ACTORS WHO SELL MEDICAL AROMATIC AND SPICE HERBS (CASE OF TOKAT PROVINCE). I. INTERNATIONAL CONGRESS on MEDICINAL and AROMATIC PLANTS: “NATURAL and HEALTHY LIFE” (TABKON 2017) (Özet Bildiri) (Yayın No:3550400)

DOĞAN HAKAN METE,GÜREL ESRA,BUHAN EKREM,DOĞAN ÇİSEM NİLDEM (2017). RESEARCHING THE POTENTIAL OF ECONOMICALLY IMPORTANT MEDICINAL AND AROMATIC PLANTS OF TOKAT PROVINCE. I. INTERNATIONAL CONGRESS on MEDICINAL and AROMATIC PLANTS: “NATURAL and HEALTHY LIFE” (TABKON 2017) (Özet Bildiri) (Yayın No:3550390)

BUHAN EKREM,YEŞİLAYER NİHAT,KILIÇ ORHAN METE,GÜREL ESRA,DOĞAN HAKAN METE (2017). Mediterranean design of Middle Black Sea: Lower Kelkit Basin. Uluslararasi Katılımlı İç Anadolu 3. Tarım ve Gıda Kongresi (TARGİD 2017) (Özet Bildiri) (Yayın No:3873899)

ERDAL HİLMİ,ERDAL GÜLİSTAN,GÜREL ESRA,ÇİÇEK ADNAN (2017). Şeker Pancarı Üretiminde Kota Uygulamasının Değerlendirilmesi: Eskişehir Çifteler İlçesi Örneği. İçanadolu Bölgesi Üçüncü Tarım ve Gıda Kongresi (Uluslararası Katılımlı) TARGID 2017 (Özet Bildiri) (Yayın No:3919223)

KIZILASLAN NURAY,YÜZBAŞIOĞLU RÜVEYDA,KIZILASLAN HALİL,GÜREL ESRA (2017). Consumers - Determination of the Factors Affecting the Consumption andConsumption of Bakery Products (Amasya Province Suluova District). International Conference on Agriculture, Forest, FoodSciences and Technologies ( (Özet Bildiri) (Yayın No:3934111)

BUHAN EKREM,YEŞİLAYER NİHAT,KILIÇ ORHAN METE,GÜREL ESRA,DOĞAN HAKAN METE (2017). MEDITERRANEAN DESIGN OF MIDDLE BLACK SEA: LOWERKELKİT BASIN. İç Anadolu Bölgesi 3. Tarım ve Gıda Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:3913111)

GÜLSE BAL HAYRİYE SİBEL,YÜZBAŞIOĞLU RÜVEYDA,GÜREL ESRA (2017). FINDIK ÜRETİCİLERİNİN BİTKİSEL ÜRÜN SİGORTASIYAPTIRMAYA YÖNELİK DAVRANIŞLARI(GİRESUN İLİ BULANCAK İLÇESİ ÖRNEĞİ). İç Anadolu Bölgesi 3. Tarım ve Gıda Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:3897927)

YÜZBAŞIOĞLU RÜVEYDA,GÜREL ESRA (2017). Determination of Environmental Awareness in Purchasing Behavior of Individuals. ecology symposium (Özet Bildiri) (Yayın No:3895189)

KIZILOĞLU RÜVEYDA,GÜREL ESRA (2017). Determination of Environmental Awareness in Purchasing Behavior of Individuals. INTERNATIONAL ECOLOGY SYMPOSIUM 2017 KAYSERİ (Özet Bildiri) (Yayın No:3544848)

KIZILASLAN HALİL,KIZILASLAN NURAY,KIZILOĞLU RÜVEYDA,GÜREL ESRA (2017). Consumers - Determination of Factors Affecting Consumption and Consumption of Bakery Products(Amasya Province, Suluova District). International Conference on Agriculture, Forest, Food Sciences and Technologies (ICAFOF 2017 Cappadocia / Turkey) (Özet Bildiri) (Yayın No:3544464)

DOĞAN HASAN GÖKHAN,GÜREL ESRA,GÜRLER ARSLAN ZAFER,KAN ARZU,KAN MUSTAFA (2017). Investigation The Effects On Economic Growth Of Economic Main Activity Branches In Turkish Republics. International Conference on Agriculture, Forest, FoodSciences and Technologies (ICAFOF 2017 Cappadocia / Turkey). (Özet Bildiri) (Yayın No:3524292)

BUHAN EKREM,DOĞAN HAKAN METE,ÖZDEMİR NEDİM,ÇAKAR SELİM,SADIGHFARD SHIVA,KAPLAN ESRA,KILIÇ ORHAN METE Landscape and Rural Tourism Values of Tozanlı Basin. III. INTERNATIONAL RURAL TOURISM AND DEVELOPMENT CONGRESS (Özet Bildiri) (Yayın No:6253498)

GÜLSE BAL HAYRİYE SİBEL,KARAKAŞ GÜNGÖR,GÜREL ESRA Fındık Üreticilerinin Bitkisel Ürün Sigortası Yaptırmaya Yönelik Davranışları (Giresun İli Bulancak İlçesi Örneği). İç Anadolu Bölgesi 3. Tarım ve Gıda Kongresi (Uluslararası Katılımlı) (Özet Bildiri) (Yayın No:3635335)

GÜLSE BAL HAYRİYE SİBEL,YÜZBAŞIOĞLU RÜVEYDA,GÜREL ESRA Fındık Hasadında Üretici ve Mevsimlik İşçi İlişkileri (Ordu İli İkizçe İlçesi Örneği). İç Anadolu Bölgesi 3. Tarım ve Gıda Kongresi (Uluslararası Katılımlı) (Özet Bildiri) (Yayın No:3635326)


Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler :

GÜREL ESRA,DOĞAN HASAN GÖKHAN,KOÇHAN vedat,YEŞİLAYER NİHAT,BUHAN EKREM (2017). FOOD CONSUMPTION STRUCTURES AND PREFERENCES FROM MARDIN CITY CENTER. TARGİD 2017 (Özet Bildiri) (Yayın No:3931006)

GÜREL ESRA,DOĞAN HASAN GÖKHAN,POLAT SELÇUK,YEŞİLAYER NİHAT,BUHAN EKREM (2017). AĞRI İLİ MERKEZ İLÇEDE YAŞAYAN BİREYLERİN BALIKTÜKETİM ALIŞKANLIKLARININ BELİRLENMESİ. TARGİD 2017 (Özet Bildiri) (Yayın No:3931746)

kitaplar ve kitap bölümleri

Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplar :

Üretim Ekonomisi Ve Üretimin Yönetimi (2020)., GÜRLER ARSLAN ZAFER,DOĞAN HASAN GÖKHAN,AYYILDIZ BEKİR,KAPLAN ESRA,KARABAŞ SELMA, Nobel Akademik Yayıncılık Eğitim Danışmanlık Tic. Ltd. Şti, Sayfa Sayısı: 339, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 6767130)

Üretim Ekonomisi Ve Üretimin Yönetimi (2020)., GÜRLER ARSLAN ZAFER,DOĞAN HASAN GÖKHAN,AYYILDIZ BEKİR,KAPLAN ESRA,KARABAŞ SELMA, Nobel Akademik Yayıncılık Eğitim Danışmanlık Tic. Ltd. Şti., Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 6712768)

Enerji Ekonomisi (2020)., GÜRLER ARSLAN ZAFER,BOSTAN BUDAK DİLEK,AYYILDIZ BEKİR,KAPLAN ESRA, Nobel Akademik Yayıncılık, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 6675116)

Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplardaki Bölümler :

sanatsal faaliyetler

projeler ve patentler

Projelerde Yaptığı Görevler:

"TOZANLI (ALMUS BARAJ GÖLÜ) HAVZASI`NDA ÇEVRE KORUMAYA YÖNELİK EN İYİ YÖNETİM MODELİ UYGULAMALARI MODELİNİN CBS VE UA TEMELLİ GELİŞTİRİLMESİ AR-GE PROJESİ", Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç), Araştırmacı, 20.07.2018-20.11.2019 (Tamamlandı) (ULUSAL)

patentler

 

Üniversite Dışı Deneyim

Üniversite Dışı Deneyim

Kurslar:

çalıştay

 

sertifika

 

araştırma

 

çalışma

 

rapor

 

 

 
E-Posta Adresi:esra.gurel@gop.edu.tr
Öğrenim Durumu

Doktora
2014-2018
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi
Fen Bilimleri Enstitüsü/Tarım Ekonomisi (Dr)

Tez Adı:Tıbbi Aromatik Bitkilerin Uzaysal Tabanlı Sektörel Gelişim Planlaması Ve Ekonomik Profilinin Değerlendirilmesi: Tokat İli Örneği
Yüksek Lisans
2011-2013
Gaziosmanpaşa Üniversitesi
Fen Bilimleri Enstitüsü/Tarım Ekonomisi (Yl) (Tezli)

Tez Adı:Biyoyakıt Ve Makro Ekonomik Değişkenler Arasındaki Etkileşim: Önemli Üretici Ülkeler Ve Türkiye Örneği
Lisans
2006-2011
Gaziosmanpaşa Üniversitesi
İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi/Maliye BölümüAkademik Görevler

Araştırma Görevlisi
2017-
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ZİRAAT FAKÜLTESİ/TARIM EKONOMİSİ BÖLÜMÜ/TARIM POLİTİKASI VE YAYIM ANABİLİM DALI/


Dersler *

Öğrenim DiliDers Saati
Lisans
(2019-2020)BİLİMSEL ÇALIŞMA YAZIM VE SUNUŞ ITürkçe4
(2019-2020)MESLEKİ UYGULAMA ITürkçe4
(2018-2019)MESLEKİ UYGULAMA IITürkçe4
(2018-2019)BİLİMSEL ÇALIŞMA YAZIM VE SUNUŞ IITürkçe4
(2018-2019)TARIMSAL ENERJİ EKONOMİSİTürkçe2
* Son iki yılda verdigi lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler


Eserler
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:
1.ORUÇ ESEN, KAPLAN ESRA (2020). Ziraat Fakültesi Öğrencilerinin Bakış Açısından Bir Girişimcilik Alanı Olarak Kırsal Turizm. Uluslararası Kırsal Turizm ve Kalkınma Dergisi, 4(1), 41-53. (Yayın No: 6910475)
2.KAPLAN ESRA,TAŞOVA MUHAMMED,GÜLSE BAL HAYRİYE SİBEL (2020). Meyve Kurutma Yöntemlerine Göre Tüketici Tercihleri: Sunburst Çeşidi Mandalina Örneği. Turkish Journal of Agricultural Engineering Research, (Yayın No: 6609576)
3.YÜZBAŞIOĞLU RÜVEYDA,KAPLAN ESRA (2020). Manisa İli Salihli İlçesindeki Tüketicilerin Tıbbi Aromatik Bitki Tüketim Faktörlerinin Değerlendirilmesi (Adaçayı Örneği). TURKISH JOURNAL OF AGRICULTURAL ENGINEERING RESEARCH (TURKAGER), 1(2), 63-73. (Yayın No: 6832012)
4.KAPLAN ESRA,BUHAN EKREM,YEŞİLAYER NİHAT (2019). Mardin İlinde Balık Tüketim Alışkanlıklarının Belirlenmesi: Kızıltepe İlçesi Örneği. Gaziosmanpaşa Bilimsel Araştırma Dergisi, 8(1), 59-73. (Yayın No: 5820330)
5.DOĞAN HAKAN METE,KAPLAN ESRA,BUHAN EKREM,DOĞAN ÇİSEM NİLDEM (2019). Tokat İlinin Ekonomik Olarak Önemli Tıbbi ve Aromatik Bitki Potansiyelinin Araştırılması. Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University, 2(2019-2), 152-161., Doi: 10.13002/jafag4585 (Yayın No: 5821302)
6.KAPLAN ESRA,Koçhan Vedat,BUHAN EKREM,YEŞİLAYER NİHAT (2019). Mardin İlinde Balık Tüketim Alışkanlıklarının Belirlenmesi: Kızıltepe İlçesi Örneği. Gaziosmanpaşa Bilimsel Araştırma Dergisi, 8(1), 59-73. (Yayın No: 5838836)
7.GÜLSE BAL HAYRİYE SİBEL,YÜZBAŞIOĞLU RÜVEYDA,KAPLAN ESRA (2019). Behaviour of Hazelnut Producers for Agricultural Insurance and Determination of Factors Affecting It: Case Study of Bulancak District of Giresun Province. Turkish Journal of Agriculture - Food Science and Technology, 7(11), 2025-2029. (Yayın No: 5619185)
8.YÜZBAŞIOĞLU RÜVEYDA,KAPLAN ESRA (2019). Bireylerin Satın Alma Davranışında Çevre Bilincinin Belirlenmesi (Tokat Merkez İlçe Örneği). Kent Kültürü ve Yönetimi Hakemli Elektronik Dergi, 12(2), 214-224. (Yayın No: 5619261)
9.KAPLAN ESRA,BUHAN EKREM,YEŞİLAYER NİHAT (2019). Mardin İlinde Balık Tüketim Alışkanlıklarının Belirlenmesi: Kızıltepe İlçesi Örneği. GAZİOSMANPAŞA BİLİMSEL ARAŞTIRMA DERGİSİ, 8(1), 59-73. (Yayın No: 5422040)
10.DOĞAN HAKAN METE,KAPLAN ESRA,BUHAN EKREM,DOĞAN ÇİSEM NİLDEM (2019). Researching the Potential of Economically Important Medicinal and Aromatic Plants ofTokat Province. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, 36(2), 152-161., Doi: 10.13002/jafag4585 (Yayın No: 5436822)
11.GÜREL ESRA,DOĞAN HASAN GÖKHAN,Polat Selçuk,YEŞİLAYER NİHAT,BUHAN EKREM (2017). Ağrı İli Merkez İlçede Yaşayan Bireylerin Balık Tüketim Alışkanlıklarının Belirlenmesi. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Dergisi, 6(3), 26-35. (Yayın No: 3892746)
12.DOĞAN HASAN GÖKHAN,GÜREL ESRA,GÜRLER ARSLAN ZAFER (2017). KAHRAMANMARAŞ İLİ MERKEZ İLÇEDE YAŞAYAN BİREYLERİN ÇEVRESEL DUYARLIKLARI VE BİL. The Journal of Academic Social Science Studies, 1(54), 165-178., Doi: 10.9761/JASSS3694 (Yayın No: 3604165)
13.GÜREL ESRA,DOĞAN HASAN GÖKHAN,POLAT Selçuk,YEŞİLAYER NİHAT,BUHAN EKREM (2017). Ağrı İli Merkez İlçede Yaşayan Bireylerin Balık Tüketim Alışkanlıklarının Belirlenmesi. Gaziosmanpaşa Bilimsel Araştırma Dergisi, 6(3), 26-35. (Yayın No: 3635682)
14.DOĞAN HASAN GÖKHAN,GÜREL ESRA,GÜRLER ARSLAN ZAFER (2017). KAHRAMANMARAŞ İLİ MERKEZ İLÇEDE YAŞAYANBİREYLERİN ÇEVRESEL DUYARLIKLARI VE BİLGİDÜZEYLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA. The Journal of Academic Social Science Studies, (54), 165-178. (Yayın No: 3459552)
15.DOĞAN HASAN GÖKHAN,KAPLAN ESRA (2016). Kırşehir İli Merkez İlçede Yaşayan Tüketicilerin Organik Ürün Tüketimindeki Tutum ve Davranışlarının Belirlenmesi. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 33(2), 147-156., Doi: doi:10.13002/jafag1033 (Yayın No: 5619285)


Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında(proceedings) basılan bildiriler :
1.KAPLAN ESRA,GÜLSE BAL HAYRİYE SİBEL (2019). ŞEKER VE ŞEKERLİ ÜRÜNLERDE KULLANILAN ŞEKERE İLİŞKİN TÜKETİCİ FARKINDALIĞI “TOKAT İLİ MERKEZ İLÇE ÖRNEĞİ”. 2. ULUSLARARASI19 MAYIS YENİLİKÇİ BİLİMSEL YAKLAŞIMLAR KONGRESİ Uygulamalı Bilimler (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:5825703)
2.DOĞAN HAKAN METE,KAPLAN ESRA (2018). Researching of the Economic Value and Production Potential of Çörekotu (Nigella orientalis L.) in Tokat Province by Geographic Information Systems. 2nd INTERNATIONAL UNIDOKAP BLACK SEA SYMPOSIUM ON BIODIVERSITY (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4528516)
3.ORUÇ ESEN,KAPLAN ESRA (2019). ZİRAAT FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN BAKIŞ AÇISINDAN BİR GİRİŞİMCİLİK ALANIOLARAK KIRSAL TURİZM. 3.International Congress on Tourism, Economic and Business Sciences (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:5814694)
4.DOĞAN HAKAN METE,KAPLAN ESRA (2019). Tokat İlinde Aynısafa (Calendula Officalis) Bitkisinin Tüketim Alışkanlıklarının Değerlendirilmesi ve Üretim Potansiyelinin Araştırılması. 3. ULUSLARARASI ÜNİDOKAP KARADENİZ SEMPOZYUMU, SÜRDÜRÜLEBİLİR TARIM VE ÇEVRE (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:5821455)
5.BUHAN EKREM,YEŞİLAYER NİHAT,KILIÇ ORHAN METE,GÜREL ESRA,DOĞAN HAKAN METE (2017). Mediterranean design of Middle Black Sea: Lower Kelkit Basin. Uluslararasi Katılımlı İç Anadolu 3. Tarım ve Gıda Kongresi (TARGİD 2017) (Özet Bildiri) (Yayın No:3873899)
6.ERDAL HİLMİ,ERDAL GÜLİSTAN,GÜREL ESRA,ÇİÇEK ADNAN (2017). Şeker Pancarı Üretiminde Kota Uygulamasının Değerlendirilmesi: Eskişehir Çifteler İlçesi Örneği. İçanadolu Bölgesi Üçüncü Tarım ve Gıda Kongresi (Uluslararası Katılımlı) TARGID 2017 (Özet Bildiri) (Yayın No:3919223)
7.GÜLSE BAL HAYRİYE SİBEL,KARAKAŞ GÜNGÖR,GÜREL ESRA (2017). Fındık Hasadında Üretici ve Mevsimlik İşçi İlişkileri(Ordu İli İkizce İlçesi Örneği). İç Anadolu Bölgesi 3. Tarım ve Gıda Kongresi (26-28 Ekim 2017), Cumhuriyet Üniversitesi, Sivas (Özet Bildiri) (Yayın No:3915268)
8.GÜLSE BAL HAYRİYE SİBEL,GÜREL ESRA,AÇIK MEHMET ALİ (2017). Local Seed Usage and Producer Awareness in the Protection of AgriculturalBiodiversity: Tokat Domestic Pepper. INTERNATIONAL ECOLOGY SYMPOSIUM 2017 KAYSERİ (Özet Bildiri) (Yayın No:3544851)
9.GÜLSE BAL HAYRİYE SİBEL,GÜREL ESRA,ANDAÇ SEVDA (2017). Knowledge and Awareness of the Students of the Faculty of Agriculture on GlobalWarming, Climate Change and the Effects on Turkey’xxs Agriculture (GaziosmanpaşaUniversity, Faculty of Agriculture). INTERNATIONAL ECOLOGY SYMPOSIUM 2017 KAYSERİ (Özet Bildiri) (Yayın No:3544845)
10.KIZILOĞLU RÜVEYDA,GÜREL ESRA (2017). Determination of Environmental Awareness in Purchasing Behavior of Individuals. INTERNATIONAL ECOLOGY SYMPOSIUM 2017 KAYSERİ (Özet Bildiri) (Yayın No:3544848)
11.GÜREL ESRA,DOĞAN HASAN GÖKHAN,GÜRLER ARSLAN ZAFER,DOĞAN HAKAN METE (2017). A RESEARCH ON THE SOCIO-ECONOMIC STRUCTURE OF THE ACTORS WHO SELL MEDICAL AROMATIC AND SPICE HERBS (CASE OF TOKAT PROVINCE). I. INTERNATIONAL CONGRESS on MEDICINAL and AROMATIC PLANTS: “NATURAL and HEALTHY LIFE” (TABKON 2017) (Özet Bildiri) (Yayın No:3550400)
12.DOĞAN HAKAN METE,GÜREL ESRA,BUHAN EKREM,DOĞAN ÇİSEM NİLDEM (2017). RESEARCHING THE POTENTIAL OF ECONOMICALLY IMPORTANT MEDICINAL AND AROMATIC PLANTS OF TOKAT PROVINCE. I. INTERNATIONAL CONGRESS on MEDICINAL and AROMATIC PLANTS: “NATURAL and HEALTHY LIFE” (TABKON 2017) (Özet Bildiri) (Yayın No:3550390)
13.DOĞAN HASAN GÖKHAN,GÜREL ESRA,GÜRLER ARSLAN ZAFER,KAN ARZU,KAN MUSTAFA (2017). Investigation The Effects On Economic Growth Of Economic Main Activity Branches In Turkish Republics. International Conference on Agriculture, Forest, FoodSciences and Technologies (ICAFOF 2017 Cappadocia / Turkey). (Özet Bildiri) (Yayın No:3524292)
14.KAPLAN ESRA,KAPLAN KAAN,KIZILASLAN HALİL (2019). Türkiye’de Pamuk Üretimi ve Dış Ticaret Projeksiyonları. 1. ULUSLARARASI TARIM VE ÇEVRE BİLİMLERİ ARAŞTIRMALARI KONGRESİ (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:5671999)
15.GÜLSE BAL HAYRİYE SİBEL,KAPLAN ESRA,KAPLAN KAAN (2019). Yaş Meyve ve Sebze Tüketiminde Gıda Güvenliği Algısı, Tüketici Endişesi ve Bilinci: Tokat İli Merkez İlçe Örneği. III. INTERNATIONAL EURASIAN AGRICULTURE AND NATURAL SCIENCES CONGRESS (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:5671953)
16.KAPLAN ESRA,KAPLAN KAAN,GÜLSE BAL HAYRİYE SİBEL (2019). Mantar Tüketimini Etkileyen Faktörlerin Değerlendirilmesi (Tokat İli Merkez İlçe Örneği). III. INTERNATIONAL EURASIAN AGRICULTURE AND NATURAL SCIENCES CONGRESS (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:5671737)
17.KIZILASLAN NURAY,KIZILOĞLU RÜVEYDA,KIZILASLAN HALİL,GÜREL ESRA (2017). Determination of Information, Attitudes and Behaviors of Individuals on the Use of Recycling Boxes(Izmir Central Districts). ICAFOF - International Conference on Agriculture Forest Food Sciences and Technologies (ICAFOF 2017 Cappadocia / Turkey) (Özet Bildiri) (Yayın No:3544453)
18.YÜZBAŞIOĞLU RÜVEYDA,GÜREL ESRA (2017). Determination of Environmental Awareness in Purchasing Behavior of Individuals. ecology symposium (Özet Bildiri) (Yayın No:3895189)
19.KIZILASLAN HALİL,KIZILASLAN NURAY,KIZILOĞLU RÜVEYDA,GÜREL ESRA (2017). Consumers - Determination of Factors Affecting Consumption and Consumption of Bakery Products(Amasya Province, Suluova District). International Conference on Agriculture, Forest, Food Sciences and Technologies (ICAFOF 2017 Cappadocia / Turkey) (Özet Bildiri) (Yayın No:3544464)
20.KAPLAN KAAN,KAPLAN ESRA,GÜLSE BAL HAYRİYE SİBEL (2019). LEADER TEDBİRİ, KAVRAMI VE TÜRKİYE’xxDE UYGULAMA ALANLARI: YEREL EYLEM GRUPLARI. 3. Uluslararası ÜNİDOKAP Karadeniz Sempozyumu (Özet Bildiri) (Yayın No:5226567)
21.GÜLSE BAL HAYRİYE SİBEL,KAPLAN KAAN,KAPLAN ESRA (2019). PATATES ÜRETİCİLERİNİN YENİLENEBİLİR ENERJİ KULLANIMINA BAKIŞLARI (NİĞDE İLİ MERKEZ İLÇE ÖRNEĞİ). 3. Uluslararası ÜNİDOKAP Karadeniz Sempozyumu ”Sürdürülebilir Tarım ve Çevre” (Özet Bildiri) (Yayın No:5226612)
22.DOĞAN HASAN GÖKHAN,GÜREL ESRA,GÜRLER ARSLAN ZAFER,KAN ARZU,KAN MUSTAFA (2017). Investigation The Effects on Economic Growth of Economic Main Activity Branches In Turkish Republics. International Conference on Agriculture, Forest, Food Sciences and Technologies (Özet Bildiri) (Yayın No:3585928)
23.BUHAN EKREM,YEŞİLAYER NİHAT,KILIÇ ORHAN METE,GÜREL ESRA,DOĞAN HAKAN METE (2017). MEDITERRANEAN DESIGN OF MIDDLE BLACK SEA: LOWERKELKİT BASIN. İç Anadolu Bölgesi 3. Tarım ve Gıda Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:3913111)
24.GÜLSE BAL HAYRİYE SİBEL,YÜZBAŞIOĞLU RÜVEYDA,GÜREL ESRA (2017). FINDIK ÜRETİCİLERİNİN BİTKİSEL ÜRÜN SİGORTASIYAPTIRMAYA YÖNELİK DAVRANIŞLARI(GİRESUN İLİ BULANCAK İLÇESİ ÖRNEĞİ). İç Anadolu Bölgesi 3. Tarım ve Gıda Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:3897927)
25.BUHAN EKREM,DOĞAN HAKAN METE,ÖZDEMİR NEDİM,ÇAKAR SELİM,Sadighfard Shiva,KAPLAN ESRA,KILIÇ ORHAN METE (2019). Landscape and Rural Tourism Values of Tozanlı Basin. IIII. International Rural Tourism and Development Congress (Özet Bildiri) (Yayın No:5435283)
26.KAPLAN KAAN,KAPLAN ESRA,GÜLSE BAL HAYRİYE SİBEL (2019). ORMAN KÖYLÜLERİNE YÖNELİK ORKÖY DESTEKLERİ, ÜRETİCİ MEMNUNİYETİ, DESTEKLERİN KULLANILIRLIĞI VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ (TOKAT İLİ ALMUS İLÇESİ ÖRNEĞİ). 3. Uluslararası ÜNİDOKAP Karadeniz Sempozyumu ”Sürdürülebilir Tarım ve Çevre” (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:5423344)
27.KAPLAN ESRA,KAPLAN KAAN,GÜLSE BAL HAYRİYE SİBEL (2019). ÇİFTÇİLERİN TARIM SİGORTASI YAPTIRMA KARARINA ETKİ EDEN FAKTÖRLER (MERSİN İLİ TARSUS İLÇESİ ÖRNEĞİ). 3. Uluslararası ÜNİDOKAP Karadeniz Sempozyumu ”Sürdürülebilir Tarım ve Çevre” (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:5423306)
28.GÜLSE BAL HAYRİYE SİBEL,KAPLAN ESRA,KAPLAN KAAN (2019). BAĞCILIK VE SALAMURA YAPRAK KONUSUNDA ÇİFTÇİ YÖNELİMİ VE DEĞERLENDİRMELERİ (TOKAT İLİ PAZAR İLÇE ÖRNEĞİ). 3. Uluslararası ÜNİDOKAP Karadeniz Sempozyumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:5226598)
29.GÜREL ESRA,DOĞAN HASAN GÖKHAN,GÜRLER ARSLAN ZAFER,DOĞAN HAKAN METE (2017). A RESEARCH ON THE SOCIO-ECONOMIC STRUCTURE OF THE ACTORS WHO SELL MEDICAL AROMATIC ANDSPICE HERBS (CASE OF TOKAT PROVINCE). I. INTERNATIONAL CONGRESS on MEDICINAL and AROMATICPLANTS: “NATURAL and HEALTHY LIFE” (Özet Bildiri) (Yayın No:3635701)
30.NİHAT AKBOĞA,GÜREL ESRA,GÜRLER ARSLAN ZAFER (2017). Küresel Isınmanın Bir Sonucu Olarak Tarımsal Kuraklığın Tokat İli Merkez İlçe Kırsalında Yem Bitkileri Üretimi ve Koyunculuk İşletmeleri Üzerindeki Etkileri. İÇ ANADOLU BÖLGESİ 3. TARIM VE GIDA KONGRESİ (ULUSLARARASI KATILIMLI) (Özet Bildiri) (Yayın No:3885994)
31.GÜREL ESRA,ÖZDEMİR DİRİK KÜBRA (2017). Türkiye’de Tarımsal Kuraklığın Buğday Verimine Etkisi. İÇ ANADOLU BÖLGESİ 3. TARIM VE GIDA KONGRESİ (ULUSLARARASI KATILIMLI) (Özet Bildiri) (Yayın No:3885726)
32.KAPLAN ESRA,DOĞAN HASAN GÖKHAN,VEDAT KOÇHAN,YEŞİLAYER NİHAT,BUHAN EKREM (2017). Food Consumption Structures and Preferences from Mardin City Center. İç Anadolu Bölgesi 3. Tarım ve Gıda Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:4489472)
33.KIZILASLAN NURAY,YÜZBAŞIOĞLU RÜVEYDA,KIZILASLAN HALİL,GÜREL ESRA (2017). Consumers - Determination of the Factors Affecting the Consumption andConsumption of Bakery Products (Amasya Province Suluova District). International Conference on Agriculture, Forest, FoodSciences and Technologies ( (Özet Bildiri) (Yayın No:3934111)
34.BUHAN EKREM,DOĞAN HAKAN METE,ÖZDEMİR NEDİM,ÇAKAR SELİM,SADIGHFARD SHIVA,KAPLAN ESRA,KILIÇ ORHAN METE (2017). Landscape and Rural Tourism Values of Tozanlı Basin. III. INTERNATIONAL RURAL TOURISM AND DEVELOPMENT CONGRESS (Özet Bildiri) (Yayın No:6253498)
35.GÜLSE BAL HAYRİYE SİBEL,KARAKAŞ GÜNGÖR,GÜREL ESRA (2017). Fındık Üreticilerinin Bitkisel Ürün Sigortası Yaptırmaya Yönelik Davranışları (Giresun İli Bulancak İlçesi Örneği). İç Anadolu Bölgesi 3. Tarım ve Gıda Kongresi (Uluslararası Katılımlı) (Özet Bildiri) (Yayın No:3635335)
36.GÜLSE BAL HAYRİYE SİBEL,YÜZBAŞIOĞLU RÜVEYDA,GÜREL ESRA (2017). Fındık Hasadında Üretici ve Mevsimlik İşçi İlişkileri (Ordu İli İkizçe İlçesi Örneği). İç Anadolu Bölgesi 3. Tarım ve Gıda Kongresi (Uluslararası Katılımlı) (Özet Bildiri) (Yayın No:3635326)
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler :
1.GÜREL ESRA,DOĞAN HASAN GÖKHAN,KOÇHAN vedat,YEŞİLAYER NİHAT,BUHAN EKREM (2017). FOOD CONSUMPTION STRUCTURES AND PREFERENCES FROM MARDIN CITY CENTER. TARGİD 2017 (Özet Bildiri) (Yayın No:3931006)
2.GÜREL ESRA,DOĞAN HASAN GÖKHAN,POLAT SELÇUK,YEŞİLAYER NİHAT,BUHAN EKREM (2017). AĞRI İLİ MERKEZ İLÇEDE YAŞAYAN BİREYLERİN BALIKTÜKETİM ALIŞKANLIKLARININ BELİRLENMESİ. TARGİD 2017 (Özet Bildiri) (Yayın No:3931746)


Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar veya kitaplardaki bölümler:
Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar:
1.ÜRETİM EKONOMİSİ VE Üretimin Yönetimi (2020)., GÜRLER ARSLAN ZAFER,DOĞAN HASAN GÖKHAN,AYYILDIZ BEKİR,KAPLAN ESRA,KARABAŞ SELMA, Nobel Akademik Yayıncılık Eğitim Danışmanlık Tic. Ltd. Şti, Sayfa Sayısı: 339, Türkçe, Bilimsel Kitap, (Yayın No: 6767130)
2.ÜRETİM EKONOMİSİ VE Üretimin Yönetimi (2020)., GÜRLER ARSLAN ZAFER,DOĞAN HASAN GÖKHAN,AYYILDIZ BEKİR,KAPLAN ESRA,KARABAŞ SELMA, Nobel Akademik Yayıncılık Eğitim Danışmanlık Tic. Ltd. Şti., Türkçe, Bilimsel Kitap, (Yayın No: 6712768)
3.ENERJİ EKONOMİSİ (2020)., GÜRLER ARSLAN ZAFER,BOSTAN BUDAK DİLEK,AYYILDIZ BEKİR,KAPLAN ESRA, Nobel Akademik Yayıncılık, Türkçe, Bilimsel Kitap, (Yayın No: 6675116)


Projelerde Yaptığı Görevler:

1.TOZANLI (ALMUS BARAJ GÖLÜ) HAVZASI`NDA ÇEVRE KORUMAYA YÖNELİK EN İYİ YÖNETİM MODELİ UYGULAMALARI MODELİNİN CBS VE UA TEMELLİ GELİŞTİRİLMESİ AR-GE PROJESİ, Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç), Araştırmacı, 20.07.2018-20.11.2019 (Tamamlandı) (ULUSAL)