GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ

Kişisel Web Sayfaları

KEMAL ERSAYINž

[ ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ ]

ARŞ. GÖR. Kemal ERSAYIN

Fen-Edebiyat Fakültesi / Coğrafya Bölümü

kişisel bilgiler

E-Posta adresi

kemal.ersayin@gop.edu.tr - ersayinkemal@gmail.com

Ofis Bilgisi

 

Telefon & Faks

Cep Telefonu

İş Telefonu

Faks

 

Yazışma Adresi

 

Web Sayfası

 

Sosyal Ağlar

 

kurum bilgileri

Birim

Fen-Edebiyat Fakültesi 

Bölüm

Coğrafya Bölümü 

Anabilim Dalı

Fiziki Coğrafya Anabilim Dalı 

Eğitim Bilgileri

Öğrenim Durumu

DOKTORA, Ondokuz Mayıs Üniversitesi (2017- )

Sosyal Bilimler Enstitüsü - Coğrafya (Dr)

YÜKSEK LİSANS, Balıkesir Üniversitesi (2014- 2016)

Sosyal Bilimler Enstitüsü - Coğrafya (Yl) (Tezli)

LİSANS, Balıkesir Üniversitesi (2010- 2014)

Fen-Edebiyat Fakültesi - Coğrafya Bölümü

TEZLER

DOKTORA, "", Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü,

YÜKSEK LİSANS, "Kızılırmak Deltası'nda Ekolojik Hassasiyet Ve Risk Değerlendirmesi", Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2016

YABANCI DİLLER

İngilizce

TEMEL ALAN BİLGİSİ

Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı - Fiziki Coğrafya

Mesleki Deneyim

AKADEMİK ÜNVANLAR / GÖREVLER

Akademik Görevler

Araştırma Görevlisi, Gaziosmanpaşa Üniversitesi/ Fen-Edebiyat Fakültesi/ Coğrafya Bölümü/ Fiziki Coğrafya Anabilim Dalı, (2017- Devam Ediyor)


İdari Görevler

verdiği dersler

yönetilen tezler

Editörlük

Yayınlar ve Eserler

MAKALELER

Uluslararası Hakemli Dergilerdeki Makaleler

ERSAYIN KEMAL,TAĞIL ŞERMİN, (2017). "Ecologıcal Sensıtıvıty And Rısk Assessment In The Kızılırmak Delta", Fresenıus Envıronmental Bulletın, 26(11), 6508-6516. (Yayın No: 3875733) [SCI-Expanded]

TAĞIL ŞERMİN,ERSAYIN KEMAL, (2015). "Balıkesir İlinde Dış Ortam Termal Konfor Değerlendirmesi", Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 8(41), 747-755. (Yayın No: 3460730)


Ulusal Hakemli Dergilerdeki Makaleler


Diğer Dergilerdeki Makaleler

Bildiriler

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında(proceedings) basılan bildiriler :

ERSAYIN KEMAL,TAĞIL ŞERMİN (2017). Conservation of Wetland Based on Ecological Sensitivity Analysis: A Case Study of Kizilirmak Delta. International Symposium on GIS Applications in Geography and Geosciences (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:3875875)

YÜRÜDÜR EREN,KILIÇ ORHAN METE,ERSAYIN KEMAL,BABACAN ŞEVKİ,HARDAL SEÇKİN (2017). Tokat İli Yerleşim Alanındaki Zamansal Değişim ile Jeomorfolojik Birimler Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi. Uluslararası Jeomorfoloji Sempozyumu 2017 (Özet Bildiri) (Yayın No:3883578)

KILIÇ ORHAN METE,ERSAYIN KEMAL,YÜRÜDÜR EREN,BABACAN ŞEVKİ,HARDAL SEÇKİN (2017). Determination of Land Use and Temporal Change of Dardanelles Province by Use GIS and RS. International Symposium on GIS Applications in Geography and Geosciences (Özet Bildiri) (Yayın No:3879257)


Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler :

kitaplar ve kitap bölümleri

Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplar :

Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplardaki Bölümler :

sanatsal faaliyetler

projeler ve patentler

Projelerde Yaptığı Görevler:

"UNESCO Dünya Doğal Miras Listesi Yolunda Ballıca Mağarası", Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı, 01.10.2017-27.11.2018 (Tamamlandı) (ULUSAL)

"Kızılırmak Deltası’xxnda Ekolojik Hassasiyet ve Risk Değerlendirmesi", Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı, 15.04.2015-20.04.2017 (Tamamlandı) (ULUSAL)

patentler

 

Üniversite Dışı Deneyim

Üniversite Dışı Deneyim

Kurslar:

çalıştay

 

sertifika

 

araştırma

 

çalışma

 

rapor

 

 

 
E-Posta Adresi:kemal.ersayin@gop.edu.tr
Öğrenim Durumu

Doktora
2017-
Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü/Coğrafya (Dr)

Tez Adı:
Yüksek Lisans
2014-2016
Balıkesir Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü/Coğrafya (Yl) (Tezli)

Tez Adı:Kızılırmak Deltası'nda Ekolojik Hassasiyet Ve Risk Değerlendirmesi
Lisans
2010-2014
Balıkesir Üniversitesi
Fen-Edebiyat Fakültesi/Coğrafya BölümüAkademik Görevler

Araştırma Görevlisi
2017-
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ/ COĞRAFYA BÖLÜMÜ/ FİZİKİ COĞRAFYA ANABİLİM DALI


Eserler
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:
1.ERSAYIN KEMAL,TAĞIL ŞERMİN (2017). ECOLOGICAL SENSITIVITY AND RISK ASSESSMENT IN THE KIZILIRMAK DELTA. FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN, 26(11), 6508-6516. (Yayın No: 3875733)
2.TAĞIL ŞERMİN,ERSAYIN KEMAL (2015). Balıkesir ilinde dış ortam termal konfor değerlendirmesi. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 8(41), 747-755. (Yayın No: 3460730)


Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında(proceedings) basılan bildiriler :
1.ERSAYIN KEMAL,TAĞIL ŞERMİN (2017). Conservation of Wetland Based on Ecological Sensitivity Analysis: A Case Study of Kizilirmak Delta. International Symposium on GIS Applications in Geography and Geosciences (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:3875875)
2.YÜRÜDÜR EREN,KILIÇ ORHAN METE,ERSAYIN KEMAL,BABACAN ŞEVKİ,HARDAL SEÇKİN (2017). Tokat İli Yerleşim Alanındaki Zamansal Değişim ile Jeomorfolojik Birimler Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi. Uluslararası Jeomorfoloji Sempozyumu 2017 (Özet Bildiri) (Yayın No:3883578)
3.KILIÇ ORHAN METE,ERSAYIN KEMAL,YÜRÜDÜR EREN,BABACAN ŞEVKİ,HARDAL SEÇKİN (2017). Determination of Land Use and Temporal Change of Dardanelles Province by Use GIS and RS. International Symposium on GIS Applications in Geography and Geosciences (Özet Bildiri) (Yayın No:3879257)


Projelerde Yaptığı Görevler:

1.UNESCO Dünya Doğal Miras Listesi Yolunda Ballıca Mağarası, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı, 01.10.2017-27.11.2018 (Tamamlandı) (ULUSAL)
2.Kızılırmak Deltası’xxnda Ekolojik Hassasiyet ve Risk Değerlendirmesi, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı, 15.04.2015-20.04.2017 (Tamamlandı) (ULUSAL)