GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ

Kişisel Web Sayfaları

MEHMET ŞABAN AKGÜLž

[ ÖĞRETİM GÖREVLİSİ ]

ÖĞR. GÖR. Mehmet Şaban AKGÜL

Reşadiye Meslek Yüksekokulu / Çocuk Bakımı Ve Gençlik Hizmetleri Bölümü

kişisel bilgiler

E-Posta adresi

Ofis Bilgisi

 

Telefon & Faks

Cep Telefonu

İş Telefonu

Faks

 

Yazışma Adresi

 

Web Sayfası

 

Sosyal Ağlar

 

kurum bilgileri

Birim

Reşadiye Meslek Yüksekokulu 

Bölüm

Çocuk Bakımı Ve Gençlik Hizmetleri Bölümü 

Anabilim Dalı

Çocuk Gelişimi Pr. 

Eğitim Bilgileri

Öğrenim Durumu

DOKTORA, Ondokuz Mayıs Üniversitesi (2015- )

Eğitim Bilimleri Enstitüsü - Sınıf Eğitimi (Dr)

YÜKSEK LİSANS, Gaziosmanpaşa Üniversitesi (2014- 2015)

Eğitim Bilimleri Enstitüsü - Sınıf Eğitimi (Yl) (Tezli)

LİSANS, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (2008- )

Orman Fakültesi - Orman Mühendisliği Bölümü

LİSANS, Gaziosmanpaşa Üniversitesi (2010- 2014)

Eğitim Fakültesi - İlköğretim Bölümü

TEZLER

DOKTORA, "Çocuk Hakları", Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü,

YÜKSEK LİSANS, "İlkokul Öğrenci Velilerinin Çocuk Haklarına İlişkin Görüşlerinin Değerlendirilmesi", Gaziosmanpaşa Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 2015

YABANCI DİLLER

TEMEL ALAN BİLGİSİ

Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Temel Alanı - Temel Eğitim

Mesleki Deneyim

AKADEMİK ÜNVANLAR / GÖREVLER

Akademik Görevler

Öğretim Görevlisi, Gaziosmanpaşa Üniversitesi/ Reşadiye Meslek Yüksekokulu/ Çocuk Bakımı Ve Gençlik Hizmetleri Bölümü/ Çocuk Gelişimi Pr., (2017- Devam Ediyor)


İdari Görevler

verdiği dersler

Özel Eğitimde Uygulama Iı, Önlisans, (2017-2018)

Mesleki Etik, Önlisans, (2017-2018)

Davranış Bilimleri, Önlisans, (2017-2018)

Çocuk Ve Oyun, Önlisans, (2017-2018)

Çocuk Gelişimi Iı, Önlisans, (2017-2018)

Kişisel Gelişim, Önlisans, (2017-2018)

Çocuk Hakları Ve Koruma, Önlisans, (2017-2018)

Özel Eğitim Iı, Önlisans, (2017-2018)

Drama, Lisans, (2017-2018)

Kaynaştırma Eğitimi, Önlisans, (2017-2018)

Sanat Etkinliklerini İzleme, Önlisans, (2017-2018)

Özel Eğitimde Araç Geliştirme, Önlisans, (2017-2018)

Özel Eğitim I, Önlisans, (2017-2018)

Özel Eğitimde Uygulama I, Önlisans, (2017-2018)

Çocuk Gelişimi I, Önlisans, (2017-2018)

Kaynaştırma Eğitimi, Önlisans, (2016-2017)

Özel Eğitimde Uygulama -1, Önlisans, (2016-2017)

Sanat Etkinliklerini İzleme, Önlisans, (2016-2017)

Özel Eğitimde Araç Geliştirme, Önlisans, (2016-2017)

Özel Eğitim -1, Önlisans, (2016-2017)

Çocuk Gelişimi -1, Önlisans, (2016-2017)

Kişisel Gelişim, Önlisans, (2016-2017)

Özel Eğitimde Uygulama -Iı, Önlisans, (2016-2017)

Çocuk Gelişimi -Iı, Önlisans, (2016-2017)

Özel Eğitim -Iı, Önlisans, (2016-2017)

Çocuk Edebiyatı Ve Medya, Önlisans, (2016-2017)

Çocuk Ve Oyun, Önlisans, (2016-2017)

yönetilen tezler

Editörlük

Yayınlar ve Eserler

MAKALELER

Uluslararası Hakemli Dergilerdeki Makaleler


Ulusal Hakemli Dergilerdeki Makaleler


Diğer Dergilerdeki Makaleler

Bildiriler

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında(proceedings) basılan bildiriler :

AKGÜL MEHMET ŞABAN,EREN ZEYNEP (2015). Erasmus Öğrenci Öğrenim Hareketliliği Programına Katılan Gaziosmanpaşa Üniversitesi Öğrencilerinin Memnuniyet Düzeylerinin Belirlenmesi. VII. ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER EĞİTİMİ KONGRESİ (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:3469097)


Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler :

kitaplar ve kitap bölümleri

Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplar :

Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplardaki Bölümler :

sanatsal faaliyetler

"ÇOCUK HAKLARI KONULU KONFERANS", REŞADİYE MYO, TÜRKİYE, 2018,

projeler ve patentler

Projelerde Yaptığı Görevler:

patentler

 

Üniversite Dışı Deneyim

2015-2016, Öğretmen, MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI, Birleştirilmiş Sınıf Öğretmenliği, (Kamu)

Üniversite Dışı Deneyim

Kurslar:

çalıştay

 

sertifika

 

araştırma

 

çalışma

 

rapor

 

 

 
E-Posta Adresi:mehmet.akgul@gop.edu.tr

Öğrenim Durumu

Doktora
2015-
Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Sınıf Eğitimi (Dr)

Tez Adı:Çocuk Hakları
Yüksek Lisans
2014-2015
Gaziosmanpaşa Üniversitesi
Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Sınıf Eğitimi (Yl) (Tezli)

Tez Adı:İlkokul Öğrenci Velilerinin Çocuk Haklarına İlişkin Görüşlerinin Değerlendirilmesi
Lisans
2008-
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi
Orman Fakültesi/Orman Mühendisliği Bölümü

Lisans
2010-2014
Gaziosmanpaşa Üniversitesi
Eğitim Fakültesi/İlköğretim BölümüAkademik Görevler

Öğretim Görevlisi
2017-
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ REŞADİYE MESLEK YÜKSEKOKULU/ ÇOCUK BAKIMI VE GENÇLİK HİZMETLERİ BÖLÜMÜ/ ÇOCUK GELİŞİMİ PR.


Dersler *

Öğrenim DiliDers Saati
Önlisans
(2017-2018)ÖZEL EĞİTİMDE UYGULAMA IITürkçe6
(2017-2018)MESLEKİ ETİKTürkçe4
(2017-2018)DAVRANIŞ BİLİMLERİTürkçe2
(2017-2018)ÇOCUK VE OYUNTürkçe2
(2017-2018)ÇOCUK GELİŞİMİ IITürkçe3
(2017-2018)KİŞİSEL GELİŞİMTürkçe2
(2017-2018)ÇOCUK HAKLARI VE KORUMATürkçe2
(2017-2018)ÖZEL EĞİTİM IITürkçe3
(2017-2018)KAYNAŞTIRMA EĞİTİMİTürkçe2
(2017-2018)SANAT ETKİNLİKLERİNİ İZLEMETürkçe2
(2017-2018)ÖZEL EĞİTİMDE ARAÇ GELİŞTİRMETürkçe3
(2017-2018)ÖZEL EĞİTİM ITürkçe3
(2017-2018)ÖZEL EĞİTİMDE UYGULAMA ITürkçe6
(2017-2018)ÇOCUK GELİŞİMİ ITürkçe3
(2016-2017)KAYNAŞTIRMA EĞİTİMİTürkçe2
(2016-2017)ÖZEL EĞİTİMDE UYGULAMA -1Türkçe6
(2016-2017)SANAT ETKİNLİKLERİNİ İZLEMETürkçe2
(2016-2017)ÖZEL EĞİTİMDE ARAÇ GELİŞTİRMETürkçe3
(2016-2017)ÖZEL EĞİTİM -1Türkçe3
(2016-2017)ÇOCUK GELİŞİMİ -1Türkçe3
(2016-2017)KİŞİSEL GELİŞİMTürkçe2
(2016-2017)ÖZEL EĞİTİMDE UYGULAMA -IITürkçe6
(2016-2017)ÇOCUK GELİŞİMİ -IITürkçe3
(2016-2017)ÖZEL EĞİTİM -IITürkçe3
(2016-2017)ÇOCUK EDEBİYATI VE MEDYATürkçe2
(2016-2017)ÇOCUK VE OYUNTürkçe2
Lisans
(2017-2018)DRAMATürkçe4
* Son iki yılda verdigi lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler


Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında(proceedings) basılan bildiriler :
1.AKGÜL MEHMET ŞABAN,EREN ZEYNEP (2015). Erasmus Öğrenci Öğrenim Hareketliliği Programına Katılan Gaziosmanpaşa Üniversitesi Öğrencilerinin Memnuniyet Düzeylerinin Belirlenmesi. VII. ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER EĞİTİMİ KONGRESİ (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:3469097)
Üniversite Dışı Deneyim

2015-2016ÖğretmenMİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI, Birleştirilmiş Sınıf Öğretmenliği, (Kamu)