GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ

Kişisel Web Sayfaları

SEÇKİN HARDALž

[ ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ ]

ARŞ. GÖR. Seçkin HARDAL

Fen-Edebiyat Fakültesi / Coğrafya Bölümü

kişisel bilgiler

E-Posta adresi

seckin.hardal@gop.edu.tr

Ofis Bilgisi

 

Telefon & Faks

Cep Telefonu

İş Telefonu

Faks

 

Yazışma Adresi

 

Web Sayfası

 

Sosyal Ağlar

 

kurum bilgileri

Birim

Fen-Edebiyat Fakültesi 

Bölüm

Coğrafya Bölümü 

Anabilim Dalı

Beşeri Ve İktisadi Coğrafya Anabilim Dalı 

Eğitim Bilgileri

Öğrenim Durumu

DOKTORA, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (2014- )

Sosyal Bilimler Enstitüsü - Coğrafya (Dr)

YÜKSEK LİSANS, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (2012- 2014)

Sosyal Bilimler Enstitüsü - Coğrafya (Yl) (Tezli)

LİSANS, Anadolu Üniversitesi (2017- )

Açıköğretim Fakültesi - Felsefe Bölümü

LİSANS, Sakarya Üniversitesi (2007- 2011)

Fen-Edebiyat Fakültesi - Coğrafya Bölümü

TEZLER

DOKTORA, "İstanbul'da Tamamlanan Kentsel Dönüşüm Projelerinin Fiziki Ve Sosyal Mekan Üzerine Etkileri (Gaziosmanpaşa, Esenler Ve Başakşehir Örneği)", Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü,

YÜKSEK LİSANS, "Kentsel Dönüşüm Alanlarına Bir Örnek; Sarıgöl Mahallesi (Gaziosmanpaşa)", Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2014

YABANCI DİLLER

İngilizce

TEMEL ALAN BİLGİSİ

Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı - Beşeri ve İktisadi coğrafya

Mesleki Deneyim

AKADEMİK ÜNVANLAR / GÖREVLER

Akademik Görevler

Araştırma Görevlisi, Gaziosmanpaşa Üniversitesi/ Fen-Edebiyat Fakültesi/ Coğrafya Bölümü/ Beşeri Ve İktisadi Coğrafya Anabilim Dalı, (2017- Devam Ediyor)


İdari Görevler

verdiği dersler

Ulaşım Coğrafyası, Lisans, (2017-2018)

Ekonomik Coğrafya Iı, Lisans, (2017-2018)

Bilim Felsefesi Ve Tarihi, Lisans, (2017-2018)

yönetilen tezler

Editörlük

Yayınlar ve Eserler

MAKALELER

Uluslararası Hakemli Dergilerdeki Makaleler


Ulusal Hakemli Dergilerdeki Makaleler

KILIÇ TANER,HARDAL SEÇKİN, (2014). "Kentsel Dönüşümün Sosyal Ve Mekansal Yansımalarına Bir Örnek: Sarıgöl Mahallesi (Gaziosmanpaşa-İstanbul)", Türk Coğrafya Dergisi, (62), 1-7. (Yayın No: 3447209)


Diğer Dergilerdeki Makaleler

Bildiriler

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında(proceedings) basılan bildiriler :

KILIÇ TANER,HARDAL SEÇKİN (2018). Kentsel Dönüşüm Projelerine Eleştirel Bir Bakış İstanbul Örneği. INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOCİAL SCIENCES (Özet Bildiri) (Yayın No:4260427)

YÜRÜDÜR EREN,KILIÇ ORHAN METE,ERSAYIN KEMAL,BABACAN ŞEVKİ,HARDAL SEÇKİN (2017). Tokat İli Yerleşim Alanındaki Zamansal Değişim ile Jeomorfolojik Birimler Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi. Uluslararası Jeomorfoloji Sempozyumu 2017 (Özet Bildiri) (Yayın No:3883578)

KILIÇ ORHAN METE,ERSAYIN KEMAL,YÜRÜDÜR EREN,BABACAN ŞEVKİ,HARDAL SEÇKİN (2017). Determination of Land Use and Temporal Change of Dardanelles Province by Use GIS and RS. International Symposium on GIS Applications in Geography and Geosciences (Özet Bildiri) (Yayın No:3879257)

HARDAL SEÇKİN (2017). Şehir Coğrafyası Açısından Kent Kimliği: Niksar Örneği. II. Uluslararası Sosyal Bilimler Araştırmaları Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:3645307)


Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler :

KILIÇ TANER,HARDAL SEÇKİN (2016). Kentsel Dönüşüm Sürecinde Yok Olan Mahalle Kültürü: Sarıgöl Mahallesi (Şen Mahalle) Örneği. Türkiye Dördüncü Nüfus Bilim Konferansı (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:3447216)

kitaplar ve kitap bölümleri

Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplar :

Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplardaki Bölümler :

sanatsal faaliyetler

projeler ve patentler

Projelerde Yaptığı Görevler:

"UNESCO Dünya Doğal Miras Listesi Yolunda Ballıca Mağarası", Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı, 01.10.2017 (Devam Ediyor) (ULUSAL)

patentler

 

Üniversite Dışı Deneyim

2015-2017, Coğrafya Öğretmeni, Gaziantep Şahinbey Mehmet Rüştü Uzel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, (Kamu)

Üniversite Dışı Deneyim

Kurslar:

çalıştay

 

sertifika

 

araştırma

 

çalışma

 

rapor

 

 

 
E-Posta Adresi:seckin.hardal@gop.edu.tr
Öğrenim Durumu

Doktora
2014-
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü/Coğrafya (Dr)

Tez Adı:İstanbul'da Tamamlanan Kentsel Dönüşüm Projelerinin Fiziki Ve Sosyal Mekan Üzerine Etkileri (Gaziosmanpaşa, Esenler Ve Başakşehir Örneği)
Yüksek Lisans
2012-2014
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü/Coğrafya (Yl) (Tezli)

Tez Adı:Kentsel Dönüşüm Alanlarına Bir Örnek; Sarıgöl Mahallesi (Gaziosmanpaşa)
Lisans
2017-
Anadolu Üniversitesi
Açıköğretim Fakültesi/Felsefe Bölümü

Lisans
2007-2011
Sakarya Üniversitesi
Fen-Edebiyat Fakültesi/Coğrafya BölümüAkademik Görevler

Araştırma Görevlisi
2017-
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ/ COĞRAFYA BÖLÜMÜ/ BEŞERİ VE İKTİSADİ COĞRAFYA ANABİLİM DALI


Dersler *

Öğrenim DiliDers Saati
Lisans
(2017-2018)ULAŞIM COĞRAFYASITürkçe3
(2017-2018)EKONOMİK COĞRAFYA IITürkçe3
(2017-2018)BİLİM FELSEFESİ VE TARİHİTürkçe3
* Son iki yılda verdigi lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler


Eserler
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :
1.KILIÇ TANER,HARDAL SEÇKİN (2014). Kentsel dönüşümün sosyal ve mekansal yansımalarına bir örnek: Sarıgöl Mahallesi (Gaziosmanpaşa-İstanbul). Türk Coğrafya Dergisi, (62), 1-7. (Yayın No: 3447209)


Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında(proceedings) basılan bildiriler :
1.KILIÇ TANER,HARDAL SEÇKİN (2018). Kentsel Dönüşüm Projelerine Eleştirel Bir Bakış İstanbul Örneği. INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOCİAL SCIENCES (Özet Bildiri) (Yayın No:4260427)
2.HARDAL SEÇKİN (2017). Şehir Coğrafyası Açısından Kent Kimliği: Niksar Örneği. II. Uluslararası Sosyal Bilimler Araştırmaları Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:3645307)
3.YÜRÜDÜR EREN,KILIÇ ORHAN METE,ERSAYIN KEMAL,BABACAN ŞEVKİ,HARDAL SEÇKİN (2017). Tokat İli Yerleşim Alanındaki Zamansal Değişim ile Jeomorfolojik Birimler Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi. Uluslararası Jeomorfoloji Sempozyumu 2017 (Özet Bildiri) (Yayın No:3883578)
4.KILIÇ ORHAN METE,ERSAYIN KEMAL,YÜRÜDÜR EREN,BABACAN ŞEVKİ,HARDAL SEÇKİN (2017). Determination of Land Use and Temporal Change of Dardanelles Province by Use GIS and RS. International Symposium on GIS Applications in Geography and Geosciences (Özet Bildiri) (Yayın No:3879257)
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler :
1.KILIÇ TANER,HARDAL SEÇKİN (2016). Kentsel Dönüşüm Sürecinde Yok Olan Mahalle Kültürü: Sarıgöl Mahallesi (Şen Mahalle) Örneği. Türkiye Dördüncü Nüfus Bilim Konferansı (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:3447216)


Projelerde Yaptığı Görevler:

1.UNESCO Dünya Doğal Miras Listesi Yolunda Ballıca Mağarası, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı, 01.10.2017 (Devam Ediyor) (ULUSAL)
Üniversite Dışı Deneyim

2015-2017Coğrafya ÖğretmeniGaziantep Şahinbey Mehmet Rüştü Uzel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, (Kamu)