GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ

Kişisel Web Sayfaları

VEYSEL YILMAZž

[ DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ ]

DR. ÖĞR. ÜYESİ Veysel YILMAZ

Turhal Uygulamalı Teknoloji Ve İşletmecilik Yüksekokulu / Uluslararası Ticaret Ve Lojistik Bölümü

kişisel bilgiler

E-Posta adresi

Ofis Bilgisi

 

Telefon & Faks

Cep Telefonu

İş Telefonu

Faks

 

Yazışma Adresi

 

Web Sayfası

 

Sosyal Ağlar

 

kurum bilgileri

Birim

Turhal Uygulamalı Teknoloji Ve İşletmecilik Yüksekokulu 

Bölüm

Uluslararası Ticaret Ve Lojistik Bölümü 

Anabilim Dalı

Uluslararası Ticaret Ve Lojistik Anabilim Dalı 

Eğitim Bilgileri

Öğrenim Durumu

DOKTORA, Cumhuriyet Üniversitesi (2011- 2017)

Sosyal Bilimler Enstitüsü - İktisat (Dr)

YÜKSEK LİSANS, Gaziosmanpaşa Üniversitesi (2006- 2010)

İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi - İktisat Bölümü

LİSANS, Cumhuriyet Üniversitesi (1997- 2001)

İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi - Kamu Yönetimi Bölümü

TEZLER

DOKTORA, "Yeşil Büyüme Ve Türkiye’De Uygulanabilirliği", Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2017

YÜKSEK LİSANS, "Enerji Talebi Ve Tokat’Ta Elektrik Enerjisi Talebi Üzerine Bir Uygulama", Gaziosmanpaşa Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, 2010

YABANCI DİLLER

İngilizce

TEMEL ALAN BİLGİSİ

Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı - Makro İktisat

Mesleki Deneyim

AKADEMİK ÜNVANLAR / GÖREVLER

Akademik Görevler

Yardımcı Doçent, Gaziosmanpaşa Üniversitesi/ Turhal Uygulamalı Teknoloji Ve İşletmecilik Yüksekokulu/ Uluslararası Ticaret Ve Lojistik Bölümü/ Uluslararası Ticaret Ve Lojistik Anabilim Dalı, (2017- Devam Ediyor)

Öğretim Görevlisi, Cumhuriyet Üniversitesi/ Suşehri Timur Karabal Meslek Yüksekokulu/ Muhasebe Ve Vergi Bölümü(2010- 2017)


İdari Görevler

Myo/Yüksekokul Müdür Yardımcısı, Cumhuriyet Üniversitesi, Suşehri Timur Karabal Meslek Yüksekokulu, (2012- 2017)

Bölüm Bşk., Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Turhal Uygulamalı Teknoloji Ve İşletmecilik Yüksekokulu, Uluslararası Ticaret Ve Lojistik Bölümü, (2017- Devam Ediyor)

Bölüm Bşk., Cumhuriyet Üniversitesi, Suşehri Timur Karabal Meslek Yüksekokulu, Muhasebe Ve Vergi Bölümü, Muhasebe Ve Vergi Uygulamaları Pr., (2013- 2017)

verdiği dersler

Yatırım Kuruluşları, Lisans, (2017-2018)

Temel Bankacılık Hizmet Ürünleri, Lisans, (2017-2018)

Pazarlama İlkeleri, Lisans, (2017-2018)

Mikro İktisat, Lisans, (2017-2018)

Kamu Yönetimi, Önlisans, (2016-2017)

Uluslararası Kuruluşlar, Önlisans, (2016-2017)

İktisada Giriş, Önlisans, (2016-2017)

Avrupa Birliği Ve Türkiye, Önlisans, (2016-2017)

Bilgisayarlı Muhasebe I, Önlisans, (2016-2017)

Bilgisayarlı Muhasebe Iı, Önlisans, (2016-2017)

Muhasebe Denetimi, Önlisans, (2016-2017)

Makro İktisat, Önlisans, (2016-2017)

Türkiyenin Ticari Ortakları Ve Yeni Pazarlar, Önlisans, (2016-2017)

Borçlar Hukuku, Önlisans, (2016-2017)

Türkiye'nin Siyasal Ve Sosyal Yapısı, Önlisans, (2016-2017)

Bilgisayarlı Muhasebe Iı, Önlisans, (2015-2016)

Bilgisayarlı Muhasebe I, Önlisans, (2015-2016)

Kamu Yönetimi, Önlisans, (2015-2016)

İktisada Giriş, Önlisans, (2015-2016)

Yönlendirilmiş Çalışma, Önlisans, (2015-2016)

Muhasebe Denetimi, Önlisans, (2015-2016)

Makro İktisat, Önlisans, (2015-2016)

Ekonomi Iı, Önlisans, (2015-2016)

Türkiyenin Ticari Ortakları Ve Yeni Pazarlar, Önlisans, (2015-2016)

Ab-Türkiye İlişkileri, Önlisans, (2015-2016)

Grişimcilik, Önlisans, (2015-2016)

yönetilen tezler

Editörlük

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi (SOSYAL BİLİMLER), Dergi, Yrd. Editör, GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ MATBAASI

Yayınlar ve Eserler

MAKALELER

Uluslararası Hakemli Dergilerdeki Makaleler

TUNA İSMAİL,BUDAK SERDAR,ÖLMEZ CANGİ SİBEL,YILMAZ VEYSEL, (2017). "”Firmaların Kaldıraç Oranı İle Makroekonomik Değişkenler Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi”", The Journal Of Academic Social Science Studies, 10(Number: 63), 331-340., Doi: 10.9761/JASSS7345 (Yayın No: 3877063)

YILMAZ VEYSEL,DOĞAN ADEM, (2017). "Türkiye Nin Yeşil Büyüme Uygulamalarının Etkinliği", Asos Journal, 5(57), 277-295., Doi: http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.13059 (Yayın No: 3641042)

YILMAZ VEYSEL, (2011). "A Comparison Of Anfıs And Arıma Techniques İn The Forecasting Of Electric Energy Consumption Of Tokat Province İn Turkey", Journal Of Economic And Social Studies, 1(2011/2), 87-112. (Yayın No: 262931)


Ulusal Hakemli Dergilerdeki Makaleler

YILMAZ VEYSEL,DOĞAN ADEM, (2017). "Türkiyenin Yeşil Büyüme Uygulamalarının Etkinliği", Asos Journal, (57), 277-295. (Yayın No: 4234682)

YILMAZ VEYSEL, (2017). "Kitap İncelemesi: Babil’İn Öncesi, Bitcoin’İn Ötesi: Bizim Anladığımız Paradan Bizi Anlayan Paraya", Enderun Dergisi, 1(1), 45-46. (Yayın No: 3877130)

YILMAZ VEYSEL,TUNCAY MERVE, (2012). "Finansal Liberalizasyonun Tasarruf Ve Yatırım Üzerine Etkisi Türkiye Örneği", Atatürk Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Dergisi, 26(3), 345-363. (Yayın No: 262776)

YILMAZ VEYSEL, (2008). "Türk Modernleşmesi Eleştirel Bir Bakış", Sosyal Bilimler Araştırmalrı Dergisi, 31306(2), 77-90. (Yayın No: 263042)


Diğer Dergilerdeki Makaleler

Bildiriler

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında(proceedings) basılan bildiriler :

ALTUN DUYGU DEMET,YILMAZ VEYSEL (2017). 6. Bölge İllerinin (Sivas, Tokat ve Yozgat) Elektrik Tüketim Etkinliği (6th Region Provinces’ (Sivas, Tokat And Yozgat) Electricity Consumption Activity. I. Uluslararası İpekyolu Akademik Çalışmalar Sempozyumu (Özet Bildiri) (Yayın No:3718201)

YILMAZ VEYSEL,BUDAK SERDAR (2017). Yeşil Büyümenin Yaratacağı Fırsatlar (The Opportunities That Green Growth Will Create). I. Uluslararası İpekyolu Akademik Çalışmalar Sempozyumu (Özet Bildiri) (Yayın No:3718139)

YILMAZ VEYSEL (2017). Sürdürülebilir Kalkınmadan Yeşil Büyümeye: Teorik Bir İnceleme (From Sustainable Development to Green Growth: A Theoretıcal Review). I. Uluslararası İpekyolu Akademik Çalışmalar Sempozyumu (Özet Bildiri) (Yayın No:3718157)

YILMAZ VEYSEL (2017). Dünyanın Efendileri ve Brııcs. 3.Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu (Özet Bildiri) (Yayın No:3718279)

YILMAZ VEYSEL (2017). Yeni Ekonomik Düzen: Yeşil Büyüme. 3.Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu (Özet Bildiri) (Yayın No:3718257)


Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler :

kitaplar ve kitap bölümleri

Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplar :

Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplardaki Bölümler :

sanatsal faaliyetler

projeler ve patentler

Projelerde Yaptığı Görevler:

patentler

 

Üniversite Dışı Deneyim

2001-2005, TAHSİLDAR/MEMUR, TOKAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI, Gelir Müdürlüğü Tahsilat, Diğer Gelirler, Emlak,Su Abone ve Tahakkuk Servislerinde Memuriyet., (Diğer)

2005-2010, MEMUR/ VHKİ/ŞEF, GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ, İdari ve Mali İşler, Öğrenci İşleri, (Diğer)

Üniversite Dışı Deneyim

Kurslar:

çalıştay

 

sertifika

 

araştırma

 

çalışma

 

rapor

 

 

 
E-Posta Adresi:veysel.yilmaz@gop.edu.tr

Öğrenim Durumu

Doktora
2011-2017
Cumhuriyet Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü/İktisat (Dr)

Tez Adı:Yeşil Büyüme Ve Türkiye’De Uygulanabilirliği
Yüksek Lisans
2006-2010
Gaziosmanpaşa Üniversitesi
İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi/İktisat Bölümü

Tez Adı:Enerji Talebi Ve Tokat’Ta Elektrik Enerjisi Talebi Üzerine Bir Uygulama
Lisans
1997-2001
Cumhuriyet Üniversitesi
İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi/Kamu Yönetimi BölümüAkademik Görevler

Yardımcı Doçent
2017-
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ TURHAL UYGULAMALI TEKNOLOJİ VE İŞLETMECİLİK YÜKSEKOKULU/ ULUSLARARASI TİCARET VE LOJİSTİK BÖLÜMÜ/ ULUSLARARASI TİCARET VE LOJİSTİK ANABİLİM DALI
Öğretim Görevlisi
2010-2017
CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ/ SUŞEHRİ TİMUR KARABAL MESLEK YÜKSEKOKULU/ MUHASEBE VE VERGİ BÖLÜMÜ


İdari Görevler

Bölüm Bşk.
2017
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ TURHAL UYGULAMALI TEKNOLOJİ VE İŞLETMECİLİK YÜKSEKOKULU
Bölüm Bşk.
2013-2017
CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ/ SUŞEHRİ TİMUR KARABAL MESLEK YÜKSEKOKULU
MYO/Yüksekokul Müdür Yardımcısı
2012-2017
CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ/ SUŞEHRİ TİMUR KARABAL MESLEK YÜKSEKOKULU


Dersler *

Öğrenim DiliDers Saati
Önlisans
(2016-2017)KAMU YÖNETİMİTürkçe3
(2016-2017)ULUSLARARASI KURULUŞLARTürkçe2
(2016-2017)İKTİSADA GİRİŞTürkçe3
(2016-2017)AVRUPA BİRLİĞİ VE TÜRKİYETürkçe3
(2016-2017)BİLGİSAYARLI MUHASEBE ITürkçe3
(2016-2017)BİLGİSAYARLI MUHASEBE IITürkçe3
(2016-2017)MUHASEBE DENETİMİTürkçe3
(2016-2017)MAKRO İKTİSATTürkçe3
(2016-2017)TÜRKİYENİN TİCARİ ORTAKLARI VE YENİ PAZARLARTürkçe2
(2016-2017)BORÇLAR HUKUKUTürkçe2
(2016-2017)TÜRKİYE'NİN SİYASAL VE SOSYAL YAPISITürkçe2
(2015-2016)BİLGİSAYARLI MUHASEBE IITürkçe3
(2015-2016)BİLGİSAYARLI MUHASEBE ITürkçe3
(2015-2016)KAMU YÖNETİMİTürkçe3
(2015-2016)İKTİSADA GİRİŞTürkçe3
(2015-2016)YÖNLENDİRİLMİŞ ÇALIŞMATürkçe2
(2015-2016)MUHASEBE DENETİMİTürkçe3
(2015-2016)MAKRO İKTİSATTürkçe3
(2015-2016)EKONOMİ IITürkçe3
(2015-2016)TÜRKİYENİN TİCARİ ORTAKLARI VE YENİ PAZARLARTürkçe2
(2015-2016)AB-TÜRKİYE İLİŞKİLERİTürkçe3
(2015-2016)GRİŞİMCİLİKTürkçe2
Lisans
(2017-2018)YATIRIM KURULUŞLARITürkçe3
(2017-2018)TEMEL BANKACILIK HİZMET ÜRÜNLERİTürkçe3
(2017-2018)PAZARLAMA İLKELERİTürkçe3
(2017-2018)MİKRO İKTİSATTürkçe3
* Son iki yılda verdigi lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler


Editörlük

1.GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ARAŞTIRMALARI DERGİSİ(SOSYAL BİLİMLER), Dergi, Yrd. Editör, GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ MATBAASI


Eserler
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:
1.TUNA İSMAİL,BUDAK SERDAR,ÖLMEZ CANGİ SİBEL,YILMAZ VEYSEL (2017). ”Firmaların Kaldıraç Oranı İle Makroekonomik Değişkenler Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi”. The Journal of Academic Social Science Studies, 10(Number: 63), 331-340., Doi: 10.9761/JASSS7345 (Yayın No: 3877063)
2.YILMAZ VEYSEL,DOĞAN ADEM (2017). Türkiye nin Yeşil Büyüme Uygulamalarının Etkinliği. Asos Journal, 5(57), 277-295., Doi: http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.13059 (Yayın No: 3641042)
3.YILMAZ VEYSEL (2011). A comparison of ANFIS and ARIMA techniques in the forecasting of electric energy consumption of Tokat province in Turkey. Journal of Economic and Social Studies, 1(2011/2), 87-112. (Yayın No: 262931)
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :
1.YILMAZ VEYSEL,DOĞAN ADEM (2017). Türkiyenin yeşil büyüme uygulamalarının etkinliği. ASOS JOURNAL, (57), 277-295. (Yayın No: 4234682)
2.YILMAZ VEYSEL (2017). Kitap İncelemesi: Babil’in Öncesi, Bitcoin’in Ötesi: Bizim Anladığımız Paradan Bizi Anlayan Paraya. Enderun Dergisi, 1(1), 45-46. (Yayın No: 3877130)
3.YILMAZ VEYSEL,TUNCAY MERVE (2012). Finansal Liberalizasyonun Tasarruf ve Yatırım Üzerine Etkisi Türkiye Örneği. ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER DERGİSİ, 26(3), 345-363. (Yayın No: 262776)
4.YILMAZ VEYSEL (2008). Türk Modernleşmesi Eleştirel Bir Bakış. SOSYAL BİLİMLER ARAŞTIRMALRI DERGİSİ, 31306(2), 77-90. (Yayın No: 263042)


Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında(proceedings) basılan bildiriler :
1.YILMAZ VEYSEL (2017). Dünyanın Efendileri ve Brııcs. 3.Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu (Özet Bildiri) (Yayın No:3718279)
2.YILMAZ VEYSEL (2017). Yeni Ekonomik Düzen: Yeşil Büyüme. 3.Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu (Özet Bildiri) (Yayın No:3718257)
3.ALTUN DUYGU DEMET,YILMAZ VEYSEL (2017). 6. Bölge İllerinin (Sivas, Tokat ve Yozgat) Elektrik Tüketim Etkinliği (6th Region Provinces’ (Sivas, Tokat And Yozgat) Electricity Consumption Activity. I. Uluslararası İpekyolu Akademik Çalışmalar Sempozyumu (Özet Bildiri) (Yayın No:3718201)
4.YILMAZ VEYSEL,BUDAK SERDAR (2017). Yeşil Büyümenin Yaratacağı Fırsatlar (The Opportunities That Green Growth Will Create). I. Uluslararası İpekyolu Akademik Çalışmalar Sempozyumu (Özet Bildiri) (Yayın No:3718139)
5.YILMAZ VEYSEL (2017). Sürdürülebilir Kalkınmadan Yeşil Büyümeye: Teorik Bir İnceleme (From Sustainable Development to Green Growth: A Theoretıcal Review). I. Uluslararası İpekyolu Akademik Çalışmalar Sempozyumu (Özet Bildiri) (Yayın No:3718157)
Üniversite Dışı Deneyim

2005-2010MEMUR/ VHKİ/ŞEFGAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ, İdari ve Mali İşler, Öğrenci İşleri, (Diğer)
2001-2005TAHSİLDAR/MEMURTOKAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI, Gelir Müdürlüğü Tahsilat, Diğer Gelirler, Emlak,Su Abone ve Tahakkuk Servislerinde Memuriyet., (Diğer)