GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ

Kişisel Web Sayfaları

MEHTAP ARASž

[ DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ ]

DR. ÖĞR. ÜYESİ Mehtap ARAS

kişisel bilgiler

E-Posta adresi

Ofis Bilgisi

 

Telefon & Faks

Cep Telefonu

İş Telefonu

Faks

 

Yazışma Adresi

 

Web Sayfası

 

Sosyal Ağlar

 

kurum bilgileri

Birim

Turhal Uygulamalı Teknoloji Ve İşletmecilik Yüksekokulu 

Bölüm

 

Anabilim Dalı

 

Eğitim Bilgileri

Öğrenim Durumu

DOKTORA, Marmara Üniversitesi (2010- 2016)

Sosyal Bilimler Enstitüsü - Yönetim Ve Organizasyon (Dr)

YÜKSEK LİSANS, Gaziosmanpaşa Üniversitesi (2007- 2010)

İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi - İşletme Bölümü

LİSANS, İnönü Üniversitesi (1999- 2003)

İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi - İşletme Bölümü

TEZLER

DOKTORA, "Siyasi Çalkantının Örgüt Popülasyonları Üzerindeki Etkileri: Türkiye Ulusal Gazeteler Örneği, 1945-2014", Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2016

YÜKSEK LİSANS, "Örgütsel Bağlılık: Goü Akademik Personel Üzerine Bir Uygulama", Gaziosmanpaşa Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, 2010

YABANCI DİLLER

İngilizce

TEMEL ALAN BİLGİSİ

Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı - Yönetim ve Strateji

Mesleki Deneyim

AKADEMİK ÜNVANLAR / GÖREVLER

Akademik Görevler

Yardımcı Doçent, Gaziosmanpaşa Üniversitesi/ Turhal Uygulamalı Teknoloji Ve İşletmecilik Yüksekokulu(2017- Devam Ediyor)

Araştırma Görevlisi, Gaziosmanpaşa Üniversitesi/ İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi/ İşletme Bölümü/ Yönetim Ve Organizasyon Anabilim Dalı, (2008- 2016)


İdari Görevler

verdiği dersler

yönetilen tezler

Editörlük

Yayınlar ve Eserler

MAKALELER

Uluslararası Hakemli Dergilerdeki Makaleler

YİĞİT SEMA, ARAS MEHTAP, (2012). "Bir Açık İnovasyon Aracı Olarak Crowdsourcıng Ve Üniversitelerde Uygulanabilirliği Gaziosmanpaşa Üniversitesi İibf Örneği", Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 17(3), 485-508. (Yayın No: 285824)


Ulusal Hakemli Dergilerdeki Makaleler


Diğer Dergilerdeki Makaleler

Bildiriler

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında(proceedings) basılan bildiriler :


Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler :

EROL YÜCEL, ARAS MEHTAP, ARDIÇ KADİR Demografik Özelliklerin Örgütsel Bağlılığa Etkisi ve Bir Uygulama. 9. Ulusal İşletmecilik Kongresi (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:285901)

kitaplar ve kitap bölümleri

Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplar :

Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplardaki Bölümler :

sanatsal faaliyetler

projeler ve patentler

Projelerde Yaptığı Görevler:

"Organik Tarımsal Üretim ve Pazarlama Konusundaki Davranışlar ve Bunlar Üzerindeki Etkili Faktörlerin Analizi", ARAŞTIRMA PROJESİ, Araştırmacı, 21.05.2010-21.05.2017 (Tamamlandı) (ULUSAL)

patentler

 

Üniversite Dışı Deneyim

2007-2008, GİŞE ASİSTANI, T.C. GARANTİ BANKASI A.Ş., (Ticari (Özel))

Üniversite Dışı Deneyim

Kurslar:

çalıştay

 

sertifika

 

araştırma

 

çalışma

 

rapor

 

 

 
E-Posta Adresi:mehtap.aras@gop.edu.tr

Öğrenim Durumu

Doktora
2010-2016
Marmara Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü/Yönetim Ve Organizasyon (Dr)

Tez Adı:Siyasi Çalkantının Örgüt Popülasyonları Üzerindeki Etkileri: Türkiye Ulusal Gazeteler Örneği, 1945-2014
Yüksek Lisans
2007-2010
Gaziosmanpaşa Üniversitesi
İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi/İşletme Bölümü

Tez Adı:Örgütsel Bağlılık: Goü Akademik Personel Üzerine Bir Uygulama
Lisans
1999-2003
İnönü Üniversitesi
İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi/İşletme BölümüAkademik Görevler

Yardımcı Doçent
2017-
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ TURHAL UYGULAMALI TEKNOLOJİ VE İŞLETMECİLİK YÜKSEKOKULU
Araştırma Görevlisi
2008-2016
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ/ İŞLETME BÖLÜMÜ/ YÖNETİM VE ORGANİZASYON ANABİLİM DALI


Eserler
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:
1.YİĞİT SEMA, ARAS MEHTAP (2012). BİR AÇIK İNOVASYON ARACI OLARAK CROWDSOURCING VE ÜNİVERSİTELERDE UYGULANABİLİRLİĞİ GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ İİBF ÖRNEĞİ. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DERGİSİ, 17(3), 485-508. (Yayın No: 285824)


Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler :
1.EROL YÜCEL, ARAS MEHTAP, ARDIÇ KADİRDemografik Özelliklerin Örgütsel Bağlılığa Etkisi ve Bir Uygulama. 9. Ulusal İşletmecilik Kongresi (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:285901)


Projelerde Yaptığı Görevler:

1.Organik Tarımsal Üretim ve Pazarlama Konusundaki Davranışlar ve Bunlar Üzerindeki Etkili Faktörlerin Analizi, ARAŞTIRMA PROJESİ, Araştırmacı, 21.05.2010-21.05.2017 (Tamamlandı) (ULUSAL)
Üniversite Dışı Deneyim

2007-2008GİŞE ASİSTANIT.C. GARANTİ BANKASI A.Ş., (Ticari (Özel))