GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ

Kişisel Web Sayfaları

FUAD BAKİOĞLUž

[ ÖĞRETİM GÖREVLİSİ DOKTOR ]

ÖĞR. GÖR. DR. Fuad BAKİOĞLU

Artova Meslek Yüksekokulu / Terapi Ve Rehabilitasyon Bölümü

kişisel bilgiler

E-Posta adresi

Ofis Bilgisi

 

Telefon & Faks

Cep Telefonu

İş Telefonu

Faks

 

Yazışma Adresi

 

Web Sayfası

 

Sosyal Ağlar

 

kurum bilgileri

Birim

Artova Meslek Yüksekokulu 

Bölüm

Terapi Ve Rehabilitasyon Bölümü 

Anabilim Dalı

Engelli Bakımı Ve Rehabilitasyon Pr. 

Eğitim Bilgileri

Öğrenim Durumu

DOKTORA, Anadolu Üniversitesi (2013- 2017)

Eğitim Bilimleri Enstitüsü - Rehberlik Ve Psikolojik Danışmanlık (Dr)

YÜKSEK LİSANS, Gaziosmanpaşa Üniversitesi (2010- 2013)

Eğitim Bilimleri Enstitüsü - Rehberlik Ve Psikolojik Danışmanlık (Yl) (Tezli)

LİSANS, Dokuz Eylül Üniversitesi (2000- 2004)

Buca Eğitim Fakültesi - Eğitim Bilimleri Bölümü

TEZLER

DOKTORA, "Psikolojik Danışman Adaylarının Özyeterlikleri İle Kültüre Duyarlılıkları, Cinsiyet Rolleri Ve Bilinçli Farkındalıkları Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi", Anadolu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 2017

YÜKSEK LİSANS, "Kültürlerarası Tolerans İle Ahlaki Olgunluk Arasındaki İlişkinin İncelenmesi", Gaziosmanpaşa Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 2013

YABANCI DİLLER

İngilizce

TEMEL ALAN BİLGİSİ

Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Temel Alanı - Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

Mesleki Deneyim

AKADEMİK ÜNVANLAR / GÖREVLER

Akademik Görevler

Öğretim Görevlisi (Dr), Gaziosmanpaşa Üniversitesi/ Artova Meslek Yüksekokulu/ Terapi Ve Rehabilitasyon Bölümü/ Engelli Bakımı Ve Rehabilitasyon Pr., (2017- Devam Ediyor)


İdari Görevler

verdiği dersler

İnsan İlişkileri Ve İletişim, Önlisans, (2017-2018)

Gelişim Psikolojisi, Önlisans, (2017-2018)

Bireyle Psikolojik Danışma Uygulamaları, Lisans, (2017-2018)

Okullarda Gözlem, Lisans, (2017-2018)

Eğitim Psikolojisi, Lisans, (2017-2018)

Sosyal Psikoloji, Lisans, (2017-2018)

Mesleki Rehberlik Ve Danışma, Lisans, (2017-2018)

Kişilik Kuramları, Lisans, (2017-2018)

Toplumsal Cinsiyet Psikolojisi, Önlisans, (2017-2018)

Psikolojiye Giriş, Önlisans, (2017-2018)

Rehberlik Ve Psikolojik Danışmada Alan Çalışması, Lisans, (2016-2017)

Sosyal Psikoloji, Lisans, (2016-2017)

yönetilen tezler

Editörlük

Yayınlar ve Eserler

MAKALELER

Uluslararası Hakemli Dergilerdeki Makaleler

DENİZ METİN,BAKİOĞLU FUAD, (2017). "Ergenlerde Sır Saklamanın Duygusal Özerklik, Ahlaki Olgunluk, Yalnızlık, Utangaçlık Ve Sosyal Destek Açısından İncelenmesi", Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 6(3), 1118-1133., Doi: 10.14686/buefad.338144 (Yayın No: 3591186)

BAKİOĞLU FUAD,TÜRKÜM AYŞE SİBEL, (2017). "Psychometric Properties Of Adaptation Of The Social Efficacy And Outcome Expectations Scale To Turkish", European Journal Of Educational Research, 6(2), 213-223., Doi: doi: 10.12973/eu-jer.6.2.213 (Yayın No: 3479703)

KAYİŞ AHMET RIFAT,SATICI SEYDİ AHMET,YILMAZ MUHAMMET FATİH,ŞİMŞEK DİDEM,CEYHAN ESRA,BAKİOĞLU FUAD, (2016). "Big Five-Personality Trait And İnternet Addiction: A Meta-Analytic Review", Computers İn Human Behavior, 6335-40., Doi: 10.1016/j.chb.2016.05.012 (Yayın No: 3479668) [SSCI]

ERASLAN ÇAPAN BAHTİYAR,BAKİOĞLU FUAD, (2016). "Adaptation Of Collective Moral Disengagement Scale İnto Turkish Culture For Adolescents", Universal Journal Of Educational Research, 4(6), 1452-1457., Doi: http://dx.doi.org/10.13189/ujer.2016.040624 (Yayın No: 3479689)

KİRAZ ZAFER,BAKİOĞLU FUAD, (2016). "Adaptation Of Hunter Cynism Scale To Turkish: Validity And Reliability Study", Universal Journal Of Educational Research, 4(11), 2643-2650., Doi: http://dx.doi.org/10.13189/ujer.2016.041118 (Yayın No: 3479684)

BAKİOĞLU FUAD,ERASLAN ÇAPAN BAHTİYAR, (2015). "Daily Goals Scale: Psychometric Properties Of The Turkish Version", Anatolian Journal Of Psychiatry, 1664, Doi: 10.5455/apd.174527 (Yayın No: 3479658)

BAKİOĞLU FUAD,ŞAHİN RUKİYE, (2014). "Kültürlerarası Tolerans İle Ahlaki Olgunluk Arasındaki İlişkinin İncelenmesi", Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 7(29), 108-116. (Yayın No: 3479650)

BAKİOĞLU FUAD,TÜRKÜM AYŞE SİBEL, "Adaptation Of Gender Role Attitudes Scale To Turkish: A Study Of Validity And Reliability", Kastamonu Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi, (Yayın No: 4245662)


Ulusal Hakemli Dergilerdeki Makaleler


Diğer Dergilerdeki Makaleler

Bildiriler

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında(proceedings) basılan bildiriler :

ERASLAN ÇAPAN BAHTİYAR,BAKİOĞLU FUAD (2018). Investigation of Adolescents’ Cyber Bullyingin terms of Time Spent on Online Games, Chats, and Social Networks. Uluslararası İnsan ve Toplum Bilimleri Sempozyumu (Özet Bildiri) (Yayın No:4245638)

ERASLAN ÇAPAN BAHTİYAR,BAKİOĞLU FUAD (2018). Investigation of Adolescents’ Cyber Victimization in terms of Time Spent on Online Games, Chats, and SocialNetworks. Uluslararası İnsan ve Toplum Bilimleri Sempozyumu (Özet Bildiri) (Yayın No:4245651)

BAKİOĞLU FUAD,TÜRKÜM AYŞE SİBEL (2018). Investigation of Psychological Counselor Candidates’ Psychological Counseling Self-Efficacy in terms of Some Descriptive Variables. 27th International Conference on Educational Sciences (Özet Bildiri) (Yayın No:4243539)

BAKİOĞLU FUAD (2018). The Effectiveness of Gender Psychology Course for Undergraduates. 27th International Conference on Educational Sciences (Özet Bildiri) (Yayın No:4243552)

BAKİOĞLU FUAD,KİRAZ ZAFER (2017). INVESTIGATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN PRE-SERVICE TEACHERS’ TEACHING-LEARNING CONCEPTIONS AND SELF-EFFICACY. VII. INTERNATIONAL CONFERENCE ON CRITICAL EDUCATION (Özet Bildiri) (Yayın No:3549131)

KİRAZ ZAFER,BAKİOĞLU FUAD (2017). INVESTIGATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN PRE-SERVICE TEACHERS’ EPISTEMOLOGICAL AND EDUCATIONAL BELİEFS. VII. INTERNATIONAL CONFERENCE ON CRITICAL EDUCATION (Özet Bildiri) (Yayın No:3549133)

DENİZ METİN,BAKİOĞLU FUAD (2017). Ergenlerde Sır Saklamanın Ahlaki Olgunluk ve Bazı Demografik Değişkenler Açısından İncelenmesi. III. Uluslararası Türk Kültür Coğrafyasında Eğitim ve Sosyal Bilimler Sempozyumu (Özet Bildiri) (Yayın No:3880885)

DENİZ METİN,BAKİOĞLU FUAD (2017). Ergenlerde Sır Saklamanın Yordayıcısı Olarak Yalnızlık ve Utangaçlık. III. Uluslararası Türk Kültür Coğrafyasında Eğitim ve Sosyal Bilimler Sempozyumu (Özet Bildiri) (Yayın No:3881549)

ERASLAN ÇAPAN BAHTİYAR,BAKİOĞLU FUAD Ergenlerde Siber Mağduriyetin Ahlaki Çözülme ve Boyun Eğici Davranışlar Açısından İncelenmesi. Vth International Eurasian Educational Research Congress (Özet Bildiri) (Yayın No:4289636)


Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler :

BAKİOĞLU FUAD,ERASLAN ÇAPAN BAHTİYAR (2015). Üniversite Öğrencilerinin Günlük Amaç Düzeyleri ve Sosyal Yeterlilik Düzeyleri Arasındaki İlişki. 8.Üniversiteler Psikolojik Danışma ve Rehberlik Sempozyumu (Özet Bildiri) (Yayın No:3479713)

ERASLAN ÇAPAN BAHTİYAR,BAKİOĞLU FUAD (2015). Ergenler için Ahlaki Çözülme Ölçeğinin Türk Kültürüne Uyarlanması. 13.Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:3479710)

kitaplar ve kitap bölümleri

Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplar :

Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplardaki Bölümler :

sanatsal faaliyetler

projeler ve patentler

Projelerde Yaptığı Görevler:

patentler

 

Üniversite Dışı Deneyim

2004-2017, Psikolojik Danışman/Rehber Öğretmen, MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI, (Kamu)

Üniversite Dışı Deneyim

Kurslar:

çalıştay

 

sertifika

 

araştırma

 

çalışma

 

rapor

 

 

 
E-Posta Adresi:fuad.bakioglu@gop.edu.tr

Öğrenim Durumu

Doktora
2013-2017
Anadolu Üniversitesi
Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Rehberlik Ve Psikolojik Danışmanlık (Dr)

Tez Adı:Psikolojik Danışman Adaylarının Özyeterlikleri İle Kültüre Duyarlılıkları, Cinsiyet Rolleri Ve Bilinçli Farkındalıkları Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi
Yüksek Lisans
2010-2013
Gaziosmanpaşa Üniversitesi
Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Rehberlik Ve Psikolojik Danışmanlık (Yl) (Tezli)

Tez Adı:Kültürlerarası Tolerans İle Ahlaki Olgunluk Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
Lisans
2000-2004
Dokuz Eylül Üniversitesi
Buca Eğitim Fakültesi/Eğitim Bilimleri BölümüAkademik Görevler

Öğretim Görevlisi (Dr)
2017-
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ ARTOVA MESLEK YÜKSEKOKULU/ TERAPİ VE REHABİLİTASYON BÖLÜMÜ/ ENGELLİ BAKIMI VE REHABİLİTASYON PR.


Dersler *

Öğrenim DiliDers Saati
Önlisans
(2017-2018)İNSAN İLİŞKİLERİ VE İLETİŞİMTürkçe2
(2017-2018)GELİŞİM PSİKOLOJİSİTürkçe3
(2017-2018)TOPLUMSAL CİNSİYET PSİKOLOJİSİTürkçe3
(2017-2018)PSİKOLOJİYE GİRİŞTürkçe2
Lisans
(2017-2018)BİREYLE PSİKOLOJİK DANIŞMA UYGULAMALARITürkçe5
(2017-2018)OKULLARDA GÖZLEMTürkçe4
(2017-2018)EĞİTİM PSİKOLOJİSİTürkçe3
(2017-2018)SOSYAL PSİKOLOJİTürkçe2
(2017-2018)MESLEKİ REHBERLİK VE DANIŞMATürkçe3
(2017-2018)KİŞİLİK KURAMLARITürkçe3
(2016-2017)REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMADA ALAN ÇALIŞMASITürkçe5
(2016-2017)SOSYAL PSİKOLOJİTürkçe3
* Son iki yılda verdigi lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler


Eserler
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:
1.DENİZ METİN,BAKİOĞLU FUAD (2017). Ergenlerde Sır Saklamanın Duygusal Özerklik, Ahlaki Olgunluk, Yalnızlık, Utangaçlık ve Sosyal Destek açısından İncelenmesi. Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 6(3), 1118-1133., Doi: 10.14686/buefad.338144 (Yayın No: 3591186)
2.BAKİOĞLU FUAD,TÜRKÜM AYŞE SİBEL (2017). Psychometric Properties of Adaptation of the Social Efficacy and Outcome Expectations Scale to Turkish. European Journal of Educational Research, 6(2), 213-223., Doi: doi: 10.12973/eu-jer.6.2.213 (Yayın No: 3479703)
3.KAYİŞ AHMET RIFAT,SATICI SEYDİ AHMET,YILMAZ MUHAMMET FATİH,ŞİMŞEK DİDEM,CEYHAN ESRA,BAKİOĞLU FUAD (2016). Big five-personality trait and internet addiction: A meta-analytic review. Computers in Human Behavior, 6335-40., Doi: 10.1016/j.chb.2016.05.012 (Yayın No: 3479668)
4.ERASLAN ÇAPAN BAHTİYAR,BAKİOĞLU FUAD (2016). Adaptation of Collective Moral Disengagement Scale into Turkish Culture for Adolescents. Universal Journal of Educational Research, 4(6), 1452-1457., Doi: http://dx.doi.org/10.13189/ujer.2016.040624 (Yayın No: 3479689)
5.KİRAZ ZAFER,BAKİOĞLU FUAD (2016). Adaptation of Hunter Cynism Scale to Turkish: Validity and Reliability Study. Universal Journal of Educational Research, 4(11), 2643-2650., Doi: http://dx.doi.org/10.13189/ujer.2016.041118 (Yayın No: 3479684)
6.BAKİOĞLU FUAD,ERASLAN ÇAPAN BAHTİYAR (2015). Daily Goals Scale: Psychometric properties of the Turkish version. Anatolian Journal of Psychiatry, 1664, Doi: 10.5455/apd.174527 (Yayın No: 3479658)
7.BAKİOĞLU FUAD,ŞAHİN RUKİYE (2014). Kültürlerarası Tolerans İle Ahlaki Olgunluk Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 7(29), 108-116. (Yayın No: 3479650)
8.BAKİOĞLU FUAD,TÜRKÜM AYŞE SİBELAdaptation of Gender Role Attitudes Scale to Turkish: A Study of Validity and Reliability. Kastamonu Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi, (Yayın No: 4245662)


Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında(proceedings) basılan bildiriler :
1.ERASLAN ÇAPAN BAHTİYAR,BAKİOĞLU FUAD (2018). Investigation of Adolescents’ Cyber Bullyingin terms of Time Spent on Online Games, Chats, and Social Networks. Uluslararası İnsan ve Toplum Bilimleri Sempozyumu (Özet Bildiri) (Yayın No:4245638)
2.ERASLAN ÇAPAN BAHTİYAR,BAKİOĞLU FUAD (2018). Investigation of Adolescents’ Cyber Victimization in terms of Time Spent on Online Games, Chats, and SocialNetworks. Uluslararası İnsan ve Toplum Bilimleri Sempozyumu (Özet Bildiri) (Yayın No:4245651)
3.BAKİOĞLU FUAD,TÜRKÜM AYŞE SİBEL (2018). Investigation of Psychological Counselor Candidates’ Psychological Counseling Self-Efficacy in terms of Some Descriptive Variables. 27th International Conference on Educational Sciences (Özet Bildiri) (Yayın No:4243539)
4.BAKİOĞLU FUAD (2018). The Effectiveness of Gender Psychology Course for Undergraduates. 27th International Conference on Educational Sciences (Özet Bildiri) (Yayın No:4243552)
5.BAKİOĞLU FUAD,KİRAZ ZAFER (2017). INVESTIGATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN PRE-SERVICE TEACHERS’ TEACHING-LEARNING CONCEPTIONS AND SELF-EFFICACY. VII. INTERNATIONAL CONFERENCE ON CRITICAL EDUCATION (Özet Bildiri) (Yayın No:3549131)
6.KİRAZ ZAFER,BAKİOĞLU FUAD (2017). INVESTIGATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN PRE-SERVICE TEACHERS’ EPISTEMOLOGICAL AND EDUCATIONAL BELİEFS. VII. INTERNATIONAL CONFERENCE ON CRITICAL EDUCATION (Özet Bildiri) (Yayın No:3549133)
7.DENİZ METİN,BAKİOĞLU FUAD (2017). Ergenlerde Sır Saklamanın Ahlaki Olgunluk ve Bazı Demografik Değişkenler Açısından İncelenmesi. III. Uluslararası Türk Kültür Coğrafyasında Eğitim ve Sosyal Bilimler Sempozyumu (Özet Bildiri) (Yayın No:3880885)
8.DENİZ METİN,BAKİOĞLU FUAD (2017). Ergenlerde Sır Saklamanın Yordayıcısı Olarak Yalnızlık ve Utangaçlık. III. Uluslararası Türk Kültür Coğrafyasında Eğitim ve Sosyal Bilimler Sempozyumu (Özet Bildiri) (Yayın No:3881549)
9.ERASLAN ÇAPAN BAHTİYAR,BAKİOĞLU FUAD (2017). Ergenlerde Siber Mağduriyetin Ahlaki Çözülme ve Boyun Eğici Davranışlar Açısından İncelenmesi. Vth International Eurasian Educational Research Congress (Özet Bildiri) (Yayın No:4289636)
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler :
1.BAKİOĞLU FUAD,ERASLAN ÇAPAN BAHTİYAR (2015). Üniversite Öğrencilerinin Günlük Amaç Düzeyleri ve Sosyal Yeterlilik Düzeyleri Arasındaki İlişki. 8.Üniversiteler Psikolojik Danışma ve Rehberlik Sempozyumu (Özet Bildiri) (Yayın No:3479713)
2.ERASLAN ÇAPAN BAHTİYAR,BAKİOĞLU FUAD (2015). Ergenler için Ahlaki Çözülme Ölçeğinin Türk Kültürüne Uyarlanması. 13.Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:3479710)
Üniversite Dışı Deneyim

2004-2017Psikolojik Danışman/Rehber ÖğretmenMİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI, (Kamu)