GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ

Kişisel Web Sayfaları

KADİR SARIKAYAž

[ DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ ]

DR. ÖĞR. ÜYESİ Kadir SARIKAYA

Mühendislik Ve Doğa Bilimleri Fakültesi / Endüstri Mühendisliği Bölümü

kişisel bilgiler

E-Posta adresi

kadir.sarikaya@gop.edu.tr

Ofis Bilgisi

 

Telefon & Faks

Cep Telefonu

İş Telefonu

Faks

 

Yazışma Adresi

 

Web Sayfası

 

Sosyal Ağlar

 

kurum bilgileri

Birim

Mühendislik Ve Doğa Bilimleri Fakültesi 

Bölüm

Endüstri Mühendisliği Bölümü 

Anabilim Dalı

 

Eğitim Bilgileri

Öğrenim Durumu

DOKTORA, Kara Harp Okulu Komutanlığı (2009- 2015)

Savunma Bilimleri Enstitüsü - Harekat Araştırma Anabilim Dalı

YÜKSEK LİSANS, Orta Doğu Teknik Üniversitesi (2000- 2002)

Enformatik Enstitüsü - Modelleme Ve Simülasyon (Yl) (Tezsiz)

LİSANS, Kara Harp Okulu Komutanlığı (1992- 1996)

Kara Harp Okulu (Dekanlık) - Endüstri Ve Sistem Mühendisliği Bölümü

TEZLER

DOKTORA, "Ağırlıklı Bileşenlerden Oluşan Sistemlerde Optimal Güvenilirlik Ve Tasarım", Kara Harp Okulu Komutanlığı Savunma Bilimleri Enstitüsü, 2015

YÜKSEK LİSANS, "", Orta Doğu Teknik Üniversitesi Enformatik Enstitüsü,

YABANCI DİLLER

İngilizce

TEMEL ALAN BİLGİSİ

Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı - Nicel Karar Yöntemleri

Mesleki Deneyim

AKADEMİK ÜNVANLAR / GÖREVLER

Akademik Görevler

Yardımcı Doçent, Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Mühendislik Ve Doğa Bilimleri Fakültesi/Endüstri Mühendisliği Bölümü/ (2017- Devam Ediyor)

Yardımcı Doçent, Bülent Ecevit Üniversitesi/Mühendislik Fakültesi/Bilgisayar Mühendisliği Bölümü/Bilgisayar Bilimleri Anabilim Dalı/ (2016- 2017)


İdari Görevler

Bölüm Başkanı,

verdiği dersler

Optimizasyon, Lisans, (2019-2020)

Optimizasyon Teknikleri, Yüksek Lisans, (2019-2020)

İstatistik I, Lisans, (2019-2020)

yönetilen tezler

Editörlük

An Elitist Approach For Solving Traveling Salesman Problem Using Animal Migration Optimization Algorithm (SCI-Expanded), Dergi, Editör, TURKISH JOURNAL OF ELECTRICAL ENGINEERING COMPUTER SCIENCES

Developing A Model And Software For Energy Efficiency Optimization İn The Building Design Process: A Case Study İn Turkey (SCI-Expanded), Dergi, Editör, TURKISH JOURNAL OF ELECTRICAL ENGINEERING COMPUTER SCIENCES

Firefly Algorithm İn Multicriteria Optimization With Constraints (SCI-Expanded), Dergi, Editör, TURKISH JOURNAL OF ELECTRICAL ENGINEERING COMPUTER SCIENCES

Integration Of Various Ictt Tools İnto A Unified Company’Xxs System For İncreasing The Employees’Xx Satisfaction (SCI-Expanded), Dergi, Editör, TURKISH JOURNAL OF ELECTRICAL ENGINEERING COMPUTER SCIENCES

Multi-Objective Resource Optimization Of Battery Electric Bus Scheduling By Genetic Algorithm (SCI-Expanded), Dergi, Editör, TURKISH JOURNAL OF ELECTRICAL ENGINEERING COMPUTER SCIENCES

Multivariate Gaussian Model Based Reasoning For Discovery Of Ubiquitous Healthcare Services (SCI-Expanded), Dergi, Editör, TURKISH JOURNAL OF ELECTRICAL ENGINEERING COMPUTER SCIENCES

Optimal Strategic Biding İn Wholesale Power Market Considering Probabilistic Model Of The Supply Curve Using Dynamic Programming (SCI-Expanded), Dergi, Editör, TURKISH JOURNAL OF ELECTRICAL ENGINEERING COMPUTER SCIENCES

Yayınlar ve Eserler

MAKALELER

Uluslararası Hakemli Dergilerdeki Makaleler

1   SARIKAYA KADİR, (2019). "Araştırma Üretkenliğine Dayalı Olarak Bulanık Topsıs Yöntemi İle Akademik Personel Seçimi", Gaziosmanpaşa Bilimsel Araştırma Dergisi (Gbad), 8(3), 167-179. (Yayın No: 5687928)

2   ERYILMAZ SERKAN,SARIKAYA KADİR, (2014). "Modeling And Analysis Of Weighted K Out Of N G System Consisting Of Two Different Types Of Components", Proceedings Of The Institution Of Mechanical Engineers, Part O: Journal Of Risk And Reliability, 228(3), 265-271., Doi: 10.1177/1748006X13515647 (Yayın No: 2540887) [SCI-Expanded]


Ulusal Hakemli Dergilerdeki Makaleler

1   SARIKAYA KADİR,EMMİOĞLU SARIKAYA ESMA, (2019). "Mühendislik Öğrencilerinin İstatistiğe Karşı Tutumları: Çoklu Durum Çalışması", Uluslararası İktisadi Ve İdari Bilimler Dergisi, 5110-125., Doi: 10.29131/uiibd.641525 (Yayın No: 5688245)


Diğer Dergilerdeki Makaleler

Bildiriler

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında(proceedings) basılan bildiriler :

1   SARIKAYA KADİR (2016). Tedarikçi seçimi ve performans değerlemesi için bir karar destek sistemi önerisi. 17. ULUSLARARASI EKONOMETRİ, İSTATİSTİK VE YÖNEYLEM ARAŞTIRMASI SEMPOZYUMU (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:2834264)


Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler :

1   SARIKAYA KADİR (2015). Ağırlıklı Bileşenlerden Oluşan Sistemlerin Muharebe Modellemede Kullanımı. USMOS - Ulusal Savunma Uygulamaları Modelleme Ve Simülasyon Konferansı (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:2541091)

2   Say Yasin,SARIKAYA KADİR,Kundakçı Ferhan,OĞUZTÜZÜN MEHMET HALİT SEYFULLAH (2004). Using ontologies for scenario development. 13. Türk Yapay Zeka ve Yapay Sinir Ağları Sempozyumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:2541032)

3   KABAK MEHMET,SARIKAYA KADİR,Düzer Ali (2004). Muharebe Ortamında Liderlik Özelliklerinin Önceliklendirmesi Bir Model Önerisi. SAVTEK, Savunma Teknolojileri Konferansı (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:2541075)

4   OĞUZTÜZÜN MEHMET HALİT SEYFULLAH,Say Yasin,SARIKAYA KADİR,Ferhan Kundakçı,Altan Yavaş (2002). Dağıtık Simülasyon için Ontoloji Tabanlı Senaryo Geliştirme. SAVTEK, Savunma Teknolojileri Kongresi (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:2540989)

kitaplar ve kitap bölümleri

Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplar :

Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplardaki Bölümler :

sanatsal faaliyetler

projeler ve patentler

Projelerde Yaptığı Görevler:

1   "Müşterek Görev Kuvvetinin Modellenmesi ve Simülasyonu", Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç), Yürütücü, 27.08.2007-29.10.2009 (Tamamlandı) (ULUSAL)

2   "SAMMOS Satıhta Konuşlu Aktif Hava Savunma Harekatını Modellenmesi ve Simülasyonu", Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç), Yürütücü, 20.10.2008-22.10.2012 (Tamamlandı) (ULUSAL)

patentler

 

Üniversite Dışı Deneyim

1996-2016, Subay, Kara Kuvvetleri Komutanlığı

Üniversite Dışı Deneyim

Kurslar:

çalıştay

 

sertifika

 

araştırma

 

çalışma

 

rapor

 

 

 
E-Posta Adresi:kadir.sarikaya@gop.edu.tr
Öğrenim Durumu

Doktora
2009-2015
Kara Harp Okulu Komutanlığı
Savunma Bilimleri Enstitüsü/Harekat Araştırma Anabilim Dalı

Tez Adı:Ağırlıklı Bileşenlerden Oluşan Sistemlerde Optimal Güvenilirlik Ve Tasarım
Yüksek Lisans
2000-2002
Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Enformatik Enstitüsü/Modelleme Ve Simülasyon (Yl) (Tezsiz)

Tez Adı:
Lisans
1992-1996
Kara Harp Okulu Komutanlığı
Kara Harp Okulu (Dekanlık)/Endüstri Ve Sistem Mühendisliği BölümüAkademik Görevler

Yardımcı Doçent
2017-
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ/ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ/
Yardımcı Doçent
2016-2017
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ/MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ/BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ/BİLGİSAYAR BİLİMLERİ ANABİLİM DALI/


İdari Görevler

Bölüm Başkanı


Dersler *

Öğrenim DiliDers Saati
Lisans
(2019-2020)OPTİMİZASYONTürkçe3
(2019-2020)İSTATİSTİK ITürkçe3
Yüksek Lisans
(2019-2020)OPTİMİZASYON TEKNİKLERİTürkçe3
* Son iki yılda verdigi lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler


Editörlük

1.Firefly algorithm in multicriteria optimization with constraints(SCI-Expanded), Dergi, Editör, TURKISH JOURNAL OF ELECTRICAL ENGINEERING COMPUTER SCIENCES
2.Multi-objective resource optimization of battery electric bus scheduling by genetic algorithm(SCI-Expanded), Dergi, Editör, TURKISH JOURNAL OF ELECTRICAL ENGINEERING COMPUTER SCIENCES
3.Multivariate Gaussian model based reasoning for discovery of ubiquitous healthcare services(SCI-Expanded), Dergi, Editör, TURKISH JOURNAL OF ELECTRICAL ENGINEERING COMPUTER SCIENCES
4.An elitist approach for solving traveling salesman problem using animal migration optimization algorithm(SCI-Expanded), Dergi, Editör, TURKISH JOURNAL OF ELECTRICAL ENGINEERING COMPUTER SCIENCES
5.Developing a model and software for energy efficiency optimization in the building design process: a case study in Turkey(SCI-Expanded), Dergi, Editör, TURKISH JOURNAL OF ELECTRICAL ENGINEERING COMPUTER SCIENCES
6.Optimal strategic biding in wholesale power market considering probabilistic model of the supply curve using dynamic programming(SCI-Expanded), Dergi, Editör, TURKISH JOURNAL OF ELECTRICAL ENGINEERING COMPUTER SCIENCES
7.Integration of various ICTT tools into a unified company’xxs system for increasing the employees’xx satisfaction(SCI-Expanded), Dergi, Editör, TURKISH JOURNAL OF ELECTRICAL ENGINEERING COMPUTER SCIENCES
Üniversite Dışı Deneyim

1996-2016SubayKara Kuvvetleri Komutanlığı