GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ

Kişisel Web Sayfaları

EMİN ARSLANž

[ DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ ]

DR. ÖĞR. ÜYESİ Emin ARSLAN

Zile Dinçerler Turizm İşletmeciliği Ve Otelcilik Yüksekokulu / Gastronomi Ve Mutfak Sanatları Bölümü

kişisel bilgiler

E-Posta adresi

emin.arslan@gop.edu.tr

Ofis Bilgisi

 

Telefon & Faks

Cep Telefonu

İş Telefonu

Faks

 

Yazışma Adresi

 

Web Sayfası

 

Sosyal Ağlar

 

kurum bilgileri

Birim

Zile Dinçerler Turizm İşletmeciliği Ve Otelcilik Yüksekokulu 

Bölüm

Gastronomi Ve Mutfak Sanatları Bölümü 

Anabilim Dalı

Gastronomi Ve Mutfak Sanatları Pr. 

Eğitim Bilgileri

Öğrenim Durumu

DOKTORA, Gazi Üniversitesi (2011- 2017)

Eğitim Bilimleri Enstitüsü - Turizm İşletmeciliği Eğitimi (Dr)

YÜKSEK LİSANS, Gazi Üniversitesi (2009- 2011)

Eğitim Bilimleri Enstitüsü - Turizm İşletmeciliği Eğitimi (Yl) (Tezli)

LİSANS, Çukurova Üniversitesi (2003- 2007)

Karataş Turizm İşletmeciliği Ve Otelcilik Yüksekokulu - Konaklama İşletmeciliği Bölümü

TEZLER

DOKTORA, "Otel İşletmelerinde Çalışanların Kişilik Özelliklerinin Örgütsel Bağlılık Ve İş Tatmini Üzerine Etkisi", Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 2017

YÜKSEK LİSANS, "Otel İşletmelerinde Çalışanların Paraya Olan Tutumlarının Mesleki Etik Değerler Açısından İncelenmesi", Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 2011

YABANCI DİLLER

İngilizce

TEMEL ALAN BİLGİSİ

Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı - Turizm

Mesleki Deneyim

AKADEMİK ÜNVANLAR / GÖREVLER

Akademik Görevler

Doktor Öğretim Üyesi, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/ Zile Dinçerler Turizm İşletmeciliği Ve Otelcilik Yüksekokulu/ Gastronomi Ve Mutfak Sanatları Bölümü/ Gastronomi Ve Mutfak Sanatları Pr., (2019- Devam Ediyor)

Doktor Öğretim Üyesi, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/ Zile Dinçerler Turizm İşletmeciliği Ve Otelcilik Yüksekokulu/ Yiyecek Ve İçecek İşletmeciliği Bölümü/ Yiyecek Ve İçecek İşletmeciliği Anabilim Dalı, (2017- 2019)

Araştırma Görevlisi, Gaziosmanpaşa Üniversitesi/ Zile Dinçerler Turizm İşletmeciliği Ve Otelcilik Yüksekokulu/ Yiyecek Ve İçecek İşletmeciliği Bölümü(2017- 2017)

Araştırma Görevlisi, Gazi Üniversitesi/ Eğitim Bilimleri Enstitüsü(2009- 2017)

Araştırma Görevlisi, Gaziosmanpaşa Üniversitesi/ Zile Dinçerler Turizm İşletmeciliği Ve Otelcilik Yüksekokulu(2008- 2009)


İdari Görevler

Yönetim Kurulu Üyeliği, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Zile Dinçerler Turizm İşletmeciliği Ve Otelcilik Yüksekokulu, (2017- Devam Ediyor)

Myo/Yüksekokul Müdürü, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Zile Dinçerler Turizm İşletmeciliği Ve Otelcilik Yüksekokulu, (2019- Devam Ediyor)

Bölüm Başkanı, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Zile Dinçerler Turizm İşletmeciliği Ve Otelcilik Yüksekokulu, Turizm İşletmeciliği Ve Otelcilik Bölümü, Turizm İşletmeciliği Ve Otelcilik Anabilim Dalı, (2017- 2019)

Anabilim Dalı Başkanı, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Turizm İşletmeciliği Ve Otelcilik (Yl) (Tezli), (2017- 2019)

verdiği dersler

Ön Büro Yönetimi, Lisans, (2019-2020)

Mezuniyet Projesi Iı, Lisans, (2019-2020)

Sulak Alanlar Ve Ekoturizmi, Lisans, (2019-2020)

Yiyecek Ve İçecek Servisi, Lisans, (2019-2020)

Bilgisayarlı İstatistiksel Analiz, Lisans, (2019-2020)

Genel Turizm, Lisans, (2019-2020)

Yönetim Ve Organizasyon, Lisans, (2019-2020)

Mezuniyet Projesi I, Lisans, (2019-2020)

Genel Ekonomi, Lisans, (2019-2020)

Ön Büro Yönetimi, Lisans, (2018-2019)

Yiyecek-İçecek İşletmeciliği, Yüksek Lisans, (2018-2019)

Örgütsel Davranış, Lisans, (2018-2019)

Mezuniyet Projesi Iı, Lisans, (2018-2019)

Turizm Sosyolojisi, Lisans, (2018-2019)

Toplantı Ve Ziyafet Yönetimi, Lisans, (2018-2019)

Toplam Kalite Yönetimi, Lisans, (2018-2019)

Mezuniyet Projesi I, Lisans, (2018-2019)

Turizmde Yatırım Proje Analizi, Lisans, (2018-2019)

Destinasyon Yönetimi, Lisans, (2018-2019)

Konaklama İşletmeciliği, Lisans, (2018-2019)

Mezuniyet Projesi Iı, Lisans, (2017-2018)

Örgütsel Davranış, Lisans, (2017-2018)

Önbüro Yönetimi, Lisans, (2017-2018)

Araştırma Yöntemleri, Lisans, (2017-2018)

Sürdürülebilir Turizm, Lisans, (2017-2018)

Turizm Sosyolojisi, Lisans, (2017-2018)

Temel Beslenme İlkeleri, Lisans, (2017-2018)

Mezuniyet Projesi, Lisans, (2017-2018)

Turizmde Yatırım Proje Analizi, Lisans, (2017-2018)

Konaklama İşletmeciliği, Lisans, (2017-2018)

Destinasyon Yönetimi, Lisans, (2017-2018)

Genel Ekonomi, Lisans, (2017-2018)

yönetilen tezler

Editörlük

Journal Of Tourism And Gastronomy Studies (TR DİZİN), Dergi, Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Turizm Fakültesi, 01.10.2019 - 25.12.2019

Journal Of Tourism And Gastronomy Studies (TR DİZİN), Dergi, JOTAGS, 01.01.2018 - 31.03.2018

Journal Of Tourism And Gastronomy Studies (TR DİZİN), Dergi, JOTAGS, 01.10.2018 - 31.12.2018

Journal Of Tourism And Gastronomy Studies (TR DİZİN), Dergi, JOTAGS, 01.07.2018 - 30.09.2018

Journal Of Tourism And Gastronomy Studies (TR DİZİN), Dergi, JOTAGS, 01.04.2018 - 30.06.2018

Yayınlar ve Eserler

MAKALELER

Uluslararası Hakemli Dergilerdeki Makaleler

ARSLAN EMİN,KENDİR HAKAN, (2019). "Evaluation Of The Effect Of Festival Tourism On Urban Economy: The Case Of Van Shopping Fest", Turizm Akademik Dergisi, 6(2), 299-306. (Yayın No: 5533475)

KENDİR HAKAN,ARSLAN EMİN,TÜRKMEN FATİH, (2019). "Türk Dünyası Nda Nevruz (Yengi-Kün) Kutlamalarının Festival Turizmi Açısından Değerlendirilmesi: Çimkent-Van Karşılaştırması (Evaluation Of Navruz (Yengi-Kün) Celebrations İn Turkish World İn Terms Of Festival Tourism: Shymkent-Van Comparison)", Journal Of Tourism And Gastronomy Studies, 7(4), 2668-2684., Doi: 10.21325/jotags.2019.493 (Yayın No: 5659322)

ARSLAN EMİN,KENDİR HAKAN, (2019). "Kış Turizmi Potansiyeli Açısından Muş İlinin Swot Analizi İle Değerlendirilmesi", Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 7(6), 167-173., Doi: 10.18506/anemon.520802 (Yayın No: 5592653)

ÖZKOÇ AZİZ GÖKHAN,KENDİR HAKAN,ARSLAN EMİN,ÖZGÜN NAGİHAN, (2019). "İşgörenlerin Nepotizm Ve Sinizm Algıları Arasındaki İlişki: Nevşehir Deki Otel İşletmelerinde Bir Araştırma (The Relationship Between Employees Perceptions Of Nepotism And Cynicism: A Study On Hotel Enterprises İn Nevşehir)", Journal Of Business Research - Turk, 11(4), 2960-2971., Doi: 10.20491/isarder.2019.787 (Yayın No: 5686397)

ÖZKOÇ AZİZ GÖKHAN,ARSLAN EMİN,KENDİR HAKAN,ERDOĞAN TANER, (2019). "Otel İşletmelerinde Yeşil Mutfak Kalitesinin (Y-Mutkal) Ölçülmesi: Nevşehir İlinde Bir Araştırma (Measuring Green Kitchen Quality (Y-Mutkal) In Hotel Businesses: A Research In Nevşehir)", Journal Of Tourism And Gastronomy Studies, 7(3), 2294-2309., Doi: 10.21325/jotags.2019.472 (Yayın No: 5290179)

KENDİR HAKAN,ARSLAN EMİN,ASAN HAYDAR, (2019). "Determınatıon Of Wınter Trekkıng Routes Wıthın The Scope Of Wınter Tourısm Potentıal In Sıvas Provınce", Journal Of Recreation And Tourism Research, 6(3), 294-305., Doi: 10.31771/jrtr.2019.32 (Yayın No: 5275938)

ARSLAN EMİN,GÜRİPEK EDİZ,İNCE CEMAL, (2018). "İşe Yabancılaşma Ve Kişi-Örgüt Uyumu Arasındaki İlişkide Kariyer Bağlılığının Rolü:Otel İşletmelerinde Bir Araştırma", Journal Of Recreation And Tourism Research, 5(1), 1-12. (Yayın No: 4208799)

KÜÇÜK MEHMET ALPARSLAN,ARSLAN EMİN, (2018). "Ortodoks İkonalarında Bir Ölüm Motifi: “Meryem Ana’Nın Ölümü”", Mukaddime, 9(1), 53-75., Doi: 10.19059/mukaddime.377216 (Yayın No: 4286487)

ARSLAN EMİN,KILIÇLAR ARZU, (2018). "Otel İşletmelerinde Çalışanların Kişilik Özellikleri İle Örgütsel Bağlılıkları Arasındaki İlişkide İş Tatmininin Aracılık Rolü (The Mediating Role Of Job Satisfaction On The Relationship Between Personality Traits And Organizational Commitment)", Journal Of Tourism And Gastronomy Studies, 6(4), 360-375., Doi: 10.21325/jotags.2018.314 (Yayın No: 4607367)

ARSLAN EMİN,KENDİR HAKAN,TÜRKMEN FATİH, (2018). "Turizm İşletmeciliği Eğitimi Alan Öğrencilerin Girişimcilik Eğilimi: Kazakistan-Kırgızistan-Türkiye Karşılaştırması", Manas Journal Of Social Studies, 7(4), 655-669. (Yayın No: 4432651)

KENDİR HAKAN,ARSLAN EMİN,ÖZÇELİK BOZKURT HANDAN, (2018). "Devam Bağlılığı, Presenteeism Ve İşten Ayrılma Niyeti Arasındaki İlişki: Beş Yıldızlı Otel İşletmelerinde Bir Araştırma - The Relationship Between Continuance Commitment, Presenteeism And Turnover Intention: A Research On Five Star Hotel Enterprises", Journal Of Business Research - Turk, 10(4), 1029-1046., Doi: 10.20491/isarder.2018.561 (Yayın No: 4607152)

ARSLAN EMİN,KENDİR HAKAN,ASAN HAYDAR, (2018). "Sivas’In Kış Turizmi Olanakları Kapsamında Rekreasyonel Bir Faaliyet: Donmuş Şelale Tırmanışı", Journal Of Recreation And Tourism Research, 5(4), 1-10., Doi: 10.31771/jrtr.2018.5 (Yayın No: 4585746)

ARSLAN EMİN,GÜRİPEK EDİZ,İNCE CEMAL, (2017). "Kişilik Özellikleri Ve Meslek Seçimi İlişkisi: Turizm Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma", Kesit Akademi, 11(11), 200-217., Doi: 10.18020/kesit.1297 (Yayın No: 3789620)

TAYFUN AHMET,ARSLAN EMİN, (2013). "Festival Turizmi Kapsamında Yerli Turistlerin Ankara Alışveriş Festivali Nden Memnuniyetleri Üzerine Bir Araştırma", İşletme Araştırmaları Dergisi, 5(2), 191-206. (Yayın No: 402737)


Ulusal Hakemli Dergilerdeki Makaleler

BOYLU YASİN,ARSLAN EMİN, (2014). "Türkiye Deki Turizm Eğitiminin Rakamsal Gelişmeler Açısından Değerlendirilmesi", Gazi Üniversitesi Turizm Fakültesi Dergisi, 1(1), 79-97. (Yayın No: 1350776)

ÜNLÜÖNEN KURBAN,ARSLAN EMİN, (2012). "Otel İşletmelerinde Çalışanların Paraya Olan Tutumunun Mesleki Etik Değerler Açısından İncelenmesi", Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 11(40), 173-187. (Yayın No: 402910)


Diğer Dergilerdeki Makaleler

Bildiriler

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında(proceedings) basılan bildiriler :

KENDİR HAKAN,ARSLAN EMİN,ÖZKOÇ AZİZ GÖKHAN (2019). Kaz Gölü’nün Ornitoturizm Açısından Değerlendirilmesi. VIII. National IV. International Eastern Mediterranean Tourism Symposium (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:5304290)

ARSLAN EMİN,KENDİR HAKAN,ÖZKOÇ AZİZ GÖKHAN (2019). Niksar’ın Kültürel Miras Turizmi Potansiyelinin Değerlendirilmesi. VIII. National IV. International Eastern Mediterranean Tourism Symposium (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:5304240)

ASAN HAYDAR,KENDİR HAKAN,ARSLAN EMİN (2018). KIŞ TURİZMİ SPOR AKTİVİTELERİ BAĞLAMINDA SİVAS İLİ KIŞ YÜRÜYÜŞ ROTALARININ BELİRLENMESİ. ULUSLARARASI SİVAS TURİZM KONGRESİ (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4599889)

ARSLAN EMİN,KENDİR HAKAN,ASAN HAYDAR (2018). KIŞ TURİZMİ KAPSAMINDA REKREASYONEL BİR FAALİYET: DONMUŞ ŞELALE TIRMANIŞI. ULUSLARARASI SİVAS TURİZM KONGRESİ (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4599882)

KENDİR HAKAN,ARSLAN EMİN,İNCE CEMAL (2018). Turizm Eğitimi Alan Lisans Öğrencilerinin Girişimci Kişilik Özelliklerinin Belirlenmesi: Kırgızistan-Türkiye Manas ve Gaziosmanpaşa Üniversiteleri Karşılaştırması. 9. Uluslararası Girişimcilik Kongresi (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4667972)

ARSLAN EMİN (2018). ALANYA’NIN ULAŞIM OLANAKLARININ TURİZM HAREKETLERİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ. Uluslararası Antalya Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:4191314)

ARSLAN EMİN,KENDİR HAKAN (2018). GİRİŞİMCİLİK EĞİLİMİNİN BELİRLENMESİ: KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS VE GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTELERİ’NDE KARŞILAŞTIRMALI BİR ARAŞTIRMA. 9. Uluslararası Girişimcilik Kongresi (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4601295)

GÜRİPEK EDİZ,İNCE CEMAL,ARSLAN EMİN (2017). KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ VE MESLEK SEÇİMİ İLİŞKİSİ: TURİZM ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA. AL-FARABI 1st International Congress on Social Sciences (Özet Bildiri) (Yayın No:3531963)

İNCE CEMAL,GÜRİPEK EDİZ,ARSLAN EMİN (2017). 5 FAKTÖR KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ VE İŞ TATMİNİ ARASINDAKİ İLİŞKİ: OTEL İŞLETMELERİNDE BİR ARAŞTIRMA. AL-FARABI 1st International Congress on Social Sciences (Özet Bildiri) (Yayın No:3531966)

ARSLAN EMİN,İNCE CEMAL,GÜRİPEK EDİZ (2017). İŞGÖRENLERİN İŞE YABANCILAŞMASINDA KİŞİ-ÇEVRE UYUMU VE KARİYER BAĞLILIĞININ ROLÜTHE ROLE OF PERSON – ENVIRONMENT FIT AND CAREER COMMITMENT IN WORK ALIENATING OF EMPLOYEES. Avrasya Zirvesi (Euroasia Summit) (Özet Bildiri) (Yayın No:3621242)

GÜRİPEK EDİZ,ARSLAN EMİN,İNCE CEMAL (2017). POLİTİK DAVRANIŞLAR VE İŞE ADANMIŞLIK İLİŞKİSİNDE KİŞİ-ÇEVRE UYUMUNUN ROLÜTHE ROLE OF PERSON-ENVIRONMENT FIT IN RELATION BETWEEN POLITICAL BEHAVIOR AND COMMITMENT TO WORK. Avrasya Zirvesi (Euroasia Summit) (Özet Bildiri) (Yayın No:3621246)

ARSLAN EMİN,KÜÇÜK MEHMET ALPARSLAN (2017). Tokat-Zile’deki Asırlık “40 Hatim” Geleneğinin Somut Olmayan Kültürel Miras Ve Kültür Turizmi Açısından İncelenmesi. DOKAP BÖLGESİ ULUSLARARASI TURİZM SEMPOZYUMU (Özet Bildiri) (Yayın No:3621255)


Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler :

KÜÇÜK MEHMET ALPARSLAN,ARSLAN EMİN (2017). İkonografiden Bayrama Bir Ölüm Motifi: Meryem Ana’nın Uyuması/Koimesis. 18. Ulusal Turizm Kongresi (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:3621266)

BOYLU YASİN,ARSLAN EMİN (2013). Türkiye deki Turizm Eğitiminde Son Rakamsal Gelişmeler. 14. Ulusal Turizm Kongresi (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:403649)

ARSLAN EMİN,ÜNLÜÖNEN KURBAN (2012). Otel İşletmelerinde Çalışanların Paraya Olan Tutumunun Mesleki Etik Değerler Açısından İncelenmesi. VI. Lisansüstü Turizm Öğrencileri Araştırma Kongresi (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:403412)

ÜNLÜÖNEN KURBAN,KIZANLIKLI MUSTAFA MURAT,ARSLAN EMİN (2011). Otel işletmelerindeki eko etiket ve sistem yönetim belgelerinin belirlenmesine yönelik bir araştırma. 12. Ulusal Turizm Kongresi (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:403175)

kitaplar ve kitap bölümleri

Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplar :

Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplardaki Bölümler :

Selected Academıc Studıes From Turkısh Tourısm Sector (2020)., ARSLAN EMİN, Peter Lang, Editör: Fatih Türkmen, Sayfa Sayısı: 340, ISBN: 978-3-631-81099-6, İngilizce(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 6091219)

Social Sciences Researches İn The Globalizing World (2018)., ARSLAN EMİN, St. Kliment Ohridski University Press, Editör: Recep Efe, Marin Rusev, Eric Straus, Cevdet Avcıkurt, Abdullah Soykan, Bekir Parlak, Sayfa Sayısı: 945, ISBN: 978-954-07-4528-2, İngilizce(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 4417417)

sanatsal faaliyetler

projeler ve patentler

Projelerde Yaptığı Görevler:

"Sanal Ortamda Ankaranın Tanıtımı E ANKARA", ARAŞTIRMA PROJESİ, Araştırmacı, 01.01.2012-31.12.2012 (Tamamlandı) (ULUSAL)

patentler

 

Üniversite Dışı Deneyim

Üniversite Dışı Deneyim

Kurslar:

çalıştay

 

sertifika

 

araştırma

 

çalışma

 

rapor

 

 

 
E-Posta Adresi:emin.arslan@gop.edu.tr
Öğrenim Durumu

Doktora
2011-2017
Gazi Üniversitesi
Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Turizm İşletmeciliği Eğitimi (Dr)

Tez Adı:Otel İşletmelerinde Çalışanların Kişilik Özelliklerinin Örgütsel Bağlılık Ve İş Tatmini Üzerine Etkisi
Yüksek Lisans
2009-2011
Gazi Üniversitesi
Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Turizm İşletmeciliği Eğitimi (Yl) (Tezli)

Tez Adı:Otel İşletmelerinde Çalışanların Paraya Olan Tutumlarının Mesleki Etik Değerler Açısından İncelenmesi
Lisans
2003-2007
Çukurova Üniversitesi
Karataş Turizm İşletmeciliği Ve Otelcilik Yüksekokulu/Konaklama İşletmeciliği BölümüAkademik Görevler

Doktor Öğretim Üyesi
2019-
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ ZİLE DİNÇERLER TURİZM İŞLETMECİLİĞİ VE OTELCİLİK YÜKSEKOKULU/ GASTRONOMİ VE MUTFAK SANATLARI BÖLÜMÜ/ GASTRONOMİ VE MUTFAK SANATLARI PR.
Doktor Öğretim Üyesi
2017-2019
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ ZİLE DİNÇERLER TURİZM İŞLETMECİLİĞİ VE OTELCİLİK YÜKSEKOKULU/ YİYECEK VE İÇECEK İŞLETMECİLİĞİ BÖLÜMÜ/ YİYECEK VE İÇECEK İŞLETMECİLİĞİ ANABİLİM DALI
Araştırma Görevlisi
2017-2017
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ ZİLE DİNÇERLER TURİZM İŞLETMECİLİĞİ VE OTELCİLİK YÜKSEKOKULU/ YİYECEK VE İÇECEK İŞLETMECİLİĞİ BÖLÜMÜ
Araştırma Görevlisi
2009-2017
GAZİ ÜNİVERSİTESİ/ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Araştırma Görevlisi
2008-2009
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ ZİLE DİNÇERLER TURİZM İŞLETMECİLİĞİ VE OTELCİLİK YÜKSEKOKULU


İdari Görevler

MYO/Yüksekokul Müdürü
2019
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ ZİLE DİNÇERLER TURİZM İŞLETMECİLİĞİ VE OTELCİLİK YÜKSEKOKULU
Yönetim Kurulu Üyeliği
2017
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ ZİLE DİNÇERLER TURİZM İŞLETMECİLİĞİ VE OTELCİLİK YÜKSEKOKULU
Anabilim Dalı Başkanı
2017-2019
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
Bölüm Başkanı
2017-2019
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ ZİLE DİNÇERLER TURİZM İŞLETMECİLİĞİ VE OTELCİLİK YÜKSEKOKULU


Dersler *

Öğrenim DiliDers Saati
Lisans
(2019-2020)ÖN BÜRO YÖNETİMİTürkçe3
(2019-2020)MEZUNİYET PROJESİ IITürkçe3
(2019-2020)SULAK ALANLAR VE EKOTURİZMİTürkçe2
(2019-2020)YİYECEK VE İÇECEK SERVİSİTürkçe3
(2019-2020)BİLGİSAYARLI İSTATİSTİKSEL ANALİZTürkçe3
(2019-2020)GENEL TURİZMTürkçe2
(2019-2020)YÖNETİM VE ORGANİZASYONTürkçe3
(2019-2020)MEZUNİYET PROJESİ ITürkçe3
(2019-2020)GENEL EKONOMİTürkçe3
(2018-2019)ÖN BÜRO YÖNETİMİTürkçe3
(2018-2019)ÖRGÜTSEL DAVRANIŞTürkçe4
(2018-2019)MEZUNİYET PROJESİ IITürkçe3
(2018-2019)TURİZM SOSYOLOJİSİTürkçe6
(2018-2019)TOPLANTI VE ZİYAFET YÖNETİMİTürkçe2
(2018-2019)TOPLAM KALİTE YÖNETİMİTürkçe3
(2018-2019)MEZUNİYET PROJESİ ITürkçe3
(2018-2019)TURİZMDE YATIRIM PROJE ANALİZİTürkçe4
(2018-2019)DESTİNASYON YÖNETİMİTürkçe4
(2018-2019)KONAKLAMA İŞLETMECİLİĞİTürkçe6
(2017-2018)MEZUNİYET PROJESİ IITürkçe3
(2017-2018)ÖRGÜTSEL DAVRANIŞTürkçe4
(2017-2018)ÖNBÜRO YÖNETİMİTürkçe3
(2017-2018)ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİTürkçe3
(2017-2018)SÜRDÜRÜLEBİLİR TURİZMTürkçe4
(2017-2018)TURİZM SOSYOLOJİSİTürkçe6
(2017-2018)TEMEL BESLENME İLKELERİTürkçe6
(2017-2018)MEZUNİYET PROJESİTürkçe3
(2017-2018)TURİZMDE YATIRIM PROJE ANALİZİTürkçe6
(2017-2018)KONAKLAMA İŞLETMECİLİĞİTürkçe9
(2017-2018)DESTİNASYON YÖNETİMİTürkçe6
(2017-2018)GENEL EKONOMİTürkçe9
Yüksek Lisans
(2018-2019)YİYECEK-İÇECEK İŞLETMECİLİĞİTürkçe3
* Son iki yılda verdigi lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler


Editörlük

1.Journal of Tourism and Gastronomy Studies(TR DİZİN), Dergi, Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Turizm Fakültesi, 01.10.2019 - 25.12.2019
2.Journal of Tourism and Gastronomy Studies(TR DİZİN), Dergi, JOTAGS, 01.01.2018 - 31.03.2018
3.Journal of Tourism and Gastronomy Studies(TR DİZİN), Dergi, JOTAGS, 01.10.2018 - 31.12.2018
4.Journal of Tourism and Gastronomy Studies(TR DİZİN), Dergi, JOTAGS, 01.07.2018 - 30.09.2018
5.Journal of Tourism and Gastronomy Studies(TR DİZİN), Dergi, JOTAGS, 01.04.2018 - 30.06.2018
6.GAZİ ÜNİVERSİTESİ TURİZM FAKÜLTESİ DERGİSİ(Endekste taranmıyor), Dergi, Yrd. Editör, Gazi Üniversitesi, 01.01.2014


Eserler
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:
1.ARSLAN EMİN,KENDİR HAKAN (2019). Evaluation of the Effect of Festival Tourism on Urban Economy: The Case of Van Shopping Fest. Turizm Akademik Dergisi, 6(2), 299-306. (Yayın No: 5533475)
2.KENDİR HAKAN,ARSLAN EMİN,TÜRKMEN FATİH (2019). Türk Dünyası nda Nevruz (Yengi-Kün) Kutlamalarının Festival Turizmi Açısından Değerlendirilmesi: Çimkent-Van Karşılaştırması (Evaluation of Navruz (Yengi-Kün) Celebrations in Turkish World in Terms of Festival Tourism: Shymkent-Van Comparison). Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 7(4), 2668-2684., Doi: 10.21325/jotags.2019.493 (Yayın No: 5659322)
3.ARSLAN EMİN,KENDİR HAKAN (2019). Kış Turizmi Potansiyeli Açısından Muş İlinin SWOT Analizi İle Değerlendirilmesi. Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 7(6), 167-173., Doi: 10.18506/anemon.520802 (Yayın No: 5592653)
4.ÖZKOÇ AZİZ GÖKHAN,KENDİR HAKAN,ARSLAN EMİN,ÖZGÜN NAGİHAN (2019). İşgörenlerin Nepotizm ve Sinizm Algıları Arasındaki İlişki: Nevşehir deki Otel İşletmelerinde Bir Araştırma (The Relationship between Employees Perceptions of Nepotism and Cynicism: A Study on Hotel Enterprises in Nevşehir). Journal of Business Research - Turk, 11(4), 2960-2971., Doi: 10.20491/isarder.2019.787 (Yayın No: 5686397)
5.ÖZKOÇ AZİZ GÖKHAN,ARSLAN EMİN,KENDİR HAKAN,ERDOĞAN TANER (2019). Otel İşletmelerinde Yeşil Mutfak Kalitesinin (Y-Mutkal) Ölçülmesi: Nevşehir İlinde Bir Araştırma (Measuring Green Kitchen Quality (Y-Mutkal) In Hotel Businesses: A Research In Nevşehir). Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 7(3), 2294-2309., Doi: 10.21325/jotags.2019.472 (Yayın No: 5290179)
6.KENDİR HAKAN,ARSLAN EMİN,ASAN HAYDAR (2019). DETERMINATION OF WINTER TREKKING ROUTES WITHIN THE SCOPE OF WINTER TOURISM POTENTIAL IN SIVAS PROVINCE. Journal of Recreation and Tourism Research, 6(3), 294-305., Doi: 10.31771/jrtr.2019.32 (Yayın No: 5275938)
7.ARSLAN EMİN,GÜRİPEK EDİZ,İNCE CEMAL (2018). İŞE YABANCILAŞMA VE KİŞİ-ÖRGÜT UYUMU ARASINDAKİ İLİŞKİDE KARİYER BAĞLILIĞININ ROLÜ:OTEL İŞLETMELERİNDE BİR ARAŞTIRMA. Journal of Recreation and Tourism Research, 5(1), 1-12. (Yayın No: 4208799)
8.KÜÇÜK MEHMET ALPARSLAN,ARSLAN EMİN (2018). Ortodoks İkonalarında Bir Ölüm Motifi: “Meryem Ana’nın Ölümü”. MUKADDİME, 9(1), 53-75., Doi: 10.19059/mukaddime.377216 (Yayın No: 4286487)
9.ARSLAN EMİN,KILIÇLAR ARZU (2018). Otel İşletmelerinde Çalışanların Kişilik Özellikleri İle Örgütsel Bağlılıkları Arasındaki İlişkide İş Tatmininin Aracılık Rolü (The Mediating Role of Job Satisfaction on the Relationship Between Personality Traits and Organizational Commitment). Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 6(4), 360-375., Doi: 10.21325/jotags.2018.314 (Yayın No: 4607367)
10.ARSLAN EMİN,KENDİR HAKAN,TÜRKMEN FATİH (2018). TURİZM İŞLETMECİLİĞİ EĞİTİMİ ALAN ÖĞRENCİLERİN GİRİŞİMCİLİK EĞİLİMİ: KAZAKİSTAN-KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE KARŞILAŞTIRMASI. MANAS Journal of Social Studies, 7(4), 655-669. (Yayın No: 4432651)
11.KENDİR HAKAN,ARSLAN EMİN,ÖZÇELİK BOZKURT HANDAN (2018). Devam Bağlılığı, Presenteeism ve İşten Ayrılma Niyeti Arasındaki İlişki: Beş Yıldızlı Otel İşletmelerinde Bir Araştırma - The Relationship Between Continuance Commitment, Presenteeism and Turnover Intention: A Research on Five Star Hotel Enterprises. Journal of Business Research - Turk, 10(4), 1029-1046., Doi: 10.20491/isarder.2018.561 (Yayın No: 4607152)
12.ARSLAN EMİN,KENDİR HAKAN,ASAN HAYDAR (2018). SİVAS’IN KIŞ TURİZMİ OLANAKLARI KAPSAMINDA REKREASYONEL BİR FAALİYET: DONMUŞ ŞELALE TIRMANIŞI. Journal of Recreation and Tourism Research, 5(4), 1-10., Doi: 10.31771/jrtr.2018.5 (Yayın No: 4585746)
13.ARSLAN EMİN,GÜRİPEK EDİZ,İNCE CEMAL (2017). KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ VE MESLEK SEÇİMİ İLİŞKİSİ: TURİZM ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA. Kesit Akademi, 11(11), 200-217., Doi: 10.18020/kesit.1297 (Yayın No: 3789620)
14.TAYFUN AHMET,ARSLAN EMİN (2013). Festival Turizmi Kapsamında Yerli Turistlerin Ankara Alışveriş Festivali nden Memnuniyetleri Üzerine Bir Araştırma. İşletme Araştırmaları Dergisi, 5(2), 191-206. (Yayın No: 402737)
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :
1.BOYLU YASİN,ARSLAN EMİN (2014). Türkiye deki Turizm Eğitiminin Rakamsal Gelişmeler Açısından Değerlendirilmesi. GAZİ ÜNİVERSİTESİ TURİZM FAKÜLTESİ DERGİSİ, 1(1), 79-97. (Yayın No: 1350776)
2.ÜNLÜÖNEN KURBAN,ARSLAN EMİN (2012). Otel İşletmelerinde Çalışanların Paraya Olan Tutumunun Mesleki Etik Değerler Açısından İncelenmesi. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 11(40), 173-187. (Yayın No: 402910)


Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında(proceedings) basılan bildiriler :
1.KENDİR HAKAN,ARSLAN EMİN,İNCE CEMAL (2018). Turizm Eğitimi Alan Lisans Öğrencilerinin Girişimci Kişilik Özelliklerinin Belirlenmesi: Kırgızistan-Türkiye Manas ve Gaziosmanpaşa Üniversiteleri Karşılaştırması. 9. Uluslararası Girişimcilik Kongresi (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4667972)
2.ARSLAN EMİN,KENDİR HAKAN (2018). GİRİŞİMCİLİK EĞİLİMİNİN BELİRLENMESİ: KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS VE GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTELERİ’NDE KARŞILAŞTIRMALI BİR ARAŞTIRMA. 9. Uluslararası Girişimcilik Kongresi (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4601295)
3.ARSLAN EMİN,İNCE CEMAL,GÜRİPEK EDİZ (2017). İŞGÖRENLERİN İŞE YABANCILAŞMASINDA KİŞİ-ÇEVRE UYUMU VE KARİYER BAĞLILIĞININ ROLÜTHE ROLE OF PERSON – ENVIRONMENT FIT AND CAREER COMMITMENT IN WORK ALIENATING OF EMPLOYEES. Avrasya Zirvesi (Euroasia Summit) (Özet Bildiri) (Yayın No:3621242)
4.GÜRİPEK EDİZ,ARSLAN EMİN,İNCE CEMAL (2017). POLİTİK DAVRANIŞLAR VE İŞE ADANMIŞLIK İLİŞKİSİNDE KİŞİ-ÇEVRE UYUMUNUN ROLÜTHE ROLE OF PERSON-ENVIRONMENT FIT IN RELATION BETWEEN POLITICAL BEHAVIOR AND COMMITMENT TO WORK. Avrasya Zirvesi (Euroasia Summit) (Özet Bildiri) (Yayın No:3621246)
5.ARSLAN EMİN (2018). ALANYA’NIN ULAŞIM OLANAKLARININ TURİZM HAREKETLERİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ. Uluslararası Antalya Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:4191314)
6.ARSLAN EMİN,KÜÇÜK MEHMET ALPARSLAN (2017). Tokat-Zile’deki Asırlık “40 Hatim” Geleneğinin Somut Olmayan Kültürel Miras Ve Kültür Turizmi Açısından İncelenmesi. DOKAP BÖLGESİ ULUSLARARASI TURİZM SEMPOZYUMU (Özet Bildiri) (Yayın No:3621255)
7.GÜRİPEK EDİZ,İNCE CEMAL,ARSLAN EMİN (2017). KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ VE MESLEK SEÇİMİ İLİŞKİSİ: TURİZM ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA. AL-FARABI 1st International Congress on Social Sciences (Özet Bildiri) (Yayın No:3531963)
8.İNCE CEMAL,GÜRİPEK EDİZ,ARSLAN EMİN (2017). 5 FAKTÖR KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ VE İŞ TATMİNİ ARASINDAKİ İLİŞKİ: OTEL İŞLETMELERİNDE BİR ARAŞTIRMA. AL-FARABI 1st International Congress on Social Sciences (Özet Bildiri) (Yayın No:3531966)
9.KENDİR HAKAN,ARSLAN EMİN,ÖZKOÇ AZİZ GÖKHAN (2019). Kaz Gölü’nün Ornitoturizm Açısından Değerlendirilmesi. VIII. National IV. International Eastern Mediterranean Tourism Symposium (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:5304290)
10.ARSLAN EMİN,KENDİR HAKAN,ÖZKOÇ AZİZ GÖKHAN (2019). Niksar’ın Kültürel Miras Turizmi Potansiyelinin Değerlendirilmesi. VIII. National IV. International Eastern Mediterranean Tourism Symposium (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:5304240)
11.ASAN HAYDAR,KENDİR HAKAN,ARSLAN EMİN (2018). KIŞ TURİZMİ SPOR AKTİVİTELERİ BAĞLAMINDA SİVAS İLİ KIŞ YÜRÜYÜŞ ROTALARININ BELİRLENMESİ. ULUSLARARASI SİVAS TURİZM KONGRESİ (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4599889)
12.ARSLAN EMİN,KENDİR HAKAN,ASAN HAYDAR (2018). KIŞ TURİZMİ KAPSAMINDA REKREASYONEL BİR FAALİYET: DONMUŞ ŞELALE TIRMANIŞI. ULUSLARARASI SİVAS TURİZM KONGRESİ (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4599882)
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler :
1.KÜÇÜK MEHMET ALPARSLAN,ARSLAN EMİN (2017). İkonografiden Bayrama Bir Ölüm Motifi: Meryem Ana’nın Uyuması/Koimesis. 18. Ulusal Turizm Kongresi (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:3621266)
2.ARSLAN EMİN,ÜNLÜÖNEN KURBAN (2012). Otel İşletmelerinde Çalışanların Paraya Olan Tutumunun Mesleki Etik Değerler Açısından İncelenmesi. VI. Lisansüstü Turizm Öğrencileri Araştırma Kongresi (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:403412)
3.BOYLU YASİN,ARSLAN EMİN (2013). Türkiye deki Turizm Eğitiminde Son Rakamsal Gelişmeler. 14. Ulusal Turizm Kongresi (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:403649)
4.ÜNLÜÖNEN KURBAN,KIZANLIKLI MUSTAFA MURAT,ARSLAN EMİN (2011). Otel işletmelerindeki eko etiket ve sistem yönetim belgelerinin belirlenmesine yönelik bir araştırma. 12. Ulusal Turizm Kongresi (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:403175)


Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar veya kitaplardaki bölümler:
Yazılan ulusal/uluslararası kitaplardaki bölümler:
1.SELECTED ACADEMIC STUDIES FROM TURKISH TOURISM SECTOR (2020)., ARSLAN EMİN, Peter Lang, Editör: Fatih Türkmen, Sayfa Sayısı: 340, ISBN: 978-3-631-81099-6, İngilizce, Bilimsel Kitap, (Yayın No: 6091219)
2.Social Sciences Researches in the Globalizing World (2018)., ARSLAN EMİN, St. Kliment Ohridski University Press, Editör: Recep Efe, Marin Rusev, Eric Straus, Cevdet Avcıkurt, Abdullah Soykan, Bekir Parlak, Sayfa Sayısı: 945, ISBN: 978-954-07-4528-2, İngilizce, Bilimsel Kitap, (Yayın No: 4417417)


Projelerde Yaptığı Görevler:

1.Sanal Ortamda Ankaranın Tanıtımı E ANKARA, ARAŞTIRMA PROJESİ, Araştırmacı, 01.01.2012-31.12.2012 (Tamamlandı) (ULUSAL)