GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ

Kişisel Web Sayfaları

VEYSEL YILMAZž

[ DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ ]

DR. ÖĞR. ÜYESİ Veysel YILMAZ

Turhal Uygulamalı Bilimler Fakültesi / Uluslararası Ticaret Ve Lojistik Bölümü

kişisel bilgiler

E-Posta adresi

veysel.yilmaz@gop.edu.tr

Ofis Bilgisi

Turhal Uygulamalı Bilimler Fakültesi 3. kat 72 Nolu oda

 

Telefon & Faks

Cep Telefonu

İş Telefonu

Faks

 

Yazışma Adresi

 

Web Sayfası

 

Sosyal Ağlar

 

kurum bilgileri

Birim

Turhal Uygulamalı Bilimler Fakültesi 

Bölüm

Uluslararası Ticaret Ve Lojistik Bölümü 

Anabilim Dalı

 

Eğitim Bilgileri

Öğrenim Durumu

DOKTORA, Cumhuriyet Üniversitesi (2011- 2017)

Sosyal Bilimler Enstitüsü - İktisat (Dr)

YÜKSEK LİSANS, Gaziosmanpaşa Üniversitesi (2006- 2010)

Sosyal Bilimler Enstitüsü - İktisat (Yl) (Tezli)

LİSANS, Cumhuriyet Üniversitesi (1997- 2001)

İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi - Kamu Yönetimi Bölümü

TEZLER

DOKTORA, "Yeşil Büyüme Ve Türkiye’De Uygulanabilirliği", Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2017

YÜKSEK LİSANS, "Enerji Talebi Ve Tokat’Ta Elektrik Enerjisi Talebi Üzerine Bir Uygulama", Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2010

YABANCI DİLLER

İngilizce

TEMEL ALAN BİLGİSİ

Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı - Makro İktisat

Mesleki Deneyim

AKADEMİK ÜNVANLAR / GÖREVLER

Akademik Görevler

Doktor Öğretim Üyesi, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/ Turhal Uygulamalı Bilimler Fakültesi/ Uluslararası Ticaret Ve Lojistik Bölümü(2019- Devam Ediyor)

Yardımcı Doçent, Gaziosmanpaşa Üniversitesi/ Turhal Uygulamalı Teknoloji Ve İşletmecilik Yüksekokulu/ Uluslararası Ticaret Ve Lojistik Bölümü/ Uluslararası Ticaret Ve Lojistik Anabilim Dalı, (2017- Devam Ediyor)

Doktor Öğretim Üyesi, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/ Turhal Uygulamalı Teknoloji Ve İşletmecilik Yüksekokulu/ Uluslararası Ticaret Ve Lojistik Bölümü/ Uluslararası Ticaret Ve Lojistik Anabilim Dalı, (2018- 2019)

Öğretim Görevlisi, Cumhuriyet Üniversitesi/ Suşehri Timur Karabal Meslek Yüksekokulu/ Muhasebe Ve Vergi Bölümü(2010- 2017)


İdari Görevler

Dekan Yardımcısı, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Turhal Uygulamalı Bilimler Fakültesi, (2020- Devam Ediyor)

Myo/Yüksekokul Müdür Yardımcısı, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Turhal Uygulamalı Teknoloji Ve İşletmecilik Yüksekokulu, (2019- 2020)

Myo/Yüksekokul Müdür Yardımcısı, Cumhuriyet Üniversitesi, Suşehri Timur Karabal Meslek Yüksekokulu, (2012- 2017)

Bölüm Başkanı, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Turhal Uygulamalı Teknoloji Ve İşletmecilik Yüksekokulu, Uluslararası Ticaret Ve Lojistik Bölümü, (2017- 2019)

Bölüm Başkanı, Cumhuriyet Üniversitesi, Suşehri Timur Karabal Meslek Yüksekokulu, Muhasebe Ve Vergi Bölümü, Muhasebe Ve Vergi Uygulamaları Pr., (2013- 2017)

verdiği dersler

Mikro İktisat, Lisans, (2020-2021)

Gümrük Mevzuatı Ve Uygulamaları, Lisans, (2020-2021)

Elektronik Bankacılık Ve Sigortacılık, Lisans, (2020-2021)

Döngüsel Ekonomi, Yüksek Lisans, (2020-2021)

Yatırım Kuruluşları, Lisans, (2020-2021)

Pazarlama İlkeleri, Lisans, (2020-2021)

Lojistiğe Giriş, Lisans, (2020-2021)

Lojistiğe Giriş, Lisans, (2019-2020)

Yatırım Kuruluşları, Lisans, (2019-2020)

Pazarlama İlkeleri, Lisans, (2019-2020)

Mikro İktisat, Lisans, (2019-2020)

Döngüsel Ekonomi, Yüksek Lisans, (2019-2020)

Bitirme Projesi, Lisans, (2018-2019)

Makro İktisat, Lisans, (2018-2019)

Lojistik Ve Tedarik Zinciri Yönetimi, Lisans, (2018-2019)

Hiizmet Pazarlaması, Lisans, (2018-2019)

Avrupa Birliği Türkiye İlişkileri, Lisans, (2018-2019)

Yatırım Kuruluşları, Lisans, (2018-2019)

Temel Bankacılık Hizmet Ürünleri, Lisans, (2018-2019)

Lojistiğe Giriş, Lisans, (2018-2019)

Pazarlama İlkeleri, Lisans, (2018-2019)

Mikro İktisat, Lisans, (2018-2019)

yönetilen tezler

Editörlük

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi (SOSYAL BİLİMLER), Dergi, Yrd. Editör, GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ MATBAASI

Togü Career Research (Endekste taranmıyor), Dergi, Editör, Dergipark

Yayınlar ve Eserler

MAKALELER

Uluslararası Hakemli Dergilerdeki Makaleler

YILMAZ VEYSEL,ŞİMŞEK TÜRKER, (2020). "Hava Kalitesi İle Covid-19 Arasındaki İlişki: G-7 Ülkeleri Üzerine Bir Uygulama", Turkish Studies, 15(4), 1353-1366., Doi: http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.43883 (Yayın No: 6676226)

DOĞAN ADEM,YILMAZ VEYSEL, (2020). "D-8 Ülkelerinin Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarını Gerçekleştirme Düzeylerinin Tahlili", Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, 1(2), 1-9. (Yayın No: 6557039)

YILMAZ VEYSEL,USLU ALİ, (2020). "Veri Zarflama Analizi Kullanılarak Türkiye’Deki Devlet Üniversitelerinin Etkinliklerinin Ölçülmesi", Uluslararası Medeniyet Çalışmaları Dergisi, 5(2), 255-271. (Yayın No: 6595743)

BUDAK SERDAR,YILMAZ VEYSEL,KASAP AHMET, (2018). "Makroekonomik Değişkenlerin Otomotiv İthalatına Etkisi: Brıcs Ve Türkiye Örneği", Social Mentality And Researcher Thinkers Journal, 4(13), 882-892., Doi: http://dx.doi.org/10.31576/smryj.133 (Yayın No: 4491659)

YILMAZ VEYSEL, (2018). "Sürdürülebilir Kalkınma Ve Yeşil Büyüme Arasındaki İlişki", Journal Of International Management, Educational And Economics Perspectives (Jimep), 6(2), 79-89. (Yayın No: 4488655)

YILMAZ VEYSEL,DOĞAN ADEM, (2017). "Türkiye’Nin Yeşil Büyüme Uygulamalarının Etkinliği", The Journal Of Academic Social Sciences, 57(57), 277-295., Doi: 10.16992/ASOS.13059 (Yayın No: 4491743)

TUNA İSMAİL,BUDAK SERDAR,ÖLMEZ CANGİ SİBEL,YILMAZ VEYSEL, (2017). "Firmaların Kaldıraç Oranı İle Makroekonomik Değişkenler Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi", The Journal Of Academic Social Science Studies, 10(Number: 63), 331-340., Doi: http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7345 (Yayın No: 3877063)

YAYAR RÜŞTÜ,HEKİM MAHMUT,YILMAZ VEYSEL,BAKIRCI FEHİM, (2011). "A Comparison Of Anfıs And Arıma Techniques İn The Forecasting Of Electric Energy Consumption Of Tokat Province İn Turkey", Journal Of Economic And Social Studies, 1(2011/2), 87-112. (Yayın No: 262931)


Ulusal Hakemli Dergilerdeki Makaleler

YILMAZ VEYSEL, (2020). "Covid-19 And Career Shock (Covid-19 Ve Kariyer Şoku)", Togu Career Research Journal, 1(1), 1-1. (Yayın No: 6675717)

YILMAZ VEYSEL, (2019). "Sürdürülebilir Kalkınma Ve Döngüsel Ekonominin Bibliyometriği", Enderun Dergisi, 3(2), 60-72. (Yayın No: 5660767)

YILMAZ VEYSEL, (2017). "Babil’İn Öncesi, Bitcoin’İn Ötesi: Bizim Anladığımız Paradan Bizi Anlayan Paraya", Enderun Dergisi, 1(1), 61-62. (Yayın No: 5225480)

YILMAZ VEYSEL,TUNCAY MERVE, (2012). "Finansal Liberalizasyonun Tasarruf Ve Yatırım Üzerine Etkisi Türkiye Örneği", Atatürk Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Dergisi, 26(3), 345-363. (Yayın No: 262776)

Demir Şeyhmus,sesli mutlu,YILMAZ VEYSEL, (2008). "Türk Modernleşmesi Eleştirel Bir Bakış", Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, 31306(2), 77-90., Doi: http://dx.doi.org/10.19129/sbad.128 (Yayın No: 263042)


Diğer Dergilerdeki Makaleler

Bildiriler

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında(proceedings) basılan bildiriler :

YILMAZ VEYSEL (2019). Finansmanı Öğrenen Makineler (Financial Machine Learning). 4th International Symposium on Innovative Approaches in Social, Human and Administrative Sciences (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:5756143)

YILMAZ VEYSEL,BUDAK SERDAR,BARIŞIK SALİH (2019). Türkiye ve OECD’nin Yeşil Büyüme Uygulamasına Yönelik Bir Analiz (An Analysis of ”Green Growth” Application of Turkey and OECD). 6. Uluslararası Türk Dünyası Ekonomi Forumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4534776)

BARIŞIK SALİH,YILMAZ VEYSEL,DEMİRLER MUSTAFA (2019). Tarihi İpek Yolu’nun Yeniden Canlandırılması ve Türkiye Ekonomisine Etkisi. 6. Uluslararası Türk Dünyası Ekonomi Forumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4534766)

KARAŞ ZEYNEP,YILMAZ VEYSEL (2019). Türkiye ve Bazı Avrupa Birliği Ülkelerinin Çevre Koruma Harcamalarının İncelenmesi (Investigation of Environmental Expenditures of Turkey And Some Eu Countries). 3. ULUSLARARASI ÜNİDOKAP KARADENİZ SEMPOZYUMU (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:5225502)

Najimudinova Seyil,YILMAZ VEYSEL (2019). Sürdürülebilir Kalkınmanın Ölçülme Sorunu ve Göstergeleri (Measurement Problem of Sustainable Development and Indicators). 3. Uluslararası ÜNİDOKAP Karadeniz Sempozyumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:5225515)

KARAŞ ZEYNEP,YILMAZ VEYSEL (2019). Çevrenin Uluslararası Boyutu (International Dimension of The Environment). 3. Uluslararası ÜNİDOKAP Karadeniz Sempozyumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:5225521)

YILMAZ VEYSEL (2019). Yeni Bir Sürdürülebilirlik Paradigması: Döngüsel Ekonomi. 3. Uluslararası ÜNİDOKAP Karadeniz Sempozyumu (Özet Bildiri) (Yayın No:5225594)

YILMAZ VEYSEL,KARAKAYA UĞUR,BUDAK SERDAR (2018). BRICS Ülkeleri ile Türkiye Arasındaki Endüstri İçi Ticaret. III. INES INTERNATIONAL EDUCATION AND SOCIAL SCIENCE CONGRESS 2018 (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4488439)

TUNA İSMAİL,YILMAZ VEYSEL,MERCAN AYLİN (2018). Türkiye’de Katılım Sigortacılığı ve Etkinlik Analizi. 2. Uluslararası Türk Dünyası Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimler Kongresi (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4524477)

YILMAZ VEYSEL,KASAP AHMET,BUDAK SERDAR (2018). TCDD’de Deregülasyon. IV.ULUSLARARASI KAFKASYA-ORTA ASYA DIŞ TİCARET VE LOJİSTİK KONGRESİ 7-8 Eylül 2018 Didim/AYDIN (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4534716)

YILMAZ VEYSEL (2018). Enerji Tasarrufunda Yeni Bir Boyut: Pasif Ev. ISAS 2018-Winter2nd International Symposium on Innovative Approaches in Scientific Studies (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4527138)

YILMAZ VEYSEL (2018). Çevre Sorunlarının Ekonomik Çözümü. ISAS 2018-Winter2nd International Symposium on Innovative Approaches in Scientific StudiesNovember 30 – December 2, 2018, Samsun, Turkey (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4527144)

TUNA İSMAİL,YILMAZ VEYSEL,MERCAN AYLİN (2018). Emeklilik ve Hayat Sigorta Şirketlerinin Etkinlik Analizi. 22. Finans Sempozyumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4491851)

BUDAK SERDAR,KASAP AHMET,YILMAZ VEYSEL (2018). MACROECONOMIC VARIABLES IMPACT ON AUTOMOTIVE IMPORTS: EXAMPLE OF BRICS AND TURKEY. III. INES EDUCATION and SOCIAL SCIENCE CONGRESS (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4492901)

YILMAZ VEYSEL (2017). Dünyanın Efendileri ve BRIICS. 3.Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu (Özet Bildiri) (Yayın No:3718279)

ALTUN DUYGU DEMET,YILMAZ VEYSEL (2017). 6. Bölge İllerinin (Sivas, Tokat ve Yozgat) Elektrik Tüketim Etkinliği (6th Region Provinces’ (Sivas, Tokat And Yozgat) Electricity Consumption Activity. I. Uluslararası İpekyolu Akademik Çalışmalar Sempozyumu (Özet Bildiri) (Yayın No:3718201)

YILMAZ VEYSEL,BUDAK SERDAR (2017). Yeşil Büyümenin Yaratacağı Fırsatlar (The Opportunities That Green Growth Will Create). I. Uluslararası İpekyolu Akademik Çalışmalar Sempozyumu (Özet Bildiri) (Yayın No:3718139)

YILMAZ VEYSEL (2017). Sürdürülebilir Kalkınmadan Yeşil Büyümeye: Teorik Bir İnceleme (From Sustainable Development to Green Growth: A Theoretıcal Review). I. Uluslararası İpekyolu Akademik Çalışmalar Sempozyumu (Özet Bildiri) (Yayın No:3718157)

YILMAZ VEYSEL (2017). Yeni Ekonomik Düzen: Yeşil Büyüme. 3.Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu (Özet Bildiri) (Yayın No:3718257)


Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler :

kitaplar ve kitap bölümleri

Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplar :

Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplardaki Bölümler :

Sosyal Bilimlerde Değişim Ve Gelişim Yazıları Iıı (2020)., YILMAZ VEYSEL,DOĞAN ADEM, Taşhan Kitap, Editör: Prof. Dr. Cuma Çataloluk, Doç. Dr. Doğan Bozdoğan, Sayfa Sayısı: 41, ISBN: 9786058109070, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 6092515)

Küreselleşen Dünyada Fırsat Eşitliği Arayışında Uluslararası Göç Ve Türkiye’Nin Suriye Deneyimi (2020)., YILMAZ VEYSEL,BARIŞIK SALİH, Gazi Kitabevi, Editör: Salih Barışık, Sayfa Sayısı: 307, ISBN: 9786257727600, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 6646651)

Makro Ekonomik Göstergeler Çerçevesinde N-11 Ülkeleri (2020)., YILMAZ VEYSEL, Orion Kitabevi, Editör: Nevzat Balıkçıoğlu, Sayfa Sayısı: 185, ISBN: 978625770000, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 6850694)

Sosyal Bilimlerde Değişim Ve Gelişim Yazıları Iı (2019)., YILMAZ VEYSEL, Gece Akademi, Editör: Prof. Dr. Cuma Çataloluk, Dr. Öğr. Üyesi Doğan Bozdoğan, Sayfa Sayısı: 186, ISBN: 6057631855, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 5224436)

sanatsal faaliyetler

projeler ve patentler

Projelerde Yaptığı Görevler:

patentler

 

Üniversite Dışı Deneyim

2001-2005, TAHSİLDAR/MEMUR, TOKAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI, Gelir Müdürlüğü Tahsilat, Diğer Gelirler, Emlak,Su Abone ve Tahakkuk Servislerinde Memuriyet., (Diğer)

2005-2010, MEMUR/ VHKİ/ŞEF, GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ, İdari ve Mali İşler, Sosyal Bilimler Enstitüsü, (Diğer)

Üniversite Dışı Deneyim

Kurslar:

çalıştay

 

sertifika

 

araştırma

 

çalışma

 

rapor

 

 

 
E-Posta Adresi:veysel.yilmaz@gop.edu.tr
Öğrenim Durumu

Doktora
2011-2017
Cumhuriyet Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü/İktisat (Dr)

Tez Adı:Yeşil Büyüme Ve Türkiye’De Uygulanabilirliği
Yüksek Lisans
2006-2010
Gaziosmanpaşa Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü/İktisat (Yl) (Tezli)

Tez Adı:Enerji Talebi Ve Tokat’Ta Elektrik Enerjisi Talebi Üzerine Bir Uygulama
Lisans
1997-2001
Cumhuriyet Üniversitesi
İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi/Kamu Yönetimi BölümüAkademik Görevler

Doktor Öğretim Üyesi
2019-
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ TURHAL UYGULAMALI BİLİMLER FAKÜLTESİ/ ULUSLARARASI TİCARET VE LOJİSTİK BÖLÜMÜ
Yardımcı Doçent
2017-
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ TURHAL UYGULAMALI TEKNOLOJİ VE İŞLETMECİLİK YÜKSEKOKULU/ ULUSLARARASI TİCARET VE LOJİSTİK BÖLÜMÜ/ ULUSLARARASI TİCARET VE LOJİSTİK ANABİLİM DALI
Doktor Öğretim Üyesi
2018-2019
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ TURHAL UYGULAMALI TEKNOLOJİ VE İŞLETMECİLİK YÜKSEKOKULU/ ULUSLARARASI TİCARET VE LOJİSTİK BÖLÜMÜ/ ULUSLARARASI TİCARET VE LOJİSTİK ANABİLİM DALI
Öğretim Görevlisi
2010-2017
CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ/ SUŞEHRİ TİMUR KARABAL MESLEK YÜKSEKOKULU/ MUHASEBE VE VERGİ BÖLÜMÜ


İdari Görevler

Dekan Yardımcısı
2020
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ TURHAL UYGULAMALI BİLİMLER FAKÜLTESİ
MYO/Yüksekokul Müdür Yardımcısı
2019-2020
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ TURHAL UYGULAMALI TEKNOLOJİ VE İŞLETMECİLİK YÜKSEKOKULU
Bölüm Başkanı
2017-2019
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ TURHAL UYGULAMALI TEKNOLOJİ VE İŞLETMECİLİK YÜKSEKOKULU
Bölüm Başkanı
2013-2017
CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ/ SUŞEHRİ TİMUR KARABAL MESLEK YÜKSEKOKULU
MYO/Yüksekokul Müdür Yardımcısı
2012-2017
CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ/ SUŞEHRİ TİMUR KARABAL MESLEK YÜKSEKOKULU


Dersler *

Öğrenim DiliDers Saati
Lisans
(2020-2021)MİKRO İKTİSATTürkçe3
(2020-2021)GÜMRÜK MEVZUATI VE UYGULAMALARITürkçe3
(2020-2021)ELEKTRONİK BANKACILIK VE SİGORTACILIKTürkçe3
(2020-2021)YATIRIM KURULUŞLARITürkçe3
(2020-2021)PAZARLAMA İLKELERİTürkçe3
(2020-2021)LOJİSTİĞE GİRİŞTürkçe3
(2019-2020)LOJİSTİĞE GİRİŞTürkçe3
(2019-2020)YATIRIM KURULUŞLARITürkçe3
(2019-2020)PAZARLAMA İLKELERİTürkçe3
(2019-2020)MİKRO İKTİSATTürkçe3
(2018-2019)BİTİRME PROJESİTürkçe4
(2018-2019)MAKRO İKTİSATTürkçe3
(2018-2019)LOJİSTİK VE TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİTürkçe3
(2018-2019)HİİZMET PAZARLAMASITürkçe3
(2018-2019)AVRUPA BİRLİĞİ TÜRKİYE İLİŞKİLERİTürkçe3
(2018-2019)YATIRIM KURULUŞLARITürkçe3
(2018-2019)TEMEL BANKACILIK HİZMET ÜRÜNLERİTürkçe3
(2018-2019)LOJİSTİĞE GİRİŞTürkçe3
(2018-2019)PAZARLAMA İLKELERİTürkçe3
(2018-2019)MİKRO İKTİSATTürkçe3
Yüksek Lisans
(2020-2021)DÖNGÜSEL EKONOMİTürkçe3
(2019-2020)DÖNGÜSEL EKONOMİTürkçe3
* Son iki yılda verdigi lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler


Editörlük

1.TOGÜ Career Research(Endekste taranmıyor), Dergi, Editör, Dergipark
2.GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ARAŞTIRMALARI DERGİSİ(SOSYAL BİLİMLER), Dergi, Yrd. Editör, GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ MATBAASI


Eserler
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:
1.YILMAZ VEYSEL,ŞİMŞEK TÜRKER (2020). Hava Kalitesi ile Covid-19 Arasındaki İlişki: G-7 Ülkeleri Üzerine Bir Uygulama. Turkish Studies, 15(4), 1353-1366., Doi: http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.43883 (Yayın No: 6676226)
2.DOĞAN ADEM,YILMAZ VEYSEL (2020). D-8 Ülkelerinin Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarını Gerçekleştirme Düzeylerinin Tahlili. Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, 1(2), 1-9. (Yayın No: 6557039)
3.YILMAZ VEYSEL,USLU ALİ (2020). VERİ ZARFLAMA ANALİZİ KULLANILARAK TÜRKİYE’DEKİ DEVLET ÜNİVERSİTELERİNİN ETKİNLİKLERİNİN ÖLÇÜLMESİ. Uluslararası Medeniyet Çalışmaları Dergisi, 5(2), 255-271. (Yayın No: 6595743)
4.BUDAK SERDAR,YILMAZ VEYSEL,KASAP AHMET (2018). Makroekonomik Değişkenlerin Otomotiv İthalatına Etkisi: BRICS ve Türkiye Örneği. Social Mentality and Researcher Thinkers Journal, 4(13), 882-892., Doi: http://dx.doi.org/10.31576/smryj.133 (Yayın No: 4491659)
5.YILMAZ VEYSEL (2018). Sürdürülebilir Kalkınma ve Yeşil Büyüme Arasındaki İlişki. Journal of International Management, Educational and Economics Perspectives (JİMEP), 6(2), 79-89. (Yayın No: 4488655)
6.YILMAZ VEYSEL,DOĞAN ADEM (2017). Türkiye’nin Yeşil Büyüme Uygulamalarının Etkinliği. the Journal of Academic Social Sciences, 57(57), 277-295., Doi: 10.16992/ASOS.13059 (Yayın No: 4491743)
7.TUNA İSMAİL,BUDAK SERDAR,ÖLMEZ CANGİ SİBEL,YILMAZ VEYSEL (2017). Firmaların Kaldıraç Oranı İle Makroekonomik Değişkenler Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi. The Journal of Academic Social Science Studies, 10(Number: 63), 331-340., Doi: http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7345 (Yayın No: 3877063)
8.YAYAR RÜŞTÜ,HEKİM MAHMUT,YILMAZ VEYSEL,BAKIRCI FEHİM (2011). A comparison of ANFIS and ARIMA techniques in the forecasting of electric energy consumption of Tokat province in Turkey. Journal of Economic and Social Studies, 1(2011/2), 87-112. (Yayın No: 262931)
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :
1.YILMAZ VEYSEL (2020). Covid-19 and Career Shock (Covid-19 ve Kariyer Şoku). TOGU Career Research Journal, 1(1), 1-1. (Yayın No: 6675717)
2.YILMAZ VEYSEL (2019). Sürdürülebilir Kalkınma ve Döngüsel Ekonominin Bibliyometriği. Enderun Dergisi, 3(2), 60-72. (Yayın No: 5660767)
3.YILMAZ VEYSEL (2017). Babil’in Öncesi, BİTCOİN’in Ötesi: Bizim Anladığımız Paradan Bizi Anlayan Paraya. Enderun Dergisi, 1(1), 61-62. (Yayın No: 5225480)
4.YILMAZ VEYSEL,TUNCAY MERVE (2012). Finansal Liberalizasyonun Tasarruf ve Yatırım Üzerine Etkisi Türkiye Örneği. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 26(3), 345-363. (Yayın No: 262776)
5.Demir Şeyhmus,sesli mutlu,YILMAZ VEYSEL (2008). Türk Modernleşmesi Eleştirel Bir Bakış. SOSYAL BİLİMLER ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, 31306(2), 77-90., Doi: http://dx.doi.org/10.19129/sbad.128 (Yayın No: 263042)


Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında(proceedings) basılan bildiriler :
1.TUNA İSMAİL,YILMAZ VEYSEL,MERCAN AYLİN (2018). Emeklilik ve Hayat Sigorta Şirketlerinin Etkinlik Analizi. 22. Finans Sempozyumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4491851)
2.YILMAZ VEYSEL,BUDAK SERDAR,BARIŞIK SALİH (2019). Türkiye ve OECD’nin Yeşil Büyüme Uygulamasına Yönelik Bir Analiz (An Analysis of ”Green Growth” Application of Turkey and OECD). 6. Uluslararası Türk Dünyası Ekonomi Forumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4534776)
3.BARIŞIK SALİH,YILMAZ VEYSEL,DEMİRLER MUSTAFA (2019). Tarihi İpek Yolu’nun Yeniden Canlandırılması ve Türkiye Ekonomisine Etkisi. 6. Uluslararası Türk Dünyası Ekonomi Forumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4534766)
4.YILMAZ VEYSEL (2017). Dünyanın Efendileri ve BRIICS. 3.Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu (Özet Bildiri) (Yayın No:3718279)
5.YILMAZ VEYSEL (2017). Yeni Ekonomik Düzen: Yeşil Büyüme. 3.Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu (Özet Bildiri) (Yayın No:3718257)
6.TUNA İSMAİL,YILMAZ VEYSEL,MERCAN AYLİN (2018). Türkiye’de Katılım Sigortacılığı ve Etkinlik Analizi. 2. Uluslararası Türk Dünyası Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimler Kongresi (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4524477)
7.ALTUN DUYGU DEMET,YILMAZ VEYSEL (2017). 6. Bölge İllerinin (Sivas, Tokat ve Yozgat) Elektrik Tüketim Etkinliği (6th Region Provinces’ (Sivas, Tokat And Yozgat) Electricity Consumption Activity. I. Uluslararası İpekyolu Akademik Çalışmalar Sempozyumu (Özet Bildiri) (Yayın No:3718201)
8.YILMAZ VEYSEL,BUDAK SERDAR (2017). Yeşil Büyümenin Yaratacağı Fırsatlar (The Opportunities That Green Growth Will Create). I. Uluslararası İpekyolu Akademik Çalışmalar Sempozyumu (Özet Bildiri) (Yayın No:3718139)
9.YILMAZ VEYSEL (2017). Sürdürülebilir Kalkınmadan Yeşil Büyümeye: Teorik Bir İnceleme (From Sustainable Development to Green Growth: A Theoretıcal Review). I. Uluslararası İpekyolu Akademik Çalışmalar Sempozyumu (Özet Bildiri) (Yayın No:3718157)
10.YILMAZ VEYSEL (2019). Yeni Bir Sürdürülebilirlik Paradigması: Döngüsel Ekonomi. 3. Uluslararası ÜNİDOKAP Karadeniz Sempozyumu (Özet Bildiri) (Yayın No:5225594)
11.YILMAZ VEYSEL (2019). Finansmanı Öğrenen Makineler (Financial Machine Learning). 4th International Symposium on Innovative Approaches in Social, Human and Administrative Sciences (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:5756143)
12.YILMAZ VEYSEL,KASAP AHMET,BUDAK SERDAR (2018). TCDD’de Deregülasyon. IV.ULUSLARARASI KAFKASYA-ORTA ASYA DIŞ TİCARET VE LOJİSTİK KONGRESİ 7-8 Eylül 2018 Didim/AYDIN (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4534716)
13.KARAŞ ZEYNEP,YILMAZ VEYSEL (2019). Türkiye ve Bazı Avrupa Birliği Ülkelerinin Çevre Koruma Harcamalarının İncelenmesi (Investigation of Environmental Expenditures of Turkey And Some Eu Countries). 3. ULUSLARARASI ÜNİDOKAP KARADENİZ SEMPOZYUMU (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:5225502)
14.Najimudinova Seyil,YILMAZ VEYSEL (2019). Sürdürülebilir Kalkınmanın Ölçülme Sorunu ve Göstergeleri (Measurement Problem of Sustainable Development and Indicators). 3. Uluslararası ÜNİDOKAP Karadeniz Sempozyumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:5225515)
15.KARAŞ ZEYNEP,YILMAZ VEYSEL (2019). Çevrenin Uluslararası Boyutu (International Dimension of The Environment). 3. Uluslararası ÜNİDOKAP Karadeniz Sempozyumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:5225521)
16.YILMAZ VEYSEL (2018). Enerji Tasarrufunda Yeni Bir Boyut: Pasif Ev. ISAS 2018-Winter2nd International Symposium on Innovative Approaches in Scientific Studies (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4527138)
17.YILMAZ VEYSEL (2018). Çevre Sorunlarının Ekonomik Çözümü. ISAS 2018-Winter2nd International Symposium on Innovative Approaches in Scientific StudiesNovember 30 – December 2, 2018, Samsun, Turkey (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4527144)
18.BUDAK SERDAR,KASAP AHMET,YILMAZ VEYSEL (2018). MACROECONOMIC VARIABLES IMPACT ON AUTOMOTIVE IMPORTS: EXAMPLE OF BRICS AND TURKEY. III. INES EDUCATION and SOCIAL SCIENCE CONGRESS (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4492901)
19.YILMAZ VEYSEL,KARAKAYA UĞUR,BUDAK SERDAR (2018). BRICS Ülkeleri ile Türkiye Arasındaki Endüstri İçi Ticaret. III. INES INTERNATIONAL EDUCATION AND SOCIAL SCIENCE CONGRESS 2018 (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4488439)


Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar veya kitaplardaki bölümler:
Yazılan ulusal/uluslararası kitaplardaki bölümler:
1.Sosyal Bilimlerde Değişim ve Gelişim Yazıları III (2020)., YILMAZ VEYSEL,DOĞAN ADEM, Taşhan Kitap, Editör: Prof. Dr. Cuma Çataloluk, Doç. Dr. Doğan Bozdoğan, Sayfa Sayısı: 41, ISBN: 9786058109070, Türkçe, Bilimsel Kitap, (Yayın No: 6092515)
2.Küreselleşen Dünyada Fırsat Eşitliği Arayışında Uluslararası Göç ve Türkiye’nin Suriye Deneyimi (2020)., YILMAZ VEYSEL,BARIŞIK SALİH, Gazi Kitabevi, Editör: Salih Barışık, Sayfa Sayısı: 307, ISBN: 9786257727600, Türkçe, Bilimsel Kitap, (Yayın No: 6646651)
3.Makro Ekonomik Göstergeler Çerçevesinde N-11 Ülkeleri (2020)., YILMAZ VEYSEL, Orion Kitabevi, Editör: Nevzat Balıkçıoğlu, Sayfa Sayısı: 185, ISBN: 978625770000, Türkçe, Bilimsel Kitap, (Yayın No: 6850694)
4.Sosyal Bilimlerde Değişim ve Gelişim Yazıları II (2019)., YILMAZ VEYSEL, Gece Akademi, Editör: Prof. Dr. Cuma Çataloluk, Dr. Öğr. Üyesi Doğan Bozdoğan, Sayfa Sayısı: 186, ISBN: 6057631855, Türkçe, Bilimsel Kitap, (Yayın No: 5224436)
Üniversite Dışı Deneyim

2005-2010MEMUR/ VHKİ/ŞEFGAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ, İdari ve Mali İşler, Sosyal Bilimler Enstitüsü, (Diğer)
2001-2005TAHSİLDAR/MEMURTOKAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI, Gelir Müdürlüğü Tahsilat, Diğer Gelirler, Emlak,Su Abone ve Tahakkuk Servislerinde Memuriyet., (Diğer)