GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ

Kişisel Web Sayfaları

TUGAY ÜLKܞ

[ ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ ]

ARŞ. GÖR. Tugay ÜLKÜ

İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi / İşletme Bölümü

kişisel bilgiler

E-Posta adresi

tugay.ulku@gop.edu.tr

Ofis Bilgisi

 

Telefon & Faks

Cep Telefonu

İş Telefonu

Faks

 

Yazışma Adresi

 

Web Sayfası

 

Sosyal Ağlar

 

kurum bilgileri

Birim

İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi 

Bölüm

İşletme Bölümü 

Anabilim Dalı

Yönetim Ve Organizasyon Anabilim Dalı 

Eğitim Bilgileri

Öğrenim Durumu

DOKTORA, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (2019- )

Sosyal Bilimler Enstitüsü - İşletme (Dr)

YÜKSEK LİSANS, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (2016- 2019)

Sosyal Bilimler Enstitüsü - İşletme (Yl) (Tezli)

LİSANS, Hacettepe Üniversitesi (2009- 2014)

İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi - İşletme Bölümü

TEZLER

DOKTORA, "", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü,

YÜKSEK LİSANS, "Kamu Sağlık Personellerinin Makyavelist Eğilimlerinin İfşa Etme Niyetleri Üzerindeki Etkisinde Etik İklimin Düzenleyici Rolü: Eskişehir Örneği", Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019

YABANCI DİLLER

İngilizce

TEMEL ALAN BİLGİSİ

Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı - Yönetim ve Strateji

Mesleki Deneyim

AKADEMİK ÜNVANLAR / GÖREVLER

Akademik Görevler

Araştırma Görevlisi, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi/İşletme Bölümü/Yönetim Ve Organizasyon Anabilim Dalı/ (2017- Devam Ediyor)


İdari Görevler

verdiği dersler

yönetilen tezler

Editörlük

Yayınlar ve Eserler

MAKALELER

Uluslararası Hakemli Dergilerdeki Makaleler

1   ÜLKÜ TUGAY, BAYGIN Elif, POLATCI SEMA, (2022). "Nepotizmin İş Yerindeki Kişiler Arası Çatışma Üzerindeki Etkisinde Ücret Tatmininin Düzenleyici Rolü", Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Dergisi, 27(2), 215-236. (Yayın No: 7684047)

2   ÜLKÜ TUGAY, DÖVEN MUSA SAİD, (2021). "The Moderator Role Of Ethical Climate Upon The Effect Between Health Personnel’S Machiavellian Tendencies And Whistleblowing Intention: The Case Of Eskişehir", İş Ahlakı Dergisi/Turkish Journal Of Business Ethics, 14(1), 125-166., Doi: 10.12711/tjbe.2021.14.1.0164 (Yayın No: 7124600)

3   ÜLKÜ TUGAY, BEKTAŞ ÇETİN, (2021). "Individual Creativity Factor İn Proactive Crisis Management İn Micro And Small Enterprises.", Global Journal Of Business, Economics And Management: Current Issues (Wjbem), 11(1), 10-26., Doi: 10.18844/gjbem.v11i1.4853 (Yayın No: 7124598)


Ulusal Hakemli Dergilerdeki Makaleler

1   ÜLKÜ TUGAY, (2020). "Duygusal Zekanın Bireysel Yenilikçi Davranışa Etkisi: Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Öğrencileri Üzerinde Bir Araştırma", Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (49), 114-129. (Yayın No: 6654670)


Diğer Dergilerdeki Makaleler

Bildiriler

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında(proceedings) basılan bildiriler :

1   ÜLKÜ TUGAY,DÖVEN MUSA SAİD (2019). The Moderator Role Of Ethical Climate Upon The Effect Between Public Health Personnel’s Machiavellian Tendencies And Whistleblowing Intention: The Case Of Eskişehir. II International Conference on Contemporary Issues in Business (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:5549814)


Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler :

1   ÜLKÜ TUGAY, BAYGIN Elif, POLATCI SEMA (2022). Kazancımız Bakış Açımızı Değiştirir mi? Nepotizmin İş Yerindeki Kişiler Arası Çatışma Düzeyine Etkisinde Ücret Tatmininin Düzenleyici Rolü. 8. Örgütsel Davranış Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:7684054)

2   ÜLKÜ TUGAY DUYGUSAL ZEKANIN BİREYSEL YENİLİKÇİ DAVRANIŞA ETKİSİ: TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA. 19. Uluslararası İşletmecilik Kongresi (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:6456999)

kitaplar ve kitap bölümleri

Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplar :

Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplardaki Bölümler :

1   Kuramsal Temelleriyle Örgütsel Davranış Ölçekleri Rehberi (2020)., ÜLKÜ TUGAY, Nobel Yayınevi, Editör: Polatcı Sema, ISBN: 978-625-402-076-6, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 6461508)

sanatsal faaliyetler

projeler ve patentler

Projelerde Yaptığı Görevler:

patentler

 

Üniversite Dışı Deneyim

Üniversite Dışı Deneyim

Kurslar:

çalıştay

 

sertifika

 

araştırma

 

çalışma

 

rapor

 

 

 
E-Posta Adresi:tugay.ulku@gop.edu.tr
Öğrenim Durumu

Doktora
2019-
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü/İşletme (Dr)

Tez Adı:
Yüksek Lisans
2016-2019
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü/İşletme (Yl) (Tezli)

Tez Adı:Kamu Sağlık Personellerinin Makyavelist Eğilimlerinin İfşa Etme Niyetleri Üzerindeki Etkisinde Etik İklimin Düzenleyici Rolü: Eskişehir Örneği
Lisans
2009-2014
Hacettepe Üniversitesi
İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi/İşletme BölümüAkademik Görevler

Araştırma Görevlisi
2017-
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ/İŞLETME BÖLÜMÜ/YÖNETİM VE ORGANİZASYON ANABİLİM DALI/